2.B

 

20. 1. - 24. 1.

Milí rodiče, tento týden se ještě budeme věnovat pololetnímu opakování. Příští týden v pondělí bude pedagogická rada. V pátek nás čeká akce se záchranáři - druhý díl. Hezký týden

24. 1. Dny na záchranu života - ve škole - 60,- Kč

30. 1. Kino Modřany - 70,- Kč - zaplatím z Vánoční hvězdy

30. 1. Vysvědčení

31. 1. Pololetní prázdniny

Plán:

Čj: Hlásková stavba, slabikotvorné r, l, m. Čtení - technika, porozumění. Zápis vět psacím písmem, práce v písance. Přepis, diktát.  

M: +,- v oboru 0-100 bez přechodu desítek. Slovní úlohy. Geometrie.

ČvS: Čas - Hodiny, režim dne.

Projekt: "Tak jde čas"

Čtení: Čtení a prezentace získaných informací v kruhu - druhy hodin. Básnička o odpovědi na otázky k textu.

Psaní: Přepis obrázkového čtení a dokončení příběhu.

Vědy a objevy: Zima, hodiny.

Matematika: Slovní úlohy, zábavné rýsování.

Ateliér: Výroba hodin z papíru.

 

13.1 - 19.1. 2020

Milí rodiče,budeme se věnovat hlavně pololetním testům, všechno jsme zopakovali a procvičili. Přeji hezký týden

Plán:

Čj: Opakování, procvičování, přepis. Čtení s porozuměním. Práce v písance.

Přepis vět psacím písmem, oprava délky samohlásek v textu, u, ú, ů, slova protikladná, synonyma, samohlásky a souhlásky, doplňování slov z nabídky do vět podle kontextu, slova nadřazená, dy - di, ty - ti podle kontextu věty.

M: Práce s čísly v oboru 0-100.

+ - v oboru 0-20 s přechodem desítky, porovnávání čísel v oboru 0 - 100, +,- v oboru 0-100 bez přechodu desítek, vyznačení čísel na číselné ose, pyramidy, slovní úloha, geometrie - body, úsečka.

ČvS: Kalendář, čas, hodiny.

Péče o domácí mazlíčky, roční období, měsíce, časová osa roku, rodina, kde žijeme, bezpečně na silnici, důležitá telefonní čísla, znaky ptáků, savců.

 Projekt: "Jak jde čas"

 

 

6. 1. - 10. 1. 2020

Milí rodiče, zdravím v novém roce, přeji vám i dětem hodně zdraví a štěstí, úspěchy v osobním, pracovním i školním životě.

 

Plán:

Pomalu začneme opakovat a připravovat se na pololetní testy, které si napíšeme asi už v příštím týdnu, abychom měli dost času na případné opravy.

Čj: vyvození u,ú,ů, dvojhlásky. Čtení textů - technika, porozumění. Zápis vět psacím písmem, práce v písance. Opis, přepis.

M: +,- 0-100 - celá čísla, práce se závorkami, slovní úlohy.

ČvS: Nový kalendářní rok, čas.

 

 

Vánoční nadílka...

 

 

 

Medúzy jsme si užili....

 

 

 

16. 12. - 20. 12.

Milí rodiče, děkujeme za nákupní horečku, se kterou jste utratili 5. 618,- Kč za naše výrobky. Děkujeme i za podporu při vánoční besídce. V pondělí, úterý a středu půjdou děti do školy normálně s aktovkou. Ve čtvrtek se půjdeme odměnit na medúzy a v pátek nám Ježíšek na besídku přinese dárky. Děti si mohou přinést trošku cukrovíčka nebo jiné občerstvení. Takže ve čtvrtek a pátek nám bude stačit malý batůžek se svačinou, pitím a čipem. Přeji krásný týden.

19. 12. Arkády Pankrác - Svět medúz - hrazeno z Vánoční hvězdy

20. 12. Naše třídní nadílka - nezapomeneme dárečky pro kamarády

 

O zapomnětlivém andělíčkovi...

 

Legenda o narození Ježíška

 

Krásné Vánoce

 

 

9. 12. - 13. 12.

Milí rodiče, tento týden se budeme stále věnovat vánočním přípravám. V  pondělí nazdobíme perníčky, které jsme na dílně nestihli. Ve středu jdeme do divadla a večer se uvidíme na Vánoční hvězdě. Děkujeme maminkám, které nám přišly pomoci s vyráběním. Stále nacvičujeme divadelní představení, které také uvidíte ve středu na Vánoční hvězdě ve třídě. Na třídních schůzkách jsme se s rodiči dohodli, že děti se budou scházet po půl čtvrté, převléknou se a před čtvrtou začneme.Budete mít dost času abyste stihli nákupy, prohlédli si ostatní stánky, dali si v jídelně občerstvení a mohli jít do tělocvičny na představení ostatních dětí. Přeji krásný adventní čas.

11. 12. KC 12 O zapomnětlivém andělíčkovi - 60,- Kč

11. 12. Vánoční hvězda 15.30 - 18.00 hodin

19. 12. Medúzy na Arkádách

20. 12. Besídka a rozdávání dárečků - ve třídě 

 

Mikulášská nadílka...

2. 12. - 6. 12.

Milí rodiče, tento týden nás čekají třídní schůzky a dílna pro rodiče. Napíšeme si testy za listopad. Také nacvičujeme vánoční hru. Děkuji všem, kteří se postarali o to, aby naše krabice od bot nezůstala prázdná. Hezký týden.

4. 12. 16.00 - 17.00 hod. - Konzultace R -Ž - U nebo R - U

          17. 00 hod. - Třídní schůzky

6. 12. 8. 00  hod. - Dílna pro rodiče

Zveme Vás na vyrábění drobných ozdob, které si následně můžete koupit na Vánoční hvězdě. 

Plán:

Čj: Procvičování probraného učiva. Slovo - slabika - hláska, dělení slov. Čtení s porozuměním, práce s textem.

Diktát vět psacím písmem, vytváření vět ze slov podle druhů vět, hranice slov ve větě, slova nadřazená, podřazená, slova stejného a opačného významu.

M: +, - v oboru 0-20, číselná řada do 100

Rozklad čísel, různé typy příkladů 0-20, pyramidy, slovní úlohy - jednoduché i složené.

ČvS: Advent

 

 

Mobilní planetárium

 

Dropin

 

 

 

 

25. 11. - 29. 11.

Milí rodiče tento týden nás čeká spousta akcí. Také došlo k malé změně v charitativní akci Krabice od bot. Každá třída odevzdá jen dvě krabice, ale mají v ní být nové věci. Pokud budete chtít přispět, můžete drobný dárek koupit s dětmi a poslat do školy. Společně krabice zabalíme. Bylo by to pro stejně staré děti jako jsou ty naše, chlapec a dívka. Akce končí 6. 12.

Po - Dropin - Prevence I - 8.30 - 10.00 hod.v ul. Těšíkova - zdarma

Pojedeme autobusem už před osmou, děti nebudou potřebovat aktovku. Stačí batůžek, penál, čip, svačina, pití.

Út - Besip - dopravní výchova ve škole - zdarma

Čt - Mobilní planetárium - Vánoce a hvězdy - ve škole - 60,- Kč

6. 12. Vyráběcí dílna pro rodiče - jako vždy před Vánocemi zveme rodiče, aby nám pomohli vyrábět drobnosti na Vánoční hvězdu. 

Vzhledem k týdnu plnému akcí raději nebudu uvádět učební plán. Budeme pokračovat tak, jak to půjde. Přeji hezký týden

 

Krabice od bot

Sbíráte dárky s žáky ve vaší škole? Máme pro vás pár tipů, na co při přípravě krabic myslet.
Krabice od bot má podtitul děti darují dětem. Jsme rádi, když se děti do sbírky aktivně zapojí - učí se tak podělit o vlastní hračky, myslet na druhé a pomáhat lidem kolem sebe. Aby Krabice od bot skutečně dělala radost, je potřeba pomoc dospělých. Nejvíc pomůže, když dětem vše vysvětlíte a krabici připravujete společně s nimi.
Příprava sbírky
• Prosíme, nenechávejte děti balit dárky samotné, ale dohlédněte vždy na obsah krabice. Děti se často překonají a věnují své nejoblíbenější hračky, ale ty už nemusí být v takovém stavu, aby potěšily i jiné děti.
• Krabici můžete připravit společně během vyučování, třeba v rodinné nebo občanské výchově, nebo v pracovní nauce nebo na 1. stupni při ČVS. Je to příležitost s dětmi mluvit o tom, že všechny děti v Česku dárky na Vánoce nedostávají a jak je možné nejen na Vánoce pomáhat lidem kolem sebe.
• Nedávejte dětem přípravu dárků povinně za domácí úkol. Mnoho dětí si neumí s úkolem poradit.
Tipy na společné aktivity
• Děti můžete vyzvat, aby přinesl každý jen jednu věc. Z nich pak složte za celou třídu jen dvě krabice. Neusilujeme o velké množství dárků, ale o to, aby obsah obdarovanému dítěti udělal radost.
• Do krabice zabalte více drobností, které potěší (pastelky, hračky, kosmetiku, knížky, sportovní potřeby, hezké oblečení a doplňky). Můžete společně zajít do obchodu dokoupit pastelky, sladkosti nebo další drobnosti.
• Do krabice můžete přidat i přáníčko, fotku vaší třídy nebo vlastnoručně vyrobený dárek.
• Krabici i balicí papír můžete pomalovat nebo polepit (pozor na mašle a ozdoby, které by se mohly při převozu krabice poničit nebo odtrhnout).
 

18. 11. - 22. 11.

Milí rodiče, čeká nás běžný týden bez akcí. Hezky si ho užijte.

Plán:

Čj: Význam slov - slova nadřazená, podřazená, souřadná. Čtení - technika, porozumění. Vytváření vlastních vět k tématu. Zápis slov a vět psacím písmem. Opis, přepis, diktát.

M: +,- 0-20 automatizace výpočtů, různé typy příkladů. Slovní úlohy -zápis. G - úsečka, body.

ČvS: Místo, kde žijeme.

ITV: "Nebem letí draci" 

Protože se blíží prosinec a čeká nás hodně vánoční zábavičky, dračí projekt si uděláme jako integrovanou tématickou  výuku a zpestření výuky.

Příběhy včelích medvídků....

 

Libušské veršování...

 

 

11. 11. - 15. 11.

Milí rodiče, tento týden jdeme do divadla. Ve středu jsou náhradní konzultace a také se koná pedagogická rada. Přeji hezký týden.

12. 11. KC 12 - Příhody včelích medvídků 60,- Kč

13. 11. 16.00 - 17.00 hod.  Konzultace R-Ž-U nebo R-U

Plán:

Čj: Slova protikladná - antonyma. Procvičování a opakování probraného učiva - synonyma, druhy vět. Čtení s porozuměním. Psaní slov a vět psacím písmem, práce v písankách. Kromě fialové máme ještě mravence, abychom psací písmo rychleji automatizovali. Opis, přepis, diktát.

M: +,- v oboru 0-20 v různých typech příkladů. Slovní úlohy - zápis.

ČvS: Místo, kde žijeme. Opakování - podzim.

Roční doby a příslušné měsíce, stromy - listy - plody, rovnodennost, strom - keř, savci, ptáci - rozdíly, stavba těla, ovoce, zelenina - třídění.

 

Projekt: "Jak chutná podzim"  - dokončení

 

 

4. 11. - 8. 11.

St- 16.00 - 17.00 hod. konzultace R - U , popřípadě R - Ž - U

Čt - Libušské veršování - školní kolo

12. 11. Příhody včelích medvídků - KC 12, 60,- Kč

Plán:

Čj: Význam slov, slova souznačná. Procvičování probraného učiva - druhy vět, pořádek slov ve větě. Čtení - technika, porozumění. Práce s textem. Zápis slov a vět psacím písmem. Opis, přepis, diktát.

M: +,- v oboru 0-20 v různých typech příkladů. Slovní úlohy - zápis. Geometrické tvary.

ČvS: Podzimní opakování. Místo, kde žijeme.

 

Projekt: "Jak chutná podzim"

Čtení: Text - Hruška - odpovědi na otázky, třídění obrázků ovoce a zeleniny, básnička zpaměti.

Psaní: PL: druhy vět, vlastní recept na ovocný salát.

M: Slovní úlohy, záhadný čtverec.

Vědy a objevy: Ochutnávání a třídění ovoce, zápis do sešitu.

Ateliér: Vytrhávání - skupinová práce.

 

 

 

28. 10. - 1. 11. 

28. 10. - Státní svátek

29. - 30. 1. Podzimní prázdniny

31. 10. - 1. 11. Ředitelské volno

Milí rodiče, v pondělí budeme vybírat žáky do soutěže Libušské veršování, které se uskuteční 7. 11., takže by děti měly začít trénovat básničku. Nezapomeňte na název a autora. Přeji hezké podzimní volno.


 

21. 10. - 25. 10.

Zdravím v novém týdnu. Žádná akce nás nečeká, ale napíšeme si opakovací testy za říjen (obsah testů bleděmodře). Do projektu " Jak chutná podzim" si děti mohou nosit na ochutnávku ovoce a zeleninu. 7. listopadu bude probíhat soutěž v přednesu básně. Děti si mohou začít vybírat a trénovat svou soutěžní básničku. Nejprve proběhne třídní kolo, 2 vybrané děti postoupí do školního kola. Přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Čtení s porozuměním, práce s textem. Opakování - druhy vět. Pořádek slov ve větě, hranice slov ve větě. Práce ve fialové písance. Diktát, přepis psacím písmem.

Krátký text a odpověď celou větou. Porozumění textu a obrázek. Přepis označených slov z textu psacím písmem. Pořadí vět v textu.

M: Automatizace výpočtů v oboru 0-20. Zápis slovní úlohy. Geometrické tvary - tělesa.

 +,- 0-20 s rozkladem, pyramidy, +,- 10-20, složená slovní úloha, přímá, křivá, lomená čára.

ČvS: Ovoce, zelenina 

Projekt: "Jak chutná podzim"

Čtení: Text - Hruška - odpovědi na otázky, třídění obrázků ovoce a zeleniny, básnička zpaměti.

Psaní: PL: druhy vět, vlastní recept na ovocný salát.

M: Slovní úlohy, záhadný čtverec.

Vědy a objevy: Ochutnávání a třídění ovoce, zápis do sešitu.

Ateliér: Vytrhávání - skupinová práce.

 

14. 10. - 18. 10.

Milí rodiče, tento týden nás žádná akce nečeká. Děti si mohou nosit do školy listy. Ve čtvrtek je budeme potřebovat na Vv. Přeji hezké slunečné dny.

Plán:

Čj: Práce s větou - druhy vět, pořadí v textu, smysluplnost. Otázky a odpovědi celou větou. Čtení a práce s textem. Zápis slov a vět psacím písmem.

M: +,- v oboru 0-20 s přechodem 10. 

ČvS: Podzim, les.

Napíšeme si malé opakování z poznávání stromů. Slíbili jsme si to už minulý týden, ale protože si děti stromy a plody stále pletou, ještě jsme si to znovu zopakovali.

 

Nebezpečí internetu...

 

 

 

 

7.10. - 11.10.

8., 9., 10. 10. - Sběr papíru a víček 7:15 - 7:45 hod. ve středu 9.10. i odpoledne 14:30 -15:30 

11. 10.  8:00 - 9:40 Nebezpečí internetu - Proxima Sociale - ve třídě, hrazeno MČ Libuš

Plán:

Čj: Druhy vět. Čtení a práce s textem. Opis, přepis tiskacím i psacím písmem. Kontrola vlastního zápisu. Práce v písance.

M: +,- s přechodem 10, rozklad čísel. Slovní úlohy.

ČvS: Rostliny a zvířata v lese. 

Projekt: "Barevný podzim"

 

Bubnovali jsme ...

 

 

 

 

30. 9. - 4. 10.

Milí rodiče, v úterý jdeme bubnovat. Stejně jako v loňském roce půjdeme hned ráno. Kdo bude chtít s sebou pití, vezme si do aktovky malou kabelku nebo batůžek. Ve středu jsou konzultace. Přeji hezký týden.

1. 10. KC 12 - Drum Circle

2. 10. 16.00 - 17.00 konzultace R - U, popř. R - Ž - U

Plán:

Čj: Čtení textů s podzimní tématikou, práce s porozuměním. Zápis vlastních vět, kontrola zapsaného, diakritika. Řazení vět. Vyvození dalších psacích písmen, práce v písance. Opis, přepis, diktát.

M: Sčítání a odčítání s přechodem desítky. Slovní úlohy.

ČvS: V lese, podzim.

 

Den jazyků...

 

 Projekt "Houbičky"

 

 

 23.9. - 27. 9.

Milí rodiče, zdravím v novém týdnu. V úterý a ve čtvrtek nás čeká charitativní akce, v dalším týdnu půjdeme bubnovat. Přeji hezké podzimní dny.

24. - 25. 9. Podzimní srdíčkové dny - charitativní akce
magnetky se zvířátky, náramky, propisky - 30 Kč, reflexní delfíni - 35 Kč

1. 10. Drum Circle - KC12 - 60 Kč

Plán:

Čj: Čtení textů s podzimní tématikou, technika porozumění. Věty - posloupnost, řazení vět v textu. Vlastní jména, jména obecná. Psaní slov a vět psacím písmem. Opis, přepis, diktát.

M: +,- v oboru 0-20 s přechodem 10.

ČvS: Podzim, les.

Projekt: " Houbičky"

Čtení textů - Na houbách, O jednom hříbku a dvou radostech -vytváření vět, řazení vět, přepis.

Zábavná matematika, luštění, doplňovačky, barevná matematika.

Vědy a objevy - les, druhy hub.

Ateliér - kouzelné houbičky.

 

16. 9. - 20. 9.

Milí rodiče, už se učíme. Začali jsme projektem "Mraveneček". Četli jsme, pracovali s textem, počítali a zkoumali jsme mravence v encyklopedii. Některé děti stihly postavit mraveniště. V tomto týdnu se budeme věnovat i gramatice a práci v PS a také nás čekají první známky. Žádná akce se tento týden nekoná. Hezký týden.

Plán:

Čj: Slabiky, slova, věty. Vytváření vlastních vět a textů, vyprávění podle osnovy, rozšiřování slovní zásoby.  Čtení a práce s textem. Zápis slov a vět psacím písmem, práce v písance. Opis, přepis.

M: +,- v oboru 0-10, 10 - 20 opakování. +,- 0-20 s přechodem desítky, slovní úlohy.

ČvS: Škola, bezpečně do školy.

 

9. 9. - 13. 9

Milí rodiče, máme za sebou první zahřívací týden, v příštím týdnu začneme pomalu pracovat. Budeme se věnovat hlavně opakování. Čekají nás první konzultace a třídní schůzky. Pokud by si někdo ještě rozmyslel kartu ISIC, má možnost do středy. Hezký týden

11. 9. - 16. 00 hod. konzultace R - U, popř.R - Ž - U

            17. 00 hod. třídní schůzky

 

Naše nová 2. B

Ukázka tanců

 

Sprtovní den 

 

 

 

Kritéria a hodnocení v 2. ročníku

Český jazyk

Základní okruhy
• Věty podle postoje mluvčího – druhy vět, znaménka za větou
• Význam slov
• Tvrdé a měkké souhlásky, psaní i/y
• Párové souhlásky
• Abeceda
• u – ú – ů
• slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
• jména obecná a vlastní
• věta jednoduchá, souvětí
• Sloh – popis, vypravování
• Hlasité i tiché čtení s porozuměním

Kritéria hodnocení
• 4 testy za školní rok s hodnocením v %, převedených na známky – rozsah A4
• dílčí zkoušení písemné a ústní ( nejméně 4x za klasifikační období)
• Pamětná prezentace naučené poezie (1 x za čtvrtletí)
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku ( součást Portfolia) a prezentaci přečtených knih: alespoň 1 knihu za pololetí
• Vedení pracovních sešitů, sešitů a písanky, portfolia
• Plnění skupinových i individuálních úkolů - Aktivní přístup k plnění zadané práce včetně vlastního hodnocení pomocí symbolů  
• Domácí příprava ( pomůcky, úkoly)

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 100 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše)
• zápis čísla v desítkové soustavě, práce s číselnou osou
• Sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
• Násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek
• Slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
• Orientace v čase, čtení časových údajů z hodin
• Rýsování a měření úsečky
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů

Kritéria hodnocení
• 4 testy za školní rok s hodnocením v %, převedených na známky – rozsah A4 
• dílčí zkoušení písemné a ústní ( nejméně 4x za klasifikační období)
• Vedení pracovních sešitů a portfolia
• Plnění skupinových i individuálních úkolů - Aktivní přístup k plnění zadané práce včetně vlastního hodnocení pomocí symbolů   
• Domácí příprava ( pomůcky)

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Domov, místo kde žijeme (Městská část Praha – Libuš, místní krajina), Česká republika – naše vlast.
• Dopravní výchova – Jsem chodec
• Rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce, mezilidské vztahy, osobní bezpečí
• Živá příroda – známí živočichové a rostliny
• Orientace v čase – hodiny, měsíce
• Lidské tělo – základní stavba, péče o zdraví, zdravá výživa
• Pěstování rostlin – péče o pokojové rostliny
• Příprava jednoduchého pokrmu, stolování

Kritéria hodnocení
• 4 testy za školní rok s hodnocením v %, převedených na známky (nebo po probraném celku), rozsah A4
• dílčí zkoušení písemné a ústní (nejméně 4x za klasifikační období)

• Vedení pracovního sešitu a portfolia
• Plnění skupinových i individuálních úkolů - Aktivní přístup k plnění zadané práce včetně vlastního hodnocení pomocí symbolů  
• Domácí příprava (pomůcky)


Společná kriteria hodnocení

Pro hodnocení žáků se v průběhu klasifikačního období používá pětistupňová klasifikační stupnice s pomocnými znaménky( + ,- )dle uvážení učitelky doplněná různými symboly (odměny razítky, obrázky – kladná motivace). Známky za práce v hodině, referáty, domácí úkoly mají poloviční váhu oproti testům a kontrolním cvičením. Na vysvědčení jsou žáci hodnocení známkami bez pomocných znamének. Výsledná známka na vysvědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli.
Procenta / známka:
- 100-95 % 1
- 94-90 % 1-
- 89-80 % 2
- 79-75 % 2-
- 74-60 % 3
- 59-51 % 3-

- 50-34 % 4
- 33-25 % 4-
- 24 - 0 % 5

Sebehodnocení :Žák pomocí symbolů  ,  vyjadřuje svůj pocit ze splnění zadané práce, může se vyjádřit i slovně.

Anglický jazyk 2. ročník (učebnice + PS Listen and play with animals, nakl. Nová škola, s.r.o.)

Probíraná témata:
- pozdravy, představování se (jméno, věk)
- rozšiřování základní slovní zásoby (zvířata, škola, základní přídavná jména, rodina, záliby, jídlo, pití, na farmě)
- jednoduché příkazy
- číslovky do 12
- stavba jednoduché anglické věty v přítomném čase
- porozumění základním konverzačním otázkám a tvoření kladné i záporné odpovědi na ně
- předložky místa
- slovesa mít, chtít, být, mít rád - úvod

Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí):

hlavní kritéria hodnocení - váha známky 2

- 2 kontrolní testy na procenta - všichni žáci stejný obsah, rozsah a kritéria hodnocení
žáci se SVP mohou mít prodlouženou dobu na test
pomocná kritéria hodnocení - váha známky 1

- min. 3 menší písemné testy
- min. 2 ústní zkoušení – vyprávění, rozhovory, říkanky
- aktivita v hodinách
- práce ve skupinkách a ve dvojicích
- plnění domácích úkolů

Rozsah a hloubka probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.

 
Kritéria hodnocení TV

Výborně – Žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

Sportovní den 1. stupeň
Oficiální zahájení: 8:05 v malé tělocvičně
Začátek: 8:15 (na stanovištích, viz. rozpis)
Konec: po poslední disciplíně, která začíná 11:35
Svačiny a pití si vezměte s sebou na stanoviště v batůžku. Žáci budou svačit v průběhu akce (tzn. není speciálně vyčleněna pauza na svačinu)
Pomůcky: vhodné oblečení dle počasí, zvlášť obuv do tělocvičen a na ven

2. 9. - 6. 9.

Milí druháčci,
těším se na vás v pondělí 2. září v 8.00hodin

Plán 1. týdne:

Pondělí:
8:15- 9.00
Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků.
Někteří z vás přejdou do družiny, ti z vás, kteří půjdou sami domů, musí mít lísteček od rodičů.
Oběd se bude vydávat od 10.00 - 11.00 h a musí se přihlásit.
Úterý:
8.15 - 11.40 h
Třídnické hodiny - seznámíme se se školním řádem a rozdáme si učebnice.
Středa:
8.00 - 11.40 h
1. - 3. VH - třídnické hodiny
4. VH - výuka dle rozvrhu
Čtvrtek:
8.00 -11.40 h
Výuka dle rozvrhu
Pátek:
8. 00 – 11. 40 h
Sportovní den – sportovní oblečení, svačina, pití, čip
Přeji vám krásný víkend 

První konzultace a třídní schůzky se budou konat až 11. 9. 2019

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana