1.C

Pozor -  DŮLEŽITÉ, NEJDŮLEŽITĚJŠÍ......

Odkaz na skupinová fota

https://morris-media.smugmug.com/VaclavHodina/ZŠ-

Meteorologická/ZŠ-Meteorologická-2019/1C/n-cMcF84/

Červen

Plán na 24.6 - 28.6.

Milí rodiče,

školní rok utekl jako voda a my máme před sebou poslední školní týden. Děti se naučily všechno, co se měly naučit, většinou dokonce výborně. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit a popřát vám i vašim dětem krásné prázdniny plné zážitků a pohody.

------------

Středa 26.6. školní výlet Zeměráj - sraz na parkovišti za školou v 7.45 hod, odjezd v 8.00 hod. Návrat tamtéž v cca 17.00 hod.

Děti budou potřebovat dostatek jídla a hlavně pití, také vhodné oblečení. Dobré by bylo i malé kapesné, cca 100,- Kč by mělo stačit. Pokud někdo trpí nevolností, prosím o Kinedril, vezmu si ho od vás u autobusu, abych ho mohla příslušnému dítěti podat i před cestou domů. Veškeré jiné informace jste dostali vytištěné (nad přihláškou).

Pátek 28.6. rozdání vysvědčení, škola končí v 8.45 hod. - následuje u některých dětí školní družina - zjišťovala pí Lenka Škodová. 

A pak už HURÁ LÉTO, HURÁ PRÁZDNINY!!!

Dnešní návštěva SDH v Písnici se dětem moc líbila.


Plán na 3.6. - 7.6.

 Milí rodiče!

V tomto týdnu si děti napíší závěrečné testy. Začneme v úterý. Celý týden nebudou domácí úkoly. Procvičovat plynulé hlasité čtení by ale měl úplně každý, to je velmi důležité.

Hned v PO 3.6. nás čeká návštěva hasičů v Písnici. Nebudeme se učit, děti potřebují s sebou penál, svačinu a pití, čip na oběd.

Ve ST 5.6. jdeme na dopravní hřiště a do muzea Policie ČR. Vstup zdarma. Děti se nebudou učit, potřebují s sebou pouze malý batůžek s penálem, čipem na oběd a svačinou. Též dostatek pití.

Pokud můžete, dejte dětem vlastní helmu. Pokud nemáte, bude jim zapůjčena na místě.

----------------

Obsah závěrečných testů:

ČJ: Doplňování slov do vět podle smyslu. Posloupnost událostí. Porozumění textu. Opis věty psacím písmem. Zápis slov psacím písmem.

M: Rozklad čísel, různé typy příkladů 0-10, 10-20, slovní úlohy, geometrické tvary. 

ČvS: Roční doby, měsíce, dny v týdnu, užitkovost hospodářských zvířat, rodina, stavba rostliny, podmínky pro růst  rostlin.


Květen

Milí rodiče!

Všechno učivo, které jsme v 1. třídě měli probrat, je probráno. Všechny děti povinné výstupy zvládly. Někdo na jedničku, někdo hůř, ale zvládly. Do konce roku budeme procvičovat a trénovat, upevňovat. Nové bude jenom psaní, v písankách budeme pokračovat.

Do eŽK mají všechny děti zapsáno rozdělení do tříd A a B, tak tomu, prosím, věnujte pozornost.

Čekají nás už jen závěrečné testy, o jejich obsahu vás budu aktuálně informovat.  


Plán na 13.5. - 17.5.

Hned v PO proběhne fotografování tříd.

V ÚT 14.5. pojedeme do Malostranské besedy na interaktivní výstavu Leporelo. Dětem bude stačit pouze batůžek a v něm svačina, pití, penál, čip na oběd. Je důležité, aby všechny děti přišly vo školy před 8 hodinou, protože hned v 8 musíme vyrazit, abychom vše stihli.

 


Plán na 6.5. - 10.5.

Milí rodiče,

i tento týden bude "kratší" - ve středu 8.5. je státní svátek.

Věnujte, prosím, ale pozornost následujícím informacím.

V sobotu 11.5. se bude konat ve škole sportovní den pro rodiče a děti. Budete mít možnost si různé sporty vyzkoušet a zahrát si.

V pondělí 13.5. - fotografování tříd. Cena 1 fotografie třídy je letos 45,- Kč. Děti se mohou fotografovat i ve skupinkách a zdarma, ale foto přijde elektronickou cestou (ne na papíře).

V úterý 14.5. jdeme na interaktivní výstavu Leporelo do Malostranské besedy. Cena 60,- Kč bude hrazena z výtěžku Vánoční hvězdy.


Duben

Plán na 29.4. - 3.5

Milí rodiče!

V tomto týdnu budeme pracovat podle plánu z týdne minulého, protože práci jsme nestihli vzhledem k nepředvídatelným okolnolstem (vytopená naše část přízemí).

Napíšeme si i lehoučké "Velikonoční opakování" z ČvS - lidové zvyky a tradice

a z ČJ - diktát psacích písmen a slov, doplnění správných konců vět, kresba podle básničky.

Ve středu 1.5. je státní svátek, do školy jdeme hned ve čtvrtek 2.5.


Plán na 22.4. - 26.4.

Od tohoto týdne budeme "sbírat" známky na poslední čtvrtletí.

22.4 - Velikonoční pondělí

23.4. Kvak a Žbluňk jsou kamarádi (KC 12, vstupné 60,- Kč.)

--------------

ČJ: Čtení a práce s textem. Žlutá písanka-písmena J a y.

M: Procvičování +, - do 20 bez přechodu. Rozklady čísel. Postupné vyvození sčítání s přechodem přes 10.

ČvS: Přátelství a kamarádství. 


Plán na 15.4. - 19.3.

Milí rodiče,

čeká nás velmi krátký týden. Do školy jdeme naposled ve ST 17.4. a pak se sejdeme až po Velikonocích v ÚT 23.4. Hned v ÚT jdeme do KC 12 na příběh Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, takže vybírám 60 Kč na vstup.

Přeji všem krásné a veselé svátky jara!

---------------

ČJ: Zdokonalování čtení-plynulost, správná melodie věty, porozumění a práce s textem. Odpovědi na otázky celou větou a zápis vlastních vět na daná slova. Práce v písance-psaní písmene J.

M: Procvičování +, - do 20 bez přechodu 10 s využitím různých typů příkladů a matemat. her.

ČvS: Velikonoce

 


Plán na 8.4 -12.4.

- 9 - 11.4. - Sběr starého papíru - 7:15 - 7:55 - zadní trakt školy (od parkoviště)

- 11. 4. Tonda Obal - Třídění odpadů. Akce ve třídě - zdarma.

-------------

Čj: Čtení s porozuměním. Odpovědi na otázky celou větou. Vytváření a zápis vlastních vět. Dějová linie. Posloupnost. Kontrola diakritiky. Zápis slov a vět psacím písmem. Vyvození dalších písmen, práce v písance.

M: Řešení různých typů příkladů v oboru 10-20. Číslo předcházející, následující. Slovní úlohy. 

ČvS: Velikonoce - zvyky, tradice.


Plán na 1.4 - 5.4.

V tomto týdnu se uvidíme na třídní schůzce ve středu 3.4. od 17 hod. Předcházet budou konzultace od 16 hod. Po tříd. schůzce se bude konat Rada rodičůl od 18 hod. ve sborovně školy.

 

 

 

 

 


Březen

Plán na 25.3 - 29.3.

- Máme před sebou poslední březnový týden, takže děti budou psát opakovací testíky. Začneme v ÚT.

- Středa 27.3 a čtvrtek 28.3. budou Jarní srdíčkové dny (charita). Magnetky se zvířátky, barevné náramky, kolíček s magnetem - 30 Kč, káva - 40 Kč, 3D pravítka - 25 Kč

- V pátek dlouho očekávacá akce - Noc s Andersenem (pro přihlášené děti). 

---------------

Co bude obsahem březnových testíků

Čj: Diktát, porozumění textu, sestavení věty ze slov a přepis tiskacím písmem, hranice slov ve větě, rým v básničce, slabiky psacím písmem.

M: Řešení příkladů v oboru 0-10, had, slovní úlohy.

ČvS: Části těla, hlavy. Zdravá strava. Úraz x nemoc. Jarní měsíce, období, jarní květiny, stavba rostliny.


Plán na 18.3. - 22.3.

ČJ: ČTENÍ a práce s textem. Psací písmena p,s. Procvičování slabik DI, TI, NI/DY, TY, NY.

M: Počítání do 20 bez přechodu desítky. Pořadí.

ČvS: Začíná jaro-1. jarní den, první jarní květiny. 


Plán na 11.3 - 15.3.

Ve středu 13.3. půjdeme do KC 12 na představení o Honzíkovi a zoubcích. Vstupné 60 Kč.

ČJ: Všechna písmena jsou probrána a všechny děti čtou. Až do konce roku budeme zlepšovat techniku a plynulost čtení. Důraz na porozumění přečtenému textu. Práce s textem.

Psací písmena t, p. Diktát nacvičených psacích písmen, slabik a slov. Diktát jednoduchých vět tiskacícm písmem.

M: Počítání do 20 bez přechodu 10. Slovní úlohy.

ČvS: Naše tělo a zdraví-dokončení. JARO PŘICHÁZÍ.


Milí rodiče!

Děti vám přinesly vytištěnou informaci od p. ředitele ohledně školy v přírodě. Prosím, věnujte jí pozornost a zamyslete se nad účastí vašeho dítěte, v minulém roce se účastníci ze ŠvP vrátili nadšeni.

Plán na 4.3. - 8.3.

ČJ: Vyvození posledních písmen-Q, W, X. Psací písmena m, M a slabiky a jednoduchá slova s probranými písmeny. Hlasité čtení, práce s textem, odpovědi na otázky k textu, zápis odpovědí vlastními větami.

M: Procvičování sčít. a odčít. do 20 bez přechodu 10 na různých typech příkladů. Důraz na slovní úlohy.

ČvS: Hned v PO děti napíší opakovací test. Pro velkou absenci jsme ho nepsali minulý týden.

       Lidské smysly-jak nám slouží a kde sídlí.


Únor

- Od 20.2. si děti píší deník. Naučí se tak zamyslet nad uplynulým dnem, tvořit smysluplné věty, správně je zapisovat. Stačí jedna věta denně, mohou mít i věty dvě. Záleží na rozhodnutí dětí nebo vás, rodičů. Deník budou děti psát denně, ale za  pátek, sobotu, neděli stačí jen jeden zápis - žážitek z víkendu.

- V tomto týdnu si děti napíší krátké opakovací testíky za měsíc únor (na procenta). Není se čeho obávat, učivo jsme mnohokrát procvičili. Psát začneme od ÚT a první v řadě bude matematika.

Co bude obsahem únorových testíků:

Čj: Přepis básničky, doplňování slov do vět, zápis známých psacích písmen, kresba k textu, označení slabik dy, ty, ny.

M: Různé typy příkladů v oboru čísel 0-10, slovní úloha, geometrické tvary.

Čvs: Ptáci u krmítka, zvířata v zimním lese, zimní aktivity, zimní sporty, dny v týdnu, roční doby, zimní měsíce, denní doby.

----------------

Plán na 25.2. - 1.3.

ČJ: Slabiky BĚ, PĚ, VĚ, MĚ. Práce ve žluté písance-psací písmo. Stále budeme číst, číst, číst.

M: Počítání do 20 BEZ PŘECHODU DESÍTKY. Slovní úlohy.

ČvS: Žiji zdravě-Moje zdraví. Pečuji o své zdraví. Části těla.


Přeji všem krásné prázdniny 11. - 15.2. 2019. Ve škole se opět sejdeme 18.2. 

--------------

Plán na 18.2. - 22.2.

V tomto týdnu se připravíme na měsíční opakovací testy, které si děti napíší v týdnu následujícím.

ČJ: Vyvození, vyhledávání a používání slabik DI, TI, NI a DY, TY, NY. Pokračování v písance-psací písmo. Čtení obtížnějších slov a kratších textů po slabikách.

M: Procvičování +, - do 10 na různých typech příkladů a slovních úlohách. Peníze a nákupy. Počítání do 20 bez přechodu 10.

ČvS: Části dne a denní rozvrh. Kolik je hodin? - pouze celé hodiny.


Plán na 4.2. - 8.2.

- V tomto týdnu budou děti denně psát drobné práce na známky. Únor totiž budeme mít krátký - od 11.2. do 15.2. budou jarní prázdniny.

- ve středu budou konzultace jako vždy první středu v měsíci

- 6.2. Veselé zoubky - akce ve škole pro první třídy

---------------

ČJ: Vyvození a správné čtení slabik DĚ, TĚ, NĚ. Psaní psacích písmen a, o.

M: Počítání do 15 BEZ PŘECHODU DESÍTKY.

ČvS: Plynutí času-bylo, je a bude. Roční doby a plynutí roku (měsíce) - opakování. Části dne.


Leden

Milí rodiče,

konec prvního pololetí je tu. Ve čtvrtek poslední hodinu si rozdáme vysvědčení. Bude to jen výpis, takže vám zůstane doma, do školy se nevrací. Oficiální vysvědčení pak děti obdrží na konci šk. roku.

Známky jsou u většiny žáků krásné, aby byly motivační. Všechny děti jsou šikovné, nadějné. Vůbec nepochybuji, že i na konci roku to bude prima, že z nich budete mít radost vy i já.

V PÁ 1.2. jsou pololetní prázdninky, škola zas až v PO 4.2.   

Dnes (25.1.) děti dostaly přihlášku na Noc s Andersenem. Pročtěte si, prosím, informace a pokud budete mít o akci zájem, pošlete mi podepsanou přihlášku a 50,- Kč.

-------------------

Plán na 28.1. - 1.2.

ČJ: Práce s hláskami Ď, Ť, Ň. Psaní psacího i, u. Práce ve 2. dílu oranž. PS. Čtení textů psaných velkými, ale už i malými písmeny. Čtení už po slabikách! Je důležité, aby děti procvičovaly správné čtení i doma.

M: Seznámení s čísly 11-20. Procvičování +, - do 10. Počítání do 15 bez přechodu 10. Je velmi důležité, aby děti měly počítání do 10 zautomatizované, protože +, - do 20 s přechodem desítky se nebezpečně blíží.

ČvS: "Kdysi dávno" - staré a nové, ve staré chalupě...


Milí rodiče, děti napsaly pololetní testy. Téměř všem se velmi dařilo, takže určitě můžeme být spokojení. Testy jsem poslala domů k nahlédnutí, prosím o vrácení.

---------------

Plán na 21.1. - 25.1.

ČJ: Vyvození písmene G, jeho čtení a správné psaní. Uvolňovací cviky. Psaní psacího písmene e, l.

M: Stálé procvičování počítání s č. 0-10 na různých typech příkladů. Snaha odbourat počítání na prstech (automatizace).

ČvS: Zimní sporty. Bezpečnost.


Plán na 14.1. - 18.1.

ČJ: Vyvození písmene F, jeho čtení a správný zápis. Procvičování na pololetní test.

M: Počítání v oboru čísel 0-10. Automatizace sčítání a odčítání čísel do 10! Procvičování na pololetní test.

ČvS: Zimní sporty a hry. Oblékáme se v zimě. Procvičování na pololetní test.

Co bude obsahem pololetních testů:

ČJ: Diktát písmen, slov a vět. Čtení a podtržení správné věty. Doplňování chybějících písmen do slov. Kreslení podle textu. Spojování slov s obrázky.

M: Sčítání a odčítání čísel 0-8. Doplňování čísel do příkladů. Malovaná matematika. Doplnění řetězce. Rozklady čísel. Řešení jednoduché slovní úlohy. Základní geometrické obrazce.

ČvS: Semafor pro chodce. Co se děje na podzim. Podzimní měsíce. Roční období. Dny v týdnu. Rozlišení základních plodin na ovoce a zeleninu. Části stromu. Nejzákladnější info o vánočním období. 


Prosinec

Plán na 17.12. - 21.12.

Milí rodiče,

chtěla bych moc poděkovat všem, kdo nám pomohli při přípravě Vánoční hvězdy. Vánoční hvězda proběhneve středu 19.12. a začátek bude v 15.30 hod.

- Čtvrtek 20. 12. Výlet do skanzenu v Třebízi

Ráno děti přijdou normálně do školy. V 9.15 bude odjezd z parkoviště, tam se přesuneme sami. Vrátíme se asi v půl třetí. Děti půjdou do družiny nebo na ně můžete počkat. S sebou: teplé oblečení, pití, dvě svačiny, drobné kapesné, popř. kinedril. 

- Pátek 21. 12. Besídka ve třídě

Ve třídě si uděláme malou nadílku. Každý si vybral spolužáka, kterému připraví dárek, ale samozřejmě mohou připravit dárek i jiným kamarádům. Děti si mohou přinést i občerstvení. Zahrajeme si hry, zazpíváme koledy, pustíme si pohádku.

----------------

ČJ: Vyvození písmene Š. Psaní velkého tiskacího S a Š v zelené písance. Uvolňovací cviky, příprava na psací písmeno "e" (PL).

M: vyvození čísla 9, jeho správné psaní. Počítání s čísly do 9.

ČvS: Vánoce jsou za dveřmi - zvyky a tradice u nás i v jiných zemích.


Plán na 10.12 - 14.12.

Děti si do notýsků nalepily podrobnou informaci o výletě 20.12. 

V úterý 11.12. bude v naší třídě vánoční dílna s rodiči. Začneme hned v 8 hodin.

ČJ: Vyvození písmen Z, H. Uvolňovací cviky a tiskací písmena v zelené písance. Čtení a diktát.

M:  Vyvození číslice 9 a její správné psaní. Sčítání a odčítání č. 0-9.

ČvS: Advent


Plán na 3.12 - 7.12.

ČJ: Vyvození D, C. Práce v oranžovém PS. Správné psaní nových písmen v písance. Každodenní procvičování probraného učiva na tabuli a v PL.

M: Vyvození číslice 8 a její psaní. Sčítání a odčítání do 8.

ČvS: Advent.


Listopad

Plán na 26.11. - 30.11.

Milí rodiče, čeká nás třídní schůzka. Bude 28.11. od 17 hod. v naší třídě. Konzultace 5.12. odpadají, protože proběhnou taktéž 28.11., a to od 16 do 17 hod. Pokud budete chtít konzultovat, napište to, prosím, dítěti do notýsku. Bude-li víc zájemců, můžeme začít konzultovat už dříve, ne až v 16 hod.

ČJ: Vyvození dvojhlásek OU, AU. Práce v PS a v zelené písance. Čtení s porozuměním.

M: Vyvození čís. 8. Operace s čísly 0-8. Práce na číselné ose.

ČvS: Rodina-dokončení.


Čeká nás účast charitativní akci s názvem "Krabice od bot". Rozdělíme třídu na 2 skupiny (1 dívčí a 1 chlapeckou), které by připravily dárek pro dítě svého věku (děvčata pro dívku, chlapci pro kluka). Sbírka končí 9. 12., proto bychom ve škole ukončili přípravu dárků nejdéle 5. 12. Do pátku by děti zabalily a dozdobily dárky, abychom je mohli v pátek 7. 12. odvézt do Nuslí.

------------ 

Již posedmé bude od 26. 11. do 9. 12. 2018 probíhat předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům.


HISTORIE PROJEKTU ANEB CO SE UDÁLO V MINULÝCH LETECH
„Co můžeme udělat s vyhrocenou sociální situací na Severu Čech?“, tázala se skupina velmi různorodých lidí, která se sešla v září 2011 v reakci na pochody nenávisti na Šluknovsku. Vznikla tak iniciativa Nenávist není řešení, která se od té doby věnuje různým občanským aktivitám, zastávajícím se těch nejchudších v naší společnosti – Romů žijících v sociálně vyloučených ghettech.
Jednou z aktivit, která vyrostla z těchto snah, byla akce „Vánoční krabice od bot“. V Praze a v Rumburku se při ní během dvou let shromáždilo kolem 1550 vánočních krabic s dary pro 
nemajetné děti, žijící v podmínkách sociálního vyloučení, které pak při vánočních večírcích dětem rozdali sociální pracovníci, působící v sociálně vyloučených lokalitách na Šluknovsku, Ústecku i v dalších místech. Další dva roky přinesly rozšíření i do jiných míst v republice i organizační podporu Diakonie ČCE. Tisíce dětí tak prožilo o něco hezčí Vánoce - navzdory složitým podmínkám, v nichž mnohdy žijí. To má smysl.
„Vánoční krabice od bot“ je dlouholetá tradice ve Spojených státech a v Západní Evropě. Děti přitom ukládají různé dárky a dárečky do krabice od bot. Když se krabice naplní, hezky ji zabalí a po

šlou ji s pomocí humanitárních organizací jinému dítěti stejného věku a pohlaví (věk a pohlaví dítěte se totiž značí na krabici zvenčí).  
Děti to naučí myslet sociálně – že jinde na světě jsou děti, které si také rády hrají, ale přitom jsou mnohem chudší, než ony, a že jim mohou pomoci. Ty druhé děti, které vánoční krabice dostanou, přitom zakusí, že někde na světě jsou děti, které na ně také myslí. A postupné rozbalování krabice a objevování, co všechno skrývá, pro ně představuje velké dobrodružství! 

 

JAK TO FUNGUJE?
Prázdnou krabici od bot naplní děti dárky podle vlastního uvážení a doporučení dospělých. V úvahu vstupuje samozřejmě věk a pohlaví dítěte (sbíráme pro děti od 0 do 17 let), tyto údaje je třeba vyznačit na krabici zvenku a štítek dobře připevnit. Až krabici s dětmi zabalíte, donesete ji na některé ze sběrných míst. Krabici můžete darovat také online na
www.krabiceodbot.cz.  

 


Plán na 19. - 23.11.

ČJ: Vyvození písmene V a jeho správné psaní. Opakování a procvičování předchozího učiva.

M: Číselná osa 0-6. Počítání s čísly 0-6. První seznámení s geom. tělesy.

ČvS: Rodina. Její členové, rodinný byt-názvy místností v bytě. Vzájemná pomoc v rodině.


Plán na 12.11 - 16.11.

ČJ: Dokončení prací s písmenem Č. Vyvození písmen R, N a jejich psaní. Procvičování k tématu-PL.

M: Vyvození číslice 6. Číselná osa v oboru 0-6. Porovnávání a sčítání do 6.

ČvS: Podzim-dokončení. 


Na naučení písničky Podzimní mají děti celý týden! Je dlouhá, do druhého dne nelze. Zkoušet se bude až od 14.11.


Plán na 5.11. - 9.11.

Dne 7.11. KONZULTACE od 16 do 17 hod. Žádná mimoškolní akce.

ČJ: Vyvození písmen S, K, Č a jejich psaní. Stálé procvičování čtení již probraných písmen, slov a větiček.

M: Počítání s čísly 0-5 na nejrůznější způsoby (prosté +, -, rozklady č., dopočítávání, doplňování sčítanců...). Práce s manipulativy.

ČvS: Zvířata na podzim, příprava na zimu.


Plán na 22.10 - 2.11.

- Budeme se učit, žádná mimoškolní akce. Děti dostaly za úkol donést si po neděli vylisované listy-budeme z nich tvořit.

- V Po 29.10 a v ÚT 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY. Od začátku listopadu budou děti pracovat na známky už častěji a v eŽK se objeví i jiné známky, než pouze jedničky.

- Přehled známkování:   1 chyba - jednička    2-3 chyby - dvojka    4-5 chyb - trojka    6-7 chyb - čtyřka

Není se ale čeho bát, pokud se dítěti něco hrubě nepovede, objeví se v eŽK N-nehodnoceno. Až do Vánoc se budou psát známky pouze do trojky. Také je možné se nechat přezkoušet na opravu.

ČJ: Písmena I, Y, P. Procvičování probraných písmen a slov. Opis.

M: Vyvození a zápis č. 0. Nejrůznější operace v číselné řadě 0-5.

ČvS: Podzim-pokračování. 100 let založení naší republiky.


Říjen

Plán na 15.10 - 19.10.

- Tento týden proběhnou na škole Dny pro záchranu života. Program se záchranáři bude mít 1.C v ÚT 16.10. Cena 60,- Kč bude hrazena z třídního fondu. Děti nemusí mít brašnu s učením, stačí batůžek a v něm penál, svačina, pití, čip na oběd.

- Objevily se vši. Sice ne v naší třídě, ale prosím o důkladnou kontrolu hlav dětí a případný zásah.

ČJ: Vyvození písmen L, J a práce s nimi. Psaní písmen v písance. Stále cvičíme čtení jednoduchých probraných slov v oranžovém PS a rozkládání a skládání slov z hlásek (sluchem). Napíšeme si diktát probraných písmen na známky (koncem týdne).

M: Vyvození č. 5 a 0. Jejich zápis a počítání s nimi. Čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh.

ČvS: Podzim-pokračování.

--------------

První cestu do KC 12 jsme zvládli bez úrazu! :-) 


Plán na 8.10. - 12.10.

Ve středu 10. 10. nás čeká první mimoškolní akce. Pojedeme do KC 12 na podzimní příběh Kouzla skřítků. Ráno se sejdeme normálně ve třídě, jak jsou děti zvyklé. Nepotřebují ale školní brašnu, bude jim stačit batůžek a v něm penál, svačina, pití a čip na oběd. Vstupné 60,- Kč budu vybírat v pondělí a úterý.

ČJ: Denně opakování a procvičování probraných písmen a rozkládání a skládání slov z hlásek (sluchové rozlišování). Vyvození a psaní písmene O.

M: Vyvození číslice 5. Zápis č. 5. Porovnávání, sčítání a odčítání čísel 0-5.

ČvS: Podzim-stromy, jejich listy a plody.


Ve středu 3.10. konzultace od 16 do 17 hodin.


Září

Plán na 23.9. - 28.9.

Čeká nás krátký týden, v pátek 28.9. je státní svátek, škola nebude.

ČJ: neustále skládání a rozkládání krátkých jednoduchých slov z hlásek. Důležité-doporučuji s dítětem doma zkusit a případně trénovat. Vyvození písmen U a případně M, bude-li se dětem dařit. Zápis vyvozených písmen do zelené písanky.

M: Vyvození číslic 2 a 3. Práce s nimi v malé procvičovací M i v modrém mezipředmětovém sešitě. Porovnávání čísel do 5, seznámení s porovnávacími znaménky a jejich používání v praxi.

ČvS: Orientace v prostoru a pravolevá orientace (mezipředmětový sešit)


Plán na 17. - 21.9

 

Milí rodiče,

začneme už 3. školní týden. Děti si bez problémů zvykají na školní život. Ve třídě panuje přátelská atmosféra bez jakýchkoli potíží s chováním. V minulém týdnu jsem nalepila do notýsků přístupová hesla k eŽK, prosím neztratit. Teď sice v žákovské knížce ještě nic nenajdete, ale ono to přijde...

--------------

ČJ: Každodenně skládání a rozklad jednoduchých slov z hlásek. Vyvození a psaní písmene A. Uvolňovací cviky v písance.

M: Vyvození a zápis číslice 1. Rozvíjení matematických představ. Práce v malém procvičovacím sešitě.

Prosím, obalte tento sešit svému dítěti, pokud jste tak zatím neučinili.

ČvS: Vyvození pravidel soužití a práce ve třídě. Společný zápis a vyvěšení. Činnosti k k týdnu mobility.


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY a  KRITÉRIA HODNOCENÍ - I. ROČNÍK

Český jazyk
¦ Čte jednoduché texty velkým i malým, tiskacím i psacím písmem správnou technikou a přiměřeným tempem
¦ Soustředěně naslouchá a srozumitelně, výstižně převypráví obsah čteného a slyšeného
¦ Vyjadřuje pocity z přečteného textu, klade otázky k textu, rozvíjí děj, uspořádá fragmenty textu
do logické nebo časové posloupnosti, vyhledá informace v textu
¦ Plynule, srozumitelně a výstižně vypravuje zážitky, smysluplně se řečí i písmem vyjádří na dané téma
¦ Píše psacími písmeny, dodržuje správné tvary a spojování písmen, dodržuje hygienická pravidla při psaní, píše úhledně a čitelně
¦ Zvládá opis, přepis, diktát – věcně správně, úhledně, čitelně
¦ Dramatizuje jednoduchou scénku – aktivně se účastní, spolupracuje se spolužáky
¦ Rozliší základní literární žánry (rozpočitadlo, říkanka, pohádka...)

 

Matematika
¦ Ovládá numeraci do 20 (spočítá, přiřadí, zobrazí, porovná, uspořádá, vytvoří soubor...)
¦ Sčítá a odčítá zpaměti do 20 (bez přechodu desítky)
¦ Rozezná, pojmenuje, vymodeluje základní geometrické útvary v rovině i v prostoru
¦ Správně zapíše čísla, matematické symboly a operace
¦ Orientuje se v prostoru (správně používá pojmy vlevo, vpravo, nad, před atd.)
¦ Reálnou úlohu vyjádří matematickou operací a správně vypočítá

 

Člověk ve světě
¦ Orientuje se ve škole a v jejím okolí, rozpozná nebezpečí
¦ Poznává a dodržuje pravidla slušného chování a hygienické návyky
¦ Pozoruje a popíše změny ve svém okolí
¦ Orientuje se v čase (dny v týdnu, režim dne, roční období, hodiny)
¦ Pracuje s drobným materiálem
¦ Pečuje o prostředí třídy

 

Společná kritéria hodnocení Čj, M, ČvS:
- ověřování znalostí písemnou a ústní formou, aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů
- vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
- aktivní přístup k plnění zadané práce
- příprava na hodinu (pomůcky), domácí příprava
- udržování pořádku na pracovním místě

 

Kritéria pro předmět hudební výchova – souhrnně pro 1. stupeň
- aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
- vedení sešitu (1 - 3 ročník)
- znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
- realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
- rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), roz-poznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
- tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. roč-ník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
- orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
- napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
- veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1

 

Kritéria hodnocení TV

- Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
- Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
- Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
- Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

 

Výtvarná výchova 
- aktivní účast v hodinách, plnění individuálních i skupinových úkolů, aktivní přístup k plnění zadané práce, příprava na hodinu (pomůcky)

- udržování pořádku na pracovním místě


Plán na 10. - 14.9.

V tomto týdnu už budeme pracovat podle rozvrhu. Děti dostanou Notýsek, obalí si ho (sešit i obal jsem už zakoupila) a rozvrh si do něj nalepí.

ČJ: Rozvoj sluchového vnímání a rozlišování. Skládání a rozklad slov z hlásek podle sluchu.

M: Rozvoj matemat. představ. Práce v sešitě Procvičování z matematiky 1. díl. Zakoupila jsem, děti ho dostanou. Prosím podepsat a zabalit.

ČvS: Budeme tvořit školní zahrádku. Co dítě, to jedna květina. Prosím, dejte dětem malou fotografii, aby nám v zahrádece žádná kytička nechyběla. Každé dítěš bude potřebovat LEPIDLO a nůžky!

6.9.2018   Dnes jsme "vyfasovali" učebnice. Zatím zůstanou ve škole, budu je rozdávat v průběhu času tak, jak s nimi budeme postupně pracovat. Dnes si děti nesou domů "Lili a Vili ve světě velkých písmen". Prosím o čitelné podepsání na lepík na titulní straně. Balit není zapotřebí, desky jsou omyvatelné.

Zítra vám děti přinesou Nabídku kroužků 2018/19, můžete si v klidu doma vybrat.

Důležité - připomínám zítřejší akci Táborák, součástí bude pasování prvňáčků. Takže: pátek 7.9. od 17.00 hod. 


Milí rodiče, ráda bych vás seznámila s organizací prvního týdne. V pondělí v 8.15 hod. se se jdeme před školou. Děti si prohlédnou třídu, přivítáme se. V 8:45 hod. si děti odvede paní vych ovatelka a my si uděláme třídní schůzku. Řekneme si podrobnosti k organizaci, vyřídíme administrativu. Po skončení schůzky mohou děti odcházet domů. Pokud některé dítě zůstane v družině, nezapomeňte mu přihlásit oběd.

Přeji hezký týden

Zdenka Baštová

-------------------------------

Plán na 3.9. - 7.9.2018 

Po: Vyučování do 8.45 hodin - od 11.40 hod. ŠD

Út: Vyučování do 9.40 hodin - od 11.40 hod. ŠD

St: Vyučování do 9.40 hodin - od 11.40 hod. ŠD           16.00 - 17.00 hod. konzultace s rodiči

Čt: Vyučování do 10.45 hodin - od 11.40 hod. ŠD

Pá: Vyučování dle rozvrhu do 11.40, následuje ŠD

 

 Důležité informace o prvním školním týdnu

V pondělí 3.9.2018 se sejdeme v 8:15 před budovou školy. „Výuka“ bude cca do 8:45 . Následovat bude první třídní schůzka. Po schůzce mohou rodiče s dětmi odcházet domů. Žáci zapsaní do ŠD zůstanou ve škole. 
Celý první týden budeme na žáky před vyučováním čekat u třídní šatny. Na konci vyučování budou žáci pokaždé přebíráni vychovatelkami nebo odevzdáni do rukou rodičů.
Na třídní schůzku, prosím, nezapomeňte přinést vyplněný Posudek zdravotní způsobilosti (http://www.zsmeteo.cz/cz/ke-stazeni-1404041466.html) , hotovost (300,-Kč na kopírování, 500,-Kč na třídní fond).
Na schůzkách se budeme zabývat metodami výuky v českém jazyce, informacemi o tom, co nás v průběhu roku čeká, volbou (schválením) zástupce do Rady rodičů a případným dotazům z vaší strany.
Prosím, abyste věnovali pozornost Školnímu řádu, který je k dispozici na našich webových stránkách (http://www.zsmeteo.cz/cz/ke-stazeni-1404041466.html). Ať můžeme případné dotazy probrat na schůzkách.


Pomůcky do školy
• Aktovka s pevnými zády
• Přezůvky 
• Balení papírových utěrek + krabice papírových kapesníků + šťávu do vody
• Vybavený penál 
• Kroužkový pořadač na Portfolio a euroobaly (1 balení = 100ks)
• Věci na Tělesnou výchovu:
o Pohodlné tričko a trenýrky/tepláky
o Sportovní obuv do tělocvičny/na ven
Prosím, aby tyto pomůcky měli žáci k dispozici do konce prvního týdne a podepsány. 
Výtvarné potřeby budou mít děti po celou 1. třídu společné, budu je pořizovat z třídního fondu.

Školní družinu a jídelnu, prosíme, vyřiďte do konce prvního týdne. Do kanceláře jídelny se dostanete ze dvora (obejdete křídlo budovy, kde je ředitelna). Jen upozorňuji, že čip se platí pouze hotově. Kdo by nestihl vyřídit jídelnu první den, nevadí, dítě oběd dostane, žádnou paniku.

ROZVRŽENÍ ŠKOLNÍHO ROKU:

• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018. 
• Podzimní prázdniny - pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 
• Vánoční prázdniny - sobota 22. prosince 2018 - 2. ledna 2019.   
• 3. a 4. ledna - ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019.
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 
• Pololetní prázdniny - pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny - 11. února - 17. února 2019. 
• Velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. dubna, pátek 19. dubna a pondělí 22. dubna 2019 jsou tzv. ostatním svátkem. 
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019. 
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. 
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
 
Třídní schůzky: 3. 9. 2018 v 9:00 hod. , 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019 ve třídách 1. stupně budou od 17:00. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.
 
Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana