1.A

 
 
 
 
 
BŘEZEN
 
AjV Slancová: Po dobu distanční výuky je volitelný předmět AjV pozastaven.
 
VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI, OD 2.3. SE BUDU SETKÁVAT S DĚTMI - ZE 2 SKUPINY - MIKI K., PÉŤA Ž., VIKI S., ONDRA H., ERIK, LAURA, ALEX OD 10 HODIN V TEAMS 1.A - SOVIČKY PUŠTÍCI. BUDEME SE SPOLU SCHÁZET KAŽDÝ DEN A BUDEME HLAVNĚ ČÍST A POČÍTAT. PANÍ UČITELKA TŘÍDNÍ BY BYLA RÁDA, KDYBYCHOM ČETLI ZE SLABIKÁŘE I.DÍL, TAK SI HO PŘIPRAVTE. BUDU SE TĚŠIT NA SETKÁNÍ. R. HAMPELOVÁ
 
 
DISTANČNÍ VÝUKA 
POZOR ! ZMĚNA !  důvodem změny je pokyn od vedení - je potřeba, aby třídní učitelka byla spojena s každým dítětem aspoň obden.
Změna se týká střídání vyučujících u skupin.
Kulíšci - Po, St - Říhová         Út, Čt - Zímová      Pá - společně-  Říhová
Puštíci - Po, St - Zímová        Út, Čt - Říhová       Pá - společně - Říhová
  
 
 Úterý 2.3.
Online - Čj - Slabikář - 13,písanka str.10
              M - 42, 42/3 - žl. + zel. sloupeček do sešitu
DÚ - písanka str.11 - pracovat podle výukového videa
       M - 43 - pracovat podle výukového videa
             
 
Pondělí 1.3. se sejdeme všichni - učitelka, asistentka a rodiče na třídnické hodině ( tentokrát bez dětí ) budou zde vysvětlena některá pravidla distanční výuky
 2.hodina od 8.55 - děti i rodiče - informace ke všem předmětům, ke psaní do sešitů, ... - prosím, připravte si na tuto hodinu s dětmi všechny učebnice a sešity.
Pondělní práce doma : M- str.41 a 42
                                  ČJ - slabikář - str.12
 
Dobrovolný DÚ na celý týden z ČVS a VV - najít "projevy jara" a vyfotit se s nimi (kvetoucí sněženky, zlatý déšť apod.), namalovat obrázek z přírody  - foto poslat na email
 
ROZVRH ONLINE VÝUKY
  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 POZNÁMKY A POMŮCKY  
PO 1.3. TH ČJ  doučování  

 Intervence

  ( Říh )

UČEBNICE ČJ

+ SEŠITY

 
ÚT 2.3. ČJ M doučování    

UČEBNICE ČJ +

M + SEŠITY

 
ST 3.3. ČJ M  doučování  

 Intervence   

 ( Říh) 

UČEBNICE ČJ + M

+ SEŠITY

 
ČT 4.3. ČJ M doučování    Intervence (Piková)

UČEBNICE ČJ + M

+ SEŠITY

 
5.3. ČVS  KARATE  Konzultace s AP     (Hampelová)     UČEBNICE ČVS  
 
 
Děti byly rozděleny do 2 skupin : Pozor, došlo k některým změnám zkontrolujte si, ve které skupině je vaše dítě
 
Obě skupiny začínají ve stejný čas - 8:00 hodin, dle výše uvedeného rozvrhu. Jednu skupinu vyučuje Eva Říhová, druhou skupinu vyučuje Eva Zímová. Třídnická hodina (TH) a ČVS je společná pro celou třídu - děti se nedělí do skupin.
Skupiny se učí souběžně ve svých týmech. POZOR! ZMĚNA! - viz - 1. informace na stránce
 
 
1.skupina - Kulíšci : Tobiáš Němec, Radek Souček, Veronika Kučerová, Martina Kozáková, Dávid Fazekaš, Daniel Kozlík, Victoria Anna Mrvečková, Ngo Nhat Minh, Anežka Zavadilová, Nhat Anh Vu, Tomáš Neškudla, Binh Anh Phan Phan, Anna Šrejmová, Liliana Čereviková, Lam Bá Hoanh
 
 2. skupina - Puštíci : Mikuláš Košťál, Petra Žáková, Viktorie Surmajová, , Ondřej Havlíček, Nguyen Bao Thien, , Dang Khoi Nguyen, Tien Minh Dang, 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
 
 
Na webových stránkách https://nns.cz/amos/vyukova-videa/ najdete výuková videa k učebnicím ČJ a M a písankám.
 
 
 
 
ÚNOR
 
27.2.
Od 1.3. jsou školy opět uzavřeny. Bude následovat distanční výuka.
Konkrétní informace budou následovat až po obdržení instrukcí od vedení školy.
 
 
 
 
31.1. Týdenní plán 1.2. - 5.2.
 
Z minulého týdne nebyly splněny některé naplánované stránky, proto se budou opakovat i tento týden.
český jazyk : SL - str.49 - dokončení slabikáře
                    Písanka - 48 - dokončení písanky
                    ZČ - 57 - dokončení
matematika : str.31 - 35
                     PM - 37 - 39
ČVS : prvouka - 38 - 39 - Člověk
 
 
 V zadávání úkolů se vracíme ke kroužkování v sešitech.
 
 
LEDEN
 
 
23.1. Týdenní plán 25.1. - 29.1.
Začínáme pracovat podle zkrácené verze plánu : 
český jazyk : SL - str.46 - 50 nácvik čtení slov typu - LENKA; čtení dvojhlásek OU,AU, EU
                    Písanka - 44 - 49
                    ZČ - 55 - 57
matematika : str.26 - 30 - počítáme do 8
                     PM - 36-37
ČVS : prvouka - 36 - 38 Člověk
DÚ budou zapisovány ten den, kdy budou zadány - děti si je budou psát do úkolníčku samy.
28.1. bude rozdáno dětem vysvědčení s průvodním dopisem poslední vyučovací hodinu.
29.1. jsou pololetní prázdniny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Některé informace :
 • Komunikace s rodiči bude probíhat výlučně přes EŽK ( nebude se telefonovat ). SMS prosím používat jen v případě omluvení dítěte. Dále prosím nevolejte ani paní asistentce. Proto každý den navštěvujte stránky EŽK.
 • Zprávy v EŽK ode mě, prosím, potvrzujte. Když se mělo jít do školy po Vánocích, měla jsem informace, které jsem vám byla povinna zaslat, potvrzené v počtu 6 rodičů z 22. 
 • V případě nepřítomnosti dítěte ve škole dítě po příchodu do školy předkládá učitelce omluvný list.
 • Podepisujte každý den vše nové, co dítě přinese ze školy a samozřejmě napsané nebo čtené DÚ. Z velké části děti nečtou dobře a na mou otázku kolikrát si četly úkol, odpovídají 1x. To je opravdu málo. To si mohou dovolit asi 3 děti ze třídy.
 • Od února počítejte s častějším známkováním s využitím celé stupnice.
 • Mnohým dětem ve třídě chybí nůžky, lepidlo, pastelky, guma - zajistěte prosím, aby vaše dítě mohlo ve třídě pracovat na úkolech bez toho, aby se neustále něco hledalo a půjčovalo si to. Pomůcky na vyučování jsou ve známosti od června 2020. Chápu, že ne každé dítě si dokáže udržet ve věcech pořádek, proto je potřeba kontrola z vaší strany.

 Děkuji za akceptování mých poznámek a informací.

 17.1. Týdenní plán 18.1. - 22.1. : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404088447/?at=1

 
 
 
Ukázka některých našich pracovních listů z 2.týdne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Týdenní plán práce 11.1. - 15.1. : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404088172/?at=1
 
V 1. lednovém týdnu jsme procvičovali také na různých pracovních listech. Ukázky některých z nich : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Vážení rodiče,
zdravím vás v roce 2021 a i nyní je pro vás a děti připraven 
Týdenní plán práce 4.1. - 8.1. : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404088007/?at=1 -

pátek bude upraven dle pořeb týdne, platí jen 1.hodina

 

 
 
 
PROSINEC
 
 
 
 
17.12.
Zítra přijdou děti do školy bez učení, jen s penály, pastelkami a úkolníčkem.
Končíme podle rozvrhu po 5.vyuč. hodině.
Dejte dětem s sebou něco na zub a dostatek pití.
 
Na po a út je připravena práce pro děti zde :
Procvičujeme s Matýskem - do str.28
M - uč. - str.10+11
Prvouka - str.31
SL - str.29
malý slabikář - číst do str.35
 
 
 
POZOR! ZMĚNA! 
 
Vážení rodiče,
besídka bude v pátek 18.12. . Tento den také bude posledním dnem ve škole před Vánocemi.
 
Přeji Vám, abyste se aspoň na chvíli dokázali zastavit, užili si Vánoc a sešli jsme se zase ve škole v novém roce zdraví .
 
 
 
6.12. Organizace Ježíška ve třídě :
 
Dobrý den,
bývá zvykem, že se s dětmi dělá ve škole před Vánocemi Vánoční besídka s rozdáváním dárků. Proto prosím každého z Vás, aby zabalil 1 neutrální dárek pro spolužáka či spolužačku vašeho dítěte. Dárek nebude popsán ( může ho dostat holka nebo kluk). Budeme dárkům dávat čísla – něco jako tombola. S cenou dárku to prosím nepřehánějte – jde o maličkost.
Dárek se bude vybírat příští týden – od 14.12. – 18.12.
V pondělí 21.12. bychom dárky rozdali. Malou besídku za dodržení pravidel bezpečného chování bychom si také udělali. Doufám, že se do té doby zase situace nezkomplikuje, abychom si aspoň takhle mohli Vánoc spolu chvíli užít.
                                                 Děkuji
                                                                  Eva Říhová
 
 
4.12. Odkaz na online setkání rodičů a vedení školy : 
 
 Vážení rodiče,
rádi bychom Vás tímto pozvali na online setkání s vedením školy, které se bude konat dne 9. 12. 2020 od 17:00. Odkaz na schůzku najdete zde.
Tématem schůzky budou výsledky ankety o distančním vzdělávání, zpětná vazba učitelů žákům a sebehodnocení žáků za období od září do listopadu 2020 a další případné dotazy z Vaší strany, které můžete posílat předem na adresu ředitel@zsmeteo.cz.
Těšíme se na setkání.
S přáním hezkého dne
Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy
 
 4.12.
 
 Týdenní plán 7.12. - 11.12.  ZDE :   http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404087375/?at=1
 
  Pro rodiče                        http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404087390/?at=1
 
 
 4.12.  AjV - Slancová - Od 7.12. se obnovuje výuka volitelného předmětu.
 
 
------------------------------------------------------------------        
 
 
 
 
LISTOPAD
 
 
 
 29.11.
 
Týdenní plán 30.11. - 4.12.   ZDE : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404087254/?at=1
 
 
 28.11.
Od pondělí 30.11. budou naše děti vstupovat do školy ze zadního traktu budovy, nikoliv hlavním vchodem, jak jste zvyklí. Budu tam od 7.30 hod. stát a děti si převezmu. Důvodem je skutečnost, že už přijdou i ostatní žáci školy, tak aby se nepotkávali . Ranní družina stále není.
Ještě poznámka k příchodu do třídy na vyučování. Množí se pozdní příchody dětí, které nás ruší a způsobují velký neklid v soustředění ostatních dětí, které chodí do školy včas. Prosím o to, aby jste si někteří uzpůsobili ranní režim tak, aby vaše dítě bylo v 7.45 již ve třídě.
 
Vážení rodiče, podle harmonogramu obědů máme být ve školní jídelně v pondělí až čtvrtek ve 12:10 hod. V pátek až ve 13:05 hod. Děti než vše snědí, trvá tak půl hodiny. R.H.
 
 
  
 21.11.
 
Týdenní plán 23.11. - 27.11.   ZDE: http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404087043/?at=1
 
 
20.11.
Dnes jsme udělali : slabikář - str.4,5
                              písanka - str.4    str.5 je za DÚ
                              prověření znalosti malých tiskacích písmen k probraným písmenům - hodnoceno
 
                              M - 1.díl str.49 a 50/1,2
 
 
19.11.
Dnes jsme udělali : slabikář - str.2,3
                              písanka  - str.2    str.3 je za DÚ
                              prověření DÚ - pokládání 1.slabiky na obrázky - hodnoceno, kdo má v EŽK nehodnoceno
                              - N, ten zatím téměř nezvládá
                              barevné počítání do 5
 
 
 
 
 
 18.11.
Milí rodiče,
dnes byly vaše děti po dlouhé době ve škole a je vidět, že budou potřebovat hodně procvičovat. Hlavně některým chyběly ty maminky, co u nich vždycky celou dobu seděly a pomáhaly jim.
Co jsme dnes udělali : přikládali jsme na obrázky počáteční slabiku napsanou velkými i malými tiskacími písmeny. Stejnou činnost mají za DÚ ( zítra zase přinesou do školy ).
Z matematiky jsme řešili podobný pracovní list jako byl za úkol teď v posledních dnech volna. A protože ho málem nikdo neudělal, děti v tom pěkně plavaly. List si nesou domů - prosím o opravu na druhou stranu a podpis. Zítra zase přinesou do školy. Všechny papíry také zrovna neměl každý. A když je měl, neměl si je do čeho uložit, protože je neměl do čeho dát. Kartonový pořadač má asi 1/2 dětí ze třídy ) sděleno před prázdninami ).
 
 
  
17.11. Vážení rodiče,
týdenní plán na tyto 3 dny tvořit nebudu, potřebuji nejprve zjistit, jak na tom děti jsou a zvolit procvičování či probírání nového dle potřeby.
Každý den napíši na stránky třídy informaci o tom, co jsme dělali. Pokud někdo zítra nenastoupí, doplňujte si prosím učivo podle zde uvedeného.
 
Znovu připomínám :
zítra dejte dětem vše, do čeho během distanční výuky pracovaly ( i písanku č.1 ) a pracovní listy, či obrázky, které vytvořily.
Děkuji za spolupráci
                                                                        Eva Říhová
 
13.11.
Věnujte, prosím, pozornost pozvánce pana ředitele:
Vážení rodiče a přátelé školy,
tímto Vás srdečně zvu na přátelské setkání s ředitelem školy u "Čaje o páté", kde bychom diskutovali o aktuálních potřebách českého školství. Rád bych Vás tímto přizval také k přípravě ankety pro rodiče o distančním vzdělávání a spolupráce se školou během ní a znal Váš názor na způsob hodnocení, kterým by škola měla dávat žákům ideální zpětnou vazbu o dopadu učení.
Schůzka se uskuteční dne 18. 11. 2020 v 17:00 formou online na odkaze: https://meet.google.com/dpj-qrmq-ymv
Těším se na Vás.
S přáním hezkého dne
Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy
 
 
 
Vyjádření ředitele školy k nástupu dětí do školy 18.11. ( zadejte si do vyhledávače ) : 
 
 file:///C:/Users/ehm/Downloads/N%C3%A1stup%20k%2018_11_2020%20(2).pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.11. V pondělí 16.11. neprobíhá online výuka
 
Úkoly k procvičování najdete ZDE : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086874/?at=1
 
 Listy ke stažení z matematiky budou ještě doplněny a týdenní plán 18.11. - 20.11. také.
                                      http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086887/?at=1
 
 Všechny výtvory i papíry vytvořené mimo učebnice vezměte prosím 18.11. do školy.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
5.11. Milí rodiče,
neustále analyzuji, co se nám daří a co ne. Proto čekejte příští týden změnu v online výuce. Hledáme co nejoptimálnější řešení a zkusíme děti rozdělit na skupiny. V pondělí se ještě přihlaste 1. hodinu do celého týmu 1.A , kde proběhne TH s vámi a dozvíte se vše potřebné.
Přeji vám hezký a klidný víkend
                                                                              Vaše učitelka
 
Školní družina nabízí možnost setkání se s dětmi v aplikaci Teams v podsekci 3.oddělení. 3.oddělení ŠD má i své webové stránky, kam vkládám každý týden náměty k činnostem. R.H.
 
Tabulka online výuky - TÝDEN OD 9.11. - 13.11.
 Hodiny začínají a končí jako vyučovací hodiny ve škole
 

1.

8.00 - 8.45

 2.

8.55 - 9.40

3.

10.00 - 10.45

 4.

10.55 - 11.40

 5.   6.  od 14.00 - 14.45   8.   9.
 PO  TH  ČVS  ČJ        1.A práce s žáky OMJ    
 ÚT  M  ČJ Práce s asist.         1.A práce s žáky OMJ    
 ST  ČJ  M  Práce s asist.        1.A práce s žáky OMJ    
 ČT  M  ČJ  Práce s asist.        1.A práce s žáky OMJ    
 PÁ  ČJ  KARATE  M        1.A práce s žáky OMJ    
                   
 
 Děti byly rozděleny do 2 skupin :
 
1.skupina - Kulíšci : Tobiáš Němec, Radek Souček,Veronika Kučerová, Martina Kozáková,Tien Minh Dang, Dávid Fazekaš, Daniel Kozlík, Victoria Anna Mrvečková,
Dang Khoi Nguyen, Anežka Zavadilová, Nhat Anh Vu, Tomáš Neškudla, Binh Anh Phan Phan, Anna Šrejmová
 
 2. skupina - Puštíci : Mikuláš Košťál, Liliana Čereviková, Petra Žáková, Viktorie Surmajová, Ngo Nhat Minh, Ondřej Havlíček, Nguyen Bao Thien, Lam Bá Hoanh, 
 
Týdenní plán od 9.11. - 13.11. ZDE : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086723/?at=1
Tento týden ke stažení :  
 
 BALÍČKY S DALŠÍMI DÍLY UČEBNIC BUDOU K VYZVEDNUTÍ NA VRÁTNICI OD ÚTERÝ 10.11. DO ČTVRTKA OD 8.00 - 13.30 HOD. Prosím o jejich odnesení a podpis na jmenný seznam.
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Týdenní plán uveřejněn ZDEhttp://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086336/?at=1
 
 
        odkaz na prac. list ze čtení : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086339/?at=1
 
 
 
 PÁ - odkaz na prac. listy 1. - 3. : dum.rvp.cz/materialy/scitani-a-odcitani-do-5.html
 
 
 Upozornění pro rodiče : ·         absence na online hodinách se zapisuje a omlouvá po dodání písemné omluvy ze strany zákonných zástupců 
·         absence na offline vzdělávání se nedá kontrolovat, ale zákonný zástupce je povinen zajistit pro své dítě distanční vzdělávání – žák (rodina) musí interagovat a minimálně 1 x týdně poslat zpětnou vazbu o svém vzdělávání z každého předmětu (vypracovaný úkol, účast na online…). V případě nedodržení je třeba zákonného zástupce písemně (emailem) oslovit, aby tak učinil. V opakovaném případě (2 x po sobě) informovat ŠPP. 
 
Od 2.11. je možnost využití dotovaných obědů – školní stravování – obědy pro děti se vydávají nově od 11:30 – 13:30 (děti obědy nekonzumují v jídelně). 
 
 
Dobrovolné domácí úkoly : 
 
 
 
 Co jsme o prázdninách dělali :
 
 
 
 
 
 
 
 
  ŘÍJEN
 
24.10. Dobrovolné pracovní listy : ČVS - http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086162/?at=1
                                                      Mhttp://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086163/?at=1
                                                     ČJhttp://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086165/?at=1
Za vyplnění a poslání listů ( ne za správnost ) bude z jednotlivých předmětů zapsána 1.
 
 
23.10.
Úkoly na prázdniny 26.-30. 10. - povinné : 
OPAKOVAT SI ČTENÍ Z MALÉ ČJ - ZDOKONALUJEME ČTENÍ-DO STR.26, OPAKOVAT SI + - DO 5 - tak, aby se počítání příkladů do 5 zcela zautomatizovalo.
Z prázdnin pošlete prosím jednu fotku ( hezký zážitek )
 Děkuji všem rodičům a dětem za skvělou spolupráci a po prázdninách čekejte distanční výuku s jiným rozvrhem ( více hodin online výuky a začátek v 8.00 ).
Vše včas zveřejním na stránkách školy.
                                                      Vaše učitelka                                     
22.10.
 
Opakování na prázdniny bude zadáno i formou zábavných pracovních listů - listy budou dobrovolné, ale doufám, že se zapojí co nejvíce dětí
Vzhledem k tomu, že je vlastnoručně tvoříme a vymýšlíme, čekejte je na stránkách v nejbližších dnech.
 
Páteční domácí výuka ( 23.10. )
ZČ( Zdokonalujeme čtení ) - str.24
UC - psaní číslic - str.5 - číslice - 5
 Uvolňovací cviky - jsou nahrané v týmu 1.A - výukové materiály - ( horní klička)- vytiskněte a nechte napsat. Pozor na :  sezení, mezery, držení ruky, uvědomělé psaní - negumujte
Pokud někdo nemůže vytisknout, udělejte dětem linky na váš papír.
Matematika - MA - PM - str.16
 
 Ve pátek prosím poslat ofocenou stranu  -  psaní 5, PM str.16, horní kličky
 
Páteční ONLINE VÝUKA
  9.15 -  9.45  -  ČJ - ŽA - str.43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
21.10.
 
 
Čtvrteční domácí výuka ( 22.10. )
ZČ( Zdokonalujeme čtení ) - str.24
UC - psaní číslic - str.4 - číslice 4
Matematika - MA - PM - str.15
 
 Ve čtvrtek prosím poslat ofocenou stranu 42 z ŽA, psaní 4, PM str.15
 
Čtvrteční ONLINE VÝUKA
  9.15 -  9.45  -  MA - str.40
10.00 - 10.30 -  TH
__________________________________________________________________________________________
 
20.10.
 
Středeční domácí výuka ( 21.10. )
Český jazyk - ŽA - str.41
použijte opět výuková videa
ZČ( Zdokonalujeme čtení ) - str.23
 Uvolňovací cviky - jsou nahrané v týmu 1.A - výukové materiály - ( 3.obrázek - prohnutá a šikmá dolů)- vytiskněte a nechte napsat. Pozor na :  sezení, mezery, držení ruky, uvědomělé psaní - negumujte
Pokud někdo nemůže vytisknout, udělejte dětem linky na váš papír.
Matematika - MA - str.38
 
 
 Ve středu prosím poslat ofocenou stranu 41 z ŽA, 38 z MA a papír s uvolňovacími cviky
 
Středeční ONLINE VÝUKA
  9.15 -  9.45  -  ČJ
10.00 - 10.30 -  MA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
19.10.
 
Úterní domácí výuka ( 20.10. )
Český jazyk - ŽA - str.39
použijte opět výuková videa
ZČ( Zdokonalujeme čtení ) - str.22
 Uvolňovací cviky - jsou nahrané v týmu 1.A - výukové materiály - ( 2.obrázek - šikmé čáry různě vysoké )- vytiskněte a nechte napsat. Pozor na :  sezení, mezery, držení ruky, uvědomělé psaní - negumujte
Pokud někdo nemůže vytisknout, udělejte dětem linky na váš papír.
Matematika - PM ( Procvičujeme s Matýskem ) - str.14
 
 V úterý prosím poslat ofocenou stranu 39 z ŽA, 14 z PM a papír s uvolňovacími cviky
 
ÚTERNÍ ONLINE VÝUKA
  9.15 -  9.45  -  MA
10.00 - 10.30 -  ČVS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
18.10.
 
Milí rodiče,
děkuji za spolupráci a Vaši domácí výuku. Za minulý týden ( 14.10. - 16.10. ) mi poslala ofocené práce přesná polovina z Vás - 11z 22.
Pokud někdo nebyl na online schůzce se mnou, schůzka je nahraná, můžete si ji pustit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pondělní domácí výuka ( 19.10. )
Český jazyk - ŽA - str.38
Jak postupovat?
1.klikněte si na odkaz :                    https://nns.cz/amos/ziva-abeceda/
2.vyberte str.38
3.ke každému cvičení si nejprve pusťte výukové video a pak teprve udělejte cvičení v učebnici
 Uvolňovací cviky - jsou nahrané v týmu 1.A - výukové materiály - ( 1.obrázek - šikmé čáry )- vytiskněte a nechte napsat. Pozor na :  sezení, mezery, držení ruky, uvědomělé psaní - negumujte
Pokud někdo nemůže vytisknout, udělejte dětem linky na váš papír.
Matematika - str.36
klikněte na odkaz a pracujte přesně podle výukového videa 
 V pondělí prosím poslat ofocenou stranu 38 z ŽA, 36 z MA a papír s uvolňovacími cviky
 
 PONDĚLNÍ ONLINE VÝUKA
 8.30 - 9.00 - znovu připomínám povinnost účastnit se online výuky !
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Online výuka v příštím týdnu od 19.10. - 23.10. : 
 
PO - 8.30 - 9.00 český jazyk
ÚT - 9.15 - 9.45 matematika,    10.00 - 10.45 ČVS
ST - 9.15 - 9.45 český jazyk,      10.00 - 10.30 - matematika
ČT - 9.15 - 9.45 matematika,     10.00 - 10.30 - TH
PÁ - 9.15 - 9.45 český jazyk
 
 Žáci s OMJ také - PO od 9 hodin a od 14 hodin
                           ÚT, ST, ČT, PÁ od 14 hodin       ve skupině OMJ 1.A
 
14.10.
Zítra v 9.00 hod. proběhne informační online schůzka rodičů k distanční výuce. Dnes si prosím ( kdo ještě tak neučinil ) zprovozněte přístup do Teamsu a pošlete mi krátkou zprávu do týmu 1.A .
 
Žáci s OMJ - online hodina pátek 16.10. v 9.00 přes Teams - skupina "OMJ 1.A" s paní učitelkou Rundovou (hana.rundova@zsmeteo.cz).
 
 
 
13.10.             od 14.10. jsou  uzavřeny ZŠ včetně 1.stupně  do 1.11. ( prozatím )
 
DISTANČNÍ VÝUKA  od 14. 10. – 23. 10. 2020
Ve dnech 26., 27., 29., 30. 10.  2020 proběhnou prodloužené podzimní prázdniny, kdy distanční výuka nebude probíhat
 
Děti budou mít všechny učebnice a sešity doma. Pracujte prozatím podle uvedeného týdenního plánu, který  prosím splňte.
Učte se podle výukových videí, na která vám posílám odkazy : 
 
 
 
 • distanční výuka je povinná, rodič omlouvá žáka, pokud se nebude moct zúčastnit
  žák je povinen plnit úkoly
 • Výuka online
 • musí mít zapnuté kamery po celou hodinu
  mikrofon musí mít vypnutý, pokud bude chtít něco říct, tak si ho teprve zapne
  hlásí se za pomocí tlačítka ruky
  žáci si nesmí navzájem vypínat mikrofony a vyhazovat se
  Úkoly
 • některé úkoly budou hodnoceny
 • v 1.třídě je nutné, aby s dětmi pracovali rodiče
 • odesílání úkolů:
  - Jednotlivé stránky v učebnicích prosím posílat každý den
  - Posílat skan/fotku. Vše je zapotřebí čitelné a otočené.
  - V předmětu mailu prosím napsat jméno a příjmení žáka, třídu, předmět
  12.10. NEMOC TŘÍDNÍ UČITELKY ( angína ) - 12.10. - 19.10.
 
 Týdenní plán 12.10. - 16.10. - příští týden !
( plán toho , co uděláme ve škole  a plán domácích úkolů )
 
 Český jazyk
 •  ŽA - str. 32 - 37
 •  ZČ - str. 17 - 22
 •  UC - str. 19 a 21
 •  
Matematika
 • Matýsek - str. 32 - 35
 • PM - str. 12 - 13
 •  
ČVS
 • Oskar - str.14 - 15
 •  
 
Domácí úkoly :
Zdokonalujeme čtení čtou jen žáci, kteří si potřebují čtení procvičovat ještě na jiných textech kromě ŽA. Můžou se k jednotlivým cvičením vracet . Pro tento týden jsou vyhrazeny stránky 17- 22, které odpovídají probíranému učivu v ŽA.
 
 Po - UC - str.19 3řádky, MA - UC - str.3 - 3řádky
Út - MA - PM - 12/3
St -  UC - str.21 - 3řádky, 2.čtecí list
Čt - MA - MA - PM - str.14 celá, 3.čtecí list
  
 
 
 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY a  KRITÉRIA HODNOCENÍ - I. ROČNÍK
Český jazyk
¦ Čte jednoduché texty velkým i malým, tiskacím i psacím písmem správnou technikou a přiměřeným tempem
¦ Soustředěně naslouchá a srozumitelně, výstižně převypráví obsah čteného a slyšeného
¦ Vyjadřuje pocity z přečteného textu, klade otázky k textu, rozvíjí děj, uspořádá fragmenty textu
do logické nebo časové posloupnosti, vyhledá informace v textu
¦ Plynule, srozumitelně a výstižně vypravuje zážitky, smysluplně se řečí i písmem vyjádří na dané téma
¦ Píše psacími písmeny, dodržuje správné tvary a spojování písmen, dodržuje hygienická pravidla při psaní, píše úhledně a čitelně
¦ Zvládá opis, přepis, diktát – věcně správně, úhledně, čitelně
¦ Dramatizuje jednoduchou scénku – aktivně se účastní, spolupracuje se spolužáky
¦ Rozliší základní literární žánry (rozpočitadlo, říkanka, pohádka...)
 
Matematika
¦ Ovládá numeraci do 20 (spočítá, přiřadí, zobrazí, porovná, uspořádá, vytvoří soubor...)
¦ Sčítá a odčítá zpaměti do 20 (bez přechodu desítky)
¦ Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní geometrické útvary v rovině i v prostoru
¦ Správně zapíše čísla, matematické symboly a operace
¦ Orientuje se v prostoru (správně používá pojmy vlevo, vpravo, nad, před atd.)
¦ Reálnou úlohu vyjádří matematickou operací a správně vypočítá
 
Člověk ve světě
¦ Orientuje se ve škole a v jejím okolí, rozpozná nebezpečí
¦ Poznává a dodržuje pravidla slušného chování a hygienické návyky
¦ Pozoruje a popíše změny ve svém okolí
¦ Orientuje se v čase (dny v týdnu, režim dne, roční období, hodiny)
¦ Pracuje s drobným materiálem
¦ Pečuje o prostředí třídy
 
Společná kritéria hodnocení Čj, M, ČvS:
- ověřování znalostí písemnou a ústní formou, aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů
- vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
- aktivní přístup k plnění zadané práce
- příprava na hodinu (pomůcky), domácí příprava
- udržování pořádku na pracovním místě

 
Kritéria pro předmět hudební výchova – souhrnně pro 1. stupeň
- aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
- vedení sešitu (1 - 3 ročník)
- znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
- realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
- rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), roz-poznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
- tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. roč-ník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
- orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
- napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
- veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1
 
Kritéria hodnocení TV
- Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
- Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
- Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
- Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.
 
Výtvarná výchova 
- aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů, aktivní přístup k plnění zadané práce, příprava na hodinu (pomůcky)
- udržování pořádku na pracovním místě
2.10.
 
 Týdenní plán 5.10. - 9.10.
 
 
Český jazyk
 •  ŽA - str. 26 - 31
 •  ZČ - str. 11 - 16
 •  UC - str. 15 a 17
Matematika
 • Matýsek - str. 26 - 31
 • PM - str. 10 - 11
ČVS
 • Oskar - str. 12 - 13
Domácí úkoly :
Zdokonalujeme čtení čtou jen žáci, kteří si potřebují čtení procvičovat ještě na jiných textech kromě ŽA. Můžou se k jednotlivým cvičením vracet . Pro tento týden jsou vyhrazeny stránky 11-16, které odpovídají probíranému učivu v ŽA.
 
Po - UC - str.15 - poslední 3 řádky 
Út - MA - psaní číslic ( 2.strana uvolňovacích cviků ) - str. 3 - 3řádky; PM - str.10
St -  UC - str.17 - poslední 3 řádky
Čt - MA - PM - str.11; ŽA - str.31/1
 
 
 
 
25.9.
 
Milí rodiče,
v posledních týdnech chybělo ve třídě poměrně dost dětí. Prosím ty, jejichž děti do školy nechodily a nebo nebudou chodit, aby s dětmi doplňovali učivo podle zvěřejněného týdenního plánu na stránkách. Samozřejmě neděláme jen to, co je v učebnicích, ale pokud zůstane dítě doma, stačí mu, když bude poctivě plnit plán. Učebnice jsem vybírala s myšlenkou, aby se opravdu i doma dalo podle nich pracovat a vy si s tím věděli rady.
Pokud všichni teď zvládnete aspoń chvíli o volných dnech s dětmi číst ( stačí ZČ do 6- té strany, bude to prima!
                                          Pevné zdraví přeje
                                                                         Eva Říhová
 
 
 
 
25.9.
 
Týdenní plán 29.9. - 2.10.
 
 
 
Český jazyk
 •  ŽA - str. 20 - 25
 •  ZČ - str.   7 - 10
 •  UC - str. 10 - 13
Matematika
 • Matýsek - str. 21 - 25
 • PM - str. 8 - 9
ČVS
 • Oskar - str. 10 - 11
Domácí úkoly :
 
Út - ZČ - str.  7     MA - psaní číslic ( 2.strana uvolňovacích cviků ) - str. 1 -  2řádky
St - ZČ - str.  8
Čt - ZČ - str.  9     MA - PM - str. 9 / cv.6
Pá - ZĆ - str.10
      
 

23.9.

Dnes jsme modelovali slabiky

 

 

 

 

 22.9.

Na pátek 25.9. je vyhlášeno ředitelské volno

Základní škola Meteorologická Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z organizačních důvodů a vzhledem k současné epidemiologické situaci VOLNÝ DEN na pátek 25. září 2020. Školní družina bude v provozu od 6:30 – 17:00, přihlášky je třeba odevzdat do čtvrtka, tj. 24. 9. 2020 do 12:00 na recepci školy. Školní jídelna nebude v provozu, pouze pro žáky, kteří budou ve školní družině. Ostatním se plošně odhlašuje oběd. Aktuálně evidujeme 21 nepřítomných pedagogických zaměstnanců v důsledku karantény, případně výskytu onemocnění COVID 19. Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem Děkujeme za pochopení. V Praze 22. 9. 2020 

 17.9.

Týdenní plán 21.9. - 25.9.
Český jazyk
 • ŽA - str.15 - 19
 • Zdokonalujeme čtení ( dále jen ZČ) - str.3 - 6
 • Uvolňovací cviky ( dále jen UC) - str.8 - 10
Matematika
 • Matýsek - str.16 - 20
 • Procvičujeme s Matýskem ( dále jen PM) - str. 6 - 7
ČVS
 • Oskar - str.7 - 8
Domácí úkoly :
Po - ZČ - str. 3/4, ŽA - 16/4
Út - ZČ - 4/3
St - ZČ - 5/2
Čt - ZČ - str.6
      MA - PM str.7 - na úterý 29.9.
Některé dny bude ještě nácvik psaní. Všechny úkoly prosím podepisovat od rodičů, úkoly na volném papíře prosím nadepsat tiskace jménem dítěte. Děkuji
 
 
 

11.9.

Týdenní plán 14.9. - 18.9.

Český jazyk - ŽA - 10-14 - vyvozování slabik MA,MÁ, jejich čtení a psaní, slovo MÁMA, první věta, vyvození písmene L

                        UC - 5-7

Matematika - str.10 - 15 - 1,2; větší, menší, rovná se

ČVS - str.5-6- Chování o přestávkách, Zaměstnanci školy

Domácí příprava : Dítě má za úkol každý den si opakovat a číst probrané stránky - prosím o podpisy na stránkách

Tento týden budou každý den ( kromě pátku ) dostávat okopírované papíry s uvolňovacími cviky. Opět prosím o podpis - důležité je sezení, správné držení tužky a volný pohyb ruky.

Po -  M - 11/4

Pá - M - 15/2

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.9.

AjV - všichni žáci, kteří jsou přihlášeni na AjV, jdou se ŠD na oběd, po obědě v ŠD počkají a pak odcházejí na angličtinu ( já touto dobou učím jinde ).

Předmět ČvS = prvouka- učebnice Oskarova prvouka.

Od 7.9. začínají děti dostávat krátké domácí úkoly.

Od 7.9. chodí děti na oběd po čtvrté( v pátek páté ) vyučovací hodině.

Pracovní sešity bude potřeba nosit každý den VŠECHNY !!!! domů a do školy, aby při případné nepřítomnosti ve škole mohly děti pracovat doma. 

Ve středu 9.9. budeme mít třídní schůzku od 16:00 hodin ve velké tělocvičně (stejně jako 1.9.), zadní vchod. Vezměte si prosím s sebou 1 000Kč ( předem řečen účel platby) a vyplněný dotazník, ke kterému tady nyní uvádím odkaz.

 dotazník : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404084449/?at=1

dotazník pro vietnamské rodiče : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404084450/?at=1

Děti jsou umístěné ve 3.oddělení ŠD, které vede paní vychovatelka Renata Hampelová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Týdenní plán 7.9. - 11.9.

Český jazyk - upevnění hlásky A, nově Á a M ( psaní tiskacích písmen) - Živá abeceda ( ŽA) - str.5-9

Psaní - Uvolňovací cviky (UC) - str.5-9

Matematika - geometrické tvary, čtení pomocí teček do 6, porovnávání - je více, poznávání čísla 1 - Matýskova matematika - str.5-9

ČVS - škola, orientace v prostoru, názvy škol.předmětů - Oskarova prvouka - str.2-4

Domácí příprava :  denně mluvit o tom, co se dělalo ve škole v každém předmětu

                             Po - M - str.5/cv.3-  2.obrázek

                             Út - naučit se zpaměti básničku k Á - ŽA str.6

                             St - ŽA - str.7/3-  2.obrázek

                             Čt - M - str.9/5

 

4.9.

Takto vypadá naše třída : 

 

 

 

 3.9.

Dětem byly rozdány rozvrhy, dotazník týkající se zajištěnosti výpočetní technikou ( v případě zavedení distanční výuky ) a nabídka kroužku.

Zítra ráno prosím ještě sraz u sloupu jako dnes.

Zítra je tělocvik, proto je nutné, aby zde děti měly pytlík s úborem a botami do tělocvičny.

Často děti nemají správnou o

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana