2.B

Poslední den školy v 2. B - Těšíme se na prázdniny

   

     

      

O prázdninách budu vzpomínat na ...

Nejvíce budu vzpomínat na své kamarády ze školy a také na paní učitelku. Marcel

Já budu vzpomínat na školu, na kamarády, na paní učitelku a na všechno, co jsem s ní zažila. Adélka H.

Na co bych nejraději zapomněl/a ...

Nejraději bych zapomněl na to, když mě začalo strašně bolet břicho v noci z 27. 1. na 28. 1. Marcel

Já bych nejraději na nic nezapomněla. Adélka H.

Moc se těším, až se zase ...

Moc se těším na to, až se zase uvidím se svými kamarády. Marcel

Moc se těším do Itálie, na chalupu, na tábor a na soustředění. Adélka H.

Chtěl/a bych ...

Moc bych rád řídil Airbus A380. Marcel

Chtěla bych na vysvědčení dostat samé jedničky a aby na chalupě otevřeli nový bazén. Adélka H.

      

        

    

Podmořský svět 

Ve čtvrtek jsme se šli podívat, jak to vypadá pod mořskou hladinou. V akváriích jsme viděli žraloky, rejnoky, hvězdice, pirani, různé druhy korálů, krevety a mnoho dalších mořských živočichů. V korálové jeskyni jsme obdivovali barevnost některých korálů. Většině z nás se návštěva Mořského světa líbila. 

Už jsou z nás plavci a plavkyně

Veletrh Svět knihy

    

Branný den

Branný den se na naší škole letos uskutečnil poprvé. Do školy jsme měli přijít ve sportovním oblečení a s vydatnou svačinou. Aktovka ten den zůstala doma. Těšili jsme se, že si užijeme dopoledne plné zajímavých aktivit v areálu naší školy.

 Na prvním stanovišti jsme si vyzkoušeli štafetový běh. Štafetovým kolíkem byla vojenská   čepice. Vžili jsme se do role vojáků a snažili se, co nejrychleji plížit pod překážkami.

Na druhém stanovišti jsme se stali zdravotníky. Připomněli jsme si zásady první pomoci a vyzkoušeli si masáž srdce.

Poté nás čekala nejzajímavější část branného dne, střílení zbraní do terče. Pod vedením instruktora jsme se seznámili, jak se zbraní bezpečně zacházet, jak ji nabít a zamířit na připravený cíl. Cílem byly zavěšené plastové láhve. Tato disciplína byla náročná. Udržet pevně zbraň, přesně zamířit a vystřelit bylo pro někoho z nás obtížnější než jsme očekávali.

  

Po střelbě jsme se přemístili do atria školy. Tam nám byla ukázána plynová maska. Instruktor nám povídal o situacích, při kterých se maska používá. Vyzkoušeli jsme si masku nasadit. Kdo chtěl mohl se s nasazenou maskou i proběhnout. Většina z nás se shodla, že běhat s maskou na obličeji není moc příjemné.

                 

Na závěr branného dne jsme se dozvěděli, co znamená slovo evakuace, evakuační zavazadlo. Dostali jsme za úkol evakuační zavazadlo připravit. Pracovali jsme v týmech. Nejprve jsme vybírali předměty podle svého uvážení, které by se nám hodily, kdybychom museli v případě ohrožení opustit svůj domov. Poté společně s lektorkou jsme probírali obsah našich evakuačních zavazadel a třídili jsme předměty podle důležitosti.                                        

  

Celé dopoledne jsme si užili, protože jsme si za hezkého počasí vyzkoušeli plno nových činností.

    

Den Země - program - Luxus vody z kohoutku

  
Na úvod jsme si v kruhu povídali, co rádi pijeme, zda pijeme vodu z kohoutku, odkud se bere kohoutková voda a jak se dostane k nám domů. Zamýšleli jsme se, proč je voda člověku prospěšná a naopak, proč mu může škodit. Ve skupinách jsme odhadovali, kolik vody spotřebujeme při napouštění vany nebo bazénu, při sprchování, neutáhneme-li kapající kohoutek, když umýváme nádobí v myčce nebo splachujeme záchod. Také jsme se dozvěděli, kolik vody za den by člověk měl vypít. Další aktivitou bylo čištění špinavé vody. Vyrobili jsme si jednoduchým postupem filtrovací zařízení a zkoušeli ve skupinách znečištěnou vodu vyčistit. Na konci programu jsme přemýšleli nad otázkou, zda je na naší planetě Zemi pitné vody dostatek a následující hrou jsme si ověřili, zda naše tvrzení byla správná.
 

 

Učíme se s Tondou Obalem

S Tondou Obalem jsme se učili jednu hodinu. Povídali jsme si o tom, co všechno se stává odpadem a jak je prospěšné jej roztřídit.
Dozvěděli jsme se, kam se dostane odpad, který lidé netřídí. V tomto případě jsme se dostali na skládku a do spalovny.
Naopak s tříděným odpadem jsme putovali do třídírny a odtud do výroby, kde probíhala recyklace vytříděného odpadu. Tonda nám vysvětlil, co slovo recyklace znamená. A protože jsme se zaměřili na plastový odpad, tak už víme, co se může díky recyklaci z vytříděného plastu znovu vyrobit.
Na závěr jsme si zahráli hru, která nám ukázala, zda umíme správně třídit. 

 

Noc s Andersenem
Noci s Andersenem se většina z nás zúčastnila podruhé. Nejvíce nás bavila opičí dráha, protože byla lehká, dobře připravená a zpívání. Někdo si nejvíce užil divadelní představení, protože se zasmál. Jiní se pobavili u soutěží, které připravili starší spolužáci.
Z letošní noci budeme vzpomínat na…
… kamarádky; nemohl jsem usnout do půl jedné v noci; utekla mi ponožka ( možná se objevili Lichožrouti ); v našem týmu jsme v soutěži dostali ,, F „ – jako 4; na všechno; na opičí dráhu; na Soňu, jak se pokoušela prolézt opičí dráhou; bonbony v každé činnosti;
Naše nápady pro příští Noc s Andersenem
Více kreslených aktivit; skládat puzzle; udělat si párty; žádné strašení na WC; bojovku; pyžamovou párty; delší večerku; Malá mořská víla;
Naše hodnocení
Deset dětí hodnotilo akci známkou 1
Dvě děti známkou 2, jeden známkou 3
Jeden dotazník nebyl ohodnocen
Tří děti dotazník nevyplnily

Soutěž ve šplhu

  

 

Plavu, plaveš, plaveme

   

 

Učíme se spolupracovat a komunikovat 

 

 

Vysvědčení

Ve čtvrtek 31. ledna skončilo první pololetí a my jsme dostali vysvědčení za naše snažení, aktivitu, plnění úkolů. Než jsme si naše hodnocení převzali, v kruhu jsme si zhodnotili naše úsilí, pochválili jsme se - každý řekl, co se mu ve škole dařilo, v čem byl dobrý. Také jsme ocenili pochvalou i ostatní spolužáky. Z  třídních akcí jsme vybírali tu, která v nás zanechala nejvíc dojmů a zážitků. Velký úspěch měl orientační běh, Čteme pro kuře a Vánoční hvězda.

   

Dopisy pro nemocného kamaráda

Milý Marceli !

Doufám, že už budeš zdravý a brzy se vrátíš do školy. Ať máš dobrý vysvědčení! Už počítáme do sta a ve středu půjdeme poprvé na plavání. Dneska půjdeme s Ráďou a Rudou oslavit narozky, ale Ruda má horečku.

                                                                          Jakub      

 Ahoj Marceli !

Zdravíme Tě z 2. B. Už počítáme do sta a učíme se samohlásky. Příští středu půjdeme na plavání. Dnes mají narozeniny Radek a Ruda.

                                                                                Ahoj Linda a Zuzana                             

Poslední den pololetí jsme oslavili narozeniny s Radkem a Rudou

Vánoční den

Poslední den před Vánocemi jsme si společně užívali. Seděli jsme v hnízdech, ochutnávali maminčino cukroví, četli jsme si poslední adventní zprávu s úkolem, luštili vánoční křížovku s tajenkou a povídali jsme si o vánočních zvycích u nás doma. Zpívali jsme koledy a poslouchali vystoupení Aničky S., která nám zahrála na kytaru několik písniček.

A nakonec přišel Ježíšek …. Každý z nás pod stromečkem vybral jeden dárek a předal určené osobě s přáním veselých Vánoc.

Vánoční hvězda
Přípravy na vánoční jarmark začaly už dopoledne. Nejprve jsme si přečetli adventní zprávu a pak jsme se pustili do vyrábění vánočních dekorací. Snažili jsme se pracovat s pečlivostí a navzájem si pomáhat. Práce se nám dařila. Na konci vánoční dílny jsme byli připraveni na odpolední jarmark. V našem stánku jsme prodávali vánoční přáníčka, anděly, vánoční řetězy z provázků a přírodnin, papírové soby. Některé z maminek do našeho obchůdku přispěly napečeným cukrovím, věncemi ze šišek, korálkovými náramky. V našem stánku bylo pořád plno. Nabízeli jsme výrobky za smluvní ceny, vyzkoušeli jsme si prodej, smlouvání o ceně, procvičili jsme si i matematiku při vracení peněz.Rodiče, babičky a dědové, sourozenci si vybírali a nakupovali. Ve třídě si děti i dospělí mohli vyzkoušet vyrobit anděla z papíru. Vánočni hvězda se naplnila společným zpíváním koled se sborem Zvonek v tělocvičně školy.


Čteme pro kuře

Ve čtvrtek 6. prosince jsme se zúčastnili charitativní akce ČTEME PRO KUŘE, která se konala v Městské knihovně na Mariánském náměstí. Četli jsme knihu od Hany Lehečkové Co se děje v Podpostelí. Naší účastí a zakoupením knih jsme tak podpořili sbírkové konto POMOZTE DĚTEM.
Po týdnu jsme dostali od Kuřete zprávu, že i díky nám se vybralo 16 156 korun.

Vánoční nota ve škole
Vánoční nota je každoroční předvánoční soutěž v sólovém zpěvu. Letos se školní kolo konalo v pátek 7. prosince. Z naší třídy si vybrali písničku a zúčastnili se soutěže Anička S., Jakub H., Lukáš D. a Adélka H., která se dokonce doprovodila na flétnu. Všem ze třídy se vystoupení vydařila a byli odměněni potleskem. Nakonec porota poslala do obvodního kola Aničku S. a Adélku H.
Gratulujeme, Aničko a Adélko !!!


Mikuláši, Mikuláši, 
kdo to tady děti straší ?

Kdo tu řinčí řetězem
a proč s tebou přišel sem ?

Ve středu 5. prosince jsme čekali mikulášskou návštěvu. Druhou vyučovací hodinu jsme na chodbě uslyšeli řinčení řetězů. Mikuláš s doprovodem stál za dveřmi. Mnozí z nás se možná trošku báli. Když Mikuláš vešel do třídy, každý z nás byl v napětí, jestli se v Mikulášově knize hříchů neobjeví zápis s jeho jménem. Nezbedníci čerti rohatí měli plno práce. Prolítli třídu, každého z nás začernili, ale nikoho do pytle nestrčili. A když jsme zazpívali písničku a andělé rozdali sladkosti, strach se rozplynul.

Krabice od bot - myslíme na druhé a pomáháme

Adventní těše
Ve vánočně vyzdobené třídě se začátkem prosince objevil adventní kalendář. Každý den nás čekala v kalendáři zpráva s úkolem. Na začátku vyučování jsme vybírali čtenáře, kteří nám zprávu přečetli. Pak jsme úkoly plnili. Jejich součástí bylo i zpívání koled, dělání dobrých skutků, pomáhání někomu ve třídě i doma. Zapalovali jsme svíčky po každé adventní neděli a společně jsme se těšili na Vánoce.…

   


Jeden za všechny, všichni za jednoho - šikana není hra
Na konci listopadu jsme zhlédli divadelní představení v Muzeu Policie. V představení Jeden za všechny, všichni za jednoho jsme se dozvěděli, co znamená slovo šikana, jak se šikaně bránit a koho požádat o pomoc. V průběhu představení jsme si také vyzkoušeli zatelefonovat na linku bezpečí.

Den se záchranáři

   

   

   

   

Libušské veršování

Letos  poprvé se v naší škole uskutečnila recitační soutěž. Naše třída si vybrala básničku Slon od J. Dědečka. Naučili jsme se ji zpaměti a pak jsme pilovali výraz. Z třídního kola se nominovala Anička S. společně s Rudou K. do školního kola. V naší kategorii soutěžilo osm dětí. Ruda K. v soutěži Libušské veršování získal 1. místo. Byl oceněn diplomem a poukázkou na výběr knihy v Paláci Luxor.

RUDO, GRATULUJEME !!!

Na dopravním hřišti

   

   

   

   

Návštěva v preventivním centru

Povídali jsme si o tom, co máme a nemáme rádi. Vyslechli jsme si příběh o kapitánovi, jehož loď ztroskotala na pustém ostrově. I my jsme si představovali, že bychom se dostali na pustý ostrov. Rozhodovali jsme se, co bychom si s sebou vzali ( předměty, vlastnosti ) a proč. Na konci programu jsme zhodnotili, jak se nám program líbil.

   

   

   

První společný měsíc za námi 

Sportujeme v Modřanské rokli

Soutěžili jsme po skupinách. Každá ze skupin si vymyslela  svůj název a pokřik. Tak jste na trati mohli potkat tým Čepiček, Chytrých hlaviček, Kočiček ... Týmy běžely dle vyznačené trasy a plnily úkoly. Některé z úkolů nám daly zabrat. Určovali jsme stopy zvířat, listy stromů, poznávali jsme dopravní značky, řešili jsme vzkaz v Morseově abecedě, přesmyčky slov ... Do cíle jsme doběhli všichni a těšili jsme se na vyhlášení vítězů. Každý z naší třídy chtěl vyhrát. Ale nakonec se to povedlo týmu Čepiček. Toto družstvo, složené z Aničky S., Aličky K., Sary D., Máji M., Lindy H., Helenky T., skončilo na 2. místě. Děvčata byla oceněna stříbrnou medailí a létajícím talířem Frisbee.

   

   

   

I přes chladné počasí jsme si orientační běh užili a těšíme se na další, třeba na konci školního roku.

Týden mobility - naše cesta do školy

Rychlým dotazníkem jsme zjistili, jakým způsobem se dopravujeme do školy. Někdo nám dokonce svoji cestu do školy popsal. Zopakovali jsme si základní pravidla bezpečného přecházení vozovky s přechodem i bez přechodu pro chodce. Na chvíli jsme se ve třídě stali všichni chodci a vyzkoušeli jsme si, jak se rozhlížíme  před přechodem. Malovali jsme chodce - školáky ve viditelném oblečení. Poznávali jsme dopravní značky.

 

   

   

V září jsme oslavili narozeniny Adélky a Honzíka. Zazpívali jsme jim narozeninovou písničku a namalovali přání.

   

Hurá, začíná nám škola !

Naše třída  měla sraz v 8 hodin před školou.

Poté jsme se společně přemístili do nové třídy ve druhém patře. Přivítali jsme se a navzájem představili. 

 

Nový školní rok jsme odstartovali  zvoněním na zvoneček a přáním od spolužáků. Popřáli nám v novém školním roce hodně zdraví, úspěchy a jedničky!

 

Vážení rodiče,

v pondělí 3. 9. budou dětem rozdány  zapisové lístky do družiny. Prosím vás o vyplnění. Lístky by děti měly odevzdat nejpozději v pátek  7. 9. Děkuji.

                                                                                         S. Štefanová

 

 

Ahoj školáci a školačky ze třídy 2. B !

Už jsme se dočkali. Hurá ! Začíná nám škola.

V pondělí 3. září si vás vyzvednu v 8 hodin před školou. Budu v ruce držet terčík s nápisem 2. B. 
Společně se přemístíme do naší nové třídy ve druhém patře školy. Ve škole strávíme pouze jednu vyučovací hodinu. Kdo z vás již půjde do družiny nebo do školní jídelny, musí si na tento den přihlásit oběd.
V úterý 4. září se výuka koná do 11. 40. Vyzvedneme si učebnice a pracovní sešity. Nezapomeňte si vzít s sebou aktovku, penál, notýsek, přezůvky, svačinku a pití.
Ve středu 5. září nás čeká další školní den, kdy si budeme povídat o prázdninách, o našich zážitcích. Výuka bude končit v 11. 40.
Od čtvrtka 6. září se učíme podle rozvrhu.

Moc se na vás všechny těším !
                                                                                  Soňa Štefanová

Info pro rodiče
Ve středu 5. 9. se konají třídní schůzky od 17 hodin. Na schůzce budou předány přístupy k eŽK.

Pomůcky
papírové pořadače, desky s euroobaly ( 100 ks), stírací tabulka + fix, papírové kapesníky a utěrky, kufřík na VV ( vybavení jako v 1. třídě ), úbor na TV + cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou, švihadlo, polštářek
výbava penálu: pero, ořezané tužky č. 1, 2, ořezávátko, guma, nůžky, tuhé lepidlo, pastelky, pravítko
sešity: 512 ( 2 pomocné linky ) 2x Čj, 513 2x M, úkolníček

2. ročník Aj - žáci a žačky budou rozděleni do skupin

Požadavky na pomůcky pro AJ (Mgr. Jitřenka Malíková, Mgr. Alena Stehlíková):
1x libovolný linkovaný sešit, vybavený penál - pastelky, nůžky, lepidlo.

Vyučování a prázdniny:
• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019, 3. a 4. ledna ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 11. února do 17. února 2019.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28
. června 2019.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Další termíny:
• táborák 7. 9. 2018 od 17:00
• třídní schůzky jsou naplánovány na 5. 9. 2018, 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 27. února 2019.
• Termíny pedagogické rady: 27. 8. 2018, 7. 11. 2018, 23. 1. 2019, 24. 4. 2019, 24. 6. 2019

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana