2.A

27.6.

Vážení rodiče,

ráda bych vám poděkovala za spolupráci v tomto roce a popřála vám zaslouženou dovolenou a dětem krásné prázdniny. Ráda bych  tyto naše třídní stránky skončila úvahou některých dětí nad tématem :

CO MI PŘINESL TENTO ŠKOLNÍ ROK

Tento školní rok mi přinesl odvahu mluvit před lidmi ( takže dětmi ), protože jsem prezentovala knihu nebo také pandu. V dubnu byl mému bratranci 1 rok. Mně bylo 8 a k narozeninám jsem dostala mobil. Na začátku 2.třídy jsem si našla novou kamarádku. mou nejlepší kamarádkou se stala Lívinka. Také jsem se zlepšila ve sčítání, odčítání a trochu v násobení a dělení. A taky jsem poznala nové kino jménem Modřanský biograf. a s paní učitelkou to bylo super.

                                                                                                  Terezka Plánková

Paní učitelka byla moc a moc hodná. Vzala nás do kina, Mirakula  a několikrát do KC 12. Taky byla moc prima ŠvP a s Terkou to bylo ještě lepší. .......................

                                                                                                    Kája Oravcová

 Mně tento školní rok přinesl narozeniny, hodně nového učiva, nových kamarádů, her, chytání ve vybice, nového lega, nových hraček a věcí, vzpomínek na minulý rok. A taky už umím dobře kreslit a konečně jsme byli na 2 turnajích ve florbale.

                                                                                                    Andrej Hradecký 

Narodil se mi bratr. Naučila jsem se násobilku a dělení 0,1,2,3,4,5. Naučila jsem se lépe číst. Nakonec se mi narodil druhý brácha.

                                                                                                     Nikola Tesařová

 

  Předběžné informace pro příští šk. rok 2016/2017

Školní rok začíná v pondělí 5. 9. 2016.

Další důležité informace pro rodiče:

Učebna zůstavá stejná jako minulý rok.

Pomůcky :

Sešity budou objednány hromadně.

Další : obaly na sešity a knihy • pravítko (NE OHYBATELNÁ PLASTOVÁ PRAVÍTKA, ALE KLASICKÁ S POČÁTEČNÍ nulou), pravoúhlý trojúhelník s ryskou, kružítko, tužka č. 1, 2 a 3, guma, 2 pera , pákový šanon se 100 euroobaly

TV : pytlík na cvič. úbor, tričko s krátkým rukávem, krátké kalhoty, cvičky

VV : vhodné nůžky, lepidlo „Herkules“, tyčinkové lepidlo, vodové barvy, paleta na tempery (NUTNÁ), kelímek na vodu, temperové barvy, plochý, kulatý (tenký a silný) štětec, hadřík, barevné křídy, tuš černá + seříznutá špejle, pastelky, voskovky ( NUTNÉ ), 5 ks špejlí, podložka na ochranu lavice (nejlépe starý pogumovaný ubrus – NUTNÉ), pracovní oblek (stará košile s dlouhým rukávem), nenosit po částech, přinést najednou a mít podepsané! - vše umístěné v kufříku s funkčním zavíráním!(NUTNÉ) slovem nutné jsou označeny věci, které některé děti po celý rok neměly.

Čj -  čtení – Děti z Bullerbynu, Lovci mamutů – čtení zahájíme uvedenou první knížkou a využijte prosím dobu prázdnin k opatření těchto knih.

Hygienické potřeby   -  papírové kapesníky bude mít každé dítě SVÉ a u sebe

Na začátku šk. roku počítejte s následujícími výdaji na (částky jsou pouze orientační dle loňského roku):

* Kopírování materiálů - 300,- Kč

* Pracovní sešity – 500,- Kč

* Sešity – 220,- Kč

* Třídní fond – 1. pololetí 500,- Kč (bude upřesněno na TS, které budou hned v prvním týdnu školy ).) 

17.6. Informace k příštímu týdnu :

V pondělí 20.6.vybíráme učebnice - učebnice budou vygumované, vyndané z obalů, případně vlepené stránky .....   . Zároveň si děti v pondělí odnesou výkresy a kufříky - velká igelitka. Ve středu pak věci na tělocvik, ve čtvrtek portfolia.

Od 20.6. do 23.6. vyučování končí dle rozvrhu. Od 24.6. máme jen 4 vyučovací hodiny. V den vysvědčení, které je 29.6., je 1 vyučovací hodina.

13.6. Do konce roku bez plánu. Budeme opakovat a procvičovat. Potřebujeme k tomu všechny pracovní sešity k jednotlivým předmětům. Prosím rodiče těch dětí, které by už 27.6. a 28.6. nepřišly, aby mi daly předem vědět. Vysvědčení se rozdává 29.6. Dříve ho vydat nelze.

5.6. -  Připomínám výlet 6.6. do Mirakula. Sraz v 7.45 před školou, návrat kolem 15.00 hod.

Plán na týden od 6.6. - 10.6.

Celý týden budeme opakovat český jazyk, matematiku i ČvS.

český jazyk - pravopis dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; hlásková spodoba; abeceda; vlastní jména a jména obecná

matematika - +- do 100 - znát princip rozkladu; opakování řešení slovních úloh; zaokrouhlování; závorky; násobení a dělení 1-5

ČvS - rodina; lidské tělo; roční období

Angličtina 6.6. – 13.6.

Na farmě - slovíčka str. 90

na čtvrtek 9.6. přinést obrázky různých zvířat / domácí, ZOO, farma / - z novin, časopisů, učebnicové pexeso,... - nejméně 3.

POZOR - test pondělí 13.6. - 16.,19. lekce

 

KVĚTEN

Barevný týden 2016

30.5. - 3.6. se koná tradiční "Barevný týden". Pro tento rok platí:

PO - slavnostní oblečení - také se během dopoledne budeme fotit, takže se nám to výborně hodí :-)

ÚT - námořnický styl, popř. modré oblečení

ST - sportovní oblečení

ČT - černobílé oblečení

PÁ - proužkované oblečení

24.5.

30.5.je fotografování tříd. Prosím vyplňte dětem zítra papírek s objednáním počtu fotografií a dejte dětem potřebný počet peněz na jejich zaplacení. Cena jedné fotky třídy, případně pedagogického sboru činí 40,-Kč.

31.5. jdeme do kina Modřany - neučí se. Představení bude stát 60,-Kč.

1.6. se koná cyklojízda pro přihlášené děti.

26.5. a 27.5. vybírám peníze na kino = 60 + počet objednaných fotografií

                                                   děkuji    Hrubá

19.5. 

Od pondělí 23.5.budou děti nosit do školy opět všechny učebnice i pracovní sešity na jednotlivé předměty. Prosím o kontrolu a připomenutí.

                                       děkuji                     Eva Hrubá

Na příští týden nebude vypracovaný plán, sjednotíme učení a pak budeme pokračovat.

 

18.5. - Informace M. Šrámka:
26. 5. budou děti psát test z HV.Dne 30.5. se koná fotografování tříd. Cena fotografie bude 40,- Kč a stejná cena bude i u fotografie pedagogického sboru.

 

 

 

16.5. Znovu připomínám, že pokud někdo zjistil u svého dítěte živé vši, je povinen to nahlásit třídní učitelce a při návratu do školy předložit lísteček o účinnosti léčby.

VZOR

-------------------------------------------------------------------------------------


Moje dcera/syn____________________________, třída ______, se výletu zúčastní ano/ne.

Po návratu si dítě převezmu u autobusu / dítě půjde do ŠD / půjde domů samo.

Podpis zákonného zástupce:________________________________

 

Vážení rodiče, výuka bude tento týden opět výhradně probíhat podle nakopírovaných materiálů.Je třeba si je vždycky (pro případně nemocné dítě) vyzvednout.

 

Angličtina 16. - 20.5.


procvičovat v jednoduchých větách s probranou slovní zásobou - ústně


I am x I am not jsem x nejsem

I have got x I haven´t got mám x nemám

I can x I can´t umím x neumím

I like x I don´t like mám rád x nemám rád

 

12.5. VE TŘÍDĚ SE OPĚT VYSKYTLY VŠI

Důrazně žádám všechny rodiče, aby si znovu pročetli dokument o pedikulóze a postupovali přesně podle něj.

 

POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ PEDIKULÓZOU (VÝSKYT VŠÍ) U ŽÁKA ŠKOLY

1. Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění.

2. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče.

3. Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve třídě následně informují všechny rodiče žáků dané třídy.

4. Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby (viz příloha). V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí.

V Praze dne 15.10.2007 Mgr. Zdeněk Bělecký, ředitel školy

PŘÍLOHA

Stanovisko hlavního hygienika ČR
V současnosti se ve všech rozvinutých zemích světa zvyšuje výskyt vši dětské v důsledku rezistence k některým odvšivovacím přípravkům. Nejinak je tomu i u nás. Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů (zástupců žáka), nikoli školy a jejích pedagogických pracovníků. Při zjištění výskytu živých lezoucích vší ve vlasech by měl být neprodleně aplikován účinný přípravek k tomu účelu určený a povolený.

Postup při zjištění pedikulózy
Veš nelétá ani neskáče. Přenáší se těsným kontaktem osob v rodině, v kolektivu dětí, zejména ve školách nebo při rekreačních pobytech. K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob, spon, apod.
Pokud při prohlídce hlavy dítěte zjistíme přítomnost dospělých vší, můžeme je z vlasů vyčesat hustým hřebenem (tzv.všiváčkem) a to tak, že dítě skloní hlavu nad umyvadlo nebo čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od týla směrem k podložce. Vyčesáváme 3-5 minut.
Ke spolehlivému odstranění hnid z vlasů zatím neexistuje přípravek. Hnidy je možné z části vyčesat hustým hřebenem, jednotlivé vlasy s hnidami vystřihat nebo nechat vlasy s hnidami odrůst. Veš dětská není schopna žít ve vlasech kratších 0,8 cm.
K likvidaci vší je možné v současné době použít nový přípravek Diffusil H Forte spray, který je volně dostupný v lékárnách. Přípravek nelikviduje hnidy, proto je nutná jeho opakovaná aplikace za 8-10 dní po prvním použití. Aplikaci přípravku by měli provádět rodiče napadených dětí, ale jen v případech, že ve vlasech skutečně najdou lezoucí vši. Dezinsekčním přípravkem je třeba také ošetřit hřebeny a kartáče, textilie vyprat a vyžehlit.
U dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu opakovat prohlídku hlavy každé dva dny. V případě dítěte, u něhož byl výskyt vši dětské zjištěn, je potřeba prohlédnout také ostatní členy rodiny, případně provést jejich odvšivení.


Potvrzuji úspěšnost léčby infekčního onemocnění pedikulózou u svého dítěte.

Jméno dítěte: Třída: Datum: Podpis rodiče:

 


Angličtina 9. - 13.5.

Začneme 16. lekci - umět 5 druhů sportu + 5 hudebních nástrojů / zájemci i napsat /

procvičovat I can / can´t play..............- ústně

 

 Zase si tu pohrál šotek s barvami

Dnes přinesou děti domů tuto informaci :

 V pondělí 6. 6. 2016 se koná výlet 2. C a 2. A do MIRAKULA v Milovicích. Sraz před školou v 7.45 hod. Odjezd z parkoviště u školy v 8.15 hod. Návrat bude kolem 15. 00 hod.

S sebou: batůžek s velkou svačinou (i za oběd), pití, pláštěnku, kapesníčky, igelitový sáček do autobusu. NEBRAT žádné hračky apod. Možné kapesné.

Na sebe pohodlné oblečení a boty (možnost ušpinění). http://www.mirakulum.cz/


Cena: doprava – 220,- Kč

vstupné – 150,- Kč (včetně jízdy vláčkem)

CELKEM: 370,- Kč

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do pátku 13. 5. 2016. Neodevzdaná přihláška do stanoveného data znamená neúčast dítěte na výletě. Peníze budou vybírány v týdnu od 16. 5. – 20. 5.


ZDE ODSTŘIHNĚTE

-------------------------------------------------------------------------------------


Moje dcera/syn____________________________, třída ______, se výletu zúčastní ano/ne.

Po návratu si dítě převezmu u autobusu / dítě půjde do ŠD / půjde domů samo.

Podpis zákonného zástupce:________________________________

 

 DUBEN

29.4. PROGRAM KOUZELNÝ VZDUCH ( PODHOUBÍ )

 

 Výtvarná dílna

 

VYPICHOVANÉ OBRÁZKY

 

 
Angličtina 2. – 5.5.

 Zůstává zadání z minulého týdne.

Vážení,  

na základě třídních schůzek konaných dne 6. dubna jsme společně s paní Janotovou v minulém týdnu navštívily paní učitelku angličtiny Mgr. Malíkovou.

V rámci našeho setkání jsme s paní učitelkou probraly všechna na třídních schůzkách zmiňovaná témata.

1. systém výuky – psaný projev

S paní učitelkou jsme konzultovaly formu výuky a měly jsme možnost prohlédnout si písemné práce třídy. Na závěr jsme se shodly, že systém výuky měněn nebude. Děti budou i nadále procvičovat psanou formu jazyka. Hodiny jsou většinou postaveny na mluvení, poslechu a porozumění – Mgr. Malíková klade při hodnocení důraz především na ústní zvládnutí učiva, psaná forma je pouze doplňková.

Slovíčka jsou procvičována formou opisu anglických výrazů do správných kolonek (barvy, číslice apod.), spojováním psaného výrazu s obrázkem, popř. sestavením správného hláskování slova z předem daných písmen (přesmyčky).

2. učebnice a pomůcky

Paní učitelce jsme navrhly, že pokud by měla zájem pracovat s dětmi s jiným výukovým materiálem (pracovní sešity, listy) třída je ochotna si nové vybavení zakoupit. Této iniciativy si paní učitelka velmi váží, ale s ohledem na fakt, že je konec dubna dané nabídky v letošním roce nevyužije.

3. informovanost rodičů

Sdělily jsme paní učitelce, že z pozice rodiče máme dle našeho názoru malý přehled o probíraném učivu a nejsme tudíž schopni se s dětmi na její hodiny efektivně připravovat. Informovali jsme ji o tom, že se domníváme, že je to způsobené především nedostatky učebních podkladů (učebnice, kde je minimum cvičení) a požádaly jí, zda by bylo možné dávat dětem k dispozici pracovní listy domů, popř. nás informovat trochu konkrétněji o probíraném učivu na webových stránkách třídy.

Mgr. Malíková souhlasila, ale zdůraznila, že rodiče mají právo navštívit ji a informovat se na výuku, hodnocení nebo se seznámit s testy, kdykoliv během konzultačních hodin (10x za školní rok) a v případě dotazů, námitek, otázek a doporučení je možné se k ní objednat i mimo KH. Dané možnosti zatím nikdo nevyužil.

Písemné testy dětem zapůjčeny být nemohou, protože slouží jako podklad k závěrečnému hodnocení a jsou špatné zkušenosti s vracením testů zpět vyučujícímu.

4. Byly jsme také informovány o plánech na příští školní rok, kdy se všechny třetí třídy budou dělit dle dosažené úrovně do několika skupin. Nově budou děti pracovat s učebnicemi a pracovními sešity vydavatelství Fraus, které považuje Mgr. Malíková za kvalitní. Ve třetím ročníku již bude psaná forma jazyka hodnocena srovnatelně s mluvenou formou.


Na závěr jsem si nechala jedno velmi pozitivní sdělení od paní učitelky, které mi ve své reakci na naše setkání doslova napsala: „ V této třídě je většina dětí jazykově velmi nadaných, kterým mluvení ani psaní nedělá větší problémy. Můžu říci, že není v této třídě dítě, které by se neposunulo od minulého roku dál - někdo více, někdo méně. Někdo k tomu jen potřebuje více času na procvičování a neustálé opakování.“


Přeji všem klidný a pohodový týden

Zuzana Šebestíková
 

 

 

17.4.Anglický jazyk
Procvičování vět se slovesem I have got, Jana, Kuba,.. has got + jídlo, pití, oblečení
I am wearing, Pavel,..is wearing - dobrovolné
I like / I don´t like + jídlo, pití
I want / I don´t want + jídlo, pití, oblečení

% test na tato témata čtvrtek 21.4.

V pondělí 18.4.  - 3. vyučovací hodinu proběhne program : Bezpečné chování - sám venku
preventivní program MPP, ve třídě, zdarma

Jarní sběr papíru a víček
zadní trakt u jídelny - St, Čt, Pá - 7.20 - 7.55

 

Příští týden – 29.4. – 2 akce – Den Země – pořad Vzduch – 40 Kč
Dárek pro maminky – 40 Kč
Prosím v pondělí 25.4. přinést peníze na obě akce = 80,- Kč.


12.4. Z dnešní výtvarné výchovy vyšli tito nádherní motýli.

 

 

 

Angličtina 11. - 15.4.

15. lekce - oblečení str. 62,63,89

nejpozději na 15.4. přinést barevný obrázek nebo fotku osoby, panenky,... a popsat jak vypadá, co má na sobě /ústně/.

 

 

 

15. lekce - oblečení - str. 62 - 65, 89 - slovíčka vyslovit, přečíst, napsat

 

6.4. se od 16.00 - 17.00 konají konzultace, od 17.00 - 18.00 třídní schůzky

 

 

 BŘEZEN

31.3. od 8.55 - 9.40 filmová a muzikálová hudba pro I.stupeň ( ve škole ) - v úterý 29.3 prosím přinést 50,-Kč.

V březnu jsme toho dost zažili a také jsme si při tom vše dostatečně užili.

Často se z úst dětí ozývalo : " Tak dneska to byl zase nejlepší den ve škole."

Mezi ty nejlepší zážitky patřilo určitě i představení v KC 12, které se jmenovalo tak obyčejně a známě  - Červená Karkulka. Když jsme tam šli, děti se tvářily trochu otráveně. Vždyť Červená Karkulka je notoricky známá pohádka. Co to asi bude? Herci Karel Zima a Jarmil Škvrna udělali z Červené Karkulky naprosto neuvěřitelné představení. Smáli jsme se všichni od začátku až do konce.

 

               

 Potom jsme se začali připravovat na Velikonoce. Neprve jsme nabarvili plastové lahve, abychom si vytvořili květináčky na osení. Potom jsme květináčky ozdobili králíčky a nakonec osení zasili. Teď po víkendu určitě už budeme mít obilí trochu vyrostlé.

 

 V pátek jsme vyráběli dřevěná kuřátka z dodaných komponentů. Děti se učily obrušovat dřevěné hrany a lepit jednotlivé díly dohromady. Všem se nám to povedlo, radost byla veliká.

         

 

Také se nám líbila matematika - květinová násobilka

Každý sbíral 8 variant kytiček, ve kterých byla násobilka 2. Zároveň se i sčítalo - součty čísel v listech. Při této matematice jsme se i pěkně naběhali. Nakonec jsme vypočítané kytičky nalepili a vybarvili.

 

Další naší březnovou radostí bylo psaní našeho nejoblíbenějšího receptu. Výsledkem průzkumu byl smažený řízek vyhlášen jako nejoblíbenější pokrm. Na druhém místě se objevily palačinky a na třetím špagety. Objevily se i jiné recepty :

Ještě jsme vyráběli ovečky z kolíčků na prádlo a vlny. Tady jsou naše ovečky : 

 

 

25.2. Ve třídě se opět vyskytly VŠI. Prohlédněte svým dětem hlavy. Znovu připomínám, že infikované dítě nelze posílat do kolektivu. Musí zůstat doma až do úplného vyléčení.

 

 

Angličtina 22.2. - 11.3.
Příprava na test - opakování - tělo lekce 10.,14. - test ve čtvrtek 10.3.

Nové učivo - jídlo, pití - postupně lekce 11.,12.,13.- str. 89,46 - 57- po prázdninách - vyslovit, poznat, napsat

 

 16.2. Snažili jsme se přivolat jaro, ale to se nám poněkud nepodařilo.

 

 

Angličtina 8. - 12.2.

 

11. lekce - jídlo, pití (str. 46 - 49,89)

přinést vystřižené obrázky z letáků, časopisů / ovoce, zelenina, pečivo, mléčné výrobky,../+ pastelky, lepidlo
 

 

 

 

3.2. Dnes jsme se pokusili namalovat, jak si děti představují lidské tělo uvnitř

 

  

 

 

 28.1. Vážení rodiče,

došlo k přemazání všech zpráv na našich stránkách na černé. Vzhledem k tomu, že už máte vše přečteno, nechám to už tak. Nové zprávy budou zase barevně.

 

Angličtina 25. - 28.1.

Opakovat 10.,14. lekce - ústně i písemně, umět popsat kamaráda 

čtvrtek 28.1. - přinést obrázek / vystřižený z časopisu, novin - nejlépe barevný / nějaké postavy a umět ji popsat

 


17.1. Výsledky testu z M a ČvS

5.Co už umím z matematiky dopadlo takto: test psalo 21 žáků

                                       M   -  4x.....1

                                                8x.....1

                                                5x.....2

                                                4x.....3

3.Co už umím z ČvS dopadlo takto: test psalo 22 žáků                                  

                                                                 ČvS -     7x.....1

                                                                              6x.....1

                                                               4x.....2

                                                               3x.....3

                                                               2x.....4

Diktát po přípravě psalo : 19 žáků

                                       4x.....1

                                       5x.....1

                                       5x.....2

                                       5x.....3

 

 

........................................................................................................................................

Anglický jazyk 18. - 22.1.

nezapomeňte na úkol z minulého týdne!! pondělí 18.1. testík - popsat sebe: I am..., I have got....,jak se jmenuji, kolik let, vlasy, oči,...5 jednoduchých vět

dále budeme pokračovat v popisu osoby 14. lekce - str. 58 - 61,89 

 

 

 9.1. V týdnu od 11.1. - 15.1. si děti napíší v úterý test z ČvS, ve středu z matematiky. Co v nich bude?

ČvS - děti budou zakroužkovávat z možností - ukáže se jim čas na papírových hodinách a ony zakroužkují správnou odpověď ( kolik to bylo ), zakreslování času do předkreslených hodin, názvy světových stran, kolik má rok měsíců, měsíc týdnů,týden dnů; znalost měsíců, ročních období, zimních měsíců.

M - číselná řada do 100, porovnávání( vše v oboru do 100 ),rozklady, doplňování +a- do příkladů, slovní úloha, zaokrouhlování, +a- do 100.

 

8.1. Výsledky testu z Čj

4.Co už umím z českého jazyka dopadlo takto: test psalo 23 žáků

                                                                       1x...1

                                                                                         14x..1

                                                                                           4x..2

                                                                                           3x..3

                                                                                           1x..4

 Kdo na test nebude přítomen, bude ho muset po příchodu do školy dopsat . Učivo, které se tu hodinu probíralo, si samozřejmě doma doplní. Příští týden si děti napíší test z M a ČvS. Kdo dostal známku 3 a horší, dostane nový prázdný test a znovu si ho doma udělá.

 

Učivo Anglický jazyk 11. - 15.11.

10. lekce / str. 42 - 45, 88/89, popsat sebe - ústně na pondělí 11.1.

popsat kamaráda - ústně na čtvrtek 14.1.

pondělí 18.1. - písemně popsat sebe - I am ......, I have got........ - jak se jmenuji, kolik let, oči, vlasy,....maximálně 5 jednoduchých vět

 

 

 3.1. Vítám žáky i rodiče v novém roce

Přeji všem hlavně zdraví a vyplnění osobních přání. Děkuji za společně prožitý rok 2015 a věřím, že i v roce 2016 se opět budeme moci těšit na naše společná setkání.

 Bohužel budu po nějakou dobu nepřítomna. Pro žáky i suplující jsem vytvořila plán, ve kterém najdete popsáno učivo tohoto týdne. V případě nepřítomnosti vašeho dítěte ve škole vám mohu poslat plán na vaši mailovou adresu, můžete mne kontaktovat. Tento týden se začne pracovat s několika novými pracovními sešity, jejich vyzvednutí ve škole je pro nepřítomné dítě ve škole nutné. Dá se jistě poslat i po kamarádovi.

Z důvodu nepřítomnosti třídní učitelky ve škole se konzultační hodiny a třídní schůzky 6.1. RUŠÍ.

 

 

17.12. Ve třídě se opět vyskytly VŠI. Prohlédněte svým dětem hlavy. Znovu připomínám, že infikované dítě nemůžete posílat do kolektivu a musí zůstat doma až do úplného vyléčení.Naštěstí zítra se jde naposledy před Vánocemi do školy.

 

 Od 15.12. - 18.12. nemoc třídní učitelky

VŠECHNY NAPLÁNOVANÉ AKCE PROBÍHAJÍ BEZE ZMĚN !!!

 

13.12. Informace k týdnu od 14.12. - 18.12. - tento týden bez plánu

 

V pondělí si děti přinesou všechny učebnice a sešity a ponechají si je ve škole do čtvrtka, kdy si je zase odnesou. Budeme si střídat hodiny podle potřeby. Počet hodin je celý týden totožný s počtem hodin v rozvrhu.

Středa - dopoledne - KC12. Placeno z třídního fondu.

Sraz před školou v 8.00 hod. Návrat v 10.30. S sebou malý baťůžek se svačinou, pitím a penálem. Odpoledne sraz u třídy v 15.30 - Vánoční hvězda

Pozor! Rodiče dětí, které chtějí přijít na sraz v 15.30 do třídy a chodí do družiny, musejí vyřídit s paní vychovatelkou uvolnění svého dítěte. Děti, které v tuto dobu již nebývají v družině, nebo ji nikdy nenavštěvují, nemusejí kvůli Vánoční hvězdě nosit žádná sdělení o účasti a vyzvednutí z akce od svých rodičů.

Pátek - rozdávání dárků, besídka, film, úklid třídy.

 

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

                                             přeje    Eva Hrubá

                                                                    

9.12. Dnes proběhly Vánoční dílny s maminkami a ( babičkou).

Dílny se nám opravdu povedly. Děti vyrobily za jejich asistence moc krásné výrobky, které se na Vánoční hvězdě budou prodávat samy. Děkujeme paní a babičce Večlové, paní Brýnové, Mostové a paní Schneeweisové, která sice sama nemohla přijít, ale poslala po Filipovi materiál na výrobky. Ještě jednou velké díky.

Zároveň bych ráda upozornila na změnu v čase prodeje u stánků u tříd. Stánek bude v provozu od 16.00 - 17.15. Od 17.15 probíhají vystoupení v tělocvičně.

 

 

6.12. Informace k poslednímu týdnu před Vánocemi :
18. v pátek proběhne ve třídě vánoční besídka. Na ni dejte prosím dětem vánoční cukroví nebo jiné pohoštění ( jaké je ve vašich možnostech ). Hlavně je nutné jim také dát dostatek pití. Součástí besídky bude i letos rozdávání a rozbalování dárků. Zvolila jsem jiný způsob nadělování dárků. Děti budou rozděleny dle svého přání do 6-ti skupin, v každé skupině budou tedy 4 děti. V rámci skupiny si děti dají dárky. Ve skupině si vylosují, kdo komu dárek dá. Takže každý nadělí dárek právě jednomu určitému dítěti.


Tento týden proběhnou akce : v pondělí – Sklář ve škole – 50 Kč na dítě bude hrazeno z třídního fondu
ve středu – Vánoční dílny s maminkami

                                                                                           Hezký předvánoční čas přeje Eva Hrubá

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Anglický jazyk 7. - 11.12.

domácí příprava - 5.,7./ ne abecedu /,8. lekce - opakování, procvičování + barvy, číslovky do 12 - příprava na test

2. % test - čtvrtek 10.12. / chybějící žák si test napíše první hodinu angličtiny po návratu do školy /


30.11. Informace ke každoroční akci Vánoční hvězda
Vánoční hvězda proběhne 16.12.2015 od 16.00 – 18.00 hod. ve třídách. Naše třída bude mít zase připraven stánek s výrobky dětí, které se budou prodávat. O peníze utržené z prodeje se vždy dětem navýší třídní fond a můžou si pak z něj dopřát něco hezkého nebo něco navíc. Proto s dětmi předem děkujeme za jejich podporu a věříme, že se od každého dítěte objeví někdo z rodiny a koupí si některé z výrobků.
Organizace : ve třídě budeme mít všichni sraz v 15.30 – příprava. Od 16.00 bude probíhat prodej. U něho se budou děti střídat. V průběhu večera mohou děti postupně odcházet s doprovodem domů. Pokud by se některé dítě vůbec Vánoční hvězdy neúčastnilo, prosím napište mi to do notýsku.
Pozor!
Prostor před jídelnou je rezervován na charitativní akci – Ozdob strom a tím podpoř nadaci ,,Člověk v tísni“ - projekt Postavme školu v Africe. Před jídelnou bude postavený stromeček. Rodiče, kteří přispějí jakýmkoliv finančním obnosem, si budou moci zavěsit a podepsat vánoční ozdobu. Zde budou stát 2 až 4 vybraní žáci.
Pohoštění
Pohoštění nám letos připraví kuchyň, v nabídce bude: káva, čaj, vánočka, grog a teplý punč.

 

 Anglický jazyk - 30.11 - 4.12.
Opakovat předcházející lekce. Nové učivo - 8. lekce - s.35 -37,88.
 

Domácí příprava - naučit se slovíčka - ústně, písemně, ne cvičení v učebnici, na čtvrtek - přinést nějakou hračku / autíčko, plyšáka, panenku,../
 

 

20.11. Ve třídě se objevily vši, zkontrolujte prosím hlavy vašich dětí. Zamezíte tak jejich dalšímu šíření.

V případě, že najdete hnidy nebo živé vši, postupujte podle směrnice školy. Dítě musí zůstat doma až do jejich úplné likvidace. O jejich zlikvidování je potřeba donést potvrzení vámi podepsané.

Angličtina - 23. - 28.11.

Procvičovat předcházející lekce - ústní i písemná forma

učebnice str. 32/2 / taktéž nalepeno v sešitě / - poznat, porozumět, vyslovit

sloveso I have got - já mám - ústně i písemně

9.11.Milí rodiče,

blíží se nám Vánoce a s nimi i každoroční akce Vánoční hvězda - 16.12.

K ní bychom si zase udělali vánoční dílny . Dílny se budou konat ve středu dne 9.12. Pokud máte nápady, chuť a čas, budeme moc rádi, když nás navštívíte a něco pěkného zase děti naučíte. Zda s některým svým nápadem přijdete, mi prosím sdělte do notýsku. Zároveň napište, zda by vám lépe vyhovovalo dopoledne ( od 8.00 - 11.00 ) či odpoledne ( od 15.30 - 18.00 ).

                                                            děkujeme a těšíme se na vás

                                                                                                    2.A s paní učitelkou

 

 

6.11. v pátek jsme opět ochutnali výrobek od firmy Danone.

 

 

 Anglický jazyk - 9. - 13.11.

  Opakujte si 5. lekci - členové rodiny

Přinést nějakou fotku rodiny a umět pojmenovat členy - This is my family. This is my mother,...

 

23.10. V pátek jsme dostali zdarma výrobek actimel od firmy Danone

 

 

Učivo anglický jazyk - 2. - 6.11.

 

5. lekce - str. 23 - 27, 88

dobrovolný úkol - str. 28/2, 29/5, 29/8 - na pondělí 2.11.
 

 UČIVO anglický jazyk 19.10. - 23.10.

Procvičovat číslovky do 12 - vyslovit, přečíst, poznat napsaný tvar 0 - 12,psát 1 - 7- zájemci klidně 1 - 12

3. lekce - str. 14 - 17,87 - všechny barvy - vyslovit, přečíst, poznat napsaný tvar, umět napsat 8 barev dle vlastního výběru   / zájemci klidně všechny barvy /

procvičovat spojení číslovka + barva + věc - one blue car

1.test - lekce 1. -3. - čtvrtek 22.10.

11.10. Čtení a literární výchova

Během roku doporučuji dětem přečíst minimálně 4 knihy.

Děti si každou přečtenou knihu zapíší do čtenářského listu, který je u mě k vyzvednutí. Každé čtvrtletí budeme dělat besedu o knížkách, kdy děti knížku přinesou ukázat a zároveň mi odevzdají i vyplněný list o četbě. 1. beseda nás čeká 11.listopadu.

 

10.10.

Od úterý do pátku bude probíhat podzimní sběr papíru a víček. Vždy 7.20 - 7.55. Před zadním vchodem do školní jídelny.

 

Škola v přírodě v hotelu Srní v Kašperských Horách

Všichni dostanou závaznou přihlášku na ŠvP, kde jsou podrobné informace o platbách a zálohách. Prosím o podepsání a navrácení nejpozději ve tředu 7.10. A to i v případě nezájmu o účast. Stačí napsat "nemáme zájem" a podpis. Budu tak vědět, kdo o ŠvP nemá zájem a nebudu čekat na navrácení přihlášky.

Informace o hotelu zde: http://www.hotely-srni.cz/hotelysrni/default.asp

                                                                                                                Děkuji

 Ve středu 7.10.jsou na konzultační hodiny  objednáni rodiče od 15.00 - 17.00 hod. V 17.00 konzultace končí. Pokud by někdo potřeboval neodkladně se mnou mluvit, museli bychom se domluvit na jiný den.


                                                                                                              děkuji   Eva Hrubá

 

Z příštího týdne :

Anglický jazyk 5. - 9.10.

Procvičovat číslovky do 12 - vyslovit, přečíst, poznat napsaný tvar , umět psát 1 - 7 / zájemci klidně 1 - 12 /

3. lekce - str. 14 - 17,87 - všechny barvy - vyslovit, přečíst, poznat napsaný tvar, umět napsat 6 barev dle vlastního výběru - do 13.10. / zájemci klidně všechny barvy /

procvičovat spojení číslovka + barva + věc

1.test - lekce 1. -3. - čtvrtek 22.10.

Anglický jazyk 22.9. - 1.10.

2. lekce - str. 10 - 11, 87 - číslovky do 12 - vyslovit, přečíst, poznat napsaný tvar

naučit se říkanku str.12/1

dobrovolně - naučit se psát číslovky 1 - 5

některé děti ještě nepřinesly krabičku na pexeso !

 

Srdíčkové dny -   čtvrtek a pátek
je možno zakoupit magnetky se zvířátky 30 Kč, přívěsky se žetonem 35 Kč, dárkové balení kávy 40 Kč, barevné náramky 30 Kč ( jedná se o podporu vážně nemocných dětí )

Týden od 14.9. - 18.9.

Anglický jazyk - opakovat pozdravy - učebnice str. 7 - 9,str. 87 - jen ústně

...................................................................................................................

Domácí příprava ( DP )

ČJ - sešit Čj 1 - napsat 5x své jméno a příjmení

PS( Fraus ) - 8/2 a 9/4; čtení 15 minut nahlas

M - PS 10/24, 11/26, 12/ 31

Po dnešní kontrole DP jsem přehodnotila její hodnocení : - vše a správně - 1

                                                                                  - jen něco nebo s chybami - v políčku známka - ANO

                                                                                  - bez přípravy - v políčku známka - NE

( Také to zkouším )

.................................................................................................................................

 Evropský týden mobility (ETM) 2015

16.(st) - 22.(út) září


Cílem ETM je upozornit na problémy související se stále narůstající automobilovou dopravou. I v letošním roce kampaň slouží k uvědomění si, že ulice ve městech nepatří jen autům, ale i chodcům, cyklistům a veřejné dopravě. Současně se snažme upozornit na možnosti a výhody alternativních druhů dopravy.

Snažme se prosím alespoň pro tento týden zamyslet, jaké dopravní prostředky používáte a zda je to šetrné k životnímu prostředí.

Na naší škole bude ETM probíhat následovně:

V jednom ze dnů od 16.9. - 22.9.proběhne ve třídě diskuse týkající se důvodu akce, výhod a nevýhod jednotlivých typů dopravy a podobně. Následně děti vytvoří ve skupinkách na velký arch papíru barevný plánek města, které by nebylo znečištěné od automobilové dopravy – „zdravého města, kde by se žilo lidem dobře.“ 

Tento týden budeme také zaznamenávat, kolik dětí k cestě do školy využilo jinou dopravu než automobilovou. Vznikne tak jistě zajímavá statistika.
 

 SPORTOVNÍ DEN 11.9.

V pátek jsme si prověřili svoji zdatnost na 7 stanovištích při sportovním dnu. Házeli jsme medicinbalem, skákali do dálky, překonávali překážkovou dráhu, nosili míček na lžíci, strefovali se do zavěšených lahví, prohazovali míčkem otvor a po zatočení běželi vytyčenou trasu. Moc jsme si to užili. Všichni se chovali sportovně a přáli si navzájem hezké výsledky.

SPORTU HURÁÁÁ !!!!!!!

 

 

Anglický jazyk

Probíraná témata:
- pozdravy, představování se (jméno, věk)
- rozšiřování základní slovní zásoby (rodina, domov, venkov, škola, jídlo, pití, obličej, tělo, hrajeme si, zvířata)
- číslovky do 12
- stavba jednoduché anglické věty v přítomném čase
- porozumění základním konverzačním otázkám a tvoření kladné i záporné odpovědi na ně
- předložky místa
- slovesa mít, chtít, být - informativně

Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí):

hlavní kritéria hodnocení - váha známky 2

- 3 kontrolní testy na procenta - všichni žáci stejný obsah, rozsah a kritéria hodnocení
žáci s SVP mohou mít prodlouženou dobu na test


pomocná kritéria hodnocení - váha známky 1

-min. 3 menší písemné testy
- min. 1 ústní zkoušení – vyprávění, rozhovory, říkanky
- aktivita v hodinách
- práce ve skupinkách a ve dvojicích
- dobrovolné domácí úkoly

Rozsah a hloubka probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.
 

Pomůcky na anglický jazyk
• učebnice, která zároveň slouží jako pracovní sešit – nosit domů a procvičovat
• sešit – mohou nechávat ve třídě
• pastelky, nůžky, lepidlo / mohou mít v kufříku /
• krabičku od čaje, sušenek,…- na pexeso – nechávat ve třídě

 

 

 

 Učební plán a kritéria hodnocení:

 

Český jazyk
Základní okruhy

· věty podle postoje mluvčího – druhy vět, znaménka za větou

· význam slov

· tvrdé a měkké souhlásky, psaní i/y

· párové souhlásky

· abeceda

· u – ú – ů

· slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky

· jména obecná a vlastní

· věta jednoduchá, souvětí

· sloh – popis, vypravování

· hlasité i tiché čtení s porozuměním

Kritéria hodnocení

· každý měsíc velký test s hodnocením v %, převedených na známky

· dílčí zkoušení písemné a ústní ( nejméně 4x za klasifikační období)

· pamětná prezentace naučené poezie (1 x za čtvrtletí)

· plnění kritérií pro vyplnění čtenářského listu  a prezentaci přečtených knih: alespoň 1 knihu za čtvrtletí

· vedení pracovních sešitů, sešitů a písanky, portfolia

· plnění skupinových i individuálních úkolů - aktivní přístup k plnění zadané práce včetně vlastního hodnocení pomocí symbolů

· při celkovém hodnocení se přihlíží pozitivně k domácí přípravě

Matematika
Základní okruhy

· Obor 0 – 100 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše)

· zápis čísla v desítkové soustavě, práce s číselnou osou

· sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku

· násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek

· slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně

· orientace v čase, čtení časových údajů z hodin

· rýsování a měření úsečky

· rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů

Kritéria hodnocení

· každý měsíc velký test s hodnocením v %, převedených na známky

· dílčí zkoušení písemné a ústní ( nejméně 4x za klasifikační období)

· vedení pracovních sešitů a portfolia

· plnění skupinových i individuálních úkolů - aktivní přístup k plnění zadané práce včetně vlastního hodnocení pomocí symbolů

· při celkovém hodnocení se pozitivně přihlíží k domácí přípravě

Člověk ve světě
Základní okruhy

· městská část Praha – Libuš, místní krajina, orientace v krajině, působení lidí na krajinu, minulost a současnost

· dopravní výchova

· rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce, mezilidské vztahy, osobní bezpečí

· látky a jejich vlastnosti, třídění látek

· živá příroda – známí živočichové a rostliny

· orientace v čase – hodiny, měsíce

· lidské tělo – základní stavba, péče o zdraví, zdravá výživa

· pěstování rostlin – péče o pokojové rostliny

· příprava jednoduchého pokrmu, stolování

Kritéria hodnocení

· 3 velké testy s hodnocením v %, převedených na známky vždy po probraném celku

· dílčí zkoušení písemné a ústní ( nejméně 4x za klasifikační období)

· vedení pracovního sešitu a portfolia

· plnění skupinových i individuálních úkolů - aktivní přístup k plnění zadané práce včetně vlastního hodnocení pomocí symbolů

· při celkovém hodnocení se pozitivně přihlíží k domácí přípravě

Společná kritéria hodnocení

Pro hodnocení žáků se v průběhu klasifikačního období používá pětistupňová klasifikační stupnice.

( dle uvážení vyučujícího doplněná různými symboly (odměny razítky, obrázky – kladná motivace). Známky za práci v hodině,

referáty, kontrolní cvičení, apod. mají poloviční váhu oproti testům na %. Na vysvědčení jsou žáci hodnoceni známkami bez

pomocných znamének. Výsledná známka na vysvědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale

vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli.

Procenta / známka:

- 100-90 % / 1

- 89-75 % / 2

- 74-51 % / 3

- 50-25 % / 4

- 24 - 0%  / 5

  v MA - počítání předmětů, číselné řady, slovní úlohy a jejich zápisy, rozklady čísel, + a - do 20 bez přechodu 10.

V pátek 11.9. bude sportovní den v areálu školy. Děti přijdou ve sportovním oblečení v pohodlné sportovní obuvi, tento den se neučí. Konec vyučování v 11.40

Domácí příprava ( dále jen DP ) se bude odevzdávat za celý týden až v pátek před vyučováním. V žákovské knížce bude pozitivně hodnocena.

..................................................................................................................................

DP pro týden od 7.9. - 11.9.

Čj - PS ( Fraus ) - str.5/2, str.7/8, denně číst nahlas 15minut.

M - PS - 4/3, 6/10, 8/14

..........................................................................................................................

 Cvičení v pracovních sešitech jsme si rozdělili na cvičení prověřovací - červený puntík

                                                                            cvičení procvičovací - zelený puntík

                                                                             domácí příprava -      modrý puntík

Neoznačená  cvičení si děti mohou dělat jako cvičení rozšiřující.

 

 

 3.9. Milí rodiče, děkuji za vaši téměř 100% účast na třídních schůzkách. Proto nepovažuji za nutné psát ze schůzek nějaký výstup. Jen uvedu některé další informace, které vyplynuly z dnešního dne. 

  1.  Dnes děti obdržely žákovské knížky ( i my jsme je převzali dnes dopoledne ). Prosím o jejich vyplnění.
  2. Učebnice si děti budou převážně nechávat ve škole ( v budníčcích pod tabulí ). Netýká se angličtiny.
  3. Domů a do školy si budou nosit pracovní sešity a malé sešity k jednotlivým předmětům.
  4. Na český jazyk teď v počátcích budou mít ještě 2 sešity s pomocnými linkami.
  5. K domácí přípravě každý den patří čtení nahlas aspoň 15 minut.
  6. Další pokyny k mimočítankové četbě čekejte prosím příští týden.

Tento týden se žádná domácí příprava nekoná.

Prosím o vyjádření k předběžnému zájmu o ŠvP s plaveckým výcvikem. Zároveň ještě o podepsaný informovaný souhlas a posudek zdravotní způsobilosti.

 

 

1.9. Pozor změna, od 1.9.2015 mají všichni strávníci přihlášený oběd. Odhlašuje se každý sám.( informace od vedoucí školní jídelny )

Děkuji rodičům za seznámení se se stránkami třídy ( bylo vidět na přinesených lístečcích ) a těším se na další roční spolupráci.

Důležité informace pro rodiče:

První školní den budou mít děti pouze 1 vyučovací hodinu. (do 8,45) Následně od úterý do pátku to budou 4 hodiny. (do 11,40)

Hned v úterý mi prosím pošlete po dětech sdělení ( na lístečcích ), jak budou první týden chodit či nechodit na oběd a do školní družiny. Děti domů donesou zápisní lístek do družiny. Jinak si ho můžete samozřejmě stáhnout a už 1.den poslat po dětech vyplněný.  

 Učebna zůstala stejná jako minulý rok.

Pomůcky :

 Sešity jsem objednala hromadně.

Další :  • obaly na sešity a knihy • pravítko, pravoúhlý trojúhelník s ryskou • tužka č. 1, 2 a 3 • guma • 2 pera , pákový šanon se 100 euroobaly ( dopsáno dodatečně )

TV : • pytlík na cvič. úbor • tričko s krátkým rukávem • krátké kalhoty • cvičky

VV : • vhodné nůžky • lepidlo „Herkules“, tyčinkové lepidlo • vodové barvy, paleta na tempery, kelímek na vodu • temperové barvy • plochý, kulatý (tenký a silný) štětec • hadřík • modelína • barevné křídy • tuš černá + seříznutá špejle • barevné papíry • ) • pastelky • voskovky • 5 ks špejlí • podložka na ochranu lavice (nejlépe starý pogumovaný ubrus) • pracovní oblek (stará košile s dlouhým rukávem) • nenosit po částech, přinést najednou a mít podepsané! ( barevně je to, co jsme někteří neměli třeba celý rok ) - vše umístěné v kufříku s funkčním zavíráním

Hygienické potřeby : budu kupovat postupně z třídního fondu, o kapesnících platí to, co jsme si řekli minulý školní rok

Dne 2. 9. se konají třídní schůzky všech tříd. Začátek třídních schůzek je pro třídy prvního stupně v 17:00, pro třídy druhého stupně v 17:30. Od 16:00 mají všichni vyučující konzultační hodiny. Rada rodičů proběhne v 18:00 ve sborovně.

Na třídních schůzkách všichni dostanou formuláře k vyplnění, proběhne seznámení se školním řádem, vybírání peněz za kopírování - 300 Kč, příspěvek do třídního fondu - 500 Kč a placení objednaných pracovních sešitů ( sumu v této době neznáme, počítejte však s částkou okolo 600 Kč ). Vydání pracovních sešitů dětem závisí na jejich proplacení. Takže dokud nebude sešit zaplacen, dítě ho nedostane a nebude v něm moct pracovat. Proto prosím o jejich zaplacení co nejdříve. Na třídní schůzku by tedy bylo dobré přijít celkem s obnosem 1 400 Kč.

Další informace  :

1.den si děti vezmou do školy jen penál a nějaké desky.

2.den už normální aktovku do školy. Zároveň igelitovou tašku, budou dostávat učebnice. Také si vezmou svůj prázdninový zážitkový deník.

3.den už bude probíhat vyučování podle rozvrhu, který děti dostanou.

Doporučuji, abyste se všichni seznámili na stránkách školy s článkem Bezpečnostní situace ze dne 20.7.2015 v sekci Aktuality. Jistě pak pochopíte některá opatření k přístupu do školy.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
Ředitelské volno - 26. – 27. října + Podzimní prázdniny – 29. – 30. října
Ředitelské volno – 21. – 22. prosince + Vánoční prázdniny – 23. prosince – 3. ledna
Pololetní prázdniny – 29. ledna
Jarní prázdniny – 29. února – 6. března
Velikonoční prázdniny – 24. – 25. března
Ukončení školního roku – 30. června
Hlavní prázdniny – 1. července – 31. srpna 

 

 

 

                                                                                     vaše učitelka     Eva Hrubá

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina - 23. - 28.11.

 

 

 

 

Procvičovat předcházející lekce - ústní i písemná forma

 

 

 

 

 

 

 

 

Angličtina 25.1 - 28.1.

 

Angličtina 4. - 8.4.

 

 
Angličtina 2. – 5.5.

 

Zůstává zadání z minulého týdne.
Angličtina 25. - 28.4.

 

 

 

Opakovat slovní zásobu 11.,12.,13.,15. lekcí ve větách:

 

I have got / I haven´t got

Pepa, Jana has got / hasn´t got

I like / I don´t like

 

 

Umět napsat 10 slovíček - jídlo, pití, ovoce, zelenina - dle vlastního výběru

 

Umět napsat 10 slovíček - oblečení - dle vlastního výběru

Přinést min. 4 obrázky - jídlo, pití, oblečení - z letáku, sám nakreslí, vystřihne z pexesa v učebnici...na 28.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí 6. 6. 2016 se koná výlet 2. C a 2. A do MIRAKULA v Milovicích. Sraz před školou v 7.45 hod. Odjezd z parkoviště u školy v 8.15 hod. Návrat bude kolem 15. 00 hod.

S sebou: batůžek s velkou svačinou (i za oběd), pití, pláštěnku, kapesníčky, igelitový sáček do autobusu. NEBRAT žádné hračky apod. Možné kapesné.

Na sebe pohodlné oblečení a boty (možnost ušpinění). http://www.mirakulum.cz/


Cena: doprava – 220,- Kč

vstupné – 150,- Kč (včetně jízdy vláčkem)

CELKEM: 370,- Kč

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do pátku 13. 5. 2016. Neodevzdaná přihláška do stanoveného data znamená neúčast dítěte na výletě. Peníze budou vybírány v týdnu od 16. 5. – 20. 5.


ZDE ODSTŘIHNĚTE

-------------------------------------------------------------------------------------


Moje dcera/syn____________________________, třída ______, se výletu zúčastní ano/ne.

Po návratu si dítě převezmu u autobusu / dítě půjde do ŠD / půjde domů samo.

 

 

 

Podpis zákonného zástupce:________________________________

 

 

 

 

 

Angličtina 30.5. - 17.6.

 


19. lekce - na farmě - slovíčka str. 90

na pondělí 6.6. přinést obrázky různých zvířat / domácí, ZOO, farma / - z novin, časopisů, učebnicové pexeso,... - nejméně 3.

POZOR - test pondělí 13.6. - 16.,19. lekce

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana