2M

 ŠKOLNÍ  ROK  2019 - 2020 

 

AJ (1. ročník 19.6.)- Zaměstnání (slovní zásoba) - PS 39-41

AJ (1. ročník 12.6.)- Jídlo - opakování, PS str.37 + 38

AJ (1.ročník 5.6.) - Jídlo - nová slovní zásoba PS str.36, video na procvičení ZDE

 

  Stálé úkoly: čtení, práce v plánu, do deníčku napište každý den 

                                  jednu pěknou větu

Týden 25.5. - 31.5.

Milé děti, milí rodiče, všem pěkný poslední květnový týden. Pro všechny - tedy pro děti doma i pro děti ve škole platí stejný plán. Změna pro rodiče dětí ve škole - nemusíte mi posílat naskenované stránky, pouze ať mi děti samy napíší mail nebo zprávu do Team, kde skončily (stačí jednou za týden). 

Pokud ve škole nestihnou vše, nevadí, doma si už dopřejte společně klid a pohodu. 

Jak už jsem psala v uplynulých týdnech - nejdůležitější je, aby děti četly, psaly, sčítaly, odčítaly.....co se týká násobení a dělení, napíšu samostatně. 

Jenom tedy připomenu:

Prvňáci: Každý den číst a psát dvě stránky z písanky, týdně dvě stránky Čteme a píšeme sami 2, dvě                         stránky matematiky

AJ - Ovoce a zelenina - opakování slovní zásoby z 1.pololetí (děti k tomu měly pracovní listy) -

videa na procvičení ZDE i ZDE.

Druháci: Každý den číst, písanka dvě strany týdně, český jazyk dvě strany týdně, matematika tři strany                    týdně, Jsem čtenář dvě strany týdně. Pokud si připravíte nějakou prezentaci - knížku,                                projektík, svůj výtvor - cokoliv- budu ráda, pokud se se mnou podělíte. Ať video, fotky.....

Děkuji všem za dosavadní práci, je skvělá. Vydržte ještě vše zvládnete.

Radka

AJ 1. ročník - 22.5. - AJ - Roční období PS str.34,35, písničky na procvičení ZDE a ZDE

 

 Týden 11.5. - 17.5.

  Pěkný další pracovní týden.....vím, už máme všichni dost, ale ještě vydržme, nějak to společně zvládneme. Pokračujte všíchni v tom, co máme zadané. Žádné zvláštní úkoly nebudu zadávat, pokud byste někdo chtěl, napište mi, ale myslím, že úkolů je dost. Využijte každou možnou chvíli k pobytu venku, děti i Vy se potřebujete nadechnout a odpočinout si. 

Stále platí, že nejdůležitější pro oba ročníky je čtení a psaní

S některými dětmi se vídám individuálně na Team - hlavně píšeme. Pokud byste někdo potřeboval, ozvěte se, jistě najdu volná okénka. 

Do mailu jste všichni dostali aktualizované pokyny a zodpovězené otázky od pana ředitele k možnému nástupu do školy 25.5.

AJ (1.ročník) - 15.5. - Čísla do 10. PS str.32,33 - slovní zásoba, písničky na procvičení ZDE a ZDE.

 Co nejklidnější týden všem

Radka  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Týden 4.5. - 10.5.

      Milí rodiče, milé děti, moc Vám všem děkuji za práci, kterou mi posíláte. Moc dobře vím, že jste už unavení a že není vždy lehké všechny úkoly splnit. Přizpůsobte vše Vaší rodině, vašim možnostem a pokud něco nestihnete, nevadí. Co je ze všeho nejdůležitější? Čtení a psaní......vše ostatní lehce doženeme. 

Udělala jsem jednu změnu ve stálých úkolech. Příklady do deníčku jseou dobrovolné, pouze, kdo je chce psát. A namísto slov napište každý den jednu pěknou větu. Pokud některý den nestihnete, nic se neděje, zpětně nedopisujte. Jde o to, abyste, děti, neztratily pojem o dnech a o čase. 

Ještě jednou všem děkuji za výbornou práci. 

Radka

 

Plány: pokračujte, prosím, jak máme nastaveno

Prvňáci: Písanka každý den dvě stránky

             Český jazyk dvě strany za týden

             Matematika dvě strany za týden

Druháci: Písanka a český jazyk a jsem čtenář dvě strany za týden

             Matematika tři strany za týden

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

    Týden 27. 4. - 3. 5.

     Milé děti, milí rodiče, vítám Vás všechny v dalším týdnu.doufám, že jste měli všichni příjemný víkend.       Prosím, vydržme ještě - vím, jste unavení, venku hezky.....snažte se být co nejvíc s dětmi venku       i         za cenu toho, že uděláte méně stránek. 

     Na tento týden nemám hromadný úkol navíc k týdennímu plánu, pošlu každému do mailu, každý                 dostanete malinko jiný.

    Platí tedy dál:

    Prvňáci - písanka každý den jednu až dvě stránky

                  Matematika - dvě stránky za týden

                  Český jazyk - dvě stránky za týden

                 Čvs - jedna až dvě stránky za týden

   Druháci - písanka - stránka až dvě za týden

                 Matematika - dvě stránky v 6. díle, stránka v pátém díle - za týden

                 Český jazyk - dvě strany za týden

                 Čvs - pracujte individuálně, podle času - hodně věcí můžete pozorovat přímo v přírodě

                 Jsem čtenář - stránka týdně

                 Hodně dobré nálady v celém týdnu - čekají nás Čarodějnice a další měsíc - a doufám, že v                           květnu opravdu půjdeme do školy. 

 

          Týden 20. 4. - 27.4.

          Pokračujte v plánu:

          druháci - dvě strany Čj, tři strany M, strana Jsem čtenář, písanka jedna stránka

                       začněte pracovat ve fialovém, šestém díle matematiky - můžete využít stránek

                       www. matyskova-matematika.cz  jsou tam videoprogramy ke každé stránce

 

       prvňáci - každý den písanka - dvě strany

                      Čj dvě strany za týden, M dvě strany týden -  každý den online výuka pro žáky 1. ročníku                             přes YouTube s pedagogem Mgr. Milošem Novotným - můžete využít pro zpestření

       pro všechny     https://blog.vcelka.cz/ucime-se-doma-se-vcelkou/

         AJ(1.ročník) 24.4. - Oblékání - opakování slovní zásoby ze strany 28 + str.29

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Týden 13. 4. - 19.4.

     Milé děti, milí rodiče, doufám, že jste si užili společně s rodinou příjemné Velikonoce a hlavně si                 odpočinuli a získali chuť do další práce. Vím, bez spolužáků je všem už velmi smutno, mně se po vás           všech také moc stýská, jenže musíme ještě vydržet, však vše zvládneme.

     Čemu byste se tento týden měli tedy věnovat:

     Práce v plánu

    Prvňáci

    Písanka - každý den alespoň stránka

    Český jazyk - dvě stránky za týden

    Matematika - dvě stránky za týden

    Čvs -  vyberte si živočicha, zvíře, které můžete vidět v této době ve volné přírodě, nakreslete si ho do                 deníčku a napište o něm 3 informace, které víte nebo si je najdete v encyklopedii nebo na                         internetu

    Druháci

    Písanka - dvě stránky za týden

    Český jazyk - dvě stránky za týden

    Jsem čtenář - jedna strana

    Matematika - tři strany 

    Čvs - vyber si zvíře, živočicha, kterého můžeš v této době spatřit ve volné přírodě, nakresli ho, napiš                  celý jeho název (zjistíš v encyklopedii nebo na internetu, ale raději v encyklopedii) a napiš o něm               5 informací. 

   Pro rodiče - informace k setkání na Team dostanete v mailu

 

 

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Týden 6. - 12.4. 

    Milí rodiče, milé děti, vítám Vás všechny ve velikonočním týdnu. Protože bychom se ve škole věnovali          tento týden  věnovali těmto svátkům a od čtvrtku by nás čekaly prázdniny, přizpůsobím tomu i domácí        školu. 

    Plán na tento týden: 

   Druháci - tři cvičení v Čj, stránka v M

   Prvňáci - stránka v písance, stránka v M

   Pro všechny: dobrovolné pracovní listy budete mít v mailu, je na Vás, milé děti a rodiče, co si z                 pracovních listů vyberete, samozřejmě, že i když jsou nepovinné, ráda je potom uvidím vyplněné,             vybarvené.

    Krásný jarní týden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Týden 30. 3. - 5. 4. 

     Týdenní úkol: dvě stránky z matematiky, dvě stránky z českého jazyka, dvě                                  stránky písanka, prvňáci stránka v písance každý den

     Prosím poslat do neděle 5. 4.

     Úkoly mimo plán dostanete v mailu.

    AJ 1.ročník 3.4. - Oblékání (slovní zásoba) - PS str. 28 - opakujte slovíčka podle        videa

 

     Týden 23. 3. - 29. 3

           Plňte dál stálé úkoly, ve středu 25. 3. a v neděli 29.3. očekávám od všech               fotku ke kontrole - písanka, matematika, český jazyk -  za týden z matematiky 3                     stránky, Čj 2 stránky, písanka druháci za týden dvě stránky  

             písanka - prvňáci každý den aspoň jedna stránka                 

            úkol navíc čvs: při procházce venku si všímejte jarní přírody, zapamatujte a 

            doma zapište do deníčku, co jste viděli a také nakreslete. Tento úkol mi pošlete v pátek 26.3.

         Pro druháky: Nezapomeťe na pracovní sešit Jsem čtenář. 

                                 Ve čtvrtek 25.5. mi pošlete ke kontrole alespoň jednu stranu

           Jinak jsem stále k dispozici ke konzultaci nebo jenom tak k popovídání nejen na mailu nebo 

           telefonu, i na Skype. Když zadáte radka.falg@gmail.com, měli byste mne najít. Pokud byste měli

           problém, zavolejte, vyřešíme.

           Krásný týden při samostudiu

AJ 1. ročník  - 27.3. opakování slovní zásoby Lidské tělo, zpívání písničky už zpaměti, PS str. 27

      -------------------------------------------------------------------------

      19.3.

         Do EŽK jste všichni dostali: 

          Nabídku pro rodiče pracující IZS, pokud byste měli problémy s obstaráním dozoru nad dětmi,                      napište mně nebo přímo panu řediteli.

          Do mailu jste všichni dostafafali:

          Pozdrav pro všechny a termíny a způsob, jak mi děti sdělí, jak se potýkají s plány a jakým                          způsobem a jak často mi pošlou nafocené některé úkoly. 

 

AJ 1.ročník 20.3. - slovní zásoba Lidské tělo - human body, PS str.26 + naučení písničky odkaz ZDE

 

 

12. března 2020

 

Milí rodiče, milé děti, 

věřím, že čas, který budeme muset všichni zvládnout samostudiem, nebude déle než měsíc. Moje rada pro děti.....vedeme vás od první třídy k samostatnosti, teď mátfafafasde možnost přesvědčit se, jak jste připravené, jak si poradíte. Jsem přesvědčená, že výborně. Jedno upozornění....každou práci budeme společně hodnotit a bude zhodnocena body nebo procenty nebo jak jsme zvyklí z diktátů např. 15/15

Co po vás v tuto chvíli žádám:

1) Každý den zápis do deníčku...datum, den a napsat, co jste ten den dělali. Prvňáčci mohou psát tiskacím, ale klidně zkoušejte psacím, druháčci.....vše psát psacím. každý den do deníčku napište deset slov - jakákoliv, která si vyberete, vymyslíte, opíšete z knížky. a deset příkladů, které si vymyslíte - podle toho, do kolika zvládnete.

2) Pracujte v plánu podle označených stránek. Snažte se pracovat samostatně, pouze, pokud si opravdu neporadíte, požádejte o pomoc.

3) Každý den čtěte....knížky, časopisy, komiksy

4) Pokud budete něco tvořit - vystřihovat, malovat, lepit...schovávejte si svoje výtvory a přineste mi je potom do školy. 

 

Teď pro rodiče:

Pokud budete potřebovat konzultaci, jsem tady pro Vás. Od pondělí 16. 3. každý den od 8 do 14 hodin mi zavolejte, napište, domluvíme osobně, co budete potřebovat. 

V pondělí Vám také začnu rozesílat každému mailem, na co je potřeba se při práci zaměřit. Každé dítko potřebuje malinko něco jiného, tak ať v tomto duchu pokračujeme. 

Také Vám pošlu odkazy na stránky, kde si mohou děti opakovat svoje dovednosti, pro práci s učebnicí Matýsek existují i videa. Pokusím se je sehnat. 

Zatím Vám všem děkuji za spolupráci, jistě společně nemilou situaci zvládneme. 

Pohodové dny

Radka

 

 Práce po dobu uzavření školy - AJ 1. ročník (13.3.) - Slovíčka na téma ZOO - PS str. 20-21 (odkaz na písničku ZDE).

 

Práce pro dobu uzavření školy AJ - 2.M2 

Dobrý den, prostřednictvím webu BAKALÁŘI byli všichni rodiče informováni o zavedení virtuální učebny GOOGLE CLASSROOM.

Do učebny je třeba se přihlásit manuálně.

ZDE NALEZNETE NÁVOD:

https://drive.google.com/open?id=164yRkzbt1XL2D-0wz0koqg7X4K50WCkm

 

Poskytuji uč. materiály pro žáky, kteří si nechali učebnici či pracovní sešit ve škole na:

https://drive.google.com/open?id=1aQlSFXv58ZBlPs0PY2ylbRghs8_kKuVX   - učebnice

https://drive.google.com/open?id=1BC37Dz_VS1clZOiMeLt9PBpQ8fTS5CB2 - pracovní sešit

Děkuji za spolupráci a přeji mnoho zdaru

Nhat Le 

 

 

23.ledna 2020 Divadlo Metro

Malý princ mezi námi

vstupné 90 Kč, prosím nejdéle ve středu 22.1.

 

24. ledna 2020  Dny pro záchranu života

ve škole, prosím 60 Kč nejdéle v pondělí 27. 1.

 

 30. ledna 2020 

kino Modřany "Zakleté pírko", 70 Kč,

poslední hodinu vysvědčení

 

5. února 2020

České muzeum hudby

Cesta kolem světa, 90 Kč

hudební dílna

 

 

PLAVÁNÍ 2. ročník


Od pátku 7.2.2020 bude naše třída jezdit celé druhé pololetí na plavecký výcvik. Zasílám seznam věcí, které děti potřebují, a informace o organizaci.

 

SEZNAM VĚCÍ S SEBOU:
1) Plavky v igelitovém sáčku
2) Plavecká čepice
3) Ručník
4) Gumové přezůvky k bazénu (žabky, pantofle)
5) Sprchový šampón
6) Hřeben


Děvčata s delšími vlasy: vlasy stažené do culíku gumičkou + sponky na upevnění k hlavě.
Veškeré potřeby dejte dětem do igelitové tašky, která bude v batůžku společně s pitím, svačinou a kapesníky.
Každý pátek od 7.2.2020 budeme mít sraz v 7:45h před školou, na plavání budeme jezdit MHD (průkaz MHD s sebou) do bazénu Jedenáctka na Chodově, bus 197, vracet se budeme v rámci vyučování.

 

 

  

Divadlo Kampa 5. 12. 2019

Milí rodiče, předvánoční čas je tady. Vypravíme se s dětmi na Kampu jak do divadla, tak abychom také nasáli mikulášskou a předvánoční atmosféru Kampy. 5. 15. jedeme na devátou hodinu do divadla Kampa na představení Vánoční pohádka O kapru Karlovi. Viděli jsme ji sice již před rokem, ale dětem se tolik líbila a byly nadšené, že jsme se rozhodli ji letos ještě zopakovat.

 

5. 12. 2019 v 7. 45 odcházíme od školy

Návrat cca ve 12. 30

Vstupenka 130 Kč  

Prosím zaplatit do středy 27. listopadu, musím zaplatit zálohovou fakturu. Těsně před představením v pokladně vyúčtujeme podle přesného počtu dětí a kdo onemocní, vstupné mu vrátím. 

S sebou......dobrou náladu, batůžek, svačinu, pití, kartičku na oběd, případně kapesné, určitě potkáme příležitost něco malého si koupit (trdelník určitě :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem rodičům

Milí rodiče, prosím, pořiďte dětem malý kobereček, např. takový, jako je v odkazu. Pro práci s pomůckami je výborný, kromě toho pracujeme i na chodbě, tak ať mají děti něco pod sebou. 

https://www.obi.cz/vlnene-koberce/bavlneny-koberec-s-potiskem-bezovy-50-cm-x-80-cm/p/5395256

 

Rodičům druháků

 

Milí rodiče druháků, 8. 10. jsem Vám všem posílala přes Ežk mail s žádostí platby za pracovní sešity. Letos je cena vypočítána na 505 kč. Od pěti dětí již platbu mám. prosím ostatní, aby poslali částku do tohoto pátku 18.10., ať mohu platbu za 2.M2 odevzdat do kanceláře. Moc děkuji Radka

 

Informace pro všechny rodiče

 

25. října máme první společnou výuku mimo budovu školy. Pojedeme do muzea Karla zemana, kde máme objednaný program. Děti si zkusí vedle dalších aktitvit také animaci. Fantastický den ve filmovém světě Karla Zemana. Cena 95 kč na žáka

Děti přijdou ráno do třídy, odcházet ze školy budeme cca v 8. 30. Prosím odhlásit na ten den (25.10.) oběd. Program je od 10 hodin do cca 14 hodin. Do školy se vrátíme v 15 - 15. 30. Počítejte s tím, prosím, při plánování vyzvednutí dětí ze družiny. 

S sebou: do batůžku velkou svačinu, pití, kapesníčky, kapesné nechám na Vás. 

Věřím, že si s dětmi den krásně užijeme.

Radka

 

Milí rodiče, milé děti, 

vítám Vás v dalším školním roce. Ještě před nástupem do školy několik informací pro všechny rodiče. Letos máme třídu v horním patře, v části Gapu, jsme na stejné chodbě s 1. M

...................................................................................................................................

3. 9. 2018

Rodičům prvňáčků: 

Volitelnou angličtinu jste si dle sdělení zástupce školy hlásili již při zápisu. Samozřejmě vyjdeme vstříc i těm, kdo si Aj nenahlásili, ale pouze v případě, že budou volná místa. Během tohoto týdne dostanete info. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kritéria hodnocení 1. ročník

 Český jazyk

Základní okruhy
• Plynulé, srozumitelné a výstižné vypravování zážitků
• Čtení jednoduchých textů psaných velkým i malým tiskacím a psacím písmem
• Opis, přepis, diktát – velkým tiskacím písmem
• Psací písmo – správné tvary, napojování do slabik a slov
• Převyprávění obsahu přečteného a slyšeného
• Dramatizace jednoduché scénky

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 10 – numerace (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná), čtení a psaní čísel
• Sčítání a odčítání zpaměti
• Slovní úlohy se sčítáním a odčítáním
• Orientace v prostoru (vlevo, vpravo vpřed, za apod.)
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů (čára, trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, krychle, koule)

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Domov a škola, orientace v místě, bezpečná cesta do školy
• Činnosti ve škole, pravidla, zásady, návyky
• Orientace v čase – den, týden, roční období
• Práce s drobným materiálem, se stavebnicí
• Péče o prostředí třídy, rostliny, zásady stolování

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Ověřování znalostí písemnou i ústní formou
• Práce s pomůckami
• Vedení portfolia
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s básní a textem
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Vedení čtenářského deníku – 1. pololetí prezentovat dvě knihy čtené s rodiči, 2. pololetí prezentovat dvě přečtené knihy.

 

Kritéria hodnocení 2. ročník

2.ročník

Český jazyk

Základní okruhy
• Věty podle postoje mluvčího
• Význam slov
• Tvrdé a měkké souhlásky
• Párové souhlásky
• Abeceda
• u – ú – ů
• slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
• jména obecná a vlastní
• věta jednoduchá, souvětí
• Sloh – popis, vypravování
• Hlasité i tiché čtení s porozuměním
• Dramatizace běžné situace

Kritéria hodnocení
• Aktivita
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Plnění zadaných úkolů
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma - úměrné věku
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s textem
• Vedení čtenářského deníku - do deníčku (prezentace 2 přečtených knih za pololetí, tedy 4 za rok, z toho jedna bude čítanka pro 2. ročník ZŠ)
• Vedení portfolia

Matematika

Základní okruhy
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Orientace v čase (den, hodina, minuta, sekunda), čtení časových údajů z hodin
• Kreslení a měření úsečky (cm, dm)
•Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů (přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, čtyřúhelník, mnohoúhelník, kvádr, jehlan, kužel, válec)

Kritéria hodnocení
• Aktivita
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Plnění zadaných úkolů
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Ověřování znalostí písemnou formou
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Vedení portfolia
• Práce s pomůckami

Člověk ve světě
Základní okruhy
• Rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce
• Živá příroda – známí živočichové a rostliny
• Orientace v čase – hodiny, měsíce
• Lidské tělo – popis
• Pěstování rostlin


Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Plnění zadaných úkolů
• Ověřování znalostí písemnou formou
• Vedení portfolia

 

 

 

Harmonogram prvního týdne

V pondělí druháčci počkají dole v šatně, přibereme prvňáčky a společně se zúčastníme slavnostní ceremonie. Poté odejdeme společně do třídy. Konec je plánován v době druhé vyučovací hodiny. Družinové děti, které chtějí jít ihned domů, musí mít lísteček od rodičů! Děti, které nechodí do družiny, budou odcházet domů.

Děti, které půjdou do družiny vyzvedne paní vychovatelka, taktéž si odvede prvňáky, ve třídě zůstanou rodiče, budeme mít krátkou třídní schůzku. Prosím rodiče prvňáků, kteří ještě nepožádali o kartu isic, aby si připravili 250 Kč, foto zajistí pan zástupce. karta je nezbytná, všem novým dětem bude sloužit vedle jiného i jako čip na oběd. 

V pondělí mají všichni oběd ODHLÁŠENÝ. Pokud o něj máte zájem, musíte si ho objednat. Výdej bude probíhat mezi 10 - 11h.

V úterý a středu máme 4 hodiny, tzn. do 11:40.

Ve čtvrtek se učí podle rozvrhu. (bude dodán)

V pátek máme sportovní den. V plánu je sice napsáno, že je pro děti od 2. ročníku, ale my půjdeme všichni.  (je třeba mít sportovní oblečení). Konec vyučování bude v 11:40.

 

Plánované akce

Středa 11. 9. Třídní schůzky v 17. hodin 1. i 2. ročník, pokud někdo potřebuje konzultaci - v 16 hodin

Adaptační pobyt - 23. 9. Po - 27. 9. Pá  Outdoor resort Březová 4000 Kč

 

Třídní info

Vybíráme 300 Kč na kopírování - od všech, 900 Kč do třídního fondu - prvňáci a druháci, kteří nebyli loni na škole v přírodě. Kdo byl ve škole v přírodě, do třídního fondu 700 Kč. 

Rodiče prvňáků - prosím, vezměte s sebou kartičku pojištěnce - kopie musí být uložena ve škole.

Rodiče druháků - zkontrolujte, prosím, u kartiček datum platnosti. Pokud máte kartičku novou, přineste do školy. 

Všechny výtvarné pomůcky kupuji dětem hromadně ze třídního fondu, tzn. barvy, štětce, čtvrtky, modelínu, pastely,nůžky, tužky, také sešity a různý materiál ke tvoření. 

Prvňáci - velká podložka na stůl, kroužkový pořadač, vybavený penál, ostatní dohodneme v pondělí

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana