3.B

Skupinové učení

    
V hodinách prvouky jsme si povídali o České republice a státech, s kterými naše republika sousedí.
Pracovali jsme ve skupinách. Nejprve bylo nutné pro každou skupinu vybrat tzv. lídra. Uvažovali jsme, co by měl vedoucí skupiny ovládat. Shodli jsme se, že by měl umět komunikovat s členy skupiny, měl by umět naslouchat, měl by respektovat názor druhých, také by si měl poradit v konfliktních situacích a umět se rozhodnout. Poté se každý z nás zamyslel a vyhodnotil, zda by zvládl roli vedoucího a chce si vedení skupiny vyzkoušet. Ve třídě zájem projevilo více dětí, proto se rozhodlo losem. Vznikly čtyři skupiny.
Každá ze skupin musela odhalit svoje téma jednoduchou hádankou, složit ze všech vylosovaných písmen smysluplné slovo – název státu, který sousedí s naší republikou. Poté každá ze skupin dala hlavy dohromady a přemýšlela, co o této zemi ví nebo si myslí, že ví. Mohlo jim pomoci, zda tento stát již někdo navštívil, zda o něm něco četl, viděl nějaký film, slyšel v rádiu nebo se o něm dozvěděl od rodičů. Po vypršení času byly všechny skupiny schopné sdílet s ostatními.
Na další hodinu jsme měli doma vyhledat zajímavosti o svém státu, mohli jsme si přinést encyklopedie, obrázky z časopisů, pohlednice, vyzpovídat rodiče. Ten, kdo doma našel informace o státu z jiné skupiny, mohl ve třídě udělat výměnný obchod – např. obrázek za zajímavost. Někteří využili příležitosti, že v tuto hodinu byla u nás přítomna školní psycholožka, která se narodila na Slovensku. Udělali s ní rozhovor a získali další zajímavosti. Poté si každá skupina prohlédla mapu, obrázky a seznámila se s přinesenými materiály. Po této části jsme se vrátili ke svým informacím z minulé hodiny a vyhodnotili, zda všechna naše tvrzení byla pravdivá. Výstupem ze skupinové práce bylo vytvořit výukový plakát a prezentovat ostatním, co jsme se dozvěděli nového a zajímavého. Taky jsme na závěr zhodnotili spolupráci ve skupině, zda se nám práce dařila. Každý sám za sebe řekl, zda byl platným a užitečným členem skupiny nebo jestli je třeba příště něco vylepšit.

 

Evropský den jazyků

     

      

Sportovní den

    

Zahájení školního roku v 3. B


Sešli jsme se v nové třídě v přízemí školy. Nová třída se nám líbila. Také jsme se shodli, že jsme rádi, protože nemusíme šlapat do druhého patra budovy. Po prohlédnutí třídy jsme se seřadili před školou i s ostatními spolužáky, kde proběhlo slavnostní zahájení školního roku. Po přivítání žáků a představení učitelů jsme se vrátili zpět do třídy. Ve třídě jsme se seznámili s programem prvního týdne a taky se nám představila nová spolužačka Alžběta. Nový školní rok jsme odstartovali zvoněním na zvoneček. Vybrali jsme několik spolužáků, kteří zazvonili a popřáli nám. Školní rok začal.

Už víme, co popřejeme celé třídě do nového školního roku ?

 

 Ahoj, třeťáci a třeťačky !

Prázdniny skončily a nám opět po dvou měsících začne škola.
V pondělí 2. září zahájíme školní rok v nové třídě, která se nachází v přízemí školy. Vyzvednu vás v 7. 50 před školou. Společně se přemístíme do naší třídy. Ve škole strávíme pouze jednu vyučovací hodinu. Kdo z vás již půjde do družiny nebo do školní jídelny, musí si na tento den přihlásit oběd. Obědy se budou vydávat od 10 do 11 hodin. Kdo z vás bude po vyučování odcházet sám/sama domů, bude mít lísteček od rodičů.
V úterý 3. září se výuka koná do 11. 40. Vyzvedneme si učebnice a pracovní sešity. Nezapomeňte si vzít s sebou aktovku, penál, notýsek.
Ve středu 4. září nás čeká další školní den, kdy si budeme povídat o prázdninách, o našich zážitcích. Výuka bude končit v 11. 40.
Od čtvrtka 5. září se učíme podle rozvrhu.
V pátek 6. září nás čeká sportovní den. Konec vyučování je v 11. 40.

Moc se na vás všechny těším !
Soňa Štefanová

Info pro rodiče
Ve středu 11. 9. se konají třídní schůzky od 17 hodin. Od 16:00 mají všichni vyučující konzultační hodiny.
POMŮCKY
papírové pořadače, šanony s euroobaly ( 100 ks), stírací tabulka + fix, papírové kapesníky a utěrky, kufřík na VV (vybavení jako ve 2. třídě + černá tuš a tempery ), výbava penálu: pero, ořezané tužky č. 1, 2, 3, ořezávátko, guma, nůžky, tuhé lepidlo, pastelky
sešity: 3ks č. 523 ( M ), 4ks č. 512 ( Čj ), úkolníček ( je možné dopsat sešity z druhé třídy )
rýsovací pomůcky: kružítko, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko
Povinné pomůcky TV - Ing. Zdeno Hájek: 2x obuv - na ven / do tělocvičny, 1x sportovní triko, 1x sportovní kraťasy, 1x dlouhé sportovní kalhoty, 1x sportovní mikina
Aj - skupina Mgr. J. Malíková: 2x jakýkoli linkovaný sešit - školní + slovníček, v penálu vždy psací potřeba, guma, malé kuličkové lepidlo, pastelky; skupina Mgr. K. Štěpánová: 2x sešit 523, PS + učebnici obalit                                                                

Vyučování a prázdniny:

• Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019.
• Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
• Čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
• Období I. pololetí školního roku 2019/2020 bude ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 17. února do 23. února 2020.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 26. června 2020. Pondělí 29. června a úterý 30. června 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. července 200.
• Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Další termíny:
• táborák s pasováním prvňáčků 5. 9. 2019 od 17:00
• třídní schůzky jsou naplánovány na 11. 9. 2019, 27. 11. 2019 a 1. 4. 2020 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 26. února 2020.
• Termíny pedagogické rady: 13. 11. 2019, 27. 1. 2020, 15. 4. 2020, 22. 6. 2020
•11.12. Vánoční hvězda

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana