1.B

AKCE:  Dny pro záchranu života

V pondělí  16. 10.  2017   jsme zachraňovali  my  ---  třída 1. B  --- a tady je kousek z NAŠEHO dne :

 

 

 

 

Akce  se  nám  velmi  líbila !

 

 9.10. k nám přijel Bibliobus Oskar

Vzpomínka na náš první den ve škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

škola nabízí pro žáky prvních tříd možnost navštěvovat hodinu logopedické prevence, která je zaměřena na stimulaci řečového vývoje dětí a logopedickou prevenci tak, aby se řeč u dětí vyvíjela co nejpřirozeněji a dosáhla co nejlepší úrovně.  V této hodině se zaměříme na dechová cvičení, sluchové a zrakové vnímání, rozvoj motoriky (hrubé, jemné, motoriky mluvních orgánů), rozumové schopnosti, na pomoc se správnou výslovností hlásek, rozvoj slovní zásoby a na schopnost souvislého vyjadřování.

Vše je prováděno hravou formou tak, aby aktivity děti bavily. Cílem logopedické prevence je ovlivnit řečový vývoj a dosáhnout zlepšení komunikačních schopností dítěte, aby co nejlépe zvládalo nároky školy.  Hodina nenahrazuje logopedickou péči klinického logopeda.

 

Logopedická prevence bude probíhat každé pondělí od 11.50 – 12,35 hod, tedy pátou vyučovacím hodinu. Bude navazovat na předchozí vyučování, je zdarma pro přihlášené zájemce a povede ji Mgr. Lara Vogeltanzová.  Kapacita je omezena! Po hodině logopedické prevence si žáky přebírá družina.  

Zájemci o logopedickou prevenci kontaktujte paní učitelku na email: lara.vogeltanzova@zsmeteo.cz

6.9.  připomínám  třídní schůzky dnes od 17.00 hod.

V pondělí 4.9.  se sejdeme v 8:15 před školou, při nepříznivém počasí ve vestibulu školy. Vyučování potrvá jen jednu vyučovací hodinu, tedy do cca 9.00 hod.
 V úterý si vás vyzvednu u šatny 1.B. Od druhého dne budou děti mít aktovku / školní batůžek, přezůvky, svačinu a pití. Další info se dozvíte z úkolníčku, eŽK či z webovek třídy.
Přístupové kódy do eŽK obdržíte na třídních schůzkách 6. 9. od 17:00, na které vás srdečně zveme.
                Těšíme se na vás!  Vaše třídní učitelka Eva Nývltová a vychovatelka Eliška Zasimenková

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana