2M

 ŠKOLNÍ  ROK  2019 - 2020 

 

 

23.ledna 2020 Divadlo Metro

Malý princ mezi námi

vstupné 90 Kč, prosím nejdéle ve středu 22.1.

 

24. ledna 2020  Dny pro záchranu života

ve škole, prosím 60 Kč nejdéle v pondělí 27. 1.

 

 30. ledna 2020 

kino Modřany "Zakleté pírko", 70 Kč,

poslední hodinu vysvědčení

 

5. února 2020

České muzeum hudby

Cesta kolem světa, 90 Kč

hudební dílna

 

 

PLAVÁNÍ 2. ročník


Od pátku 7.2.2020 bude naše třída jezdit celé druhé pololetí na plavecký výcvik. Zasílám seznam věcí, které děti potřebují, a informace o organizaci.

 

SEZNAM VĚCÍ S SEBOU:
1) Plavky v igelitovém sáčku
2) Plavecká čepice
3) Ručník
4) Gumové přezůvky k bazénu (žabky, pantofle)
5) Sprchový šampón
6) Hřeben


Děvčata s delšími vlasy: vlasy stažené do culíku gumičkou + sponky na upevnění k hlavě.
Veškeré potřeby dejte dětem do igelitové tašky, která bude v batůžku společně s pitím, svačinou a kapesníky.
Každý pátek od 7.2.2020 budeme mít sraz v 7:45h před školou, na plavání budeme jezdit MHD (průkaz MHD s sebou) do bazénu Jedenáctka na Chodově, bus 197, vracet se budeme v rámci vyučování.

 

 

  

Divadlo Kampa 5. 12. 2019

Milí rodiče, předvánoční čas je tady. Vypravíme se s dětmi na Kampu jak do divadla, tak abychom také nasáli mikulášskou a předvánoční atmosféru Kampy. 5. 15. jedeme na devátou hodinu do divadla Kampa na představení Vánoční pohádka O kapru Karlovi. Viděli jsme ji sice již před rokem, ale dětem se tolik líbila a byly nadšené, že jsme se rozhodli ji letos ještě zopakovat.

 

5. 12. 2019 v 7. 45 odcházíme od školy

Návrat cca ve 12. 30

Vstupenka 130 Kč  

Prosím zaplatit do středy 27. listopadu, musím zaplatit zálohovou fakturu. Těsně před představením v pokladně vyúčtujeme podle přesného počtu dětí a kdo onemocní, vstupné mu vrátím. 

S sebou......dobrou náladu, batůžek, svačinu, pití, kartičku na oběd, případně kapesné, určitě potkáme příležitost něco malého si koupit (trdelník určitě :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem rodičům

Milí rodiče, prosím, pořiďte dětem malý kobereček, např. takový, jako je v odkazu. Pro práci s pomůckami je výborný, kromě toho pracujeme i na chodbě, tak ať mají děti něco pod sebou. 

https://www.obi.cz/vlnene-koberce/bavlneny-koberec-s-potiskem-bezovy-50-cm-x-80-cm/p/5395256

 

Rodičům druháků

 

Milí rodiče druháků, 8. 10. jsem Vám všem posílala přes Ežk mail s žádostí platby za pracovní sešity. Letos je cena vypočítána na 505 kč. Od pěti dětí již platbu mám. prosím ostatní, aby poslali částku do tohoto pátku 18.10., ať mohu platbu za 2.M2 odevzdat do kanceláře. Moc děkuji Radka

 

Informace pro všechny rodiče

 

25. října máme první společnou výuku mimo budovu školy. Pojedeme do muzea Karla zemana, kde máme objednaný program. Děti si zkusí vedle dalších aktitvit také animaci. Fantastický den ve filmovém světě Karla Zemana. Cena 95 kč na žáka

Děti přijdou ráno do třídy, odcházet ze školy budeme cca v 8. 30. Prosím odhlásit na ten den (25.10.) oběd. Program je od 10 hodin do cca 14 hodin. Do školy se vrátíme v 15 - 15. 30. Počítejte s tím, prosím, při plánování vyzvednutí dětí ze družiny. 

S sebou: do batůžku velkou svačinu, pití, kapesníčky, kapesné nechám na Vás. 

Věřím, že si s dětmi den krásně užijeme.

Radka

 

Milí rodiče, milé děti, 

vítám Vás v dalším školním roce. Ještě před nástupem do školy několik informací pro všechny rodiče. Letos máme třídu v horním patře, v části Gapu, jsme na stejné chodbě s 1. M

...................................................................................................................................

3. 9. 2018

Rodičům prvňáčků: 

Volitelnou angličtinu jste si dle sdělení zástupce školy hlásili již při zápisu. Samozřejmě vyjdeme vstříc i těm, kdo si Aj nenahlásili, ale pouze v případě, že budou volná místa. Během tohoto týdne dostanete info. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kritéria hodnocení 1. ročník

 Český jazyk

Základní okruhy
• Plynulé, srozumitelné a výstižné vypravování zážitků
• Čtení jednoduchých textů psaných velkým i malým tiskacím a psacím písmem
• Opis, přepis, diktát – velkým tiskacím písmem
• Psací písmo – správné tvary, napojování do slabik a slov
• Převyprávění obsahu přečteného a slyšeného
• Dramatizace jednoduché scénky

Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 10 – numerace (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná), čtení a psaní čísel
• Sčítání a odčítání zpaměti
• Slovní úlohy se sčítáním a odčítáním
• Orientace v prostoru (vlevo, vpravo vpřed, za apod.)
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů (čára, trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh, krychle, koule)

Člověk ve světě

Základní okruhy
• Domov a škola, orientace v místě, bezpečná cesta do školy
• Činnosti ve škole, pravidla, zásady, návyky
• Orientace v čase – den, týden, roční období
• Práce s drobným materiálem, se stavebnicí
• Péče o prostředí třídy, rostliny, zásady stolování

Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Ověřování znalostí písemnou i ústní formou
• Práce s pomůckami
• Vedení portfolia
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s básní a textem
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Vedení čtenářského deníku – 1. pololetí prezentovat dvě knihy čtené s rodiči, 2. pololetí prezentovat dvě přečtené knihy.

 

Kritéria hodnocení 2. ročník

2.ročník

Český jazyk

Základní okruhy
• Věty podle postoje mluvčího
• Význam slov
• Tvrdé a měkké souhlásky
• Párové souhlásky
• Abeceda
• u – ú – ů
• slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
• jména obecná a vlastní
• věta jednoduchá, souvětí
• Sloh – popis, vypravování
• Hlasité i tiché čtení s porozuměním
• Dramatizace běžné situace

Kritéria hodnocení
• Aktivita
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Plnění zadaných úkolů
• Zvládání základních hygienických návyků spojených se psaním
• Slovní a písemné vyjádření na dané téma - úměrné věku
• Hlasité čtení s porozuměním
• Práce s textem
• Vedení čtenářského deníku - do deníčku (prezentace 2 přečtených knih za pololetí, tedy 4 za rok, z toho jedna bude čítanka pro 2. ročník ZŠ)
• Vedení portfolia

Matematika

Základní okruhy
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Orientace v čase (den, hodina, minuta, sekunda), čtení časových údajů z hodin
• Kreslení a měření úsečky (cm, dm)
•Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů (přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, čtyřúhelník, mnohoúhelník, kvádr, jehlan, kužel, válec)

Kritéria hodnocení
• Aktivita
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Plnění zadaných úkolů
• Průběžné hodnocení dílčího výkonu
• Ověřování znalostí písemnou formou
• Slovní úlohy – zápis, výpočet, odpověď
• Znalost základních geometrických útvarů
• Vedení portfolia
• Práce s pomůckami

Člověk ve světě
Základní okruhy
• Rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce
• Živá příroda – známí živočichové a rostliny
• Orientace v čase – hodiny, měsíce
• Lidské tělo – popis
• Pěstování rostlin


Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Práce ve dvojicích, skupinách a samostatná práce
• Plnění zadaných úkolů
• Ověřování znalostí písemnou formou
• Vedení portfolia

 

 

 

Harmonogram prvního týdne

V pondělí druháčci počkají dole v šatně, přibereme prvňáčky a společně se zúčastníme slavnostní ceremonie. Poté odejdeme společně do třídy. Konec je plánován v době druhé vyučovací hodiny. Družinové děti, které chtějí jít ihned domů, musí mít lísteček od rodičů! Děti, které nechodí do družiny, budou odcházet domů.

Děti, které půjdou do družiny vyzvedne paní vychovatelka, taktéž si odvede prvňáky, ve třídě zůstanou rodiče, budeme mít krátkou třídní schůzku. Prosím rodiče prvňáků, kteří ještě nepožádali o kartu isic, aby si připravili 250 Kč, foto zajistí pan zástupce. karta je nezbytná, všem novým dětem bude sloužit vedle jiného i jako čip na oběd. 

V pondělí mají všichni oběd ODHLÁŠENÝ. Pokud o něj máte zájem, musíte si ho objednat. Výdej bude probíhat mezi 10 - 11h.

V úterý a středu máme 4 hodiny, tzn. do 11:40.

Ve čtvrtek se učí podle rozvrhu. (bude dodán)

V pátek máme sportovní den. V plánu je sice napsáno, že je pro děti od 2. ročníku, ale my půjdeme všichni.  (je třeba mít sportovní oblečení). Konec vyučování bude v 11:40.

 

Plánované akce

Středa 11. 9. Třídní schůzky v 17. hodin 1. i 2. ročník, pokud někdo potřebuje konzultaci - v 16 hodin

Adaptační pobyt - 23. 9. Po - 27. 9. Pá  Outdoor resort Březová 4000 Kč

 

Třídní info

Vybíráme 300 Kč na kopírování - od všech, 900 Kč do třídního fondu - prvňáci a druháci, kteří nebyli loni na škole v přírodě. Kdo byl ve škole v přírodě, do třídního fondu 700 Kč. 

Rodiče prvňáků - prosím, vezměte s sebou kartičku pojištěnce - kopie musí být uložena ve škole.

Rodiče druháků - zkontrolujte, prosím, u kartiček datum platnosti. Pokud máte kartičku novou, přineste do školy. 

Všechny výtvarné pomůcky kupuji dětem hromadně ze třídního fondu, tzn. barvy, štětce, čtvrtky, modelínu, pastely,nůžky, tužky, také sešity a různý materiál ke tvoření. 

Prvňáci - velká podložka na stůl, kroužkový pořadač, vybavený penál, ostatní dohodneme v pondělí

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana