1.B

 23. 4. - 26. 4.

Milí rodiče, zdravím v novém týdnu. Zítra jdeme do divadla. Ve čtvrtek nás čeká Branný den - děti přijdou do školy nejlépe ve sportovním oblečení. Přeji hezký týden.

23. 4. KC 12 - Kvak a Žbluňk 60,- kč

23. 4. - 25. 4. 8:00-19:00  Jarní úklid v ZŠ Meteorologická - více info na stránkách školy

25. 4. Branný den pro 1. 2. ročník


Plán:

Čj: Čtení textů - technika, porozumění. Otázky k textu, vytváření vlastních odpovědí celou větou. Zápis vět, opis, přepis, diktát. Kontrola psaného. Zápis slov a vět psacím písmem, práce v písance.

M: +, - v oboru 0-20 bez přechodu desítky. slovní úlohy.

ČvS: Zvířata, mláďata.

Projekt: Jak se budí fazolka - dokončení

 

15. 4. - 19. 4.

Milí rodiče, zdravím v krátkém týdnu. V pátek jsme si užili velikonoční dílnu. Děkuji maminkám, které přišly a pomohly dětem při vyrábění. Děkujeme i za perníčky a dobroty, které nám dílnu zpříjemnily. V úterý 23. 4. jdeme do divadla KC 12 -60,- Kč.

Přeji Vám i dětem krásné velikonoční svátky.

Plán:

ITV: Velikonoce: zvyky, tradice  - ve všech předmětech. Texty, básničky, říkadla, PL k tématu, velikonoční matematika, dokončení výrobků. Návštěva školky - Út, St. 

Čt 18. 4. Velikonoční prázdniny

Pá 1. 4.  Státní svátek

Út 23. 4. Kc 12 Kvak a Žbluňk - 60,- Kč

 

Tělesná výchova v přírodě

Tonda Obal 

Velikonoční dílna

 

 

 

 

 

8. 4. - 12. 4.

Milí rodiče v pátek nás čeká společná velikonoční dílna. Přeji hezký týden.

10. 4. Tonda Obal - Třídění odpadů. Akce ve třídě - zdarma.

12. 4. Dopoledne - velikonoční dílna pro rodiče.

 

Plán:

Čj: Čtení s porozuměním. Odpovědi na otázky celou větou. Vytváření a zápis vlastních vět. Dějová linie. Posloupnost. Kontrola diakritiky. Zápis slov a vět psacím písmem. Vyvození dalších písmen, práce v písance.

M: Řešení různých typů příkladů v oboru 10-20. Číslo předcházející, následující. Slovní úlohy. 

ČvS: Velikonoce - zvyky, tradice.

 

Projekt: Jak se budí fazolka"

Čtení: Text Bledulka + křížovka, porozumění, párové čtení.

Psaní: Jarní přání, přepis básničky Sněženka, luštění doplňovaček.

Matematika: Slovní úlohy, barevná matematika.

Vědy a objevy: Klíčení, fáze klíčení, jarní práce a zábavička.

Ateliér: Zdobení květináče na fazolku.

 

Slavili jsme další narozeniny ....

 

1. 4. - 5. 4.

Zdravím v novém týdnu. Ve středu se konají kromě konzultací i třídní schůzky. Přeji hezký týden.

Středa 3. 4. - 16.00 konzultace, 17.00 třídní schůzky

Pátek - 12. 4. velikonoční dílna pro rodiče

Plán: 

Čj - Čtení textů s jarní tématikou. Práce s textem, porozumění. Skládání a vytváření vět, posloupnost. Zápis vlastních myšlenek. Práce v písance, zápis slov psacím písmem. Opis, přepis, diktát.

M: Automatizace výpočtů v oboru 0-10. Řešení příkladů v oboru 10-20. Slovní úlohy. 

ČvS: Jaro, klíčení semen.

 

Projekt: Jak se budí fazolka"

Čtení: Text Bledulka + křížovka, porozumění, párové čtení.

Psaní: Jarní přání, přepis básničky Sněženka, luštění doplňovaček.

Matematika: Slovní úlohy, barevná matematika.

Vědy a objevy: Klíčení, fáze klíčení, jarní práce a zábavička.

Ateliér: Zdobení květináče na fazolku.

Slavili jsme narozeniny....


 Spali jsme ve škole...

 

 

 

 

25. 3. - 29. 3.

Milí rodiče, jak jste jistě poznali z "pestrosti" domácích úkolů, moc nás baví psaní psacích písmen. Nechci dětem tuto nově objevenou zábavu kazit, takže teď hlavně píšeme. Doma s dětmi nezapomeňte i na čtení. Tento týden máme plný událostí. Napíšeme si březnové opakování. Máme Srdíčkové dny a Noc s Andersenem. Přeji hezký týden.

27. - 28. 3. Jarní srdíčkové dny - charitativní akce
magnetky se zvířátky, barevné náramky, kolíček s magnetem - 30 Kč, káva - 40 Kč, 3D pravítka - 25 Kč

29. 3. v 19. 00 hodin  Noc s Andersenem - pro přihlášené

Plán:

Čj: Čtení textů - porozumění, hlavní myšlenka. Posloupnost v textu. Zápis vlastních myšlenek. Práce v písance. Opis, přepis, diktát.

Diktát, porozumění textu, sestavení věty ze slov a přepis tiskacím písmem, hranice slov ve větě, rým v básničce, slabiky psacím písmem.

M: Řešení příkladů v oboru 10-20, slovní úlohy, barevná matematika.

Řešení příkladů v oboru 0-10, had, slovní úlohy.

ČvS: Jaro

Části těla, hlavy. Zdravá strava. Úraz x nemoc. Jarní měsíce, období, jarní květinky, stavba rostliny.

 Projekt: " Jak se budí fazolka"

Čtení: Text Bledulka + křížovka, porozumění, párové čtení.

Psaní: Jarní přání, přepis básničky Sněženka, luštění doplňovaček.

Matematika: Slovní úlohy, barevná matematika.

Vědy a objevy: Klíčení, fáze klíčení, jarní práce a zábavička.

Ateliér: Zdobení květináče na fazolku.

 

Závod ve šplhu....

 

 

18. 3. - 22. 3.

Milí rodiče, zdravím v novém týdnu. Ve třídě nás stále hodně chybí. Většina dětí má doma úkoly, takže se budeme snažit sjednotit hotovou práci. Přeji hezký týden.

Plán: 

Čj: Čtení textů s jarní tématikou- technika, porozumění - otázky k textu. Posloupnost textu. Vyjádření vlastních myšlenek ústně i písemně. Kontrola psaného- diakritika.Vyvození dalších psacích písmen, slabiky, slova. Opis, přepis, diktát.

M: Řešení příkladů v oboru 10 - 20. Číselná řada, posloupnost čísel. 

ČvS: Zdravý životní styl, jídelníček.

Projekt: " Mé tělo, můj hrad" - dokončení

 

Jak statečný Honzík zoubky zachránil ...

 

 

 

11. 3. - 15. 3.

Zdravím v novém týdnu. Ve škole nás bylo opravdu maličko, většinu dětí přepadla viróza. Snad už bude líp, protože ve středu jdeme do divadla. Přeji hezký týden.

Středa: KC 12 Jak statečný Honzík zoubky zachránil - 60,- Kč

Plán:

Čj: Čtení textů - technika, porozumění. Vyjádření vlastních myšlenek ústně i písemně. Kontrola psaného- diakritika.Vyvození dalších psacích písmen, slabiky, slova. Opis, přepis, diktát.

M: Automatizace výpočtů v oboru 0-10. Číselná osa 10 - 20, +,- v oboru 0-15. 

ČvS: Zdravý životní styl, jídelníček.

 

Projekt: " Mé tělo, můj hrad"

M: Vážení, měření, porovnávání, sčítání párových částí těla.

Čtení: Čtení textu o hygieně, přiřazování slov, orientace v tělesném schématu.

Psaní: Opis, doplňování slov podle smyslu, příběh podle obrázkové osnovy.

Vědy a objevy: Práce s encyklopedií lidského těla, hygiena, zdravá strava, nemoc - úraz, smysly.

Aleliér: Obkreslení lidského těla - velký formát, doplňování důležitých orgánů - skupinová práce.

 

4.3. - 8.3.

Milí rodiče, ve středu jsou konzultace R-U popřípadě R-Ž-U. Jiná akce nás tento týden nečeká.

Plán:

Čj: Máme vyvozena všechna tiskací písmena abecedy. Procvičujte s dětmi čtení textů malým tiskacím písmem, hlídejte zejména záměny b, d. Zaměříme se na techniku čtení a porozumění textu. Postupně vyvozujeme tvary psacích písmen. Opis, přepis, diktát. Vytváření vlastních vět.

M: Automatizace výpočtů v oboru 0-10. Číselná osa 10 -20. Zábavná matematika. Slovní úlohy.

ČvS: Jaro - změny v přírodě.

Projekt: " Mé tělo, můj hrad"

M: Vážení, měření, porovnávání, sčítání párových částí těla.

Čtení: Čtení textu o hygieně, přiřazování slov, orientace v tělesném schématu.

Psaní: Opis, doplňování slov podle smyslu, příběh podle obrázkové osnovy.

Vědy a objevy: Práce s encyklopedií lidského těla, hygiena, zdravá strava, nemoc - úraz, smysly.

Aleliér: Obkreslení lidského těla - velký formát, doplňování důležitých orgánů - skupinová práce.

 

 

25. 2. - 1. 3.

Zdravím v novém týdnu. Napíšeme si testy za měsíc únor, začneme českým jazykem. Obsah bleděmodrou. Přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Dokončení Lili a Vili ve světě velkých písmen. Písmena W,X,Q. Čtení textů v čítance - technika, porozumění. Zápis slov a vět, přepis, opis, diktát. Kontrola zápisu - krátká, dlouhá samohláska. Práce v písance - vyvození dalších psacích písmen. 

Přepis básničky, doplňování slov do vět, zápis známých psacích písmen, kresba k textu, označení slabik dy, ty, ny.

M: Procvičování příkladů v oboru 0-10, číselná osa 0-20. Jednotky, desítky.

Různé typy příkladů v oboru 0-10, slovní úloha, geometrické tvary.

ČvS: Opakování a příprava na testy, shrnutí učiva o zimě.

Ptáci u krmítka, zvířata v zimním lese, zimní aktivity, zimní sporty, dny v týdnu, roční doby, zimní měsíce, denní doby.

Projekt: "Zima u krmítka" - dokončení

Orientace v obrázku, logické úlohy, zápis slov- přepis, tvorba smysluplných vět, čtení s porozuměním, uspořádání info na ploše, zvířata v zimním lese, správná potrava pro ptáky.

 

 

18. 2. - 22. 2.

Milí rodiče, v tomto týdnu nás žádná akce nečeká. Budeme opakovat a procvičovat. Užijte si slunečné dny.

Čj: Dy, ty, ny, bě, pě, vě  procvičování v pracovním sešitě. Čtení textů ve světě malých písmem. Opis, přepis, diktát. Vytváření a zápis vlastních vět. Porozumění textu - odpovědi na otázky. 

M: Řešení příkladů v oboru 0-10. Dopočítávání do 10. Automatizace výpočtů. Číselná řada 10 - 20, orientace na ose. 

ČvS: Denní doba, čas.

Projekt: "Zima u krmítka"

Orientace v obrázku, logické úlohy, zápis slov- přepis, tvorba smysluplných vět, čtení s porozuměním, uspořádání info na ploše, zvířata v zimním lese, správná potrava pro ptáky,

 

4. 2. - 8. 2.

Milí rodiče, zdravím v novém týdnu. Ve středu je první středa v měsíci a čekají nás konzultace. Přeji hezký týden.

Středa 6.2. - V 8. 00 hodin Veselé zoubky - akce pro 1. třídy - ve škole 

Plán:

Čj: Čtení a zápis slabik di,ti, ni dě, tě, ně. Čtení krátkých textů malým psacím písmem- technika, porozumění. Zápis a vytváření vlastních vět. Vyvození psacího u, práce v písance. Děti si mohou nosit knížky k prezentaci.

M: Číselná řada  0 - 10. Zápis čísla 10. Desítky, jednotky. Procvičování pamětného sčítání a odčítání 0-9.

ČvS: Orientace ve střídání ročních dob. Kalendář přírody. Zimní čas.

Projekt: "Zima u krmítka"

Orientace v obrázku, logické úlohy, zápis slov- přepis, tvorba smysluplných vět, čtení s porozuměním, uspořádání info na ploše, zvířata v zimním lese, správná potrava pro ptáky, 

 

 

28. 1. - 1. 2.

Milí rodiče, zdravím v krátkém týdnu. Ve čtvrtek nás čeká první vysvědčení, které nezapomeňte důkladně oslavit. Děti budou potřebovat pevné desky. V pátek jsou pololetní prázdniny. Přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Vyvození hlásek Ď,Ť,Ň. Čtení slov a vět malým tiskacím písmem. Technika, porozumění. Opis, zápis vlastních myšlenek. Vyvození psacího i, práce v písance. Básničky a hádanky se zimní tématikou.

M: Řešení různých typů příkladů v oboru 0-9. Porovnávání, rozklady. Slovní úlohy.

ČvS: Denní režim.

Projekt: " Na nový rok o slepičí krok"  - dokončení

Roční doby, měsíce, dny v týdnu, hodiny - čtvrt, půl, třičtvrtě, celá.

 

21. - 25. 1.

Zdravím v novém týdnu. Děti mají u sebe přihlášku na Noc s Andersenem. Promyslete si, zda děti zvládnou noc ve škole, a vyplněnou přihlášku s 50,- Kč (divadlo) mi pošlete zpátky. Hezký týden.

Plán:

Čj: Vyvození F, G. Čtení slov a vět malým tiskacím písmem, přiřazování k velkým. Porozumění čtenému, posloupnost textu. Práce v písance - tvary psacího písma. Vytváření vlastních vět. Zápis vlastních myšlenek.

M: +,- v oboru 0-9, uspořádání na číselné ose, rozklady čísel, dopočítávání, krokování.

ČvS: Zima, čas.

Projekt: " Na nový rok o slepičí krok"

Roční doby, měsíce, dny v týdnu, hodiny - čtvrt, půl, třičtvrtě, celá.

Slavili jsme narozeniny ...

 

Noc s Andersenem

 

 

 

14. - 18. 1.

Milí rodiče, tento týden nás čekají pololetní testy. Napíšeme si je postupně. Začneme v pondělí češtinou. Přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Vyvození CH, F. Čtení slov a vět. Skládání básničky podle posloupnosti. Čtení malých tiskacích písmen, přiřazování k velkým. 

Diktát písmen, slov a vět. Čtení a podtržení správné věty. Doplňování chybějících písmen do slov. Kreslení podle textu. Spojování slov s obrázky.

M: Vyvození čísla 9, rozklady č.9, pozice na číselné ose. 

Sčítání a odčítání čísel 0-8. Doplňování čísel do příkladů. Malovaná matematika. Doplnění řetězce. Rozklady čísel. Řešení jednoduché slovní úlohy. Základní geometrické obrazce.

ČvS: Zima, zimní měsíce, zimní aktivity.

Semafor pro chodce. Co se děje na podzim. Podzimní měsíce. Roční období. Dny v týdnu. Rozlišení základních plodin na ovoce a zeleninu. Části stromu. Nejzákladnější info o vánočním období.

Projekt: " Na nový rok o slepičí krok"

Roční doby, měsíce, dny v týdnu, hodiny - čtvrt, půl, třičtvrtě, celá.

 

 O dvanácti měsíčkách .....

 

 

 

 

7. - 11. 1. 2019

Zdravím v novém roce. Měli jsme dlouhé prázdniny a doufám, že si děti odpočinuly. Ale blíží se první pololetní vysvědčení, proto se pustíme hned do práce. Máme probraná téměř všechna písmena a začneme připojovat malá tiskací k velkým. Trénovat čtení můžete stále velkým tiskacím. Také jsme si říkali, že od nového roku začneme psát deník. Každý den minimálně tři věty. Maximální hranice není. Je to důležité procvičování hláskové stavby slova, posloupnosti slov ve větě i vět v textu. Také pro rozvoj slovní zásoby. Ve středu jsou od 16.00 konzultace. Ve čtvrtek jdeme do divadla. Průběh jako obvykle. Na vánoční akci jsme vybrali 4.618,- Kč, za což velmi děkujeme. Tyto peníze si necháme na letní výlet. Přeji krásný týden.

 9. 1. Konzultace R - U, popř. R - Ž - U

10. 1. KC 12  O dvanácti měsíčkách - 60,- Kč

Plán:

Čj: Vyvození Ž, Š, Ř - hlásky už umíme, přidáme háček. Přiřazování malých tiskacích písmen k velkým. Čtení slov a vět. Technika čtení, porozumění. Zápis slov a vět, vytváření vlastních vět, práce v malé písance.

M: +,- v oboru 0-8, procvičování v různých typech příkladů, slovní úlohy.

ČvS: Vzpomínáme na Vánoce, zima.

 

 

Vánoční nadílka - klikací obrázky

 

Skanzen Třebíz

 

Vánoční hvězda - Jak šlo vejce do světa

 

 

 

 

 

 

17. - 21. 12.

Milí rodiče, čeká nás poslední školní týden tohoto roku. Něco málo se ještě naučíme, ale čeká nás hlavně zábavička. Přeji vám i dětem krásné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce.

 

 Středa 19. 12. Vánoční hvězda 

Sejdeme se v půl čtvrté v jídelně. Děti se převléknou do kostýmů a zahrají divadlo. Poté si můžete prohlédnout stánky, poslechnout si v tělocvičně písničky nebo se občerstvit v jídelně. Pokud budou děti zůstávat do začátku v družině, můžou mít kostýmy s sebou už ráno.

 Čtvrtek 20. 12. Výlet do skanzenu

Ráno děti přijdou normálně do školy. V 9.15 bude odjezd z parkoviště, tam se přesuneme sami. Vrátíme se asi v půl třetí. Děti půjdou do družiny nebo na ně můžete počkat. S sebou: teplé oblečení, pití, dvě svačiny, drobné kapesné, popř. kinedril. V případě nejasností klidně volejte.

 Pátek 21. 12. Besídka ve třídě

Ve třídě si uděláme malou nadílku. Každý si vybral spolužáka, kterému připraví dárek, ale samozřejmě mohou připravit dárek i jiným kamarádům. Děti si mohou přinést i občerstvení. Zahrajeme si hry, zazpíváme koledy, pustíme si pohádku.

 

10. - 14. 12.

Zdravím v druhém adventním týdnu. Děkuji všem, kteří nám pomohli vyrábět na Vánoční hvězdu. Tento týden jdeme do divadla. Hezký týden.

11. 12. KC 12 Vánoční příběh - 60,- Kč

Plán: 

Čj: Vyvození C, Z. Čtení slov a krátkých vět. Porozumění textu. Vyprávění, reprodukce čteného. Zápis slov a vět, opis. Uvolňovací cviky, úvod do psacích písmen - nácvik tahů. Diktát. Rozvoj slovní zásoby formou her. 

M: +,- v oboru 0-8, rozklad čísel, zábavná matematika. Slovní úlohy. Práce s manipulativy, krokování.

ČvS: Advent - zvyky a tradice.

Projekt: " Jak šlo vejce do světa" - nácvik divadla

Čert a Mikuláš

 

 

 Vyrábíme....

 

3. - 7. 12.

Milí rodiče, zdravím v prvním adventním týdnu. Děkuji, že jste přišli na třídní schůzky. Těším se, že se spolu uvidíme na vánoční dílně v pátek ráno. Hezký týden.

Vánoční srdíčkové dny - středa, čtvrtek
plastová srdíčka,magnetky, náramky - 30 Kč reflexní delfíni - 35 Kč, dárková káva 40 Kč

 

 

Plán:

Čj: Vyvození slabiky AU,OU a písmene D. Čtení slov a vět. Porozumění čtenému. Kontrola vlastního zápisu. Uvolňovací cviky, opis, zápis vlastních vět. Básnička pro Mikuláše zpaměti.

M: +,- v oboru 0 -7 řešení různých typů příkladů, množství 8 - práce s manipulativy, krokování. Slovní úlohy. Zábavná matematika.

ČvS: Advent - zvyky, tradice. 

Projekt: ITV "Hrátky s čertem"

 

Příprava na dílnu.....

 

 

26. - 30. 11.

Zdravím v novém týdnu. Děkuji, že jste s dětmi připravili dárky do krabice. Plyšáků se sešlo opravdu hodně, takže teď nám zase chybí krabice. Pokud nějaké nepotřebné doma máte, můžeme je využít. Ve středu 28.11. se konají od 17.00 hodin třídní schůzky. Vzhledem k tomu, že už budete ve škole a první středa v prosinci je Mikuláš, přesunou se na tuto středu i konzultace. Jako obvykle od 16.00 do 17.00 hodin. Přeji krásný týden.

Plán:

Čj: Vyvození písmen N, V. Čtení slov a krátkých vět, porozumění čtenému. Procvičování všech probraných písmen. Zápis slov a vět, opis, diktát. Krátká, dlouhá samohláska - kontrola zápisu. Uvolňovací cviky.

M: Sčítání, odčítání a porovnávání čísel v oboru 0-8. Číselná osa. Rozklad čísel. Slovní úlohy - vytváření příkladů, odpověď na otázku. Tělesa.

ČvS: Shrnutí učiva o podzimu - podzimní měsíce, počasí, zvířata - zimní spáči, ptáci tažní, stálí. Stromy - plody, listy.

 

19. - 23. 11.

Zdravím v novém týdnu. Tento týden nás nic mimořádného nečeká. Na poslední prosincový čtvrtek před prázdninami jsme si naplánovali vánoční výlet. Děti dostanou přihlášku, promyslete si účast dítěte, abychom mohli objednat velikost autobusu.Také nás čeká charitativní účast pro Diakónii. Děti by tedy už mohly nosit zachovalé hračky, které by mohly dál ještě někomu udělat radost.  

Jedná se o projekt s názvem "Krabice od bot". Rozdělíme třídu na 4 skupiny (2 dívčí a 2 chlapecké), které by připravily dárek pro dítě svého věku (děvčata pro dívku, chlapce pro kluka). V Diakonii končí sbírka 9. 12., proto bychom ve škole ukončili přípravu dárků nejdéle 5. 12. Do pátku by děti zabalily a dozdobily dárky, abychom mohli v pátek 7. 12. odvézt balíčky do Nuslí, event. po dohodě s Diakonií v jiný termín, na kterém bychom se domluvili.

Již posedmé bude od 26. 11. do 9. 12. 2018 probíhat předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům.
HISTORIE PROJEKTU ANEB CO SE UDÁLO V MINULÝCH LETECH
„Co můžeme udělat s vyhrocenou sociální situací na Severu Čech?“, tázala se skupina velmi různorodých lidí, která se sešla v září 2011 v reakci na pochody nenávisti na Šluknovsku. Vznikla tak iniciativa Nenávist není řešení, která se od té doby věnuje různým občanským aktivitám, zastávajícím se těch nejchudších v naší společnosti – Romů žijících v sociálně vyloučených ghettech.
Jednou z aktivit, která vyrostla z těchto snah, byla akce „Vánoční krabice od bot“. V Praze a v Rumburku se při ní během dvou let shromáždilo kolem 1550 vánočních krabic s dary pro nemajetné děti, žijící v podmínkách sociálního vyloučení, které pak při vánočních večírcích dětem rozdali sociální pracovníci, působící v sociálně vyloučených lokalitách na Šluknovsku, Ústecku i v dalších místech. Další dva roky přinesly rozšíření i do jiných míst v republice i organizační podporu Diakonie ČCE. Tisíce dětí tak prožilo o něco hezčí Vánoce - navzdory složitým podmínkám, v nichž mnohdy žijí. To má smysl.
„Vánoční krabice od bot“ je dlouholetá tradice ve Spojených státech a v Západní Evropě. Děti přitom ukládají různé dárky a dárečky do krabice od bot. Když se krabice naplní, hezky ji zabalí a pošlou ji s pomocí humanitárních organizací jinému dítěti stejného věku a pohlaví (věk a pohlaví dítěte se totiž značí na krabici zvenčí).
Děti to naučí myslet sociálně – že jinde na světě jsou děti, které si také rády hrají, ale přitom jsou mnohem chudší, než ony, a že jim mohou pomoci. Ty druhé děti, které vánoční krabice dostanou, přitom zakusí, že někde na světě jsou děti, které na ně také myslí. A postupné rozbalování krabice a objevování, co všechno skrývá, pro ně představuje velké dobrodružství!

Jak to funguje?
Prázdnou krabici od bot naplní děti dárky podle vlastního uvážení a doporučení dospělých. V úvahu vstupuje samozřejmě věk a pohlaví dítěte (sbíráme pro děti od 0 do 17 let), tyto údaje je třeba vyznačit na krabici zvenku a štítek dobře připevnit. Až krabici s dětmi zabalíte, donesete ji na některé ze sběrných míst. Krabici můžete darovat také online na www.krabiceodbot.cz.

Před Vánocemi už nebudeme začínat žádný projekt do center. Učivo si rozdělíme jen do kruhových tréninků a ITV(integrovaná tématická výuka). Také se pokusíme nacvičit pohádku "Jak šlo vejce do světa". Přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Vyvození Č. Čtení slov a vět. Porozumění textu. Práce s pohádkou - reprodukce, hlavní myšlenka. Zápis slov a vět, opis. Délka samohlásek. Hlásková stavba slova. 

M: Početní operace v oboru 0 - 7. Práce s manipulativy. Slovní úlohy.

ČvS: Počasí - podzimní počasí.

 

12. - 16. 11.

Milí rodiče, dočkali jsme se prvního čtvrtletí a známky, které mají děti v žákovské knížce v hodnocení jsou spíš motivační. Tento týden si také zkusíme napsat první testy hodnocené procenty. Přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Vyvození K, Č. Čtení slov a krátkých vět. Porozumění textu. Zápis slov a vět, opis. Uvolňovací cviky, hygiena psaní. Hlásková analýza, syntéza. Pravolevá orientace.

Středa: diktát písmen, opis slov, přiřazování slov k obrázkům, doplňování slov do vět, porozumění textu.

M: Práce s čísly v oboru 0-7. Zápis čísel 6, 7. Slovní úlohy.

Čtvrtek: Příklady v oboru 0-5, vytváření příkladů podle obrázků, číselná řada 0-5.

ČvS: Podzim - přiřazování plodů ke stromům, stěhovaví ptáci, zimní spáči.

Projekt: "Jablíčko" - dokončení

 

5. - 9. 11.

Ahoj rodiče, ve středu nás čekají od 16. hodin konzultace. Přeji hezký týden. 

Plán:

Čj: Vyvození hlásek P, S. Čtení krátkých slov a vět. Samohlásky krátké - dlouhé. Skládání vět, posloupnost textu. Zápis slov a vět. Opis, diktát. Uvolňovací cviky, hygiena psaní.

M: Početní operace v oboru 0-6. Práce s manipulativy. Číselná osa. Zábavná matematika.

ČvS: Podzim, zimní spáči, ovoce, zelenina.

Projekt: "Jablíčko"

 Vědy a objevy - poznávání, třídění a ochutnávání ovoce

Matematika - zábavná matematika, skládání ovoce podle příkladů, rozklad čísel

Čtení - čtení hádanek, vytváření vět, malované čtení

Psaní - uvolňovací cviky, zápis slov do jablíčka

Ateliér - rozvoj jemné motoriky - krepové kuličky

 

Skřítci Podzimáčci...

 

 

 

 

29. 10. - 2. 11.

Zdravím v krátkém týdnu. Čekají nás jen tři dny školy. Začali jsme projekt Jablíčko. Děkuji Vám, že jste vybavili děti všemi možnými druhy ovoce. Některé z nich někteří jedli poprvé a ještě nám zbylo na příští centra. Užijte si pár dní svátečního volna a přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Vyvození hlásky Y. Čtení  slov a krátkých vět. Procvičování samohlásek -krátká, dlouhá. Uvolňovací cviky, opis slov a krátkých vět. Pozice písmen ve slovech - doplňování.

M: +,- v oboru 0-6, zápis čísla 6. Vytváření a zápis příkladů v krátkých slovních úlohách. Opis příkladů do sešitu. Číselná řada.

ČvS: Podzim, ovoce, zelenina.

Projekt: "Jablíčko"

Vědy a objevy - poznávání, třídění a ochutnávání ovoce

Matematika - zábavná matematika, skládání ovoce podle příkladů, rozklad čísel 

Čtení - čtení hádanek, vytváření vět, malované čtení

Psaní - uvolňovací cviky, zápis slov do jablíčka

Ateliér - rozvoj jemné motoriky - krepové kuličky

 

 Libušské veršování

 

 

 

Sázení lípy svobody 

 

 

Mňam .....

Zase jsem to špatně nafotila, slibuji, že se polepším...

 

22. - 26. 10.

Milí rodiče, tento týden nás žádná akce nečeká, ale budeme mít prodloužený víkend. 29. - 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Dokončili jsme první projekt "Už jsem školák". V průběhu týdne děti přinesou práci z center aktivit domů na ukázku. Nezapomeňte ji , prosím, vrátit do portfolia. Začneme projekt "Jablíčko". Děti si na ochutnávku mohou nosit různé druhy ovoce, nejlépe ve čtvrtek a pátek, protože tyto dny jsou centra. Přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Opakování probraných písmen. Vyvození hlásek I,Y. Čtení slov a krátkých vět, pozice hlásky ve slově. Opis slov a vět, uvolňovací cviky. Rozvoj slovní zásoby, vyprávění. Posloupnost příběhu.

M: +, - v oboru 0-5, zápis příkladů. Zábavná matematika, práce s manipulativy, číselná osa.

ČvS: Podzim, ovoce, zelenina. 

 

Projekt: "JABLÍČKO" 

Vědy a objevy - poznávání, třídění a ochutnávání ovoce

Matematika - zábavná matematika, skládání ovoce podle příkladů 

Čtení - čtení hádanek, malované čtení

Psaní - uvolňovací cviky, zápis slov do jablíčka

Ateliér - rozvoj jemné motoriky - krepové kuličky 

 

Učíme se zachránit život

    

 

15. - 19. 10.

Zdravím v novém týdnu. Zvládli jsme první společnou cestu do divadla. Tento týden nás čeká další akce,tentokrát ve škole. Přijedou za námi záchranáři. Občas posílám domů na ukázku práci, kterou jsme dělali ve škole. Posílejte mi ji, prosím, zpět. Děti si ji ukládají do portfolia. Přeji krásný týden.

16. 10. Dny pro záchranu života - 60,- Kč - ve škole

Plán:

Čj: Vyvození a zápis písmen L, J. Procvičování už probraných písmen, zápis podle diktátu. Opis krátkých slov, přiřazování k obrázkům. Hlásková skladba i rozklad. Práce se čteným textem, porozumění textu. Básnička zpaměti.Uvolňovací cviky, hygiena psaní. Rozvoj slovní zásoby, posilování funkcí potřebných k učení.

M: +, - v  oboru 0-5, příklady s logickou úvahou, trénování číslic. Dokončení PS č. 1.

ČvS: Podzim - podzimní aktivity, přírodniny - listy, plody. První pomoc.

Projekt: "Už jsem školák" - dokončení

 

Kouzla skřítků v KC 12

 

 

8. - 12. 10.

Milí rodiče, zdravím v novém týdnu. Děti, které pojedou na ŠvP mají u sebe přihlášky. Z druhé strany je prostor na vyplnění, který odstřihnete a pošlete zpět do školy. Ve středu 10. 10. půjdeme do KC12 na Kouzla skřítků. Pojedeme několik stanic autobusem 165 na Sofijské náměstí. Od školy musíme odejít v 8.00 hodin. S dětmi, které přijdou do školy dřív se sejdeme ve třídě. Kdo přijde na poslední chvíli, může počkat v šatně. Děti si do školy vezmou normálně aktovku, ale pokud si budou chtít vzít s sebou do divadla pití, musí mít ještě malý batůžek. Vybírám 60,- Kč. Přeji hezký týden

Plán: 

Čj: Vyvození písmen E, O v básničce, procvičování A, U, T, M, čtení  krátkých slov - přiřazování k obrázkům, hláskový rozklad, skladání slov z písmen, pozice hlásky ve slově. Zápis písmen, opis slov, uvolňovací cviky, hygiena psaní. Vyprávění, poslech čteného - sluchová paměť. Komunikační dovednosti, rozvoj slovní zásoby. Posloupnost.

M: posilování matematických představ, +, - v oboru 0-5, práce s manipulativy, zápis příkladů.

ČvS: Podzim - přírodniny, změny v přírodě.

Projekt: "UŽ JSEM ŠKOLÁK

 

1. - 5. 10.

Zdravím v novém týdnu. Ve středu od 16. - 17. 00 hod. budou konzultační hodiny. Přeji hezký týden. 

Sběr papíru 2. - 3. 10. 7:15- 7:45 hod.
ve dvoře z Brunelovy ulice, středa 3.10 i mezi 15-16 hodinou

Plán:

Čj: Vyvození velkého tiskacího T. Hláskový rozklad a skladání slov z písmen, procvičování známých písmen. Čtení a vyhledávání slov v textu. Opis. Uvolňovací cviky, hygiena psaní, práce v písance. Posilování zrakové a sluchové orientace, zrakové a sluchové rozlišování. Rozšiřování slovní zásoby.

M: Posilování matematických představ, sčítání, odčítání a porovnávání čísel v oboru 0-5. Zápis čísel 4, 5.

ČvS: Podzim - stromy, plody.

Projekt: "UŽ JSEM ŠKOLÁK

 

 

Matematika....

Slavíme narozky....

 

24. - 28. 9.

Zdravím v novém týdnu. Ve škole budeme jen čtyři dny, protože v pátek nás čeká státní svátek. Děti mají u sebe předběžnou přihlášku na školu v přírodě. Pošlete mi ji, prosím co nejrychleji, protože rezervaci máme jen do středy. Užijte si prodloužený víkend.

Plán:

Čj: Hláskový rozklad, sklad. Vytváření slov a vyhledávání známých písmen. Vyvození a zápis písmen U, M. Uvolňovací cviky, hygiena psaní. Posilování funkcí potřebných k učení. Práce s pohádkou- rozvoj slovní zásoby, vyprávění.

M: Představy množství - práce s manipulativy. Porovnávání, +,-. Matematické operace v oboru 0-5. Zápis čísel 4, 5.

ČvS: Podzim - změny v přírodě

Už nám jde práce pěkně od ruky ...

17. - 21. 9.

Milí rodiče, máme za sebou první pracovní týden. Tento týden nás čekají srdíčkové dny. Je to charitativní akce, kdy si za menší částky děti mohou nakoupit drobnosti a přispět na dobročinnost. Nákupy proběhnou ve středu a čtvrtek, přívěsky a magnetky stojí asi 35,- Kč. Někdy v týdnu pošlu po dětech formulář, který je důležité pečlivě vyplnit, abychom získali další potřebné informace. Od některých z vás ještě nemám kopie kartiček pojištění. Také začínám vybírat 300,- Kč na kopírování. Přeji hezký týden.

 Plán:

Čj: Vyvození a zápis velkého tiskacího A. Práce v PS. Analýza a syntéza slov, rozvoj sluchového rozlišování. Uvolňovací cviky, velké formáty, písanka. Hygiena psaní. Vyprávění, poslech pohádky.

M: Matemtické představy, práce s čísly 1 - 5.

ČvS: Bezpečně do školy, dopravní předpisy.

 

 Naše třídní zahrádka...

 

 

První společná práce - výtvarka

 

 

10. - 14. 9. 2018

Milí rodiče, první týden máme úspěšně za sebou. Děkuji za trpělivost, se kterou jste zvládli počáteční zmatky. Ráno už děti dokáží přijít do třídy samy. Pokud by vznikly obavy, můžete je doprovodit. Děti zatím skvěle zvládají školní režim. Vytvořili jsme třídní zahrádku, společně stanovili pravidla. Zahráli jsme si hry se jmény a pracovali ve skupině s pohádkou. Máme už učebnice a pracovní sešity, pomalu v nich začneme pracovat. Rozdali jsme si nabídky kroužků, v notýsku si vyzvedněte kódy ke vstupu do ŽK. V pondělí, úterý a středu je tělocvik. Pytel si děti mohou nechávat v šatně, ale v tyto dny si ho budou nosit do třídy, kde se pak převléknou. Přeji hezký týden.

Plán:

ČJ: Hláskový rozklad, pozice písmen ve slovech, vyvození A, uvolňovací cviky, hygiena psaní.

M: Matematické představy, více x méně, malý x větší, serialita, přiřazování počtu prvků k  číslům.

ČvS: Jsem školák - pomůcky, školní prostor, pravidla, sounáležitost.

 

        OČEKÁVANÉ VÝSTUPY A KRITÉRIA HODNOCENÍ I. ROČNÍK

Český jazyk
¦ Čte jednoduché texty velkým i malým, tiskacím i psacím písmem správnou technikou a přiměřeným tempem
¦ Soustředěně naslouchá a srozumitelně, výstižně převypráví obsah čteného a slyšeného
¦ Vyjadřuje pocity z přečteného textu, klade otázky k textu, rozvíjí děj, uspořádá fragmenty textu
do logické nebo časové posloupnosti, vyhledá informace v textu
¦ Plynule, srozumitelně a výstižně vypravuje zážitky, smysluplně se řečí i písmem vyjádří na dané téma
¦ Píše psacími písmeny, dodržuje správné tvary a spojování písmen, dodržuje hygienická pravidla při psaní, píše úhledně a čitelně
¦ Zvládá opis, přepis, diktát – věcně správně, úhledně, čitelně
¦ Dramatizuje jednoduchou scénku – aktivně se účastní, spolupracuje se spolužáky
¦ Rozliší základní literární žánry (rozpočitadlo, říkanka, pohádka...)

Matematika
¦ Ovládá numeraci do 20 (spočítá, přiřadí, zobrazí, porovná, uspořádá, vytvoří soubor...)
¦ Sčítá a odčítá zpaměti do 20 (bez přechodu desítky)
¦ Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní geometrické útvary v rovině i v prostoru
¦ Správně zapíše čísla, matematické symboly a operace
¦ Orientuje se v prostoru (správně používá pojmy vlevo, vpravo, nad, před atd.)
¦ Reálnou úlohu vyjádří matematickou operací a správně vypočítá

Člověk ve světě
¦ Orientuje se ve škole a v jejím okolí, rozpozná nebezpečí
¦ Poznává a dodržuje pravidla slušného chování a hygienické návyky
¦ Pozoruje a popíše změny ve svém okolí
¦ Orientuje se v čase (dny v týdnu, režim dne, roční období, hodiny)
¦ Pracuje s drobným materiálem
¦ Pečuje o prostředí třídy

Společná kritéria hodnocení Čj, M, ČvS:
ověřování znalostí písemnou a ústní formou, aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů
vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky), domácí příprava
udržování pořádku na pracovním místě
Kritéria pro předmět hudební výchova – souhrnně pro 1. stupeň
aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
vedení sešitu (1 - 3 ročník)
znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), roz-poznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. roč-ník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1

 Tělesná výchova

Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

Výtvarná výchova
aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů, aktivní přístup k plnění zadané práce, příprava na hodinu (pomůcky), udržování pořádku na pracovním místě

 

 ROZVRŽENÍ ŠKOLNÍHO ROKU:

• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
• Podzimní prázdniny - pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
• Vánoční prázdniny - sobota 22. prosince 2018 - 2. ledna 2019.
• 3. a 4. ledna - ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019.
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
• Pololetní prázdniny - pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny - 11. února - 17. února 2019.
• Velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Třídní schůzky: 3. 9. 2018 v 9:00 hod. , 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019 ve třídách 1. stupně budou od 17:00. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.

Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.

 

 

 

Milí rodiče, těším se, že se uvidíme na společné akci:

Pátek 7.9. -  17. 00 hodin

 

3. 9. - 7. 9. 2018

Milí rodiče, ráda bych vás seznámila s organizací prvního týdne. V pondělí v 8.15 hod. se sejdeme před školou. Děti si prohlédnou třídu, přivítáme se. V 9.00 hod. si děti odvede paní vychovatelka a my si uděláme třídní schůzku. Řekneme si podrobnosti k organizaci, vyřídíme administrativu. Po skončení schůzky mohou děti odcházet domů. Pokud některé dítě zůstane v družině, nezapomeňte mu přihlásit oběd. Přeji hezký týden.

Plán:

Po: Vyučování do 9.00 hodin - od 11.40 hod. ŠD

Út: Vyučování do 9.40 hodin - od 11.40 hod. ŠD

St: Vyučování do 9.40 hodin - od 11.40 hod. ŠD           16.00 - 17.00 hod. konzultace s rodiči

Čt: Vyučování do 10.45 hodin - od 11.40 hod. ŠD

Pá: Vyučování dle rozvrhu do 11.40, následuje ŠD

 

 Důležité informace o prvním školním týdnu

V pondělí 3.9.2018 se sejdeme v 8:15 před budovou školy. „Výuka“ bude cca do 9:00 . Následovat bude první třídní schůzka. Po schůzce mohou rodiče s dětmi odcházet domů. Žáci zapsaní do ŠD zůstanou ve škole.
Celý první týden budeme na žáky před vyučováním čekat u třídní šatny. Na konci vyučování budou žáci pokaždé přebíráni vychovatelkami nebo odevzdáni do rukou rodičů.
Na třídní schůzku, prosím, nezapomeňte přinést vyplněný Posudek zdravotní způsobilosti (http://www.zsmeteo.cz/cz/ke-stazeni-1404041466.html) , hotovost (300,-Kč na kopírování, 500,-Kč na třídní fond).
Na schůzkách se budeme zabývat metodami výuky v českém jazyce, informacemi o tom, co nás v průběhu roku čeká, volbou (schválením) zástupce do Rady rodičů a případným dotazům z vaší strany.
Prosím, abyste věnovali pozornost Školnímu řádu, který je k dispozici na našich webových stránkách (http://www.zsmeteo.cz/cz/ke-stazeni-1404041466.html). Ať můžeme případné dotazy probrat na schůzkách.
Pomůcky do školy
• Aktovka s pevnými zády
• Přezůvky
• Balení papírových utěrek + krabice papírových kapesníků + šťávu do vody
• Vybavený penál
• Kroužkový pořadač na Portfolio a euroobaly (1 balení = 100ks)
• Věci na Tělesnou výchovu:
o Pohodlné tričko a trenýrky/tepláky
o Sportovní obuv do tělocvičny/na ven
Prosím, aby tyto pomůcky měli žáci k dispozici do konce prvního týdne a podepsány.
Výtvarné potřeby budou mít děti po celou 1. třídu společné, budu je pořizovat z třídního fondu.

Školní družinu a jídelnu, prosíme, vyřiďte do konce prvního týdne. Do kanceláře jídelny se dostanete ze dvora (obejdete křídlo budovy, kde je ředitelna). Jen upozorňuji, že čip se platí pouze hotově. Kdo by nestihl vyřídit jídelnu první den, nevadí, dítě oběd dostane, žádnou paniku.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana