1M

 

 Vítám Vás na stránkách třídy 1. M ( 3. 4. 5. r.) ve školním roce 2020/ 2021

  

TÝDEN 3. - 9. 5. - online

Témata pátečních online hodin domluvíme dle potřeby.
Pokud budete mít zájem i o hodinu jiného ročníku, klidně dejte vědět, připojím vás také :-). Pokud se nemůžete zúčastnit vaší povinné hodiny, nezapomeňte na omluvenku. P.

  8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:00 - 10:45 11:00 - 11:45 12:00 - 12:45 13:40
PO 3. roč. - ČJ 4. roč. - ČJ  5. roč. - ČJ  4. roč. intervence    
ÚT 4. roč. - M

3. roč. - AJ
5. roč. - M

3. roč. - M
5. roč. - AJ

4. roč. - AJ    
ST 5. roč. - ČJ 3. roč. - ČJ  4. roč. - ČJ TH všichni - zájemci    
ČT 3. roč. - M  4. roč. - M  5. roč. - M     

5. roč. - volitelky

Cvič.čj - 5. roč.

4. roč. - zájemci
 

3. roč. - AJ
5. roč. - zájemci

 

3. roč. - zájemci
4. roč. - AJ

5.roč. - AJ

     

 4.Aj - Štěpánová: Úkol na 20.4.: napsat do slovníčku 17. a 18.lekci (uč.47/6 + uč.49/6). Učit se nová slovíčka. Úkol na 23.4.: PS 49/4 - obrázek B) Nakresli osobu, pojmenuj ji, popiš co má na sobě. Neposílat. Úkol na 27.4.: napsat do slovníčku a učit se slovíčka 19.lekce - uč.51/6 (šedý rámeček). Kontrola ve škole. Úkol na 4.5.: PS 51/3  Nakresli, popiš osobu. Neposílat. Úkol do 6.5.: PS 53/3  Nakresli Terryho a Millie. Pošli do Teams!  Úkol na 11.5.: Umět představit 1 spolužáka (jméno, věk, odkud je, sourozenci, co umí, co neumí, co má rád). Ústní úkol.

5.AJ - Slancová - domácí úkoly - stálý odkaz: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EQtN8nbP2xZFmZGchdZ5UJIBj8oozrGdOWTuL1-6xq9a6w

AJ konverzace: pokyny do 23.4. ZDE       pokyny do 30.4. ZDE    pokyny do 7.5. ZDE

1M3 - DÚ AJ na 11.05.21, 1)AB(Prac.seš.)Ex.6 p.67 odevzdávejte

04.05.21, 1)AB(Prac.seš.)Ex.4,5,p.65,66,napíšte si do sešitu pravidlo: I've got...(a car).-já mám,We've got...-my máme,They've got..-Oni májí... Have you got ...?-Máš/Máte.-Yes,I have-Ano, já mám/No,I haven't.-Ne, já nemám. Has she/he got ....?ona má/on má...?-Yes,she has-Ano,ona má/Yes,he has.-Ano,on má-No,she hasn't -Ne, ona nemá/ No,he hasn't-Ne,on nemá-odevzdávejte.

04.05.21, nakreslíte si obrázky oblečení zvlášť,naučte se slovíčka pro oblečení.

 30.04.211)AB(Prac.seš.) Ex.3 p.65

28.04.21, 1)AB(Prac.seš.)p.57-58,59,2)nakreslíte si do sešitu obrázek oblečení Fashion show- odevzdávejte.

23.04.21, 1) Poslechchěte a přečtěte si příběh Pb Ex.11 p.53- https://www.kidsboxapps.es/kb2.php# vyberte Kids box2 Stories Unit 8 • My town Trénujte čtení příběhu. 2)AB(Uč.)Ex.(Cv.)3 There is one woman on the bus in A-|There is one man on the bus,....,4p.(str.)55,Ex.6p.56- odevzdávejte.

Tělesná výchova (Hájek)

Nově byla povolena výuka tělesné výchovy, která může probíhat ve venkovních prostorách při zachování homogenity tříd bez ochrany dýchacích cest (roušky, respirátoru).
Nezapomeňte si sebou nosit na prezenční výuku do školy sportovní oděv a obuv k venkovnímu použití.

 

TÝDEN 5.4.- 11.4.

  8-8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45 13.40
P Velikonoční pondělí
Ú TH

3.Aj

4.Čj,M

5.Aj

4.Aj

3.Čj,M

5.Čj,M
S

4.Vlast.

Hodina s Adrianou

5.Vlast 3.Čvs 5.zájemci
Č

Hodina s Adrianou 5.r.

3, Čj,M

4.Čj.M 5.Čj,M 5.volitelky
P  Elipsa 8.15- 8.45

 3,Aj

4.Aj

5.Čj,M

 5.Aj  3,4.Čj,M  5.zájemci  

 

 Velikonoční týden 29.3. - 5.4.

  8-8.45 9 - 9.45 10 - 10.45 11-11.45 12-12.45 13.40
P

8 - 8.30

TH

8.40 - 9.10

3.4. M

Intervence 4.r.

 

9.15-9.45

 

 

5.ČJ.M

9.50-10.20

3,4 M,Čj

10.30-11

5. Čj.M

 
Ú

5.Vlast

3.Aj

 

4.Vlast

5,Aj

3,Čvs

4.Aj Intervence 5.r.  
S

Hodina s Adrianou 4.r.

8-8.30 3. Čj.M

 8.40-9.10

5.Čj.M

 9.15-9.45

4.Čj,M

 9.50-10.20

3.Čj.M

 10.30-11

5.ČJ,M

 11.15-11.45

4.Čj.M

Č  Zelený čtvrtek          
P  Velký pátek          
S  Bílá sobota          
N  Boží hod velikonoční          

TÝDEN 22.- 28.3.

  8-8.45 9-9.45 10-10,45 11-11.45 12-12.45 13.40
P

TH

 

 4.Čj,M

3.Čj.M

intervence 4.r.M

 

 

5.Čj,M  
Ú 5.Čj,M

3.Aj

4.Čj,M

5.Aj

4.Aj

3.Čj,M

intervence 5.r.

 

S

Hodina s Adrianou 4.r.

3.Čvs

4.Vlast. 5.Vlast.
Č Hodina s Adrianou 5.r.

5.Volit. Čj

Cvič.čj -5.r.

P

Elipsa 

8.15 - 8.45

3.Aj

4.Aj

5.Čj,M

5.Aj

3.Čj,M

4.Čj,M    

 

Co se učíme a úkoly mimo plán

HV - KVĚTEN
3.5. - 7.5. - Ahoj Montíci, tento týden se sice neuvidíme, ale máte si rozmýšlet a nakreslit, jak si představujete Jar A.Vivaldiho v lince - nakreslit jednou linkou, jak by podle vás vypadal průběh hudby, kterou jsme si pouštěli. Pro oživení poslechu hudba zde

JARO V HUDBĚ - HV 

19.4. - 23.4. - Ahoj Montíci, během týdne si připravte každý stručné povídání (v hlavě:-), která z ukázek se vám nejvíce líbila a proč (Jaro v hudbě 1 nebo Jaro v hudbě 2 nebo Jaro v hudbě 3, nebo všechny?). Uvidíme se v úterý 27.4.!)

12. 4. - 16.4. - Ahoj Montíci, v úterý bohužel ještě nebudu ve škole, tak mám pro vás alespoň další poslechový pořad o jaru v hudbě. A můžete si jej poslechnout i s paní učitelkou a pak si popovídat, co všechno už z hudby jara víte. Pořad k poslouchání máte zde.  

6.4. - 9. 4.- Ahoj Montíci- jaro je ještě v rozpuku a já pro vás chystám další povídání o jaru v hudbě. Ale nejprve chci něco po vás, napište mi, jaké písničky o jaru (nebo i skladby) znáte vy (na můj školní e-mail). Máte na to čas až do 16. dubna! 

Ahoj Montíci, tak mám pro vás pokračování povídání a poslouchání o jaru v hudbě. První část si můžete připomenout zde a druhou, novou část máte k poslouchání tady. Je to ve formátu MP3. A hezké Velikonoce!

3.r. Vyjmenovaná slova po S, opakovat pádové otázky, umět skloňovat podstatná jména. Dobrovolné pracovní listy v Teams

DÚ AJ na 14.04.21,1) Man-men(jed.číslo-mn.číslo), woman-women, child-children, baby-babies  Napište do sešitu slovíčka a naučte jejich psaní.2)PB(Uč.)Ex.(Cv.)4p.(str.)55- odevzdávejte.

13.04.21, 1)PB(Uč.)-Ex.1 p(str.)54 Napište do sešitu slovíčka, nakreslíte vedle nich obrázek a naučte jejich psaní.2)PB(Uč.)Ex.(Cv.)1,2p.(str.)54- odevzdávejte.

09.04.21, 1) Poslechchěte a přečtěte si příběh Pb Ex.11 p.53- https://www.kidsboxapps.es/kb2.php# vyberte Kids box2 Stories Unit 7 • At the farm Trénujte čtení příběhu. 2) PB - Ex.1 p.48 naučte psaní slovíček na test 09.04.21

05.04.21, 1)AB - Ex.8p.52,2)Napište do sešitu slovíčka in front of-před,behind-za,between-mezi poslechněte si písničku https://www.youtube.com/watch?v=oBJ_ei12umk, napište do sešitu slovíčka Head, Eyes, Ears, Mouth, Neck, Teeth, Nose, Legs, Feet a nakreslíte vedle nich obrázek https://www.youtube.com/watch?v=j6g_OPGdblU. 2)nakresli si zvířátka a popište je: They are big/small and grey/green....They've got long neck/ears....,They can(oni umí) swim/run/walk/jump/eat meat,fruit..
- odevzdávejte.

4.Aj - Štěpánová:

Úkol na 13.4.: PS 46/3 a,b. Kontrola ve škole!

Úkol do 5.4.: PS 45/7  Popiš svůj víkend. Pošli do Teams!

Úkol na 9.4.: PS 46/1,2 - Doplň slova. Vybarvi obrázky podle textu. Neposílat.

30.03.21, 1)PB - Ex.7p.51 Napište do sešitu slovíčka, nakreslíte vedle nich obrázek a naučte jejich psaní.2)napište si 8 vět,že milujete ovoce : I love watermelon,I love pineapple..,... a krátké odpovědi podle sebe: So do I/I don't .- odevzdávejte.

4.r. Umět skloňovat vzor pán - nejen ústně, i písemně - v učebnici na straně 73, umět skloňovat ústně i písemně slova, která se skloňují podle vzoru pán (slova najdeš v učebnici na straně 74 a 75)

Prac. list v Teams - Podstatná jména 4.r. rod,číslo, pád vzor

5.r  Druhy přísudku a podmětu, shoda podmětu s přísudkem, do sešitu napiš cv. 5 na str. 129

AJ konverzace: pokyny do 16.4. ZDE

pokyny do 26.3. ZDE        pokyny do 2.4. ZDE         pokyny do 9.4. ZDE

4.Aj - Štěpánová: úkol na 26.3.: PS 43/5  Vyplň kalendář podle svých plánů na tento týden. Neposílat.

Úkol na 30.3.: PS 43/6  Napiš věty o tom, co děláš během týdne. Neposílat.

HV - Ahoj Montíci, tak zde mám pro vás něco o jaru v hudbě. Tentokrát jsem pro vás vytvořil a nahrál hudební pořad. Je krátký a snad se vám bude líbit. Takže pozor dejte a pěkně poslouchejte!  

Informace k celoškolnímu projektu:

Svátky jara letos proběhnou zcela jinak. Zavřené obchody, prázdné výlohy i plakátovací plochy odrážejí stav, v němž jsme se ocitli všichni. Zdá se, jako by z ulic měst a obcí zmizel život. Není to tak! Nastražte uši a otevřete oči. Příroda se probouzí po zimním spánku. Vzduchem zní zpěv ptáků a vydává povel: hlavu vzhůru a pořádně se rozhlédněte.

Namalujte různé druhy ptáků na nakreslené stromy, keře či krmítka, namalujte kraslici s motivy ptáků, vyrobte model ptáků z papíru, složte si ptačí origami z návodu na internetu. Kreslete krásně barevné ptáky, ozdobte je peříčky. Udělejte portrét oblíbeného ptáka. Nakreslete nebo napište příběh o ptačích dobrodružstvích.

Formát čtvrtky nejlépe A3

Posílejte fotografie svých prací nejdříve mně, přepošlu je paní učitelce Ehlenové. 

Termín - nejdéle 4.4.

 

TÝDEN 15.3. - 21.3.

 

  8-8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45 13.40
P TH 3.4.Čj.M 5.Čj.M Intervence 4.r.M
Ú 3.Čj,M

3.Aj

5.Čj.M

5.Aj

4.Čj,M

4.Aj Intervence 5.r.
S

Hodina s Adrianou 4.r

3.Čvs

4.Vlast. 5.Vlast 5.r. zájemci
Č

Hodina s Adrianou 5.R

4.Vlast

3.Čj,M 5.Čj.M 5.r. zájemci

Volitel.Čj5.r.

Cvič.čj- 5.r.

P 8-8.30 Elipsa

3.Aj

4.Aj

5.čj.M

5.Aj

3.Čj,M

4.Čj.M    

 

DÚ AJ na 26.03.21, 1) Ab - Ex.4 p.50, 2) napište si do sešitu: I love-Já miluji.-So do I-Já také./No,I don't.-Já ne.Do you love...(sheep,flowers...)?-Miluješ/Milujete.- posílejte.3)Poslouchejte písničku https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U a naučte se písničku nazpamět. -odevzdávejte.

23.03.21, 1) Poslechchěte a přečtěte si písničku Pb Ex.3 p.49- https://www.kidsboxapps.es/kb2.php# vyberte Kids box2 Songs Unit 7 • At the farm Trénujte čtení . 2) Ab (pracovní sešit) Ex.2 p.48,Ex.3 p.49-posílejte

19.03.21, 1)PB - Ex.1 p.48 Napište do sešitu slovíčka, nakreslíte vedle nich obrázek a naučte jejich psaní.2)AB - Ex.1 p.48 neodevzdávejte.

16.03.21, 1) Poslechchěte a přečtěte si příběh Pb Ex.11 p.45 - https://www.kidsboxapps.es/kb2.php#  vyberte Kids box2 Stories Unit 6 • Dinner time Trénujte čtení příběhu. 2) Ab (pracovní sešit) Ex.1 p.46,Ex.3 p.47-neposílejte

AJ konverzace: pokyny do 19.3. ZDE

4.Aj - Štěpánová: úkol na 16.3.: napsat do slovníčku slovíčka 16.lekce (uč.str.43/6)

úkol na 19.3.:  PS 42/1,2  Neposílat.

úkol na 23.3.: uč.str.42-43/cv.3 - Napiš text. Pošli do Teams!

 

TÝDEN 8.3. - 14.3. 

   Milé děti, milí rodiče, od tohoto týdne se budeme scházet celá třída častěji (ranní elipsa), tento týden pondělí 8.30 - 9.15, pátek 8.15 - 8.45

Důležitá informace - v úterý 9. 3. mám dovolenou, online budete mít pouze angličtiny

 3. ročník - prosím vytisknout na zítra, pondělí 8. 3. V souborech v kanále Radmila pracovní list s názvem

Pádové otázky 3. r. 7.3

  8 - 8. 45 9 - 9.45 10 - 10.45 11 - 11.45 12 - 12.45 13.40  
P  8. 30 - 9.15 TH    4.Čj,M

 intervence 4.r.M

5.Čj,M

 3.Čj,M    
Ú    3.AJ  5.Aj  4.Aj  Intervence 5.r.    
S

 Hodina s Adrianou 4.r

5. Vlast.

   3.Čvs  4.Vlast  5. zájemci    
Č

 Hodina s Adrianou 5.r

4.Vlast.

 3. Čj,M  5. Čj,M    5. zájemci

 Čj volitel.

Cvič.čj - 5.r.

 
P  8.15 - 8.45 elipsa

 3.Aj

4.Aj

5.Vlast

 5.Aj

3. Čj,M

 4. Čj,M      

 Práce mimo plán:

Všichni - alespoň stránka z Geometrie

3.r.  Čj učebnice strana 71 cv. 3 napiš do sešitu, str. 69 cv. 4 napiš do sešitu

DÚ AJ na 12.03.21,1) Ab - Ex.7,8p.44,2) PB - Ex.1 p.40 naučte psaní slovíček.-neposílejte dú.

4.r. Čj učebnice strana 70 cv. 6 a 7 napiš do sešitu

5.r. Čj učebnice strana 106 cv. 9 a 10 napište do sešitu

AJ konverzace: pokyny do 12.3. ZDE

Aj.4 - Štěpánová: úkol na 12.3.: PS 41/4  Doplň předložky podle pravidel v šedém rámečku.

 

 

 TÝDEN 1.3. - 7.3.

 

  8-8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45 13.40
P  TH  3.4.Čj  5.M intervence M,4.r    
Ú  4.5.Čj

3.Aj

4.M

5.Aj

4.Aj

3.Čj,M

intervence Čj5.r

5. zájemci

 
S

hodina s Adrianou 4.r

3.Čvs

 5.Vlast  4.Vlast      
Č

hodina s Adrianou 5.r.

4.r.Čj.M

 5.Čj.M  3.Čj,M    5.zájemci

Čj volitel. 5.r

 Cvič.čj -5. r.

P  3. Čj,M

3.Aj

4.Aj

5.Čj,M

5.Aj  4.Čj,M  5. zájemci  

 

 

3.r. DÚ AJ na 09.03.21,1) Ab - Ex.5 p.42 ,2) PB - Ex.1 p.40 naučte psaní slovíček.3) napište si do sešitu:It's morning.It's afternoon.It's evening.Can I have some water,..?Here you are. Prosím,připravte si malé obdélníčky papíru(10 kusů)na Bingo.-neposílejte.

05.03.21,1) Ab - Ex.6 p.43 ,2) PB - Ex.1 p.40 naučte psaní slovíček-odevzdávejte.3) napište si do sešitu What have you/they got for breakfast,for lunch,for tea, for dinner? -Co vy máte/oni mají k snídani/obědu/čaji/večeři ?- I've got,We've got,They've got-Já mám...,my máme..,oni mají... .

02.03,1) Ab - Ex.1 p.40 ,2) napište svůj Shopping list(nákupní seznam) : meat, fish, bread,..,..,..., do sešitu,3) PB - Ex.1 p.40 naučte psaní slovíček pouze vypracovat, neodevzdávejte.

4.Aj - Štěpánová: úkol na 5.3.: napsat do slovníčku slovíčka 15.lekce - uč.41/7 (šedý rámeček)

Úkol na 9.3.: PS 40/2  Dokresli ručičky u hodin.

AJ konverzace: pokyny do 5.3. ZDE

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1.3.-5.3.) Ahoj Montíci, děkuji všem, kteří vyplnili kvíz o Mozarovi nebo odeslali odpovědi. Správné odpovědi byly - čtvrťáci: 1. Mozart, 2. Když tři slípky a 3.c c g g /a a g/, páťáci: zde a třeťáci: řeč byla o Mozartovi a operách Don Giovanni a Figarova svatba. A nové téma? Zvolte si libovolný bicí nástroj z tohoto videa a udělejte si na něj referát. Pošlete mi ho do konce března (na Teams či mail).


 

TÝDEN 15.2. - 21.2.

 

  8 - 8.45 9 - 9.45 10 - 10.45 11-11.45 12 - 12.45 13.40
P 5.r. Zájemci TH 3.4.Čj,M

intervence M 4.r

p.uč.Iveta Kopecká

5.Čj,M

   
Ú 5.Čj,M

3.Aj

4.Čj,M

5.Aj

4.Aj

3.Čj,M

 intervence Čj. 5.r.  
S

Hodina s Adrianou 4.r.

5.Zájemci

5.Vlast 3.Čvs 4.Vlast    
Č

Hodina s Adrianou 5.r.

4.Vlast.

4.Čj,M 3.Čj,M 5.Čj,M  

Čj volit. 5.roč

Cvič.čj - 5.r.

P 5.Čj,M

3.Aj

4.Aj

5.Aj 3.Čvs    

 Hudební výchova - ahoj Montíci, tak 15. 2. je termín na odevzdání úkolu z HV. Někteří mi již vypracované úkoly zaslali a bylo to správně. Průběžně zasílám i zpětnou vazbu a správné odpovědi vám sdělím, až uzavřu hodnocení. Zatím se mějte a pro zábavu i poučení (můžete i rytmicky doprovázet - co zrovna budete mít po ruce) si pusťte třeba toto video.

 3.r. DÚ AJ na 19.02,1) Ab - Ex.3 p.41 ,2) nakreslíte do sešitu velký obrázek s potravinami, neodevzdávejte.

4.Aj - Štěpánová: úkol na 16.2.: napsat slovíčka 14.lekce - uč. 39/6 - školní předměty,

Úkol na 19.2.: PS 38/3  Vyplň rozvrh hodin podle textu.

Úkol (do 26.2.): Vypracuj na papír svůj rozvrh hodin. Pošli do Teams!

 

TÝDEN 8. - 14. 2.

  8 - 8.45 9 - 9.45 10 - 10.45 11-11.45 12.-12.45 13.4O
P ----------- ----------- -------------- ------------- ------------------  
Ú TH 3.Aj 5.Aj 4.Aj Intervence 4.r  
S Hodina s Adrianou 4.r.  5.Čj,M  3.Čj.M  4.Čj.M    
Č Hodina s Adrianou 5.r  4. Vlast.  5. Vlast.  3.Čvs  

Čj volitel.5.r.

 Cvič.čj   5.r.

P   3.Aj, 4.Aj 5.Aj      

 Milé děti, milí rodiče, v pondělí nejsou online hodiny, věnujte se práci v plánech. Vedení školy o tom ví.

Jakému učivu se věnujeme?

3.r. Slovní druhy - měli byste již rozeznat ohebné slovní druhy, seznamujeme se s neohebnými, opakujeme průběžně vyjmenovaná slova. V M byste měli již bezpečně písemně sčítat a odčítat do 1000, v Čvs jsme dokončili živočichy a čeká nás další příběh - Příběh čísel

DÚ AJ na 16.02,1) Ab (pracovní sešit) Ex.2 p.40- neposílejte dú.

4.r. Vzory podstatných jmen rodu ženského,M zaokrouhlování čísel do milionu

5.r.  Zájmena - určování druhů zájmen, skloňování zájmen, M opakování a procvičování učiva

Úkoly nad plán:

Všichni: strana v Geometrii

3.r. Čj učebnice str. 64 cv. 2, str. 63 cv. 2, str. str. 66 cv. 1 - napište do sešitu

DÚ AJ na  12.02,1) Nakreslíte obrázek přání.

09.02 1) Poslouchejte a přečtěte si příběh Pb Ex.11 p.39 https://www.kidsboxapps.es/kb2.php#  Trénujte čtení příběhu. 2) Ab Ex.7 p.37(1,2) (napište větu podle obázku,co dělá Anna a Sue: vzor Anna is /Sue is reading, sleeping,.. )- posílejte dú.

4.r  Čj učebnice str. 64 cv. 2, str. 63 cv. 8

5.r. Čj. str. 103 nauč se skloňování zájmen JÁ, TY, SE do sešitu cv. 2 a 3

4.Aj - Štěpánová: úkol na 12.2. - PS 37/4  Napiš slova ke každému ročnímu období.

5. AJ - Slancová HOMEWORK: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EQtN8nbP2xZFmZGchdZ5UJIBj8oozrGdOWTuL1-6xq9a6w

________________________________________________________________________________________________________

     Cvičení z českého jazyka 5. ročník /Bíbová/ - každý čtvrtek od 13. 40 hodin

- úkol na 18. 2. - z online výuky : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089105/?at=1 - úkol vložen i v aplikaci v Souborech

a ke stažení i v Zadání - poslat do Zadání

 

Týden 1. 2. - 7. 2. 

Milé děti, milí rodiče, už jsme se všichni těšili, že se od února uvidíme ve škole, bohužel musíme ještě vydržet. Je to pro nás všechny hodně těžké, ale společnými silami vše zvládneme. Začíná druhé pololetí, čeká nás hodně práce, ale protože jste doposud všichni velmi pilně pracovali, máme učivo, které máme zvládnout za školní rok, z velké části zvládnuté. Až přijdeme do školy, budeme hodně opakovat, a pokud vám něco šlo méně, nemějte obavy, vše dotáhneme a budeme mít dost času. 

Všem děkuji za vynikající práci

Od 1. února nás čeká jedna změna - máme novou paní asistentku. naší třídní asistentkou je

paní Adriana Růžičková

Budete mít opět v rozvrhu vypsané hodiny, kdy s Adrianou budete pracovat individuálně a opakovat a procvičovat učivo. Protože Adriana pracuje ještě s dětmi 3.A., doladíme rozvrh dnes večer. Proto se ostatní hodiny zobrazí až dnes večer. 

  8-8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45  
P 5.r.Zájemci TH od 9.30    4.5.Čj  3.Čj  
Ú  4.Vlast.

3.Aj

5.Čj,M

5.Aj

4.Čj,M

4.Aj

3.Čj.M

   
S

 Hodina s Adrianou 4.r

3.Čvs

 5.Vlast.  4.Vlast  3.Čvs  Intervence ČJ 5.r.  
Č

 Hodina s Adrianou 5.r

4.Čj,M

 5.Čj,M  3.Čj,M      
P  5. Vlast.

3.Aj

4.Aj

5.Aj

 

 4.Čj,M    

 Úkoly nad plán:

Všichni:  strana v Geometrii, udělejte pouze,co zvládnete sami, vše ostatní doladíme ve škole

3.r. strana v písance, učebnice Čj str. 58 cv.3, str. 62 cv. 4 - napiš do sešitu

DÚ AJ sk.Lysenko na 05.021)Slovíčka z rámečku přepište si do sešitu Pb Ex.6 p.36, 2)Ab Ex.6 p.36 posílejte.

4.Aj - Štěpánová: úkol do 9.2. - PS 36/1  Pošli do Teams!

4.r. Čj učebnice str. 59 cv. 4, str. 60 cv. 3, str. 61 cv. 3- napiš do sešitu

5.r.  Čj učebnice str. 88 cv. 2, str. 90 cv. 1 a 2 - napiš do sešitu

AJ konverzace: pokyny do 12.2. ZDE

Hudební výchova 1.2. - 15.2.

Ahoj Montíci, bohužel ani v únoru se moc neuvidíme, takže pokračujeme dále v povídání si přes počítač. V tomto roce si připomínáme výroční jednoho hudebního skladatele (230 let od jeho úmrtí). A proto pro vás mám úkol takřka detektivní. Páťáci mají odkaz na pracovní list - kvíz zde. Čtvrťáci najdou kvíz v Teamsu v obecném v kanálu HV Montíci a třeťáci se nejprve podívají na video zde (pozor, to video si musíte najít sami, jenom napovím, že název videa je Malý M-----t!!) a pak mi do chatu nebo na mail napíší odpověď a/ jak se tedy jmenuje ten hudební skladatel a b/o jaké opeře se ve videu mluvilo. Tak zatím. čas je do 15.února!

                               Týden 25.- 29.1.

  8 - 8. 45 9 - 9. 45 10 - 10.45 11 - 11.45 12 -12.45
P   TH od 9.30 3. Čj,M 5. Čj,M
Ú 4.Čj,M

3. Aj

5.Vlast.

5.Aj

4.Aj

3.Čvs

Intervence M 4.r.
S Hodina s Dominikou 4.r 3. Čvs 4. Vlast. 5. Vlast.  
Č

Hodina s Dominikou 5.r.

4.Vlast

5. Čj,M 3. Čj,M 4.Čj,M  
P Pololetní prázdniny        

Milé děti, děkuji všem za výbornou práci, poslané úkoly, plány, projekty, jsem ráda, že se vám práce daří. Užijte si prodloužený víkend, odpočněte si od učení. 

Úkoly nad plán:

Stránka geometrie, pro 3.r. alespoň stránka písanky. Ještě v košíku na recepci zůstaly 2 písanky 2. díl

AJ konverzace: pokyny (1.2. - 5.2.)  ZDE

                       pokyny (25.1. - 29.1.) ZDE

Pro 3.r. - DÚ AJ sk.Lysenko na 02.02,1) Project nakreslite a popište své rodinu a mazlíčky do sešitu(This is my family. I've got a mother, I've got a father,..,... I like ma family.)2)Opakujte slovíčka Ex.1p.34 na test 02.02.21,3)Ab Ex.9 p.38 termín: do 02.01.

HV - 25.1. - 29.1. Děkuji všem, kteří zaslali pracovní list. Hodnocení je zapsáno do EŽK v Bakaláři. Největší problém byly hudební nástroje (tam jste občas zmiňovali trubku, která se tam ale nevyskytla) a ti, co se pustili i do poslední otázky, tak prozradím, že začátek písničky je kvarta - skok mezi 1. - 4. tónem (je to vlastně signál HO-ŘÍ) - tak si to zkuste zazpívat. A co budeme dělat v 2. pololetí - oznámím v příštím týdnu. Zatím se mějte a hezké prázdniny, byť jednodenní.

  

Týden 18. - 22.1.  

  8-8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45
P   TH od 9.30    3. Čj. M  4.M. Čj
Ú  5. Čj.M 3. Aj 5. Aj 4.Aj intervence 4.r
S Hodina s Dominikou 4.r  5.Vlast.  3.Čvs  4.Vlast.  
Č Hodina s Dominikou 5.r.  3. Čj.M  4.Čj,M  5.Čj.M  
P  

3.Aj

4.Aj

5.Aj    

  Úkoly mimo plán:

Pro všechny - aspoň jedna strana v geometrii

Pro 3.r. - aspoň strana v písance 

DÚ AJ sk.Lysenko na 26.01  1)Ab Ex.3,4 p.35,  2)Naučte se psaní slovíček Pb p.34 termín do 25.01.21

22.01.21 1) Napište do sešitu slovíčka PB.Ex.1p.34 mum,dad,baby,cousin, grandpa, grandma a naučte jejich psaní.2)Ab Ex.1 p.34

 

Týden 11.1. - 15.1.

  8-8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45 13-13.45 14-14.45
P  

TH

9.30-10.15

 

  3.Čvs 4.,5.Čj    
Ú 4.Čj.M

3.Aj

5.Čj,M

5.Aj

4.Aj

3.Čj,M

intervence M

5.Vlastivěda

   
S Hodina s Dominikou 4.r. 5.Vlastivěda 3.Čvs 4.Vlastivěda 3.Čj,M
Č Hodina s Dominikou 5.r 5.Čj,M 4.Vlast. Čj 3.Čj,M 4.Čj,M    
P 5.Čj,M

3.AJ

4.Aj

5.Aj

4.Čj,M

       

 Kam nahrávat všechny úkoly?

V Teams je zřízený nový kanál  Zážitky, informace, projekty, úkoly. Prosím, posílejte mi všechny úkoly sem, ať je mám na jednom místě a nemusím dohledávat. děkuji

Úkoly nad plán v týdnu 11.1. - 15.1. (stačí poslat do pondělí 18.1.)

3.r. Čj  učebnice strana 54 cvičení 2, strana 56 cvičení 6 a 7, nezapomeň dvě stránky písanky za týden

M - udělej si alespoň stránku v geometrii, udělej pouze to, co zvládneš sám/sama, co nevíš, uděláme společně ve škole

DÚ AJ sk.Lysenko na 19.01.21  1)Poslouchejte a přečtěte si příběh Pb Ex.11 p.2í- budu kontrolovat čtení https://www.kidsboxapps.es/kb2.php# Trénujte příběh.Zastavujte si po větě a opakujte nahlas. 2) Ab Ex.1p.32,Ex.3p.33

DÚ na 15.01 1)Poslouchejte a přečtěte si písničku Pb p.27,2)Ab Ex.7p.27(najdete poslech unit 4 ,56 Audio_Track CD1), Ex.10p.29

4.Aj - ONLINE  v úterý 19.1. (11:00-11:45) a v pátek 22.1. (9:00-9:45)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.r. Čj  učebnice strana 56 cvičení 7, strana 58 cvičení 4, strana 60 cvičení 3 - napiš do sešitu

        M - udělej si alespoň stránku z geometrie, co nebudeš vědět, vynechej, uděláme ve škole

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.r. Čj učebnice strana 67 cvičení 2, strana 72 cvičení 4, strana 75 cvičení 5, strana 78 cvičení 5 - napiš vše do sešitu

udělej dvě strany v geometrii - pokud si nevíš rady, cvičení vynechej, uděláme ve škole

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Týden 4.1. - 8.1.

Milé děti, milí rodiče, buhužel opět zůstáváme doma, nikoho z nás to netěší. Pustíme se společně do práce, věřím, že společnými silami zvládneme vše tak, aby plán vycházel, abychom udělali co nejvíc práce. 

Informace k pondělí 4.1. Důležité- ve 13 hodin třídnická hodina na Teams

od 7.30 budu ve škole, na recepci vám připravím druhé díly pracovních sešitů a vše, co jste zapomněli v lavicích. Od cca 10.30 budete mít vše na recepci v košíku s označením 1.M. Prosím, před touto hodinou do školy nechoďte. 

Pokud máte nějaký požadavek, co byste ode mne potřebovali dohledat, připravit, napište mi do rána do mailu. 

Večer vymažu staré nahrané soubory, připravím aktuální s úkoly na zítřejší dopoledne, plány do ledna máte hotové, připravím krátké opakování a v úterý ráno se pustíme do on-line hodin. 

         4.1. - 8.1.                  

  8-8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45 13-13.45  
P              
Ú 4.Čj

3.Aj

5.Čj

5.Aj

4.M

4.Aj

3.Čj

Intervence M    
S 3.Čvs 4.Vlativěda Hodina s Dominikou 4.r. 5.Vlastivěda 3.Čj,M    
Č 5.M 3.Čj,M Hodina s Dominikou  5.r 4.Čj.M 5.Čj,M    
P 5.Čj,M

3.Aj

 

5.Aj

3.Čj,M

4.Aj

4.Čj.M       

 Úkoly mimo plán na tento týden

3.r. ze souborů vytiskněte obrázky po P, vystřihejte, vybarvěte, nalepte do sešitu Čj a ke každému obrázku napiště slova příbuzná - učebnice strana 74

4.r učebnice Čj str. 50, cvičení 8, dej slova do správných tvarů a cvičení napiš do sešitu Čj

5.r učebnice Čj strana 74 cv. 3 a 4 - napiš do sešitu Čj

DÚ AJ sk.Lysenko na 12.01 Ab (prac.sešit) 1) Ex.5 p.26 Úkoly – pošlete do chatu nebo Teamsu termín: do 11.01.21

08.01.21 1)Poslouchejte a přečtěte si básničku 6 krát Pb Ex.3 p.25- budu kontrolovat čtení .2)Naučte se psaní slovíček Pb p.24 . 

Aj - 4.r. Štěpánová 

ONLINE Aj 1.M4 (Štěpánová): v úterý 12.1. od 11:00, v pátek 15.1. od 9:00

úkol na 12.1.: Napiš si do slovníčku slovíčka 11.lekce (uč.30/4). Slovíčka se nauč.

Hudební výchova - práce od 4.1. do 15.1. 2020

18.1. - 22.1.

Ahoj Montíci, v tomto týdnu uzavírám vaše pracovní listy. Děkuji za zaslání, většinou máte odpovědi správné (nejvíce dělal páťákům problém ten interval na začátku koledy - tak teď už to prozradím všem - bylo to to ho-ří - tedy kvarta - zkuste si zazpívat začátek).

Ahoj Montíci, tak vám přeji vše nej v novém roce. Zase si ale prozatím společně nezazpíváme - můžete si však zazpívat doma, třeba koledu, o které se dozvíte více z pracovního listu (word, pdf), který vám posílám. Až ho vyplníte, pošlete mi ho zpět (třeba příští týden). Zatím ahoj!

Intervence M - úterý 12h 

AJ skupina Slancová (5. ročník) - online výuka: úterý 10:00 h + pátek 10:00 h

AJ skupina Lysenko A:Třída 1.M3 v Úterý 2 hod.(9:00-9:45) + Pátek 2 hod.(9:00-9:45)

AJ skupina Slancová - DÚ na dny Boje proti Covidu, tj. 21.- 22.12.

Vyplňte pracovní list - Label the pictures (Christmas vocabulary)

AJ - Štěpánová: úkol do 22.12.: PS str.29/2 - ze čtverce vlevo napiš do školního sešitu, co vidíš v jednotlivých políčkách - celkem 20 slovíček. Pošli do Teams. Opakování přes Vánoce: 8.-10.lekce

ONLINE Aj 1.M4 (Štěpánová): v úterý 5.1. od 11:00 a v pátek 8.1. od 9:00 v Teams!

AJ konverzace (Hostaša):

pokyny k domácí přípravě (18.1. - 22.1.) najdete ZDE

pokyny k domácí přípravě (11.1. - 15.1.) najdete ZDE

pokyny k domácí přípravě (4.1. - 8.1.) najdete ZDE           

                         

Co? Kdy? Kde? Za kolik?
Zahájení školního roku  1.9. 8 hodin ve třídě  
Adaptační pobyt 7. - 11. 9. Hotel Kořínek, Příšovice u Kořenova 3 950 Kč
Podzimní prázdniny  29. - 30. 10.    
Ředitelské volno 16.11.    
Třídní schůzky  2. 12.     
Vánoční prázdniny  23. 12. - 3. 1.
Pololetní prázdniny  29.1.    
Jarní prázdniny 22. - 28.2.    
Velikonoční prázdniny 1. - 2. 4.    
Třídní schůzky  7. 4. od 17 hod.
Vysvědčení  25.6.

 

23. - 27. 11.

  8-8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45 13.40
P   TH 5.Čj,M

3.Čj.M

Aj.Vojta

4. Čj.M  
Ú 4.Čj.M 3.AJ 5.Aj 4.Aj    
S 5.Čvs 4.Čvs

3.Čvs

asist.4.r.

4.Čj,M 5.Čj  
Č

Aj. Vojta

5. Aj

3.Čj,M

4. Čj,M

asist.5.r

5. Čj.M 3.Čj.M 5.Čj volitelky
P

4.Aj

5.Čvs

3.Aj

5.Čj,M 3.Čj 4.Čvs

 

Anglický jazyk (konverzace):

Pokyny k domácí přípravě (14.12. - 18.12.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (7.12. - 11.12.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (30.11. - 4.12.) ZDE

 Důležité

Připomínám všem, že každý týden očekávám od všech poslední hotovou stránku z ČJ, M a pokud je zadaný úkol z Čvs. Vše je součástí sebehodnocení a hodnocení za období distanční výuky.  

16. - 20.11.

  8 -8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45 13.40-14.25
S 5.Čvs 4.Čvs

3.Čvs

4.r. Asist

5.Čj.M 3.,4. Čj 4.r. Intervence M
Č Aj Vojta

5.Aj

4.M

3.Čj,M

Asist.5.r

4. Čj 3.Čj,M 5. cvičení Čj

volitelka

P

4.Aj

 

3. Aj 4.Čj,M 3.Čj,M 5. Čj  

  

Vážení rodiče a přátelé školy,

 

tímto Vás srdečně zvu na přátelské setkání s ředitelem školy u "Čaje o páté", kde bychom diskutovali o aktuálních potřebách českého školství. Rád bych Vás tímto přizval také k přípravě ankety pro rodiče o distančním vzdělávání a spolupráce se školou během ní a znal Váš názor na způsob hodnocení, kterým by škola měla dávat žákům ideální zpětnou vazbu o dopadu učení.

 

Schůzka se uskuteční dne 18. 11. 2020 v 17:00 formou online na odkaze: https://meet.google.com/dpj-qrmq-ymv

Těším se na Vás.

S přáním hezkého dne

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy“

Informace k pondělí 16.11.2020

V době distanční výuky původně avízované ředitelské volno neplatí. Neproběhnou ale on line hodiny, děti si pracují v plánech, popř. v pracovních listech nahraných v souborech v Teams. 

 Milé děti, milí rodiče, sdílím s Vámi dnešní zážitek

 Velmi oceňuji Vaši práci a spolupráci se mnou a mezi sebou. Děti, skvěle pracujete a spolupracujete - např. DNES - nefungovalo mi ráno připojení, vzkázala jsem přes jednu maminku a čtvrťáci začali naprosto samostatně pracovat a procvičovat online pravopisné cvičení, rozdělili si kompetence, kdo zapisuje, kdo vyvolává.....všichni se zapojili do práce....já se následne přidala a hodinu nechala dále vést děti. Opravdu skvělá spolupráce mezi dětmi, to je výsledek našeho společného snažení. Gratuluji Vám všem

Něco podobného se opakovalo při hodině se třeťáky. Opět děti naprosto samostatně pracovaly a spolupracovaly mezi sebou, nikdo se nenudil, nikdo nevymýšlel "hlouposti". Opět velká gratulace - to je přece náš společný cíl - aby si děti poradily v nenadálé situaci a jako nadstaba je, že se ještě samy učí. 

Děkuji všem

Radka

AJ skupina Lysenko A:Třída 1.M3  DÚ na 01.12.20 1) Přepište pravidlo do sešitu :WHOSE /hu:z/= ČÍ

WHOSE IS THIS/ WHOSE IS THIS Bag? - IT’S Kevin’S (bag).Čí je to/ ČÍ JE TA TAŠKA?- To je Kevinova taška.

WHOSE ARE THESE/ WHOSE ARE THESE pensils?-THEY ARE Candela’S (pencils).ČÍ JSOU TI / ČÍ JSOU TYTO TUŽKY?-Jsou to Kandelovy tužky.

27.11.20 Ab (pracovní sešit) 1) Přepište pravidlo do sešitu Unit 3 Play time,This is – to je - This is a camera.These are- tyto jsou – These are cameras. 2)Ab (pracovní sešit) Ex.3 ,4 p.19 .Neposílejte, pouze vypracujte.

25.11.20 Ab (pracovní sešit) 1) Ex.10 p.15 ( přiřaď obrázek-nálepku ke správnému slovu (nálepky jsou vzadu v pracovním sešitě) a napište pod obrázkem význam.2) Ex.1 p.18 přečtěte si text ,zakroužkujte slova označující hračky a napište podle jejich významu.

20.11.20 1) PB - Ex.1 p.18 Napište do sešitu slovíčka, nakreslíte vedle nich obrázek a naučte psaní .

AJ skupina Lysenko A:Třída 1.M4 DÚ 27.11.20 ZDE

 24.11.20 1) Napište do sešitu slovíčka, naučte slovíčka nazpamět' a jejich psaní Click 2 Uč. Ex.6 p.23.2)PS. Ex.1p.22 20.11.20  1) Přečtěte si rozhovor 5 krát a přeložte jeho Pb Ex.1 p.20-21, 2) Napište do sešitu slovíčka, naučte slovíčka nazpamět' a jejich psaní Click 2 Uč. Pb Ex.1 p.20-21.

 AJ - Štěpánová - 1.M4

na 27.11.: PS 21/4. Neposílat.

Úkol na 24.11.: PS 20/1,2. Neposílat.

Úkol na 16.11.: PS str.18/3 + PS str.19/6 (Napiš o 2 sportech.) Napsat do slovníčku slovíčka 7.lekce (uč.19/4). Úkol poslat do Teams.

AJ - Štěpánová - 1.M5

Úkol na 26.11.: PS 24/1,2. Neposílat.

Úkol na 24.11.: PS 22/1,2. Neposílat. Učit se měsíce, roční doby, řadové číslovky.

AJ konverzace (Hostaša)

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Hudební výchova

Ahoj Montíci, tak jak jsem slíbil, tak plním. Zde máte odkaz na pracovní list a zde poslechovou ukázku (ta je určena pro 4. a 5. ročník, zkusit si to mohou i třeťáci. Zpracovaný list mi pošlete nejlépe do konce listopadu! Zatím! 

Výuka 9.11. - 13.11.

  8 - 8.45 9 - 9.45 10 - 10.45 11 - 11.45 12 - 12.45 13.40 - 14.25
P     TH

3.+4.Čj

Aj- Vojta

5.M  
Ú 4.M

3.Aj

5.Čj,M

5.Aj

 

4.Aj

   
S 3.Čvs 4.Čvs, Čj

5.Čvs

Asist.4.r.

3.Čj 5.Čj  
Č

Aj Vojta

5.Aj

4.Čj

3.čj,M

Asist.5.r

   

5. cvičení Čj

volitelka

P 4.Aj 3.Aj        

 Milé děti, milí rodiče, 

všem velmi děkuji za skvělou práci, dětem za aktivitu při hodinách, práci v plánech, rodičům za veškerou podporu, kterou poskytujete dětem, ale i mně.

V tomto týdnu mám ve čtvrtek a v pátek webinář na téma "Třídní učitel jako lídr", proto máte v tyto dny méně online hodin.

Pracujte i v tomto týdnu v plánech, strany máte označené v pracovních sešitech, při online hodinách probereme opět nové učivo, abyste mohli v pracovních sešitech pracovat co nejvíce samostatně. 

Čemu se budeme v tomto týdnu věnovat?

 

3.r - Vyjmenovaná slova po B - už je umíte vyjmenovat, pokud někdo ještě zapomněl, je nutné je bez zaváhání vyjmenovat a znát význam každého slova.

M - Písemné sčítání a odčítání, násobení, dělení + dělení se zbytkem, slovní úlohy.

Čvs - světové strany, plánek podle světových stran

 

4.r. - Pády podstatných jmen - umět všechny pády vyjmenovat i s pádovými otázkami apodle nich skloňovat podstatná jména, určit pádovou otázku a číslo pádu podle tvaru podstatného jména, opakování vyjmenovaných slov a slov k nim příbuzným (B, L)

M - písemné sčítání, odčítání, násobení - v tomto týdnu se naučíme písemné dělení.

Čvs - druhy zeleniny podle plodu, přírodní společenství v okolí vody

 

5.r. Opakování vyjmenovaných slov, rozlišování druhů podstatných jmen, ostatní slovní druhy

M - písemné dělení dvojciferným dělitelem,grafy

Čvs - lidské tělo

 

Pracovní listy  nahrané v souborech Teams slouží k procvičování učiva - jsou sice dobrovolné, přesto budu ráda, když si vyberete podle svého učiva a donesete s sebou do školy - už se všichni těšíme, věřím, že se brzy setkáme. 

Přeji všem klidný pracovní týden :-)

Radka

Hudební výchova - ahoj Montíci, tento týden mám pro vás operu a operního skladatele Leoše Janáčka. Podívejte se během týdne na pořad zde (vyhledejte si video s Leošem Janáčkem), jak budete mít čas. Na další týden pak pro vás připravím pracovní list na Teamsu (a bude o .... - název opery si jistě najdete sami). Zatím ahoj!

.(9:00-9:45) + Pátek 2 hod.(9:00-9:45)

domácí úkoly 10.11.20- 13.11.20 ZDEAJ skupina Lysenko A:Třída 1.M3  Úterý 2 hod

Anglický jazyk 5. ročník - (Slancová)

ONLINE - úterý 10:00 h, čtvrtek 8:00 h
Domácí úkoly: AJ 5.1.MA 

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EQtN8nbP2xZFmZGchdZ5UJIBj8oozrGdOWTuL1-6xq9a6w

Anglický jazyk - Štěpánová - 5.r.

Úkol na 10.11.: Napsat do slovníčku slovíčka 6.lekce + PS 17/4,5. Neposílat.

Úkol na 12.11.: Napsat do slovníčku slovíčka 7.lekce + PS 19/4. Neposílat.

Anglický jazyk - Štěpánová - 4.r.

Úkol na 13.11.: Napsat do slovníčku slovíčka 6.lekce (uč. 17/7). Naučit se.

Úkol na 10.11.: PS 15/4,5. Neposílat.

  

Výuka 2.11. - 6.11

  8-8.45 9-9.45 10-10.45 11-11.45 12-12.45 13.40
P TH 4.Čj 3.Čj 5.Čj 5.Čvs  
Ú

4.M

3.Aj

5.Aj

3.M

4.Aj

5.M  
S 4. Čvs 5.Čvs

3.Čvs

Indiv.práce s asistentkou - dle instrukce (4.r)

5.Čj 4.M  
Č

3.Čj.M

5.Aj

4.Čj  Indiv.práce s asistentkou -dle instrukce (5.r)    

 

5.Cv Čj

P

4.Aj

5.Čj.M

3.Aj

5.Čj

4.Čj,M 3.Čj.M 4.Čvs  

 

 Milé děti, jak už jsme si včera na třídnické hodině řekli, musíme ještě vydržet a snažit se co nejlépe vše zvládnout. Pro lepší přehled, kdy máte jakou hodinu, vám slouží tabulka. 

Výuka probíhá v týmu 1.M kanál Radmila, tam jsou také v souborech nahrané pracovní listy

Novinka - je vám dvě hodiny týdně k dispozici naše paní asistentka Dominika. Najdete ji v týmu Asistence 1.M Týká se především dětí, kterým napíšu individuálně, ale spojit se s Dominikou v těchto časech můžete kdokoliv a požádat o procvičení učiva.

Těm, kterých se to týká především, pošlu ještě během dneška podrobnější instrukce

Pracujte si v plánech podle rozpisu v pracovních sešitech, pokud vám dám něco navíc, včas řeknu. Všechny pracovní listy vám slouží k procvičování nebo k zábavnějšímu opakování. 

Každý pátek od vás očekávám vyfocenou jednu stránku Čj, M, a Čvs - vždy tu poslední. POkud bude něco navíc, budete to vědět týden dopředu.

Hlavní učivo tohoto týdne:

3.r Vyjmenovaná slova po B, písemné sčítání, odčítání, dělení se zbytkem, orientace na mapě, světové strany ( v pondělí 9.11.  dobře všechna po B vyjmenovat)

4.r. Písemné násobení, opakování písemného sčítání, odčítání, pády podstatných jmen, vyjmenovaná slova, přírodní společenství pole, parky (opakovat pádové otázky . přiřadit číslo pádu k otázce a naopak)

5.r. Aritmetický průměr, písemné dělení, vyjmenovaná slova, oběhová, dýchací, trávicí soustava

 AJ skupina Lysenko A:Třída 1.M3 v Úterý 2 hod.(9:00-9:45) + Pátek 2 hod.(9:00-9:45)

domácí úkoly 03.11.20- 06.11.20 ZDE

Třída 1M4 v Úterý 4 hod.(11:00-11:45) + Pátek 1 hod.(8:00-8:45)

domácí úkoly na 03.11.20 - 06.11.20 ZDE

AJ - Štěpánová - 5.r. - Úkol na 5.11.: PS 15/5 Napiš otázky. Neposílat.

online hodina: 10.11. (10:00-10:45), 12.11. (8:00-8:45)

AJ - Štěpánová - 4.r. - online hodina: 10.11. (11:00-11:45), 13.11. (8:00-8:45)

 

Distanční výuka  14. 10. 2020

 

Milé děti, milí rodiče, termíny schůzek pro den 14.10. jsou na Teams 1.M, kanál Radmila

V 9 hodin bude matematika pro třeťáky, ale připojit se může každý, kdo si chce zopakovat dělení se zbytkem

V 10 hodin Čj a M hlavně pro páťáky, stejně tak se může připojit, kdo má zájem

V 11 hodin Vyjmenovaná slova a příbuzná pro čtvrťáky, opět jsou vítáni všichni

Další online schůzky budou naplánovány ve stejných časech, pouze se změní předměty, ve čtvrtek bude ještě o jednu schůzku navíc ve 12.30

Mimo online hodiny si pracujte v plánu, v pondělí 19.10. bude v 8.30 třídnická hodina, očekávám, že budete mít pro mne zprávu, jak pokračujete v plánech


Vážení rodiče a milí žáci,
dovolte mi informovat Vás o rozvrhu online hodin AJ skupina Lysenko A, které proběhnou od 16.10.20:

Třída 1.M3 v Úterý 2 hod.(9:00-9:45) + Pátek 2 hod.(9:00-9:45)

16.10.20 dú1) Napište do sešitu anglickou abecedu (A-Z) 2) Napište do sešitu barvy.

20.10.20 dú  1) Ab (pracovní sešit) Ex.3 p.5 colour stars(vybarvite hvězdy) ,2) Ex.4 p.5 spojte slovo s číslovkou. 3) Napište do sešitu slovíčka PB.Ex.1p.10 a teacher , a desk a nakreslíte vedle nich obrázek a naučte psaní. 4)Zahrajte si pexeso https://www.skolasnadhledem.cz/game/5464 .5)správně pojmenuj školní potřeby.https://www.skolasnadhledem.cz/game/5439 6)Klikní na slovo a Přetáhni na správný obrázek.https://www.skolasnadhledem.cz/game/5438

23.10.20 dú1)Přepište do sešitu číslovky Pb Ex.3 p.11(11- eleven,12- twelve ....-20) a naučte se jejich psaní.2)Přečtěte si básničku Pb Ex.3 p.11.3) Ab (pracovní sešit) Ex.1 p.4, Ex.6p.6(napište jména The Family Star He is ..(Max)...,She is..(Ann... ),Ex.1 p.10 Napište slovíčka školní potřeby,Ex.3p.11napište číslovky ,Ex.4 p.11přečtěte si věty a vybarvíte číslovky podle návodu.

Třída 1M4 v Úterý 4 hod.(11:00-11:45) + Pátek 1 hod.(8:00-8:45)

domácí úkoly na 19.10.20 - 02.11.20 ZDE


Cvičení z čj                  Procvičování pravopisu i/y

-   prezenční výuka - čtvrtek, 7. 1. - 13.40 hod.

- slovní druhy, pádové otázky,  procvičování pravopisu i/y, vyjmenovaná a příbuzná slova

 - druhy přídavných jmen, vzory, pravopis přídavných jmen 

 

-  http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086357/?at=1   -   úkol doplnit a poslat na email nebo na Teams do 9. 11.

 

- www.umimecesky.cz/cviceni-pridavna-jmena
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 15.10. 

V 8 hodin AJ 5. ročník  ( na vlastním kanále)

V 8 hodin - 3.r. - dělení se zbytkem

V 9 hodin - 5.r. přídavná jména

V 10 hodin 4.r. přírodověda

V 11 hodin 3. r. Čvs

Ve volných chvílích se věnujte čtení a přípravě prezentace knížky, plánům, nezapomeňte na procházku venku, hry (ne na mobilu)........

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pátek 16.10.

Musela jsem udělat změny v rozvrhu online hodin, ráno jedu do školy pro záložní tablet. Radka

V 8 hodin Aj 4. r.

V 9 hodin 3. r. Aj (na kanále Aj)

V 11 hodin 3. roč. Čvs Česká republika - mohou se přidat čtvrťáci

Ve 12.30 5. roč. Přídavná jména

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čím jsme se v tomto týdnu zabývali? 

5.r. Přídavná jména . druhy příd. jm, procvičování pravopisu

4,roč. Vyjmenovaná slova, myšlenková mapa na téma Přírodniny živé a neživé

3. roč. Dělení se zbytkem, Česká republika

V aplikaci Teams kanál Radmila máte v souborech 5.r.list k přídavným jménům (pro ty, co v pátek nebyli na online výuce)),vystřihnout a nalepit do sešitu, pravopisné cvičení opsat do sešitu. 

3.r. puzzle Česká republika a územní celky  České republiky - vystřihnout a nalepit do sešitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 19. 10. 

V 8.30  TH 

V 9. 30  3.r. ČJ, M

V 10.30 hod. 4. r. ČJ, M

V 11.30 h. 5.r. Čj,M

Ve 13.h 4.r. Přírodověda

AJ (Štěpánová) - 4.r. - úkoly 19.-23.10. ZDE

AJ (Štěpánová) - 5.r. - úkoly 19.-23.10. ZDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úterý 20. 10.

V 8 h. 5. r. Přírodověda

V 9 h. 4. r. Přírodověda

v 9 hodin Aj. 3. r

 v 10 hodin Aj 5. r.

V 11 hodin Aj 4.r

V 11 h. 3.r. Čj.M

Ve 12.30 5. r. Čj, M

Milé děti, milí rodiče, Muzeum Karla Zemana mi zpřístunilo dva filmy, posílám odkaz, třeba někoho potěší. 

muzeumkarlazemana.cz/slavime-8-narozeniny-a-tesime-se-na-lepsi-casy/

-----------------------------------------------------------------------------------

Středa 21.10.

v 8 hod. 3.r. Čj., M

v 9 hod. 4.5. r. Čj - vyjmenovaná slova

Nabídka asistentky Dominiky Pavlíkové

Paní Dominika nabízí dětem, které by potřebovaly individuální pomoc, čas navíc k procvičování učiva. Pokud máte zájem, napište jí na adresu dominika.pavlikova@zsmeteo.cz

 Pracujte si dál v plánech, pro úplnost uvádím, čím se v současné době zabýváme. 

3.r. Slova příbuzná prac.sešit strana 19,20

   Matematika procvičování početních operací do 100 podle plánu. Procvičování písemného sčítání,odčítání.Pracovní listy k procvičování v souborech Teams

Čvs Česká republika str. 16,17,18,19

4. r. Vyjmenovaná slova, předložky, předpony prac. sešit str. 15,16,17

       M - podle plánu v prac.sešitě písemné sčítání, odčítání, dělení se zbytekem

      Přírodověda - Společenství lesa

5.r. Předpony, předložky, psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě, mně, prac. sešit 20,21,22

    M - podle plánu v prac sešitě - převody jednotek času, prac.sešit 20,21,22

    Přírodověda - Vesmír prac. sešit 14 - 18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 22.10.

v 8 h. 5.r. Aj

v 8 h. 4 r. Čj, M

V 9 h. 3.r. Čj, M

V 10 h. 5.r. Čj, M

v 11. h. 4.r. Přírodověda

ve 12.30 5.r. Přírodověda

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 23.10.

v 8 h. 4.r. Aj

v 9 h. 3. r. Aj

v 8 h. 5.r. Čj

v 10 h. 4.r. Čj

v 11 h. 3.r. Čvs

ve 12.30 4.r. Přírodověda

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anglický jazyk - 5.r. - Štěpánová

úkoly 26.-28.10. ZDE

Anglický jazyk - 4.r. - Štěpánová

úkol 26.-28.10. ZDE

 

Anglická konverzace (Hos)

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Anglický jazyk 5. ročník - (Slancová)

ONLINE - úterý 10:00 h, čtvrtek 8:00 h
Domácí úkoly: AJ 5.1.MA

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EQtN8nbP2xZFmZGchdZ5UJIBj8oozrGdOWTuL1-6xq9a6w

Hudební výchova (Char)

Říjen 2020 - Ahoj Montíci, hudební výchova sice nebude probíhat on-line, nicméně mám zde pro vás pracovní list a k tomu videa - hry, které vás jistě pobaví! Odkaz word zde a ve formátu .pdf zde.


 Vážení rodiče a milí žáci,
dovolte mi informovat Vás o rozvrhu online hodin AJ skupina Lysenko A, které proběhnou od 16.10.20:


Třída 1.M3 v Úterý 2 hod.(9:00-9:45) + Pátek 2 hod.(9:00-9:45)

Třída 1M4 v Úterý 4 hod.(11:00-11:45) + Pátek 1 hod. .(8:00-8:45)


Hezký den.
S úctou
Lysenko Alla 

 

Všem v karanténě

Všem v karanténě pěkný den. Pracujte dále v plánech a pokud byste měli hotovo a nudili se, na Teams v souborech máte pracovní listy a čtenářské listy - vyberte si, který vám komu vyhovuje. Každý den tam něco přidám. 

Pokud byste potřebovali s něčím poradit, napište mi. 

Co děláme ve škole? Se třeťáky a zbytkem čtvrťáků opakujeme násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání, význam slov, slova příbuzná a vyjmenovaná, se třeťáky ještě měkké a tvrdé souhlásky. 

Těším se na shledání ve škole:-)

 

7. 9. 2020 Milí rodiče, ve středu 9. 9. 2020 v 17 hodin je třídní schůzka, probíhat bude online na Teams.

1. 9. mají všechny děti oběd odhlášený - pokud máte o oběd zájem, je nutné se přihlásit 31.8. do 10 hodin

1. 9. se sejdeme ve třídě, není nutné se přezouvat. Vedle radosti ze shledání si sdělíme informace k šatním skříňkám, k prvnímu týdnu atd. Prosím 300 kč na kopírování (musím hned odevzdat), do třídního fondu prosím 500 Kč.

Protože rodiče nesmí do školní budovy a máme krásnou "novou" třídu, můžete si vzít buďto foťáky nebo mobily, abyste mohli s rodiči sdílet-

 

Důležitá informace pro 4. ročník

4. září začíná plavání. Všichni budete u školy nejdéle v 7. 45, představím vám paní učitelky, které vás budou doprovázet. V mailu dostanete důležitou informaci k prohlášení o zdravotní způsobilosti.

 

Týden 1. 9. - 4. 9.

První den jste ve škole do 8. 45

2. a 3. 9. do 11. 40

4. 9. podle rozvrhu (4.r. plavání)

Je nutné do školy nosit a aktovce čistou roušku.

 

PLAVÁNÍ
Od pátku 4.9.2019 bude třída 4.A+4.B+2M4 jezdit celé první pololetí na plavecký výcvik. Zasílám seznam věcí, které děti potřebují, a informace o organizaci.
Zdravotní způsobilosti dětí jsou od roku 2018 platné 2 roky, pokud bude třeba aktualizace, je nutno obnovit.
SEZNAM VĚCÍ S SEBOU:
1) Plavky v igelitovém sáčku
2) Plavecká čepice
3) Ručník
4) Gumové přezůvky k bazénu (žabky, pantofle)
5) Sprchový šampón
6) Hřeben
Děvčata s delšími vlasy: vlasy stažené do culíku gumičkou!
Veškeré potřeby dejte dětem do igelitové tašky, která bude v batůžku společně s pitím, svačinou a kapesníky.
Každý pátek od 4.9.2019 budeme mít sraz v 7:45h před školou, na plavání budeme jezdit MHD (průkaz MHD s sebou) do bazénu Jedenáctka na Chodově, bus 197, vracet se budeme v rámci vyučování. Do MHD je nutné mít roušku.

 

Kritéria hodnocení

3. ročník Montessori

Český jazyk

Základní okruhy
• Slova příbuzná
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Podstatná jména – pád, číslo, rod
• Slovesa – osoba, číslo, čas
• Věta jednoduchá, souvětí
• Zdokonalování techniky tichého i hlasitého čtení s porozuměním
• Sloh – popis, vypravování, pozvánka, telefonování…
• Dramatizace – hraní rolí

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 1 000, numerace (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná, zapíše, zaokrouhlí)
• Písemné sčítání a odčítání dvoj a trojciferných čísel
• Násobení a dělení dvojciferného čísla jednociferným a v jednoduchých případech
• Dělení se zbytkem
• Tabulky a grafy
• Slovní úlohy výše uvedenými početními operacemi, odhad a kontrola výsledku
• Popis geometrických útvarů (čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, obdélník, kružnice, kruh, trojúhelník, krychle, kvádr, jehlan, kole, kužel, válec)
• Jednotky délky a jejich převody
• Jednotky času a jejich převody

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Praha, hlavní město ČR
• Krajina, plány, orientace v prostoru
• Chování a soužití lidí – vlastnosti, zájmy, pravidla, práva, kultura
• Minulost – památky, báje, osobnosti, tradice, zvyky
• Průběh lidského života, generace
• Neživá příroda – voda, vzduch, horniny, nerosty, půda
• Lidské tělo – stavba, funkce, životní potřeby a projevy, osobní bezpečí
• Práce s různými materiály a nástroji

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s básní a textem
• Vedení čtenářského deníku
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Vedení portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění domácích úkolů a úkolů ve škole


4. ročník Montessori

Český jazyk

Základní okruhy
• Stavba slova
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Podstatná jména – pád, číslo, rod, vzor
• Slovesa – osoba, číslo, čas
• Shoda podmětu s přísudkem
• Přímá řeč
• Čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání klíčové myšlenky
• Sloh – popis, vypravování, pozvánka, telefonování…
• Dramatizace jednoduchých pohádek

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 1 000 000, numerace (rozklad v desítkové soustavě)
• Sčítání, odčítání, násobení, dělení i víceciferných čísel v jednodušších případech
• Písemné násobení jedno a dvojciferným činitelem a dělení jednociferným činitelem
• Jednoduché i složené slovní úlohy
• Komutativnost a asociativnost
• Závislosti, tabulky, diagramy, grafy, jízdní řád
• Sestrojení rovnoběžek a kolmic
• Grafické sčítání a odčítání úseček, určení délky lomené čáry a obvodu n - úhelníku

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Česká republika – krajina, obyvatelstvo, doprava, průmysl, regiony, státní zřízení
• Mapy, atlasy, zdroje informací
• Obrazy z dějin, proměny doby, státní svátky
• Lidské tělo – zdravá výživa a životní styl
• Příprava pokrmů

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Testy s hodnocením v %
• Pamětná prezentace naučené poezie
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku a prezentaci přečtených knih
• Vedení pracovních sešitů, portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění skupinových úkolů
• Vypracování a prezentace projektů
• Samostatné vyhledávání informací – encyklopedie, internet

5. ročník Montessori
Český jazyk

Základní okruhy
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Shoda podmětu s přísudkem
• Věta jednoduchá a souvětí
• Slova a jejich význam
• Koncovky podstatných a přídavných jmen
• Sloh - adresa, blahopřání, pozdrav, omluvenka, zpráva, popis, vypravování…
• Technika čtení – porozumění, intonace, práce s informací, odlišení podstatných informací od okrajových
• Dramatice jednoduchých pohádek

Matematika

Základní okruhy
• Obor přirozených čísel, numerace, desítková soustava, zaokrouhlování, odhady, kontrola
• Zlomky (zobrazení, řešení jednoduchých úloh)
• Desetinná čísla (desetiny, setiny)
• Početní operace s přirozenými vícecifernými čísly
• Jednoduché i složené slovní úlohy
• Konstrukce rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice)
• Obsah čtverce a obdélníka, jednotky obsahu a jejich převody

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Evropa a svět, EU
• Země ve vesmíru
• Podmínky života, rovnováha v přírodě, životní prostředí, globální problémy
• Lidské tělo – pohlaví, narození a vývoj člověka, rodičovství, osobní bezpečí

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Testy s hodnocením v %
• Pamětná prezentace naučené poezie
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku a prezentaci přečtených knih
• Vedení pracovních sešitů, portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění skupinových úkolů
• Vypracování a prezentace projektů
• Samostatné vyhledávání informací – encyklopedie, internet

 

Požadavky na pomůcky -  ostatních vyučující

Hv Jakýkoliv nelinkovaný sešit

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aj konverzace - volitelka p. uč. Hostaša

- 2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový)

- sadu euroobalů (pro materiály z výuky)

- psací potřeby

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aj 5. ročník p. uč. Štěpánová

 2 sešity č. 524 (+ obaly)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aj. 4. roč. p. uč Štěpánová

2x sešit č. 523 (obalit)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aj. 4. roč. p. uč. Le

1. linkovaný školní sešit A4

2. linkovaný sešit na slovíčka A5

3. papírové desky nebo rychlovazač na pracovní listy

4. plastová obálka na "flashcards" (kartičky na procvičování)

Veškeré pomůcky si nadepíšeme na úvodní hodině.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Aj. 5. r. p. uč. Slancová

Sešit A4 linkovaný (424)

Sešit A5 linkovaný (544) nebo předtištěný slovníček A5

Plastový rychlovazač + euroobaly na doplňování

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přírodní vědy - volitelka p. uč. Múdrá

1 x sešit 440 nebo 440e (obalený)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana