2.C

ČERVEN
 
Vážení rodiče, dovolte, abych vám touto cestou poděkovala za výbornou spolupráci v našem prvním společném pololetí. Vám i dětem přeji krásné a pohodové léto, plné společných zážitků, po zásluze i odpočinek a načerpání síly do třetího ročníku.
TU Mgr. Bohumila Janhubová
 
Jak jsme trávili poslední den před vysvědčením :-)
 
 A pár záběrů z dnešní vybíjené, v které se děti výborně zlepšily
 
Předběžné informace pro příští šk. rok 2016/2017
Školní rok začíná v pondělí 5. 9. 2016.
Další důležité informace pro rodiče:
Učebna zůstavá stejná jako minulý rok.
Pomůcky :
Sešity budou objednány hromadně.
Další : obaly na sešity a knihy • pravítko (NE OHYBATELNÁ PLASTOVÁ PRAVÍTKA, ALE KLASICKÁ S POČÁTEČNÍ nulou), pravoúhlý trojúhelník s ryskou, kružítko, tužka č. 1, 2 a 3, guma, 2 pera , pákový šanon se 100 euroobaly
TV : pytlík na cvič. úbor, tričko s krátkým rukávem, krátké kalhoty, cvičky
VV : vhodné nůžky, lepidlo „Herkules“, tyčinkové lepidlo, vodové barvy, paleta na tempery (NUTNÁ), kelímek na vodu, temperové barvy, plochý, kulatý (tenký a silný) štětec, hadřík, barevné křídy, tuš černá + seříznutá špejle, pastelky, voskovky ( NUTNÉ ), 5 ks špejlí, podložka na ochranu lavice (nejlépe starý pogumovaný ubrus – NUTNÉ), pracovní oblek (stará košile s dlouhým rukávem), nenosit po částech, přinést najednou a mít podepsané! - vše umístěné v kufříku s funkčním zavíráním!(NUTNÉ) slovem nutné jsou označeny věci, které některé děti po celý rok neměly.
Čj -  čtení – Děti z Bullerbynu, Lovci mamutů – čtení zahájíme uvedenou první knížkou a využijte prosím dobu prázdnin k opatření těchto knih.
Hygienické potřeby   -  papírové kapesníky bude mít každé dítě SVÉ a u sebe
Na začátku šk. roku počítejte s následujícími výdaji na (částky jsou pouze orientační dle loňského roku):
* Kopírování materiálů - 300,- Kč
* Pracovní sešity – 500,- Kč
* Sešity – 220,- Kč
* Třídní fond – 1. pololetí 500,- Kč (bude upřesněno na TS, které budou hned v prvním týdnu školy ).) 
 
CYKLOJÍZDA 1. 6. 2016
INFORMACE K ULOŽENÍ KOL:
Děti si kola budou ukládat odděleně po třídách v atriu nebo u stojanů před/za školou (s vlastním zámečkem).PROCHÁZÍ školou. Helmy a další věci si dají do šatny nebo do šatních skříněk.
Následuje výuka DLE ROZVRHU.
Ve třídách si žáky budou postupně vyzvedávat a vracet ASISTENTI – dle časového rozpisu.
 
·         9:00 – 9:30 - Beseda pořádaná Policií ČR 2.třída/2 skupiny/20 minut
 
1.      skupina –  2.A + MONTE 2 (20 žáků) – Tereza Dušková   v 9:00 v jídelně
 
2.      skupina – 2.B + 2.C (28 žáků) - Erika Zoubková + Tereza Černá v 9:25 v jídelně
Asistenti si vyzvednou děti ve třídě, přesun do jídelny. Po besedě se přesouvají asistentky se skupinou na hřiště s koly a nezbytným vybavením dle harmonogramu, po ukončení aktivit na hřišti v ul. Skalská vrátí děti do tříd (cca kolem 10:00).
 
 
 
KVĚTEN
 
Informace M. Šrámka:
26. 5. budou děti psát test z HV.
 
 
 
Dne 30.5. se koná fotografování tříd. Cena fotografie bude 40,- Kč a stejná cena bude i u fotografie pedagogického sboru.
 
 

18. 5. VE ŠKOLE SE OPĚT VYSKYTLY VŠI Pokud někdo zjistil u svého dítěte živé vši, je povinen to nahlásit třídní učitelce a při návratu do školy předložit lísteček o účinnosti léčby.

 

Důrazně žádám všechny rodiče, aby si znovu pročetli dokument o pedikulóze a postupovali přesně podle něj.

 

POSTUP PŘI ONEMOCNĚNÍ PEDIKULÓZOU (VÝSKYT VŠÍ) U ŽÁKA ŠKOLY

1. Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za infekční onemocnění.

2. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti,která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče.

3. Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem zamezit šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve třídě následně informují všechny rodiče žáků dané třídy.

4. Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby (viz příloha). V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně právní ochrany dětí.

V Praze dne 15.10.2007 Mgr. Zdeněk Bělecký, ředitel školy

PŘÍLOHA

Stanovisko hlavního hygienika ČRV současnosti se ve všech rozvinutých zemích světa zvyšuje výskyt vši dětské v důsledku rezistence k některým odvšivovacím přípravkům. Nejinak je tomu i u nás. Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů (zástupců žáka), nikoli školy a jejích pedagogických pracovníků. Při zjištění výskytu živých lezoucích vší ve vlasech by měl být neprodleně aplikován účinný přípravek k tomu účelu určený a povolený.

Postup při zjištění pedikulózy: Veš nelétá ani neskáče. Přenáší se těsným kontaktem osob v rodině, v kolektivu dětí, zejména ve školách nebo při rekreačních pobytech. K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob, spon, apod.
Pokud při prohlídce hlavy dítěte zjistíme přítomnost dospělých vší, můžeme je z vlasů vyčesat hustým hřebenem (tzv.všiváčkem) a to tak, že dítě skloní hlavu nad umyvadlo nebo čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od týla směrem k podložce. Vyčesáváme 3-5 minut. 
Ke spolehlivému odstranění hnid z vlasů zatím neexistuje přípravek. Hnidy je možné z části vyčesat hustým hřebenem, jednotlivé vlasy s hnidami vystřihat nebo nechat vlasy s hnidami odrůst. Veš dětská není schopna žít ve vlasech kratších 0,8 cm. K likvidaci vší je možné v současné době použít nový přípravek Diffusil H Forte spray, který je volně dostupný v lékárnách. Přípravek nelikviduje hnidy, proto je nutná jeho opakovaná aplikace za 8-10 dní po prvním použití. Aplikaci přípravku by měli provádět rodiče napadených dětí, ale jen v případech, že ve vlasech skutečně najdou lezoucí vši. Dezinsekčním přípravkem je třeba také ošetřit hřebeny a kartáče, textilie vyprat a vyžehlit.U dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu opakovat prohlídku hlavy každé dva dny. V případě dítěte, u něhož byl výskyt vši dětské zjištěn, je potřeba prohlédnout také ostatní členy rodiny, případně provést jejich odvšivení.


Potvrzuji úspěšnost léčby infekčního onemocnění pedikulózou u svého dítěte.

Jméno dítěte: Třída: Datum: Podpis rodiče:

 
 
Duben pro nás znamenal také přednášku příslušníka MĚSTSKÉ POLICIE  o bezpečnosti na ulici. 
 
 
První společná fotka naší třídy:-)
 
 
 
25. 4.
POZOR OPĚTNÝ VÝSKYT VŠÍ V NAŠÍ TŘÍDĚ!!
Žádám všechny rodiče, aby dětem důkladně prohlédli vlasy a v případě pozitivního nálezu postupovali podle již dříve napsaných doporučení.
 
 
Hned první aprílový den jsme prožili společně s dětmi až do rána na školní akci NOC S ANDERSENEM. Děti se těšily už od dopoledne. Když nastal kýžený čas, 19.00 hodin, děti od šaten doslova utíkaly do svých tříd, bylo to něco běžně nevídaného. Poté, co se děti zabydlely, jsme vyrazili do jídelny, kde bylo oficiální zahájení panem ředitelem. 
 
 
Poté jsme se odebrali do své třídy, kde jsme netrpělivě očekávali, co si pro nás připravily děti druhého stupně za soutěže.
Nejprve děti soutěžily ve znalosti pohádkových postav.
Pak jsme si šli zazpívat do hudebny, kde nás pan učitel doprovázel na piano, Třídou se rozezněla oblíbená písnička dětí, Tři čuníci jdou, potom byla na uklidnění ukolébavka a pochodem Já husárek malý jsme se rozloučili.
 
 
A hurá zpět do třídy, kde na nás čekala další nálož soutěží. Musím uznat, že se děti opravdu snažily. Utvořily dvě družstva, holčičí a klučičí, a protože děvčat bylo méně, občas vypomohla paní učitelka Péťa, která mi s dětmi pomáhala. 
 
 
Před uložením se ke spánku jsme se ještě společně vyfotili.
 
Pak už jsme se začali chystat do spacáčků, ale nejdříve večerní hygiena! A je to tu. Pohádka na dobrou noc :-).
 
 
Tak a teď byl ten správný čas na čtení pod peřinou a já byla moc ráda, jaké mám ve třídě čtenáře.
 
Musím přiznat, že ráno bylo trošku neveselé, protože se dětem nechtělo vstávat, ale vše jsme nakonec společně zvládli a děti odešly spokojené se svými rodiči domů. 
 
 
 Tak za rok zase na dalším ročníku NOCI S ANDERSENEM. Už se těšíme.
 
 
Blíží se svátky jara, a tak se i naše třída chystala na Velikonoce. Nejprve si děti vyrobily veselé „králičí“ květníky, kam jsme potom zaseli osení. Do týdne nám krásně vzrostlo a my jsme se pustili do kraslic, kterými jsme květníčky dozdobili.

 

Takto se povedly dětem výrobky, které si dnes odnesly domů, abyste si už teď užili velikonoční atmosféru.
 
A takovýmto velikonočním stromkem jsme si vyzdobili třídu. 
 
 
Děti v plné práci se svými kraslicemi.

Přejeme všem krásné Velikonoce, hodně sluníčka, zdraví a pohody.

 

2.C

 

 

 

 

 Vážení rodiče, 

kromě návštěvy třídy v KC 12, kde jsme se pobavili pohádkou Červená Karkulka, která byla velice pěkně a netradičně pojatá, jsme dnes vyráběli ve velikonoční dílně dřevěné kuřátko. Děti si nejprve opracovaly dřevěné součástky brusným plátnem a poté kuřátko sestavily slepením. Bylo vidět, že je práce se dřevem zaujala a z výsledku měly opravdovou radost. Podívejte se na  fotky z naší společné práce.
 

Vážení rodiče, 

od druhého pololetí bude mít 2.C novou třídní učitelku Mgr. Bohumilu Janhubovou, která se vám představí na třídní schůzce 3.2. od 16:30. Paní učitelka Vogeltanzová přejde po oboustranné dohodě s vedením školy na jinou pracovní pozici, ve které uplatní svou speciálně pedagogickou kvalifikaci. 

vloženo 29.1.2016                                                                                Mgr. Zdeněk Bělecký, ředitel školy 

 

 

 

 

 

13.1. se konají konzultační hodiny od 16.00 - 17.00 hod. a od 17.00 jsou třídní schůzky. Od 15.00 hod. je možná pro zájemce i mimořádná konzultace. 

 

11.1. Tento týden bedeme psát testy z M, Čj, ČvS. Opakování učiva doporučuji, děti mají informace o rozsahu ČvS v úkolníčku, Čj bude odpovídat pracovnímu listu z domácí přípravy, M - zaokrouhlování, + / - nad 20, desítek, slovní úloha, číselná řada, roklad - viz pracovní učebnice. 

Vítám Vás v novém roce 2016

Z důvodu nepřítomnosti třídní učitelky ve škole se konzultační hodiny a třídní schůzky 6.1. RUŠÍ. Náhradní termín konzultace i třídní schůzky bude upřesněn. Po dobu nepřítomnosti je pro žáky vytvořen plán, podle kterého bude výuka probíhat. 

7.12.2015 Co právě probíráme? 

Čj - samohlásky, souhlásky, opakujeme probrané učivo. M - sčítání, odčítání a porovnávání desítek, zaokrouhlování. Operace do 20.  V příštím týdnu si napíšeme malé opakování probíraného učiva - vše z učebnice. Deníky kontroluji vždy v pátek, ale příští kontrola bude až po Vánocích.  Děti píší krásné zážitky. Musím je za psaní pochválit. Kdo by měl přečtenou další knížku, čtenářské listy jsou u mě. Příští čtenářská dílna bude opět v lednu. 

7.12.2015  Dnes nás navštívil ve  třídě sklář. Děti si poslechly povídání o historii sklářství  a směly si vyfouknout skleněnou kuličku, která může sloužit jako píšťalka a po naplnění vodou, jako malá lupa.  Cena za žáka byla 52,- Kč, hradila jsem z třídního fondu. 

 

V týdnu od 23.-28.11. 2015 jsme měli ve škole dvě akce. Jedna se týkala bezpečnosti na silnici. Ve třídě jsme měli člena městské police, který dětem připomenul zásady přecházení, dopravní značky a pravidla jízdy na kole a koloběžce. Druhá se týkala hygieny a pořádal ji Domestos.  Obě tyto akce byly zdarma.

Dopravní výchova 

 Program Kočičí zahrada

Co nás ještě čeká:

10.12 2015 Divadlo v KC 12 " O zapomnětlivém psaníčkovém andělíčkovi".  Vybírám 50,- Kč / žák.

16.12. 2015 Vánoční hvězda. Opět si před třídou uděláme prodejní stánek. Jestli se někteří rodiče budou chtít podílet na výrobě vánočních ozdob a přispět svými výrobky do našeho stánku, budeme moc rádi. Stačí mě emailem kontaktovat a domluvíme se na případném předání výrobků. 

18.12.2015 Vánoční besídka ve třídě. Není třeba učení. Jen penál, ŽK, úkolníček, čip. Každý donese na ochutnání vánoční cukroví. V úkolníčku bude jméno spolužáka, pro kterého donese dáreček. Jména si děti budou losovat.  Dáreček bude zabalený  a se jménem.  Děti je předají mě. Já zkontroluji, že opravdu každý bude obdarován a připravím je pod stromeček. 

Projekt " Slušné chování"

 

Naše výtvarná výchova

Podzimní skřítek

Chráníme Zemi

 

 

19.11. 2015 Dnes jsme si psali takové malé procvičování z ČJ, které jsem poslala domů. Jedná se o orientační cvičení, jak cca bude vypadat test. Jsou tam sice psaná procenta pro představu, ale není to součástí klasifikace. Dětem jsem to také říkala. 

Zadání bylo:

Podepsat se celým jménem, a mezi cvičeními vynechávat řádek. S tím stále bojujeme i v sešitech. 

1/ opsat z tabule slova a doplnit správná u, ú, ů

2/ rozdělit text na slova a správně napsat psacím písmem větu včetně správného znaménka 

3/ doplnit počáteční písmeno u jmen 

4/ napsat 4 antonyma

U všech cvičení se jednalo o opis /přepis z tabule. (až na cv. č.4)

Zítra ještě pošlu pracovní list na u, ú, ů, který jsme si psali včera.  Také se jednalo  pouze o  procvičovací doplňování. :)

 

Zvýšená kontrola vlasů trvá, stále se ještě nepovedlo vší zcela zbavit.  Jako prevence nákazou je použití olejíčku tea tree. Jedná se sice o babskou radu, ale prý velmi účinnou. 

18.11.2015  během příštího týdne si napíšeme opakovací testy na % z ČJ a M.   Veškeré učivo je probrané a dětem známé. :))

V testu z ČJ budou  druhy vět, slabiky, pořadí slov ve větě, velká / malá písmena, jména, synonyma, antonyma, slova nadřazená /podřazená, psaní u,ú,ů. 

V testu z M bude slovní úloha, porovnávání, číselná řada, početní operace do 20, rozklad na desítky a jednotky. 

Také si napíšeme malé opakování z prvouky - co najdeme ve městě, příbuzenské vztahy (základní) vše v učebnici i pracovní učebnici.  Nebude na procenta:) 

Na procvičování doporučuji pracovat s učebnicí. V pracovních učebnicích jsou pouze jednotlivá cvičení, není tam vysvětlené učivo. Žáci si letos NEMAJÍ učebnice nechávat ve škole. 

Pro doplnění učiva z ČJ je velmi pěkně vypracovaná pracovní učebnice pro 2. třídu Český jazyk 2 NOVĚ, 1. díl /2. díl (pracovní sešit) z nakladatelství NOVÁ ŠKOLA více zde: http://www.nns.cz/obchod/index.php?item=nab_det&sort_id=255.  Případně jiné pracovní učebnice běžně dostupné v obchodech atd. 

 

 

11.11.2015  Vážení rodiče, prosím překontrolujte dětem vlásky. Ve třídě je výskyt vší. Všichni dostanou informační list s pokyny jak postupovat při onemocnění pedikulózou. 

Všem jsem dopisovala do ŽK čtvrtletní hodnocení. S každým žákem jsem individuálně probrala jeho výkony a důvody jeho hodnocení.  Hodnocení není konečné, do pololetního vysvědčení může dojít ke změně. Kritéria hodnocení jsou níže na stránkách, dále pak ve školním řádu. 

Právě probíráme: 

ČJ - synonyma, antonyma, slova vícevýznamová, psaní ú,ů. Stále opakujeme probrané učivo.

M - počítáme do 100, porovnávání desítek, doplňování číselné řady, rozklad na desítky a jednotky, více/méně do 100, opakujeme probrané učivo. 

ČvS Rodina, dělali jsme si rodokmen a ti, kteří nedodělali, dokreslí a donesou v týdnu od 16.-20. listopadu.

Děti se mají naučit báseň z čítanky. Nově mají vést deník, do kterého si mají zapisovat své zážitky. Každý týden budu kontrolovat. Děti mají informace k vedení deníku. 

V pátek 13.11. proběhne přesunutá čtenářská dílna z minulého týdne. Každý donese čtenářský list + přečtenou knihu, kterou nám představí. (viz email)

Děti příležitostně  dostávají dobrovolná domácí cvičení, která jsou nad rámec domácí přípravy. Jejich vypracování je dobrovolné a nikdy není na druhý den. :) Žáci jsou za ně vždy kladně hodnoceni omalovánkou v "úkolové bitvě" - holky proti klukům. :))

Bohužel musím přehodnotit posílání testů domů k nahlédnutí. Testy domů posílat již nebudu, protože jsem zjistila, že mi je žáci nevrací zpět. Testy na procenta budou k nahlédnutí u mě. 

 

 

18.10.  Ve čtvrtek 22.10 si napíšeme opakovací test z prvouky. Jedná se o opakování učiva z učebnice - světové strany, dopravní značky, semafor.                                                                                

Psali jsme opakování z ČJ zaměřené na věty a slabiky. Dopadl velmi dobře. Dala jsem dětem k ukázání domů. Prosím obratem vrátit. 

Právě probíráme:

Čj: stále probíráme věty, slova, slabiky. Velká a malá písmena. Nově slova nadřazená a podřazená, pracujeme s textem. Děti vyhledávají určité pasáže v textu atd. Doporučuji proto každý den číst 15 min. 

M: počítáme do 20. Sčítáme a odčítáme s rozkladem, opakujeme číselnou řadu, slovní úlohy. Nově jsme přidali počítání se závorkami. Děti se tak učí, že závorka má přednost a píší si mezisoučet nad závorku, aby si upevnily pořadí počítání. Trénujeme počítání do 20 z paměti na rychlost.  Povídáme si o tělesech, některá si budeme vyrábět. 

ČvS: dopravní značky, bezpečnost na silnici. Jak se žilo v minulosti a jak žijeme dnes.

TV: stále zápasíme s rychlostí převlékání. Především v pátek. I když máme již půlku října a druhou třídu, stále ještě některé děti chodí do třídy se zvoněním i později. To bohužel velmi komplikuje výuku a to nejen při TV. Velmi důležité je aby dívky s dlouhými a polodlouhými vlasy nosily na TV vlasy svázané. Rozpuštěné vlasy jsou při tělocviku překážkou a může dojít ke zranění. 

Dnes děti dostaly na procvičování domů pracovní list s počítáním do 20 a s Čj - nadřazená/ podřazená slova. Jedná se o dobrovolné cvičení. Za splnění je čeká milá odměna - omalovánka:)

 

Škola v přírodě v hotelu Srní v Kašperských Horách

Všichni dostanou závaznou přihlášku na ŠvP, kde jsou podrobné informace o platbách a zálohách. Prosím o podepsání a navrácení nejpozději ve středu 7.10. A to i v případě nezájmu o účast.  Stačí napsat "nemáme zájem" a podpis. Budu tak vědět, kdo o ŠvP nemá zájem a nebudu čekat na navrácení přihlášky.

Informace o hotelu zde: http://www.hotely-srni.cz/hotelysrni/default.asp      

                                                                                                                Děkuji

Co právě probíráme?

ČJ: slabiky, velká písmena, počet slov ve větě, druhy vět - tázací, oznamovací, přací a rozkazovací. Co je to vyprávění, verš, rým.  Doporučuji číst každý den 15-20 min, vracet v textu pro ověření zda dítě čtenému textu rozumí.  Děti si každou přečtenou knihu zapíší do čtenářského listu, který je u mě k vyzvednutí. Poté mi jej vrátí k pochvalnému hodnocení.:)

M: počítáme do 20 s přechodem přes deset, rozklad, slovní ulohy, tělesa.

ČvS: okolí školy, místo kde bydlím. Život dříve a nyní.

Při tělocviku si po rozcvičce hrajeme pohybové hry, soutežíme a běháme na opičí dráze:) 

Ve výtvarce si malujeme  podzim.

Musím všechny děti moc  pochválit! Projekty se všem velmi povedly. Doplním fotografie:)

Děti mají vypracovat projekt na téma  "Slušné chování". Přesto, že je již konec září, mám pocit, že se děti zapomněly na prázdninách. :)) Mají na to týden, tedy do 1.10. Celé zadání mají v notýsku. Věřím, že díky tomuto projekltu si opět vzpomenou jak se slušně chovat ve škole a ke svým spolužákům. 

 

Prosím všechny, kteří si objednali obaly na učebnice, aby uhradili 89,- kč. Poštovné se neplatilo, objednávka byla nad 500,- :)

Co právě probíráme?

Slovo a slabiky. Slova roztleskáváme a určujeme počet slabik ve slově. Jedná se o přípravu na dělení slov na konci řádků. Povídáme si o větě. Co je to věta, z čeho se skládá, kolik obsahuje slov, kde začíná a kde končí. Počítáme věty v kratších textech, vyhledáváme věty podle pořadí. 

V matematice opakujeme první třídu. Doplňujeme číselnou řadu, určujeme číslo před a za.  Sčítáme a odčítáme do 20. Porovnáváme více/méně do 20. Opakujeme si pořadí. Rozklad čísel do 20, dále pak na jednotky a desítky. 

V prvouce jsme si povídali o prázdninách. Některé děti mi poslaly fotografie z prázdnin, jiné je donesly na "flešce". Díky tomu si děti  protáhly prázdniny a procestovaly  kus světa:)

Prosím o pravidelné kontrolování aktovek. V letošním roce máme větší množství učebnic a pracovních sešitů. Každý den musím některým dětem kopírovat stránky, aby měly z čeho pracovat. Děti mají v rozvrhu zabarvená políčka podle barev učebnic, což by jim mělo pomoci v lepší orientaci v učebnicích. :))

Doporučuji dětem každý den číst. Při čtení je třeba, aby s dítětem četl někdo z rodičů a sledoval text. Děti jsou již ve čtení zběhlejší a tak kolikrát čtou slova podobná, která ovšem mění význam textu. Text jim pak nedává smysl a čtení je tím pádem příliš nebaví. Při čtení je dobré se v textu vracet, nebo pokládat otázky na nějaké momenty z příběhu. Tím se dítě ujišťuje, že četlo správně a procvičujete tak čtení s porozuměním. 

Pozor na dvojí čtení. Způsob čtení, kdy si dítě slovo nejprve přečte v duchu a teprve poté jej vysloví. Typické jsou pro toto čtení dlouhé pauzy mezi slovy. Tedy správně přečtené celé slovo a opět dlouhá pauza. Tohoto chybného způsobu čtení se velmi špatně dítě odnaučuje.  

 

Srdíčkové dny - čtvrtek a pátek
je možno zakoupit magnetky se zvířátky 30 Kč, přívěsky se žetonem 35 Kč, dárkové balení kávy 40 Kč, barevné náramky 30 Kč ( jedná se o podporu vážně nemocných dětí )

Náš tělocvik :) Venku je ještě krásně a tak chodíme na hřiště. 

 

Sportovní den:) 

 

 

 

Milé děti,
v úterý 1. září vás budu všechny čekat v naší třídě, která je na stejném místě jako minulý rok. Jen pozor na cedulky, na dveřích máme napsáno 2.C !
                        Moc se na vás těším, vaše učitelka Lara Vogeltanzová
 
První den se budeme učit jen 1 vyučovací hodinu. Na druhý den si do školy doneste penál, šanony a vaše zážitkové deníčky a budeme učit 4 hodiny. Třetí den si rozdáme pracovní sešity, doneste si na ně nějakou igelitovou tašku. Od třetího dne již bude probíhat vyučování dle rozvrhu. 
 
Vážení rodiče,
dne 2. 9. se konají třídní schůzky všech tříd. Začátek třídních schůzek je pro třídy prvního stupně v 17:00, pro třídy druhého stupně v 17:30. Od 16:00 mají všichni vyučující konzultační hodiny. V případě zájmu, mě kontaktujte, domluvíme si přesný čas. Rada rodičů proběhne v 18:00 ve sborovně.
Na stránkách školy v sekci aktuality je článek Bezpečnostní situace, ze dne 20.7.2015. Doporučuji se s ním seznámit. Jistě pak pochopíte některá nová, bezpečnostní opatření při vstupu do školy. 
 
Důležité informace pro rodiče:
První školní den budou mít děti pouze 1 vyučovací hodinu. (do 8,45) Následně od úterý do pátku to budou 4 hodiny. (do 11,40)
Hned v úterý mi prosím pošlete po dětech sdělení ( na lístečcích ), jak budou první týden chodit či nechodit na oběd a do školní družiny. Děti domů donesou zápisní lístek do družiny. Je nutné, aby mi ho hned ve středu vrátily vyplněný.
Na třídní schůzce budu rozdávat další formuláře k vyplnění + budu vybírat peníze za sešity, které jsem pro všechny objednala.  Proběhne seznámení se školním řádem, vybírání peněz za kopírování - 300 Kč, příspěvek do třídního fondu - 500 Kč a placení objednaných pracovních sešitů ( přesnou částku v této dobšě ještě neznáme, ale počítejte s částkou okolo 600 Kč ).  Vydání pracovní sešitů dětem závisí na jejich proplacení. Takže dokud nebude sešit zaplacen, žák ho nedostane a nebude v něm moct pracovat. Proto prosím o jejich zaplacení co nejdříve. Na třídní schůzku by tedy bylo dobré přijít celkem s obnosem 1 400 Kč.
Doporučené pomůcky: 
• obaly na sešity a knihy
• pravítko, pravoúhlý trojúhelník s ryskou

• tužka č. 1, 2 a 3
• guma
• 2 pera (plnicí + tornádo na přepsání)
Doporučuji trojhranný program
 
TV: • pytlík na cvič. úbor
• tričko s krátkým/dlouhým rukávem
• krátké kalhoty, tepláky, leginy 
• cvičky (obuv do tělocvičny s bílou podrážkou)
VV: • vhodné nůžky
• lepidlo „Herkules“, tyčinkové lepidlo
• vodové barvy, kalíšek na vodu
• temperové barvy
• plochý, kulatý (tenký a silný) štětec
• hadřík
• modelína
• barevné křídy
• tuš černá , černý tenký a silný fix
• barevné papíry
• pastelky
• voskovky
• špejle
• podložka na ochranu lavice (nejlépe starý pogumovaný ubrus)
• pracovní oblek (stará košile s dlouhým rukávem)
• nenosit po částech, přinést najednou a mít podepsané!
Další:
Papírové kapesníky – 10x10, papírové utěrky – 4ks
Učební plán a kritéria hodnocení:
  • Český jazyk
Základní okruhy
· věty podle postoje mluvčího – druhy vět, znaménka za větou
· význam slov
· tvrdé a měkké souhlásky, psaní i/y
· párové souhlásky
· abeceda
· u – ú – ů
· slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
· jména obecná a vlastní
· věta jednoduchá, souvětí
· sloh – popis, vypravování
· hlasité i tiché čtení s porozuměním
Kritéria hodnocení
· každý měsíc velký test s hodnocením v %, převedených na známky
· dílčí zkoušení písemné a ústní ( nejméně 4x za klasifikační období)
· pamětná prezentace naučené poezie (1 x za čtvrtletí)
· plnění kritérií pro vedení čtenářského deníku (součást Portfolia) a prezentaci přečtených knih: alespoň 1 knihu za čtvrtletí
· vedení pracovních sešitů, sešitů a písanky, portfolia
· plnění skupinových i individuálních úkolů - aktivní přístup k plnění zadané práce včetně vlastního hodnocení pomocí symbolů
· při celkovém hodnocení se přihlíží k připravenosti na vyučování 
  • Matematika
Základní okruhy
· Obor 0 – 100 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše)
· zápis čísla v desítkové soustavě, práce s číselnou osou
· sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
· násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek
· slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
· orientace v čase, čtení časových údajů z hodin
· rýsování a měření úsečky
· rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů
Kritéria hodnocení
· každý měsíc velký test s hodnocením v %, převedených na známky
· dílčí zkoušení písemné a ústní ( nejméně 4x za klasifikační období)
· vedení pracovních sešitů a portfolia
· plnění skupinových i individuálních úkolů - aktivní přístup k plnění zadané práce včetně vlastního hodnocení pomocí symbolů
· při celkovém hodnocení se přihlíží k připravenosti na vyučování 
  • Člověk ve světě
Základní okruhy
· městská část Praha – Libuš, místní krajina, orientace v krajině, působení lidí na krajinu, minulost a současnost
· dopravní výchova
· rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce, mezilidské vztahy, osobní bezpečí
· látky a jejich vlastnosti, třídění látek
· živá příroda – známí živočichové a rostliny
· orientace v čase – hodiny, měsíce
· lidské tělo – základní stavba, péče o zdraví, zdravá výživa
· pěstování rostlin – péče o pokojové rostliny
· příprava jednoduchého pokrmu, stolování
Kritéria hodnocení
· 3 velké testy s hodnocením v %, převedených na známky vždy po probraném celku
· dílčí zkoušení písemné a ústní ( nejméně 4x za klasifikační období)
· vedení pracovního sešitu a portfolia
· plnění skupinových i individuálních úkolů - aktivní přístup k plnění zadané práce včetně vlastního hodnocení pomocí symbolů
· při celkovém hodnocení se přihlíží k připravenosti na vyučování 
 
 Společná kritéria hodnocení
Pro hodnocení žáků se v průběhu klasifikačního období používá pětistupňová klasifikační stupnice.
( dle uvážení vyučujícího doplněná různými symboly (odměny razítky, obrázky – kladná motivace). Známky za práci v hodině,
referáty, kontrolní cvičení, apod. mají poloviční váhu oproti testům na %. Na vysvědčení jsou žáci hodnoceni známkami bez
pomocných znamének. Výsledná známka na vysvědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale
vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli.
Procenta / známka:
- 100-90 % / 1
- 89-75 % / 2
- 74-51 % / 3
- 50-25 % / 4
- 24 - 0 % / 5
 
 
 
 
 
 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana