2.B

BŘEZEN

Plán na 1.3. - 5.3.

Milí rodiče, milé děti!

Už asi víte, že se zhruba na 3 týdny ve třídě nepotkáme. V pondělí od 10 do 12 hodin prosím o vyzvednutí pracovních sešitů, které budete mít připravené na recepci školy. Po dobu nemoci paní učitelky budou mít děti online výuku se mnou. V případě dotazů mě můžete kontaktovat na lenka.skodova@zsmeteo.cz  Budeme se učit podle ROZVRHU viz níže.

S přáním pevného zdraví

Lenka Škodová

----------

1.3. Třídnická hodina 8.00 - 8.45 h. (celá třída)

        AJ - skupina Lysenko A. - 10.00 - 10.45 h.

2.3. ČJ a M první skupina 8.00 - 9.40 h.

       ČJ a M druhá skupina 10.00 - 11.40 h.

3.3. ČJ a M druhá skupina 8.00 - 9.40 h.

       Karate od 10.00 - 10:45 h.

       ČJ a M první skupina 10.55 - 12.35 h.

4.3. ČvS první skupina 8.00 - 8.45 h.

       ČvS druhá skupina 9.00 - 9.45 h.

       AJ - skupina p. uč. Kulikové - 10.00 - 10.45

       AJ - skupina  Lysenko A. - 10.00 - 10.45 h.

 DÚ Aj sk. Lysenko na 04.03.21, 1) Uč. - str. 8 Trénujte čtení slovíček.2)Poslouchejte písničku https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U a naučte se písničku nazpamět,3) Prac. sešit -Cv.3 str.25

 

Rozdělení dětí do skupin:

I. skupina - Bedrníček, Hlavničková, Honzík Hoang, Jelínková, Krejná, Krejný, Lišková, Měšťan, Mostová, David Nguyen

II. skupina - Laura Nguyen, Kevin Nguyen, Rezek, Růžička, Toms, Bebe Tran Nguyen, Trefil, Vyk, Xu Yanxi


ÚNOR

Plán na 8.2. - 12.2.

ČJ: Sloh-popis zvířete. Měkké slabiky-dokončení. Slova s DI, TI, NI a DY, TY, NY-opakování.

M: Osová souměrnost-dokončení. Procvičování násobilky 2. Práce s násobky 3. Procvičování +, - do 100.

ČvS: Procvičování plynutí času-členění roku, měsíců, týdnů. Části dne a činnosti k nim náležející.

 

Informace o omezeném provozu školní družiny od 8. 2. 2021 do odvolání

Vážení rodiče,tímto Vás informujeme, že s ohledem na zvýšený podstav pedagogických pracovníků ve školní družině jsme nuceni omezit poskytování služeb školní družiny.Omezení bude ve formě doby poskytování služby, a to následovně:Všechna aktuálně otevřená oddělení budou v provozu od 8. 2. 2021 do 15:00.
Tento režim bude probíhat po dobu nezbytně nutnou, jinak do odvolání školy.
Zdůvodnění:
Škole aktuálně chybí 5 vychovatelů z celkového počtu 9. Provoz družiny je zajišťován suplujícími pedagogy, kteří vyučují i dopoledne. Vzhledem k tomu, že je režim školní družiny podřízen v 
rámci „PES“ 5. stupni, žáci se nesmějí míchat a často zůstávají ve škole do 16. – 17. hodiny. V příštím týdnu se situace nezlepší. Z toho důvodu škola přistupuje k řešení omezení provozu – zkrácení času, aby dokázala zajistit službu pro všechny žáky, stále s dopomocí suplujících pedagogů.
Děkujeme za Vaše pochopení a budeme věřit, že se situace ještě nezhorší a nebudeme muset přejít k dalším omezením, případně službu dočasně zcela přerušit.
V případě změny Vás budeme neprodleně informovat na webu školy a na nástěnce eŽK.
S přáním pevného zdraví
V Praze dne 3. 2. 2021
Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy


Plán na 1.2. - 5.2.

ČJ: Každodenní procvičování/upevňování již probraných mluvnických pravidel a plynulého čtení.

      Nově měkké souhlásky a psaní i, í po měkkých souhláskách.

M: Automatizace +, - do 20 s přechodem desítky. Násobilka 2. Počítání do 100 v bílém PS.

     Postupné vyvození násobků 3, práce s nimi na číselné ose, učení se násobkům 3 zpaměti.

     Rýsování a měření úseček. Osová souměrnost.


LEDEN

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost následující informaci ohledně ŠD. 

http://www.zsmeteo.cz/…ml​.


Plán na 25.1. -29.1.

Ve čtvrtek 28.1. si rozdáme vysvědčení za 1. pololetí, bude to nejspíše poslední hodinu. Vysvědčení bude tentokrát doplněno osobním dopisem pro každé dítě. Následují pololetní miniprázdniny, tj. volno 29.1. Ve škole se sejdeme zase v PO 1.2. 

ČJ: Tvrdé souhlásky, slabiky - procvičování v PS a na PL. Psaní y, ý pro tvrdých souhláskách. Psaní v pís. 2

M: Postupné dokončení zelených PS (počítání do 100 bez přechodu desítek). Násobky 2 a násobení dvěma.

ČvS: Náš svět měsíc po měsíci - plynut

í času. Hodiny - dopolední a odpolední čas na hodinách. Kalendář.  


Plán na 18.1. - 22.1.

Milí rodiče!

Ve škole budou děti pravidelně trénovat i tiché čtení. Potřebují proto menší knížku, kterou si buď budou nechávat v lavici nebo denně nosit do školy. Obsah knihy by měl odpovídat čtenářským dovednostem jednotlivých žáků a jejich zájmům. Encyklopedie nejsou vhodné. Hodí se knížka s kratšími příběhy, které po přečtení může žák vyprávět vlastními slovy ostatním. 

ČJ: Samohlásky-opakování. Souhlásky tvrdé a měkké. Začneme pracovat v nové písance.

M: Řešení slovních úloh. Rýsování a označování přímek a úseček, měření úseček. Vyvození násobků 1 a 2.

ČvS: Nemoc a úraz.


Plán na 11.1. - 15.1.

ČJ: Abecední řazení-pokračování. Používání a procvičování pravidla o u, ú, ů. Dvojhlásky. Slabiky se slabikotvorným R, L, M. Důraz na plynulé čtení. Práce v písance.

M: Procvičování a pokračování v učebnici a pracovních sešitech. Upevňov

ání pamětného počítání.

ČvS: Naše tělo. Být zdravý.


PROSINEC

Milí rodiče a milé děti,

do celého roku 2021 Vám všem přeji jen to dobré! 

Vaše Zd. Baš.

 


Milí rodiče, milé děti!

Nejprve chci poděkovat všem, kdo se zúčastnili dobročinné akce směřující k dědečkům a babičkám naší městské části. Děkuji Vám nejen za ty, kteří 

díky Vám pocítí, že si na ně někdo vzpomněl, ale i proto, že se také naše třída zapojila.

Určitě už všichni víte, že ve dnech 21. a 22.12. nebude škola z důvodu boje proti covidu 19. Děti budou pracovat doma na následujícím učivu:

ČJ: PS 37/doplň a vybarvi (barevná čeština-u, ú, ů)

      PS str. 10, 11 (abecední řazení)   +   ČÍST!!!

M: velká zelená pracovní uč. str. 37-40   +   bílý procvič. sešit str. 12

ČvS: "Zvířata v zimě" - uč. str. 32-33/přečíst si, prohlédnout obrázky a popovídat si o o tom.

Vážení rodiče, posílám dú Aj skupina Lysenko Samostudium 21.12.20 Prac.seš. Cv.1 str.14-napište chybějící písmena do slov a poté napište slova celá,Cv.4 str.15.-kontrlola dú 04.01.21.Veselé Vánoce,šťastný Nový Rok a přeji Vám zdraví. S pozdravem,Lysenko Alla,Mgr.


„Milí rodiče a žáci,

 

tímto bychom Vás rádi oslovili s avizovaným charitativním projektem „Kolik lásky se vejde do krabice? (Jak potěšíte osamělého dědečka/babičku?)“, který by škola ráda zorganizovala pro seniory na MČ Praha – Libuš.

Vaše pomoc a účast na projektu může být různá, od vytvoření vlastní krabice (viz. nápadník dole) a dodání krabice do školy do 21. 12. 2020, po pomoc jiným způsobem (například rozvoz dárků, balení, realizovatelné nápady…).

Dárky by se rozváželi po MČ Praha – Libuš v úterý 22. 12. 2020.

Po akci bychom rádi zveřejnili poděkování rodinám a žákům, samozřejmě s Vaším písemným souhlasem, kteří se na akci podíleli, a to na webu školy.

 

Do krabice  můžete vložit:

Něco teplé: káva, ovocný čaj, bylinkový čaj, cappuccino, trvanlivé baleni teplých nápojů a pod.

Něco slané: slané keksy, preclíky, kukuřičné chrupky, krekry, a pod.

Něco sladké: perníky, hroznový cukr, keksy, čokolády, piškoty, , dětská výživa…

Něco voňavé: sprchový gel, šampón, tekuté mýdlo, vlhčené servítky, tělové mléko, sprej…

Něco na sebe: teplé ponožky, papuče, rukavice, veselé ponožky, tílko….

Něco na čteni: křížovky, časopisy, duchovní literatura, motivační literatura, knihy s pozitivní tematikou…

Něco pro potěšení: kresbičky od dětí, drobná vánočná dekorace, zahřívací polštář, růženec, pěkná šálka…

 

Za jakoukoliv aktivitu v projektu Vám předem děkujeme.

 

S přáním hezkého dne

 

Mgr. Jaroslav Kulik

Ředitel

ZŠ Meteorologická 181

142 00 Praha 4 - Libuš

jaroslav.kulik@zsmeteo.cz

tel. 242 446 620 

 


A byl u nás i Mikuláš...21.12.20 DÚ ANGLICKÝ JAZYK skupina Lysenko - Samostudium - Prac.seš. Cv.1 str.14-napište chybějící písmena do slov a poté napište slova celá,Cv.4 str.15.


Plán na 7.12. - 11.12.

ČJ: Slova souznačná (synonyma)-opakování. Samohlásky a jejich délka. Abeceda-řazení písmen

M: Stálé procvičování +, - do 100 s přechodem i bez přechodu. Řešení slovních úloh. Geometrie: úsečkaxpřímka. Bod ležíxneleží na přímce. Osová souměrnost.

ČvS: Zima. Zvířata v zimě. Advent. Přípravy na Vánoce.


Plán na 30.11. - 4.12.

Milí rodiče, milé děti!

Nejprve důležitá informace:

Od pondělí 30.11. budou našeděti vstupovat do školy ze zadního traktu budovy, nikoliv hlavním vchodem, jak jste zvyklí. Budu tam od 7.30 hod. stát a děti si převezmu. Důvodem je skutečnost, že už přijdou i ostatní žáci školy, tak aby se nepotkávali a nezačala se předávat infekce.

-----------

Pokud někdo v uplynulém týdnu dostal nějakou špatnou známku, může přes víkend (nebo kdykoliv jindy) docvičit nezvládnuté učivo a přihlásit se na opravu. Přezkouším ho a známku v eŽK změním. Musí se ale o přezkoušení sám přihlásit, prostě nechat se přezkoušet dobrovolně.

Toto pravidlo bude platit i v budoucnosti. Známku, která se žákovi nelíbí, může si přezkoušením opravit.

 ----------

ČJ: Slovo a slabika. Dělení slov na konci řádku. Hláska s písmeno. 

      Důraz na správné a plynulé čtení. Práce s textem v čít. K čemu  je dobrá rodina.

M: Počítání do 100, začneme už s přechodem desítek.  Sčítání do 100 s přechodem desítek pod sebou.  Řešení slovních úloh + odpověď celou větou.

ČvS: Rodina-nejbližší rodina a r. širší, její členové. Rodinné oslavy. Pomáháme si.


LISTOPAD

Plán na 23.11. - 27.11.

Milí rodiče, milé děti!

V minulém týdnu jsme se šťastně sešli ve třídě a započali s obvyklou každodenní prací. Opakovali a procvičovali jsme učivo probrané v uplynulém měsíci, takže můžeme pozvolna začít sbírat známky. V tomto týdnu budeme dělat na známky pouze ta cvičení, která už děti viděly/pracovaly. Bude se jednat o následující témata:

ČJ: Druhy vět. Velké písmeno na začátku věty a znaménko na konci. Velká písmena ve vlast. jménech. Pořádek slov ve větě. Pořádek vět v textu. Diktát.

M: Pamětné +, - do 20 s přechodem 10. Sčítání a odčítání pod sebou. Slovní úlohy.

ČvS: Stromy jehličnaté a listnaté.Význam lesa.Znaky savců. Savci v podzimním lese.

Pokud nějaké téma nestihneme vyzkoušet, půjde do týdne následujícího. Budu pokračovat ve zkoušení básničky Veverka od Fr. Hrubína - uč. ČvS, str. 16 (týká se jen těch, co ještě "nebyli"). 

Každopádně není čeho se obávat. Všechna cvičení děti znají a na vypracování budou mít dostatek času. U nás každý pracuje svým tempem.

---------

Z nového učiva bychom se měli věnovat v ČJ:

Slova souznačná, protikladná, mnohoznačná - procvičování (už jsme probírali). Úplně nově - slova citově zabarvená.

MAT: GEOMETRIE - uč. str. 7  Děti budou potřebovat ořezanou tužku č. 2 a pravítko!!

ČvS: Ovoce a zelenina. Dělení ovoce a zeleniny. Ukládání/uskladňování na zimu. Význam ovoce a zeleniny. 


Informace k nástupu žáků přípravných tříd, 1. a 2. ročníku do prezenční výuky od 18. 11. 2020.

Vážení rodiče, milí žáci,
tímto bychom Vás rádi informovali o organizačních pokynech k nástupu Vašich dětí.

 1. Nástup do školy

  •   Škola je otevřena od 7:30.

     Vstup do budovy bude koordinovaný (po 20 dětech).
  •   Před budovou školy je doporučeno se shlukovat pouze s žáky ze stejné třídy.
 2. Bezpečnostní opatření školy

  •   Ve škole je k dispozici volně dostupná dezinfekce na ruce (ve třídách, na toaletách a chodbách)

     Žáci mají po celou dobu pobytu v budově školy roušku, v případě společných aktivit venku, kdy jsou pohromadě do 2 metrů, také.
  •   průběhu pobytu žáků ve škole bude probíhat intenzivnější větrání.
  •   Vpřípadě výskytu příznaků nachlazení (kašel, rýma, zvýšená teplota) bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce pro vyzvednutí žáka, žák bude izolován dle interního krizového plánu školy.
  •   době přestávek budou žáci opouštět prostory třídy pouze z důvodu použití WC.
 3. Výuka prezenční formou

  •   době prezenční výuky neprobíhá vzdělávání online formou.

     Pokud se žák nemůže oficiálně účastnit prezenční výuky, je to z důvodu jeho zdravotní indispozice. Takový žák má za povinnost si látku sám doplnit a látku průběžně konzultovat s vyučujícím. Absence bude posouzena individuálně třídním učitelem.
  •   Výuka cizích jazyků proběhne bez míchání žáků z jiných tříd dle rozvrhu.
  •   Výuka tělesné a hudební výchovy nebude probíhat, náplň hodin bude kompetenci třídního učitele (bude doporučen pobyt venku).
 4. Školní družina

  •   Ranní družina nebude v provozu

     Družinu nabízíme od doby konce vyučování do 17:30 standardně (žádáme o aktualizaci časů odchodů pro lepší organizaci).
  •   Každá třída bude mít vlastní oddělení kromě PT, která bude jediná spojena pro malý počet žáků – celkem bude v provozu tedy 8 oddělení.
  •   Vychovatelky budou s dětmi do jejich odchodu – nespojuje se.
  •   Preferují se aktivity venku (dle aktuálních povětrnostních podmínek).
  •   Kroužky nebudou.
 5. Školní jídelna

 Provoz bude od 11:30 – 13:30.

  Nástup na obědy pro žáky v ŠD bude dle harmonogramu a bezpečnostních opatření ze začátku školního roku.

  Žáci, kteří nenavštěvují ŠD, jdou na oběd v doprovodu třídního učitele ihned po vyučování.

  Žáci nemají primárně přihlášen oběd, proto je třeba si ho neprodleně přihlásit, pokud máte zájem se stravovat. V případě potřeby neváhejte kontaktovat třídního učitele, případně vedení školy.

 •  S přáním hezkého dne
 • Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy


13.11.

Dne 16.11. neproběhne žádná on-line výuka ani třídnická hodina.

Dne 18.11. se sejdeme ve třídě na běžné prezenční výuce podle našeho původního rozvrhu.

13.11.

Věnujte, prosím, pozornost pozvánce pana ředitele:

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto Vás srdečně zvu na přátelské setkání s ředitelem školy u "Čaje o páté", kde bychom diskutovali o aktuálních potřebách českého školství. Rád bych Vás tímto přizval také k přípravě ankety pro rodiče o distančním vzdělávání a spolupráce se školou během ní a znal Váš názor na způsob hodnocení, kterým by škola měla dávat žákům ideální zpětnou vazbu o dopadu učení.

Schůzka se uskuteční dne 18. 11. 2020 v 17:00 formou online na odkaze: https://meet.google.com/dpj-qrmq-ymv

Těším se na Vás.

S přáním hezkého dne

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

---------

AJ skupina Lysenko A. Domácí úkoly na 19.11.20 1) Přečtěte si básničku Uč.str.21    2) nakreslite své rodinu a mazlíčky do sešitu.


 

12.11.

ČvS: Savci v podzimním lese - dokončení, str. 17 v uč.      Podzimní rybník - obr. na str.18 - prohlédnout,   popovídat si o něm + Význam rybníků (důležité)     Ryby a Stěhovaví ptáci - str. 19

----------

11.11.

ČJ: uč. str. 37 celá, z toho 37/4 písemně do sešitu + diktát z uč.    na str. 31, cv. 6a (také do červeného sešitu)

+ písanka str. 16 - 20

M: uč. str. 21, 22 celé (zábavička) + 23 dokončit

     PS malý zelený str. 19

--------

10.11.

ČJ: PS str. 25  +  str. 23 DÚ

M: malý zelený PS str. 16 (kdo nemá) + str. 17

     str. 18 - pouze slovní úlohy

 ---------

Milí rodiče, milé děti!

V týdnu od 9.11. do 13.11. bude probíhat on-line výuka podle stejného rozvrhu jako minulý týden.

V PO 1. VH se uvidíme/uvidíte celá třída na třídnické hodině.


AJ skupina Lysenko A. Pondělí 5 hod. (12:00-12:45) + Čtvrtek 3 hod. (10:00-10:45) Domácí úkoly 09.11.20 -1) Učebnice - str. 19 Přečtěte tato slovíčka nahlas rodičům 2 krát.
2) Prac. sešit - Cv.8 str.9 - rozmotejte zamotaná slova a oddělte je od sebe a zapište věty.

AJ - Slancová

online výuka MS Teams: pondělí 12:00 h + čtvrtek 10:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EfgYSzJlSgdBm7_76a3cKYMBnNvxucISt16zjYDn_-nYeg

Tělesná výchova (Charalambidis) 

Ahoj druháci, asi se ještě delší dobu neuvidíme. Využívejte proto každého dne, kdy vykoukne sluníčko, třeba jen ke krátké procházce venku. Nemůžete sice spolu hrát fotbal, vybíjenou, ani prohánět se po opičí dráze, ale můžete si doma zacvičit - a pozvěte k tomu rodiče. Tady máte malou inspiraci.


Od pondělí-čtvrtka je pro děti ze 4.oddělení možnost od 14h se přihlásit v teams do odpolední školní družiny.

Sledujte prosím také webové stránky 4. oddělení. Markéta

AJ p. uč. Kulikové - 9.11. 5. VH od 11:50 - 12:35, 12. 11. 3. VH od 10:00 - 10:45

(dobrovolná hodina AJ úterý 10. 11. od 14:00)

--------

5.11. 3 VH od 10:00 - 10:45

5.11.

ČvS: uč. str. 14-15 obrázek prohlédnout, popovídat si o něm

       uč. str.16, 17 "Savci v podzimním lese"

--------

4.11.

ČJ: uč. str. 38 celá, z toho cv. 3 a 5 písemně do červeného sešitu (nadepsala jsem ho a dětem rozdala)  + PÍS. str. 12-15 včetně

M: zelený PS str. 14, cv. 3 + str. 15, 16 celé  +  uč. str. 20, cv. 4, 5

-----------

3.11.

ČJ: PS str. 20, cv. 2 a 3 + str. 22 celá

M: PS bílý  str. 6, sloupec 23, 24 + uč. str. 18 a 19 celá

    malý zelený PS str. 14, cv. 1, 2


Plán na 2.11. - 6.11. 

Milí rodiče, milé děti! 

Už asi víte, že se v tomto týdnu ve třídě nepotkáme. Budeme se učit podle ROZVRHU viz níže.

----------

3.11. ČJ a M první skupina 8.00 - 9.40 h.

         ČJ a M druhá skupina 10.OO - 11.40 h.

4.11. ČJ a M druhá skupina 8.00 h. - 9.40 h.

         Karate od 10.00 - 10.45 h.

         ČJ a M první skupina 10.55 - 11.40 h.

5.11. ČvS první skupina 8.00 h. - 8.45 h.

         ČvS druhá skupina 9.00 h. 9.45 h.

6.11. AJ od 10.00 náhradní termín za pondělí 2.11. pro skupinu p. uč. Kulikové

Každé pondělí od 9.00 hod. a každý čtvrtek od 10.00 hod mají děti s OMJ ještě online výuku ČJ!! Jedná se o Honzíka Hoang a Bebe Tran. Tyto hodiny vede pí Kateřina Francová.

Družina nabízí možnost práce s dětmi každé úterý a čtvrtek od 14:00 - 15:30 v aplikaci Microsoft Teams v 8. oddělení ŠD

---------

AJ poddělení ŠD. uč. Kulikové - 2.11. 5. VH od 11:50 - 12:35 (náhradní termín 6.11. od 10.00)

                                                5.11. 3 VH od 10:00 - 10:45

AJ skupina Lysenko A.  Pondělí 5 hod. (12:00-12:45) + Čtvrtek 3 hod. (10:00-10:45) 

Domácí úkoly od 02.11.20 - 06.11.20 ZDE


ŘÍJEN 

22.10.

ČvS: Práce s učebnicí - Houby str. 12, Význam lesa str.13


21.10.

ČJ: PS 20/1   uč. 31/4   PÍS: 9, 10, 11

M: PS bílý - str. 6, sloupec 22   uč. str. 17 celá  


20.10.

Dnes jsme úspěšně započali s výukou on line.

ČJ: Věta přací - uč. str. 28 + 29  PÍS.-str. 8

M: PS bílý - str. 6, sloupec 21   velká uč. str. 16

Budu na stránky třídy pravidelně vyvěšovat kam až jsme došli, aby všechny děti, které se z nějakého důvodu nepřipojily, mohly pokračovat s námi a nezaostávaly.   

 Baš.

 ------------

Milí rodiče, milé děti!

Online ČJ, M a ČvS v týdnu od 19.10. do 23.10.

20.10. ČJ a M první skupina 8.00 - 9.40 h.

          ČJ a M druhá skupina 10.OO - 11.40 h.

21.10. ČJ a M druhá skupina 8.00 h. - 9.40 h.

           ČJ a M první skupina 10.00 - 11.40 h.

22. 10. ČvS první skupina 8.00 h. - 8.45 h.

            ČvS druhá skupina 9.00 h. 9.45 h.

Každé pondělí od 9.00 hod. mají děti s OMJ ještě online výuku ČJ!! Je to Honzík Hoang a Bebe Tran.

-----------

Rozdělení dětí do skupin:

I. skupina - Bedrníček, Hlavničková, Honzík Hoang, Jelínková, Krejná, Krejný, Lišková, Měšťan, Mostová, David Nguyen 

II. skupina -Laura Nguyen, Kevin Nguyen, Rezek, Růžička, Toms, Bebe Tran Nguyen, Trefil, Vyk, Xu Yanxi  


Dobrý den, vážení rodiče, 

online hodiny AJ ve skupině s paní učitelkou Mgr. Michaelou Kulikovou v období od 19. 10. - 23. 10. budou probíhat ve stejné dny a hodiny.. 

Pondělí - 5. vyuč. hodina

Čtvrtek - 3. vyuč. hodina

Děkuji, krásný den, 

s pozdravem Michaela Kuliková.


Vážení rodiče a milí žáci,dovolte mi informovat Vás o rozvrhu online hodin AJ skupina Lysenko A., které proběhnou od 19.10.20 – do odvolání:Třída 2B Pondělí 5 hod. (12:00-12:45) + Čtvrtek 3 hod.  (10:00-10:45)   Domácí úkoly na 19.10.20 - 02.11.20 ZDE            


AJ - Slancová

online výuka MS Teams: pondělí 12:00 h + čtvrtek 10:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EfgYSzJlSgdBm7_76a3cKYMBnNvxucISt16zjYDn_-nYeg


14.10./II.

Vzdělávání online začne zítra v 10 hodin, a to angličtinou. Přístup mají všechny děti nalepený v notýsku.

AJ bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek dle běžného rozvrhu. Děti jsou rozděleny do tří skupin, takže se budou vzdělávat ve svých skupinách, se svými angličtinářkami.

----------------

14.10.

Milí rodiče, milé děti!

Tak už je to tady, zas máme zavřenou školu. Netěší to asi nikoho z nás, ale musíme se s tímto faktem vyrovnat a hlavně NEDAT SE OTRÁVIT.

Budeme se setkávat zde, na stránkách třídy, jak už jsme všichni zvyklí. Mimo to nás čeká setkávání on-line, které bych chtěla rozjet od úterý 20.10. Každopádně detaily upřesním v pondělí každému z vás.

Teď tedy co mají děti dělat do pátku + v pondělí:

ČJ: Věta přací - uč. str. 28, 29 + PS str. 18, 19, 20.

      písanka str. 6 (písmeno u), str. 7 celá.

M: Velá zelená pracovní učeb. str. 15, 16 + malý zelený PS str. 12, 13

ČvS: Houby, Význam lesa - velká uč. str. 12 a 13.   Podélný PS str. 16, 19, 20

Některé z dětí jsou rychlejší, takže už něco ze zadaného učiva mají hotovo, a to především z ČJ a M. Ti budopu mít vyjímečně práce méně, o to víc by se měly soustředit na správné hlasité čtení s porozuměním.


Plán na 12.10 - 16.10.

ČJ: Opakování a procvičování druhů vět - uč. do str. 32, PS do str. 21, psaní a práce v "krasopísance". Důraz na plynulost čtení správnou technikou.

M: +, - pod sebou, doplňování chybějících sčítanců, počítání v tabulkách, SLOVNÍ ÚLOHY

Velká zelená prac. učebnice do str.26, malý PS (zelený) do str.16

ČvS: Lesní plody a houby. Význam lesa.

 -----------------

Středeční program ( 7.10.) s Drop-Inem děti poučil i pobavil. Všichni se snažili a hezky spolupracovali.


Plán na 5.10. - 9.10.

Tento týden ve ST budou mít děti Úvod do prevence závislostem. Program povedou lektoři org. Drop In. Konat se bude ve škole a zdarma.

ČJ: Druhy vět - uč. str. 22-31, PS str. 18-20  Začneme psát do písanky pro 2. roč., věty nacvičené ve fialové pís. na známky.

Stále procvičujeme plynulé čtení!

M: Práce na čís. ose do 100. Sčítání a odčítání do 100 BEZ PŘECHODU DESÍTEK. Sčítání a odčítání pod sebou, ale jen dvojciferné č. a jednocif. č. bez přechodu 10.

Velká zelená pracovní učebnice do str. 23.   Malý PS do str. 13

ČvS: Na procházce v lese. Stromy jehličnaté a liístnaté a poznávání jejich nejběžnějších zástupců. Stromy a keře v lese a u lesa - učebnice do str.10, podélný PS do str. 18


ZÁŘÍ

Plán na 28.9 - 2.10.

Vzhledem k tomu, že minulý týden byl kratší (ředitelský den v pá) a tento bude opět jen čtyřdenní (v po 28.9. státní svátek), budeme pokračovat v učivu naplánovaném na předchozí týden.


 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

v platném znění, vyhlašuji organizačních důvodů a vzhledem k současné epidemiologické situaci

VOLNÝ DEN na pátek 25. září 2020.

Školní družina bude v provozu od 6:30 – 17:00, přihlášky je třeba odevzdat do čtvrtka, tj. 24.9.2020 do 12:00 na rcepci školy.

Školní jídelna nebude v provozu, pouze pro žáky, kteří budou ve školní družině. Ostatním se plošně odhlašuje oběd.

Aktuálně evidujeme 21 nepřítomných pedagogických zaměstnanců důsledku karantény, případně výskytu onemocnění COVID 19.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem Děkujeme za pochopení.

V Praze 22. 9. 2020 

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy


Plán na 21.9. - 25.9.

ČJ: Mluvíme ve větách. Pořádek Vět. Pořádek vět v příběhu. - PS od str. 15, + učebnice + PL

M: Procvičování +, - do 20 s přechodem 10. Rozklady čísel. Číselná osa 0-100. Počítání desítek. Procvičovací sešit do str 7. Velká učebnice str. 8-14.

ČvS: Dobravní prostředky. Procházka okolím školy k tématu Procházka v lese + toto téma. Jehličnaté stromy.

V tomto týdnu už děti začnou dostávat známky, nejen pochvaly za úspěch. Do eŽK ale budu psát až do pátku jen jedničky a dvojky, aby nástup byl pozvolný.


Milí rodiče,

chodíme už 2. týden do školy. Do třídy se k nám podívat nemůžete, tak aspoň obrázky, abyste viděli, jak to máme ve 2. B hezké.


Plán na 7.9. - 11.9.

Ve středu 9.9. nás čeká třídní schůzka. Sejdeme se v 17.00 hod. před školou na lavičkách. Bude prima, dorazíte-li v hojném počtu, neboť si musíme říci, co nás v tomto šk. roce čeká a jak budeme postupovat. 

Od pondělí se budeme učit normálně podle rozvrhu. Určitě budeme opakovat. Dokončíme fialovou písanku a začneme pracovat v nových PS. 


Milí rodiče,

letos budou děti mít šatní skřínky. Je proto zapotřebí opatřit ZÁMEK KE SKŘÍNCE. Nafotografovali jsme pro Vás zámek, který je pro naše skřínky vhodný, použitelný.


Dnes 2.9. všechny děti dostaly rozvrh hodin. Pracovat podle něj budeme už od pátku 4.9.


Milí rodiče, milé děti,

tak už je to konečně tady, jdeme do školy. Sejdeme se v úterý 1. září v 8 hodin v naší třídě. Společně strávíme jednu vyučovací hodinu, pak můžete odcházet s rodiči domů. Kdo půjde domů sám, musí mít lísteček podepsaný rodiči. Kdo bude chtít obědvat ve ŠJ, musí si oběd přihlásit, protože jsou pro všechny odhlášeny. Budou se vydávat od 10.00 - 11. 00 hodin.

Děti dostanou aktualizační formuláře, které je potřeba vyplnit a následující den odevzdat.

Během školní docházky musí mít každé dítě v tašce roušku hygienicky zabalenou v sáčku.

Další potřebné informace budou následovat v průběhu příštího týdne. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mne telefonicky.

Moc se těším, že se po tak dlouhé době opět sejdeme.

Vaše ZD. Baš. 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana