2.B

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                          

Milí rodiče, společně jsme ukončili druhou třídu. Děkuji Vám všem za vstřícnost, díky které jsme vše bez obtíží zvládli. 

Přeji krásné prázdniny. HD

 

 

 

 

26. -  30. 6.

Milí rodiče, zdravím v posledním týdnu školního roku. Nejprve pár řádků ke škole v přírodě. Celý týden proběhl bez komplikací. Děti byly naprosto skvělé. Byly samostatné, neměly žádné konflikty, kamkoliv jsme přišli, chovaly se ukázkově. Občasný dyskomfort zvládaly bez potíží. Vzhledem k horku jsme museli zpomalit a věnovat více času odpočinku, takže jsme nestíhali psát deník. Vynechali jsme i sportovní soutěže. Přesto si myslím, že si všichni školu v přírodě užili. Celou dobu panovala dobrá nálada, nikdo si nestěžoval. Drobné stesky jsme hned zažehnali. Musím vám všem poděkovat, protože je vaší zásluhou, že máte bezva děti.

Tento týden se budeme věnovat dokončování některých PS, deníku, úklidu a pod. Fotek mám spoustu, některé přikládám, zbytek bude na CD. 


 

 

 

 

 

 

 

12. - 16. 6.

Zdravím v posledním pracovním týdnu. Pak už nás čeká jen zábava. Napíšeme si závěrečné testy, uzavřeme známky. Obsah testů viz. minulý týden. Dokončíme poslední centra. Plán na tento týden si netroufám odhadnout. Po napsání testů dokončíme PS - ČJ, ČvS. M si poneseme do třetí třídy, protože je tam násobilka 6 -9. Přeji hezký týden.

 

Na ŠvP potřebujeme.....

autobusu: Sraz 19. 6. v 7.45 na parkovišti u školy. Odjezd v 8.00 hod. Rodiče osobně předají dítě učiteli.

V obálce: bezinfekčnost s datem 19.6., formulář pro zdravotníka, 4 x pohled pro děti, kapesné na výlet max. 200 Kč (pokud ho nechcete nechat u  dítěte), popsané léky + kinedril.

Batůžek: lahev s pitím, svačina, pláštěnka, přezůvky, pytlík, kapesníky.

S sebou: oblečení, plavky?, kšiltovka, sluneční brýle(pokud je děti potřebují), krém na opalování, sprej proti klíšťatům, bílé tričko, šátek, baterka, penál, blok, plyšounka, knížka, spol. hra.

Žádné sladkosti, mobilní telefony, elektronické hry a zbraně.

Uvítáme společné mlsoty 24x, buchtičky, sušenky, pitíčka nebo drobné dárky a odměny. Pokud budete něco potřebovat, zkoušejte volat dopoledne nebo večer okolo 21.00 hod.

Návrat: 23. 6. okolo 11.00 hod.- Rodiče osobně převezmou dítě od učitele u autobusu.

 

5. 6. - 9. 6. 

Zdravím v novém týdnu. Čeká nás příprava na závěrečné testy, které si napíšeme příští týden.

Plán:

Čj: Práce s textem - krátká pohádka, odpovědi na otázky celou větou, usuzování z textu. Přepis psacím písmem, určování PJ a S, doplňování předložek, vlastní jména, párové hlásky, tvrdé  a měkké slabiky.

Příprava na testy -viz. obsah testu.

M: +,- v oboru 0- 100, dělení a násobení v oboru 0 - 4, slovní úlohy, rýsování  a měření úseček.

 Příprava na testy - viz. obsah testu.

ČvS: Hlavní město ČR, řeka, která jím protéká, adresa, rok a týden v číslech, důležitá tel. čísla, hodiny, zvířata, hmyz, ovoce, členové rodiny.

Opakování.

 

Projekt: " Opakování s pohádkou"

 

 Dětský den....

 

 

29. 5. - 2. 6.

Zdravím v novém týdnu, čeká nás několik akcí. Také nám došla šťáva, prosím především ty děti, které minule nepřinesly.

30. 5. Focení tříd - fotografie 35,- Kč

31. 5. Cyklojízda - pro přihlášené 

2. 6. Dětský den - učit se nebudeme. Potřebujeme: svačinu, pití, sportovní oblečení, čip.

Plán: 

tento týden moc učiva nestihneme.

Čj: Procvičování probraných slovních druhů, vyvození spojek a seznámení  s ostatními slovními druhy. Čtení s porozuměním, práce s textem.

M: +,- v oboru 0-100, x : v oboru 0-5, slovní úlohy.

ČvS: Léto na poli, v lese.

Projekt: " Opakování s pohádkou" 

Obsah CA: převážně čtenářská gramotnost, orientace v textu, zápis vlastních myšlenek.

 

22. 5. - 26. 5.

Ahoj všichni, tento týden bude bez mimořádných událostí. Dokončili jsme projekt o vodě (posíláme ke kontrole). Přeji krásný týden.

30. 5. Focení tříd

31. 5. Cyklojízda - pro přihlášené

2. 6. Dětský den - příspěvek 10 Kč na odměny - (placeno z fondu)

Plán:

Čj: Vyvození předložek, opakování podstatných jmen a sloves. Stále procvičujeme y,i,ý,í po tvrdých a měkkých slabikách, párové hlásky, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, vlastní jména. Vytváření vět, smysluplnost vlastního zápisu. Sebekontrola zápisu. Čtení s porozuměním, odpovědi na otázky. Přepis, diktát u,ú,ů.

M: Násobení a dělení v oboru 0 - 4, +,- v oboru 0-100, práce ve čtvercové síti.

ČvS: Místo, kde žijeme. Opakování a práce v PS.

Projekt: "Opakování s pohádkou" 

V centrech aktivit celkové opakování probraného učiva. Čtení pohádkových textů, vytváření vlastních příběhů, procvičování gramatických pravidel. Zábavná matematika, barevná matematika, rýsování, logické úlohy.


15. 5. - 19. 5. 

Zdravím v novém týdnu. Žádné mimořádné akce nás teď nečekají. Přeji vám krásné jarní dny.

Plán: 

Čj: Podstatná jména a slovesa. Základní skladební dvojice. Vyhledávání ve větách, vytváření vlastních spojení. Procvičování probraných gramatických pravidel. Čtení s porozuměním, práce  textem. Na pokračování společně čteme Kosprd a Telecí od Evy Papouškové.

M: Násobení a dělení 1 - 4, o kolik více a méně, koikrát více a méně ve slovních úlohách, +,- v oboru 0-100.

ČvS: Voda - živočichové a rostliny. 

Projekt: " Voda, vodička" - dokončení

 

 

 

 

 

8. 5. - 12. 5.

Ahoj všichni, děkuji Vám, že jste přišli na třídní schůzky. Tento týden nás žádné mimořádné akce nečekají. Přeji pěkný týden.

 

V pátek jsme si užili Zahradu......

Plán:

Čj: Úvod do slovních druhů. Procvičování tvrdých a měkkých slabik. Čtení s porozuměním, práce s textem, usuzování z textu na základě vlastních zkušeností. Odpovědi na otázky celou větou. Opis, přepis, práce v písance.

M: Fixace násobilky 2, 3. Násobení a dělení č. 4. +,- v oboru 0 - 100.

ČvS: Mazlíčci - zástupci, způsob chovu, péče.

Projekt: " Voda, vodička"

 

1.5.- 5. 5.

Zdravím v novém týdnu, čeká nás plno událostí. Napíšeme si testy za duben.

Po - státní svátek

St - 16.00 - 17.00 hod. konzultace, 17.00 hod. třídní schůzky - info o ŠVP

Pá - Trnkova zahrada - 80,- Kč - Děti přijdou pouze s malým batůžkem. Potřebují penál, svačinu, čip.

Čj: Krátký text - odpovědi celou větou. Doplňování y,i,í,ý po tvrdých a měkkých slabikách, tvoření vět se slabikami bě, pě, vě, mě, párové hlásky, slova se slabikami dě,tě,ně. 

Úvod do slovních druhů. Čtení s porozuměním, usuzování z textu. Popis události. Psaní slov a vět psacím písmem. Kontrola zápisu.

M: +,- v oboru 0-100 v různých typech příkladů, příklady v závorkách. Násobení a dělení č. 2,3. +, - pod sebou. Slovní úloha - o kolik více, kolikrát více. Rýsování, porovnávání, měření a značení úseček.

Násobení a dělení číslem 2,3. Násobky č.4. +,- v oboru 0 - 100 - procvičování.

Aj: Oblečení

ČvS: Jarní měsíce, ptáci, kteří se vrátili z teplých krajin, jarní květiny, členové zvířecí rodiny - hosp. zvířata, užitkovost.

Voda - koloběh vody v přírodě, život u vody.

Projekt: " Voda, vodička"

 

 

24. 4. - 28. 4.

Ahoj všichni, vzhledem k tomu, že je ve třídě větší nemocnost, v tomto týdnu budeme převážně opakovat a procvičovat. Sjednotíme učivo, které děti zvládly doma s tím, které jsme dělali ve škole. V prvním květnovém týdnu si napíšeme testy za duben.

26.-28.4. 7:20-7:55h Sběr papíru a víček - rampa u jídelny.

Čj: Opakování a procvičování probraného učiva. Opis, přepis, doplňovačky. 

M: Násobení a dělení č.2, násobky č.3. +,- v oboru 0-100.

ČvS: Zvířata - hospodářská, volně žijící, mazlíci.

 

Projekt: " Voda, vodička"

Život u vody, koloběh vody v přírodě, vodní zdroje - řeky, jezera, rybníky, moře.

 

17.4. - 21. 4.

 Zdravím po velikonočních prázdninách. V tomto týdnu žádné mimořádné akce nemáme. 

26. - 28. 4. Sběr papíru a víček - rampa u jídelny.

Plán:

Čj: Slova se slabikami dě, tě, ně. Procvičování užívání párových hlásek, tvrdých a měkkých slabik. Čtení s porozuměním, práce s textem, usuzování z textu na základě zkušenosti. Psaní psacím písmem, práce v písance. Opis, přepis - kontrola vlastních zápisků.

M: Dělení číslem 2, procvičování násobení č. 2, násobky č. 3. Procvičování +,- v oboru 0-100.

ČvS: Jaro - zvířata, mláďata.


Projekt: " Jarní probuzení"

 

10. - 14. 4

Zdravím v pašijovém týdnu a přeji vám i dětem krásné Velikonoce.

Plán:

Čj: Procvičování užívání párových hlásek a tvrdých  měkkých slabik. Zápis slov a vět psacím písmem. Čtení textů s velikonoční tématikou. Práce s textem.

M: +,- v oboru 0-100, násobení číslem 2. Práce ve fialové i zelené matematice, PL s velikonoční tématikou k ITV.

Aj: 10. 4. test.

ČvS: Velikonoce - zvyky a tradice.

Projekt: ITV - Velikonoce

 

Závody ve šplhu...

 

 

 

 Velikonoční pohádka v KC12

 

3. - 7. 4.

Zdravím v novém týdnu. Ve středu jsou konzultace. 

3. 4. Spolupráce a komunikace - Prevcentrum - ve třídě

5. 4.  KC12 - Velikonoční pohádka - 60,- Kč

6. 4. Závod ve šplhu - v tělocvičně

 

Spinkali jsme ve škole.....

 

Večerní pohádka na dobrou noc...

 

Evelínko, neutrácej tolik!

K projektu "Lidé a práce"


Plán:

Čj: Procvičování užívání párových hlásek, tvrdé a měkké slabiky, opis, přepis, diktát, doplňovačky. Práce v učebnici i PS. Čtení textů s jarní tématikou, čtení na pokračování. Práce s textem. Zápis vět psacím písmem. Práce v písance.

M: +,- v oboru 0-100, vyvození násobení jako opakovaného sčítání, násobky dvou.

ČvS: Jaro, mláďata, jarní rostliny.

Aj: 10.4. test

Projekt: " Jarní probuzení"

 

27. 31. 3.

Ahoj všichni, čeká nás týden plný zážitků. Ve středu a čtvrtek si napíšeme  rychlé březnové testy. Docházejí nám kapesníky, papírové utěrky a šťávy. 

Pátek 31. 3. Evelínko, neutrácej tolik! - 50,- Kč

31. 3. 19.00 hod. - 1. 4. 8.00 hod. - Noc s Andersenem - pro přihlášené

Děti přijdou do školy vybavené spacákem, podložkou, čelovkou (jinou baterkou), knížkou nebo časopisem Čtyřlístek, pitím, druhou malou večeří, kartáčkem na zuby a spol. 

Slavili jsme narozeniny...

Plán:

Čj: učivo za březen, diktát psacím písmem - u,ú,ů, velká písmena, doplňování slov do vět podle obrázků - tvrdé, měkké slabiky, párové hlásky - p-b, t-d. Pokračování v učivu o spodobě párových hlásek. Procvičování tvrdých a měkkých slabik. Čtení s porozuměním - odpovědi na otázky k textu. Čtení na pokračování. Čteme knihu Hloupežníci. Zápis slov a vět psacím písmem, práce v písance.

M: +,- v oboru 0-100 v různých typech příkladů, hodiny, slovní úlohy. Vyvození násobení jako opakované sčítání. Násobky 2, slovní úlohy.

Aj: Lekce 14.

ČvS: Jaro - změny v přírodě.

Projekt: "Jaro je tady"

 

 

20. - 24. 3.

Zdravím v novém týdnu. Začneme pomalým tempem opakováním učiva, kterému jsme se věnovali před prázdninami. V úterý a ve středu budou srdíčkové dny. Děti si mohou koupit charitativní srdíčka.

Plán:

Čj: Procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, zdůvodňování při psaní párových hlásek. Slova příbuzná, kořen slova. Doplňovačky, opis, přepis. Čtení s porozuměním, čtení na pokračování. Práce s textem. Zápis textu psacím písmem.

M: +,- v oboru 0-100 písemně i zpaměti v různých typech příkladů. +,- pod sebou.

ČvS: Práce a koníčky, výrobky a služby, finanční gramotnost.

 

 

Projekt: "Lidé a práce"

 

31. 3. Evelínko, neutrácej tolik!  - 50,- Kč  

Představení k finanční gramotmosti. Akce se koná ve škole.

31. 3. 19.00 hod. - 1. 4. 8.00 hod. - Noc s Andersenem.

Akce pro přihlášené.

 

 

 

6. - 10. 3.

Ahoj rodiče, zdravím v novém týdnu. V pátek půjdeme do kina. Průběh akce bude stejný, jako když jdeme do KC.

10. 3. Modřanský biograf - Zpívej - 60,- Kč

13. - 17. 3. Jarní prázdniny

Plán:

Čj: Spodoba párových hlásek, slova v jiném tvaru, slova příbuzná- kořen slova. Tvrdé a měkké slabiky - procvičování v doplňovačkách, diktát.  Čtení na pokračování, porozumění textu. Zápis vět psacím písmem. Opis, přepis. Kontrola vlastního zápisu.

M: +,- v oboru 0-100 v různých  typech příkladů, příklady v závorkách, slovní úlohy.

Aj: Lekce 13

ČvS: Práce, koníčky, význam práce pro člověka, zaniklá řemesla

Projekt: "Lidé a práce" 

27. 2. - 3. 3.

Ahoj rodiče, tento týden dopíšeme únorové testy. Ve středu jsou konzultace.

10. 3.  Modřanský biograf - Zpívej 

13. 3. - 17. 3. Jarní prázdniny

Plán: 

Čj: Učivo z učebnice 1. díl - únor. Vyvození spodoby párových hlásek, zdůvodnění. Čtení s porozuměním, práce s textem. Opis, přepis psacím písmem. Práce v písance.

M: +,- v oboru 0-100 v různých typech příkladů, slovní úlohy. Rýsování a měření úseček.

Aj: čt: test

ČvS: povolání, volný čas

 

Projekt: "Lidé a práce"

Obsah center: povolání, lidská práce, koníčky,

 

Tvé tělo , tvůj hrad .... k projektu o lidském těle

 

 

20. - 24. 2.

Zdravím v novém týdnu. Škola každoročně nabízí kurz plavání v Srní. Vzhledem k vyšší ceně je nutné plánovat s předstihem. Pokud se ze všech budoucích tříd podaří naplnit potřebný počet dětí, kurz se uskuteční. Jinak vyrazíme na běžnou školu v přírodě. Vyplňte, prosím, formulář a pošlete co nejdříve zpět. Dále děti mají přihlášku na Noc s Andersenem, odevzdat se musí do 24. 2. nejpozději. Tentokrát se uskuteční divadelní představení v tělocvičně, takže vybíráme 60,- Kč. 

Ukončili jsme projekt o lidském těle, takže nás čeká únorový test. V dalším týdnu si napíšeme únorové testy i z Čj a M. Obsahem bude probírané učivo z prvního dílu učebnice. Všechno si tento týden s dětmi zopakujeme.

24. 2. KC 12 - Tvé tělo, tvůj hrad - 60,- Kč

Plán:

Čj: Opakování učiva prvního dílu učebnice. Užívání i,y,i,y po tvrdých a měkkých souhláskách. Čtení s porozuměním, práce s textem. Zápis slov a vět psacím písmem.

M: +,- v oboru 0- 100 v různých typech příkladů. Stále neumíme hodiny, takže se k nim budeme průběžně vracet.

ČvS: Lidská práce, práce a volný čas

 

Projekt: "Kdo, co dělá"

Obsah center: povolání, lidská práce, koníčky, 

 

 

 Nabízíme pro možné využití.....

chtěl bych Vám nabídnout možnost bezplatné pomoci s domácí přípravou v prostředí knihovny pro vaše žáky, zajišťované proškolenými dobrovolníky. S doučováním začínáme v lednu 2017, potrvá (nejméně) do konce školního roku.
Jde o program Společně v knihovně, který naše organizace Nová škola, o.p.s. připravuje spolu s místní pobočkou Městské knihovny v Praze.
Tato nabídka se týká všech dětí, které budou mít zájem, naše cílová skupina není nijak omezena. Naše nabídka je rozšířena i o specializovanou pomoc dětem s OMJ. Naši dobrovolníci procházejí školením, jak těmto dětem efektivně pomáhat s tím, s čím jim nemohou pomoci doma. Na doučování budou v průběhu školního roku navazovat další volnočasové aktivity, které pomohou dětem v další integraci.
Co konkrétně Vašim žákům nabízíme?
Pravidelně 1x týdně ve středu mezi 17:00 a 19:00 jsou v prostorách pobočky MKP Modřany (Vazovova 3229/1 Praha 12, cca. 50 m. od zastávky Sídliště Modřany – tram 3, 17 a 21 a bus 165) přítomni proškolení dobrovolníci. Děti, které budou chtít využít jejich pomoci, mohou přijít kdykoli v průběhu této doby. Dobrovolníci pak individuálně pomohou s čímkoli, co bude potřeba. Děti nemusí docházet pravidelně, není potřeba žádná přihláška, nabídku mohou využít kdykoli i bez předchozí domluvy.
Velmi stojíme o spolupráci s Vaší školou. Prosíme o to, abyste s nabídkou seznámili Váš pedagogický sbor. Také bychom byli vděčni za možnost seznámit s touto nabídkou rodiče, např. distribucí informačních materiálů, prostřednictvím vašich webových stránek nebo během rodičovských schůzek. Pokud byste měli zájem, mohu k Vám přijít a program představit. Vytištěné informační letáčky mohu přinést nebo zaslat.
Pokud máte zájem o spolupráci nebo byste se chtěli o programu dozvědět více, napište prosím email na tuto adresu nebo kontaktujte koordinátora na telefonním čísle 737 544 773. Více informací najdete na také na našich internetových stránkách www.novaskolaops.cz/svk.
Na programu spolupracuje Nová škola, o.p.s, s Městskou knihovnou v Praze, záštitu a odbornou pomoc zajišťuje Národní knihovna České republiky a Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Praha – pól růstu a státního rozpočtu ČR.
Těším se na spolupráci,
Michal Kryl
koordinátor programu
email: michal.kryl@novaskolaops.cz
telefon: 737 544 773

13. - 17. 2.

Zdravím v novém týdnu, ve třídě se vyskytly vši. Prohlédněte pro jistotu dětem hlavu. Pokud se vši u dětí objeví, je nutné tuto skutečnost nahlásit do  školy a vyplnit formulář o deratizaci. 

24. 2. KC 12 - Tvé tělo, tvůj hrad - 60,- Kč 

Plán:

Čj: Tvrdé a měkké slabiky  v doplňovačkch i při zápisu slov, práce v PS i malém PS. Čtení s porozuměním, práce s textem. Popis hračky - návaznost na text Plyšový medvídek z minulého týdne. Zápis slov a vět psacím písmem, přepis, opis. Diktát vět.

M: +,- v oboru 0 -100 v různých typech příkladů - zpaměti i pod sebou. Slovní úlohy. Rýsování a měření úseček.

ČvS: Lidské tělo - zdraví a nemoc.

Projekt: "Lidské tělo"  - dokončení.

 

Náš tělocvik....

 

 

6. 2. - 10. 2.

Ahoj rodiče, tento týden nás žádné akce nečekají. 

Plán:

Čj: Tvrdé a měkké slabiky v doplňovačkách. Užívání i, í, y, ý v různých typech cvičení. Čtení s porozuměním, práce s textem. Zápis vět psacím písmem. Dokončení písanky. Přepis, opis. Diktát u,ů, ú.

M: +,- v oboru 0 - 100 s přechodem desítek. Správné užívání rozkladů. Slovní úlohy.

ČvS: Lidské tělo, zdravý životní styl.

Projekt: " Lidské tělo"

 

30.1. - 3. 2.  

Ahoj rodiče, tento týden v úterý nás čeká vysvědčení. Nezapomeňte na pevné desky. Pokud se vysvědčení pomuchlá, obtížně se dotiskuje druhé pololetí. Až se dostatečně pokocháte, pošlete nám ho zpět. Vyplnili jste přihlášky na školu v přírodě, škola každému dítěti vytiskla variabilní symbol, který uvedete při platbě. Ve středu jsou konzultace a v pátek pololetní prázdniny. Přeji hezký týden.

Po: Ve třídě proběhne PVP - Dopravní výchova

 

Plán:

Čj: Tvrdé a měkké souhlásky v praxi. Užití správného i, í, y, ý ve slovech. Doplňovačky i zápis vlastních slov, opis, přepis. Sebekontrola zápisu. Čtení s porozuměním, práce s textem. Zápis slov a vět psacím písmem.

M: +, - v oboru 0-100 s přechodem desítek, užívání správného postupu při rozkladech, slovní úlohy.

ČvS: Zima, lidské tělo, zdraví.

Projekt: " Lidské tělo"

V centech aktivit nás bude zajímat tělesná stavba člověka, funkce jednotlivých orgánů, hledání informací o lidském těle v encyklopediích, zdraví - nemoc, zdravý životní styl.

 

Pohádkou z budíku v KC 12 jsme uzavřeli projekt o čase...

 

 

 23.1. - 27. 1. 

Zdravím v mrazivém čase. Tento týden nás čeká ukončení klasifikace za první pololetí. Ve středu je pedagogická rada. V pondělí jdeme do divadla, angličtinu určitě stihneme. Děti mají u sebe přihlášku na ŠvP, potřebovala bych ji vyplněnou a podepsanou vrátit co nejdřív. Přeji hezký týden. 

Úterý 31.1. -  vysvědčení

Pátek 3.2. - pololetní prázdniny

 

Plán:

Čj: Tvrdé a měkké souhlásky, doplňování i,í,y,ý do slov, fixace naučených pravidel. Čtenářská gramotnost. Čtení s porozuměním, práce s textem. Zápis slov a vět psacím písmem, kontrola diakritiky. Práce v písance. Opis, přepis, diktát.

M: +,- v oboru 0-100 v různých typech příkladů, zábavná matematika - bingo, barevná matematika. Minutovka.

Aj: test na %, slovíčka L 11 napsat a naučit, uč. str. 45 - 46.

ČvS: Zvířata v zimě.

Projekt: " TAK JDE ČAS" čekají nás poslední centra a shrnutí.

 

16.1. - 20. 1.

Zdravím v novém týdnu. Čekají nás pololetní testy a pololetní hodnocení. Obsah testů v plánu minulého týdne.

23.1. KC 12 - Pohádky z budíku - 60,- Kč.

Plán:

Čj: Tvrdé souhlásky ve slovech. Zápis a doplňování y, ý. Zápis vět psacím písmem, práce v písance. Čtení s porozuměním, práce s textem. Stále procvičujeme sebekontrolu zápisu, zvláště diakritiky.

M: +,- v oboru 0 -100 bez přechodu desítek, slovní úlohy, hodiny. 

      G: úsečka, bod na úsečce, měření, rýsování.

ČvS: Hodiny, denní režim, zima

Aj:

Projekt: " TAK JDE ČAS"

 

 9.- 13. 1.

Ahoj rodiče, děkuji Vám za účast na třídních schůzkách. Pololetní testy napíšeme v týdnu od 16.1. Tento týden nás čeká opakování a začneme se už hodnotit. 

23.1. KC 12 - Pohádky z budíku - 60,- Kč.

Plán:

ČJ: Přepis vět do psacího písma. Velká písmena v názvech a na začátku vět. Znaménko za větou. Hranice slov ve větě. Slova souznačná, protikladná, podřazená, nadřazená, souřadná. Psaní u, ú, ů + délka samohlásky. Samohlásky, souhlásky. Doplňování vhodných slov do vět

Čtení s porozuměním, dělení hlásek - tvrdé, měkké, práce v písance, opis, přepis, diktát.

M: +,- v oboru 0 - 20 v různých typech příkladů. +, - v oboru 0 - 100 po desítkách, přičítání jednotek ke dvojciferným číslům bez přechodu desítek. Úsečka - rýsování. Slovní úlohy.

Opakování, procvičování +, - v oboru 0 -100 v různých typech příkladů, bez přechodu desítek. Hodiny.

 ČvS: Vztahy v rodině (syn, dcera, teta, bratranec apod.). Časová linie v roce - dny, týdny, měsíce. Denní režim. Hodiny (čtvrt, půl, třičtvrtě, celá). Znaky ptáků, savců, stavba těla. Tři zástupci hmyzu. Adresa, datum narození.

 Kalendář, časová linie událostí během roku.

Projekt: " TAK JDE ČAS"

Tento týden začínají centra aktivit. 

 2. 1. - 6. 1. 2017

Zdravím v novém roce. Děkuji za vaši účast na Vánoční hvězdě. Vybrali jsme 1 690,- Kč. Peníze převedeme do třídního fondu. Ve středu nás čekají konzultace a v 17.00 hod. třídní schůzky. V prvním týdnu začneme pomalu opakováním a shrnutím probraného učiva. V následujících týdnech nás čeká testování před vysvědčením. S dětmi se uvidím v úterý 3.1. 2017

Plán:

Čj: Shrnutí a opakování učiva o slovech. Slabikotvorné r,l. Vzpomínáme na Vánoce - vlastní prožitky. Čtení s porozuměním. Práce v PS a písance. Zápis vlastních myšlenek, kontrola zápisu.

M: +,- v oboru 0-100, přičítání jednotek k desíkám, slovní úlohy.

ČvS: Nový rok - začátek kalendářního roku, čas - hodiny.

Projekt: " TAK JDE ČAS"

 

 

 Ve třídě byl Ježíšek.... 

 

 

Hráli jsme divadlo....

 

 

Zdravím Vás v posledním adventním týdnu. Ve středu nás čeká Vánoční hvězda. Ve čtyři hodiny se sejdeme ve třídě. Nezapomeňte pro děti kostým. Po představení si můžete koupit některý z úžasných výrobků, které děti vytvořily. V tělocvičně bude pokračovat vystoupení dětí ze školy. V jídelně se můžete občerstvit ve vánoční kavárně.

Ve čtvrtek si uděláme třídní nadílku. Děti mohou přinést dáreček pro své kamarády. Aby nikdo nezůstal bez dárku, si každý vylosoval spolužáka, kterému dárek připraví. Děti si mohou přinést cukoví nebo jiné občerstvení.

Plán:

Čj: Čtení textů a básniček s vánoční tématikou. Práce v PS a písance. Procvičování souhlásek a samohlásek. Krátká, dlouhá, u, ú, ů. Přepis, opis.

M: +,- v oboru 0-20, přičítání jednotek k desítkám, zábavná matematika.

Aj: 19. 12. test na %.

ČvS: Slavnostní dny o vánočních svátcích. Rodina - společné prožívání svátečních dní.

Projekt: "Advent" ITV - jednotlivé symboly - kapr, cukroví stromek......

 

 Do školy jdou děti naposledy 22.12. a pak až v úterý 3.1.2017.

 

 Přeji Vám i dětem krásné Vánoce a úspěšný příští rok. 

 

 

 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vyhlašuje ve spolupráci se společností

Asekol soutěž v rámci kampaně

Věnuj mobil a pojeď do ZOO

Kdy: 1.12. 2016 – 31.1. 2017

Co: Sběr použitých mobilů

Kde: Na recepci školy nebo ve třídách

 

Za každý odevzdaný mobilní telefon získá škola 3 body na účet v programu Recyklohraní, za které pořizuje pomůcky a vybavení do tělocvičny nebo družiny. 
Třída s největším počtem odevzdaných mobilních telefonů ze všech zúčastněných škol získá výlet do zoologické zahrady v Jihlavě spojený s exkurzí na recyklační linku.

Podpořte naši školu ve sběru a zapojte se společně s námi! 

12. 12. - 16. 12.

Ahoj rodiče, děkuji všem, kteří přišli na konzultace. V tomto týdnu se stále budeme věnovat vánočním přípravám. Nacvičujeme a vyrábíme. Přeji všem krásný týden.

15. 12. "A pořád se něco hraje" - koncert s vánoční tématikou v tělocvičně - 35,- Kč.

Plán: 

Čj: Čtení textů a básniček s vánoční tématikou. Krátká, dlouhá samohláska, psaní u, ú, ů. Doplňování správného u do slov, práce v pracovním sešitě. Zápis slov a vět psacím písmem, opis, přepis. Práce v písance.

M: +,- v oboru 0-20 v různých typech příkladů. +,- v oboru 0 - 100 po desítkách, přičítání jednotek k celým číslům.

Aj: Slovíčka L 8 napsat a naučit (str.88). Lekce 8. 19. 12. test na %.

ČvS: Slavnostní dny o vánočních svátcích. Rodina - společné prožívání svátečních dní.

Projekt: "Advent"  ITV - jednotlivé symboly - kapr, cukroví stromek......


Byl u nás Mikuláš....

 

 

5. 12. - 9. 12.

Ahoj rodiče, tento týden nás čekají konzultace. Stále se věnujeme vánočním přípravám. Pokud by měl někdo z Vás zájem zúčastnit se vyrábění nebo měl nápad na aktivitu, která by dětem zpříjemnila předvánoční čas, kontaktujte mě. Vánoční hvězda s besídkou bude ve středu 21. 12. od 16 hod. 

Plán:

Čj: Dělení slov na konci řádku, krátká, dlouhá samohláska - psaní u, ú, ů. Čtení textů s vánoční tématikou, práce s textem. Vánoční básničky. Zápis slov a vět psacím písmem.

M: +,- v oboru 0 - 20 v různých typech příkladů. Číselná řada 0 - 100 po desítkách. Sčítání a odčítání desítek. Jednotky objemu.

Aj:

ČvS: Advent - zvyky a tradice.

Projekt: ITV - "Čert",  "Advent" 

 

Zimní sněhánky v KC 12

Motáme věnce...

 Nebezpečí virtuálního světa

 

 

 28. 11. - 2.12.

Ahoj rodiče, zdravím Vás v adventním čase. Věnujeme se vyrábění a nacvičování vánoční hry. V pondělí jdeme do divadla. V úterý snad vyrobíme věnce. Agentura se nám omluvila a dostali jsme 30,- Kč slevu. Peníze, které zbydou převedu do třídního fondu. Přeji krásný předvánoční čas.

28. 11. - Zimní sněhánky v KC 12 - 60,- Kč

29. 11. - Výroba adventních věnců - 110,- Kč

2. 12. - Nebezpečí virtuálního světa - ve třídě, hrazeno z grantu

Plán:

Čj: Význam slov - procvičování a shrnutí učiva. Slova citově zabarvená - hanlivá, mazlivá. Čtení s porozuměním. Zápis slov a vět psacím písmem - diktát. Práce v písance. Děti dostaly nový pracovní sešit - Putování za sluníčkem.  

M: +,- v oboru 0 -20 zpaměti i písemně. Slovní úlohy. Rýsování úseček, bod - značení.    

ČvS: Advent - zvyky, tradice.

Aj: Abeceda, spellovat své jméno, L - 9 str. 32 

Projekt: "Vánoční hra"

 

Nacvičujeme a nacvičujeme........

 

 21. 11. - 25. 11.

Ahoj rodiče, blíží se adventní čas. V pondělí si vyrobíme adventní věnce. Příští pondělí půjdeme do divadla. Přeji krásný týden.

21. 11. - Výroba adventních věnců - 140,- Kč

28. 11. - Zimní sněhánky v KC 12 - 60,- Kč

Plán:

Čj: Slova nadřazená, podřazená, souřadná. Procvičování synonyma x opozita. Čtení s porozuměním, technika čtení. Zápis vlastních myšlenek. Zápis slov a vět psacím písmem. Práce v písance. Opis, přepis - zaměření na vlastní kontrolu.

M: +,- v oboru  0 - 20 v různých typech příkladů. Jednotky váhy v PS.

ČvS: Ovoce, zelenina - poznávání, třídění.

Aj: 

Projekt: "Vánoční hra"

 

14. 11. - 18. 11.

Ahoj rodiče, čeká nás první čtvrtletí. Hodnocení bude v ŽK. V pondělí si napíšeme testík z češtiny a v úterý matematiku. Obsah je bleděmodrou barvou. Ve čtvrtek je státní svátek a v pátek mají děti volno. Přeji krásný týden.

Plán: 

Čj: Diktát psacím písmem, určování druhů vět, vytváření věty oznamovací, tázací a přací na daná slova, řazení slov podle abecedy, hranice slov ve větě a přepis věty.

Slova protikladná - určování, vyhledávání, čtení s porozuměním, práce v písance.

M: +,- v oboru 0-20 s rozklady i bez, ve sloupečku i tabulce, slovní úloha jednoduchá i složená, druhy čar.

Práce v pracovním sešitě - jednotky váhy, zábavná matematika, barevná matematika.

Aj: Dokončení lekce 5, slovíčka ze sešitu, abeceda - píseň.

ČvS: Ovoce, zelenina - děti si mohou nosit ovoce a zeleninu na ochutnávání.

 

Projekt: " Vánoční představení" 

Začínáme nacvičovat divadelní hru o Ježíškovi. Děti mají u sebe scénáře. 

 

7. 11. - 11. 11.

Ahoj rodiče, v pondělí nás čeká preventivní program pořádaný Městskou policií. Žádnou další akci naplánovanou nemáme. 

PROSBA: NEVYŘIZUJTE SI NA RECEPCI SOUKROMÉ ZÁLEŽITOSTI A TELEFONÁTY. MLUVÍ-LI V TOMTO MALÉM PROSTORU NĚKOLIK LIDÍ NAJEDNOU, ZNEMOŽŇUJE TO PRÁCI RECEPČNÍCH. NEMOHOU ŘÁDNĚ KOMUNIKOVAT S VYCHOVATELKAMI V DRUŽINĚ - VYVOLÁVAT VÁM DĚTI.
POKUD VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVUJE ZÁJMOVÝ KROUŽEK, JE ZBYTEČNÉ PRO NĚJ CHODIT PŘED JEHO UKONČENÍM, PROTOŽE SE DĚTI MUSÍ PO KROUŽKU PŘESUNOUT ZPĚT DO DRUŽIN, NĚKDY SE I PŘEVLÉCI ZE SPORTOVNÍHO OBLEČENÍ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

V pátek 18. listopadu bude ředitelské volno. Provoz družiny bude zajištěn jen pro zvlášť přihlášené žáky.

 

ITV - "Cesta šneka"

 

 

Plán:

ČJ: Slova souznačná, protikladná. Rozšiřování slovní zásoby. Čtení s porozuměním, technika čtení. Zápis vlastních myšlenek, kontrola zápisu. Opis, přepis. Procvičování a upevňování probraných gramatických pravidel. 

M: +,- v oboru 0 - 20 v různých typech příkladů, dopočítání do desítky, slovní úlohy.

ČvS: Ovoce - třídění - malvice, peckovice, bobule, zelenina - plodová, listová, kořenová

Aj: Lekce 5 - Family

PROJEKT: "CHUŤ PODZIMU" - děti si opět mohou nosit různé ovoce a zeleninu.

 

 

24. 10. - 25. 10.  a  31. 10. - 4. 11.

Ahoj rodiče, vzhledem k tomu, že příští týden jdou děti do školy jen dva dny, spojila jsem plán s týdnem následujícím. Napíšeme si říjnové testy. V pondělí matematiku, v úterý češtinu. Po prázdninách prvouku. Přeji Vám i dětem krásné podzimní prázdniny.

 

Plán: 

Čj: práce s textem, porozumění textu, odpovědi celou větou, přepis slov psacím písmem, posloupnost textu. 

Čtení s porozuměním, technika čtení. Hranice slov ve větě, pořádek slov ve větě. Význam slova- slova souznačná, protikladná. Zápis slov a vět psacím písmem, práce v písance. Opis, přepis. 

M: +,- v oboru 0 - 20 bez přechodu desítky, +,- 0-20 s přechodem desítky - s rozklady i bez rozkladu, slovní úloha, pyramidy, druhy čar.

Procvičování +, - do 20 v různých typech příkladů, slovní úlohy, barevná matematika.

Aj: 4 lekce, na Po 7.11. napsat a naučit slovíčka L5

ČvS: roční doby, měsíce, stromy, 1. podzimní den, rovnodennost, důležitá telefonní čísla, dopravní značky, bezpečně na silnici.

Význam lesa, ptáci a savci.

 

Projekt : ITV - " Cesta šneka"

Texty: Šneček poškoláček - druhy vět, Jak Ferda neměl deštník.

Básničky se šnekem - přepis, doplňování slov, práce s veršem, charakteristika postavy.

Matematika: Šnečí závody - slovní úlohy, barevná matematika.

Vv - Jak bydlí šnek - návrh domu -pastel.

Artefiletika - Jak šel šnek do světa - zápis cesty šneka + obrázek uhlem.

 

Škola chutí

 

 

 17. 10. - 21. 10.

Ahoj rodiče, v pondělí nás v jídelně čeká "Škola chutí". Představení bude zaměřeno na zdravý životní styl. 30,- Kč. 

Plán:

Čj: Procvičování druhů vět, vytváření vět podle instrukcí. Řazení slov podle abecedy. Čtení - technika, porozumění. Zápis slov a vět psacím písmem. Upevňování probraných gramatických pravidel. Opis, přepis, diktát. 

M: +,- v oboru 0 - 20 v různých typech příkladů. Rozklady, desítky, jednotky. Přímka, křivá a lomená čára.

ČvS: Stromy a jejich plody. Určování stromů.

Aj: Barvy, jednotné a množné číslo. Ve čtvrtek test 1 -3 lekce.

Projekt:  "Nebem letí draci" - dokončení.

 

10. 10. - 14. 10.

Ahoj rodiče, nová paní asistentka pedagoga se jmenuje Erika Zoubková. Vzhledem k zvyšující se náročnosti učiva a vyvozování gramatických pravidel je důležitá domácí příprava.

13. 10. KC 12 - Legenda Karel IV - 60,- Kč. Odchod jako vždy krátce po 8. hod.

17. 10. Škola chutí - jídelna - 30,- Kč.

Plán:

Čj: Čtení textů s podzimní tématikou - technika, porozumění. Druhy vět - určování vět podle druhů, vytváření vlastních vět. Abeceda - orientace v abecedě, řazení slov. Opis, přepis, diktát. Fixace krátká dlouhá samohláska, kontrola textu. Zápis slov a vět psacím písmem. Práce v písance.

 M: +, - v oboru 0 - 20 s přechodem desítky. Měření - pravítko.

ČvS: Podzim - změny v přírodě, počasí, stromy a jejich plody. Na poli, v lese, u rybníka.

Aj:

Projekt: "Nebem letí draci" - obsah v minulém týdnu

 

Výsledky voleb do Školské rady z řad rodičů

Zástupci do Školské rady:
1) Šavelková Lucie – 39 hlasů
2) Horčík Zdeněk – 25 hlasů
3) Sixtová Helena – 21 hlasů

Náhradník:
Pospíšilová Miroslava – 10 hlasů

Volební účast – 59 rodičů
 

3. 10. - 7. 10. 

Ahoj rodiče, 
volba zástupců do Školské rady z řad rodičů proběhne ve středu 5. 10. 2016 ve vestibulu školy. Volit je možno 6.30-8.00 a 12.00-17.00.

Úterý - pátek 7.20 - 7.55 hod. sběr papíru a plastových víček - rampa u jídelny.

Plán:

Čj: Druhy vět. Čtení textů s podzimní tématikou - porozumění, posloupnost, vyhledávání vět, určování druhů. Opis, přepis, diktát. Fixace psaní velkých písmen na začátku věty a u vlastních jmen. Zápis slov a vět psacím písmem. Práce v písance.

M: Desítky, jednotky. Rozklady na desítky a jednotky. Dopočítávání do desítky - přechod desítky.

ČvS: Podzim - změny v přírodě, počasí, stromy a jejich plody. Dozrávání podzimních plodin.

Aj:

 

Projekt:  "Nebem letí draci"

Čtení: Vláďův drak - čtení textu, sestavení zpřeházených vět podle posloupnosti děje. Chodící kaktusy - společná práce, ježčí dialog - vlastní myšlenky..

Psaní: Dopis drakovi - dokončení.Básnička- doplňování slov psacím písmem do textu podle předlohy psané tiskacím písmem. Rozdělování slov podle slabik. 

Matematika: Drak - barevná matematika. +,- s přechodem desítky.

Vědy a objevy: Stromový drak - skupinová práce. Vyhledávání trojice strom - list - plod. Sestavení dračího ocasu ze správných obrázků. Trixeso stromy. Vyhledávání info v encyklopedii - zápis vět na plakát.

Ateliér: Drak - lepení z barevného papíru.

 

 

Baseball na Tempu...

 

 

 

 

 

Učební plán a kritéria hodnocení:

Český jazyk
Základní okruhy
· věty podle postoje mluvčího – druhy vět, znaménka za větou
· význam slov
· tvrdé a měkké souhlásky, psaní i/y
· párové souhlásky
· abeceda
· u – ú – ů
· slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
· jména obecná a vlastní
· věta jednoduchá, souvětí
· sloh – popis, vypravování
· hlasité i tiché čtení s porozuměním

Matematika
Základní okruhy
· Obor 0 – 100 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše)
· zápis čísla v desítkové soustavě, práce s číselnou osou
· sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
· násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek
· slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
· orientace v čase, čtení časových údajů z hodin
· rýsování a měření úsečky
· rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů

Člověk ve světě
Základní okruhy
· městská část Praha – Libuš, místní krajina, orientace v krajině, působení lidí na krajinu, minulost a současnost
· dopravní výchova
· rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce, mezilidské vztahy, osobní bezpečí
· látky a jejich vlastnosti, třídění látek
· živá příroda – známí živočichové a rostliny
· orientace v čase – hodiny, měsíce
· lidské tělo – základní stavba, péče o zdraví, zdravá výživa
· pěstování rostlin – péče o pokojové rostliny
· příprava jednoduchého pokrmu, stolování

Společná kriteria hodnocení pro Čj, M a ČvS

- úspěšnost v testech - 5 testů z ČJ a M, 3 testy z ČvS hodnocených v % za jedno pololetí (test je pro všechny žáky stejný obsahem a rozsahem a se stejnými kritérii hodnocení, žáci se SVP mohou mít prodlouženou dobu na zpracování)
- dílčí zkoušení ústní i písemné min. 5krát za pololetí
- v ČJ pamětná prezentace naučené poezie (1 x za čtvrtletí)
- v ČJ plnění kritérií pro vyplnění čtenářského listu a prezentaci přečtených knih (alespoň 1 knihu za čtvrtletí)
- připravenost na hodinu (pomůcky)
- vedení pracovních i ostatních sešitů a portfolia
- aktivita v hodině
- udržování pořádku na pracovním místě
- samostatná práce, ve dvojici, produktivní práce ve skupině
- plnění dobrovolných domácích úkolů a domácí přípravy

Kritéria hodnocení TV
Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.

Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.

Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.

Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

 

 

26. 9. - 30. 9.

 

Ahoj rodiče, přeji krásný týden. V pondělí a úterý si napíšeme zářijové opakovací testy. Obsah testů je uveden v plánu světlou barvou. Ve středu je státní svátek. Ve čtvrtek nás čekají sportovní  hry na baseballovém hřišti. Děti uvidí a samy si vyzkouší některé aktivity. Máme domluvenou ŠVP, podrobnosti dostanou děti domů. Označte, prosím, zda máte zájem.

 

29. 9. Baseball - sraz ve sportovním oblečení (podle počasí) normálně ve třídě. S sebou svačina, čip, Aj - možná stihneme. Akce je zdarma.

 

 

Plán:

Čj: Text - porozumění, odpověď na otázku k textu. Počet slov ve větě. Doplnění vhodných slov do vět podle smysluplnosti. Skládání slov ze slabik, přepis slov do psacího písma.

Čtení textů s podzimní tématikou - technika, porozumění. Práce s větou - pořádek slov, řazení vět, vytváření vlastních vět. Psaní slov a vět psacím písmem, správné tvary a napojování písmen.

M: +,- v oboru 0-20 bez přechodu desítky, větší, o kolik menší, větší, slovní úlohy.

Jednotky, desítky, rozklady. Přechod desítky.

ČvS: Dokončení - škola, doprava. Podzim.

Aj: Vkládání obsahu učiva do plánu domluvím s p. učitelkou.

 

 

Listina kandidátů do Školské rady z řad rodičů:

Šavelková Lucie
Sixtová Helena
Horčík Zdeněk
Pospíšilová Miroslava

 

Jak jsme jezdili...

 

 

19. 9. - 23. 9.

Ahoj rodiče, zdravím v novém týdnu. Děkuji všem, za plynulý administrativní start do druhé třídy. Nezapomeňte, že chodíme pěšky, na kole nebo koloběžce.S pozdravem Helena

20. 9. v 8.00 hodin nás čeká aktivita na dopravním hřišti před školou. Oblékněte děti do sportovního oblečení. Cena 50,- Kč. Po akci následuje normální výuka.

Plán:

Čj: Opakování - hláska, slabika, slovo, věta. Počet písmen a slabik ve slově, počet slov ve větě. Začátek a konec věty, řazení vět v posloupnosti. Čtení - technika, porozumění. Psaní psacím písmem, práce v písance. Opis, přepis, diktát.

 M: Opakování +, - v oboru 0 - 20 bez přechodu desítky. Číselná řada 0 - 20. Desítky, jednotky. Jednoduché příklady sčítání a odčítání pod sebou. O kolik více, méně. Zábavná matematika.

ČvS: Škola - prostředí, bezpečná cesta do školy. Začíná podzim - roční doby, změny v přírodě.        

Projekt:   ITV  - "Houbičky"

Texty - O jednom hříbku a dvou radostech - odpovědi na otázky k textu.  Jak šli na houby - posloupnost.

Básničky - Na houbách - přepis do příběhu. Po dešti, Bedla, Hříbek - práce s básničkou.

M: Zábavná matematika, luštění, křížovky, barevná matematika, čtvercová síť.

VV: Houby z tácků.

 

12. 9. - 16. 9. 2016

 

Ahoj rodiče, zdravím Vás i děti v novém školním roce. Ve středu v 17.00 hodin si uděláme třídní schůzky. Kdo si chce popovídat, může přijít už v 16.00 hodin na konzultace. Na třídních schůzkách se dozvíte hesla k EŽK, domluvíme si ŠVP, vybereme peníze na kopírování a třídní fond.

Plán:  

Tento týden si děti přinesou prázdninový poklad, budeme hlavně vzpomínat na prázdniny. Pomalu si zopakujeme, co jsme se v loni naučili. S pozdravem Helena

 

Na začátku letošního školního roku proběhnou volby do Školské rady. Volby budou organizovány následujícím postupem:
1) 7. 9. 2016 vyhlášení voleb
2) Do 19. 9. 2016 možnost podávání návrhů kandidátů na členy Školské rady z řad rodičů písemně na adresu eva.hajkova@zsmeteo.cz
3) 20. 9. 2016 vyvěšení listiny kandidátů (web, nástěnka v EŽK, dveře školy)
4) 5. 10. 2016 proběhnou volby do Školské rady z řad rodičů – od 14:00 do 17:00 ve vestibulu školy. Volba proběhne tajným hlasováním vhozením upraveného hlasovacího lístku do urny (na hlasovacím lístku mohou být zatrženi nejvýše tři kandidáti, bude-li zatržen vyšší počet, hlasovací lístek bude neplatný). Jiný způsob hlasování není možný.
5) 6. 10. 2016 vyhlášení výsledků voleb (web, EŽK, dveře školy)

 

 

 

 

7.9.2016 se ruší konzultační hodiny, třídní schůzka se odkládá na další týden.

 Milí žáci, vážení rodiče,

vítáme vás v novém školním roce. 

V pondělí 5. září budeme mít pouze jednu vyučovací hodinu (8:00 - 8:45). Poté si rodiče mohou odvést děti domů (případně dát dítěti podepsaný lístek, že může odejít samo), nebo je nechat ve třídě. V 11:40 děti odcházejí do družiny. 

Další dny budeme mít čtyři vyučovací hodiny (8:00 - 11:40), od čtvrtka podle rozvrhu.

Děti budou potřebovat penál (pero, obyčejnou tužku, gumu, pastelky). 

V prvním školním týdnu bude paní učitelku Helenu Durchánkovou zastupovat Světlana Bělecká.

Třídní schůzka bude odložena, uskuteční se v následujícím týdnu. 

Těšíme se na vás a přejeme všem úspěšný školní rok.

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17
Podzimní prázdniny – středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny – od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017, vyučování začne v úterý 3. ledna 2017
Pololetní prázdniny – pátek 3. února 2017
Jarní prázdniny – od pondělí 13. března do pátku 17. března 2017
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
Ukončení školního roku – pátek 30. června 2017
Hlavní prázdniny – od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017


DALŠÍ DNY VOLNA
ředitelské volno čtvrtek 1. a pátek 2.září 2016
st. svátek středa 28. září 2016
st. svátek pátek 28. října 2016
st. svátek čtvrtek 17. listopadu 2016
ředitelské volno pátek 18.listopadu 2016
st. svátek pondělí 17. dubna 2017
st. svátek pondělí 1. května 2017
st. svátek pondělí 8. května 2017 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana