2.C

2.C

 

 ZÁŘÍ

21.9.

Dnes jsme v matematice procvičovali sčítání přes desítku, šlo nám to trochu pomaleji, takže je změna v domácím úkolu (týdenní plán - úterý)

V prvouce jsme opakovali téma ŠKOLA. Ve středu 29.9. si napíšeme opakovací testík.

Prosím, aby se děti učily zpaměti abecedu. Zatím trénujeme její čtení.

Prosím o každodenní kontrolu sdělníčků a s tím související jejich nošení do školy.  Děti tam mívají nalepené zprávy nejen ode mě, ale také např. z družiny nebo jiných vyučujících.

 

19.9.

Po týdnu se opět v pondělí uvidíme. Zkontrolujeme si restíky v pracovních sešitech, budeme se věnovat abecedě (i hudební), ve středu vyrazíme na vycházku do okolí školy, kterou spojíme s tělocvikem.

Deníčky:

Budeme zapisovat jednu jednoduchou větu KAŽDÝ DEN - psacím písmem. Na začátku věty velké písmeno, na konci věty znaménko (děti už znají . ? ! ) Zkoušejte vymýšlet věty s těmito znaménky a také se jmény.

Děti by si měly do školy nosit abecedu a číselnou osu, obojí dostaly v loňském školním roce. Mohou je používat jako záložky v pracovních sešitech - Agátě a Matýskovi.

 

Týdenní plán 20.- 28.9.

 

Pondělí 20.9.

Český jazyk 

- U Agáta - str.11 ..... cv.11/2 - do sešitu ČJ

Psaní

- Písanka - str.6

ČvS

- U Ája - str.7 , PS Ája - str.11

Domácí úkol: PS Agáta - str.8/1, malý Matýsek - str.5/2, deníček (jedna věta), čtení knížky

 

Úterý 21.9.

Český jazyk

- U Agáta - str.12, 13/4 (nahoře), PS Agáta - str.8/3,4 .......... stihli jsme v pondělí

Matematika  

- Matýsek - str.13 - 14

ČvS

- U Ája - str.6 - 7, PS Ája - str.10 - 11

Domácí úkol: PS Agáta - str.8/2, malý Matýsek - str.6/1, deníček, čtení knížky,  Matýsek - str.14/1,2

 

Středa 22.9.

Český jazyk 

- U Agáta - str.13/1,2,3,4 (dole)

Psaní 

- Písanka - str.7

Matematika

- Matýsek - str.15 - 16

ČvS

- vycházka do okolí školy - plánek cesty

Domácí úkol: PS Agáta - str.9/1, malý Matýsek - str.7/1, deníček, čtení knížky

 

Čtvrtek 23.9.

Český jazyk

- U Agáta - str.14/5,6, PS Agáta - str.9/3,4

Čtení

- Čtení nás baví - str.6

Matematika 

- Matýsek - str.17 - 18

Hudební výchova 

- PS - str.3

Domácí úkol: PS Agáta - str.9/2, malý Matýsk - str.8/1, deníček, čtení knížky

 

Pátek 24.9.

Český jazyk

- U Agáta - str.7 - 8 ..... cv. 8 - diktát do sešitu Diktáty

Matematika

- Matýsek - str.19

Domácí úkol: malý Matýsek - str.8/2, 3, str.9/1,2, deníček - pátek-úterý, čtení knížky, opakování tématu "Škola" (Čvs - středa 29.9. TESTÍK)

 

 

11.9.

 

Týdenní plán 13.-17.9.

 

Pondělí 13.9.

Český jazyk

- učebnice Agáta - str.7/ cvičení NAHOŘE ..... cv.2 - jména dětí napsat do sešitu Český jazyk .... cv.2/c - do sešitu Český jazyk .... cv.3/Diktát - do sešitu Diktáty

ČvS

- učebnice Ája - str.4 (zopakovat) + pracovní sešit Ája - str.8

Matematika 

- velký Matýsek - str.6-7 ( !!!! NOVÉ UČIVO 6/1,2,3  !!!! )

Domácí úkol: PS Agáta - str.5/1,2,3 NAHOŘE, malý Matýsek - str.2/3, čtení knížky

 

Úterý 14.9.

Český jazyk

- učebnice Agáta - str.7/  cvičení DOLE .... 1/b - do sešitu Český jazyk

Matematika

- velký Matýsek - str.8, 9

ČvS

- pracovní sešit Ája - str.9

Domácí úkol: PS Agáta - str.5/1 DOLE, malý Matýsek - str.3/2, 3, čtení knížky

 

Středa 15.9.

Matematika

- velký Matýsek - str.10

Český jazyk

- učebnice Agáta - str.8/ 1,2,3,4 .... cv.1/ číst každý jednu větu .... cv.4/ zahrát pomocí divadýlka

ČvS

- učebnice Ája - str.6 + pracovní sešit Ája - str.10

Český jazyk 

- Písanka - str. 4 - 5

Domácí úkol: PS Agáta - str.6/1,2, malý Matýsek - str.4/1, čtení knížky

 

Čtvrtek 16.9.

Český jazyk 

- učebnice Agáta - str.9/ 5,6,7,8 ..... cv.8/ do sešitu český jazyk

Hudební výchova

- pracovní sešit - houslový klíč

Matematika 

velký Matýsek - str.11

Výtvarná výchova

- skupinová práce - skupinky po 3 dětech - každá skupinka výtvarně zpracuje (kresba pastelkou) určitý úsek pohádky Červená Karkulka - vznikne obrázková osnova (každá skupinka dostane 1 velký papír A3)

Český jazyk

- Čtení nás baví - str.5

Domácí úkol: PS Agáta - str.7/7, malý Matýsek - str.4/2, čtení knížky

 

Pátek 17.9.

Matematika

- velký Matýsek - str.12 ( !!!!  NOVÉ UČIVO - jednotky, desítky !!!!  )

Český jazyk

- učebnice Agáta - str.9/1a, str.10/2, 3 + pracovní sešit Agáta - str.7/1,2  .... pustit písničku z pohádky https://www.youtube.com/watch?v=Om77naulkzU

Domácí úkol: malý Matýsek - str.5/3, Deníček, čtení knížky

 

10.9.

Plán na pátek:

Český jazyk - PS Agáta - str.4/6,7,8

Matematika - velký Matýsek - str.5/1-5

Angličtina - nezapomeňte na pomůcky (pracovní sešit + učebnice, pastelky, sešit-skup.Lysenko)

Tělocvik - rozdělení na karate a běžný tělocvik  

Procvičování na víkend - Deníček - zápis zážitků (jedna věta za sobotu, jedna za neděli), čtení knížky

 Aj sk.Lysenko dú - naučte se fráze : Good Morning. Good Afternoon. Good Night. What's your name? I'm ...(Ann). How are you? I'm fine. I'm bad. I'm 50/50 fifty/fifty. Look (podívej. Listen (poslouchej). Point (ukaž). Talk (mluv). Open (otevři) your book. Close (zavřít) your book.

Naučte se číslovky 1 - 10 na přeskáčku - one,two,three,four,five,six,seven,eight,nine,ten. 

 

9.9.

Dnešní práce:

Český jazyk - PS Agáta - str.3/4,5, U Agáta - str.5/dolní cvičení Slabiky, slova, věty

Matematika - velký Matýsek - str.4/1-5

Hudební výchova - Pracovní sešit - seznámení s předmětem HV (pracovní sešity zůstávají ve třídě)

Výtvarná výchova - kresba - zážitek z prázdnin

Český jazyk - Čtení nás baví - str.4

Domácí úkol: U Agáta - str.5/ cvičení nahoře (Písmena tiskací, psací), malý Matýsek - str.2/1,4, + čtení knížky

 

8.9.

Dnešní práce:

Matematika - velký Matýsek . str.2

český jazyk - prac. sešit Agáta - str.2-3

Písanka - str.3

Prvouka - učebnice Ája - str.5, prac. sešit Ája - str.7

Domácí úkol: velký Matýsek - str.3/2,3, pracovní sešit Agáta - str.3/2, 3

 

7.9.

Dnešní práce:

Český jazyk - Učebnice Agáta - str.4

Matematika - velký Matýsek - str.1

Prvouka - PS Ája - str.6

Domácí úkol: malý Matýsek - str.1/3, PS Agáta - str.2/6, četba knížky zapsaná do čtenářského průkazu

 

PŘIPOMÍNÁM zítřejší TŘÍDNÍ SCHŮZKY v 17:30 a KONZULTACE od 16:00 

 

6.9.

Dnes jsme probrali: 

Český jazyk pracovní sešit 2 (PS Agáta) na str.1

Písanka 1.díl na str.2,

Čtení pracovní sešit str.3

Prvouka učebnice (U Ája) str.4 

Prvouka pracovní sešit (PS Ája) str.4

Domácí úkol: PS Agáta - str.1/3, PS Čtení - str.3/2,3,4, četba knížky zapsaná do čtenářského průkazu

 

U deníčků bude změna - děti budou zapisovat pouze zážitky z víkendu (za sobotu a neděli). 

 

Úkoly si budou děti zapisovat opět do úkolníčků (dostanou zítra).

 

Prosím nosit každý den:

Matýskova matematika 4 (velký Matýsek) + Procvičujeme s Matýskem (malý Matýsek)

Český jazyk učebnice (U Agáta) + český jazyk pracovní sešit (PS Agáta)

Písanka

Čtení

Sešity - diktáty, český jazyk, matematika, sdělníček, úkolníček

 

Anglický jazyk - podle rozvhu (děti ze skupiny Lysenko také sešit)

Já a můj svět - ppracovní sešit + učebnice - podle rozvrhu

Hudební výchova - pracovní sešit - podle rozvrhu

 

5.9.

Děti se seznámily se školním řádem. Rozdali jsme si sešity (český jazyk, diktáty, matematika, anglický jazyk - jen skupina Lysenko, deníček) a "průkaz čtenáře".

Prosím, obalte všechny učebnice, pracovní sešity i sešity.

Výtvarná výchova - děti si odnesly domů kufříky ke kontrole. Prosím, doplňte pomůcky podle seznamu (děti ho dostaly i v písemné podobě).

V pondělí se už budeme učit podle rozvrhu. Budeme mít tělocvik, je potřeba, aby děti měly převlečení a vhodnou obuv na ven.

Každý den je potřeba nosit pracovní sešity na matematiku a český jazyk, ostatní podle rozvrhu (každý večer připravujte podle rozvrhu aktovku, kontrolujte penál).

Pravidelné, každodenní úkoly

Průkaz čtenáře

Každý den musí děti číst. Zapíšete datum, knížku, ve které čtou a podepíšete. Druhý den ráno vždy děti předloží ke kontrole.

Deníček

Každý den děti napíší datum a jednu jednoduchou větu o tom, co je během dne zaujalo, pobavilo, ale i co se třeba nedařilo apod. Opět prosím podepsat. Ráno děti předloží ke kontrole.

K těmto úkolům budou děti dostávat karátké úlohy z ostatních předmětů.

Každou první středu v měsíci budou od 16:00 konzultační hodiny (PO DOMLUVĚ), začínáme už tuto středu 8.9. Kdo budete chtít přijít, dejte mi prosím vědět.

Ve středu 8.9. se konají TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 17:30, od 17:00 je schůzka Rady rodičů (prosím paní Valentovou o účast).

 

 

2.9.

Rozvrh hodin

Dnes jsme toho stihli spoustu. Děti dostaly přidělené skřínky (čísla mají napsaná v penálu), bohužel většina zámečků nepasovala, ale pracujeme na tom.

 

rozměr H od 24 mm, rozměr G od 26 mm, rozměr D max 8 mm

Rozdali jsme si učebnice a pracovní sešity. Prosím letos vše obalit a podepsat (POZOR - učebnice se podepisují do tabulky na vnitřní zadní straně obálky a na konci roku se vracejí).

Až půjdete kupovat obaly, vezměte vše s sebou (kvůli atypickým rozměrům), doporučuji nakupovat raději v papírnictví (kde vám vyberou správné velikosti), ne v hypermarketech.

Pomůcky:

Aktovka
Přezůvky
Balíček papírových kapesníčků + papírové utěrky

Do PENÁLU:
3x tužka č.2
sada pastelek (alespoň 12, nejlépe silné)

ořezávátko 
guma
nůžky (špičaté, kvalitní)
krátké pravítko
2x pero ( tornado cool – centropen)

 

Do KUFŘÍKU:
vodové barvy
temperové barvy
plastová paleta
kelímek na vodu
štětce (kulaté, ploché, větší, menší)
voskovky
lihový fix černý – ne úplně tlustý – 2x
modelína (vybalená v plastové krabičce) + menší podložka na modelínu
2x tyčinkové lepidlo ( + 1 malé do penálu)
hadřík

Papírový pořadač (krabice na výkresy)
Podložka na „psací stůl“

TĚLOCVIK (do látkového pytle):
tričko
tepláky nebo legíny
mikina
sportovní obuv do tělocvičny se světlou podrážkou (NE cvičky)

Kufříky budeme kontrolovat zítra, děti si napíší do Sdělníčků, co jim chybí.

Náhradní oblečení do skříňky pro případ „nehody“

Sešity nakoupím z třídního fondu i na AJ. Děti dnes již dostaly Sdělníček.

Na tělocvik budeme zatím chodit ven, prosím aby děti měly vhodné venkovní obutí a lehčí bundičku přes mikinu (aby mohly cvičit a zároveň jim nebyla zima).

Rozdělení dětí na angličtinu:

Skupina Alla Lysenko :

Kitty, Eliška, Marek, Michala, Duc Phong, Ben P., Kačka, Tina, Mai

Skupina Monika Slancová:

David D., Tomáš, Pepíno, Honza, Ben M., Minka, Anička, david R., Kuba T. Jirka, Kuba V., Michael, Mia, Minh
 

 

27.8.

Milí rodiče, milé děti,

prázdniny se nám chýlí ke konci, brzy se uvidíme ve škole :-)

E-mailem jsem Vám zaslala dopis pana ředitele s informacemi k zahájení školního roku.

Do pondělí 30.8. prosím o zaslání informace, od kdy budou děti chodit do družiny a zda se zúčastníte "pasování školáků".

Ve středu 1.9. bude "vyučování" začínat v 8:00 testováním a končit kolem 9:30. Kdo bude odcházet domů, musí donést propouštěcí lísteček, ostatní přecházejí do družiny.
Družina - zápisový lístek je ke stažení a vytištění na webu školy v sekci Družina.
Obědy budou 1.9. vydávány od 10:30-11:30. Nezapomeňte je dětem přihlásit.

Děti již budou mít v šatně skříňky, první školní den se ale ještě nepřezouvají a nemusí mít aktovku.
Prosím o donesení zámečku s 2 klíčky (jeden budu mít u sebe pro případ ztráty nebo zapomenutí doma). Pokud budou mít děti zámeček na kód, napište mi číslo kódu.

Učebnice děti dostanou ve čtvrtek, popřípadě v pátek.


Kroužky by měly probíhat od října, konečné informace dostanete na třídních schůzkách 8.9. (od 17:30, rada rodičů od 17:00))

1.9. STŘEDA - zahájení školního roku, testování (8:00- 9:30)
2.9. ČTVRTEK - pasování 1. a 2. tříd (17:00)
8.9. STŘEDA - konzultace (16:00), třídní schůzky (17:30)

Čtvrtek (2.9.) + pátek (3.9.) - "výuka" do 11:40

Třída zůstává stejná.

Užijte si poslední prázdninové dny, těším se na středu :-)

Alice

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana