3.B

   

   

     

                       

Vážení rodiče, přišel čas rozloučení. Děkuji vám všem za vstřícnou spolupráci, se kterou jsme společně dovedli děti až do čtvrté třídy. Vychovali jsme skvělý kolektiv, kde si všichni vzájemně pomáhají, podporují se, pracují společně i každý sám za sebe. Doufám, že děti budu ve škole dál vídat a sledovat jejich úspěchy. S Vámi se také kdykoliv ráda uvidím. Přeji Vám i dětem krásné prázdniny.

 

 Botanicus

 

 

 

 

 

25. 6. - 29. 6.

Milí rodiče, čeká nás poslední společný týden třetího ročníku. Uklidíme třídu, děti si odnesou portfolia a odevzdají učebnice. Pokud jsou některé zničené nebo ztracené, musí se zaplatit. Ve středu si ještě užijeme společný výlet. Cena se z organizačních důvodů navýšila o 30,- Kč. Tuto částku zaplatíme z třídního fondu. Zbytek peněz a vyúčtování předám novému vyučujícímu nebo třídnímu důvěrníkovi.  Hezký týden.

Plán:

Po - výuka dle rozvrhu

Út - 8 - 11.40 hod., v 8.30  odevzdání učebnic

St -  Výlet Botanicus   - odjezd 8. 00 hod. od školy - návrat v cca. 14. 00 hod.

         Děti půjdou do družiny, kdo odchází sám, musí mít lísteček. Oběd je odhlášen.

         S sebou: přiměřené oblečení, svačinu, pláštěnku, kapesné na účast v dílničkách. Na                palačinku od nás děti grošíky dostanou. Kdo potřebuje, vezme si kinedryl.

Čt - 8 - 11.40 hod.

Pá - 8 - 8. 45 hod. vysvědčení

 

18. 6. - 22. 6.

Zdravím v předposledním týdnu. Děti Vám už jistě převyprávěly všechny zážitky ze školy v přírodě. Fotky jsou jen malá ukázka, ostatní budou na CD, stejně jako v předchozích letech. Tento týden dokončíme učebnice a CA. V úterý si napíšeme opakování z ČvS. Přeji hezký týden.

 

 

 

 

 

11. 6. - 15. 6.

ŠvP - 11. 6. Odjezd z parkoviště u školy v 8.30 hod. (sraz v 8.00 hod)

        - 15. 6. Odjezd z Bedřichova v 10.00 hod., předpokládaný příjezd 12.30 hod.

 

4. 6.- 8. 6.

Zdravím v novém týdnu. Čeká nás poslední měsíc třetí třídy. Užijeme si školu v přírodě, výlet a spoustu jiné zábavy. Nejprve musíme napsat závěrečné testy. V pondělí nás čeká Čj a v úterý matematika. ČvS napíšeme až po návratu. Všechno jsme společně procvičili. Přeji Vám hezký týden a uvidíme se v pondělí 11. 6. Přesný čas ještě upřesním, až mi ho sdělí dopravce.

Plán:

Čj: Práce s textem, VS - doplňovačka, oprava chyb v textu, druhy slov, časování sloves, pádové otázky. Procvičování probraného učiva, čtení na pokračování, diktát.

M: +,- v oboru 0 - 1000, pamětně i písemně, násobení a dělení čísly 0 - 10, příklady v závorkách, dělení se zbytkem, násobení mimo obor malé násobilky, slovní úloha, převody jednotek, rovnoběžky, různoběžky, kolmice. Procvičování probraného učiva, minutovky.

ČvS: Živočichové, rostliny, člověk. Rostliny, výroba herbáře.

V husí kůži .....

 

28. 5. - 1. 6.

Zdravím v novém týdnu. Připravíme se na závěrečné testy, které si napíšeme ještě před školou v přírodě.Ve středu budeme fandit na cyklojízdě. V pátek oslavíme MDD a Bětčiny narozeniny v kině. Děti si vezmou jen malý batůžek se svačinou a pitím. Návrat upřesníme, ale určitě až po vyučování. Přeji hezký týden.

30. 5. Cyklojízda pro přihlášené

1. 6. - Kino - V Husí kůži - Cinema Smíchov - 104,- Kč (vybíráme 100,- Kč)

Plán:

Čj: Procvičování probraného učiva třetí třídy, příprava na testy.

M: Procvičování probraného učiva třetí třídy, příprava na testy.

ČvS: Rostliny

Projekt: "Živá příroda" 

CA: Na louce, V lese, U vody, Na poli, Na statku

 

Bubnování....

 

 

UPOZORNĚNÍ A PROSBA RODIČŮM

Tento týden se v městské části Praha-Libuš a jejím blízkém okolí pokoušel neznámý muž navázat kontakt s dětmi, které byly na cestě ze školy domů.

Apelujeme na Vás, vážení rodiče, abyste dbali na bezpečnost svých dětí a poučili je osobně, jak se v této situaci zachovat.

Odbor správní a školství

Úřad městské části Praha-Libuš

 

 

21.5. - 25. 5.

Ahoj rodiče, v minulém týdnu bylo hodně akcí, teď se budeme věnovat zase víc učení. Přesto nás ještě jedna zábavička čeká. Děkuji vám, že jste podpořili děti v jejich vaření. Nikdo si nic nezapomněl a děti samy všechno perfektně zvládly. Hezký týden.

Čtvrtek 24. 5. - KC 12 Drum Circle - 60,- Kč

 

Plán:

Čj: Podstatná jména - rod, číslo, pád. Slovesa - osoba, číslo, čas. VS - procvičování. Slovní druhy - procvičování. Čtení na pokračování. Zápis slov a vět, opis, přepis, diktát. Práce v písance.

M: Jednotky délky, jednotky váhy. Jednoduché převody jednotek. Násobení a dělení čísel s desítkami a stovkami.

 ČvS: Rostliny - houby, byliny

Projekt: CA -  příští týden

 

Jak to dopadlo......

 

 

 

14. 5. - 18. 5.

Zdravím v novém týdnu. Budeme se věnovat projektu Zdravá svačinka. Děti se rozdělily do skupin. Z domova si každý přinese recept na pomazánku nebo jinou dobrotu, která by se mohla použít jako zdravá svačinka. Až si děti vyberou, rozdělí si suroviny, které přinesou ve středu do školy. Společně uvaří a prostřou k svačině. Přeji krásný týden.

18. 5. - blok primární drogové prevence, který se koná v Adiktologickém centru  Drop-In v Těšíkově ulici, Praha 12. Odchod od školy v  už v 7. 45 hodin. Akce je zdarma.

Plán:

Čj: Pj - rod, číslo, pád. Slovesa - osoba, číslo, čas. VS - procvičování v doplňovačkách i při psaní slov a vět. Čtení na pokračování - O pastelce bez barvy. Opis, přepis, diktát.

M: Násobení a dělení čísly 10, 100. Jednotky délky.

ČvS: Zdravý život. Písemné opakování učiva z projektu Naše smysly.

Projekt: "Zdravá svačinka" 

Krátkodobý projekt.

 

Třeba takto .........

 

 

 

 

 

7. 5. - 11. 5.

Zdravím po prodlouženém víkendu. Jsme odpočinutí a čeká nás závěrečný úsek. Volno si užijeme až na škole v přírodě. Přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Pádové otázky. Určování pádů u podstatných jmen. Čtení textu, doplňování správných slov do vět. Čtení na pokračování. Práce v písance, přepis básničky. 

M: Násobení a dělení násobků 10 jednociferným číslem. Slovní úlohy. G - rovnoběžky, různoběžky.

ČvS: Živá příroda - člověk.

Projekt: " Naše smysly"

CA- Pokusy se smysly - dokončení a shrnutí.

 

 

30. 4. - 4. 5.

Zdravím v krátkém týdnu. Do školy půjdeme jen tři dny, Ale stihneme ve sředu konzultace a ve čtvrtek focení. Děti se vyfotí společně se třídou za 35,- Kč. Pokud se budou chtít vyfotit ve skupince, musí mít od rodičů svolení všechny děti ve skupince. Podle informací, které mám bude fotografie poslána mailem. Podrobnosti zjistím. Krásný týden.

Plán:

Tento týden budeme ve všech předmětech opakovat probrané učivo.

Projekt: " Naše smysly"

CA- Pokusy se smysly.

 

Rosteme a vyvíjíme se ....

 

 

 

23. 4. - 27. 4. 

Zdravím v novém týdnu. Někteří možná půjdete utužovat spolupráci se školou.Ve stejném čase bude zápis, ale třeba se potkáme. Hezký týden.

Plán:

Čj: Slovesa - osoba, číslo, čas. Procvičování VS, hlavně slova s předponou vy, vý. Určování slovních druhů ve větách. Čtení -práce s textem. Zápis vlastních myšlenek, posloupnost vět. Opis, přepis, diktát.

M: Dělení se zbytkem, písemné násobení, procvičování sčítání a odčítání dvoj a trojciferných čísel. G - rovnoběžky, různoběžky.

ČvS: Živočichové - potravní řetězec, třídění živočichů podle způsobu příjmu potravy.

Projekt: " Naše smysly"

CA- Pokusy se smysly.

 

16. 4. - 20. 4.

Milí rodiče, tento týden ve středu nás čeká pedagogická rada za 3. čtvrtletí. Známky napíšu do Bakalářů, většina sleduje průměry v jednotlivých předmětech, takže pro vás známky asi nebudou překvapením.

Út - Pá 7:20- 7:55  Sběr papíru a víček - zadní trakt u jídelny

Út - Prevcentrum - Prevence šikany a vztahy ve třídě - akce ve třídě

Plán:

Čj: Slovesa - osoba, číslo, čas, procvičování VS, slovní druhy ve větách, čtení textů - technika, porozumění, usuzování na základě zkušeností. Zápis vlastních myšlenek. Opis, přepis.

M: +, - trojciferných čísel pamětně i písemně, násobení a dělení čísly 1 - 10, násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky, dělení se zbytkem. Zábavná matematika. G - konstrukce trojúhelníku kružítkem.

ČvS: Živočichové - třídění živočichů, jejich prostředí.

Projekt: " Naše smysly" 

CA- Pokusy se smysly.

Dravci.... 

 

 

 

 

9. 4. - 13. 4.

Ahoj rodiče, děkuji všem, kteří přišli na třídní schůzky. Blíží se 3. čtvrtletí a čekají nás testy. Napíšeme si je koncem tohoto a začátkem příštího týdne. V úterý nás čeká akce s dravci. Hezký týden.

Úterý 10. 4. - Zayferus - ukázka dravců na louce u školy - 80,- Kč

Plán:

Čj: diktát, doplňovačka - VS, PJ - rod, číslo, nahrazování podstatných jmen zájmeny ve větách, slovní spojení (sypala x sípala apod.)

Slovesa - osoba, číslo, čas, procvičování slovních druhů, procvičování VS, čtení textů, práce s textem, tvořivé psaní, opis, přepis.

M: Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel, sčítání a odčítání troj a dvojciferných čísel v závorkách, násobení a dělení v oboru  0-100, slovní úlohy, kružnice, značení mnohoúhelníků, sousední a protější strany.

 Dělení se zbytkem, slovní úlohy, +,- trojciferných čísel.

ČvS: neživá příroda, dělení živé přírody, základní znaky živočichů - savci, ptáci, plazi, obojživelníci, ryby, obratlovci - bezobratlí - základní znaky.

Člověk - zdravý životní styl, vývojové etapy.

Projekt: " Naše smysly" 

CA - rozdělení na čich, hmat, zrak, sluch, chuť. Informace, pokusy.

 

2. 4. - 6. 4.

Zdravím v novém týdnu. Ve středu se uvidíme na konzultacích v 16 - 17 hodin a třídních schůzkách od 17 hodin. Přeji krásný týden.

Plán:

Čj: Vyjmenovaná slova - Z. Procvičování všech vyjmenovaných slov v doplňovačkách i větách. Slovní druhy - určování ve větách. Čtení textů - technika, porozumění, usuzování na základě zkušeností. Tvořivé psaní. Opis, přepis.

M: Dělení se zbytkem. Procvičování násobení a dělení. Sčítání a odčítání v oboru 0 - 1000. G - práce s kružítkem.

ČvS: Živá příroda - podmínky života na zemi. Člověk.

Projekt: ? -  Připravím něco z okruhu živé přírody.

 

26. 3. - 30. 3.

Zdravím ve velikonočním týdnu. Do školy půjdeme jen tři dny.

Přeji Vám i dětem krásné velikonoční svátky

 

 Velikonoční metoda 4 rohy

 

Obilí stávkuje...                     Velikonoční matematika...

 

 

 

Spali jsme ve škole.....

 

Plán:

Tento týden nás čeká Velikonoční projekt. Vyrábění, zvyky a tradice se promítnou do všech předmětů.

 

 

Slavili jsme narozeniny

 

 

19. 3. - 23. 3. 

Zdravím v novém týdnu. V pátek nás čeká Noc s Andersenem pro přihlášené. Hezký týden.

 NOC S ANDERSENEM
18. ročník, u nás ve škole již posedmé, tentokrát na téma
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

 

Začátek: v pátek 23. 3. 2018 v 19.00
Konec: v sobotu 24. 3. 2018 v 8.00

Děti budou potřebovat:
polštářek, karimatku (nebo jinou podložku), spací pytel nebo deku na přikrytí, pyžamo (nebo jiné převlečení na spaní), ručník, hygienické potřeby (kartáček na zuby, pasta), přezůvky, baterku (čelovku)
A SAMOZŘEJMĚ KNÍŽKU NA OBLÍBENÉ „ČTENÍ POD PEŘINOU’’!
Nedávejte, prosím, dětem zbytečně moc jídla a mobilní telefony!

Plán:

Čj: Procvičování VS v doplňovačkách, slovech i vlastních větách. Slovní druhy - zájmena, číslovky. Podstatná jména - rod, číslo. Čtení textů - technika, porozumění. Opis, přepis, diktát po domácí přípravě.

M:  Sčítání a odčítání trojciferných čísel - pamětně i písemně, násobení a dělení č. 0-10, násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky. Slovní úlohy. G - práce s kružítkem. Kružnice.

ČvS: jaro - změny v přírodě. Neživá příroda - dokončení, shrnutí.

Projekt: " Neživá příroda" - poslední CA, dokončení, shrnutí.

 

12. 3. - 16. 3.

Zdravím v novém týdnu. Nastal čas doplatit školu v přírodě. Ti, kteří zaplatili zálohu 800,- Kč, doplatí 2.500 Kč na stejný účet pod stejným variabilním symbolem. Ti, kteří zaplatili celou částku, nedoplácejí už nic. Přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Vyjmenovaná a příbuzná slova po v. Procvičování VS - B, L, M, P, S v textech i doplňovačkách. Zápis vlastních vět. Podstatná jména - rod, číslo, přídavná jména, zájmena. Čtení s porozumění, práce s textem. Opis, přepis, diktát. Práce s básničkou. 

M: Sčítání a odčítání trojciferných čísel, násobení a dělení č. 0-10, násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky. Sestrojení trojúhelníku pomocí kružítka a trojúhelníku s ryskou.

ČvS: Neživá příroda - vesmír

Projekt: "Neživá příroda

CA: vzhledem k většímu objemu učiva rozdělíme centra netradičně: voda, vzduch, půda, nerosty a horniny, vesmír.

 


 

 

 

5. 3. - 9. 3.

Zdravím v novém měsíci. Ve středu jsou konzultace pro rodiče. Přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Vyvození VS - V. Procvičování VS - B, L, M, P, S v doplňovačkách, slovech i větách. Zápis vlastních myšlenek s využitím VS. Podstatná jména - rod, číslo. Přídavná jména - opakování. Čtení textů - technika, porozumění. Výpis důležitých informací. Přepis, opis, diktát po domácí přípravě.

M: Násobení a dělení č. 0-10. Násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky. Slovní úlohy. Přičítání jedno a dvojciferných čísel k trojciferným. Pamětně i písemně. G - pravý úhel, trojúhelník. Sestrojení pomocí kružítka a trojúhelníku s ryskou.

ČvS: Neživá příroda - půda. Malý testík - voda, atmosféra.

Projekt: "Neživá příroda

CA: vzhledem k většímu objemu učiva rozdělíme centra netradičně: voda, vzduch, půda, nerosty a horniny, vesmír.

 


 

 

26. 2. - 2. 3.

Zdravím v novém týdnu. Děti dostaly přihlášky na Noc s Andersenem, kde máte o akci všechny potřebné informace. Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 2. března. V pondělí a úterý si napíšeme testy za únor. Přeji hezký týden.

Plán:

Čj: Oprava diakritiky v básničce, VS - B, L, M, P - doplňovačky, doplňování vhodných VS do vět podle podle y,i, vytváření vlastních vět na základě pravopisných pravidel.

VS po S - procvičování, opakování VS - B, L, M, P. Podstatná jména - rod, číslo. Slovesa - základní skladební dvojice. Zápis vlastních myšlenek. Čtení s porozuměním, práce s textem.

M: Násobení a dělení  1- 10, zaokrouhlování na desítky a stovky, číselná řada 0 - 1000, sčítání a odčítání trojciferných a dvojciferných čísel pamětně i písemně. Příklady se závorkami. Slovní úlohy.

Automatizace násobení a dělení 1- 10, , sčítání a odčítání trojciferných a dvojciferných čísel pamětně i písemně. Násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky. Slovní úlohy. Pravý úhel.

 ČvS: Neživá příroda - doplnění a shrnutí učiva z center.

Projekt: "Neživá příroda" CA: vzhledem k většímu objemu učiva rozdělíme centra netradičně: voda, vzduch, půda, nerosty a horniny, vesmír.

 

Pražské pověsti.....

 

 

 

19. 2. - 23. 2.

Zdravím v novém týdnu. V pondělí jdeme do KC 12. Přeji hezký týden.

19. 2. KC 12 - Pražské legendy 60,- Kč

Plán:

Čj: Vyvození VS - S, procvičování VS po B, L, M, P. Podstatná jména, slovesa - vyhledávání v textu, určování, doplňování do vět. Základní skladební dvojice. Čtení a práce s textem. Zápis vlastních vět, opis, přepis.

M: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel pamětně i písemně. Přičítání dvojciferných čísel k trojciferným pamětně i písemně. Násobení a dělení 0- 10, násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky. Slovní úlohy. G - polopřímky, body na polopřímce i mimo ni.

ČvS: Neživá příroda

Projekt: "Neživá příroda"

CA: vzhledem k většímu objemu učiva rozdělíme centra netradičně: voda, vzduch, půda, nerosty a horniny, vesmír.

 

12. 2. - 16. 2.

Zdravím po prázdninách. Připomeneme si probrané učivo. Ve středu jsou konzultační hodiny. Přeji hezký týden.

Plán:

ČJ: Opakování VS - B, L, M. Dokončení VS - P. Zopakujeme podstatná jména a slovesa. Čtení s porozuměním, práce s textem. Zápis slov a vět, doplňovačky, přepis, diktát.

M: +, - v oboru 0 - 1000 zpaměti i písemně. Násobení a dělení 0 -100. Násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky a dělení. Slovní úlohy. Polopřímka.

ČvS: Rozdělení přírody - živá a neživá, výsledky  lidské práce.

Projekt: "Neživá příroda"

CA: vzhledem k většímu objemu učiva rozdělíme centra netradičně: voda, vzduch, půda, nerosty a horniny, vesmír.

 

Rozloučili jsme se  s Ondrou.....

 

29. 1. - 2. 2.

Zdravím v posledním lednovém týdnu. Ve středu si rozdáme výpis pololetního vysvědčení. V pátek nás čekají pololetní prázdniny a následující týden jarní prázdniny. Ve čtvrtek si uděláme ve třídě malé rozloučení se spolužákem, který přechází na jinou školu. Přeji krásný týden.

Plán:

Čj: Opakování probraných VS - B,L,M. Procvičování VS - P. Upevňování učiva v doplňovačkách, větách podle smysluplnosti (slepýš x slepíš), přepisu slov vyjmenovaných a příbuzných. Důležité je neustálé zdůvodňování gramatických pravidel. Čtení a porozumění textu, vyhledávání potřebných informací. Opis, přepis, diktát. Práce v písance. 

M: Násobení a dělení čísly 0 - 10, násobení mimo rozsah malé násobilky, písemné násobení. Sčítání a odčítání v oboru 0 - 100, práce s trojcifernými čísly. Slovní úlohy.

ČvS: Člověk a práce, ontogeneze lidského života, role a úkoly.

Projekt: " Člověk v čase" - dokončení

 

Mobilní planetárium....

 

 

 

 

22. 1. - 26. 1.

Zdravím v novém týdnu. Blíží se pololetní vysvědčení, ve středu nás čeká pedagogická rada. Užijte si krásný týden.

26. 1. Mobilní planetárium v tělocvičně - 60,- Kč

Plán:

Čj: VS - B, L, M - procvičování. Využívání slov ve větách, doplňovačky. Vyvození VS - P. Čtení pohádek - pohádka jako literární útvar. Pohádka x pověst. B. Němcová - život a dílo.

M: Násobení mimo rozsah malé násobilky. Násobení a dělení v oboru 0 - 100. Práce s trojcifernými čísly - přičítání jednociferných čísel. Slovní úlohy. G - polopřímky.

ČvS: Člověk a práce, volný čas - koníčky. Ontogeneze člověka - role, úkoly.

Projekt: "Člověk v čase"

 

15. - 19. 1. 

Tento týden dopíšeme testy. Obsah jsem vypsala minule. Ve třídě nám došly kapesníky a šťáva. Čeká nás projekt prvního stupně " Náměstí a náměstíčka". Děti si přinesou různě veliké krabičky, vyrobíme model. Nezapomínejte pravidelně dětem prohlížet hlavu, občas se vyskytnou vši. Přeji vám krásný týden.

Plán:

Čj: VS - M, procvičování ve větách i doplňovačkách. Práce v PS i HVS. Čtení textů a práce s porozuměním i usuzováním na základě vlastní zkušenosti. Pohádka jako literární útvar. Pohádky B. Němcové. Život a dílo B. Němcové.

M: Násobení a dělení 0-100 - automatizace. Násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky. Práce s trojcifernými  čísly. Slovní úlohy.

ČvS: Práce, povolání, koníčky.

Projekt: " Člověk v čase"

CA - Práce pro peníze i pro zábavu, koníčky, současná povolání, řemesla, kulturní dědictví. 

 

 

 

 

 

8. -12. 1. 2018

Zdravím v novém roce. V průběhu tohoto a příštího týdne si napíšeme pololetní testy. Budou podobné těm prosincovým. Zároveň bude probíhat častější hodnocení, aby měl každý možnost ještě vylepšit vysvědčení. Děti si do center mohou nosit knížky pohádek Boženy Němcové. Přeji vám všem krásný týden.

6. 1. Karneval v tělocvičně naší školy - 14. - 16. hodin - zábava, soutěže

9. 1. Náhradní termín:  Prev - centrum - ve třídě

Plán:

Čj: Diktát na měkké a tvrdé slabiky, VS b,l a slova příbuzná, slova podobně znějící s různým významem (blýská x  blízká), kořen slova, vytváření vět - byl x bil, párové hlásky.

VS - M a slova příbuzná v doplňovačkách i ve větách. Čtení a práce s textem. Opis, přepis, zápis vlastních myšlenek. Božena Němcová - život a dílo, pohádky.

M. +,- v oboru 0 - 100, číselná řada 0 - 1000, porovnávání, příklady se závorkou, slovní úlohy se závorkou i bez, násobení, dělení, rýsování a značení obdélníku.

Opakování, procvičování probraného učiva, mnohoúhelníky.

ČvS: ČR - historie, sousední státy, znaky. Města a vesnice - rozdíly. Památky. Vánoce. Pravidla soužití.

Povolání, koníčky. Minulost, současnost.

Projekt: " Člověk v čase" 

 CA - Práce pro peníze i pro zábavu, koníčky, současná povolání, řemesla, kulturní dědictví.

 

Vánoční nadílka

 

Výlet do Kutné Hory

 

 

Vánoční hvězda

Sportovní den

18. 12. - 22. 12.

Zdravím v posledním pracovním týdnu. Čeká nás hlavně zábavička. Ve středu se uvidíme na Vánoční hvězdě. Nezapomeňte přijít nakupovat úžasné výrobky, které děti usilovně tvořily. V pátek budeme mít besídku ve třídě. Děti si mohou přinést občerstvení. Přijde Ježíšek a možná přinese dárečky. Aby nikdo neodešel smutný, tak si pro jistotu každý vylosoval kamaráda, kterému připraví dárek. Přeji Vám i dětem krásné Vánoce a úspěšný příští rok.

19. 12. Sportovní den - 3. - 5. ročník 

20. 12. Vánoční hvězda - 15. 30 hod.

22. 12. Rozloučení ve třídě

21. 12. Výlet: 7.30 - přistavení autobusu ke škole

                     7. 40 - odjezd

                     9. 15 - 14. 00 program

                     16.00 příjezd ke škole

Časy jsou orientační. Nezapomeňte děti teple obléci, vybavit je svačinou a pitím. Oběd jsem všem odhlásila. Mohou si vzít drobné kapesné. Kdo potřebuje kinedril, tak ho ráno užije doma a na cestu zpět ho musí mít v batůžku.

                                              

 

11. 12. - 15. 12.

Zdravím v druhém adventním týdnu. Děkuji všem, kteří přišli na třídní schůzku. Děti dnes dostaly variabilní symbol k účtu na školu v přírodě. Podrobnosti máte v ŽK. Čekají nás prosincové testy. Začneme v pondělí matematikou a asi v úterý češtinou. Přeji krásný týden.

 Plán: 

Čj: Diktát na tvrdé a měkké slabiky, věta jednoduchá, souvětí, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slova neutrální, mazlivá, hanlivá, kořen slova, VS - B, L a slova příbuzná.

Procvičování VS - B, L, slova příbuzná a méně využívaná slova. Čtení a práce s textem, básničky s vánoční tématikou. Zápis vlastních myšlenek, dokončení textu. 

M: násobení a dělení čísly 0-10, sčítání a odčítání dvojciferných čísel, příklady se závorkami, slovní úloha s příkladem se závorkou,geometrická tělesa.

Práce s trojcifernými čísly, porovnávání, číselná osa do 1000, přičítání a odčítání bez přechodu stovek. Automatizace násobilek a dělení v oboru 0-100.

ČvS: Advent a rodina.

Projekt: Krátkodobé projekty - Advent a Vánoce, bez CA

 

Vánoční merenda v KC 12

 

 

 

 

 Mikulášská nadílka...

 

 

 

4. 12. - 8. 12. Zdravím v prvním adventním týdnu. Děti dostanou závaznou přihlášku na ŠVP. Podle seznamu dětí vygeneruje škola variabilní symboly a bude nutné poslat zálohu 800,- Kč do 20. 12. Před Vánocemi je to nepříjemné, ale nedá se nic dělat. Zájem o objekt je velký a záloha nutná. V úterý přijde čert a možná někoho odnese.Třeba mě. Pokud ne, tak se ve středu se uvidíme na třídních schůzkách. Návštěva školitelek z Prev - centra se pro nemoc nekonala, přesunula se na leden. Přeji krásný týden. 4. 12. KC 12 - Vánoční merenda, 60,- Kč
6. 12. 16. 00 - 17. 00 hodin konzultace, 17. 00 třídní schůzky 20. 12. Vánoční hvězda 21. 12. Výlet do Kutné hory - 530,- Kč Plán: Čj: Vyjmenovaná slova po L, opakování VS - B. Procvičování v doplňovačkách i slovních spojeních. Vytváření vět. Čtení textů s adventní tématikou, práce s textem a básničkou. Opis, přepis, diktát. Práce v písance.  M: Násobení a  dělení v oboru 0-100, písemné i pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 -100, trojciferná čísla - jednotky, desítky, stovky. ČvS: Vánoční zvyky, tradice, rodina. Projekt: " Advent" - ITV a krátkodobé projekty, bez CA.   27. 11. - 1. 12. Zdravím všechny v novém týdnu. Začínáme vyrábět na Vánoční hvězdu. Pokud by někdo měl nápady nebo se chtěl vyrábění zúčastnit, napište mi. Také jsme začali nacvičovat divadlo. Vzhledem k tomu, že nám stále někdo chybí, jsou různé školní projekty a akce nebo vyrábíme, myslím, že vám ho zahrajeme až na konci školního roku. Hodně času nám zabírají i vyjmenovaná slova. Přeji všem krásný týden. 27. 11. Vánoční nota - školní kolo 8 - 12.30 hod. - pro přihlášené 28. 11. Zvládání agrese a řešení konfliktů - Prev centrum - zdarma ve třídě 30. 11. Projekt pro 1. stupeň - Stálí a stěhovaví ptáci   4. 12. KC 12 - Vánoční merenda, 60,- Kč  Plán: Čj: Vyvození VS po L a slov příbuzných. Procvičování VS - L, B ve větách i doplňovačkách. Čtení s porozuměním, práce s textem. Čtenářský deník. Zápis vlastních myšlenek, práce v písance.  M: Automatizace násobení a dělení 0 - 100. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel pamětně i  písemně. Slovní úlohy. Trojciferná čísla - jednotky, desítky, stovky. ČvS: Opakování učiva o krajině - krátký test (výpisky ze sešitu).  Projekt: " Stálí a stěhovaví ptáci"    20. 11. - 24. 11. Přeji Vám všem hezký týden. Plán: Čj: Procvičování vyjmenovaných slov po B a slov příbuzných. Vytváření vět s vyjmenovanými slovy. Čtení a práce s textem. Usuzování na základě vlastních zkušeností, doslovné porozumění. Práce s informacemi. Opis, přepis, diktát. Práce s básničkou. M: +,- v oboru 0-100, slovní úlohy -zápis, automatizace násobilek 0 - 10, dělení, zkouška, G:        tělesa, vrcholy, hrany, stěny. ČvS: Práce s mapou, značení. Projekt: nácvik divadelního představení. " Šíleně smutná princezna"   13. 11. - 17. 11.  Zdravím všechny, tento týden bude kratší. V pátek máme státní svátek. Děti dostaly dispozice k vánočnímu výletu. Promyslete si, zda máte o výlet zájem a pošlete mi, prosím, vzkaz. Pokud bude málo dětí, dobereme z jiných tříd, abychom splnili normu pro nižší cenu. Přeji příjemný týden a prodloužený víkend. Vánoční nota - školní kolo 27.11. Soutěž 6.12. 9-12.00 hod. Děti se u mne přihlásí i s názvem vybrané písničky. Plán: Čj: Vyjmenovaná slova po B. Zatím nám vůbec nejdou příbuzná slova ke slovu být. Vytváření vět se správnou gramatikou k obsahu věty. Nabýt x nabít, přibýt x přibít apod. Vzhledem k novému učivu jsme zapomněli ostatní pravidla a zvýšila se chybovost( velká písmena, párové hlásky, tvrdé měkké slabiky). Zaměříme se i na větší sebekontrolu psaného. Doplňování y, i do doplňovaček nestačí. Je nutné slova psát a zdůvodňovat, tím dochází k automatizaci. Čtení s porozuměním, práce s textem. Zápis vlastních myšlenek. M: +,- v oboru 0-100, zaokrouhlování, sudá a lichá čísla, slovní úlohy, automatizace násobilek, G - tělesa - vrcholy, hrany, stěny. ČvS - voda v krajině. ITV - " Voda" Práce ve skupinách, informace z encyklopedií. CA - momentálně nechystáme, budeme se věnovat krátkodobějším projektům.   6. 11. - 10. 11. Zdravím v novém týdnu a přeji příjemné dny.  Plán: Čj: Vyjmenovaná slova po B. Zejména být x bít a slova k nim příbuzná. Čtení s porozuměním, práce s textem. Tvořivé psaní, psaní v písance. M: Čísla dvojciferná a trojciferná. Sudá a lichá.Automatizace násobilek 0 - 10. Slovní úlohy. Geometrie - tělesa. ČvS - krajina ČR, využití krajiny. Práce s mapou. Projekt: " Praha" - památky, pověsti, historie i současnost - dokončení.   30. 10. - 3. 11. Ahoj rodiče, příští týden nás čekají testy. Obsah je v plánu, všechno jsme procvičovali už od září. Napíšeme si je už jako čtvrtletní. Do 31. 10. je potřeba dovybrat peníze za PS. Přeji krásné podzimní prázdniny. Plán: Čj: Přepis psacím písmem. Tvrdé a měkké slabiky, párové hlásky, bě, pě, vě, mě, abeceda, synonyma, protiklady, druhy vět. Kořen slova, slova příbuzná. Práce s textem - doslovné porozumění, záměr autora. Zápis vlastních myšlenek. M: +, - v oboru 0- 100 pamětně i písemně, násobení a dělení, slovní úloha, přímka, úsečka, body. Práce se závorkami, přednosti matematických operací, automatizace násobilek a dělení, slovní úlohy. ČvS: Praha, ČR, sousední státy, EU, já ve škole, doprava, podzim. Krajina ČR a její využití, voda v krajině. Projekt: " Praha" - památky, pověsti, historie i současnost.        23. 10. - 27. 10. Zdravím v novém týdnu. Čekají nás jen tři dny školy. Ve čtvrtek a pátek máme volno. Přeji vám i dětem klidné podzimní prázdniny.  Dny pro záchranu života...  Plán:  Čj: Shrnutí doposud probíraného učiva. Opis, přepis. Práce s textem. Doslovné porozumění, usuzování. Práce s informací. Zápis vlastních myšlenek. M: Automatizace násobilek a dělení v oboru 0 - 10. Zápis slovních úloh. Písemné i pamětné sčtání a odčítání s přechodem desítek. ČvS: Česká republika v EU, naši sousedé. Projekt: " Praha" - památky, pověsti, historie i současnost.     16. 10. - 20. 10. Zdravím v novém týdnu. Ve středu nás čekají " Dny pro záchranu života". Akce se záchranáři. Hodina teorie  a hodina praxe. V průběhu září jste se mohli seznámit s pracovními sešity. K Čj, M, a písance máme i druhé díly. Také jsme dostali PS Hravá vyjmenovaná slova, který jste zatím neviděli. Celková cena všech PS je 464,- Kč. Přeji vám i dětem krásný týden. Dny pro záchranu života - 60,- Kč  Plán: Čj: Slova nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná. Věta jednoduchá, souvětí. Podstatné jméno a sloveso jako základní skladebná dvojice. Společné čtení a práce s textem. Doslovné porozumění a vyhledávání v textu. Zápis vět psacím písmem. Zápis vlastních myšlenek. Přepis, diktát.

M: +, - v oboru 0-100, sčítání dvojciferných čísel. Násobení a dělení v oboru 0-8 - procvičování. Slovní úlohy - zápis. G - čtvercová síť.

ČvS: Kraje ČR, podzim v přírodě.

Projekt: " Praha" - památky, pověsti, historie i současnost.

 

9. 10. - 13. 10.

Zdravím v novém týdnu a přeji všem krásné podzimní dny.

 

Užili jsme si bubnování......

Plán:

Čj: Význam slov - slova se stejným a opačným významem, nadřazená, podřazená, souřadná. Procvičování známých gramatických pravidel. Zdůvodňování v textu. Sebekontrola vlastního textu. Čtení s porozuměním, tvořivé psaní. Psaní v písance. Diktát, přepis.

M: Vyvození násobení a dělení č. 8, procvičování násobení a dělení v oboru 1- 7, +,- v oboru 0-100, zpaměti i písemně. Slovní úlohy. Rýsování, měření, porovnávání úseček.

ČvS: Obce, města.

Projekt: " Praha" - památky, pověsti, historie i současnost

 

2. 10. - 6.10.

Ahoj rodiče, zvládli jsme opakovací testy, v pátek si děti užily "Den jazyků". Tento pátek jdeme do divadla na bubnování. Přeji krásný týden.

6. 10. KC 12 Drum circle - 60,- Kč

Sběr papíru a plastových víček 3.-6.10.2017 - 7:30- 7:55 zadní trakt u ŠJ

 

Den jazyků.....

 Plán:

Čj: Opakování učiva druhého ročníku. Podstatné jméno, sloveso - stavba věty. Věta jednoduchá, souvětí. Přepis textu s doplňováním, diktát. Čtení textu, technika, doslovné porozumění, usuzování na základě zkušenosti. Zápis vět psacím písmem - popis události. Práce v písance.

M: +, - v oboru 0-100 s přechodem desítek. +,- pod sebou. Násobení a dělení 0 - 6. Vyvození násobení a dělení č. 7 ( nestihli jsme). Rýsování, měření úseček.

ČvS: Obec, město. Podzim.

 

 25. 9. - 29. 9. 

Zdravím v novém týdnu. Stále opakujeme učivo druhého ročníku. V průběhu týdne si napíšeme testy za září. Obsah najdete v plánu jednotlivých předmětů světlou barvou. Ve čtvrtek máme státní svátek, v pátek celoškolní projekt " Den jazyků". Přeji vám krásné podzimní dny.

Plán:

Čj: procvičování y,í po tvrdých a měkkých slabikách, párové hlásky, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slovesa a podstatná jména, jednoduchá věta, souvětí. Čtení textů a práce s textem. Pomalu budu kontrolovat čtenářské deníky za září. Psaní textů psacím písmem. Práce v písance.

Přepis vět psacím písmem, doplňování párových hlásek do slov, řazení slov podle abecedy, podstatná jména - vlastní, obecná,  slovesa, druhy vět, tvrdé a měkké slabiky, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě ( všechno jsme procvičovali celé září).

M: Násobení a dělení 0 - 6 , vyvození násobení číslem 7, +, - v oboru 0-100, slovní úlohy, rýsování, měření přímek, úseček.

Násobení a dělení 0- 5, +, - v oboru 0 -100, slovní úlohy, měření a porovnávání úseček, hodiny (základ), číselná osa.

Aj: Angličtina – „Malíkovci“
Zadání domácí přípravy a domácích úkolů na následující týden najdete vždy v pátek odpoledne v eŽK. V případě, že hodina odpadne, přesouvá se zadání na další hodinu Aj.

ČvS: Bezpečně na silnici - učebnice, PS. Opakování za září v PS na známky.

Projekt: " Prázdninový klobouk" - dokončení


Pozvánka na opékání buřtů v areálu naší ZŠ

ZŠ Meteorologická zve své žáky a jejich rodiče na tradiční posezení u ohně

v pátek 22. září 2017 od 18.00 hodin

v prostoru areálu ZŠ vlevo za vstupní branou

buřty, chleba a hořčici nabídneme za mírné ceny
(nebo si přineste z vlastních zdrojů)

uvítáme dobrou náladu a zásobu písniček

na setkání se všemi se těší

Jaroslav Kulik a učitelský sbor

 (za deště nebo nepříznivého počasí se opékání nekoná)
 

18. - 22. 9.

Ahoj všichni. Zdravím v novém týdnu. Pomalu jsme začali opakovat učivo druhé třídy. Dostali jsme přeplatek ze školy v přírodě. Částku 2 597,- Kč převedu do třídního fondu. Ve středu a ve čtvrtek jsou srdíčkové dny. Děti si mohou koupit charitativní magnetky.

Přeji krásný týden. 

 

Práce v centrech.....

Plán: Čj:  Opakování i, y po tvrdých a měkkých souhláskách. Zápis vlastních vět, doplňování do slov. Cvičení u, ú, ů na známky. Čtení a práce s textem, Práce v písance. M: Násobení a dělení číslem 6, +, - v oboru 0- 100, zápis slovních úloh. Aj: ČvS: Bezpečně do školy, já a spolužáci. Projekt: " Prázdninový klobouk"   Něco pro volné chvíle......         11. - 16. 9.   Zdravím v novém týdnu. Děkuji všem za účast na třídní schůzce a za hladké zahájení školního roku. V úterý jsme absolvovali přivítání v tělocvičně.                                          Tento týden začneme opakovat učivo druhé třídy. Projekt: " Prázdninový klobouk" Připomeneme si prázdninové zážitky a přečtené knihy.    

4. - 8. 9. 2017 Zdravím Vás  v novém školním roce. Prázdniny utekly a už jsme zase tady. První den učíme jednu hodinu. Kdo půjde hned domů, potřebuje lísteček. Kdo bude chtít obědvat, musí si oběd přihlásit. Děti dostanou zápisní lístek do družiny, prosíme o vyplnění co nejdříve.  V úterý a ve středu bude vyučování do 12. hod. Od čtvrtka už podle rozvrhu. Ve středu 6. 9. v 17. hod. se potkáme na  první třídní schůzce, kde dostanete kódy do žákovských knížek.  Přeji Vám i dětem šťastný start do třetí třídy. S pozdravem HD   ZÁKLADNÍ OKRUHY A KRITÉRIA HODNOCENÍ
ČESKÝ JAZYK Základní okruhy
• Věty podle postoje mluvčího – druhy vět
• Význam slov, slova stejného a opačného významu, podřazená – nadřazená - souřadná
• Tvrdé, měkké a obojetné souhlásky
• Párové souhlásky na konci i uvnitř slov
• Abeceda
• u – ú – ů
• Slovní druhy
• Jména obecná a vlastní
• Věta jednoduchá, souvětí
• Sloh – popis, vypravování
• Hlasité i tiché čtení s porozuměním

Kritéria hodnocení
• 5 testů za pololetí s hodnocením v %, převedených na známky – rozsah do 2 stran A4
• Pamětná prezentace naučené poezie (1 x za čtvrtletí)
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku (1 kniha za měsíc), prezentace přečtených        knih
• Vedení pracovních sešitů, písanky, portfolia
• Plnění individuálních a skupinových úkolů
• Domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka
• Aktivní přístup k plnění zadané práce písemné i ústní

MATEMATIKA Základní okruhy
• Obor 0 – 1000 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše, zaokrouhlí)
• Sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
• Násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek, násobení a dělení mimo obor násobilky
• Slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
• Orientace v čase (den, hodina, minuta, sekunda), čtení časových údajů z hodin
• Rýsování a měření úsečky (mm, cm, dm), jednotky délky a jejich převody
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů a těles (přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, čtyřúhelník, mnohoúhelník, kvádr, jehlan, kužel, válec)

Kritéria hodnocení
• 5 x za pololetí test s hodnocením v %, převedených na známky – rozsah do 2 stran A4
• Vedení pracovních sešitů a portfolia
• Plnění individuálních i skupinových úkolů
• Domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka
• Aktivní přístup k plnění zadané práce písemné i ústní

ČLOVĚK VE SVĚTĚ
Základní okruhy
• Praha, Městská část Praha – Libuš, místní krajina
• Rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce
• Látky a jejich vlastnosti
• Živá příroda – známí živočichové a rostliny
• Neživá příroda
• Orientace v čase – hodiny, měsíce
• Lidské tělo
• Pěstování rostlin
• Příprava jednoduchého pokrmu, stolování
 Kritéria hodnocení • Minimálně 6 procentních testů za školní rok
• Vedení pracovního sešitu a portfolia
• Plnění individuálních i skupinových úkolů
• Aktivní přístup k plnění zadané práce ústní i písemné
• Účast na kulturních a mimoškolních akcí třídy a školy
Společná kritéria hodnocení Hlavní:
Pro hodnocení žáků se v průběhu klasifikačního období používá pětistupňová klasifikační stupnice bez pomocných znamének, dle uvážení vyučujícího doplněná různými symboly (odměny razítky, obrázky – kladná motivace). Známky za práci v hodině, referáty, kontrolní cvičení, apod. mají poloviční váhu oproti testům na %. Výsledná známka na vysvědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli.
Procenta / známka:
- 100-90 % / 1
- 89-75 % / 2
- 74-50 % / 3
- 50-25 % / 4
- 24 - 0 % / 5

Vedlejší:
■ připravenost na hodinu (pomůcky)
■ vedení pracovních i ostatních sešitů a portfolia
■ aktivita v hodině
■ udržování pořádku na pracovním místě
■ samostatná práce, práce ve dvojici, produktivní práce ve skupině
■ domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka
  Anglický jazyk 3. ročník Probíraná témata:
- základní slovní zásoba a její postupné rozšiřování (domov, škola, rodina, zvířata)
- užití předložek (at, in, under, on, next to)
- zájmena, číslovky do 100
- stavba jednoduché anglické věty, sloveso „to be“, „to have got“ + otázka, zápor
- tvorba jednoduchých rozhovorů, vyprávění
- používání slovníku v učebnici
Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí): hlavní kritéria hodnocení - váha známky 2
- 3 kontrolní testy na procenta - všichni žáci stejný obsah, rozsah a kritéria hodnocení
žáci s SVP mohou mít prodlouženou dobu na test
pomocná kritéria hodnocení - váha známky 1 - min. 3 menší písemné testy
- min. 1 ústní zkoušení – vyprávění, rozhovory, říkanky
- aktivita v hodinách
- práce ve skupinkách a ve dvojicích
- Plnění domácích úkolů
Rozsah a hloubka probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.    Hudební výchova • aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.)
• vedení sešitu (1 - 3 ročník)
• znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
• realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
• rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), rozpoznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
• tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. ročník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
• orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
• napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
• veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1

  Kritéria hodnocení TV Výborně – Žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.
 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana