2.B

 

LEDEN

Dlouhý, Široký a Bystrozraký v KC12


 

Nezapomněli jsme ani na Tři krále!


 

Ve škole byl taky Ježíšek a donesl všem žákům dárky.

Stůl  na stolní tenis


Automat Lux Aqua na pitnou vodu (informace ZDE) a Papíromat (automat na školní potřeby)

1

Hned po Vánocích jsme se dali do práce. Výtvarka nás moc baví!

PROSINEC

Přejeme všem veselé a pohodové Vánoce a šťastný nový rok!
Věra Piková a Martina Exnerová

 

Vánoční prázndniny se blíží!

Vánoční křížovky nás baví!

Moc děkujeme rodičům za nákup na Vánoční hvězdě.

A jak se sportovní den líbil dětem? U holek vede skákání přes švihadlo, kluky nejvíce bavila vybíjená. Všichni společně se ale těší na další sportovní den :-)

Vánoční pohádka

Sportovní den je za námi a my jsme si ho moc užili! Soutěžili jsme za celou třídu proti 2.A a 2M. Naše třída se celkově umístila na druhém místě. K tomu jsme dostali zvláštní cenu od rozhodčích - ti nás ocenili za fair play a nejlepší týmovou spolupráci! 

Více fotek zde!

 

Poslední předvánoční divadlo v KC 12 nám představilo pana učitele a žáka Vojtěcha, kteří nás doprovázeli na cestě do Betléma, kde jsme byli při narození Ježíška. Zazpívali jsme si, zasmáli jsme se... Prostě to bylo bezva :-)

Vánoční dílny

Naše vánoční skupinová práceEliška vybojovala krásné třetí místo v judu, gratulujeme :-)

Na leden se chystá tradiční KARNEVAL

Legenda o hvězdě v KC 12

Začínáme s přípravou na Vánoční hvězdu

 

Emma s Terezkou nás reprezentovaly v obvodním kole VÁNOČNÍ NOTY

Naše práce zdobí chodbu 

PROSINEC 

Den s Mikulášem a čertem


 

U nás ve třídě také začal ADVENT

 • Máme tu druhé kolo soutěže Eurorebus. Tentokrát máme namalovat libovolný český hrad nebo zámek. Obrázky prosím noste do konce týdne.

Mikulášská nadílka

Na navštěvu Mikuláše jsme připravený

 

Projekt Stálí a stěhovaví ptáci v naší vlasti.LISTOPAD

Dnes proběhlo školní kolo Vánoční noty, i naše třída tam měla šikovné zástupce.
První i druhé místo putovalo k nám :-)


Všechno nejlepší Eliško!

 

Ježíšek od nás dostal dopisy 

 

 

Pověsti české

 

  Co je to kamarádství?

 

Ve skupině nám jdou druhy vět hravě!


 

Bezpečný pes a naše seznámení se Sárou a Chilli

 

 

Tatínek není k zahození 

 

 

Draci už nám letájí ve třídě :-)


 

8.11.

 

Naše veselé dýně!


Anička nám upekla výborné muffiny a my ji popřáli k všechno nejlepší k narozeninám!!


Dnes nám bylo do zpěvu. Známe nové hudební škatulky - blues, pop, hip hop a reggae!

ŘÍJEN

 • V pondělí 30.10. nás čeká letos první akce v KC 12. Do školy si přineste PS z Českého jazyka, penál, svačinu, čip a pití.
 • 26. a 27.10.2017 nás čekají PODZIMNÍ PRÁZDNINY! 

Markovi přejeme všechno nejlepší!!

Máme podzim a ve třídě jsme zaslechli dupot!


 

Dny pro záchranu života v naší třídě.


 

Všechno nejlepší k svátku Terezko!


 

 • Podzimní sběr papíru je za námi. Naše třída se umístila na krásném šestém místě. Našimi nejlepšími sběrači jsou: Anička B., Honzík V. a Honzík T.. Děkujeme!!

Druhy vět nám nedělají žádný problém, i když se nám zamotají slova!

Máme nového kamaráda PANA ŽALUDA :-)

 

Dnes nás přijel navštívit Bibliobus Oskar.Nastal čas podzimu, začalo padat listí, a proto se Kvak a Žbluňk rozhodli začít hrabat...

 • V pondělí 9. 10. bude závěrečný sběr víček :-).

Ve třídě nám začalo padat listí!


Naše princeznička poztrácela korále - přepis

 • Sběr papíru a plastových víček 3.-6.10.2017 - 7:30- 7:55 zadní trakt u Školní jídelny.


  ZÁŘÍ

 • V pátek 29.9. jsme se zúčastnili celoškolního Dne jazyků! 
   

Kuba má zítra narozeniny! 
Popřáli jsme mu hodně štěstí, spoustu kamarádů a ať mu to jde dobře ve škole.
A moc děkujeme za dort, byl výborný :-).


Jezdíme bezpečně!!

V 2.B nám svítí sluníčko!

Táborák pro přátele školy

Logická olympiáda

Staré pověsti české

 • HUDEBNÍ VÝCHOVA - nelinkovaný malý sešit.

Učivo:

Český jazyk
Základní okruhy:
čtení pozorné, plynulé, s porozuměním (přiměřených textů)
základní techniky mluveného projevu – vyjadřování závislé na komunikační situaci (pozdrav, oslovení, omluva, vypravování,...)
písemný projev – úhledný a čitelný, formální úprava textu, adresa, pozdrav, dopis,...
poslech a přednes vhodných literárních textů
volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu, dramatizace
druhy vět podle postoje mluvčího
slovo, slabika, hláska
abeceda
psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách
slabiky dě, tě, ně
psaní ú/ů
slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
věta jednoduchá a souvětí


Matematika

Základní okruhy
obor přirozených čísel 0 – 100 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše)
zápis čísla v desítkové soustavě, práce s číselnou osou
sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek do 5
slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
orientace v čase, čtení časových údajů z hodin
rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů


Člověk ve světě
Základní okruhy
městská část Praha – Libuš, místní krajina, orientace v krajině, působení lidí na krajinu, minulost a současnost
dopravní výchova
rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce, mezilidské vztahy, osobní bezpečí
látky a jejich vlastnosti, třídění látek
živá příroda – známí živočichové a rostliny
orientace v čase – hodiny, měsíce
lidské tělo – základní stavba, péče o zdraví, zdravá výživa
pěstování rostlin – péče o pokojové rostliny

 

Naše nejlepší zážitky z prázdnin

Začátek školního roku v tělocvičně - přivítal nás nový pan ředitel

ROZVRH 2.B, který platí od čtvrtka 7.9. najdete ZDE

Srpen

 

Ahoj druháci!!

 

 

Školní rok začíná v pondělí 4. 9. 2017 v 8:00. V 8:45 bude vyučování končit. Třída zůstává stejná jako loni.

 

 

Pozor! Děti, které budou 4.9.2017 ve škole déle, musí mít lísteček, na kterém bude napsáno, v kolik hodin půjdou domů a s kým. Samozřejmě nesmí chybět datum a podpis rodičů.

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY SE KONAJÍ VE STŘEDU 6.9. OD 17.00 HOD.

 

Důležité upozornění pro strávníky:
První den školního vyučování, tedy 4. 9. 2017, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je ten den od 10 do 11 hodin. Další informace k obědům naleznete
zde.

Společná kritéria hodnocení:
písemné testy hodnocené v %
ověřování znalostí písemnou a ústní formou
aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
vedení sešitů, portfolia a pracovních sešitů
aktivní přístup k plnění zadané práce
domácí úkoly
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě
Čj – prezentace četby 1x za pololetí - dobrovolné

Kritéria hodnocení Vv
aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě

Kritéria hodnocení TV
Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

Na vyučování budeme potřebovat :

Penál:
ořezané tužky 2-3 kusy
pero (nejlépe bombičkové)
ořezávátko
gumu
tyčinkové lepidlo (větší)
nůžky

Kufřík na výtvarnou výchovu:
staré triko
igelitovou podložku na lavici
kelímek na vodu
hadřík
vodové barvy
progresy
pastelky
2 - 3 štětce různé velikosti

Látkový sáček na tělesnou výchovu:
tričko
šortky
dlouhé tepláky
sportovní obuv se světlou podrážkou

Šanon na hotové práce a jedno balení euroobalů (100ks)

Důležité termíny 2017 – 2018:
Státní svátek – 28.9.2017
Podzimní prázdniny - 26. a 27.10.2017
Státní svátek – 17.11.2017
Vánoční prázdniny - 23.12.2017 až 2.1.2018
Vyučování začne 3.1.2018
Vysvědčení za první pololetí bude vydáno 31.1.2018
Jednodenní pololetní prázdniny - 2.2.2018
Jarní prázdniny - 5. - 11.2.2018
Velikonoční prázdniny - 29. - 30.3.2018
Státní svátek – 2.4.2018
Státní svátek – 1.5.2018
Státní svátek – 8.5.2018
Závěrečné vysvědčení bude vydáno - 29.6.2018

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana