1.C

* Jemná motorika - píšeme bez tužky...

 

-------------------------------------------------------

* Vážení rodiče,

dovoluji si Vám připomenout konání třídních schůzek ve středu 11.9. od 17.00 hodin.

Prosím o doplnění písemností, které máme odevzdat vedení školy, o peníze na tř. fond a kopírování, o doplnění pomůcek a cvičebního úboru.

Děkuji a přeji pěkný den Lucie Pečená

-----------------------------------------------------------

* Domácí úkoly *

Po domluvě s dětmi označujeme /kroužkujeme / číslo cvičení, nebo stránku zadaného domácího úkolu v knize, nebo pracovním sešitě zelenou barvou. Prosím rodiče, aby na děti při domácí přípravě dohlédly a úkol podepsali.

Děti dostaly ofocené rozvrhy. Děkuji, že si je spolu s rodiči napíší na zadní stranu žákovské knížky.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný víkend LP :)

-------------------------------------------------

 

* Prosím rodiče dětí,

aby dle seznamu doplnili dětem pomůcky. které k vyučování denně potřebujeme.

Prosím dále, aby rodiče s dětmi obalili knihy a sešity, které průběžně dostávají a děti je následně pak přinesly  zpět do školy.

Děkuji Lucie Pečená

-------------------------------------------------- 

* Připomínám třídní schůzky, které se konají 11.9. v 17.00 hodin. Účast všech rodičů nutná. Děkuji a těším se na shledání Lucie Pečená

 --------------------------------------------------

 

 * Rozvrh 1.C

 

                                                   ROZVRH 1.C - Kuřátka

           8.00 – 8.45      8.55 – 9.40    10.00 – 10.45     10.55 – 11.40

------------------------------------------------------------------------------------------

Po -         Čj                         Prv                   Ma                       Čj

-------------------------------------------------------------------------------------------

Út -          Čj                        Ma                    Čj                        Tv

------------------------------------------------------------------------------------------

St -           Tv                        Prv                   Ma                      Hv

------------------------------------------------------------------------------------------

Čt -           Čj                         Vv                    Prv                     Čj

------------------------------------------------------------------------------------------

Pá -           Čj                        Ma                   Tv                       Čj

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče a děti,

 

*2.9.2019 v 8.00 se na Vás těším....

Pěkný víkend Mgr. et, BcA. Lucie Pečená :)

 

 Informace pro rodiče dětí 1. ročníku Základní škola Meteorologická Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš školní jídelna – tel.: 242 446 633 , e-mail: jidelna@zsmeteo.cz

Školní jídelna při ZŠ Meteorologická vaří denně jeden druh polévky a dva druhy jídla. Součástí oběda je doplněk v podobě ovoce, zeleninového salátu, moučníku, mléčného výrobku, kompotu nebo oplatky. Denně jsou u oběda k dispozici nápoje v podobě čaje, studené ovocné nápoje, mléko nebo mléčný nápoj a voda. Přihlášky Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze přihlášení strávníci. Přihláška do školní jídelny je obdoba smlouvy o poskytování stravování za úplatu, která je stvrzena podpisem. Proto je nutné odevzdat formulář přihlášky kompletně vyplněný, s originálem podpisu zákonného zástupce. Cena oběda je dle věku strávníka: - 7 - 10 let = Kč 24,- / oběd Kategorie se určuje podle věku dítěte, které dosáhne během daného školního roku (školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8.) Organizace stravování Stravovat se může každý přihlášený strávník pravidelně i zcela nepravidelně. Pro identifikaci strávníka a zjištění stavu konta se používá čip. Každý ze strávníků může odebrat pouze jeden dotovaný oběd denně. Žáci mají nárok na dotaci pouze v den vyučování, nebo náhradní vyučovací činnosti. V případě nepřítomnosti je strávník /zákonný zástupce/ povinen stravu odhlásit. V době nepřítomnosti je možno odebrat oběd za plnou cenu. Objednávky Ve školní jídelně se vaří dva druhy jídel. Oběd s číslem 1 je objednán automaticky, oběd číslo 2 je možné dostat pouze po předchozí objednávce. Objednává se 7 dní předem. Objednávku je možné učinit ve vrátnici školy nebo prostřednictvím internetu. Objednávku je možné stejným způsobem zrušit. Nezrušená a neodebraná objednávka propadá. Úhrada stravného Oběd je možné vydat pouze v případě, že má strávník na kontě stravného dostatečný kredit. Stravné se platí zálohově inkasem /doporučujeme/, nebo trvalým příkazem z účtu. Stravné je možné uhradit i na delší časové období – půlrok, celý rok. U těchto nepravidelných plateb je nutné sledovat stav kreditu. Přeplatky za stravné se vrací po ukončení stravovacího období (v červenci). Informace pro rodiče dětí 1. ročníku Základní škola Meteorologická Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 – Libuš školní jídelna – tel.: 242 446 633 , e-mail: jidelna@zsmeteo.cz Internetové objednávky Online objednávkový systém Vám umožní prohlédnout jídelníček, zjistit výši kreditu, objednávat obědy, prohlédnout historii odběru obědů a výběr dítěte. Pro přístup do programu je zapotřebí přihlašovací jméno a heslo, které předáváme při přihlášení strávníka. Karta Karta používají strávníci denně při výdeji obědů, volbě jídla a pro vstup do objednávkového systému. Vyřízení všech formalit nenechávejte až na září. Čekáme Vás v úředních hodinách kanceláře školní jídelny, v přípravném týdnu srpnu. Pro přihlášení je nutné:  přinést vyplněnou a podepsanou přihlášku (ke stažení na www stránkách ŠJ, můžete poslat i e-mailem)  vyzvednout si variabilní symbol pro identifikaci zasílané platby, variabilní symbol dítěte platí pro celou dobu docházky do ŠJ (můžete vyřídit e-mailem)  nahlásit způsob platby, číslo účtu (můžete vyřídit e-mailem)  obdržíte přihlašovací jméno a heslo, k účtu Vašeho dítěte ve ŠJ Případné další dotazy rády zodpovíme na tel. 242 446 633. Těšíme se na Vás i Vaše děti. Úřední hodiny kanceláře ŠJ středa 14:00 - 16:00 hodin V Praze Ľubica Kubrichtová vedoucí ŠJ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Informace o organizaci školního roku:

Podzimní prázdniny + řed. volno: po 28. - pá 1. 11.

Vánoční prázdniny: po 23. 12. 2019 - pá 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny: pá 31. 1.

Jarní prázdniny: po 17. - ne 23. 2.

Velikonoční prázdniny: čt 9. - po 13. 4.

Státní svátek: pá 1. 5.

Státní svátek: pá 8. 5.

Vysvědčení: pá 26. 6.

Ředitelské volno: po 29. - út 30. 6.
 

Září barví sady v kraji,

jablka se červenají.
Nad kopcem se směje drak,
letí vzhůru do oblak.

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana