2.B

Veletrh Svět knihy

Branný den

Branný den se na naší škole letos uskutečnil poprvé. Do školy jsme měli přijít ve sportovním oblečení a s vydatnou svačinou. Aktovka ten den zůstala doma. Těšili jsme se, že si užijeme dopoledne plné zajímavých aktivit v areálu naší školy.

 Na prvním stanovišti jsme si vyzkoušeli štafetový běh. Štafetovým kolíkem byla vojenská   čepice. Vžili jsme se do role vojáků a snažili se, co nejrychleji plížit pod překážkami.

Na druhém stanovišti jsme se stali zdravotníky. Připomněli jsme si zásady první pomoci a vyzkoušeli si masáž srdce.

Poté nás čekala nejzajímavější část branného dne, střílení zbraní do terče. Pod vedením instruktora jsme se seznámili, jak se zbraní bezpečně zacházet, jak ji nabít a zamířit na připravený cíl. Cílem byly zavěšené plastové láhve. Tato disciplína byla náročná. Udržet pevně zbraň, přesně zamířit a vystřelit bylo pro někoho z nás obtížnější než jsme očekávali.

  

Po střelbě jsme se přemístili do atria školy. Tam nám byla ukázána plynová maska. Instruktor nám povídal o situacích, při kterých se maska používá. Vyzkoušeli jsme si masku nasadit. Kdo chtěl mohl se s nasazenou maskou i proběhnout. Většina z nás se shodla, že běhat s maskou na obličeji není moc příjemné.

                 

Na závěr branného dne jsme se dozvěděli, co znamená slovo evakuace, evakuační zavazadlo. Dostali jsme za úkol evakuační zavazadlo připravit. Pracovali jsme v týmech. Nejprve jsme vybírali předměty podle svého uvážení, které by se nám hodily, kdybychom museli v případě ohrožení opustit svůj domov. Poté společně s lektorkou jsme probírali obsah našich evakuačních zavazadel a třídili jsme předměty podle důležitosti.                                        

  

Celé dopoledne jsme si užili, protože jsme si za hezkého počasí vyzkoušeli plno nových činností.

    

Den Země - program - Luxus vody z kohoutku

  
Na úvod jsme si v kruhu povídali, co rádi pijeme, zda pijeme vodu z kohoutku, odkud se bere kohoutková voda a jak se dostane k nám domů. Zamýšleli jsme se, proč je voda člověku prospěšná a naopak, proč mu může škodit. Ve skupinách jsme odhadovali, kolik vody spotřebujeme při napouštění vany nebo bazénu, při sprchování, neutáhneme-li kapající kohoutek, když umýváme nádobí v myčce nebo splachujeme záchod. Také jsme se dozvěděli, kolik vody za den by člověk měl vypít. Další aktivitou bylo čištění špinavé vody. Vyrobili jsme si jednoduchým postupem filtrovací zařízení a zkoušeli ve skupinách znečištěnou vodu vyčistit. Na konci programu jsme přemýšleli nad otázkou, zda je na naší planetě Zemi pitné vody dostatek a následující hrou jsme si ověřili, zda naše tvrzení byla správná.
 

 

Učíme se s Tondou Obalem

S Tondou Obalem jsme se učili jednu hodinu. Povídali jsme si o tom, co všechno se stává odpadem a jak je prospěšné jej roztřídit.
Dozvěděli jsme se, kam se dostane odpad, který lidé netřídí. V tomto případě jsme se dostali na skládku a do spalovny.
Naopak s tříděným odpadem jsme putovali do třídírny a odtud do výroby, kde probíhala recyklace vytříděného odpadu. Tonda nám vysvětlil, co slovo recyklace znamená. A protože jsme se zaměřili na plastový odpad, tak už víme, co se může díky recyklaci z vytříděného plastu znovu vyrobit.
Na závěr jsme si zahráli hru, která nám ukázala, zda umíme správně třídit. 

 

Noc s Andersenem
Noci s Andersenem se většina z nás zúčastnila podruhé. Nejvíce nás bavila opičí dráha, protože byla lehká, dobře připravená a zpívání. Někdo si nejvíce užil divadelní představení, protože se zasmál. Jiní se pobavili u soutěží, které připravili starší spolužáci.
Z letošní noci budeme vzpomínat na…
… kamarádky; nemohl jsem usnout do půl jedné v noci; utekla mi ponožka ( možná se objevili Lichožrouti ); v našem týmu jsme v soutěži dostali ,, F „ – jako 4; na všechno; na opičí dráhu; na Soňu, jak se pokoušela prolézt opičí dráhou; bonbony v každé činnosti;
Naše nápady pro příští Noc s Andersenem
Více kreslených aktivit; skládat puzzle; udělat si párty; žádné strašení na WC; bojovku; pyžamovou párty; delší večerku; Malá mořská víla;
Naše hodnocení
Deset dětí hodnotilo akci známkou 1
Dvě děti známkou 2, jeden známkou 3
Jeden dotazník nebyl ohodnocen
Tří děti dotazník nevyplnily

Soutěž ve šplhu

  

 

Plavu, plaveš, plaveme

   

 

Učíme se spolupracovat a komunikovat 

 

 

Vysvědčení

Ve čtvrtek 31. ledna skončilo první pololetí a my jsme dostali vysvědčení za naše snažení, aktivitu, plnění úkolů. Než jsme si naše hodnocení převzali, v kruhu jsme si zhodnotili naše úsilí, pochválili jsme se - každý řekl, co se mu ve škole dařilo, v čem byl dobrý. Také jsme ocenili pochvalou i ostatní spolužáky. Z  třídních akcí jsme vybírali tu, která v nás zanechala nejvíc dojmů a zážitků. Velký úspěch měl orientační běh, Čteme pro kuře a Vánoční hvězda.

   

Dopisy pro nemocného kamaráda

Milý Marceli !

Doufám, že už budeš zdravý a brzy se vrátíš do školy. Ať máš dobrý vysvědčení! Už počítáme do sta a ve středu půjdeme poprvé na plavání. Dneska půjdeme s Ráďou a Rudou oslavit narozky, ale Ruda má horečku.

                                                                          Jakub      

 Ahoj Marceli !

Zdravíme Tě z 2. B. Už počítáme do sta a učíme se samohlásky. Příští středu půjdeme na plavání. Dnes mají narozeniny Radek a Ruda.

                                                                                Ahoj Linda a Zuzana                             

Poslední den pololetí jsme oslavili narozeniny s Radkem a Rudou

Vánoční den

Poslední den před Vánocemi jsme si společně užívali. Seděli jsme v hnízdech, ochutnávali maminčino cukroví, četli jsme si poslední adventní zprávu s úkolem, luštili vánoční křížovku s tajenkou a povídali jsme si o vánočních zvycích u nás doma. Zpívali jsme koledy a poslouchali vystoupení Aničky S., která nám zahrála na kytaru několik písniček.

A nakonec přišel Ježíšek …. Každý z nás pod stromečkem vybral jeden dárek a předal určené osobě s přáním veselých Vánoc.

Vánoční hvězda
Přípravy na vánoční jarmark začaly už dopoledne. Nejprve jsme si přečetli adventní zprávu a pak jsme se pustili do vyrábění vánočních dekorací. Snažili jsme se pracovat s pečlivostí a navzájem si pomáhat. Práce se nám dařila. Na konci vánoční dílny jsme byli připraveni na odpolední jarmark. V našem stánku jsme prodávali vánoční přáníčka, anděly, vánoční řetězy z provázků a přírodnin, papírové soby. Některé z maminek do našeho obchůdku přispěly napečeným cukrovím, věncemi ze šišek, korálkovými náramky. V našem stánku bylo pořád plno. Nabízeli jsme výrobky za smluvní ceny, vyzkoušeli jsme si prodej, smlouvání o ceně, procvičili jsme si i matematiku při vracení peněz.Rodiče, babičky a dědové, sourozenci si vybírali a nakupovali. Ve třídě si děti i dospělí mohli vyzkoušet vyrobit anděla z papíru. Vánočni hvězda se naplnila společným zpíváním koled se sborem Zvonek v tělocvičně školy.


Čteme pro kuře

Ve čtvrtek 6. prosince jsme se zúčastnili charitativní akce ČTEME PRO KUŘE, která se konala v Městské knihovně na Mariánském náměstí. Četli jsme knihu od Hany Lehečkové Co se děje v Podpostelí. Naší účastí a zakoupením knih jsme tak podpořili sbírkové konto POMOZTE DĚTEM.
Po týdnu jsme dostali od Kuřete zprávu, že i díky nám se vybralo 16 156 korun.

Vánoční nota ve škole
Vánoční nota je každoroční předvánoční soutěž v sólovém zpěvu. Letos se školní kolo konalo v pátek 7. prosince. Z naší třídy si vybrali písničku a zúčastnili se soutěže Anička S., Jakub H., Lukáš D. a Adélka H., která se dokonce doprovodila na flétnu. Všem ze třídy se vystoupení vydařila a byli odměněni potleskem. Nakonec porota poslala do obvodního kola Aničku S. a Adélku H.
Gratulujeme, Aničko a Adélko !!!


Mikuláši, Mikuláši, 
kdo to tady děti straší ?

Kdo tu řinčí řetězem
a proč s tebou přišel sem ?

Ve středu 5. prosince jsme čekali mikulášskou návštěvu. Druhou vyučovací hodinu jsme na chodbě uslyšeli řinčení řetězů. Mikuláš s doprovodem stál za dveřmi. Mnozí z nás se možná trošku báli. Když Mikuláš vešel do třídy, každý z nás byl v napětí, jestli se v Mikulášově knize hříchů neobjeví zápis s jeho jménem. Nezbedníci čerti rohatí měli plno práce. Prolítli třídu, každého z nás začernili, ale nikoho do pytle nestrčili. A když jsme zazpívali písničku a andělé rozdali sladkosti, strach se rozplynul.

Krabice od bot - myslíme na druhé a pomáháme

Adventní těše
Ve vánočně vyzdobené třídě se začátkem prosince objevil adventní kalendář. Každý den nás čekala v kalendáři zpráva s úkolem. Na začátku vyučování jsme vybírali čtenáře, kteří nám zprávu přečetli. Pak jsme úkoly plnili. Jejich součástí bylo i zpívání koled, dělání dobrých skutků, pomáhání někomu ve třídě i doma. Zapalovali jsme svíčky po každé adventní neděli a společně jsme se těšili na Vánoce.…

   


Jeden za všechny, všichni za jednoho - šikana není hra
Na konci listopadu jsme zhlédli divadelní představení v Muzeu Policie. V představení Jeden za všechny, všichni za jednoho jsme se dozvěděli, co znamená slovo šikana, jak se šikaně bránit a koho požádat o pomoc. V průběhu představení jsme si také vyzkoušeli zatelefonovat na linku bezpečí.

Den se záchranáři

   

   

   

   

Libušské veršování

Letos  poprvé se v naší škole uskutečnila recitační soutěž. Naše třída si vybrala básničku Slon od J. Dědečka. Naučili jsme se ji zpaměti a pak jsme pilovali výraz. Z třídního kola se nominovala Anička S. společně s Rudou K. do školního kola. V naší kategorii soutěžilo osm dětí. Ruda K. v soutěži Libušské veršování získal 1. místo. Byl oceněn diplomem a poukázkou na výběr knihy v Paláci Luxor.

RUDO, GRATULUJEME !!!

Na dopravním hřišti

   

   

   

   

Návštěva v preventivním centru

Povídali jsme si o tom, co máme a nemáme rádi. Vyslechli jsme si příběh o kapitánovi, jehož loď ztroskotala na pustém ostrově. I my jsme si představovali, že bychom se dostali na pustý ostrov. Rozhodovali jsme se, co bychom si s sebou vzali ( předměty, vlastnosti ) a proč. Na konci programu jsme zhodnotili, jak se nám program líbil.

   

   

   

První společný měsíc za námi 

Sportujeme v Modřanské rokli

Soutěžili jsme po skupinách. Každá ze skupin si vymyslela  svůj název a pokřik. Tak jste na trati mohli potkat tým Čepiček, Chytrých hlaviček, Kočiček ... Týmy běžely dle vyznačené trasy a plnily úkoly. Některé z úkolů nám daly zabrat. Určovali jsme stopy zvířat, listy stromů, poznávali jsme dopravní značky, řešili jsme vzkaz v Morseově abecedě, přesmyčky slov ... Do cíle jsme doběhli všichni a těšili jsme se na vyhlášení vítězů. Každý z naší třídy chtěl vyhrát. Ale nakonec se to povedlo týmu Čepiček. Toto družstvo, složené z Aničky S., Aličky K., Sary D., Máji M., Lindy H., Helenky T., skončilo na 2. místě. Děvčata byla oceněna stříbrnou medailí a létajícím talířem Frisbee.

   

   

   

I přes chladné počasí jsme si orientační běh užili a těšíme se na další, třeba na konci školního roku.

Týden mobility - naše cesta do školy

Rychlým dotazníkem jsme zjistili, jakým způsobem se dopravujeme do školy. Někdo nám dokonce svoji cestu do školy popsal. Zopakovali jsme si základní pravidla bezpečného přecházení vozovky s přechodem i bez přechodu pro chodce. Na chvíli jsme se ve třídě stali všichni chodci a vyzkoušeli jsme si, jak se rozhlížíme  před přechodem. Malovali jsme chodce - školáky ve viditelném oblečení. Poznávali jsme dopravní značky.

 

   

   

V září jsme oslavili narozeniny Adélky a Honzíka. Zazpívali jsme jim narozeninovou písničku a namalovali přání.

   

Hurá, začíná nám škola !

Naše třída  měla sraz v 8 hodin před školou.

Poté jsme se společně přemístili do nové třídy ve druhém patře. Přivítali jsme se a navzájem představili. 

 

Nový školní rok jsme odstartovali  zvoněním na zvoneček a přáním od spolužáků. Popřáli nám v novém školním roce hodně zdraví, úspěchy a jedničky!

 

Vážení rodiče,

v pondělí 3. 9. budou dětem rozdány  zapisové lístky do družiny. Prosím vás o vyplnění. Lístky by děti měly odevzdat nejpozději v pátek  7. 9. Děkuji.

                                                                                         S. Štefanová

 

 

Ahoj školáci a školačky ze třídy 2. B !

Už jsme se dočkali. Hurá ! Začíná nám škola.

V pondělí 3. září si vás vyzvednu v 8 hodin před školou. Budu v ruce držet terčík s nápisem 2. B. 
Společně se přemístíme do naší nové třídy ve druhém patře školy. Ve škole strávíme pouze jednu vyučovací hodinu. Kdo z vás již půjde do družiny nebo do školní jídelny, musí si na tento den přihlásit oběd.
V úterý 4. září se výuka koná do 11. 40. Vyzvedneme si učebnice a pracovní sešity. Nezapomeňte si vzít s sebou aktovku, penál, notýsek, přezůvky, svačinku a pití.
Ve středu 5. září nás čeká další školní den, kdy si budeme povídat o prázdninách, o našich zážitcích. Výuka bude končit v 11. 40.
Od čtvrtka 6. září se učíme podle rozvrhu.

Moc se na vás všechny těším !
                                                                                  Soňa Štefanová

Info pro rodiče
Ve středu 5. 9. se konají třídní schůzky od 17 hodin. Na schůzce budou předány přístupy k eŽK.

Pomůcky
papírové pořadače, desky s euroobaly ( 100 ks), stírací tabulka + fix, papírové kapesníky a utěrky, kufřík na VV ( vybavení jako v 1. třídě ), úbor na TV + cvičky nebo tenisky s bílou podrážkou, švihadlo, polštářek
výbava penálu: pero, ořezané tužky č. 1, 2, ořezávátko, guma, nůžky, tuhé lepidlo, pastelky, pravítko
sešity: 512 ( 2 pomocné linky ) 2x Čj, 513 2x M, úkolníček

2. ročník Aj - žáci a žačky budou rozděleni do skupin

Požadavky na pomůcky pro AJ (Mgr. Jitřenka Malíková, Mgr. Alena Stehlíková):
1x libovolný linkovaný sešit, vybavený penál - pastelky, nůžky, lepidlo.

Vyučování a prázdniny:
• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019, 3. a 4. ledna ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 11. února do 17. února 2019.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28
. června 2019.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Další termíny:
• táborák 7. 9. 2018 od 17:00
• třídní schůzky jsou naplánovány na 5. 9. 2018, 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 27. února 2019.
• Termíny pedagogické rady: 27. 8. 2018, 7. 11. 2018, 23. 1. 2019, 24. 4. 2019, 24. 6. 2019

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana