1.B

Červen

Plán na týden od 22.6.

Milí rodiče,

čeká nás poslední školní týden. Učit se už nebudeme, naším jediným úkolem je dopsat fialovou písanku až k písmenu Ř, tedy do str. 19 včetně. Zbytek dobereme v září.

Vysvědčení si rozdáme a před prázdninami se rozloučíme v PÁ 26.6. Sejdeme se v 8:00 hod. u laviček před hlavním vchodem naší školy. Pak  odejdeme do zeleně rozdat si vysvědčení, případně zůstame u laviček, bude-li tam dostatek volného prostoru bez lidí (viz předpisy o hygieně). Mělo by nám to zabrat cca 30 min., takže na své děti nebudete příliš dlouho čekat.

Máme za sebou my dospělí, ale i naše děti, náročné období. Chci všem, kdo spolupracovali, velmi poděkovat. Těším se, že se v září všichni sejdeme v lepších podmínkách a že případné nedostatky v učivu rychle se třídou doženu. Užijte krásné léto! 

S pozdravem Zd. Baš.


Plán na týden od 15.6.

Milí rodiče!

Konec školního roku se blíží, takže už nebudou žádné pracovní listy, ale soustředíme se na práci v pracovních sešitech a hlavně na psací písmo, tedy na práci ve fialové písance. 

ČJ: velký oranžový PS str. 43, 44

Psaní: fialová písanka str. 5-8

M: Měřím délku - modrobílý mezipředmětový PS, str. 47 a geometrie str. 48

ČvS: modrobílý mezipředmětový PS str. 36 "Kde žijí zvířata a rostliny?" a str. 37 "Léto je tu"

Prosím o odevzdání deníků, kdykoliv od 15.6. do 19.6. Jsou vlastně každodenní piplavou prací každého dítěte, tak aby se nám neztratily. Stačí nechat na vrátnici školy.

AJ - Zaměstnání (slovní zásoba) - PS 39-41 


Plán na týden od 8.6. 

 

Milí rodiče,

věnujte, prosím, pozornost aktualitám na stránkách školy. Je tam informace o letních příměstských táborech i přihláška na ně. Organizuje je naše škola a děti povedou profesionálové. 

-----------

ČJ: velký oranžový PS - str. 41, 42 + PL (vytištěný, na vrátnici-Jak udělat mamince radost)

Psaní: fialová písanka str. 3, 4

M: modrobílý mezipředmětový PS str. 57 + oboustranný PL (vytištěný, najdete na vrátnici)

ČvS: podlouhlý barevný PS - str. 69

AJ - Jídlo - opakování, PS str.37 + 38

 

 

 

 

 


Plán na týden od 1.6. 

Milí rodiče,

dnes mám důležité sdělení:

1. Dne 2.6. od 17 hodin proběhne online třídní schůzka 1. B.

2. Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na odkaz meet.google.com/fdc-wgzf-opu

3. Pro spuštění videohovoru je nutné mít účet od google (gmail)

4. Pro komunikaci během hovoru je nutné mít zapnutý mikrofon (kamera není nutná).

----------------

     V M jsme došli k počítání s přechodem desítky. Pokud bude problém, jak dítěti tuto látku vysvětlit, tak neváhejte a zavolejte mi. Ráda budu spolupracovat. 

     Prosím všechny, kdož neodevzdali, příp. si ani nevyzvedli PL z minulého týdne, aby tak učinili. Také prosím o zbytek hotových žlutých písanek a také o písanky oranžové, pokud máte hotovo. Je čas postupně dojít ke známkám.

ČJ: velký oranžový PS 2. díl str. 39, 40

Psaní: dokončení oranžové pís. vlastním tempem (většina dětí už má hotovou); FIALOVÁ PÍSANKA str. 1, 2

ČvS: Zaměstnání dospělých lidí - str. 67 v PS + str. 68

Úkol na známku: Napiš, čím bys chtěl být a proč (velkými tiskacími písmeny, smysluplné věty)

                          a svůj text doplň vhodným obrázkem.

M: počítání s přechodem přes desítku - SČÍTÁNÍ str. 56 v mezipředmětovém PS

     + 1 PL na vrátnici školy (na známky)

AJ - Jídlo - nová slovní zásoba PS str.36, videa na procvičení ZDE

Květen

Plán na týden od 25.5.

Milí rodiče!

Život se pomalu vrací k normálu a nás čeká konec šk. roku. Musím dát "do kupy" známky, proto začnu vždy v PO před obědem dávat na vrátnici vytisknuté PL z ČJ i M. Pro většinu z vás to bude ulehčení práce, aspoň doufám. Vracet mi je budete následující pondělí vypracované a vezmete si nové na další týden. Všechny PL se budou hodnotit. 

V PO 25.5. budou ve škole tyto PL:

ČJ:  Adélka byla nemocná (obě strany)   a   Domov pro Marťany (1 str.)

M:   Jeden PL - obě strany

Zároveň prosím, abyste mi na vrátnici nechali žlutou písanku (to je ta, kterou už máme dávno dopsanou).

Jinak budeme normálně pokračovat v prac. sešitech, takže:

ČJ: oranžový PS str. 37, 38 (zábavička)

Psaní: oranžová písanka str. 28, 29

M: Měřím objem-str. 45, 46

ČvS: Ája jde do divadla-str. 64 v podlouhlém barevném PS

AJ - Ovoce a zelenina - opakování slovní zásoby z 1.pololetí (děti k tomu měly pracovní listy) -

videa na procvičení ZDE i ZDE.


Plán na týden od 18.5.

ČJ: Oranžový PS str.32-35

Psaní: Str. 25-27 v oranžové písance

M: Str. 42-44 v modrobílém mezipředmětovém PS

ČvS: Orientace v čase-procvičování, opakování v podlouhlém PS Já a můj svět, str. 54, 55, 58

AJ: AJ - 22.5. - AJ - Roční období - opakování, PS str.35, písnička na procvičení ZDE

-------------- 

„Milí žáci, od 14. 5. 2020 se bude cvičit karate v areálu školy a to v časech:

Úterý    

17:00 – 18:00 – I. stupeň

18:00 – 19:30 – II. stupeň

Čtvrtek

17:00 – 18:00 – I. stupeň

18:00 – 19:30 – II. stupeň

 

Cvičí se venku u doskočiště v rozestupech bez roušky, tepláky a boty, pokud neprší. Registrovat se nemusíte, místa je dost. J Nic se neplatí.


Vážení rodiče!

Všichni, kdož chcete, aby Vaše dítě od 25.5. chodilo do školy, prostudujte si, prosím, Aktualizované informace k nástupu žáků 1. stupně do výukové skupiny - viz níže.

----------

Aktualizované informace k nástupu žáků I. stupně do výukových skupin dne 25. 5. 2020
 
Vážení rodiče,
 
z důvodu přibývajících dotazů k možnému nástupu Vašich dětí k 25. 5. 2020 a lepší přehlednosti bychom Vám tímto rádi objasnili chod školy. Vycházíme z metodiky MŠMT a vlastních organizačních možností s ohledem na poskytnutí maximální podpory pro Vaše děti.
 
Co se stane, když neodevzdáte přihlášku do výukové skupiny do 18. 5. 2020 do 12:00? Využití výukové skupiny je dobrovolné a tudíž nepovinné, budeme to akceptovat. Přihlášky po uvedeném termínu nemohou být přijaty z organizačních důvodů. Škola potřebuje jasnou informaci o počtu a složení žáků, aby dokázala zajistit bezpečnost a ochranu všech přítomných v budově školy a personální zajištění.
 
Jak bude probíhat nástup do školy? Dle známého počtu přihlášených žáků budou vytvořeny výukové skupiny. Harmonogram příchodů a použití více vchodů do školy bude známo dle počtu výukových skupin. Nástup bude mezi 7:30 – 8:00 tak, aby rodiče mohli do práce. Ranní družina nebude v provozu – děti se nemohou míchat a personálně to není možné zajistit. Žáci budou v první den vyzvednuti u daného vchodu příslušným pedagogem (seznamy žáků, vchod, čas nástupu a jméno pedagoga bude předem známo před nástupem, nejpozději však k 21. 5. 2020). Žáci musí odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem ke dni nástupu, tj. 25. 5. 2020. Bez čestného prohlášení nebudou děti do školy přijaty! U vstupu budeme měřit teplotu.
 
Od kdy do kdy bude otevřena škola v rámci výukových skupin? Od 25. 5. 2020 každý pracovní den vždy od 7:30 – 16:30 do 26. 6. 2020. Dne 29. - 30. 6. bude vyhlášeno ředitelské volno, ale žákům I. stupně bude nabídnuta školní družina. 
 
Jak chápe škola význam výukových skupin?
Výukové skupiny jsou vytvořeny primárně pro rodiny, ve kterých musí rodiče do práce, případně jsou přetížené nároky školy na žáka. Škola se snaží pomocí pedagogických pracovníků zajistit bezpečný pobyt ve škole s výukovým programem v rozsahu maximálně distančního vzdělávání. Hlavním principem je, pokud možno, zachovat rovnou možnost vzdělávání pro všechny žáky.
 
Jak bude vypadat dopolední program žáků?
Žáci budou pod dohledem pedagogických zaměstnanců – asistentů pedagoga, vychovatelů, kteří jim budou pomáhat s učivem, které zadává třídní učitel primárně na webových stránkách třídy. Učitelé pokračují s distančním vzděláváním. 
 
Můžou si žáci přinést vlastní notebook do školy, aby se připojili? Ne. Jedná se o drahé elektronické zařízení, za které škola nechce nést odpovědnost. Viz školní řád. Ve škole není zřízeno wifi připojení, žáci se standardně nepřipojí.  
 
Jaký bude režim používání roušek?
Roušky se budou používat ve všech případech kromě:  a) Žáci sedí v lavici a všichni přítomní souhlasí se sundáním (jedno dítě nesouhlasí, roušky zůstávají na obličeji) – důležité uvést u čestného prohlášení: „Souhlasím, aby si mé dítě mohlo sundat ochrannou roušku po dobu pobytu ve třídě, za dodržení bezpečných rozestupů, kdy budou všichni přítomní žáci sedět, případně při pobytu venku v areálu školy.“ Podpis zákonného zástupce b) Po dobu konzumace jídla v ŠJ c) Při pobytu venku v areálu školy.
Roušky se po dobu nepoužívání ukládají do osobních igelitových sáčků. Každý žák má na daný den minimálně 2 ochranné roušky. 
 
Jak budou probíhat přestávky, odchod na WC, odchod na oběd a odchod ze školy?
Dle počtu výukových skupin budou žáci umístěni do třídy, ve které stráví dopolední i odpolední aktivity, včetně klasických přestávek. Škola se dle daného počtu bude snažit nastavit režim pohybu po chodbách tak, aby se žáci z různých skupin nepotkávali – různé pavilony, přidělená WC, odlišný čas přestávek, odlišný nástup skupiny na oběd, využití šaten k přezutí, případně použití odlišného východu při odchodu ze školy.
 
Jak je zajištěna bezpečnost žáků z epidemiologického hlediska?
 
1. Čestné prohlášení rodičů k datu nástupu. 2. Měření teploty při vstupu. 3. Izolované skupiny ve třídách – specifický režim ve společných prostorách.  4. Plošně dezinfikovaná škola před nástupem žáků do školy – certifikovaná firma. 5. Použití ozonu k dezinfekci – proškolený personál školy. 6. Volně dostupná dezinfekce pro žáky – ve třídě, na WC, na chodbách, před jídelnou. 7. Zajištění ochranného štítu pro každé dítě dle zájmu. 8. V případě podezření přítomnosti nákazy připravený nouzový plán. 9. Aktualizované kontakty na zákonné zástupce v přihláškách v případě nutnosti.  10. Profesionální tým pedagogických a provozních zaměstnanců.
Dle jakých parametrů se tvoří výukové skupiny? Preferujeme priority sestupně: třída, ročník, odchod z družiny. U programu Montessori platí stejně. 
 
Může být žák přemístěn v průběhu trvání výukových skupin ze skupiny do jiné? Nemůže. Složení skupiny je od vyhlášení jejího složení ředitelem školy neměnné.
 
Jaké bude personální obsazení u výukových skupin ze strany pedagogů?
U skupiny budeme preferovat primárně pedagogy, které žáci znají. Vzhledem k povaze aktivit se bude jednat o asistenty pedagoga a vychovatele, ojediněle netřídní pedagogy. 
 
Může být přihlášení do výukové skupiny ze strany rodiče podmínečné? Nemůže. Rodič se musí rozhodnout nejpozději do 18. 5. 2020 do 12:00, zda dítě bude navštěvovat výukovou skupinu (bez ohledu na to, že není známé personální obsazení).
 
Budou se sourozenci dávat do skupin společně?
Priorita vzniku skupin: třída – ročník – odchod z družiny. 
 
Je možné, že bude výuková skupina tvořena žáky z více tříd a ročníků a jak bude program probíhat?

 
Vznik takové skupiny je možný. Pedagog povede každou dílčí skupinu zvlášť (příklad malotřídky, případně Montessori programu) dle instrukcí na webu dané třídy.
 
Musí žáci docházet každý den do školy?
Nemusí. Výukové skupiny jsou dobrovolné. Důležité je informovat školu o povaze absence – emailem na přiděleného pedagoga. Docházka do výukové skupiny se nezapočítává do závěrečného hodnocení.
 
Jak bude vypadat režim školní jídelny?
Na obědy budou chodit výukové skupiny koordinovaně dle specifického harmonogramu závislém na jejich počtu.

Předběžný postup:
 
- Skupina provede hygienu před obědem ve třídě. - Skupina dorazí do jídelny k výdejovému pultu ve stanovenou dobu. - Žáci odeberou oběd a usadí se v jídelně v bezpečných rozestupech – specifický výdej jídla, pití a příboru. - Žáci sundají ochrannou roušku, kterou ukládají do igelitového sáčku a konzumují oběd. - Žáci po konzumaci nasazují roušku a společně vrací nádobí.  - Žáci koordinovaně odchází do své třídy. Po výdeji obědů a vrácení nádobí pro jednu skupinu proběhne dezinfekce prostor, kde se stravovali, stejně tak u pultů příjmových a výdejních. Ve stejnou dobu se můžou stravovat bezpečně v školní jídelně 2 – 3 skupiny.
 
Mohou chodit pro obědy i rodiče nenastoupivších žáků, případně cizí strávníci? Nemohou, obědy budou poskytovány pouze žákům ve výukových skupinách a zaměstnancům školy.
 
Můžu využít služby odpoledních aktivit, přestože moje dítě nechodí do družiny?
Ano, odpolední aktivity povede pedagog v nezměněné skupině, služba je poskytována zdarma a se školní družinou nesouvisí. Z organizačních a personálních důvodů bude odpolední aktivita zajištěna prioritně pro žáky 1. až 3. ročníku, vyšší ročníky dle možnosti školy.
 
Jaká bude povaha odpoledních aktivit? Volnočasové aktivity s využitím prostor třídy a areálu školy za dodržování bezpečnostních pravidel (viz. výše). 


Práce na týden od 11.5.

ČJ: Oranžový PS 2. díl str., 26-29

Psaní: Oranžová písanka, str. 22-24

M: Modrobílý mezipředmětový PS, str. 29 a 41

     Procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 20 (bez prstů, bez manipulativ)

AJ - Roční období PS str.34, písnička na procvičení ZDE


Vážení rodiče!

Věnujte prosím pozornost stránkám školy - novinky, kam pan ředitel vložil informace pro ty, kteří mají zájem své dítě od 25.5. posílat do školy. Jsou tam také dokumenty, které je nutné vyplnit a odeslat nejpozději do 18.5. do 12 hodin na moji mailovou adresu.

Najdete tam také Informace školy k hodnocení žáků ve 2. pol. šk. r. 2019/2020.

 

 


Práce na týden od 4.5.

ČJ: Příhoda se slepýšem na str. 16 v oranž. PS, úkoly dole vypracuj na volný list papíru.

Str. 24 v oranž. PS - přečíst, doplnit.   Nezapomeň psát denně deník velkými tiskacími písmeny.

Psaní: písanka str. 17-20

M: Modrobílý mezipředmětový PS 4. díl str. 25-28

ČvS: Postupně probírat v podlouhlém PS a vyprávět si o daných tématech, doplňovat úkoly a zábavičky.

AJ: Čísla do 10. PS str.33 - slovní zásoba, písnička na procvičení ZDE.


Práce na týden od 27.4.

Milí rodiče!

Mám od Vás zpětnou vazbu - pro někoho je zadávané práce mnoho, pro jiné žáčky málo. Berte, prosím, zadávané úkoly orientačně a upravte si množství podle Vašich momentálních potřeb. Některý týden uděláte méně, jindy víc. Záleží na Vás a na momentální kondici Vašeho dítěte. To, co zadávám zde, je střední cesta. Úplně nejpodstatnější je, aby děti zvládly dobře číst, psát a počítat do 20, abychom mohli v září po zopakování navázat učivem 2. třídy. 

-----------------

ČJ+ČvS: Oranžový PS str. 24-27. Zkusit diktát 3 jednoduchých vět velkými tiskacími písmeny-nesmí chybět diakritika (např. čl. Kdo kde bydlí? - str. 9 nahoře, ale ne celý!).

Psaní: Písanka str. 11-16

M: Mezipředmětový PS str. 22-24

AJ - Čísla do 10. PS str.32 - slovní zásoba, písnička na procvičení ZDE.

Duben 

Práce na týden od 20.4.

ČJ: Čtení a práce s textem-oranžový PS Lily a Vily ve světě malých písmen-str.22, 23.   Procvičování plynulého čtení v libovolné vhodné knížce. Tvoření smysluplných vět a jejich zápis velkým tiskacím písmem-DENÍK.

Psaní: Oranžová písanka-str. 4-10

M: mezipředmětový PS str. 16-21

ČvS: chodit do přírody a s dítětem si ukazovat a rozprávět o rozkvetlém jaru, o ptácích na jaře, o pracích na zahradě a na polích.

A hlavně buďte všichni zdraví!   S pozdravem Zd. Baš.

AJ - Oblékání - opakování slovní zásoby ze strany 28 + str.29


Práce na týden od 13.4. - nový modrobílý mezipředmětový sešit a oranžová písanka

ČJ + ČvS: PS str. 6, 7.   Písanka str. 1, 2, 3.

M: str. 11, 12, 13, 14, 15 (zábavička)

PL hodiny - ke stažení ZDE  


V týdnu od 6.4. nebudou žádné PL. Vložila jsem Včelku, se kterou mohou děti opakovat a procvičovat, a která je bude určitě bavit. 

Ve čtvrtek nám začínají Velikonoce. Oslavte je, jak jen to nejlépe půjde a hlavně si odpočiňte Vy i Vaše děti. Svátky jara užijte ve zdraví. 

ZD. Baš. 

-------------

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:


1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!


* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5. 
 
Aj - opakování celé slovní zásoby z tohoto pololetí.

Milí rodiče,

děkuji za spolupráci Vám všem, kdož jste si včera (1.4.) přišli do školy pro nové sešity, aby mohly děti pokračovat v učení. 


Březen

Milí rodiče,

vkládám PL na další týden. Pokud Vám to dostupná technika dovolí, pošlete je vypracované zpět do 3.4.

Těm, kteří tiskárnu atd. k dispozici nemají, připomínám:

Je nutné denně s dítětem číst a povídat si s ním o přečteném textu, psát do žluté písanky psací písmo a do obyč. linkovaného sešitu procvičovat naučená psací písmena a slova.

Pravidelně psát krátký opis na přesnost a diktát velkými tiskacími písmeny. 

Ke všemu tomuto využívejte oranžový prac. sešit Lili a Vili 2. díl a růžovou čítanku.

Nezapomínejte na zápisy do Deníku.

Procvičovat +, - do 20 bez prstů a jiných manipulativ (automatizace)

HODINY - celé hodiny, ale i čtvrt, půl a tři čtvrtě - viz PL. Co ve které části dne a hodině děláme?

Situace je pro nás pro všechny náročná. Nesmíme ale nechat naše prvňáčky ladem. Nabyté vědomosti jsme ve škole nestačili upevnit a proto velmi snadno vyprchají. Pracujte, prosím, každý podle tempa a možností Vašeho dítěte.  

-------------

ČJ

PL Sísa Kyselá- zde

PL Dráček s červenýma očima - zde

M

PL 15 - zde ke stažení

PL 16 - zde

PL 11 - zde 

AJ

AJ - Oblékání (slovní zásoba) - PS str. 28 - opakujte slovíčka podle videa

ČJ pro cizince (tiếng Séc của học sinh ngoại quốc): Bài tập


Vkládám pracovní listy avizované ve Vašich e-mailech. Vypracované prosím vrátit na mou e-mailovou adresu nejpozději do 27.3.2020. Třetí čtvrtletí se blíží, PL budou známkovány. 

Český jazyk

PL Ptačí pohádka - ke stažení zde 

PL Jak se ochoči divoký kůň - ke stažení zde

PL Náš karel - ke stažení zde

Matematika

PL Březnové opakování - stáhnout zde

PL 12 - stáhnout zde

PL 13 - zde

PL 14 - zde

Angličtina

24.3. opakování slovní zásoby Lidské tělo, zpívání písničky už zpaměti, PS str. 27

17.3. slovní zásoba Lidské tělo - human body, PS str.26 + naučení písničky odkaz ZDE


Milí rodiče!

Situace je náročnější, než se na počátku zdálo. Sledujte, prosím, stránky naší třídy, protože sem budu vkládat učivo pro Vaše děti. Přeji všem pevné zdraví i nervy. ZD. Baš.

--------

Čtení -  Denně procvičovat hlasité čtení. Vybírejte z naší čítanky vhodné texty podle toho, jak zdatný je Váš čtenář. Ke každému odstavci je nutno se vrátit, aby dítě vlastními slovy řeklo, co bylo obsahem textu. 

Psaní - Práce ve žluté písance - Minulý týden děti dostaly zadání psát do str.20. Dnes už je jasné, že každý musí ve psaní pokračovat svým tempem až do konce písanky. Deník - Velmi důležité! - Každé dítě bude mít sešit, do kterého denně velkými tiskacími písmeny zapíše datum a dvě smysluplné věty o tom, co dělalo, co ho napadá, jaké je počasí, co pěkného/ošklivého zažilo apod.   Cílem je, aby děti dokázaly utříbit a zaznamenat své myšlenky.

Matematika - Při každé vodné příležitosti procvičovat +, - do 20. Cílem je odbourat počítání na prstech, tj. zautomatizovat.


V úterý 10.3. - školní akce Veselé zoubky - zdarma

Plán na 9. - 13.3.  

ČJ: Všechna písmena jsou probrána a všechny děti čtou. Až do konce roku budeme zlepšovat techniku a plynulost čtení. Důraz na porozumění přečtenému textu. Práce s textem. Psací písmena - pokračování v písance. 

Diktát nacvičených psacích písmen, slabik a slov. Diktát jednoduchých vět tiskacícm písmem.

M: Počítání do 20 bez přechodu 10. Slovní úlohy.

ČvS: Naše tělo a zdraví.


Únor

Milí rodiče!

V týdnu před prázdninami vám děti donesly domů přihlášku na školu v přírodě organizovanou p. ředitelem a přihlášku na Noc s Andersenem. Máte-li o některou akci zájem, pošlete mi vyplněné přihlášky do školy do 28.2. V případě Noci s Anersenem též 70,- Kč na večerní program (divadlo).

Čekají nás únorové opakovací testy na %. Napíšeme si je v příštím týdnu.

Co bude obsahem únorových testíků:

Čj: Přepis básničky, doplňování slov do vět, zápis známých psacích písmen, kresba k textu, označení slabik dy, ty, ny.

M: Různé typy příkladů v oboru čísel 0-10, slovní úloha, geometrické tvary.

Čvs: Ptáci u krmítka, zvířata v zimním lese, zimní aktivity, zimní sporty, dny v týdnu, roční doby, zimní měsíce, denní doby.

-----------------

Plán na 24. - 28.2.

ČJ: Používání slabik DI, TI, NI a DY, TY, NY. Pokračování v písance-psací písmo. Čtení obtížnějších slov a kratších textů po slabikách.

M: Procvičování +, - do 10 na různých typech příkladů a slovních úlohách. Peníze a nákupy. Počítání do 20 bez přechodu 10.

ČvS: Části dne a denní rozvrh. Kolik je hodin? - pouze celé hodiny.


Milí rodiče,

v týdnu od 3.2. byla veliká nemocnost, takže nové známky v eŽK nehledejte. Do školy přicházelo pravidelně 8-10 dětí. Na známky se "vrhneme" v týdnu od 10.2.

Hodnocení testů - převod % na známku

100 - 90% -> 1

89 - 75% -> 2

74 - 50% -> 3

49 - 25% -> 4

24 - 0% -> 5

---------------

Plán na 10.2. - 14.2. 

ČJ: Slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. Práce s textem. Psaní psacího písmene M. Procvičování čtení a doplňování slabik DI, TI, NI/DY, TY,NY. Na známky přesný opis z učebnice (tiskacím písmem), tvary probraného psacího písma.

M: Neustálé procvičování +, - do 10 na různých typech příkladů. Postupně +, - do 20 BEZ PŘECHODU DESÍTKY, kdo potřebuje, tak s manipulativy (naše domečky). Pětiminutovky na známky.

ČvS: viz minulý týden.


Začíná nám 2. pololetí a proto vkládám očekávané výstupy a kritéria hodnocení za první ročník. Níže následuje plán na týden od 3.2. 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY a  KRITÉRIA HODNOCENÍ - I. ROČNÍK

Český jazyk
¦ Čte jednoduché texty velkým i malým, tiskacím i psacím písmem správnou technikou a přiměřeným tempem
¦ Soustředěně naslouchá a srozumitelně, výstižně převypráví obsah čteného a slyšeného
¦ Vyjadřuje pocity z přečteného textu, klade otázky k textu, rozvíjí děj, uspořádá fragmenty textu
do logické nebo časové posloupnosti, vyhledá informace v textu
¦ Plynule, srozumitelně a výstižně vypravuje zážitky, smysluplně se řečí i písmem vyjádří na dané téma
¦ Píše psacími písmeny, dodržuje správné tvary a spojování písmen, dodržuje hygienická pravidla při psaní, píše úhledně a čitelně
¦ Zvládá opis, přepis, diktát – věcně správně, úhledně, čitelně
¦ Dramatizuje jednoduchou scénku – aktivně se účastní, spolupracuje se spolužáky
¦ Rozliší základní literární žánry (rozpočitadlo, říkanka, pohádka...)

 

Matematika
¦ Ovládá numeraci do 20 (spočítá, přiřadí, zobrazí, porovná, uspořádá, vytvoří soubor...)
¦ Sčítá a odčítá zpaměti do 20 (bez přechodu desítky)
¦ Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní geometrické útvary v rovině i v prostoru
¦ Správně zapíše čísla, matematické symboly a operace
¦ Orientuje se v prostoru (správně používá pojmy vlevo, vpravo, nad, před atd.)
¦ Reálnou úlohu vyjádří matematickou operací a správně vypočítá

 

Člověk ve světě
¦ Orientuje se ve škole a v jejím okolí, rozpozná nebezpečí
¦ Poznává a dodržuje pravidla slušného chování a hygienické návyky
¦ Pozoruje a popíše změny ve svém okolí
¦ Orientuje se v čase (dny v týdnu, režim dne, roční období, hodiny)
¦ Pracuje s drobným materiálem
¦ Pečuje o prostředí třídy

 

Společná kritéria hodnocení Čj, M, ČvS:
- ověřování znalostí písemnou a ústní formou, aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů
- vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
- aktivní přístup k plnění zadané práce
- příprava na hodinu (pomůcky), domácí příprava
- udržování pořádku na pracovním místě

 

Kritéria pro předmět hudební výchova – souhrnně pro 1. stupeň
- aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
- vedení sešitu (1 - 3 ročník)
- znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
- realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
- rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), roz-poznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
- tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. roč-ník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
- orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
- napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
- veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1

 

Kritéria hodnocení TV

- Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
- Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
- Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
- Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

 

Výtvarná výchova 
- aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů, aktivní přístup k plnění zadané práce, příprava na hodinu (pomůcky)

- udržování pořádku na pracovním místě

---------------

Plán na 3.2 - 7.2.

- Hned od pondělí budou děti denně psát drobné práce na známky. Únor totiž budeme mít krátký - týden od 17.2. budou jarní prázdniny.

- ve středu 5.2. budou konzultace jako vždy první středu v měsíci

- ve čtvrtek 6.2. půjdeme do KC 12 na pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda - vstupné 60,- Kč

---------------

ČJ: Správné čtení slabik DĚ, TĚ, NĚ. Pokračování psaní psacích písmen do žluté písanky.

M: Počítání do 15 BEZ PŘECHODU DESÍTKY.

ČvS: Plynutí času - bylo, je a bude. Roční doby a plynutí roku (měsíce) - opakování na známky. Části dne.


LEDEN 2020

Milí rodiče,

konec prvního pololetí je tu. Ve čtvrtek poslední hodinu si rozdáme vysvědčení. Bude to jen výpis, takže vám zůstane doma, do školy se nevrací. Oficiální vysvědčení pak děti obdrží na konci šk. roku.

Známky jsou u většiny žáků krásné, aby byly motivační. Všechny děti jsou šikovné, nadějné. Vůbec nepochybuji, že i na konci roku to bude prima, že z nich budete mít radost vy i já.

Aby 30.1. děti neměly obyčejný pracovní den, půjdeme do Modřanského biografu na pohádku Zakleté pírko. Vstupné 70 Kč si zaplatíme z výnosu Vánoční hvězdy.

31.1. jsou pololetní prázdniny. Ve škole se sejdeme v ponděli 3.2.

ZD. Baš.

 

----------------

Plán na 27.1. - 31.1.

ČJ: Slabiky DI, TI, NI/DY, TY, NY - dokončení. Psací písmena a, o (nestihli jsme). Děti dostanou 2. díl oranžového PS a hned v něm začneme pracovat. Čtení textů psaných velkými, ale už i malými tiskacími písmeny. Texty jsou postupně náročnější, proto už čteme po slabikách. Je důležité, aby děti procvičovali správné čtení i doma.

M: Stálé procvičování a postupná automatizace +, - do 10. Práce s čísly 11-20 - dělení na desítky a jednotky. Počítání do 15 bez přechodu desítky. Práce s manipulativy.

ČvS: "Kdysi dávno" - staré a nové, ve staré chalupě...


Plán na 20.1. - 24.1. 

Milí rodiče!

Děti napsaly pololetní testy. Téměř všem se velmi dařilo, takže určitě můžeme být spokojeni. Testy pošlu domů k nahlédnutí a k podpisu v pátek 24.1. Potom prosím vrátit.

------------

ČJ: Slabiky DI, TI, NI - DY, TY, NY. Vyvození těchto slabik, sluchové rozlišování tvrdosti/měkkosti. Čtení krátkých textů. Psaní psacích písmen a, o ve žluté písance.

M: Stálé procvičování počítání v oboru čísel 0-10 na různých typech příkladů. Snaha odbourat počítání na prstech (automatizace).

ČvS: Zvířata v zimě. Ptáci u krmítka. Bezpečnost.

Ve ČT 23.1.  2. a 3. vyučovací hod. akce ve škole - Dny pro záchranu života - 60,- Kč.


 Milí rodiče,

srdečně Vás a Vaše děti zdravím v novém roce. Věřím, že jste do něj vkročili tou správnou nohou. 

Já jsem zatím nemocná, takže v PO 6.1.2020 ještě nepřijdu, ale budu se snažit dorazit co nejdříve. Čekají nás totiž pololetní testy na procenta. V předstihu zde vkládám, co budou obsahovat. Není se čeho obávat, budeme na ně pilně opakovat a procvičovat. 

ZD. Baš. 

------------------

Plán na 6.1. - 10.1.2020

ČJ: Vyvození písmene F, jeho čtení a správný zápis. Procvičování na pololetní test.

M:  Počítání v oboru čísel 0-10. Automatizace sčítání a odčítání čísel do 10! Procvičování na pololetní test.

ČvS: Zimní sporty a hry. Oblékáme se v zimě. Procvičování na pololetní test.

-----------------

Co bude obsahem pololetních testů:

ČJ: Diktát písmen, slov a všt. Čtení a podtržení správné věty. Doplňování chybějících písen do slov. Kreslení podle textu. Spojování slov s obrázky. 

M: Sčítání a odčítání čísel 0-8. Doplňování čísel do příkladů. Malovaná matematika. Doplnění řetezce. Rozklady čísel. Řešení jednoduché slovní úlohy. Základní geometrické obrazce.

ČvS: Semafor pro chodce. Co se děje na podzim. Podzimní měsíce. Roční období. Dny v týdnu. Rozlišení základních plodin na ovoce a zeleninu. Části stromu. Nejzákladnější info o vánočním období.


PROSINEC

Plán na 16.12 - 20.12.

Milí rodiče!

Na Vánoční hvězdě naše třída získala 1610,- Kč, za které si děti dopřejí nějaký program mimo školu. Bude to např. výlet po Praze, nějaká interaktivní výstava nebo aspoň pohádka v Modřanském biografu - uvidím, jaká bude na jaře nabídka. Prostě něco pro radost.

Dnes (13.12.) si každý žák vylosoval spolužáka, kterému připraví malý dárek. Samozřejmě může připravit drobnost i jinému kamarádovi, záleží na každém. V pátek 20.12. si totiž uděláme vánoční den s nadílkou. Děti si mohou přinést občerstvení (vánoční cukroví, džus/limo, brambůrky, ovoce...).

Zahrajeme si hry, zazpíváme koledy, pustíme si pohádku.

-------------

ČJ: Vyvození písmen Ř, CH a jejich psaní v zelené písance. Příprava na psací písmeno e (PL). Postupné seznamování s malými tiskacími písmen a jejich čtení.

M: Vyvození č.10, číselná osa 0-10, sčítání do 10.

ČvS: Vánoce jsou za dveřmi - zvyky a tradice u nás i v jiných zemích. 


Plán na 9.12. - 13.12.

Milí rodiče,

chtěla bych moc poděkovat všem, kdo nám pomohli při přípravě Vánoční hvězdy. 

ST 11.12. Představení v KC 12 - O psaníčkovém andělíčkovi. Vstupné 60 Kč. Tentokrát po návratu z divadla vyjímečně nebude ani tělocvik

Odpoledne proběhne Vánoční hvězda, která začne v 15.30 hod. Od 17 hodin představení v malé tělocvičně. Během odpoledne je možné se občerstvit ve školní jídelně.

---------------

ČJ: Vyvození písmen Š, Ž. Psaní velkého tiskacího S, Š a Ž v zelené písance. Uvolňovací cviky, příprava na psací písmeno "e" (PL).

M: vyvození čísla 9, jeho správné psaní. Počítání s čísly do 9.

ČvS: Advent


Plán na 2.12. - 6.12.

Milí rodiče, tento týden bude "akční". 

ÚT 3.12. Vánoční dílna s rodiči - ve třídě. Děti se nebudou učit, budeme společně tvořit a vyrábět, aby bylo co prodávat na Vánoční hvězdě dne 11.12. Bude pouze tělocvik 4. vyuč. hodinu (dle rozvrhu).

ST 4.12. Konzultace od 16 hod. a třídní schůzka od 17 hod.

ČT 5.12. Návštěva Mikuláše a spol. ve třídě + malá nadílka - prosím o zachování tajemství, aby děti měly překvapení a zážitky

Kolik učiva probereme není snadné pro tento týden odhadnout, takže plán berte orientačně.

------------------

ČJ: Procvičení písmene C. Vyvození hlásek Z, H - oranžový PS a zelená písanka

M: Vyvození č. 8 a práce s ním. Pravděpodobně už i +, - v oboru čísel 0-8

ČvS: Rodina-dokončení. ADVENT je tady.


LISTOPAD

Plán na 25.11. - 29.11

Milí rodiče!

V ÚT 3.12. proběhne v naší třídě Vánoční dílna s rodiči. Budou vítání všichni, kdo si udělají čas a přijdou s dobrým nápadem, ochotou pracovat s dětmi a s dobrou náladou. Měli bychom společně vyrobit výrobky, které se budou, jako jiné roky, prodávat na Vánoční hvězdě. Za výtěžek si děti užijí "něco navíc", tedy kino nebo nějakou interaktivní výstavu apod. Záležet bude na částce, kterou se nám podaří vybrat.

Pokud se budete chtít zúčastnit, napište mi do notýsku nebo zavolejte. Domluvíme detaily.

V PO 25.12. 3. vyučovací hodinu - Dopravní výchova s Městskou policií - akce ve třídě (zdarma)

-----------------

ČJ: Vyvození dvojhlásek OU, AU, D. Práce v PS a v zelené písance. Čtení s porozuměním.

M: Vyvození čís. 7 a 8. Operace s čísly 0-8. Práce na číselné ose.

ČvS: Rodina


Plán na 18.11. - 22.11.

Medová snídaně -  PÁ 22.11. 3. vyuč. hodinu nás čeká příjemná akce ve třídě a zdarma.

ČJ: Vyvození písmene V, N a jejich správné psaní. Opakování a procvičování předchozího učiva.

M: Číselná osa 0-6. Počítání s čísly 0-6. První seznámení s geom. tělesy.

ČvS: Rodina. Její členové, rodinný byt-názvy místností v bytě. Vzájemná pomoc v rodině.

 

 

 


Ve středu 13.11. od 16 do 17 hod. se budou konat náhradní konzultace (za minulý týden). V následujících měsících budou konzultace zase pravidelně každou 1. středu v měsíci.  


Plán na 11.11. - 15.11.

V ÚT 12.11. nás čeká první výprava do KC 12. Děti přijdou do školy jako obvykle, sejdeme se ve třídě. Nebudou potřebovat tašku s učením. Mohou mít malý batůžek a v něm penál, čip na oběd, svačinu a pití. Kdo má nepovinný AJ, potřebuje ještě i věci na AJ.

V P0 11.11. budu vybírat 60 Kč na vstupné.

ČJ: Vyvození písmen Č, B, R a jejich psaní. Procvičování k tématu-PL.

M: Vyvození číslice 6. Číselná osa v oboru 0-6. Porovnávání a sčítání do 6.

ČvS: Podzim-dokončení. Sv. Martin - lidové pranostiky.


ŘÍJEN

Plán na 21.10. - 1.11.

Od Po 28.10 do Pá 1.11. PODZIMNÍ PRÁZDNINY.

Milí rodiče!

Děti dostaly na prázdniny jeden PL s jednoduchými článečky, aby trénovaly čtení. Už většina třídy zvládla základy čtení, takže potřebují trénovat. Obávám se, že když nebudou cvičit, po prázdninách budeme začínat znovu.

Od začátku listopadu budou děti pracovat na známky už častěji a v eŽK se objeví i jiné známky, než pouze jedničky. Přehled známkování:   1 chyba - jednička, 2-3 chyby - dvojka, 4-5 chyb - trojka, 6-7 chyb - čtyřka

Není se ale čeho bát, pokud se dítěti něco hrubě nepovede, objeví se v eŽK N-nehodnoceno. Až do Vánoc se budou psát známky pouze do trojky. Také je možné se nechat přezkoušet na opravu.

-------------

ČJ: Písmena I, Y, P. Procvičování probraných písmen a slov. Opis.

M: Vyvození a zápis č. 0. Nejrůznější operace v číselné řadě 0-5.

ČvS: Podzim-pokračování. Založení Československé republiky.


Plán na 14.10. - 18.10.

ČJ: Vyvození písmen L, J a práce s nimi. Psaní písmen v písance. Stále cvičíme čtení jednoduchých probraných slov v oranžovém PS a rozkládání a skládání slov z hlásek (sluchem). Napíšeme si diktát probraných písmen na známky (koncem týdne).

M: Vyvození č. 5 a 0. Jejich zápis a počítání s nimi. Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.

ČvS: Podzim-pokračování.

----------------

Pozor, důležité!

Pokud máte zájem o nepovinnou angličtinu pro své dítě, nahlédněte do eŽK. Je tam dopis od pana ředitele. Bude sestavena ještě jedna skupina.  Můžete se přihlásit na adrese: reditel@zsmeteo.cz

Nutno reagovat do 14.10. nejpozději.

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana