3.B

 

    

3. B

 

 Zájem o ŠD 

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

Základní škola Meteorologická Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš
Informace k nástupu žáků přípravných tříd, I. a II. stupně do prezenční výuky od 30. 11. 2020.
Vážení rodiče, milí žáci,
tímto bychom Vás rádi informovali o organizačních pokynech k nástupu žáků od 30. 11. 2020.
1. Nástup do školy  Od 30. 11. 2020 dochází k obnovení prezenční výuky pro žáky I. stupně (1. – 5. ročník) včetně přípravné třídy a pro žáky 9. ročníku.  Žáci 6. – 8. ročníku budou docházet na týdenní turnusy, kdy budou rozděleni do 2 skupin: skupina A (6. A + 7. ročník), skupina B (6. B, 6. C + 8. ročník)  Prezenční výuka pro 6. - 8. ročník proběhne následovně: skupina A- lichý týden (30. 11. – 4. 12., 14. – 18. 12., 11. – 15. 1. 2021…) skupina B – sudý týden (7. – 11. 12., 21. – 22. 12., 4. – 8. 1. 2021…)  Škola je otevřena od 7:30.

Rozdělení stanovišť pro nástup do budovy školy bude doplněn grafickým manuálem, jinak následovně: Vstup ze sportovního areálu školy (spojovací chodba mezi ZŠ a SŠ GAPe) – PT, 1. – 3. ročník (včetně celého programu Montessori) Hlavní vstup do budovy školy – 4. – 9. ročník  Vstup do budovy bude koordinovaný zaměstnanci školy ze stanoviště, kde se budou shlukovat pouze žáci ze stejné třídy.
2. Bezpečnostní opatření školy  Ve škole je k dispozici volně dostupná dezinfekce na ruce (ve třídách, na toaletách a chodbách)  Žáci mají po celou dobu pobytu v budově školy roušku, v případě společných aktivit venku, kdy jsou pohromadě do 2 metrů, také. (min. 2 náhradní roušky s sebou)  V průběhu pobytu žáků ve škole bude probíhat intenzivnější větrání (viz. „PES“)  V případě výskytu příznaků nachlazení (kašel, rýma, zvýšená teplota) bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce pro vyzvednutí žáka, žák bude izolován dle interního krizového plánu školy.  V době přestávek budou žáci opouštět prostory třídy pouze z důvodu použití WC.
3. Výuka prezenční formou  Pro žáky vyučované prezenční formou proběhne výuka dle standardního rozvrhu, online výuka neproběhne.  Pokud se žák nemůže oficiálně účastnit prezenční výuky, je to z důvodu jeho zdravotní indispozice. Takový žák má za povinnost si látku sám doplnit a látku průběžně konzultovat s vyučujícím. Absence bude posouzena individuálně třídním učitelem, případně vedením školy.  Výuka cizích jazyků proběhne bez míchání žáků z jiných tříd dle rozvrhu. Abychom mohli efektivně vyučovat, došlo k úpravě výukových skupin.

 Výuka tělesné a hudební výchovy nebude probíhat standardní formou, náplň hodin bude v kompetenci vyučujícího učitele (bude doporučen pobyt venku, případně výuka teorie).
4. Výuka distanční formou  Výuka distanční formou proběhne pouze u tříd II. stupně, které se aktuálně neúčastní prezenční formy vzdělávání. Režim distanční výuky se nemění, žákům budou poskytovány i nadále online hodiny jako před 30. 11. 2020.
5. Školní družina  Školní družina bude z organizačních důvodů poskytována pouze pro přípravnou třídu a 1. – 2. ročník. (z důvodu kritéria „homogenity skupin“ škola nemá personální kapacitu zajistit provoz více oddělení)  Ranní družina nebude v provozu  Družinu nabízíme od doby konce vyučování do 17:30 standardně (žádáme o aktualizaci časů odchodů pro lepší organizaci).  Každá třída bude mít vlastní oddělení kromě PT, která bude jediná spojena pro malý počet žáků – celkem bude v provozu tedy 8 oddělení.  Vychovatelky budou s dětmi do jejich odchodu – nespojuje se.  Preferují se aktivity venku (dle aktuálních povětrnostních podmínek).  Kroužky nebudou organizovány.
6. Školní jídelna  Všichni strávníci, kteří nastupují k 30. 11. 2020, mají automaticky přihlášený oběd (organizační krok školy pro zajištění jídla předem – v případě, že nemáte zájem, je třeba oběd odhlásit)  Provoz bude od 11:30 – 14:00.  Nástup na obědy pro žáky v ŠD bude dle harmonogramu a bezpečnostních opatření ze začátku školního roku.  Žáci, kteří nenavštěvují ŠD, jdou na oběd v doprovodu třídního učitele ihned po vyučování.
Zmíněná opatření se vztahují k aktuálnímu datu, o případných změnách Vás budeme neprodleně informovat.
V případě potřeby neváhejte kontaktovat třídního učitele, případně vedení školy.
Děkujeme za pochopení a spolupráci. S přáním hezkého dne
V Praze dne 24. 11. 2020
Mgr. Jaroslav Kulik

Detektivní hra

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

 

Distanční výuka 23. - 27. 11.

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH

8.00 - 8.45 9.00 - 9.45 10.00 - 10.45 11.00 - 11.45 12.00 - 12.45
Po   TH AJ ČJ 1 ČJ 2
Út
M 1 M 2
 
St AJ ČJ 1 ČJ 2 ČvS 1
Čt
M 1 M 2 ČvS 2
Intervence AP TV - karate AP

Milí rodiče, milé děti, věřím, že nás čeká poslední týden distanční výuky a příští týden už budeme ve škole. Zatím nás čeká stejný režim. Vy, kteří mi posíláte práci do Teams zadání, ji už nemusíte fotit a posílat mailem ani do mobilu. Přeji hezký týden.

AJ-Lysenko dú na 30.11.20 1) Přepište pravidlo do sešitu Unit 3 Play time ,This is – to je - This is a camera.These are- tyto jsou – These are cameras. 2)Ab (pracovní sešit) Ex.3 ,4 p.19-Neposílejte, pouze vypracujte.

 

25.11.20 Ab(prac.seš.)1)Ex.1 p.18 přečtěte si text, zakroužkujte slova označující hračky a napište podle jejich významu.Neposílejte, pouze vypracujte.

Po 23. 11.

Čj - S: uč. str. 36/1, 37/1  PS str.27

       V:PL

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ESVI5rz168JNlHIjpM0pFpoB83D6sa2g0YvDw7f8IjX3cw

ÚT 24. 11. 

 M - S: PS str. 27

       V:PL

zsmeteoczmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Eem6GUqW1xAn1k4zlTAvFsB1e5nXgyU-Ve7m-NtZAyUHw

ST 25. 11.

 Čj - S:uč. str. 36/ 2,3,4,5 - ústně, 36/6 do sešitu (kdo není online)

          V: PL - graf

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Ea9XpWSvNhtAmtrV_tOFGxMBhiA0XX_nP2s70eWgt9rDlg

ČvS - 

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ER0EfoGrkA5PqtCM2W_ddG8BqxpJ1VeUCxAePk9X6vnCvA

ČT 26. 11. 

M - S: PS str. 28

       V: PL

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ETumpXB6bNVHuSpIL9EkUDABNdXVyIfAg3e1t4RFGOhzKw

 VV - vytvoř podobný obrázek, vyber si barvu na pozadí podle svého, detail listu vytvoř tuší             nebo fixem

 

PÁ 27. 11.

Čj - uč. str. 37/4

M - uč. str. 20/1, 2

Sportovní projekt

teams.microsoft.com/l/channel/19%3a87b4b1567d104d1eabbd4e8e02c94e5a%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto Vás srdečně zvu na přátelské setkání s ředitelem školy u "Čaje o páté", kde bychom diskutovali o aktuálních potřebách českého školství. Rád bych Vás tímto přizval také k přípravě ankety pro rodiče o distančním vzdělávání a spolupráce se školou během ní a znal Váš názor na způsob hodnocení, kterým by škola měla dávat žákům ideální zpětnou vazbu o dopadu učení.

 Schůzka se uskuteční dne 18. 11. 2020 v 17:00 formou online na odkaze:meet.google.com/dpj-qrmq-ymv

 Těším se na Vás. S přáním hezkého dne  Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

 

Distanční výuka 16. - 20. 11.


1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH

8.00 - 8.45
 9.00 - 9.45 10.00 - 10.45
11.00 - 11.45 12. 00 - 12.45
Po  V O L N O
Út Svátek Svátek Svátek Svátek Svátek
St AJ ČJ  - 1. sk ČJ - 2. sk ČvS - 1.i 2.sk.
Čt    M - 1. sk  M - 2. sk ČvS - odpadá
Intervence  AP Karate TV  AP  

Milí rodiče, milé děti, v pondělí 16. 11. se ruší ředitelské volno. Ale abyste mohli případně odjet, nebude výuka online, ale pouze zadaná práce. V jídelně se nevaří. V úterý 17. 11. je státní svátek. Další dny pracujeme jako obvykle. Pouze ve středu tentokrát spojíme obě skupiny na ČvS, protože ve čtvrtek v 11. 00 hod. mám ve škole nějaké povinnosti. Přeji hezký týden. 


 AJ-Lysenko domácí úkoly na 20.11.20 -1) Napište do sešitu slovíčka PB.Ex.1p.18 a robot,...,... a nakreslíte vedle nich obrázek a naučte jejich psaní.

18.11.20 -1) Přečtěte si příběh 5 krát Pb Ex.11 p.15- budu kontrolovat čtení https://www.kidsboxapps.es/kb2.php# Trénujte příběh. KidsBox2/Stories/Unit 2 Lekce 2 • Zpátky do školy. 


Po 16. 11.

Čj - uč. str. 34/5 do sešitu

M - uč. str. 19/1 do sešitu

 

St 18. 11. 

Čj - S: uč. str.35/1, PS str. 26/1,2,3

         V: PS str. 26/4,5

ČvS - uč. str. PS str. 17, PS str. 21

 

ČT 19. 11.

M - S: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EfvbhnjsQkNJjhzpHNoTvyQBdZ1gy3I_owtlp3CPgO6B1Q

       V: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ET3FqOU1aehEoB3t9w7pY3cBHaNsECSK4MDBuizmSAnSCg

VV -  Blíží se zima a zvířátka půjdou spát. Nakresli podzemní bydlení pro tvého oblíbeného zimního spáče.

 

PÁ 20. 11.

Čj - zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ET5q7FiUBv5Npat-IUYza-EBKctasz8LcNWGfxEWLUUHjw

M - uč. str. 18/3,4

 

Distanční výuka 9. - 13. 11

Milí rodiče, milé děti, pokračujeme dál v online výuce. Soubory jsou v OneDrive, takže je nemusíte tisknout, ale rovnou posílat. Stejná zadání budou i v Teams( stejně jako na jaře). Vy kteří zde pracujete, víte, že pokud je do zadání pošlete, budete mít práci jednodušší. Děkuji, že se přihlašujete téměř všichni, jsem ráda, že Vás mohu vidět a být v kontaktu. Rozvrh se nemění, nezapomeňte se přihlašovat do správného týmu podle plánu. Hezký týden. H.

1. hod. 8.00 - 8.45

2. hod. 9.00 - 9.45

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 11.00 - 11.45

5. hod. 12. 00 - 12.45


AJ-Lysenko  domácí úkoly 09.11.20-13.11.20 ZDE

AJ - Slancová
ONLINE VÝUKA: pondělí 9:00 h + středa 8:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EUtuAX3lxJpNp-skt0wAdukBnvtSI6tnzsomzCEwMxtdmw


 PO  9. 11. 

Čj - S: Uč.str. 33/6,7  PS str. 25/4, 5               

 V: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Edy-934tWU5HjyCF5ia5MvABBtzGDo7k2ZxqobTXH2fjUA

ÚT 10. 11. 

M - S: PS str. 25

       V: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EfdpWEJQBuJNkBkpV-KP1PsBTRt2AelV56aFtPpytrrwkA

 ST 11. 11.

 ČJ - S: PS str. 25/1,2,3

          V: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EWu_Hvz-rYZFp8HG0kgyNXgBwGNgsrhnZKARE8Un7IkpKw

 ČvS - Uč str.16  PS str. 20 (2. sk. zítra)

 

ČT 12. 11.

 M - S: PS str. 26

        Vzsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ET_BlxubE95LloxeMBzq5xgBvNpdkJBQV_Yklrl7-k2grQ

 Vv - Veselý hrneček - venku je zima, zahřejí nás teplé pitíčko a veselé barvičky. Vytvoř             si podobný hrneček. 

 

PÁ 13. 11. 

Čjzsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EallKfII-xdOk7KgKiYuL0AB0vSq5R4S7dDGX_thjtiE3w

M - zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ERW9iNVhBwhDpGNMiOXILe4B3P-xZOSkoIBHBtA1t4i7jQ

Nabídka ...

 

Informace k provozu školy od 2. 11. 2020
Vážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu, tj. od 2. 11. 2020, bude opět probíhat distanční vzdělávání.

Primární zdroj informací je i nadále webová stránka třídy, kam Vám vyučující mimo jiné nejpozději do neděle 1. 11. 2020 do 12:00 napíšou rozpis online výuky na celý týden.

V případě, že se nemůžete připojit na online výuku, nic se neděje. Omluvte se, prosím, prostřednictvím emailu, abychom věděli, že pracujete jinou formou a pošlete nám zpětnou vazbu (např. zadaný vypracovaný úkol vyplývající z pokynů vyučujících...)

Pokud něčemu Vaše děti nerozumí, ať se neváhají obrátit na svého vyučujícího, případně asistenta pedagoga. To samé nabízíme i Vám.

Pro děti ze školní družiny nabízíme rovněž setkávání s vychovateli online, neváhejte je kontaktovat.

Účast na výuce výchovných předmětů formou online je dobrovolná.

Prosím, nepodceňujte význam třídnických hodin. Obzvlášť v této době mají zcela zásadní význam.

Uvědomujeme si, že výchovně vzdělávací proces, jehož jste v současné době nedílnou součástí víc, než kdy jindy, je náročný na Váš čas a energii.

Dle metodiky České školní inspekce je doporučeno učit synchronně online: na I. stupni jednu hodinu, na II. stupni maximálně 3 hodiny denně za sebou. Vaše škola poskytuje dostatečné množství hodin.

Pro inspiraci sdílíme také informace pro samostatnější žáky, jak se popasovat s distančním vzděláváním formou online. 

Drtivá většina pedagogických pracovníků se snaží udělat pro Vaše děti to nejlepší, někteří jsou rodiče jako Vy a zaslouží minimálně stejný respekt a poděkování.

Dále bychom Vás rádi informovali o provozu školní jídelny, která bude vydávat obědy žákům do jídlonosičů v době od 11:30 - 13:30. Z organizačních důvodů se nemůže konzumovat jídlo v budově školy.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

 

Distanční výuka 2. -  6. 11. 

Milí rodiče, milé děti, bohužel nás do školy nepustili, takže pokračujeme stejně, jako v minulém období. Děkuji všem, kteří vypracovali projekt do ČvS. Všechny plakáty se povedly a zasloužíte si jedničku. Pokračujeme podle stávajícího rozvrhu a připomínám, že distanční výuka je povinná ze zákona. PL jsou uloženy v OneDrive, takže je nemusíte tisknout, ale posílat zpět je můžete v elektronické podobě. V po od 8. 00 hod. bude třídnická hodina. Hezký týden

1. hod. 8.00 - 8.45

2. hod. 9.00 - 9.45

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 11.00 - 11.45

5. hod. 12. 00 - 12.45

_______________________________________________

AJ - Slancová

ONLINE VÝUKA: pondělí 9:00 h + středa 8:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EUtuAX3lxJpNp-skt0wAdukBNTPurpUAbdXySTlSVdFFEQ

AJ-Lysenko 02.11.20-04.11.20 ZDE

PO 2. 11.

Aj - domácí úkoly p. Lysenko ZDE

Čj - S: uč. str.31/1, PS str.23 1,2 - VS - dole 

       V: PS str. 21

ÚT 3. 11.

M - V:  zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EU2yrqPXQa9FhmMhYUN_adQBsGF4jxsCT2w-KGMCYUgtcw

         S: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Eby9VlBDjt1PuJ7mt8eyRAMBpTVcXa-c0cuuT4HD8Wy2yQ

ST 4. 11.

Čj - S: PS str. 24, uč. str.32/1 vytváření vět

        V: PS str. 23/ 1,2 nahoře

ČvS - uč.str.15, PS str. 19 (2. sk.zítra)

 

ČT 5. 11.

M - S: uč.str. 35/3

       V: uč. str. 35 1abcd

VV - Ježek - nakresli ježka. Podobným způsobem, pomocí tuše nebo fixy, ho vyzdob a dokresli pozadí. 

PÁ - 6. 11.

M: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EXswpEkCPcZAmJ6S09ZqZvUBSLj85c4tCYSfomBzXLpEPw 

ČJ:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EdgKEetZX69BqdD-ldPF4wEBkXWO1WAb0z9YkHVx9c_6cg

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ETjdSQECjDxKhpfs1hG5Tn4BpW3_MBi3eYYcjKgrGtUjgQ

Pro zajímavost...

 zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EZp2cDr1_HhDrzvHrGTKxJIBx1h79boMW4VJoetY2LDzfA

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ERGlsEyx6xBAozkWyKRA7SoBxvs6ZCSAikrWsas5YdrUQQ 

Tělesná výchova (Čermák) - listopad 2020

Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každé pondělní a středeční ráno cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze

Tělesná výchova (Zímová, Mauer)

6.11. Proběhne hodina TV/KARATE online v aplikaci TEAMS třetí vyučovací hodinu tj. 10:00 - 10:45

 

Prázdninové úkoly 26.10. - 30.10.

Čj - zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B - uč. Čj str.31

M - procvičování násobilky v oboru 0-60 zpaměti

ČvS - PS str. 18/2 (skupiny nevytváříme, ale děti si mohou v Teams pomáhat a spolupracovat)

Každý si vybere jednu ze sousedních zemí, vytvoří na A4 nebo A3 plakát podle zadání. Můžete doplnit zajímavostmi, fotkami, kresbami.

 

www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/ https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s detmi-o-koronaviru https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

 

Distanční výuka 19.10. - 23.10.

Vážení rodiče,

kdo má zájem o práci v individuální skupině, může se přihlásit do skupiny na Teamsu pod názvem Asistence 3.B. Je to zejména pro děti, které mají doporučenou podporu asistenta pedagoga, ale ráda uvidím i ostatní děti, které potřebují procvičit nebo něco dovysvětlit. Schůzky budou probíhat po dobu distanční výuky vždy v pátek 2. a 3. VH.

Rozvrh se nemění, ale abyste ho měli blíž...

1. hod. 8.00 - 8.45

2. hod. 9.00 - 9.45

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 11.00 - 11.45

5. hod. 12. 00 - 12.45

Po 19. 10. v 8.00 třídnická hodina on-line

Aj - V : DÚ  sk.Lysenko 1)Napište do sešitu anglickou abecedu (A-Z)  2) Napište do sešitu barvy. 3) Ab (pracovní sešit) Ex.3 p.5 colour stars(vybarví hvězdy) podle návodu. 4) Ex.4 p.5 spojte slovo s číslovkou. 5) Napište do sešitu slovíčka A pen, an eraser, a table, a chair, a bag , a classroom, a teacher a nakreslíte vedle nich obrázek slovíčka.  6)Zahrajte si pexeso.  https://www.skolasnadhledem.cz/game/5464 
 7)správně pojmenuj školní potřeby.    https://www.skolasnadhledem.cz/game/5439    https://www.skolasnadhledem.cz/game/6390 8)Klikní na slovo a přetáhni na správný obrázek.  https://www.skolasnadhledem.cz/game/5438

Čj - S: PS str. 19

       V: stránka v písance, PL - soubory jsou v OneDrive, abyste je nemuseli tisknout. Můžete je stáhnout, vyplnit a poslat. Komu se lépe pracuje na papíře, může jak je zvyklý. Je to hlavně pro děti, které nemají tiskárnu. 

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EdCQ1MC2WARGm4hiDuU4uZ0B7ushPMlEC1Vs5qFRAu7Sug

 

Út 20. 10.      

 M: S: PS str.24

      V: učebnice str. 10/1 abcd do sešitu, PL hzsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EUflqpfqw7FEhiezm5gfshIBa936WG__t8AJr6mWdj-u4g

 ČvS zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EV63S9rQ1sVNhoPZiQbVyXgBztJcqx7Kq_TSoB_0uwy4hA

 

St 21. 10.

Aj - odevzdat dú do 01.11.20 sk.Lysenko1)Přepište do sešitu číslovky Pb Ex.3 p.11(11- eleven,12- twelve ....-20) a naučte se jejich psaní. 2)Přečtěte si básničku Pb Ex.3 p.11.3) Ab (pracovní sešit) Ex.1 p.5, Ex.6p.6(napište jména The Family Star He is ..(Max)...,She is..(Ann... ) Ex.1 p.10 Napište slovíčka školní potřeby,Ex.3p.11, napište číslovky ,Ex.4 p.11 přečtěte si věty a vybarvíte číslovky podle návodu.

Čj - S: PS str. 20

        V: uč. str. 26/3 do sešitu,  PL zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ET2lxbTOgohBrbnAZ4q209MBz2F7JH2aR8fXoAuQdV5NRw

 ČvS - S: uč. str. 14, PS str.18 (druhá sk. zítra online)

 

Čt 22. 10.

 M - S: uč. str.17 

        V: uč. str.18/1,2 do sešitu, PL zsmeteocz-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ESN58xiKBGVOifABPJGG4j8B2_TzIlU32NJmuNL3j9fA4w

Vv -   Nasbírej si barevné listy, pomaluj je vodovkami nebo temperou - pokus se namíchat stejný odstín jako je na listu. Listy otiskuj na papír do tvaru koruny stromu. Domaluj nebo pastelkou dokresli kmen a okolí stromu. Kdo nemá tempery ani vodovky použije frotáž pastelkou, listy vystříhá a nalepí.

 

Pá 23.10. 

Čj - PS str. 18

M -  zsmeteocz-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EePy_841BVtIj5biz7JiFqwByDXna83ihZAMJ9adMGft3A

 Na vrátnici jsou připraveny učebnice, které jsem našla ve třídě. Přeji hezký týden.

 

Distanční výuka 14.10. - ?

Milí rodiče, opět nám nastává tolik oblíbená distanční a online výuka. Na rozdíl od jarních měsíců je povinná. To znamená, že žák musí vypracovat a odeslat vypracované úkoly. Distanční neznamená online. Pro ty z vás, kteří by se ještě přihlásit chtěli a zapomněli heslo, připomínám, že musíte kontaktovat správce sítě a to je pan zástupce Tomáš Pilař. Musíte však napsat mail se žádostí, aby měl zpětnou adresu nebo kontakt. Jakmile dáte resetovat heslo se zprávou pro správce, neukáže se kontakt a vše je velmi zdlouhavé a zdržující. Každý den je to několik desítek dotazů a vyhledávání kontaktů v bakalářích je zdlouhavé. Opatrujte se a pevné nervy.

On-line výuka platí podle rozvrhu z minulého týdne(viz.níže): sk1 - p.uč.Slancová

                                                                                             sk2 - p.uč Lysenko

 

Vážení rodiče a milí žáci,

dovolte mi informovat Vás o rozvrhu online hodin AJ skupina Lysenko A., které proběhnou od 19.10.20 – 23.10.20:

Třída 3B Pondělí 2 hod.(9:00-9:45) + Středa 1 hod. (8:00-8:45)

Hezký den.
S úctou
Lysenko Alla 

_________________________________

AJ - Slancová

ONLINE VÝUKA: pondělí 9:00 h + středa 8:00 h

Domácí úkoly: 

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EUtuAX3lxJpNp-skt0wAdukBnvtSI6tnzsomzCEwMxtdmw

 


 

St 14. 10.

Čj- PS str. 16, 17, uč.str. 24/ 2 do sešitu. Ke každému obrázku 2 věty s různým významem             obrázku.

ČvS - Uč. str 13 - nastudovat, PS str. 16,17 (druhá skupina zítra při online v 10.45)

Čt 15. 10.

M - S: PS str. 21,23

      V: uč. str. 9/1 do sešitu a,b,c,d 

Pá 16. 10.

Čj - PS str.13: Popis - svou oblíbenou hračku popiš do sešitu.

M - natrénuj násobky č. 6

S: samostudium - ti, kteří se nepřipojují k výuce online

V: všichni

To znamená, že úkoly označené S, obvykle děláme společně v online. Ti, kteří se nepřihlašují si je dělají samostatně a udělají si i úkoly pro všechny. 

Nabídka

 

12. 10. - 16. 10.

Milí rodiče, milé děti, zdravím v novém týdnu. Karanténa skončila, testy mám negativní a tak můžeme zase přiskotačit do školy. Děkuji za váš vzorný přístup k distanční výuce a věřím, že zase chvíli vydržíme. Všechno učivo druhého ročníku jsme zopakovali a potřebujeme také známky, takže si už tento týden něco napíšeme. Ve čtvrtek nás čeká náhradní termín akce Drop In - běžné závislosti, tentokrát ve škole. Přeji hezký týden.

Čj

Opakování probraného učiva. Význam slov. Prezentace deníků za září. Čtení - technika, porozumění. Zápis slov a vět v písance. Vlastní text - popis. Přepis, diktát.

M

+,- v oboru 0-100 v příkladech zpaměti i písemně(pod sebou). Procvičování násobilek 0-5. Slovní úlohy. Geometrie - dokončení z 2. ročníku.

ČvS

Naše vlast, běžné závislosti - akce Drop In.

 

 

Milí rodiče, milé děti, tak je zase všechno jinak. V pátek odpoledne jsem se dozvěděla, že nastupuji do karantény. Podle hygieny jsou dvě možnosti: 10 dní a test nebo 14 dní bez testu od posledního kontaktu. Protože většina dětí je bez přízaků, vůbec nečekáme, že by test vyšel pozitivně. Pokud nepotřebujete jít do práce, zvolte si raději druhou možnost. Nikomu nám nic není, přesto musíme do karantény. Pokud budete mít někdo dotaz, raději mi zavolejte. V pátek proběhlo zkušební vysílání ze školy, bylo fajn mít k dispozici tabuli. V příštím týdnu se budeme muset obejít bez ní, proto využijeme hlavně PS. Pracovat budeme podle rozvrhu, ale vzhledem tomu, že vysíláme z domova můžeme si časy trochu zaokrouhlit. Původní rozvrh je udělán tak, abych mohla v mezičasech být k dispozici škole. Děti, které půjdou do školy, budou pracovat na úkolech ze stránek třídy. Přeji všem hezký týden.

Rozvrh na příští týden - vysílání do třídy

1. hod. 8.00 - 8.45

2. hod. 9.00 - 9.45

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 11.00 - 11.45

5. hod. 12. 00 - 12.45

S - samostudium (ten, který není online) V - všichni - stejně jako na jaře  

PO 

ČJ - S:  PS 2. ročník str. 37. Kdo ji ztratil - ZDE , PS str. 11, uč. ČJ str. 10

       V: písanka jedna stránka

ÚT 

 M - S: PS str. 17, PL  ZDE, PL  ZDE

        V: PS str. 18

ST

Čj - S: PS 2.ročník str. 38. Kdo ji ztratil  - ZDE, PS str.12, uč.ČJ str. 14/5 (jen doplnit a                      přepsat)

       V: PS str. 13/ 16, 17

ČvS - PS str. 14, 15 (společně ve vysílání 1. sk.st.- 2. sk. čt.)

ČT

M - S: ZDE  ZDE   PS str.19

      ČvS: viz středa 1. sk.

ČJ - PS 2. ročník str. 39, 40. Kdo ji ztratil ZDE  ZDE

M - PS str. 20

Pro suplující a děti, které chtějí pracovat víc:

Trénování na PL (cokoliv ve skříni za katedrou nebo v materiálech v kabinetu), trénování sčítání a odčítání pod sebou, učebnice on-line, psaní příběhů, čtení v čítance, výtvarka, hudebka, čtení o Praze - uč. ČvS, dokument o Praze.

 

 

 

Milí rodiče, milé děti. Dnes jste dostali instrukce od hygieny, ze kterých vyplývá, že se některým z vás prodlužuje karanténa a někteří jste dnešním dnem karanténu začali. Někteří už absolvovali testy a mají je negativní, takže v pondělí se už ve škole uvidíme. Zbytek může dorazit v pátek 9.10. bez testů. V případě, že chybí víc než 50% žáků, začíná distanční výuka, která koresponduje s tím, co se děje ve škole. Proto jsem např. psala hudebku a motivační pohádku k výtvarce. Doma si samozřejmě zvolíte vlastní způsob jak se pobavit. V případě vysílání musí být přesný rozvrh, aby vedení vědělo, kdy vysíláme a je určen i počet odvysílaných hodin. Snad se nám podaří všechno skloubit tak, aby to fungovalo. Přeji všem pevné nervy.

Pá - zkušební vysílání  

8.45 - 9. 30 první skupina (podle AJ p.uč. Slancové)   

10.00 - 10.45 druhá skupina (p.uč. Lysenko)

Děti si připraví PS Čj, M a papír

S - samostudium (ten, který není online), V - všichni - stejně jako na jaře

S - M - PS str. 16, Čj - PS str. 10

V - písanka jedna stránka 

ČvS - kdo nemá hotovo str. 10, 11, 13

 

 

 

 

 

Rozpis pro distanční výuku:

Út 29.9.

Čj - PL   ZDE   

PS str. 8

čtení a převyprávění čteného

M - PS str.13 + cv. 4 do sešitu

Hv - nácvik písně Září (Uhlíř - Svěrák)

ČvS - PS str.12

St 30. 9.

Čj - PS str. 9, o diktát požádej ochotného dospěláka

M - PL  ZDE, PS str.14

ČvS - PS str.13

Čt 1. 10.

Čj - učebnice str. 10/2, 13/2

M - PS str. 15, PL ZDE

Vv - šípkový keř - důležitost šípkových keřů, text Zajíčkův svátek

Písanka  - jedna stránka

 

28. 9. - 2. 10

Milí rodiče, milé děti, zdravím v kratším týdnu. Vzhledem k případnému vyhlášení karantény je důležité, aby si děti nosily hlavní učebnice a pracovní sešity stále s sebou. Do školy si děti přinesou loňské PS český jazyk a matematika, abychom dokončili učivo z konce druhé třídy. Pokud se naše třída náhodou dostane do karantény, začneme vysílat v Teams, zkontrolujte si pro jistotu připojení. V současnosti bude on-line víc hodin, počet stanovilo vedení školy. Přesný rozvrh si stanovíme až v případě, že taková situace nastane. Dále v takovém případě budou opět úkoly tady na stránkách. Doufám, že se nám tato situace vyhne a že vše bude probíhat tak, jak má. Konzultace první středu v měsíci budou probíhat po dohodě on-line nebo po telefonu. Přeji hezký týden.

Čj

Tvrdé a měkké souhlásky, procvičování. Věta jednoduchá, souvětí - opakování. Opis, přepis, diktát. Čtení - technika, porozumění. Prezentace čtenářských deníků - září. Zápis slov a vět psacím písmem, práce v písance.

M

+,- v oboru 0-100, pamětně i písemně pod sebou. Slovní úlohy. Geometrie - učivo z loňského roku.

ČvS

Můj domov, místo, kde žiji.

 

 

                   nové uspořádání lavic                                                 nový koberec

ZÁKLADNÍ OKRUHY A KRITÉRIA HODNOCENÍ
ČESKÝ JAZYK
• Základní okruhy
• Věty podle postoje mluvčího – druhy vět
• Význam slov, slova stejného a opačného významu, podřazená – nadřazená - souřadná
• Tvrdé, měkké, obojetné souhlásky a vyjm. slova
• Párové souhlásky na konci i uvnitř slov
• Abeceda
• u – ú – ů
• slovní druhy
• jména obecná a vlastní
• věta jednoduchá, souvětí
• Sloh – popis, vypravování
• Hlasité i tiché čtení s porozuměním


• Kritéria hodnocení
Minimálně 2 testy za pololetí s hodnocením v %, převedených na známky
Pamětná prezentace naučené poezie
Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku a prezentace knihy za pololetí
Vedení sešitů, pracovních sešitů, písanky, portfolia
Plnění individuálních a skupinových úkolů
Domácí příprava hodnocena pozitivně
Aktivní přístup k plnění zadané práce písemné i ústní

MATEMATIKA
Základní okruhy
• Obor 0 – 1000 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše, zaokrouhlí)
• Sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
• Násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek, násobení a dělení mimo obor násobilky
• Slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
• Orientace v čase (den, hodina, minuta, sekunda), čtení časových údajů z hodin
• Rýsování a měření úsečky (cm, dm), jednotky délky a jejich převody
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů (přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, čtyřúhelník, mnohoúhelník, kvádr, jehlan, kužel, válec


Kritéria hodnocení
Minimálně 2 testy za pololetí s hodnocením v %, převedených na známky
Vedení sešitů, pracovních sešitů a portfolia
Plnění individuálních i skupinových úkolů
Domácí příprava hodnocena pozitivně
Aktivní přístup k plnění zadané práce písemné i ústní


ČLOVĚK VE SVĚTĚ

Základní okruhy
• Škola
• Domov
• Náš svět
• Vánoce
• Podmínky života
• Život v přírodě
• Zdraví

Kritéria hodnocení
Minimálně 2 procentní testy za pololetí
Vedení sešitu, pracovního sešitu a portfolia
Plnění individuálních i skupinových úkolů
Aktivní přístup k plnění zadané práce ústní i písemné
Účast na kulturních a mimoškolních akcí třídy a školy

Hudební a výtvarná výchova
aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě


Kritéria hodnocení TV
Výborně – Žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.


Tělesná výchova
Povinné pomůcky: 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
náhradní ponožky (starší ročníky)


Společná kritéria hodnocení
Pro hodnocení žáků se v průběhu klasifikačního období používá pětistupňová klasifikační stupnice s pomocnými znaménky ( + ,- ) dle uvážení vyučujícího doplněná různými symboly (odměny razítky, obrázky – kladná motivace). Známky za práci v hodině, referáty, kontrolní cvičení, apod. mají poloviční váhu oproti testům na %. Na vysvědčení jsou žáci hodnoceni známkami bez pomocných znamének. Výsledná známka na vysvědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli.
Procenta / známka:
- 100-95 % 1 100-90% 1
- 94-90 % 1- 89-75% 2
- 89-80 % 2 74-51% 3
- 79-75 % 2- 50-25% 4
- 74-60 % 3 24-0% 5
- 59-51 % 3-
- 50-34 % 4
- 33-25 % 4-
- 24 - 0 % 5

Vedlejší:
¦ připravenost na hodinu (pomůcky)
¦ vedení pracovních i ostatních sešitů a portfolia
¦ aktivita v hodině
¦ udržování pořádku na pracovním místě
¦ samostatná práce, práce ve dvojici, produktivní práce ve skupině
¦ domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka

 

 

Milí rodiče, milé děti, tak už je to konečně tady. Jdeme do školy - hurá. Sejdeme se v úterý 1. září v 8 hodin v naší třídě. Společně strávíme jednu hodinu, pak můžete odcházet s rodiči domů. Kdo půjde domů sám, musí mít lísteček. Pokud budete chtít obědvat, oběd si přihlaste, protože jsou pro všechny odhlášeny. Budou se vydávat od 10.00 - 11. 00 hodin. Děti dostanou formuláře, které je potřeba vyplnit a následující den odevzdat. Během školní docházky musíte mít v tašce roušku. Děti budou potřebovat zámečky ke skříňce a nejméně dva klíčky. Další potřebné informace budou následovat v průběhu příštího týdne. Pokud budete mít jakékoliv dotazy kontaktujte mne telefonicky. Moc se těším, že se po tak dlouhé době uvidíme. Vaše úča Helena

Třídní schůzky a konzultace: V letošním roce (do odvolání) budou probíhat třídní schůzky a konzultace on - line v Teams. Protože někteří nemají přístupy, termín prvních schůzek bude ve čtvrtek 3. 9. v 17. 00 hod. venku ed školou. 

 

7. -11. 9.20

Milí rodiče, milé děti, tento týden se rozdělíme. Skupina dětí, které nejedou na školu v přírodě, se budou učit s paní asistentkou. Každý den do 11.40 hod. Sledujte také týdenní plány na hlavní stránce školy. Přeji krásný týden

Odjezd na ŠvP  

Sejdeme se na parkovišti v 8.00 hod. odjezd v 8.30 hod.

K odevzdání u autobusu v obálce: Bezinfekčnost s datem odjezdu, léky s popisem, návod k dítěti, 200 Kč, předepsané pohledy, popř.kapesné, kdo neodevzdal potvrzení od lékaře a pro zdravotníka.

Batůžek: Svačina, pití, sáček, bačkorky. Kdo potřebuje Kinedril, nezapomeňte na cestu zpátky.

Kufr: Obsah dle doporučení a vlastního uvážení.

 

14. - 18. 9.

Milí rodiče, milé děti, zdravím v novém týdnu. Bez úhony jsme přežili školu v přírodě, všichni jsme se z poklidu Jizerských hor vrátili do Prahy a opět potřebujeme roušky. Je potřeba, aby děti měly v aktovce 2 náhradní. Ve třídě je zatím nepotřebujeme, ale při přecházení do jiné třídy nebo jídelny jsou nutné. Na oběd budou naše děti odcházet ve 13.05 hod., přizpůsobte, prosím, jejich vyzvedávání. Na ŠvP jsme vzhledem k situaci nejeli na žádný výlet a proto neplatili vstupné. Utratila jsem peníze jen za odměny(skřítkové nakupují na dluh) a zmrzliny. Zbylo 100,- Kč na dítě, které jim zítra vrátím. Děkuji vám všem, že děti byly na školu v přírodě vybaveny a nikomu nic nechybělo, a to včetně dokumentace. Všechno jsme snědli a vypili, zbyly nám jen jedny sušenky, tyčinky a jablíčka. Sníme si to zítra ve škole. Všechny fotografie jsou na WhatsAppu a také je nahraju na CD. Přeji hezký týden

Pomůcky:

555,- Kč za pracovní sešity 

180,-Kč na kopírování

Byla bych moc ráda, kdyby měly děti peníze přesně(nemám z čeho vracet).

Povinné pomůcky od tělocvikářů: 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
​náhradní ponožky (starší ročníky)

Ostatní pomůcky (sešity, výtvarka, Aj - sešity) nakoupím z třídního fondu. Připomínám čtenářský deník (kdo nebyl na třídní schůzce).

 Prázdniny:

• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
• V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
• Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Český jazyk

Opakování z druhého ročníku - hláska, slabika, slovo, věta. Velká písmena. Zápis slov a vět psacím písmem. Vyprávění a psaní příběhu. 

Matematika

Násobky čísel 1-5, opakování. +,- v oboru 0-100.

ČvS

Škola, jsme kamarádi.

 

 Malá ukázka.....

 

Ještě zámečky...

 

21. - 25. 9. 

Charitativní akce - Srdíčkové dny 21. -22. 9.
magnetky, náramky, kolíčky za 30 Kč záložky, odznáčky za 35 Kč 3D pravítka za 25 Kč

Milí rodiče, milé děti, tento týden se budeme stále věnovat opakování učiva druhé třídy. Zatím jsem neznámkovala nebo dávala jen jedničky. Postupně se začneme hodnotit všemi známkami. Při vybírání peněz na kopírování a pracovní sešity už mám z čeho vracet, takže děti nemusí mít přesně. Děkuji všem, kteří v začátcích připravili peníze akorát. Přeji hezký týden.

Český jazyk

Tvrdé a měkké slabiky - opakování. Čtení s porozuměním - usuzování z textu, předvídání, záměr autora. Určování hlavních postav, linie příběhu. Zápis slov a vět psacím písmem, práce v písance. 

Matematika

+,- v oboru 0-100, přičítání a odčítání jednociferných i dvouciferných čísel. Slovní úlohy - zápis.

ČvS

Doprava, bezpečně do školy.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana