1.B

   

 1. B

20. - 24. 9.

Milí rodiče, milé děti, zdravím v novém týdnu. 

Čj - sluchová syntéza, vyvození M a T, čtení krátkých slov, rozvoj komunikačních dovedností,         grafomotorika - cviky s básničkou, práce v písance.

M - rozvoj početních představ, více x méně, číselná řada 0-5. Zápis číslic 1 - 5.

ČvS - bezpečně do školy.

"Už jsem školák" - projekt

Čtení - zrakové rozlišování, hra s písmeny

Psaní - uvolňovací cviky, tělové schéma

Matematika - PL - zábavná matematika

Vědy a objevy - vyhledávání v obrázkovém textu, prohlížení encyklopedie, trixeso

Ateliér - kresba podle básničky

 

 

 

13. 9. - 17. 9.

Milí rodiče, milé děti zdravím v novém týdnu. V notýscích mají děti kódy do ŽK, pro případ, že jste si je ve třídě zapomněli. Dokončili jsme třídní zahrádku, některé děti si ještě nepřinesly fotku. Pokračovat budeme v pracovních sešitech, máme nový početník. Začneme nový projekt ve skupinách. V mailu, který jsem poslala v pátek prosíme o dobrovolníky do spolku rodičů, a těším se, až se přihlásíte. Přeji hezký týden.

ČJ 

Hláskový rozklad, doplňování chybějících písmen ve slovech, vyvození A, U. Pozice písmen ve slově. Komunikační rozvoj. Uvolňovací cviky.

M

Předmatematické představy, práce s manipulativy, přiřazování počtu prvků k číslici, psaní číslic.

ČvS

PS - bezpečně na silnici

"Už jsem školák" - projekt

Čtení - zrakové rozlišování, hra s písmeny

Psaní - uvolňovací cviky, tělové schéma

Matematika - PL - zábavná matematika

Vědy a objevy - vyhledávání v obrázkovém textu, prohlížení encyklopedie, trixeso

Ateliér - kresba podle básničky

 

Přednáška pro cizince: Děti mají pozvánku v aktovce 

 

 

ROZVRH HODIN

  8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí  TH  ČJ  HV  ČvS  
Úterý  ČJ  M  VV  Čj  
Středa  M  Čj  M  ČvS  TV
Čtvrtek  Čj  ČvS  TV  Čj  
Pátek  M  TV  ČJ  ČJ  

 AJ pro přihlášené Čt:  12.45 - 13.30 hod.

6. - 10. 9.

Milí rodiče, milé děti, máme za sebou první dny nového školního roku. Přes drobné zmatky jsme všechno zvládli. Děkuji všem, kteří jste odevzdali všechny vyplněné formuláře. Potřebuji od všech GDPR, abych mohla na web dávat fotky. Už jsme se vyfotili s koláčem a zatím nemohu fotky ukázat. Tento týden nás čeká testování, konzultace a třídní schůzky. Učit se budeme podle rozvrhu, takže začínají tělocviky. První hned v pondělí. Do jedné pracovní aktivity budou děti potřebovat malou fotku. Stačí hlavička, klidně jen z domácí tiskárny, nebo vystřižená z jiné fotky. Přeji hezký týden.

6. a 9. 9 - testování

Ve třídě s námi nebo s rodiči v testovací místnosti.

8. 9. - středa

16:00 -17:00 - Konzultační hodiny rodiče a učitelé

 17:00 - Rada rodičů - zástupce rodičů za každou třídu sborovna

 17:30 - Třídní schůzky - 1. stupeň - ve třídě

 18:00 - Třídní schůzky - 2.stupeň

 18:30 - Spolek rodičů schůzka

 

 

Informace k 2. - 3. 9.

Milí rodiče, milé děti ještě jednou shrnutí informací ke zbytku týdne:

Ukončení vyučování:
1. třídy - 10 hod.
Obědy: Od 2.9. budou mít všichni strávníci oběd automaticky přihlášený.
Z důvodu dodržování epidemických opatření jsou odchody rozděleny časově takto:
1. ročník 11.30 hod. - nedružinové děti, poté družina.

Pasování na prvňáčky

Akce proběhne za dodržení protiepidemických opatření – prokázání se (testem, očkováním, Covid 180, případně provedením vlastního antigenního testu na místě).

Na akci proběhne slavnostní ceremoniál, nabídneme pohoštění (buřty, frgále a točená limonáda) vše zdarma, táborák, informace ke Spolku rodičů a přátel Meteo… všichni jste srdečně zváni.

Informace ke školnímu roku 21/22

Vyučování a prázdniny:
• Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. září 2021.
• Dne 27. 9., 25. 10. a 26. 10. 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
• Období I. pololetí školního roku 2021/2022 bude ukončeno v pondělí 31. ledna 2022.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 7. března do 13. března 2022.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2021/2022 bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
• Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve čtvrtek 1. září 2022

Další termíny:
• Třídní schůzky jsou naplánovány na 8. 9. 2021, 1. 12. 2021 a 6. 4. 2022 ve třídách 1. stupně budou od 17:30, ve třídách 2. stupně od 18:00. Třídním schůzkám bude předcházet setkání Rady rodičů od 17:00. (v důsledku protiepidemických opatřeních mohou probíhat online). Po třídních schůzkách proběhne setkání Spolku rodičů a přátel Meteo v 18:30.
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00. (v důsledku protiepidemických opatřeních mohou probíhat online)V termínu třídních schůzek jsou konzultační hodiny prodlouženy do začátku třídní schůzky na příslušném stupni.
• Konzultační hodiny vedení s rodiči jsou (po předchozí domluvě) každou středu od 16:00 do 17:00.
• 8. 12. 2021 Vánoční hvězda
• Den otevřených dveří bude 3. března 2022.
• Termíny pedagogické rady: 10. 11. 2021, 26. 1. 2022, 6. 4. 2022, 22. 6. 2022
• 27. 4. 2022 zápis do prvního ročníku
• Čas pro organizaci výletů tříd preferujeme v termínech 23. - 24. 6. a 27. 6. 2022.

 

1. 9. 2021

Milí rodiče, milé děti, prázdniny utekly a brzy se potkáme ve škole. V červnu jsme si řekli nějaké informace k prvnímu týdnu, ale epidemiologická situace se trochu změnila. Všechny podrobnosti jsou uvedeny v dopise od pana ředitele. Užijte si posledních pár dnů prázdnin a ve středu se uvidíme. 

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám zaslat organizační informace k zahájení školního roku 2021/22. Prosím, abyste nám zaslali zpětnou vazbu nejpozději do pondělí 30. 8. 2021 – email třídního učitele.
Příchod do školy 1. září
Čas - 7.40 – 8.00
Přípravné třídy a 1. třídy – vstup bočním vchodem ze sportovního areálu, třídní učitelé budou čekat u bočního vstupu do školy (vstup s rodiči do budovy školy), následně proběhne testování žáků za asistence rodičů v připravené třídě. Poté přesun učitelů, dětí a rodičů do tříd, kde proběhne slavnostní zahájení povinné školní docházky. (Při vstupu do budovy je nasazen ochranný respirátor nebo zdravotní rouška, do doby testování ve třídě).
2. – 9. třídy vstup hlavním vchodem do budovy školy, děti se nepřezouvají, jdou rovnou do své třídy (při vstupu do budovy je nasazen ochranný respirátor nebo zdravotní rouška, do doby testování ve třídě).
Žáci obdrží od třídních učitelů: zápisový lístek do družiny, formulář k aktualizaci kontaktních údajů zákonných zástupců, žádost o ISIC kartu. Tyto dokumenty odevzdejte nejpozději do pátku 3. 9. třídnímu učiteli.
Po dobu, než bude karta vyhotovena, je zapotřebí v případě stravování zakoupit čip osobně u vedoucí ŠJ paní Kláry Frankové.
Testování
Testování ve škole proběhne 1., 6. a 9. září formou antigenních testů (dle metodiky MŠMT – viz příloha).
Děti se testují samy ve třídě pod dohledem zaměstnance školy (převážně třídního učitele).
V případě pozitivního testu nebo příznaků onemocnění (kašel, teplota, zvracení), bude zákonný zástupce neprodleně informován a vyzván k vyzvednutí dítěte ze školy.
Z testu je omluven žák:
a) pokud prodělal onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech
b) má platný Certifikát o testování PCR (14 dní) nebo antigenním testem (48 hodin)
c) pokud uplynulo 14 dní od ukončení očkování
Žák, který má negativní výsledek nebo splňuje jedno z výše uvedených kritérií (a, b, c), může mít v době klidového režimu sundanou roušku (žák sedí, svačí, pije).
Žák může odmítnout testování a nebude splňovat kritéria a, b, c, v takovém případě žák nosí ochrannou roušku (respirátor) na obličeji během celého pobytu ve škole.
Pokud žák bude mít lékařské potvrzení, že jeho zdravotní stav neumožňuje nosit ochrannou roušku, je tímto zproštěn povinnosti nosit roušku ve škole, musí být ale testován.
Pokud žák nesplňuje kritéria a, b, c, a nechce se testovat a nechce nosit ochrannou roušku, NEBUDE mu umožněno prezenční vzdělávání a absence mu bude započítána do celkové absence žáka. Musí být řádně omluvena zákonným zástupcem.
Délka výuky bude 1. 9. ukončena mezi 9.00 – 9.30, žáci 1. stupně (1. – 4. třída), kteří mají propouštěcí lístek podepsaný zákonným zástupcem, odcházejí sami. Ostatní žáci přecházejí do školní družiny.
Školní družina
Tímto prosíme všechny rodiče, aby do 30. 8. zaslali vyjádření třídnímu učiteli, zda Vaše dítě bude pravidelně navštěvovat školní družinu.
Školní družina bude poskytována od 6.30 do 7. 40 (ranní družina) – 1. 9. mimo provoz, odpolední družina – od konce vyučování žáka do 17.30.
Cena školní družiny je 300 Kč/měsíc.
Školní jídelna
Školní jídelna všem plošně odhlásila oběd k 1. 9. Pokud máte o oběd zájem 1. 9., použijte k objednání jídla objednávkový systém na webu školy. Případně napište na email paní vedoucí školní jídelny klara.frankova@zsmeteo.cz . Termín je do 29. 8. 2021.
Harmonogram výuky 2. – 3. 9.
- Přípravná třída – konec výuky v 10. 00
- 1. ročník – konec výuky v 10. 00
- 2. a 3. ročník – konec výuky v 11. 40 (třídnické hodiny)
- 4. – 6. ročník – konec výuky ve 12. 35 (třídnické hodiny)
- 7. – 9. ročník – konec výuky ve 13. 30 (třídnické hodiny)
Žáci se na konci vyučování odeberou na oběd do školní jídelny a poté opouští prostory školy nebo pokračují v ŠD.
Školní klub
Žákům 5. – 9. ročníku bude umožněno navštěvovat školní klub, který bude v provozu od 6. 9. každý den od 12.30 – 17.00.
Ve školním klubu mají žáci možnost navštěvovat knihovnu a studovnu, hernu (stolní tenis, stolní fotbal, šipky), klubovnu (relaxační posezení a stolní hry), dobrovolnou koordinovanou činnost pod dohledem pedagogického pracovníka.
V září bude školní klub nabízen zdarma, od 1. 10. za poplatek 300 Kč/měsíc.
Rada rodičů
Schůzka s Radou rodičů proběhne 8. 9. 2021 od 17. 00 ve sborovně školy pod vedením p. ředitele.
Třídní schůzky
Třídní schůzky proběhnou dne 8. 9. 2021 prezenční formou.
1. stupeň – 17. 30
2. stupeň – 18. 00
Spolek rodičů
Setkání Spolku rodičů proběhne dne 8. 9. od 18.30 ve školní jídelně.
Školská rada
Vedením školy byly vyhlášeny doplňující volby do školské rady za členy zákonných zástupců. Více informací naleznete na webu školy. (kandidatura), (volby).
Pasování žáků 1. a 2. ročníku
Slavnostní ceremoniál Pasování proběhne dne 2. 9. od 17. 00 ve sportovním areálu školy. Akce je pořádána pouze pro žáky 1. a 2. ročníku a jejich rodinné příslušníky, kteří musí splňovat protiepidemická nařízení (vstup pouze po prokázání očkování nebo testování s negativním výsledkem).
Připomínáme, že v den třídních schůzek probíhají také doplňující volby do Školské rady do 18. 00.
Informace o kroužcích budou zveřejněny do 8. 9. 2021 na webu školy.
Shrnutí potřebných informací, které, prosíme, odeslat emailem na třídního učitele do 30. 8. 2021 na třídní učitele:
- Informace o zájmu o školní družinu, případně o školní klub
- Informace o případném netestování a nesplnění kritérií možných pro návštěvu školy - vzdělávání
- Potvrzení Vaší účasti na akci Pasování žáků 1. a 2. ročníků dne 2. 9. 2021 (splnění podmínek)
S přáním hezkého dne
Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana