2.A

 
  2.A  

 

Závěrečný piknik :-)

 se nám moc líbil. Zasportovali jsme si, posvačili výborné

 buchtičky a tím děkujeme maminkám :-). Bylo nám spolu moc

 příjemně.

 

 

 

 

 

 

Rozvrh online výuky

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH

8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
10:00 - 10:45
10:55 - 11:40
11:50 - 12:35
Po TH -všichni Čj -1.skupina Čj -2.skupina Aj sk.Lysenko A./AJ sk. Kul. Intervence (Vuová)
Út AP M -1.skupina M- 2.skupina Čvs- 1.skupina
St AP Čj -1.skupina Karate Čj -2.skupina
Čj - OMJ (Francová)

Čt
M- 1.skupina

M- 2.skupina
ČJ - OMJ (Francová)

Čvs- 2.skupina

Čj- 1.skupina Čj- 2.skupina
ČJ - OMJ (Francová)
AP/AJ sk. Kul. Aj sk.Lysenko A.

AP - p. Kateřina Brejchová, dopomoc asistenta pedagoga, možnost se připojit na hodinu

Skupina 1: Eliška, Áďa M.,Šimon, David, Áďa R., Honzík Lébl, Anička Tran, Laura, Kačka, Terka H.

Skupina 2: Terka V., Max, Lukáš, Anička D.,Linda, Naty, Honzík Leh., Winči, Lucka, Ála

Intervence (Vuová): Jan Lébl, Maxmilián Zhytnyk, Natálie Hanousková, Tereza Vodrážková

OMJ ( Mgr.Kateřina Francová): Anička Duong

DÚ Aj sk. Lysenko na 17.05.21,1) na vytisknutých papírech str.51-napište si názvy oblečení pod obrázky, str.47 nakreslíte si do sešitu nejoblíbenější vaše oblečení se slovy,Prac.seš. Cv.5 str.37

15.05.21,1)AB(Prac.seš.) Ex.3 p.37,2) nakreslíte si do sešitu obrázky oblečení se slovy A skirt-sukně,a T-shirt-tričko, socks-ponožky,shoes-boty, trousers-kalhoty, a jacket - bunda/sako, naučte se slova https://www.youtube.com/watch?v=gQGwp7iNRCE&t=63s odevzdávejte.

03.05.21, 1)AB(Prac.seš)Ex.(Cv.)10 p.(str.)35,2)opakujte zájmena- odevzdávejte.

30.04.21, 1)AB(Prac.seš)Ex.(Cv.)9 p.(str.)35,2)opakujte zájmena- odevzdávejte.

19.04.21, 1)AB(Prac.seš)Ex.(Cv.)4 p.(str.)32- odevzdávejte.

16.04.21, 1) Napište si do sešitu slovíčka This- tohle, That - tamhle.2)AB(Prac.seš)Ex.(Cv.)5p.(str.)33- odevzdávejte.

12.04.21 , 1) Pb(Uč) Ex.(Cv.)2 p.(str.)23naučte se slovíčka nazpamět a psaní barev.2)vyberte 9 slovíček-barev z Uč.str.22 a napište si je do sešitu na Bingo.3).Ab(Prac.seš) Ex.(Cv.)1,2 p.(str.)32,4) poslechněte si písničku a naučte se ji https://www.youtube.com/watch?v=0CRVM4vvA24.odevzdávejte.

Velikonoční prázdniny 1.4. - 5.4.

 

 Dobrovolná hodina aj p. uč. Kuliková - 1. 4. od 15.00 - 15.45 :)

 

ÚKOLY:

T

10.5. - 14.5.

Čj - slovesa, Mat. - násobení a dělení 3, 4, Čvs - domácí ptáci

14.5. Čj- učebnice str. 93, D.Ú. - ,,Procvičujeme..." str. 37/2c, 3a, str., 38/a, b, c

13.5. M-velká str. 24, 25, D.Ú. str. 22/1, 2, str. 24/1, 25/3, Čvs- 2. skupina str. 62, 63

12.5. Čj-str. 25/1, 2, 4, D.Ú. Čj - str. 25/3

11.5. M-velká str. 20, D.Ú. str. 21, Čvs - 1. skupina str. 62, 63

10.5. TH - práce ve skupině, Čj str. 24, D.Ú. - Čj str. 24/2, ,,Procvičujeme...str. 37/ a, b

26.4. - 30.4.

Čj - úvod do slovních druhů - podstatná jména, Mat. - násobení a dělení číslem 3, Čvs - hospodářská zvířata

30.4. Čj - str. 21, D.Ú. Písanka - str. 16

29.4. M - str. 13, 14/1, D.Ú. M - malá str. 3, Čvs 2. skupina - učebnice str. 52, 53, 54, 55

28.4. Čj - str. 20, D.Ú. Čj str. 20/4, Písanka str. 15

27.4. M  - str. 12, 13/1, D.Ú. M - malá str. 2, Čvs 1.skupina -  učebnice str. 52, 53, 54, 55

26.4. TH  - kamarádi ve škole, Čj str. 19, D.Ú. Čj str. 19/5, ,,Procvičujeme...."str. 35

12.4. - 16.4.

Čj - párové souhlásky, Mat. - násobení číslem 2,3, Čvs - ,,Co lidé dělají"

16.4. Čj str. 12/1,2, D.Ú. 12/3,4

15.4. M velká fialová str. 5/1,2,3, D.Ú.,velká str. 5/4, malá fialová str. 1, Čvs - 2. skup. str. 55

14.4. Čj str. 11, D.Ú. ,,Procvičujeme..." str. 23/5

13.4. M - fialová velká, str.3, D.Ú. str. 4/1,2, Čvs - 1.skup. str. 55

12.4. TH - sportujeme během domácí výuky, Čj str. 10, D.Ú, ,,Procvičujeme...."str. 22/e, f

6.4. - 9.4.

Čj - párové souhlásky, Mat. - násobení číslem 2, Čvs - čas, jaro

9.4. Čj str. 9/1, D.Ú. str. 9/2, 3, 4

8.4. Mat. malá zelená str. 45, D.Ú. Mat. malá zelená str. 46, Čvs - 2.skup. str. 54

7.4. Čj str. 8 - dokončení, D.Ú. ,,Procvičujeme..." str. 22/c,d

6.4.  Mat. fialová velká str. 1,2 D.Ú. str. 2/2,3, Čvs - 1. skup. str. 54

29.3. - 31.3.

Čj - párové souhlásky, Mat. - slovní úlohy, hodiny, Čvs - jaro, Velikonoce

31.3. Čj str. 7 dokončení, str. 8/1- první sloupeček, D.Ú. ,,Procvičujeme..."str. 19, 20, 21

30.3. M velká - slov. úlohy, str.62,63, D.Ú. M malá str.38/1, 40/1, 44/1, Čvs -1. skup. čas, str. 52, 53

29.3. TH - online výuka, Čj párové souhlásky, D.Ú. ,,Procvičujeme....." str. 18

22.3. - 26.3.

Čj - párové souhlásky, Mat. - sčítání a odčítání v řádku dvojc. č., závorky, Čvs - kalendář, čas

26.3. Čj poslech textu a rozbor, D.Ú. Písanka str. 13

25.5. M velká str. 61, D.Ú. M malá str. 33, 34, Čvs 2. skup. str. 51 - měsíce, období 

23.3. M velká str. 59, D.Ú. M malá str. 32, Čvs 1. skup. str. 50, 51 - měsíce, období 

22.3. TH - chování v online výuce, Čj - párové souhlásky D-T, D.Ú. ,,Procvičujeme..." str. 16, 17

15.3. - 19.3.

Čj - párové souhlásky, Mat.- početní operace do sta pod sebou a v řádku, Čvs - měsíce, období, dny

19.3. Čj ,,Procvičujeme slabiky"str.15, četba a práce s textem

18.3. M velká str. 58 celá, 59/5, D.Ú. M malá str. 30 celá, str. 31/1, Čvs PS str. 50 roční období

17.3. Čj učebnice str. 72 - párové souhlásky B - P - ústně, D.Ú. Písanka 2.díl str. 12

16.3. M velká str. 57/3,4,5, Čvs PS str. 50 pouze roční období, D.Ú. Mat. malá str. 29

15.3. TH - chování v online hodinách, Čj - párové souhlásky PS str. 6/1,2,3 D.Ú. ,,Procvič. souhl." str. 14

8.3 - 12.3.

Čj - slova příbuzná, měkké a tvrdé slabiky, Mat. + a - pod sebou, násobilka, Čvs - zdraví

12.3. Čj četba - práce s textem, báseň

11.3. M velká str. 55/3,4, str. 56 celá, D.Ú. Mat. malá str. 26, 28, Čvs - dokončení str. 49

10.3. Čj - ,,Procvičujeme měkké a tvrdé slabiky" D.Ú. str.12,13

9.3. Mat. velká - slovní úlohy - str. 54/2,3, str.55/2,5, Čvs -opakování -zdraví, str. 49, D.Ú. Mat.malá str. 27

8.3. TH - online výuka, Čj - slova příbuzná, PS str. /2,3, ,,Procvičujeme slabiky" str. 11/1 D.Ú. PS str. 4

1.3. - 5.3.

Čj - slova příbuzná, měkké a tvrdé slabiky, Mat. + a - pod sebou, Čvs - nemoc, úraz

5.3. Čj str. 5/1, četba Čítanka str. 105, D.Ú. ,,Procvičujeme slabiky..." str. 10

4.3. D.Ú. Mat. malá str. 24, velká str. 53/4, 54/1, Čvs str. 48 - zdraví

3.3. D.Ú. -  Čj PS str. 4/4, Procvičujeme měkké a tvrdé slabiky str. 9/4,5 

2.3. M, velká zelená str. 53/ 1,2,3 + a - pod sebou, Čvs str. 48 - nemoci a úrazy

1.3.TH-společné aktivity o víkendu, Čj-tvary slov, PS str. 4/1,2,, Procvičujeme měkké a tvrdé slabiky" str. 8

PO 22.3. 4. VH - 10.55 - 11.40
PÁ 26.3. 4. VH - 10.55 - 11.40


Milé děti, sdílím Vám nějaká užitečná videa k procvičení výslovnosti a slovíček :)

Krásný víkend :)

paní učitelka M. Kuliková

If you´re happy and you know it

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/if-youre-happy-and-you-know-it

Incy wincy spider

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/incy-wincy-spider

Head Shoulders Knees and Toes

https://www.youtube.com/watch?v=y8a2OW0DPG4

Hello!

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Bingo

https://www.youtube.com/watch?v=9mmF8zOlh_g


DÚ Aj sk. Lysenko na 09.04.21,1) nakreslete velikonoční přáníčka na papír a napište si:Happy Easter!!!,Easter eggs,Hot cross bun,Easter bunny https://www.youtube.com/watch?v=xfwJY7D5h9E , https://www.youtube.com/watch?v=2GBhDPkXsJs,https://www.youtube.com/watch?v=7yx2xIpNiQ4.2)naučte se slovíčka části obličeje a zvířat nazpamět a jejich psaní.-odevzdávejte.

29.03.03,  1) AB(Prac.sešit)-Ex(Cv).6 p(str).30, naučte se slovíčka části obličeje a zvířat nazpamět.2)Přečtěte si pohádku Pb(Uč.)Ex.(Cv.)5 p.(str.)18,trénujte čtení pohádky- odevzdávejte.

26.03.21, 1)nakreslite si příšerku do sešitu a popište si příšerku: I've got three 3/five5 ears, I've got two2/six6 eyes,..2)Poslechněte si písničku https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws, https://www.youtube.com/watch?v=6pLFxeumlpE&t=9s a naučte se písničku nazpamět. .2)vyberte 9 slovíček- zvířátek z Uč.str.14 a napište si je do sešitu na Bingo....odevzdávejte,e-mail alla.lysenko@zsmeteo.cz.

22.03.21,  1) AB(Prac.sešit)-Ex(Cv).7 p(str).27, 2) nakreslite si obličej do sešitu a napište si správné části obličeje_____________ear, __________eye, .... odevzdávejte.

19.03.21, 1) AB(Prac.sešit)-Ex(Cv).5 p.(str).29, Napište si do sešitu:How many cows/hens/lambs have you got?Kolik krav/slepic/jehňat máte?- I've got-já mám ..,2 )Poslechněte si písničky a naučte se písničky nazpamět. https://www.youtube.com/watch?v=BfUoopDpmmY , https://www.youtube.com/watch?v=6qh_qTOgkhY , https://www.youtube.com/watch?v=EFXxfpforSc odevzdávejte.Prosím,připravte si malé obdélníčky(2x2)papíru(10 kusů)na Bingo.

15.03.21, 11) AB(Prac.sešit)-Ex(Cv).1 p(str).28,Ex(Cv).3 p(str).28,2 )Poslechněte si písničku a naučte se písničku nazpamět. https://www.youtube.com/watch?v=BfUoopDpmmY neodevzdávejte.

12.03.21,1) PB(Uč)-Ex(Cv).4 p(str).9 Napište do sešitu fráze a přečtete si věty: Would you like a cake?-Yes,please/No,thahk you.I'd like a cake.Here you are.2)AB(Prac.sešit)-Ex(Cv).5 p(str).25 neodevzdávejte. 


 

Popisujeme a malujeme hračku, moc se nám to povedlo :-)

Zúčastnili jsme se akce "Dobrodružství se zvířaty" s cestovatelem Adamem Lelkem :-)

Pracujeme s textem :-)

Maxovi přejeme vše nejlepší k narozeninám. :-)

Další lednový oslavenec. Tentokrát jsme popřáli Winči. :-)

Oslavili jsme Terezčiny narozeniny :-)

S Honzíkem jsme oslavili jeho narozeniny :-)

S Davidem jsme oslavili jeho narozeniny

Prožili jsme den se ,,Třemi králi"

noce u nás doma :))

18. 12. 20 Vážení rodiče, zasílám práci a opakování do hodin aj. Krásné Vánoce :) MK

AJ - pracovní sešit str. 14/2,3 a 17/7, pracovní list ke stažení zde

                                                                                             zde

21.12.20 DÚ ANGLICKÝ JAZYK skupina Lysenko - Samostudium 21.12.20 Prac.seš. Cv.1 str.14-napište chybějící písmena do slov a poté napište slova celá,Cv.4 str.15.

Č j - PS str. 37/1 - obrázek, str. 38, Písanka str.34,35,36 - PRAVIDELNĚ ČTEME 

M velká zelená - do str. 6, malá str.1,2,3

    

Rozdali jsme si dárečky a těšíme se na prázdniny!

A slavíme Natálku


 Jsme účastníky silničního provozu a na silnici se umíme bezpečně

 pohybovat

 Také jsme oslavili Lucinku :-)

Pracujeme s vánoční tématikou - křížovky, diktáty a skupinnové práce...

I nás navštívil čert a trochu jsme se báli :-)

Píšeme Ježíškovi a myslíme na všechny... Moc a moc se už těšíme na

Vánoce...

 

 

Naše krmítka pro ptáčky :-)

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana