1.C

Červen

 

21. 6. Návštěva ZOO a DinoParku v Plzni

 

5.6.   Konec školního roku se blíží a s ním závěrečné testy. V týdnu 6. - 10.6. budeme opakovat a procvičovat. Testy budeme psát v týdnu 13. - 17.6.2016

 


ČJ: diktát slov a vět psacím písměm; kresba podle básničky; přepis dvou veršů tiskacím písmem; vyhledávání rýmů a jejich přepis psacím písmem, doplňění textu vhodnými slovy z nápovědy.

M: sčítání a odčítání do 20 (bez přechodu desítky); rozklad čísla; doplnění chybějících čísel do příkladů; řešení slovních úloh; rovnost a nerovnost čísel; rozpoznání čtverce, obdélníku, trojuhelníku a kruhu.

ČvS: roční období a jejich znaky; plynutí týdne; běžná hospodář. zvířata a jejich užitečnost; rodina; části těla rostliny a podmínky nutné pro život rostlin.


1. 6. Cyklojízda v 1. C


2.6.  

Celodenní výlet do plzeňského dinoparku a ZOO dne 21.6. Sraz před školou v 7.50 hod. V 8.00 hod. odjezd. Děti budou potřebovat dostatek jídla a pití, protože s návratem počítáme cca v 15.30 hod. (zas na parkoviště u školy). Je-li to u některého dítěte nutné, nezapomeňte na Kinedril. Na zpáteční cestu mi ho, prosím, dejte do podepsané obálky, abych ho mohla dát dítěti před cestou zpět. Oblečení a obutí sportovní, pohodlné a hlavně podle aktuálního počasí. Kdo chce, může dát dítěti malé kapesné (děti rády nakupují), ale není nutné. V případě jakéhokoliv dotazu neváhejte zavolat.  Cena 430 Kč, vybírat začnu 6.6.   Baš.


23.5.   Zitra 24.5. Si napíšeme již avizovaný test z ČJ.   Od ST 25.5. zas budou DÚ normálně, jak jsme zvyklí.

Příští týden nás čekají tři akce:

30.5. Fotografování tříd. Fotka bude stát 40 Kč. Bohužel se letos NEBUDOU fotit skupinky ani jednotlivci.

31.5. Návštěva Modřanského biografu - česká pohádka Řachanda. Bude hrazeno z výtěžku Vánoční hvězdy.

1.6. Cyklojízda - pro přihlášené děti. My ostatní budeme fandit; hlavně aby se vydařilo počasí.


Květen

18.5.   Květnový test na procenta se zatím z technických důvodů (nefunkční kopírka) odkládá na některý den v týdnu od 23.5. Zítra si napíšeme testík z ČvS, ten je nakopírovaný. Děti tedy ještě v PÁ nedostanou DÚ.


6.5.   Vzkaz od p. učitele Šrámka - angličtina:  Test z AJ bude dne 26.5., a to na barvy a čísla do 12. Povedený test bude hodnocen 1, nepovedený test nebude hodnocen.


11.5.   Od 16.5. začneme s psaním opakovacích testů na procenta. První bude matematika, potom ČJ a ČvS.


M: Porovnávání, sčítání a odčítání do 20 (bez přechodu desítky). Dopočítávání. Slovní úloha.

ČJ: Doplňování slov do vět (vybírání z nápovědy). Řazení vět podle smyslu. Přepis. Opis vět psacím písmem. Psaní slov podle obrázků - psací pís.

ČvS: Zvířata a jejich mláďata (zvířecí "rodiny").

Pozn.: 13., 16. a 18.5. nebudou děti mít domácí úkoly, aby měly čas na přípravu dle individuálních potřeb.


Pozor - změna. Preventivní program Bezpečný pes proběhne o týden později, tj. 19. května. 


Mezinárodní den dětí oslavíme návštěvou Modřanského biografu dne 31.5. Vstupné 60 Kč bude hrazeno z výtěžku Vánoční hvězdy. Děti se mohou těšit na českou pohádku Řachanda. Ten den se už učit nebudeme, takže v batůžku stačí jen svačina, pití a čip na oběd.


Dne 12.5. ve škole proběhne preventivní program Bezpečný pes. Cena 60 Kč. Vybírat se bude od pondělí 9.5.

Vyplňené přihlášky na cyklojízdu musíme odevzdat nejpozději 6.5.

 

 

Duben

24.4.

V pátek 22.4. děti dostaly do ŽK hodnocení za 3. čtvrtletí. Také donesly rodičům ke kontrole všechny testy. Prosím o podepsání testů i hodnocení. Testy budu postupně vybírat.

V pátek 29.4. nás čeká vyrábění ze dřeva. Cena je 29 Kč na žáka a bude placena z třídního fondu.


Ve středu 20.4. proběhne ve třídě akce Tonda Obal - u příležitosti Dne Země. Akce bude zaměřena na správné třídění odpadu.

Od úterý 19.4. do pátku 22.4. bude u zadního traktu školy probíhat vždy od 7.20 hod. do 7.55 hod. sběr starého papíru.


Dnes (15.4.) děti absolvovaly program primární prevence "Malý Péťa je sám doma". Do třídy za nimi přišla příslušnice Městské policie a hrála si s nimi a vyprávěla o bezpečném chování. Rozdávala drobné odměny a získala si dětské sympatie, protože při odchodu ji děti provázely až na chodbu.

V příštím týdnu, tj. od 18.4., budeme psát testy za 3. čtvrtletí. Začneme matematikou: orientace v číselné řadě do 20, porovnávání, sčítání a odčítání do 20, rozklady a 2 slovní úlohy.

ČvS: lidské tělo, správná strava, jarní měsíce, tělo rostliny.

Český jazyk: diktát vět - tiskací písmo, přepis slabik - psací písmo, vyhledávání rýmů, určování hranice slov, skládání vět z jednotlivých slov a správný zápis věty.

Testíky jsou nenáročné a sestavené z učiva mnohokrát probraného, netřeba mít obavy.


 Malostranská beseda

V pondělí 11. 4. jsme navštívili výstavu „Trnkova zahrada". Jednalo se o interaktivní instalaci v krásných prostorách Malostranské besedy. Děti se projížděly na tříkolkách při honbě za kocourem, vyslechly si velrybí vyprávění a hrály si na velkém množství tématických prolézaček. Cesta do centra Prahy i zpět proběhla bez problému a děti si výlet moc užily.

  

Od dneška, tj. od 13.4. do odvolání, nebudou domácí úkoly, protože se chystáme na testy za 3. čtvrtletí.

 


Noc s Andersenem z 1.dubna na 2.dubna 2016

Akci jsme zvládli naprosto bez problémů. Byla perfektně připravená a velmi příjemná. Děti si opravdu užily.

 

 

 

 

  

 


Akce v dubnu:

11.4. Výstava Trnkova ZAHRADA - 60 Kč

13.4. Představení Ahoj, světe! v KC 12 - 50 Kč

20.4. Program ke Dni Země - zdarma (konat se bude v prostorách školy). 

3.4.2016

Ve středu 6.4. se budou konat třídní schůzky. Sejdeme se v 17.00 hod. ve třídě.


 

Březen

20.3.2016

Čeká nás jen třídenní pracovní týden. Je to týden Pašijový, takže se budeme věnovat zvykům a tradicím, které k Velikonocům patří. Také začneme s psaním březnových testů na procenta.


13.3.

Čeká nás akční předvelikonoční týden. V ÚT 15.3. výlet do skanzenu v Přerově nad Labem - sraz cca v 7.50 hod. na parkovišti před školou. Děti, které budou v ranní družině, vyzvednu. Odjezd v 8.00 hod. a návrat kolem 12. hodiny. S sebou teplé oblečení, svačinu, pití a čip na oběd, kdo potřebuje tak Kinedril. Může být malé kapesné, není ale nutné. Vyrábění je v ceně výletu - 280 Kč.

Čtvrtek 17.3. divadelní představení "Jak skřítek málem zaspal jaro" v KC 12. Průběh jako vždycky, vstupné 50 Kč. 

Pátek 18.3. - projektový den "Velikonoce u nás"  se bude konat ve třídě - materiál hrazen z TF.


8.3.

Noc s Andersenem

Milí rodiče, věnujte pozornost informaci a přihlášce na tradiční celoškolní akci. Leták jsem dnes rozdala dětem. Akce je dobrovolná. Uzávěrka přihlášek je 14.3.   Baš.


5.3.  

Zdravím všechny v novém týdnu. Březen začne řada dětí psaním únorových opakovacích testů, neboť před prázdninami byly děti hodně nemocné. Také v AJ se bude zkoušet, a to z posledních tří lekcí. Zkoušení bude pouze ústní.

Plán práce na dva školní týdny - od 7. do 18.3.2016

ČJ: Důraz na čtení s porozuměním. Snaha o zlepšování plynulosti čtení. Tvoření vlastních vět. Zapsání vlastní myšlenky. Práce v Lili a Vili ve světě malých písmen. Doplňování učiva v učebnici pracovními listy. Pokračování s psacím písmem - žlutá písanka.   Psaní diktátů, opisů a přepisů velkým tiskacím písmem na známky. 

M: Automatizace sčítání a odčítání v oboru 0 - 10. Slovní úlohy. Postupně začneme +, - do 11, 12. 

ČvS: Lidské tělo. Zdravý životní styl. Velikonoce. 

 Akce v měsíci březnu

15.3 "Velikonoce na vsi" - výlet do Přerova nad Labem + dílna tamtéž - 280 Kč

17.3. Představení v KC 12.  "Jak skřítek málem zaspal jaro" - 50 Kč 

18.3. "Naše Velikonoce" - projektový den spojený s dílničkou (hrazeno z třídního fondu)


 

Únor

14.2.

Zítra jdeme do KC 12 na Zimní příhody včelích medvídků. Organizace jako obvykle, sraz ve třídě a společný odchod krátce po 8. hodině.

Plán práce na 2 školní týdny - od 15.2. do 26.2.2016

ČJ: Dokončení oranžového PS 1. díl. Práce ve 2. dílu - čtení krátkých pohádek a básniček. Snaha o plynulé čtení. Porozumění přečtenému a práce s textem. Otázky a odpovědi k textu ústně i písemně (celou větou). Psací písmo ve žluté písance - písmena u, a, o, m, M.

M: Sčítání a odčítání v oboru 0 - 10. Rozklady čísel, dopočítávání, slovní úlohy, barevná matematika.

ČvS: Hodiny - čtvrt, půl, třičtvrtě, celá. Části dne a činnosti v průběhu dne.  Příroda v zimě - zvířata, ptáci, stromy, pole, zahrada.


 

31.1.2016.  

Zdravím ve 2. pololetí. Ve čtvrtek děti dostaly vysvědčení. Vzrušení a radost byly veliké. Jistě jste to všichni náležitě oslavili. Prosím o vrácení nepoškozeného vysvědčení zpátky, abychom na něj mohli na konci šk. roku dotisknout známky za 2. pololetí. 

Hned od pondělí 1.2. začneme se psaním deníku tak, jak jsme se domluvili na tř. schůzce. Sešity jsem zakoupila z tříd. fondu. Testy  z ČJ, M a ČvS na procenta budeme psát každý měsíc. Děti budou zkoušeny i ze čtení. 

Plán práce na 2 školní týdny - od 1. do 12.2.2016

ČJ: Procvičování čtení a psaní slov s dě, tě, ně. Čtení slabik di, ti, ni a dy,ty, ny. Jejich doplňování do slov. Každodenní čtení v čítance. Práce s textem. Psací písmo - začneme písmenem "l". Zároveň budou pokračovat uvolňovací cviky. Opis, přepis, diktát velkým tiskacím písmem.

M: Sčítání a odčítání do 9. Seznámení s č. 10. Jeho zápis. Pojem "jedna desítka".

ČvS: "Zima"  - počasí, oblečení, zvířata v lese a na poli.  "Hodina" - čtvrt, půl , třičtvrtě, celá.

15.2. půjdeme do KC-12 na Zimní příhody včelích medvídků. Vstupné bude jako obvykle 50 Kč. Časem si to zapíšeme do malých notýsků.

Leden

23.1.2016.

Čeká nás poslední týden prvního pololetí (25. - 28.1.). Nebude žádná mimoškolní akce. Prosím, dejte dětem ve čtvrtek 28.1. pevné desky na vysvědčení. Dne 29.1. nejdeme do školy, je pololetní volno.

Plán práce:

Čj- probereme Ď Ť Ň a DĚ TĚ NĚ. Budeme řadit věty podle posloupnosti děje. 

Matematika: Počítání do 9. Orientace na číselné ose. Vyznačování. Řešení slovních úloh a odpovědi celou větou.

ČvS: Dělení dne a denní režim školáka.

11.1. Dnes jsem zapomněla dětem říci, že když nastane období testů, tak nejsou DÚ. Je to proto, aby děti měly dostatek času na přípravu na testy a nebyly zahlceny povinnostmi. Určitě jsem svědomité děti a jejich rodiče uvedla ve zmatek, za což se všem velmi omlouvám. Zd. Baš.

 

Plán na další 2 školní týdny - od 11. do 22.1.2016

Budeme opakovat učivo probrané za celé 1. pololetí. Děti si postupně napíší testy a budou zkoušeny. Začneme v úterý 12.1. matematikou.

Nové učivo: Pomalu budeme probírat další písmena a začneme počítat do 9. Přesný časový plán těžko určit, uvidím, jak se bude dařit s testy a dolaďováním vysvědčení.

V následujících 2 týdnech není plánována žádná mimoškolní akce.


Srdečně zdravím v novém kalendářním roce a připomínám třídní schůzku dne 6.1.2016 v 17.OO hod v naší třídě 1.C.

 ZD. Baštová

Prosinec

27.12.  Srdečně zdravím všechny po Vánocích.  V 1. lednovém týdnu začneme s opakováním, protože nás budou čekat pololetní testy na procenta. Přepočtovou tabulku z procent na známky vylepím dětem do ŽK, protože ne každý rodič má možnost nahlížet na internet. 

Dne 6.1.2016 v 17.00hod.se uvidíme na třídní schůzce, takže bude možnost na cokoliv se zeptat a důkladně to probrat.

Pokud opakování půjde dobře, probereme v Čj další písmenko. V matematice budeme pracovat s čísly 0-8 a seznámíme se s 9. V ČvS se budeme učit o zimě. Bohužel, jak se zdá, pouze teoreticky. Jinak nic mimořádného nebude.

Domácí úkoly děti na prázdniny nedostaly. Pouze jsem jim domů půjčila čítanku, patřící k řadě Lily a Vily, aby mohly trénovat čtení. To je hodně důležité. 

Do nového roku přeji pevné zdraví, radost z dětí a aspoň kousek toho štěstíčka.

ZD. Baštová


14.12.  Pan učitel na AJ vzkazuje, že ve ČT 17.12. bude zkoušet celou dosavadní slovní zásobu.

             Zároveň bych se chtěla omluvit rodičům, kteří pečlivě studují, co budeme ve škole probírat, že jsem proti plánu dnes s dětmi probírala písmeno Ž a přeskočila pís. Š. Nic to neznamená, jde o pouhé nedopatření. Na Š také dojde.

 

13.12. Plán práce na týden od 14.12. do 18.12.

Čj: Vyvození písmene Š, možná začneme také Ž - budeme-li stíhat. Denně budeme číst a číst.

M: Procvičování probraného učiva. Seznámení s číslicí 8 a její správné psaní.

ČvS: "Vánoce jsou za dveřmi!" - ván. zvyky a tradice. Ván. symboly. Vánoce v jiných zemích.

Poznámka: Peníze na výlet do Hrusic budu vybírat hned od pondělí, převzetí potvrdím do ŽK. S sebou mohou mít děti MALÉ kapesné, pokud jim dáte/dovolíte. Ale mít ho nemusí, záleží na vás.

Ve čtvrtek 17.12. budeme mít ve třídě malé školní Vánoce. Děti si vylosovaly, komu připraví nějakou drobnost jako dáreček (hezká tužka, guma apod. maličkost). Nic nákladného! Prosím, pomozte jim s přípravou, balením... Také uvítáme např. pár kousků pečiva, jablíčko nebo cokoliv na občerstveni.

Středa 16.12.20125 Vánočná hvězda

Vzhledem k tomu, že od 17.15 hod. bude ve ŠJ probíhat program - různá vystoupení žáků školy - viz letáček, budeme naše výrobky prodávat pouze do 17.00 hod. 


10.12.

"Vánoce u pana Lady" - 18.12.

V pátek 18.12. pojedeme do Hrusic. Děti se prostřednictvím kocoura Mikeše a ostatních postaviček seznámí s dílem našeho významného malíře. Cena: 240 Kč.

Sejdeme se v 8.00 hod. normálně ve třídě. Odjezd cca v 8.10.hod. autobusem od školy. Děti potřebují svačinu, pití, čip na oběd. Oblečeny budou podle počasí, v případě deště pláštěnku. Oběd stihneme, odpolední družina podle běžných zvyklostí.


5.12.

Včerejší návštěvu Mikuláše, čertů a andělů jsme všichni přežili ve zdraví. Nikoho si v pytli neodbesli a dokonce dětem rozdali malý dáreček.


V pondělí 7.12. vyrazíme do KC 12 na představení Legenda o hvězdě. Sraz před 8. hodinou ve třídě jako obvykle. 

Plán práce na týden od 7.12.

Čj: Vyvození písmen Z, H. a jejich psaní do zelené písanky. Čtení krátkých textů a vyprávění jejich obsahu. Diktát slov a opis krátkých vět na známky. Zápis vlastních myšlenek.

M: Počítání s čísly 0-7. Příklady v různých podobách včetně slovních úloh. Zápis odpovědi (celou větou).

ČvS: "Vánoce se blíží"

Listopad

30.11.

V tomto týdnu si napíšeme test z matematiky na procenta. Budeme ho opět psát ve dvou dnech, tak jako češtinu minule. Je velmi lehký, probrané učivo děti výborně ovládají.

Prosím všechny maminky o zbytky látek (i malé) a o zbytky vln a přízí jakýchkoliv barev. Potřebujeme do Vv.

Příští pondělí 7.12. půjdeme na předvánoční představení Legenda o hvězdě do KC 12. Tento týden budu vybírat vstupné 50 Kč.


Fotografie ze dne o hygieně (čt 26.11.)

 

 

 


 28.11.  

Milí rodiče!

Vánoce se kvapem blíží a s nimi i každoroční školní akce Vánoční hvězda. Bude se konat 16.12. 

Dopoledne od 8 do 11 hodin proběhnou dílničky ve třídě. Pokud máte nápady, chut a čas, budu moc ráda, když přijdete a něco pěkného děti naučíte a společně vyrobíme.

Zda s nějakým nápadem přijdete, mi prosím napište do malého notýsku (v PO je dětem rozdám). Ozvu se vám zpátky telefonicky a domluvíme se.

Odpoledne (cca 15.30-17.3O hod.) budeme výrobky před naší třídou prodávat. Výtěžek přijde do třídního fondu. Podle toho, kolik peněz vyděláme, podnikneme nějakou celotřídní akci, abychom si společně užili.

Předem děkujeme za zájem a budeme se všichni těšit.  

Zd. Baš. a celá 1. C. 


 Plán práce na týden od 30.11.

čj: Vyvození písmene D a C. Dokončování započatých vět. Doplňování chybějících písmen do slov. A čtení a čtení...

M: nejrůznější příklady na sčítání a odčítání v řadě čísel 0 - 7.

ČvS: Advent.


 

Plán na týden od 23.11.

V PO 23.11. v 10 hod. přijdou příslušníci POLICIE ČR za dětmi s programem, ve kterém budou dětem zábavnou formou vysvětlovat zásady bezpečného chování v různých situacích. Akce je zdarma.

Ve ČT 26.11. v 9,30 hod. nás čekají hry, soutěž a kvíz na téma zdraví a správné hygieny. Program též zdarma.

ČJ: Vyvození dvojhlásek OU a AU. Neustálé procvičování čtení a porozumění čtenému textu. Dramatizace pohádky o veliké řepě. Napíšeme si 1. test na procenta. Budeme ho psát po etapách, takže domů k podpisu ho dostanete až v pátek. 

MAT: Počítání do 7. Práce s nulou. Tvoření příkladů k obrázkům. Malovaná matematika - kreslení podlevýsledků příkladů (skupinová práce).

 


11.11. jsem dětem nalepila do ŽK čtvrtletní hodnocení (prosím podepsat). Většinou mají jedničky a kde to na 1 nebylo, napsala jsem slovní hodnocení. Ve 2. čtvrtletí už začneme používat i další stupně známek, ovšem opatrně.

Všechny rodiče prosím, aby dětem nedávali do školy tvrdé tužky. Nejlepší je tužka "2", příp. "1", ale trojka či "4" jsou opravdu nevhodné. Předem děkuji.

V PO 16.11. půjdou přihlášené děti soutěžit ve zpěvu a ve ST 18.11. bude Den otevřených dveří (do 17 hod.)

Plán práce na 16.- 20.11.

Čj: Vyvození hlásky V, zápis písmene, diktát probraných písmen a slov, čtení s porozuměnim.

M: +, - do 6 v příkladech různých druhů - počítání v tabulkách, rozklady, doplňování chybějících sčítanců ...

PO 16.11. jednodenní projekt "Den se skřítky Podzimáčky"

ÚT 17.11. Státní svátek


5.11. jsme navštívili představení v KC 12 Příhody včelích medvídků. Představení bylo moc hezké, milé a veselé. I cesta tam a zpět do školy proběhla perfektně a za pěkného počasí.

Týden od 9. do 13.11. - plán práce

Čj: dokončení písmene B. Vyvození písmen R, N a jejich psaní do zelené písanky. Neustálý nácvik čtení.

MAT: práce s řadou čísel 0 - 6 v PS a v početníku. Slovní úlohy.

ČvS: Ovoce a zelenina (běžné druhy) - seznámení a třídění. Skupinová práce. 

Dětské práce na téma představení, které jsme viděli. 

  

  

 

 


Říjen

Týden od 19. do 23.10. - plán práce

Čj: Vyvození písmen S, K, Č - v PS str. 28 - 33. Stálé procvič. rozkládání a skládání slov, čtení známých slov a větiček. Diktát vyvozených písmen. Pokusíme se i o diktát nejjednodušších slov (známých z učebnice). 

MAT: Nejrůznější práce a počítání s čísly 1 - 6.

ČvS: Dokončení "Podzimu". Hlavně se budeme věnovat zvířátkům a blížící se zimě.

 

POZNÁMKA

Čeká nás celý týden prázdnin. Proto prosím rodiče, aby s dětmi procvičovali čtení. Všichni dostanou nakopírované textíky, aby bylo z čeho cvičit. Obávám se, aby děti těžce nabyté dovednosti za ten týden nepustily z hlaviček. Předem děkuji za spolupráci a přeji hezké prázdniny.  Baš.

 

Akce v říjnu

Během první poloviny října děti shlédly 2 představení. První, "Křoupat zdravě dá se hravě" se konalo přímo ve  škole. Děti se dozvěděly informace o správné výživě a o zdravém životním stylu. Představení bylo akční, všichni si zacvičili a zatančili, takže si to opravdu užili.

14.10. jsme poprvé vyrazili ze školy "do světa". Divadlo Jak šel pejsek do školy se konalo v KC 12. Děti si zábavnou formou zopakovaly všechno, co se za svůj první školní měsíc naučily v předmětu Člověk ve světě. Představení bylo vtipné a veselé, herci děti zapojovali do hry. Jediná stinná stránka - počasí nám moc nepřálo. Cestou domů jsme zmokli, ale jen opravdu trošku. 


 

 Týden od 12. do 16.10. - plán práce

Čj: Vyvození písmen I, Y, P - str. 22 - 27 v oranžovém PS + nakopír. PL k doplnění. Psaní nových písmen. Stálé opakování probraného učiva. Doplňování chybějících písmen do slov. Uvolňovací cviky, jednotažky, správné sezení a úchop tužky...

MAT: Sčítání a odčítání do 5 - procvičování nejrůznějšími způsoby včetně rozkladů a vytváření vlastních příkladů k obrázkům. Začneme s číslicí 6 (nedošlo na ni v minulém týdnu).

ČvS: Podzim - stromy, listy, plody.

POZNÁMKA:

Ve středu 14.10. pojedeme do KC 12 na divadlo Jak šel pejsek do školy. Je nutné, aby všechny děti dorazily včas, abychom někomu neujeli. Hned v pondělí budu vybírat 50 Kč na vstup.


 

Týden od 5. do 9.10. - plán práce

Čj: Vyvození písmen O, L, J - str. 16 - 21 v oranžovém PS + nakopírované prac. listy (k doplnění prac. sešitu). Průběžné opakování probraného učiva - skládání a rozklad slov, tvoření a zápis jednoduchých vět s použitím známých slov, uvolňovací cviky (základ psaní), hygiena psaní (správné sezení, úchop tužky ...)

Mat: Porovnávání čísel do 5. Sčítání a odčítání do 5 s použitím manipulativ (někdo už i bez). Práce v modro-bílem PS a hlavně v zeleném malém početníku. Seznámení s č. 6. Orientace v číselné řadě do 6.

ČvS: Program s M. Dolinovou - týká se lidského zdraví a zdravé výživy. Prosím, aby mi děti už od pondělí nosily 50 Kč na vstupné, musím ho odevzdat PŘEDEM. 

  


 

Září 

Důležitá informace: Při příležitosti Dne zdraví nás čeká dne 9.10. v 8.30 hod. akce s Michaelou Dolinovou "Křoupat zdravě dá se hravě". Na představení budu vybírat 50 Kč. Převzetí častky potvrdím dětem do ŽK. Baš.

Milí rodiče,

čeká nás prodloužený víkend (28.9. státní svátek). Aby si děti užily svobody a babího léta, nedostaly ŽÁDNÝ DÚ.

Příští týden (29.9. - 2.10.) budeme pracovat na: 

Čj: Vyvození hlásek T a E. Určování jejich pozice ve slovech.  Psaní známých písmen a nácvik nových. Opakování již probraného učiva. Čtení jednoduchých slov a větiček, zápis slov - práce v PS do str. 15 (včetně).

MAT: Děti dostanou Procvičovací sešit - 1. díl. Prosím podepsat a obalit, používat se bude velmi často.  Budeme dělat rozklady čísel do 5 , nacvičíme psaní 4 a 5. Stále budeme trénovat používání znamének menší, větší, je rovno (porovnávání čísel). Sčítání a odčítání do 5 s využitím manipulativ. 

ČvS: pokračovat bude téma Podzim přichází.

Městská část Praha-Libuš bude pořádat zábavnou aktivitu pro děti Sport nás baví, a to v období od 29.9. do 15.12. Dětem se bude věnovat tým mladých lektorů. Celá akce je výborně zajištěna a je zdarma. Pro bližší info si volejte na tf. 721 854 441 nebo 774 729 999.

Ve čtvrtek 24.9. a v pátek 25.9. budou Srdíčkové dny. Děti si budou moci zakoupit magnetky za 30 - 40 Kč. Výtěžek z akce poputuje na charitu.  


 V pátek 11.9. si děti užily sportovní dopoledne. 

Co budeme dělat v týdnu od 21.9.:

ČJ: Vyvození hlásek U a M. Zápis izolovaných písmen. Určování polohy hlásek ve slovech. Obrázkové čtení. Zápis jednoduchých slov. Opis jednoduchých vět. Rozkládání slov na hlásky a skládání slov z hlásek - sluchem.

M: Práce s řadou č. do 5 - porovnávání.  Spravné čtení a psaní znamének nerovnosti a rovnosti. Nácvik psaní č. 2 a 3. Cvičení pravolevé orientace. 

ČvS: Začneme téma Podzim.


 

Očekávané výstupy pro 1. ročník

Český jazyk
 Čte jednoduché texty velkým i malým, tiskacím i psacím písmem správnou technikou a přiměřeným tempem

Soustředěně naslouchá a srozumitelně, výstižně převypráví obsah čteného a slyšeného

Vyjadřuje pocity z přečteného textu, klade otázky k textu, rozvíjí děj, uspořádá fragmenty textu do logické nebo časové posloupnosti, vyhledá informace v textu

Plynule, srozumitelně a výstižně vypravuje zážitky, smysluplně se řečí i písmem vyjádří na dané téma

Píše psacími písmeny, dodržuje správné tvary a spojování písmen, dodržuje hygienická pravidla při psaní, píše úhledně a čitelně

Zvládá opis, přepis, diktát věcně správně, úhledně, čitelně

Dramatizuje jednoduchou scénku aktivně se účastní, spolupracuje se spolužáky

Rozliší základní literární žánry (rozpočitadlo, říkanka, pohádka...), vede deník

Matematika

Ovládá numeraci do 20 (spočítá, přiřadí, zobrazí, porovná, uspořádá, vytvoří soubor...)

Sčítá a odčítá zpaměti do 20 (bez přechodu desítky)

Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní geometrické útvary v rovině i v prostoru

Správně zapíše čísla, matematické symboly a operace

Orientuje se v prostoru (správně používá pojmy vlevo, vpravo, nad, před atd.)

Reálnou úlohu vyjádří matematickou operací a správně vypočítá

Člověk ve světě

Orientuje se ve škole a v jejím okolí, rozpozná nebezpečí

Poznává a dodržuje pravidla slušného chování a hygienické návyky

Pozoruje a popíše změny ve svém okolí

Orientuje se v čase (dny v týdnu, režim dne, roční období, hodiny)

Pracuje s drobným materiálem

Pečuje o prostředí třídy

 

Kritéria hodnocení

·   - úspěšnost v testech, 5 testů hodnocených v % za pololetí (test je pro všechny žáky stejný obsahem, rozsahem - žáci se SVP mohou mít prodlouženou dobu na zpracování)

·      - dílčí zkoušení ústní i písemné min. 5krát za pololetí 

     - připravenost na hodinu (pomůcky)

·      - vedení pracovních i ostatních sešitů a portfolia

·      - aktivita v hodině

·      - udržování pořádku na pracovním místě

·      - samostatná práce, ve dvojici, produktivní práce ve skupině

·     -  plnění dobrovolných domácích úkolů a domácí přípravy


 

Milí prvňáčci a rodiče, 

společně se sejdeme 1.září v 8.15 hod. před školou. Poté půjdeme i s rodiči do třídy, kde si budeme povídat jednu vyučovací hodinu. Můžete přijít už s novou aktovkou a penálem.

Od 2.9. do 4.9. budeme spolu již čtyři hodiny. 2.9. a 3.9. se budeme učit jen dvě hodiny a 4.9. čtyři vyučovací hodiny. Po vyučovacích hodinách si rodiče mohou děti odvést domů, ostatní zůstanou ve třídě a budou po čtvrté vyučovací hodině předány do družiny. Mějte již v aktovkách penál, svačinku, pití, přezůvky a čip na obědy.

Od pondělí 7.9. vyučování dle rozvrhu. Od středy do pátku si můžete přinést také sáček s tělocvikem a šanon na Portfolio.

Školní družina bude fungovat pro přihlášené žáky od 1. září. Přihlášky budou rozdány 1.9. a vyplněné musí být do úterý 2.9.

Na třídní schůzce 2.9. od 17.00 hod. se dozví rodiče podrobněji o organizaci a pomůckách, bude se vybírat na třídní fond a v průběhu září 300,- Kč na kopírování.

Těším se na vás, vaše třídní učitelka Zdenka Baštová.

 


 

Vážení rodiče,

dne 2. 9. se konají třídní schůzky všech tříd. Začátek třídních schůzek je pro třídy prvního stupně v 17:00, pro třídy druhého stupně v 17:30. Od 16:00 mají všichni vyučující konzultační hodiny. Rada rodičů proběhne v 18:00 ve sborovně.
 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana