1. oddělení

 1. ODDĚLENÍ

vychovatelka Alice Mrzenová 

1.B + část PT

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HRAJEME SI A SVAČÍME:

 PRVNÍ AKTIVITKA:

PRVNÍ MĚSÍC ŠKOLNÍHO ROKU:

ZÁŘÍ -  ZPÁTKY DO ŠKOLY!

Po celý rok se budeme držet tématických bloků celoročního plánu ŠD, významných dnů a svátků v roce.

Seznámíme se s pravidly ŠD, která budeme dodržovat - slušné chování, zdravý životní styl, ochrana zdraví.

Ukážeme si, že nejsme všichni stejní, podpoříme naše prosociální chování formou her a společných aktivit.

Celý tématický blok bude protnut výtvarnou zájmovou činností, předčítáním dětských knížek, hudební

i tělovýchovnou zájmovou činností s ohledem na zájem dětí.

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana