1.A

 

1.A

TO JSME MY, ŠIKOVNÍ ŠKOLÁCI.

Krásné a pohodové prázdniny vám přeje

                                          Š. Šedinová

(Připomínám, že děti budou i v 2. třídě potřebovat pracovní sešit Počítáme zpaměti.)

Vážení rodiče,
v pátek 30.6.2017 končí výuka (rozdávání vysvědčení) po 1. vyučovací hodině.
                                                                                                Š. Šedinová​

Důležité upozornění pro strávníky:
Poslední den školního vyučování, tedy 30. 6. 2017, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je ten den od 10 do 11 hodin.
Vaše školní jídelna

Naše poslední práce....... A hurá!!! Na prázdniny!!

Čtenářská dílna

Děti si přinesly do školy knížky a každý seznámil spolužáky s tou svou.

Každý si mohl vybrat knížku, která ho zaujala.

Všechny děti si hezky četly. A když se někomu knížka nelíbila? To vůbec nevadilo. Vybral si další.

Všem se čtenářská dílna moc líbila. A kdo měl volnou chvilku a snědenou svačinu, honem se vrátil ke knížce.

Výlet do Hrusic za kocourem Mikešem

Dětský den

Cyklojízda

Kamarádům jsme vydatně fandili.

Naši sportovci při jízdě zručnosti.

Největší radost měly děti z odměn.

Malá technická univerzita

Malý zpracovatel odpadů

9.5. Angličtina - skupina M. Šrámka. Dne 18.5. budeme potřebovat naposledy učebnici, neboť jsme už probrali všechny kapitoly. V dalších hodinách se pomalu budeme učit psát barvy a čísla. Kdo si bude chtít opravit zkoušení, může se přihlásit a bude vyzkoušen z následujících témat: barvy, čísla do 10, zvířata, rodina, škola a dům, jídlo a pití a dopravní prostředky. Vše v rozsahu učebnice a pouze ústní formou. Opravným zkoušením lze známku jen zlepšit, tak se nebojte! :-)

 

 

 

Velikonoční šplh

Bili jsme se jako lvi. A zvítězili jsme!

Z housenek se vyklubali krásní motýli.

A hned letěli mlsat ke kytičkám.

Kdopak nám chodí na jablíčka?

Housenky!

Našich jablíček se vám zachtělo?

Snad z vás budou hezcí motýli.

Finanční gramotnost

Evelínko, neutrácej tolik!

  Jak se starat o zoubky

Kdo je chytřejší? Mánička nebo Hurvínek?

Kdo volal: "Mánička", měl pravdu. Ta věděla, jak má Hurvínek pečovat o své zoubky.

A my jsme se to naučili také. Podívejte se, na jakých zubech jsme to trénovali.

Naštěstí nikoho nepokousaly!!

 

Expedice Čtyřlístek

Komiks? Žádný problém. Ten už také zvládneme.

Divadelní představení

Vyprávění starého vlka

Jak to bylo s vlkem, Karkulkou, myslivcem a babičkou? Je pohádka o Červené karkulce pravdivá?

My už to víme. Starý vlk nám o všem vyprávěl.

 

 

 Dopravní výchova 

Teď už víme, jak se chodci mají  chovat.

Jak si děti v zimě hrají?

Sáňkují, lyžují a sněhuláky staví.

Zajímavá matematika

Hledali jsme poklad pirátů. Museli jsme překonat veliké nástrahy a plnit úkoly.

Ale poklad jsme - NAŠLI!!

 Navštívily nás děti z MŠ Lojovické. Předvedli jsme jim, co už umíme a společně jsme si vyrobili krásné kočičky.

 

Naše vánoční besídka

Pod stromečkem jsme našli plno dárků.

Vánoční hvězda

Co jsme vyrobili, to jsme prodali.

Pilně se připravujeme na Vánoční hvězdu.

Také nám přišly pomoci maminky. Moc jim děkujeme.

Do naší třídy vtrhli plyšoví krysáci a dozvěděli jsme se něco o třídění odpadů.

 

Protože jsme hodní žáčci, přišel za námi Mikuláš a andělé. A čerti se jen smutně krčili v koutku. Byli smutní, že odejdou s práznou.

Mikulášovi jsme zazpívali, zarecitovali básničku a dostali jsme sladkou odměnu.

Naše třída je plná čertíků.

Co mají čertíci nejraději? Ti naši hříbky - vaří si z nich smaženici.

 

Také umíme hezky počítat.


 

Modelovali jsme, modelovali, až jsme vymodelovali........

.... sladkou mrkvičku, jakblíčka, hruštičky, okurky, .....

 

Dílna - Není město jako město.

Stali se z nás architekti a navrhli jsme moderní město.

Obrázky do soutěže EUROREBUS - JUNIOR.

Nejkrásnější jablíčka jsou ta, která si sami vyrobíme.

Abychom se nebáli, nazdobili jsme veselé dýně.

 

Kdo nasbíral nejkrásnější hříbky? Přeci děti z 1.A.

První písmenka jsou pro nás hračka.

 

Některá písmenka umíme přečíst i vymodelovat.

Akce třídy

 9.12. Vánoční dílna s rodiči

14.12. Třídění odpadu s plyšovými Potkany - zdarma

21.12. Vánoční hvězda

  6.1. Návštěva dětí z MŠ Lojovická

 27.1. Zajímavá matematika, cena 100,- Kč

30. 1. Dopravní výchova - zdarma

21.2. Návštěva dětí z MŠ Mezi Domy

22. 2. Vyprávění starého vlka - divadelní představení - KC-12, cena 60,- Kč

 7.3. Expedice Čtyřlístek, cena 90,- Kč

 8.3. Jak se starat o zoubky - preventivní program - zdarma

31.3. Finanční grmotnost - Divadlo pod čepicí, cena 50,- Kč

 5. 4.  Velikonoční pohádka - divadelní představení - KC-12, cena 60,- Kč

 7.4. Návštěva dětí z MŠ K Lukám

19.5. Malá technická univerzita - Malý zpracovatel odpadů, cena 70,- Kč

30.5. Fotografování tříd

31.5. Cyklojízda

 2.6.  Dětský den

 7.6. Výlet - Hrusice - Lada aneb za kocourem Mikešem, cena 240,- Kč, 8:00 - (přibližně) 12:30 h

Od příštího týdne budu pravidelně zkoušet slovíčka z posledních dvou až tří témat + "základy" jako např. barvy, pozdravy, čísla... Zkouším pouze mluvený projev, nikoliv písemný.

Tento čtvrtek nás čeká sedmnácté téma dle harmonogramu, který připojuji níže:

14. Zaměstnání
15. How are you? + odpovědi (1. základní otázka)
16. Oblečení
17. How old are you? + odpovědi (2. základní otázka)
18. What is your name? + odpovědi (3. základní otázka)
19. Základní otázky – minirozhovory, použití všech základních otázek
20. Škola
21. Dům
22. Sport
23. Velikonoce – pouze slovo EASTER + opakování jídla, co si děti mohou vykoledovat
24. Cestování
25. Zoo
26. Roční období

Rozšiřující učivo
27. Úvod do psaní – pozdravy a barvy
28. Psaní čísel do 12
29. Barvy a čísla – psaní slovních spojení
30. Rodina –psaní
31. Jídlo – psaní
32. Zvířata – psaní
33. Ovoce – psaní

Hodně štěstí!

sběrová soutěž

Na výuku budou děti potřebovat:

1. Školní aktovku
2. Penál - v něm: tužku (trojbokou) č. 2 – 3ks, ořezávátko, pastelky (trojboké), pravítko (15 – 20 cm),
kovové nůžky s kulatou špičkou, (později pero)
3. Kufřík na výtvarnou výchovu - v něm: tyčinkové lepidlo, hadřík, kelímek, vodové barvy (nejlépe české výroby), voskovky (nejlépe české výroby), modelovací hmota, štětce – 3 ks - různé síly
4. Pracovní halenu nebo zástěrku
5. Desku na modelování
6. Desky na písmena, desky na číslice
7. Cvičební úbor (libovolné tričko, sportovní kalhoty, sportovní obuv se světlou podrážkou) 8. Přezůvky
9. Polštářek na sezení na zemi

Děti ve škole dostanou: učebnice, pracovní sešity a sešity.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

Český jazyk
■ Čte jednoduché texty velkým i malým, tiskacím i psacím písmem správnou technikou a přiměřeným tempem
■ Soustředěně naslouchá a srozumitelně, výstižně převypráví obsah čteného a slyšeného
■ Vyjadřuje pocity z přečteného textu, klade otázky k textu, rozvíjí děj, uspořádá fragmenty textu
do logické nebo časové posloupnosti, vyhledá informace v textu
■ Plynule, srozumitelně a výstižně vypravuje zážitky, smysluplně se řečí i písmem vyjádří na dané téma
■ Píše psacími písmeny, dodržuje správné tvary a spojování písmen, dodržuje hygienická pravidla při psaní, píše úhledně a čitelně
■ Zvládá opis, přepis, diktát – věcně správně, úhledně, čitelně
■ Dramatizuje jednoduchou scénku – aktivně se účastní, spolupracuje se spolužáky
■ Rozliší základní literární žánry (rozpočitadlo, říkanka, pohádka...)

   Matematika
■ Ovládá numeraci do 20 (spočítá, přiřadí, zobrazí, porovná, uspořádá, vytvoří soubor...)
■ Sčítá a odčítá zpaměti do 20 (bez přechodu desítky)
■ Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní geometrické útvary v rovině i v prostoru
■ Správně zapíše čísla, matematické symboly a operace
■ Orientuje se v prostoru (správně používá pojmy vlevo, vpravo, nad, před atd.)
■ Reálnou úlohu vyjádří matematickou operací a správně vypočítá

Člověk ve světě
■ Orientuje se ve škole a v jejím okolí, rozpozná nebezpečí
■ Poznává a dodržuje pravidla slušného chování a hygienické návyky
■ Pozoruje a popíše změny ve svém okolí
■ Orientuje se v čase (dny v týdnu, režim dne, roční období, hodiny)
■ Pracuje s drobným materiálem
■ Pečuje o prostředí třídy

 Společná kritéria hodnocení Čj, M, ČvS:
ověřování znalostí písemnou a ústní formou
aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě

Kritéria pro předmět hudební výchova – 1.ročník
aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě

Kritéria hodnocení TV

Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

 Výtvarná výchova

aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě

Anglický jazyk - Eliška Šveňková

Na angličtinu budou děti potřebovat velký nelinkovaný sešit (420)

Anglický jazyk - Martin Šrámek

Na angličtinu budete potřebovat pastelky, tužku, euroobal na pracovní listy a učebnici. Přeji pěkný školní rok!

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016 - 2017

Státní svátek: středa 28. 9. 2016
Podzimní prázdniny: středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2016                                                                               Státní svátek: pátek 28.10. 2016                                                                                                                      Státní svátek: čtvrtek 17.11. 2016                                                                                                                 Ředitelské volno pátek 18.11. 2016 
Vánoční prázdniny: od pátku 23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2017, vyučování začne v úterý 3. 1. 2017
Pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2017
Jarní prázdniny: od pondělí 13. 3. do pátku 17. 3. 2017
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4. 2017                                                                                 Státní svátek: pondělí 17. 4. 2017                                                                                                                   Státní svátek: pondělí 1. 5. 2017
Státní svátek: pondělí 8. 5. 2017
Ukončení školního roku: pátek 30. 6. 2017
Hlavní prázdniny: od soboty 1. 6. 2017 do pátku 1. 9. 2017
Období školního vyučování ve školním roce 2017 - 2018 začne v pondělí 4. 9. 2017

 


 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana