1M

 

 Vítám Vás na stránkách třídy 1. M ( 3. 4. 5. r.) ve školním roce 2020/ 2021

 

 

 

 

Co? Kdy? Kde? Za kolik?
Zahájení školního roku  1.9. 8 hodin ve třídě  
Adaptační pobyt 7. - 11. 9. Hotel Kořínek, Příšovice u Kořenova 3 950 Kč
Podzimní prázdniny  29. - 30. 10.    
Ředitelské volno 16.11.    
Třídní schůzky  2. 12.     
Vánoční prázdniny  23. 12. - 3. 1.
Pololetní prázdniny  29.1.    
Jarní prázdniny 22. - 28.2.    
Velikonoční prázdniny 1. - 2. 4.    
Třídní schůzky  7. 4. od 17 hod.
Vysvědčení  25.6.

 

 

23. - 27. 11.

  8-8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45 13.40
P   TH 5.Čj,M

3.Čj.M

Aj.Vojta

4. Čj.M  
Ú 4.Čj.M 3.AJ 5.Aj 4.Aj    
S 5.Čvs 4.Čvs

3.Čvs

asist.4.r.

4.Čj,M 5.Čj  
Č

Aj. Vojta

5. Aj

3.Čj,M

4. Čj,M

asist.5.r

5. Čj.M 3.Čj.M 5.Čj volitelky
P

4.Aj

5.Čvs


3.Aj

5.Čj,M 3.Čj 4.Čvs

 

 

 

 

 

Důležité

Připomínám všem, že každý týden očekávám od všech poslední hotovou stránku z ČJ, M a pokud je zadaný úkol z Čvs. Vše je součástí sebehodnocení a hodnocení za období distanční výuky. 

 

16. - 20.11.

  8 -8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45 13.40-14.25
S 5.Čvs 4.Čvs

3.Čvs

4.r. Asist

5.Čj.M 3.,4. Čj 4.r. Intervence M
Č Aj Vojta

5.Aj

4.M

3.Čj,M

Asist.5.r

4. Čj 3.Čj,M 5. cvičení Čj

volitelka

P

4.Aj

 

3. Aj 4.Čj,M 3.Čj,M 5. Čj  

 

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

 

tímto Vás srdečně zvu na přátelské setkání s ředitelem školy u "Čaje o páté", kde bychom diskutovali o aktuálních potřebách českého školství. Rád bych Vás tímto přizval také k přípravě ankety pro rodiče o distančním vzdělávání a spolupráce se školou během ní a znal Váš názor na způsob hodnocení, kterým by škola měla dávat žákům ideální zpětnou vazbu o dopadu učení.

 

Schůzka se uskuteční dne 18. 11. 2020 v 17:00 formou online na odkaze: https://meet.google.com/dpj-qrmq-ymv

 

Těším se na Vás.

S přáním hezkého dne

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy“

 

Informace k pondělí 16.11.2020

V době distanční výuky původně avízované ředitelské volno neplatí. Neproběhnou ale on line hodiny, děti si pracují v plánech, popř. v pracovních listech nahraných v souborech v Teams. 

 Milé děti, milí rodiče, sdílím s Vámi dnešní zážitek

 Velmi oceňuji Vaši práci a spolupráci se mnou a mezi sebou. Děti, skvěle pracujete a spolupracujete - např. DNES - nefungovalo mi ráno připojení, vzkázala jsem přes jednu maminku a čtvrťáci začali naprosto samostatně pracovat a procvičovat online pravopisné cvičení, rozdělili si kompetence, kdo zapisuje, kdo vyvolává.....všichni se zapojili do práce....já se následne přidala a hodinu nechala dále vést děti. Opravdu skvělá spolupráce mezi dětmi, to je výsledek našeho společného snažení. Gratuluji Vám všem

Něco podobného se opakovalo při hodině se třeťáky. Opět děti naprosto samostatně pracovaly a spolupracovaly mezi sebou, nikdo se nenudil, nikdo nevymýšlel "hlouposti". Opět velká gratulace - to je přece náš společný cíl - aby si děti poradily v nenadálé situaci a jako nadstaba je, že se ještě samy učí. 

Děkuji všem

Radka

AJ skupina Lysenko A:Třída 1.M3  DÚ na 27.11.20 Ab (pracovní sešit) 1) Přepište pravidlo do sešitu Unit 3 Play time,This is – to je - This is a camera.These are- tyto jsou – These are cameras. 2)Ab (pracovní sešit) Ex.3 ,4 p.19 .Neposílejte, pouze vypracujte.

25.11.20 Ab (pracovní sešit) 1) Ex.10 p.15 ( přiřaď obrázek-nálepku ke správnému slovu (nálepky jsou vzadu v pracovním sešitě) a napište pod obrázkem význam.2) Ex.1 p.18 přečtěte si text ,zakroužkujte slova označující hračky a napište podle jejich významu.

20.11.20 1) PB - Ex.1 p.18 Napište do sešitu slovíčka, nakreslíte vedle nich obrázek a naučte psaní .

AJ skupina Lysenko A:Třída 1.M4 DÚ 27.11.20 ZDE

 24.11.20 1) Napište do sešitu slovíčka, naučte slovíčka nazpamět' a jejich psaní Click 2 Uč. Ex.6 p.23.2)PS. Ex.1p.22 20.11.20  1) Přečtěte si rozhovor 5 krát a přeložte jeho Pb Ex.1 p.20-21, 2) Napište do sešitu slovíčka, naučte slovíčka nazpamět' a jejich psaní Click 2 Uč. Pb Ex.1 p.20-21.

 AJ - Štěpánová - 1.M4

na 27.11.: PS 21/4. Neposílat.

Úkol na 24.11.: PS 20/1,2. Neposílat.

Úkol na 16.11.: PS str.18/3 + PS str.19/6 (Napiš o 2 sportech.) Napsat do slovníčku slovíčka 7.lekce (uč.19/4). Úkol poslat do Teams.

AJ - Štěpánová - 1.M5

Úkol na 26.11.: PS 24/1,2. Neposílat.

Úkol na 24.11.: PS 22/1,2. Neposílat. Učit se měsíce, roční doby, řadové číslovky.

AJ konverzace (Hostaša)

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Hudební výchova

Ahoj Montíci, tak jak jsem slíbil, tak plním. Zde máte odkaz na pracovní list a zde poslechovou ukázku (ta je určena pro 4. a 5. ročník, zkusit si to mohou i třeťáci. Zpracovaný list mi pošlete nejlépe do konce listopadu! Zatím! 

Výuka 9.11. - 13.11.

  8 - 8.45 9 - 9.45 10 - 10.45 11 - 11.45 12 - 12.45 13.40 - 14.25
P     TH

3.+4.Čj

Aj- Vojta

5.M  
Ú 4.M

3.Aj

5.Čj,M

5.Aj

 

4.Aj

   
S 3.Čvs 4.Čvs, Čj

5.Čvs

Asist.4.r.

3.Čj 5.Čj  
Č

Aj Vojta

5.Aj

4.Čj

3.čj,M

Asist.5.r

   

5. cvičení Čj

volitelka

P 4.Aj 3.Aj        


 Milé děti, milí rodiče, 

všem velmi děkuji za skvělou práci, dětem za aktivitu při hodinách, práci v plánech, rodičům za veškerou podporu, kterou poskytujete dětem, ale i mně.

V tomto týdnu mám ve čtvrtek a v pátek webinář na téma "Třídní učitel jako lídr", proto máte v tyto dny méně online hodin.

Pracujte i v tomto týdnu v plánech, strany máte označené v pracovních sešitech, při online hodinách probereme opět nové učivo, abyste mohli v pracovních sešitech pracovat co nejvíce samostatně. 

Čemu se budeme v tomto týdnu věnovat?

 

3.r - Vyjmenovaná slova po B - už je umíte vyjmenovat, pokud někdo ještě zapomněl, je nutné je bez zaváhání vyjmenovat a znát význam každého slova.

M - Písemné sčítání a odčítání, násobení, dělení + dělení se zbytkem, slovní úlohy.

Čvs - světové strany, plánek podle světových stran

 

4.r. - Pády podstatných jmen - umět všechny pády vyjmenovat i s pádovými otázkami apodle nich skloňovat podstatná jména, určit pádovou otázku a číslo pádu podle tvaru podstatného jména, opakování vyjmenovaných slov a slov k nim příbuzným (B, L)

M - písemné sčítání, odčítání, násobení - v tomto týdnu se naučíme písemné dělení.

Čvs - druhy zeleniny podle plodu, přírodní společenství v okolí vody

 

5.r. Opakování vyjmenovaných slov, rozlišování druhů podstatných jmen, ostatní slovní druhy

M - písemné dělení dvojciferným dělitelem,grafy

Čvs - lidské tělo

 

Pracovní listy  nahrané v souborech Teams slouží k procvičování učiva - jsou sice dobrovolné, přesto budu ráda, když si vyberete podle svého učiva a donesete s sebou do školy - už se všichni těšíme, věřím, že se brzy setkáme. 

Přeji všem klidný pracovní týden :-)

Radka

Hudební výchova - ahoj Montíci, tento týden mám pro vás operu a operního skladatele Leoše Janáčka. Podívejte se během týdne na pořad zde (vyhledejte si video s Leošem Janáčkem), jak budete mít čas. Na další týden pak pro vás připravím pracovní list na Teamsu (a bude o .... - název opery si jistě najdete sami). Zatím ahoj!

AJ skupina Lysenko A:Třída 1.M3  Úterý 2 hod.(9:00-9:45) + Pátek 2 hod.(9:00-9:45)

domácí úkoly 10.11.20- 13.11.20 ZDE

Anglický jazyk 5. ročník - (Slancová)

ONLINE - úterý 10:00 h, čtvrtek 8:00 h
Domácí úkoly: AJ 5.1.MA 

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EQtN8nbP2xZFmZGchdZ5UJIBj8oozrGdOWTuL1-6xq9a6w

Anglický jazyk - Štěpánová - 5.r.

Úkol na 10.11.: Napsat do slovníčku slovíčka 6.lekce + PS 17/4,5. Neposílat.

Úkol na 12.11.: Napsat do slovníčku slovíčka 7.lekce + PS 19/4. Neposílat.

Anglický jazyk - Štěpánová - 4.r.

Úkol na 13.11.: Napsat do slovníčku slovíčka 6.lekce (uč. 17/7). Naučit se.

Úkol na 10.11.: PS 15/4,5. Neposílat.

  

Výuka 2.11. - 6.11

  8-8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45 13.40
P TH 4.Čj 3.Čj 5.Čj 5.Čvs  
Ú

4.M

3.Aj

5.Aj

3.M

4.Aj

5.M  
S 4. Čvs 5.Čvs

3.Čvs

Indiv.práce s asistentkou - dle instrukce (4.r)

5.Čj 4.M  
Č

3.Čj.M

5.Aj

4.Čj  Indiv.práce s asistentkou -dle instrukce (5.r)    

 

5.Cv Čj

P

4.Aj

5.Čj.M

3.Aj

5.Čj

4.Čj,M 3.Čj.M 4.Čvs  

 

 Milé děti, jak už jsme si včera na třídnické hodině řekli, musíme ještě vydržet a snažit se co nejlépe vše zvládnout. Pro lepší přehled, kdy máte jakou hodinu, vám slouží tabulka. 

Výuka probíhá v týmu 1.M kanál Radmila, tam jsou také v souborech nahrané pracovní listy

Novinka - je vám dvě hodiny týdně k dispozici naše paní asistentka Dominika. Najdete ji v týmu Asistence 1.M Týká se především dětí, kterým napíšu individuálně, ale spojit se s Dominikou v těchto časech můžete kdokoliv a požádat o procvičení učiva.

Těm, kterých se to týká především, pošlu ještě během dneška podrobnější instrukce

Pracujte si v plánech podle rozpisu v pracovních sešitech, pokud vám dám něco navíc, včas řeknu. Všechny pracovní listy vám slouží k procvičování nebo k zábavnějšímu opakování. 

Každý pátek od vás očekávám vyfocenou jednu stránku Čj, M, a Čvs - vždy tu poslední. POkud bude něco navíc, budete to vědět týden dopředu.

Hlavní učivo tohoto týdne:

3.r Vyjmenovaná slova po B, písemné sčítání, odčítání, dělení se zbytkem, orientace na mapě, světové strany ( v pondělí 9.11.  dobře všechna po B vyjmenovat)

4.r. Písemné násobení, opakování písemného sčítání, odčítání, pády podstatných jmen, vyjmenovaná slova, přírodní společenství pole, parky (opakovat pádové otázky . přiřadit číslo pádu k otázce a naopak)

5.r. Aritmetický průměr, písemné dělení, vyjmenovaná slova, oběhová, dýchací, trávicí soustava

 AJ skupina Lysenko A:Třída 1.M3 v Úterý 2 hod.(9:00-9:45) + Pátek 2 hod.(9:00-9:45)

domácí úkoly 03.11.20- 06.11.20 ZDE

Třída 1M4 v Úterý 4 hod.(11:00-11:45) + Pátek 1 hod.(8:00-8:45)

domácí úkoly na 03.11.20 - 06.11.20 ZDE

AJ - Štěpánová - 5.r. - Úkol na 5.11.: PS 15/5 Napiš otázky. Neposílat.

online hodina: 10.11. (10:00-10:45), 12.11. (8:00-8:45)

AJ - Štěpánová - 4.r. - online hodina: 10.11. (11:00-11:45), 13.11. (8:00-8:45)

 

Distanční výuka  14. 10. 2020

 

Milé děti, milí rodiče, termíny schůzek pro den 14.10. jsou na Teams 1.M, kanál Radmila

V 9 hodin bude matematika pro třeťáky, ale připojit se může každý, kdo si chce zopakovat dělení se zbytkem

V 10 hodin Čj a M hlavně pro páťáky, stejně tak se může připojit, kdo má zájem

V 11 hodin Vyjmenovaná slova a příbuzná pro čtvrťáky, opět jsou vítáni všichni

Další online schůzky budou naplánovány ve stejných časech, pouze se změní předměty, ve čtvrtek bude ještě o jednu schůzku navíc ve 12.30

Mimo online hodiny si pracujte v plánu, v pondělí 19.10. bude v 8.30 třídnická hodina, očekávám, že budete mít pro mne zprávu, jak pokračujete v plánech


Vážení rodiče a milí žáci,
dovolte mi informovat Vás o rozvrhu online hodin AJ skupina Lysenko A, které proběhnou od 16.10.20:

Třída 1.M3 v Úterý 2 hod.(9:00-9:45) + Pátek 2 hod.(9:00-9:45)

16.10.20 dú1) Napište do sešitu anglickou abecedu (A-Z) 2) Napište do sešitu barvy.

20.10.20 dú  1) Ab (pracovní sešit) Ex.3 p.5 colour stars(vybarvite hvězdy) ,2) Ex.4 p.5 spojte slovo s číslovkou. 3) Napište do sešitu slovíčka PB.Ex.1p.10 a teacher , a desk a nakreslíte vedle nich obrázek a naučte psaní. 4)Zahrajte si pexeso https://www.skolasnadhledem.cz/game/5464 .5)správně pojmenuj školní potřeby.https://www.skolasnadhledem.cz/game/5439 6)Klikní na slovo a Přetáhni na správný obrázek.https://www.skolasnadhledem.cz/game/5438

23.10.20 dú1)Přepište do sešitu číslovky Pb Ex.3 p.11(11- eleven,12- twelve ....-20) a naučte se jejich psaní.2)Přečtěte si básničku Pb Ex.3 p.11.3) Ab (pracovní sešit) Ex.1 p.4, Ex.6p.6(napište jména The Family Star He is ..(Max)...,She is..(Ann... ),Ex.1 p.10 Napište slovíčka školní potřeby,Ex.3p.11napište číslovky ,Ex.4 p.11přečtěte si věty a vybarvíte číslovky podle návodu.

Třída 1M4 v Úterý 4 hod.(11:00-11:45) + Pátek 1 hod.(8:00-8:45)

domácí úkoly na 19.10.20 - 02.11.20 ZDE


Cvičení z čj               online výuka - čtvrtek, 5.11. - 13.40 hod.

- druhy, procvičování pravopisu i/y, tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí) 

-  http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086357/?at=1   -   úkol doplnit a poslat na email nebo na Teams do 9. 11.

- www.umimecesky.cz/cviceni-pridavna-jmena
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 15.10. 

V 8 hodin AJ 5. ročník  ( na vlastním kanále)

V 8 hodin - 3.r. - dělení se zbytkem

V 9 hodin - 5.r. přídavná jména

V 10 hodin 4.r. přírodověda

V 11 hodin 3. r. Čvs

Ve volných chvílích se věnujte čtení a přípravě prezentace knížky, plánům, nezapomeňte na procházku venku, hry (ne na mobilu)........

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pátek 16.10.

Musela jsem udělat změny v rozvrhu online hodin, ráno jedu do školy pro záložní tablet. Radka

V 8 hodin Aj 4. r.

V 9 hodin 3. r. Aj (na kanále Aj)

V 11 hodin 3. roč. Čvs Česká republika - mohou se přidat čtvrťáci

Ve 12.30 5. roč. Přídavná jména

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čím jsme se v tomto týdnu zabývali? 

5.r. Přídavná jména . druhy příd. jm, procvičování pravopisu

4,roč. Vyjmenovaná slova, myšlenková mapa na téma Přírodniny živé a neživé

3. roč. Dělení se zbytkem, Česká republika

V aplikaci Teams kanál Radmila máte v souborech 5.r.list k přídavným jménům (pro ty, co v pátek nebyli na online výuce)),vystřihnout a nalepit do sešitu, pravopisné cvičení opsat do sešitu. 

3.r. puzzle Česká republika a územní celky  České republiky - vystřihnout a nalepit do sešitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 19. 10. 

V 8.30  TH 

V 9. 30  3.r. ČJ, M

V 10.30 hod. 4. r. ČJ, M

V 11.30 h. 5.r. Čj,M

Ve 13.h 4.r. Přírodověda

AJ (Štěpánová) - 4.r. - úkoly 19.-23.10. ZDE

AJ (Štěpánová) - 5.r. - úkoly 19.-23.10. ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 20. 10.

V 8 h. 5. r. Přírodověda

V 9 h. 4. r. Přírodověda

v 9 hodin Aj. 3. r

 v 10 hodin Aj 5. r.

V 11 hodin Aj 4.r

V 11 h. 3.r. Čj.M

Ve 12.30 5. r. Čj, M

Milé děti, milí rodiče, Muzeum Karla Zemana mi zpřístunilo dva filmy, posílám odkaz, třeba někoho potěší. 

muzeumkarlazemana.cz/slavime-8-narozeniny-a-tesime-se-na-lepsi-casy/

-----------------------------------------------------------------------------------

Středa 21.10.

v 8 hod. 3.r. Čj., M

v 9 hod. 4.5. r. Čj - vyjmenovaná slova

Nabídka asistentky Dominiky Pavlíkové

Paní Dominika nabízí dětem, které by potřebovaly individuální pomoc, čas navíc k procvičování učiva. Pokud máte zájem, napište jí na adresu dominika.pavlikova@zsmeteo.cz

 Pracujte si dál v plánech, pro úplnost uvádím, čím se v současné době zabýváme. 

3.r. Slova příbuzná prac.sešit strana 19,20

   Matematika procvičování početních operací do 100 podle plánu. Procvičování písemného sčítání,odčítání.Pracovní listy k procvičování v souborech Teams

Čvs Česká republika str. 16,17,18,19

4. r. Vyjmenovaná slova, předložky, předpony prac. sešit str. 15,16,17

       M - podle plánu v prac.sešitě písemné sčítání, odčítání, dělení se zbytekem

      Přírodověda - Společenství lesa

5.r. Předpony, předložky, psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě, mně, prac. sešit 20,21,22

    M - podle plánu v prac sešitě - převody jednotek času, prac.sešit 20,21,22

    Přírodověda - Vesmír prac. sešit 14 - 18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 22.10.

v 8 h. 5.r. Aj

v 8 h. 4 r. Čj, M

V 9 h. 3.r. Čj, M

V 10 h. 5.r. Čj, M

v 11. h. 4.r. Přírodověda

ve 12.30 5.r. Přírodověda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 23.10.

v 8 h. 4.r. Aj

v 9 h. 3. r. Aj

v 8 h. 5.r. Čj

v 10 h. 4.r. Čj

v 11 h. 3.r. Čvs

ve 12.30 4.r. Přírodověda

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anglický jazyk - 5.r. - Štěpánová

úkoly 26.-28.10. ZDE

Anglický jazyk - 4.r. - Štěpánová

úkol 26.-28.10. ZDE

 

Anglická konverzace (Hos)

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Anglický jazyk 5. ročník - (Slancová)

ONLINE - úterý 10:00 h, čtvrtek 8:00 h
Domácí úkoly: AJ 5.1.MA

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EQtN8nbP2xZFmZGchdZ5UJIBj8oozrGdOWTuL1-6xq9a6w

Hudební výchova (Char)

Říjen 2020 - Ahoj Montíci, hudební výchova sice nebude probíhat on-line, nicméně mám zde pro vás pracovní list a k tomu videa - hry, které vás jistě pobaví! Odkaz word zde a ve formátu .pdf zde.


 Vážení rodiče a milí žáci,
dovolte mi informovat Vás o rozvrhu online hodin AJ skupina Lysenko A, které proběhnou od 16.10.20:


Třída 1.M3 v Úterý 2 hod.(9:00-9:45) + Pátek 2 hod.(9:00-9:45)

Třída 1M4 v Úterý 4 hod.(11:00-11:45) + Pátek 1 hod. .(8:00-8:45)


Hezký den.
S úctou
Lysenko Alla 

 

Všem v karanténě

Všem v karanténě pěkný den. Pracujte dále v plánech a pokud byste měli hotovo a nudili se, na Teams v souborech máte pracovní listy a čtenářské listy - vyberte si, který vám komu vyhovuje. Každý den tam něco přidám. 

Pokud byste potřebovali s něčím poradit, napište mi. 

Co děláme ve škole? Se třeťáky a zbytkem čtvrťáků opakujeme násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání, význam slov, slova příbuzná a vyjmenovaná, se třeťáky ještě měkké a tvrdé souhlásky. 

Těším se na shledání ve škole:-)

 

7. 9. 2020 Milí rodiče, ve středu 9. 9. 2020 v 17 hodin je třídní schůzka, probíhat bude online na Teams.

1. 9. mají všechny děti oběd odhlášený - pokud máte o oběd zájem, je nutné se přihlásit 31.8. do 10 hodin

1. 9. se sejdeme ve třídě, není nutné se přezouvat. Vedle radosti ze shledání si sdělíme informace k šatním skříňkám, k prvnímu týdnu atd. Prosím 300 kč na kopírování (musím hned odevzdat), do třídního fondu prosím 500 Kč.

Protože rodiče nesmí do školní budovy a máme krásnou "novou" třídu, můžete si vzít buďto foťáky nebo mobily, abyste mohli s rodiči sdílet-

 

Důležitá informace pro 4. ročník

4. září začíná plavání. Všichni budete u školy nejdéle v 7. 45, představím vám paní učitelky, které vás budou doprovázet. V mailu dostanete důležitou informaci k prohlášení o zdravotní způsobilosti.

 

Týden 1. 9. - 4. 9.

První den jste ve škole do 8. 45

2. a 3. 9. do 11. 40

4. 9. podle rozvrhu (4.r. plavání)

Je nutné do školy nosit a aktovce čistou roušku.

 

PLAVÁNÍ
Od pátku 4.9.2019 bude třída 4.A+4.B+2M4 jezdit celé první pololetí na plavecký výcvik. Zasílám seznam věcí, které děti potřebují, a informace o organizaci.
Zdravotní způsobilosti dětí jsou od roku 2018 platné 2 roky, pokud bude třeba aktualizace, je nutno obnovit.
SEZNAM VĚCÍ S SEBOU:
1) Plavky v igelitovém sáčku
2) Plavecká čepice
3) Ručník
4) Gumové přezůvky k bazénu (žabky, pantofle)
5) Sprchový šampón
6) Hřeben
Děvčata s delšími vlasy: vlasy stažené do culíku gumičkou!
Veškeré potřeby dejte dětem do igelitové tašky, která bude v batůžku společně s pitím, svačinou a kapesníky.
Každý pátek od 4.9.2019 budeme mít sraz v 7:45h před školou, na plavání budeme jezdit MHD (průkaz MHD s sebou) do bazénu Jedenáctka na Chodově, bus 197, vracet se budeme v rámci vyučování. Do MHD je nutné mít roušku.

 

Kritéria hodnocení

3. ročník Montessori

Český jazyk

Základní okruhy
• Slova příbuzná
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Podstatná jména – pád, číslo, rod
• Slovesa – osoba, číslo, čas
• Věta jednoduchá, souvětí
• Zdokonalování techniky tichého i hlasitého čtení s porozuměním
• Sloh – popis, vypravování, pozvánka, telefonování…
• Dramatizace – hraní rolí

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 1 000, numerace (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná, zapíše, zaokrouhlí)
• Písemné sčítání a odčítání dvoj a trojciferných čísel
• Násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným a v jednoduchých případech
• Dělení se zbytkem
• Tabulky a grafy
• Slovní úlohy výše uvedenými početními operacemi, odhad a kontrola výsledku
• Popis geometrických útvarů (čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, kružnice, kruh, trojúhelník, krychle, kvádr, jehlan, kole, kužel, válec)
• Jednotky délky a jejich převody
• Jednotky času a jejich převody

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Praha, hlavní město ČR
• Krajina, plány, orientace v prostoru
• Chování a soužití lidí – vlastnosti, zájmy, pravidla, práva, kultura
• Minulost – památky, báje, osobnosti, tradice, zvyky
• Průběh lidského života, generace
• Neživá příroda – voda, vzduch, horniny, nerosty, půda
• Lidské tělo – stavba, funkce, životní potřeby a projevy, osobní bezpečí
• Práce s různými materiály a nástroji

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s básní a textem
• Vedení čtenářského deníku
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Vedení portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění domácích úkolů a úkolů ve škole


4. ročník Montessori

Český jazyk

Základní okruhy
• Stavba slova
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Podstatná jména – pád, číslo, rod, vzor
• Slovesa – osoba, číslo, čas
• Shoda podmětu s přísudkem
• Přímá řeč
• Čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání klíčové myšlenky
• Sloh – popis, vypravování, pozvánka, telefonování…
• Dramatizace jednoduchých pohádek

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 1 000 000, numerace (rozklad v desítkové soustavě)
• Sčítání, odčítání, násobení, dělení i víceciferných čísel v jednodušších případech
• Písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem a dělení jednociferným činitelem
• Jednoduché i složené slovní úlohy
• Komutativnost a asociativnost
• Závislosti, tabulky, diagramy, grafy, jízdní řád
• Sestrojení rovnoběžek a kolmic
• Grafické sčítání a odčítání úseček, určení délky lomené čáry a obvodu n - úhelníku

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Česká republika – krajina, obyvatelstvo, doprava, průmysl, regiony, státní zřízení
• Mapy, atlasy, zdroje informací
• Obrazy z dějin, proměny doby, státní svátky
• Lidské tělo – zdravá výživa a životní styl
• Příprava pokrmů

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Testy s hodnocením v %
• Pamětná prezentace naučené poezie
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku a prezentaci přečtených knih
• Vedení pracovních sešitů, portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění skupinových úkolů
• Vypracování a prezentace projektů
• Samostatné vyhledávání informací – encyklopedie, internet

5. ročník Montessori
Český jazyk

Základní okruhy
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Shoda podmětu s přísudkem
• Věta jednoduchá a souvětí
• Slova a jejich význam
• Koncovky podstatných a přídavných jmen
• Sloh - adresa, blahopřání, pozdrav, omluvenka, zpráva, popis, vypravování…
• Technika čtení – porozumění, intonace, práce s informací, odlišení podstatných informací od okrajových
• Dramatice jednoduchých pohádek

Matematika

Základní okruhy
• Obor přirozených čísel, numerace, desítková soustava, zaokrouhlování, odhady, kontrola
• Zlomky (zobrazení, řešení jednoduchých úloh)
• Desetinná čísla (desetiny, setiny)
• Početní operace s přirozenými vícecifernými čísly
• Jednoduché i složené slovní úlohy
• Konstrukce rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice)
• Obsah čtverce a obdélníka, jednotky obsahu a jejich převody

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Evropa a svět, EU
• Země ve vesmíru
• Podmínky života, rovnováha v přírodě, životní prostředí, globální problémy
• Lidské tělo – pohlaví, narození a vývoj člověka, rodičovství, osobní bezpečí

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Testy s hodnocením v %
• Pamětná prezentace naučené poezie
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku a prezentaci přečtených knih
• Vedení pracovních sešitů, portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění skupinových úkolů
• Vypracování a prezentace projektů
• Samostatné vyhledávání informací – encyklopedie, internet

 

Požadavky na pomůcky -  ostatních vyučující

Hv Jakýkoliv nelinkovaný sešit

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aj konverzace - volitelka p. uč. Hostaša

- 2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový)

- sadu euroobalů (pro materiály z výuky)

- psací potřeby

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aj 5. ročník p. uč. Štěpánová

 2 sešity č. 524 (+ obaly)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aj. 4. roč. p. uč Štěpánová

2x sešit č. 523 (obalit)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aj. 4. roč. p. uč. Le

1. linkovaný školní sešit A4

2. linkovaný sešit na slovíčka A5

3. papírové desky nebo rychlovazač na pracovní listy

4. plastová obálka na "flashcards" (kartičky na procvičování)

Veškeré pomůcky si nadepíšeme na úvodní hodině.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Aj. 5. r. p. uč. Slancová

Sešit A4 linkovaný (424)

Sešit A5 linkovaný (544) nebo předtištěný slovníček A5

Plastový rychlovazač + euroobaly na doplňování

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přírodní vědy - volitelka p. uč. Múdrá

1 x sešit 440 nebo 440e (obalený)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana