2M

  Jiříkův závěrečný projekt12. 2. 2018

  

  Kubův závěrečný projekt

 

 

 

  

   

   

    Naše červnové akce:   

    13. 6. S krtkem do vesmíru

    14. 6. Plavba po Berounce k hradu Kazín

    19.6. Leonardium Malostranská beseda

    28. 6. Žluté lázně Podolí, rekreační a plavecký areál pro děti

 

 

 

     Závěrečný projekt Verči Davidové 6. 6. 2018

  

  

 

 Závěrečný projekt Klárky Konečné 7. 6. 2018

  

 

10. 4. ZAYFERUS - výcvik dravců, na louce za školou. 80 Kč na žáka

 

 

  24. 4. Divadlo Hybernia PETR PAN, 100Kč

 

Pohádka O princezně na hrášku  Březen 2018

 

23. března 2018

Milí rodiče, máme nové uspořádání třídy. Děti mají více osobního prostoru, prostoru pro práci i prostoru     pro sdílení během výuky. Třída je o mnoho světlejší, přehlednější. Děti se lépe cítí, odpadají "třenice"   způsobené stísněným pracovním prostorem.

 

 

   Březen 2018

  Milí rodiče, prohlédněte si několik fotografií z Technického muzea, opravdu se z dětí stali badatelé,         chemici. Nejdříve přišla na řadu pravidla laboratorní pracovny, děti je měly stále na očích (viz.jedna z     fotografií níže), všechny děti dostaly ochranné brýle, zástěry, vybraly si svoje pracovní místo. Ještě se   seznámily se všemi kádinkami, zkumavkami atd. a už se pracovalo. Sami vidíte na fotografiích pracovní       zaujetí, zájem, pozornost dětí. 

  Musím všechny děti velmi ocenit za chování nejen při cestách po Praze, tím Vám, milí rodiče, odpovídám    na časté otázky, proč se nebojím cestovat s dětmi po celé praze v MHD, jsou naprosto ukázněné,       spolehlivé. Už ve škole si samy utvoří cestovní útvar a ten se po celou dobu nemění, každý ví, koho má mít celou cestu tam i zpět před sebou a koho vedle sebe. Lektoři jsou mile překvapeni znalostmi Vašich dětí, aktivitou i zájmem.

 

 

Co nás v nejbližší době čeká?

27. 2. 2018  Ztracený masopust v Muzeu hl.m. Praha

2. 3. Technické muzeum, program Kids Lab., stanou se z nás malí badatelé a chemici

 

  Každou akci zapisujeme do deníčku. První foto je zápis z akce v Národním muzeu 

  Zvířata nad Prahou, 22.1. 2018

  Foto napravo

  Spolupracujeme prvňák s druhákem a čteme s porozuměním

  

 Foto nahoře

 V horní části společný projekt Hany a Elišky

 V dolní části skupinová práce - zážitky a nové poznazky z Národního muzea, akce Světlo pro život 

 30.1. 2018

 

  Kreslíme, malujeme, kombinujeme techniky

  Foto napravo Čteme s porozuměním

  Společně čteme knížku, učíme se tvořit čtenářský deník

  Foto napravo  Zápis z akce v Národním muzeu Světlo pro život

  Kombinujeme výtvarné techniky

  Foto napravo  Vytváříme myšlenkové mapy

  Foto nahoře  Pracujeme ve skupinkách

 

  Zpracovali jsme zážitky a nové poznatky z Národního muzea, Světlo pro život, 30. 1. 2018

 

  

 Foto dole

 13. 12. 2017 Druhohory a dinosauři
Workshop Lego Technic, vytvářeli jsme pohyblivé modely, pracovali ve dvojici a podle plánku

 

  8. 12. 2017 Staré pověsti české aneb jak to tenkrát bylo

  Kreslíme linie, tvoříme rámeček

  16. 1. 2018 Projekt Náměstí, místo k setkávání

  Foto napravo  Vyprávíme si o historii a historických stavbách, nakreslili jsme domovní znamení

  13. 12. 2017 Druhohory a dinosauři
  Workshop Lego Technic, vytvářeli jsme pohyblivé modely, pracovali ve dvojici a podle plánku

  Každé ráno zapisujeme denní plán

 

 

  22. 11. 2017 Minikurz animace s Kateřinou Knappovou, režisérkou animovaných filmů

Namísto dlouhého komentáře přidávám odkaz na přípravu animovaného filmu a samotný film. Obsahuje více než tři hodiny práce dětí. Kateřina byla z našich dětí nadšená, jak se dokázaly zkoordinovat, s jakým nadšením tvořily......a byla tolik nadšená z výsledku práce, že se rozhodla dílko dětí zařadit do programu "Festivalu animovaného filmu", kde se budou prezentovat její žáci s "celovečerními" filmy. Jsme všichni zváni v červnu do kina Ponrepo, pozvánku před akcí dostaneme

 

 

 22. 9. 2017 Den bez aut - Smíchov

Na pódiu probíhala prezentace firmy připravující výrobu kreativních stavebnic z materiálu vytvořeného ze zbytkového dřeva. Zástupci firmy požádali kluky z naší třídy, jestli by mohli během krátkého animovaného filmu na pódiu postavit u prototypu stavebnice jakýkoliv dopravní prostředek. 

Na foto vidíte výsledek konstrukce a přihlížející děti.

 

Vítejte zpátky ve škole! 


Třídní učitelka: Radmila Falgenhauerová

AJ - 2.ROČNÍK - Dne 30.10. píšeme testík na množné číslo. V testu budou použita i slovíčka z prvních tří lekcí, zejména psaní čísel a dále slovíčka - CAT, DOG, FISH, PIG, COW, BANANA, APPLE, PEAR a CHILDREN. Čtvrtou lekci v učebnici přeskočíme, neboť ji napovažuji za vhodnou pro druhý ročník. Přeji hodně štěstí v testu a pěkné podzimní prázdniny! 

Pro rodiče prvňáčků

Informace k výuce anglického jazyka pro 1. ročník- vyučující Martin Šrámek
Co budete potřebovat? Učebnici, pastelky a ořezávátko! :-)

Chronologicky řazený seznam témat:

1. Čísla do 5; základní barvy
2. Pozdravy – hello, hi, bye
3. Úvod do zvířat – kočka, pes, ryba, myš, pták
4. Barvy
5. Čísla do 10
6. Věty začínající IT IS MY… = To je moje….
7. Rodina
8. Ovoce
9. Zelenina
10. Jídlo
11. Části těla
12. Vánoce
13. Povánoční opakování – vše, co jsme se naučili od září
14. Zaměstnání
15. How are you? + odpovědi (1. základní otázka)
16. Oblečení
17. How old are you? + odpovědi (2. základní otázka)
18. What is your name? + odpovědi (3. základní otázka)
19. Základní otázky – minirozhovory, použití všech základních otázek
20. Škola
21. Dům
22. Sport
23. Velikonoce – pouze slovo EASTER + opakování jídla, co si děti mohou vykoledovat
24. Cestování
25. Zoo
26. Roční období
Rozšiřující učivo
27. Úvod do psaní – pozdravy a barvy
28. Psaní čísel do 12
29. Barvy a čísla – psaní slovních spojení
30. Rodina –psaní
31. Jídlo – psaní
32. Zvířata – psaní
33. Ovoce – psaní

Žáci budou hodnoceni na základě aktivity v hodinách, plnění domácích úkolů a ústního zkoušení. Přeji hodně štěstí a úspěchů! Těším se na Vás!

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana