3.A

15.6. HISTORY PARK LEDČICE

(celodenní výlet)

Dnešní výlet začal výšlapem na bájnou horu Říp. Pro někoho vyjít na její vrchol byl téměř nadlidský výkon. Někteří žáčci s tím neměli žádné potíže a cestu absolvovali v rychlém tempu. Moc je chválím! Musím pochválit i ,,brblače,"protože nakonec i oni, za velkého povzbuzování a přemlouvání k výkonu, vrchol pokořili.

Po příjezdu do History Parku jsme si opekli vuřty. To nás posílilo k plnění dalšího programu.

A co nás ještě čekalo?

Seznámili jsme se s prací archeologa a geologa, vyzkoušeli si odkrývání nálezů v terénu i následné zpracování archeologických nálezů. Zkusili jsme si vyrobit pravěké nádoby, užili jsme si simulace na interaktivním pískovišti. V průběhu získávání dovedností jsme se seznámili s historií nejbližšího okolí hory Říp, osídlením krajiny od pravěku po středověk a archeologickými nálezy z blízkého i vzdáleného okolí.  

Samozřejmě zlatým hřebem výletu se stal bufet, kde všichni zapomněli na bolavé nožičky a únavu!

 

   

 

 

 

 Dobrý den,
opět zdravím své žáčky a rodiče v domácí škole!

Bohužel, opět nastala doba, kdy se spolu neuvidíme. Doufám, že to nebude tentokrát dlouho trvat a brzy nás do školy pustí:).
To, co máte doma vypracovat, budete mít opět zadané na stránkách třídy. Posílám i odkazy na stránky, kde si můžete vše procvičit. Pořád bude platit,jestliže nebudete něčemu rozumět, udělejte si vedle daného cvičení poznámku, tajnou značku.Ve škole se k tomu vrátíme!

Doufám, že vše zvládnete, protože jste šikulkové:). Jestli někomu něco nepůjde, tak nezoufejte! Až dorazíte do školy, podíváme se na učení spolu!
Žáčkům přeji hodně elánu do učení a rodičům pevné nervy!

Vaše úča Jindra a Adriana

 

DISTANČNÍ VÝUKA - ROZVRH HODIN

 3.A

Od pondělí 4.1. 2021

 

hodina

od - do

1.

8.00 - 8.45

2.

8.55 - 9.40

3.

10.00 - 10.45

4.

10.55 - 11.40

Po

TH

(všichni)

Čj

1.skupina

Intervence M

Čj

2. skupina

AP
Út  AP

 M

1. skupina

 M

2. skupina

 AP
St

 ČvS

1. skupina

 Aj

1. + 2. skupina

 ČvS

2. skupina

 AP
Čt

 Čj

2.skupina

 Čj

1. skupina

Intervence ČJ

 AP  

 M

1.skupina

 M

2.skupina

 Karate

(nepovinné)

 Aj

1. + 2. skupina

1 . skupina - pí učitelka A. Lysenko

2. skupina - pí učitelka M. Slancová

AP - dopomoc asistenta pedagoga - pí asistentka A. Růžičková

(pro všechny žáky po domluvě s pí asistentkou)

Karate - mohou se připojit i žáci, kteří v rámci výuky na karate nechodí

Intervence M - pí učitelka I. Kopecká

Intervence Čj - pí učitelka Martina Exnerová

 

!!!POZOR!!!

Prosím, sledujte 7. oddělení na Teamsu.

!!!Školní družina je každý den online od 13 - 14 hodin!!!

 

INFORMACE pro děti navštěvující hodiny speciálně-pedagogické péče:

Milí žáci,

v novém roce se budeme opět potkávat, momentálně ale bohužel opět pouze online. Sledujte proto, prosím, skupinu na Teamsech, kam budu vkládat časy našich setkání.

Monika Mračnová

 

!!! Upozornění!!!

V týdnu od 3.5. - 7.5. zůstává naše paní asistentka pomáhat ve škole třídě Montessori. Vzhledem k tomu bude omezené online doučování. Kdo bude mít o doučování zájem, domluvte si termín s paní asistentkou Adrianou.

 

DÚ AJ sk.Lysenko na 11.05.21, 1)AB(Prac.seš.)Ex.4 p.65. odevzdávejte

07.05.21,1)AB(Prac.seš.) Ex.3p.65,2)napište si do sešitu pravidlo-I'm wearing.-Já mám na sobě. She's/He's wearing.-Ona/On má na sobě.We're wearing.-My máme na sobě.You're wearing-Ty/Vy máš/máte na sobě.They're wearing.-Oni mají na sobě.3)PB -Uč p.str.64 1)AB(Prac.seš.)p.59,2)PB -Uč p.str.64 naučte se psaní slov oblečení. odevzdávejte

AJ Slancová - domácí úkoly - stálý odkaz: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EZI1o-vdcH9Pvp-H06x8w5cBH_iQcT3xoNn38acMbhZt1w

Týden 10. – 14.5.
- Prezenční výuka – učí se podle rozvrhu
- S sebou: PS Myši (k odevzdání), tělocvik (můžeme za příznivého počasí cvičit venku)- boty na ven, tepláky, teplákovou bundu, tričko
- Testování 1* týdně v pondělí. Prosím, aby děti byly nejpozději v 7.45 ve třídě 4.B. Kdo půjde na testování s rodiči – tělocvična.


Týden 3. – 7.5.
Po
Čj PS 3/2,3
M https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/strazce-hradu/prikladyA7.htm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Út
Čj PS 4/4,5,6
M PS 28/1,2,3
ČvS učit na test- učebnice str. 38-41
Čtení písanka str. 24/Vylušti křížovky + číst knihu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
St
Čj PS 4/7,8
M PS 28/4,5
ČvS učebnice str. 44, 45/přečíst

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čt
Čj PS 5/9,10
M PS 29/1,2,3
ČvS PS 48/zelená část
Čtení písanka str. 24/zbytek stránky + psaní deníku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čj PS 5/11,12
M PS 29/4,5,6,7
ČvS 48/zbytek stránky

 

Nabízím odkazy k online vzdělávání ( procvičování):

https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
www.skolakov.eu
/www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
https://www.matika.in/cs/
https://www.skolasnadhledem.cz/
www.vcelka.cz


 

Krásné vánoční svátky,

hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2021

přeje

3.A + úča Jindra a Adriana

 

 

15. 12. Preventivní program Městské policie Praha pro Pražany


Jako každý rok naší školu navštívila Městská policie s preventivním programem pro 1. stupeň. Letos jsme si programem zpestřili předvánoční čas. Preventivní program proběhl napříč všemi třídami 1. stupně.

Co se děti naučily?

Velká pozornost je kladena na problematiku bezpečného chování, a to například v situacích: sám doma, sám na ulici, jak jednat při setkání s cizími lidmi, jak se chovat, když jsem svědkem trestného činu. Která důležitá telefonní čísla bych měl znát.

Děti si osvojí zásady bezpečného chování v silničním provozu. Dozví se, jak a na jakých místech mohou přecházet, kdo má na přechodu pro chodce přednost, co mají udělat než vkročí na zebru. Žáčci si také zopakovali důležité dopravní značky, které by měli znát.
 

 

7.12. Zuzanka má narozeniny,

my máme přání jediný....

Dnes jsme oslavili Zuzanky narozeniny. Její maminka pro třídu upekla upekla nádherný ovocný dort.

Byl výborný:).

!Děkujeme!

Abychom neupírali Zuzce zásluhu na dortu, tak si ho sama nádherně ozdobila ovocem!

 

4.12. Mikulášská nadílka 

 A je to tady!

Rok rychle utekl a opět nás navštívil Mikuláš. Nechyběl ani Anděl a čertíci. Někteří se na Mikuláše těšili, ale někdo se přeci jenom trošičku bál. Nakonec jsme to všichni zvládli bez slziček. Za odměnu každý žáček dostal perník.

Celý den ve škole jsme vyplňovali pracovní listy s tématikou Mikuláše a počítali jsme s čertem.

 A co jsme si zapamatovali?

Natálka:

Čert má výhodu, že straší děti. Narodil se 2020 v pekle a má čertovskou školu. Mikuláš řeší ,,průsery." V ruce nosí hůl a knihu hříchů. Nejlepší je Anděl, dává hodným dětem sladkosti!

Kuba J.:

Mikuláš žil v Turecku. Narodil se v roce 260 v bohaté rodině. Byl hodný, chudému sousedovi dal tři měšce zlata. Pak se stal biskupem. A když zemřel, stal se svatým.

Sofi:

Mikuláš sám žil v bohaté rodině. Proslavil se tím, že pomáhal chudým lidem tak, že jim dával peníze. Dožil se 90 let a to bylo pro tehdejší dobu hodně. Mikuláš se narodil v roce 260 v Turecku.

K nám do školy také zavítal. Přinesl nám nadílku. V hodině matematiky jsme si vybarvili čerta s příklady.

Mája:

Mikuláš se narodil v bohaté rodině. Dožil se 90 roků. Byl moc štědrý, protože házel do oken pytlíky s penězi. Narodil se v Turecku.

Zůza:

Mikuláš se narodil v bohaté rodině. Pomohl svému sousedovi a chudým lidem. Dával jim peníze a byl moc hodný. Dožil se 90 let. Když umřel, tak se stal svatým. Tento svátek slavíme každý rok.

Sára:

Mikuláš se dožil 90 let. Žil v Turecku, kde se narodil v roce 260. 5.12. se každý rok probudí z mrtvých i s čertem a Andělem. Zlobivé děti jdou s čertem do pekla, hodné děti dostanou nadílku.

Filip R.:

Mikuláš byl dobrý muž. Narodil se v roce 260 v Turecku.Že byl dobrý muž, rozdával chudému sousedovi, který měl tři děti, pytlíky zlata.

Eliška T.:

Mikuláš se narodil v Turecku v roce 260. Byl to dobrý muž, protože pomáhal druhým, zvláště chudým. Jednou se stalo, že hodil do domu chudého člověka pytlík s penězi. Tím celou rodinu zachránil před smrtí. Vypráví se, že byl z bohaté rodiny. Byl oblíbený, všichni ho měli rádi.

 

Chválíme se!!!

 

Gratulujeme našemu hokejistovi Jakubovi S.,

který na hokejovém turnaji se svým družstvem vybojoval 

1. místo!

 

!!!Děkujeme!!!

 

 

  

 • A opět se můžeme pochválit!!!
 •  
 • Děkujeme naší Terezce H., která vybojovala
 • 3. místo
 • ve sportovním aerobiku. 
 •  
 • !Velká gratulace!
 •   
 •  
 •  Třídnické hodiny
 • A jak probíhají?
 •  
 •  
 •  Vítáme Vás v naší nové třídě!
 •    
 •  
 • Ahoj třeťáčci!
 • Prázdniny nám rychle uběhly a je tady první školní den - HURÁ! Uvidíme se 1. září v 8.00 hodin. Protože budeme mít třídu ve staré budově, budu na vás čekat v 7.50 h u recepce, aby hned první den někdo nebloudil:). Příjemná zpráva - vyjímečně se nemusíte dnes přezouvat.  Strávíme spolu 1 vyučovací hodinu. Řekneme si informace o prvním školním týdnu. Také dostanete formuláře, které bude třeba vyplnit a obratem vrátit. Po hodině můžete odcházet domů s rodiči.
 • !Pozor!
 • Všichni žáci mají  první den odhlášené obědy. Kdo bude chtít jít na oběd, musí si ho přihlásit. Oběd se bude vydávat od 10.00 - 11.00 hodin.
 • Doufám, že jste všichni načerpali dost sil (hlavně rodiče) do dalšího školního roku a alespoň trošičku se těšíte na své kamarády. Já už se na vás moc těším! 
 • Tak ahoj v úterý!
 • Vaše úča Jindra
 • Organizace 1. školního týdne:
 • 2.9. - Výuka 8.0 - 11. 40 h
 •        - Odevzdat vyplněné formuláře, které děti dostaly první den
 •        - Rozdávání učebnic + PS + malých sešitů(žádné nekupujte, mám loňské zásoby) + rozvrhů
 • 3.9. - Výuka 8. - 11.40 h
 •        - Učíme se podle rozvrhu
 • 4.9. - Výuka 8.0 - 11.40 h
 •        - učíme se podle rozvrhu
 • V tomto školním roce budou mít žáci své věci ve skříňkách. prosím koupit zámky.
 • Roušky zatím ve škole nejsou povinné, ale prosím, aby ji každý měl v aktovce!
 • Kdo z rodičů nebo žáků na roušce bude trvat, samozřejmě jí bude nosit.
 • !Upozornění pro rodiče!
 • 9.9.  17.00 - 17.30 h on - line třídní schůzky.
 • PRÁZDNINY
 • • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
 • • V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
 • • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
 • • Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
 • • Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
 • • Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
 • • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
 • • Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
 • • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
 • • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 •     
 •  

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana