3.B

 

    

3. B

 

 

25. 6. 21

Milí rodiče, milé děti, máme za sebou poslední společné setkání. Moc vám všem děkuji za květiny i dárky. Zároveň děkuji za spolupráci a podporu, kterou jste věnovali svým dětem i mně během celého školního roku. Přeji vám krásné prázdniny.

Výlet do Botanicusu (vstup a palačinka) byly nakonec hrazeny ze Šablon, část dopravy 270,- Kč) jsem ještě doplácela z fondu. Včera nám byly ještě vráceny peníze z neuskutečněné Noci s Andersenem. Celková částka 2. 612, Kč bude převedena do fondu na příští rok i s vyúčtováním.

 

21. 6. - 25. 6.

Milí rodiče, milé děti, čeká nás poslední společný týden třetí třídy. V úterý vracíme učebnice. Doma je, prosím, zkontrolujte, popř. zalepte. Ve čtvrtek bude sportovní den. Všechny předměty mimo třídu odpadají. Přeji hezký týden.

Po - vyučování do 12.35 hod.

Út - Čt - vyučování do 11. 40 hod.

- vysvědčení 1 hod. - všechny obědy jsou odhlášeny, kdo bude chtít obědvat, oběd si                 přihlásí. Pokud budou děti odcházet samy, musí mít lísteček.

 

14. 6. - 18. 6

Milí rodiče, milé děti, tento týden nás čeká výlet. V úterý si napíšeme opakování z ČvS - živočichové. Přeji hezký týden.

Výlet Botanicus čtvrtek 17.6.
https://botanicus.cz/

Odjezd: 8:00 od školy (sraz v 7:45 na parkovišti)
Návrat: cca v 15:00 – 15:30
S sebou: batůžek, větší svačina, pití, pláštěnka, kapesníčky, vhodné oblečení a obutí dle počasí (doladíme příští týden) – program probíhá venku, igelitový sáček (taška) pro případ nevolnosti.

Pokud děti užívají nějaké léky (alergie, nevolnosti), předejte mi je u autobusu. Lék na nevolnost dejte dětem doma, alespoň ½ hodiny před odjezdem.Nezapomeňte na zpáteční cestu.

Kapesné: děti si budou měnit koruny za groše, kterými se v areálu platí za řemesla a jiné drobnosti
Směnný kurz: 1 groš = 10 Kč.

Ceník řemesel:
Knihtisk 2 groše Výroba ručního papíru 2 groše
Řezbářství 3 groše Výroba lněného provazu 2 groše
Rýžoviště zlata 2 groše Výroba bylinného mýdla 5 grošů
Výroba svíček 3 groše Brusírna kamene 4-5 grošů
Ražba mincí 2 groše Drátování 2-3 groše
Výroba loutky 2 groše Kožařství 5-7 grošů
Košíkářství 3 groše Keramika 3-5 grošů
Lukostřelba 2 groše

Proberte s dětmi, která řemesla by si chtěly vyzkoušet a podle toho jim dejte kapesné (nedoporučujeme výrobu svíček, keramiku, košíkářství z důvodu časové náročnosti). Počítejte i s rezervou na drobnosti, které si děti mohou koupit v místním obchůdku. 

Čj - Slovesa - osoba číslo čas, procvičování pádových otázek, opakování probraného učiva, čtení a práce s textem

M - opakování probraného učiva, dokončení PS - geometrie

ČvS - dokončení PS

 

7. 6. - 11. 6.

Milí rodiče, milé děti, tento týden nás čeká focení a sběr papíru. V úterý a středu si napíšeme opakování z Čj a M. V pondělí si jednotlivá cvičení projdeme. Obsah je bleděmodrý. Hezký týden.

7. 6. Fotografování tříd ( kdo bude chtít víc fotek, dejte mi vědět)

8. - 10. 6. Sběr papíru 7.00 -8.00, ve tředu i 15.00 - 17.00 hod. - rampa u jídelny

17. 6. Výlet 

Termín: 17.6.2021
Odjezd : 8:00 od školy, pojedou 3 autobusy (sraz v 7:45).  Návrat v cca 14.30 hod.
Cena celkem: 240,-/dítě - zaokrouhleno (doprava 175,- + 60,- vstup)

Mělo by jet 142 dětí, doprava stojí celkem 24 684,-. Dopravu budeme platit do pokladny školy. Částku za vstup (případně za palačinky) budeme platit v pokladně Botanicusu (60,- x počet dětí - za třídu).

Vybíráme 175,- Kč na dopravu. Vstupné zaplatím z fondu. Děti budou potřebovat vyměnit kapesné - koruny za místní groše. 1 groš = 10 Kč. Spočítejte si kapesné podle informačního letáku, který byl součástí přihlášky. Nezapomeňte na palačinku.

Čj - doplňovačka - VS, tvrdé a měkké slabiky, slovní druhy, rod, číslo, pád(s pomůckou), posloupnost vět v textu, podstatná jména do správného tvaru podle kontextu, vlastní věty ke dvojici stejně znějících slov z níchž jedno je VS např. sypala x sípala, vybarvi příslovce.

Procvičování a opakování probraného učiva - gramatika, slovesa - osoba, číslo, čas, čtení a práce s textem.

M - násobení a dělení 0-100, násobení a dělení v oboru velké násobilky, +,- dvojciferných čísel, +,- trojciferných čísel, písemné sčítání a odčítání + zkouška, geometrická tělesa, přímka, úsečka.

Procvičování a automatizace výpočtů v oboru 0-1000. Geometrie.

ČvS - Živočichové

 

31. 5. - 4. 6.

Milí rodiče, milé děti, tento týden nás čeká několik zajímavých aktivit. Nebudeme se testovat a dobrá zpráva je, že všichni jsme negativní. V Teams jsem nasdílela sportovní aktivitu i s kvízem. Připravujeme výlet do Botanicusu, ale zatím neznám cenu za dopravu. Přepočítala jsem fond, a protože jsme v září nic nevybírali a žili ze zbytku a hvězdy z 2. třídy, moc toho nemáme. Ještě jsem přidala drobnou vratku ze ŠVP a tuto částku na výlet přidám. Veškeré vyúčtování je k dispozici. Přeji hezký týden.

1. 6. Speciální menu ke MDD - školní jídelna

1. 6. 10.00 Vernisáž - Ptačí výstava

2. 6. AUTO BOHEMILK 11.30 - 15.00 každý žák dostane 1 porci zmrzliny zdarma

7. 6. Fotografování tříd

8. - 10. 6. Sběr papíru 7.00 -8.00, ve tředu i 15.00 - 17.00 hod. - rampa u jídelny

 

Čj - Podstatná jména - rod, číslo, pád, VS - procvičování, slovní druhy - procvičování, čtení a         práce s textem.

M - procvičování probrabého učiva, automatizace výpočtů, geometrie - potřebujeme                    kružítko.

ČvS - Živočichové

 TV - zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ETibOzNSxtVCky-enj7fPzYBCRl-0YHsGpNzfwJNeVj9-g

 

 

 

24. 5. - 28. 5.

Milí rodiče, milé děti, tento týden nás čeká další testování. Děkuji všem, kteří už poslali formulář s podpisem zákonného zástupce. Máte ho v mailu, ale pro jistotu ho ještě přikládám. Vím, že nové informace stále přibývají ze všech stran, ale snad všechno zvládneme. Přeji hezký týden

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ER4QaNWSMWBAoJjOV7ZULOkBStvW0a3SN7xTwFcs_YAQvg 

Po - běžným způsobem

Čt - testy  RT – PCR, který je platný 14 dní. Všechny informace máte v přílohách na mailu. Každá zkumavka bude mít kód dítěte, proto je nutné vědět, zda se bude dítě testovat v TV, aby mu tam byla zkumavka připravena. Tuto informaci mi můžete sdělit i zprávou SMS nebo na lístku písemně poslat po dětech.

Novela o změnách:

 zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EX5DUPDl3ZFFrV2TjcZVD3kBkuZS2e2GZ69JdFp0vmO-CA

Čj - Úvod do pádových otázek, dokončení a procvičování slovních druhů, opakování VS, čtení a práce s textem. 

M - Všechno učivo jsme probrali, budeme se věnovat procvičování a automatizaci. Dokončíme geometrii.

ČvS - Živočichové - základní dělení.

 

17. 5. - 21. 5.

Milí rodiče, milé děti, tento týden začíná ve škole plný provoz. Testovat se budeme ráno ve třídě. Posílám v příloze informace. V červnu bude probíhat sběr papíru. Přeji hezký týden.

 Informace k provozu školy  zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EfmsXqG7kD9Hie4RvT6ARU4B7bOLVjuZfQFOLTz76Su7HA

 zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EdprCp_mi_pKlcgX-Hq7cO8B86p1n8GKb6lBcvI0AjY6Eg

Sběr papíru:  zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EQtzZRW7ZWNFlArRwvZVF8MB-_6Thu0z6DN2hARHQsjCMw

Čj - Procvičování VS, opakování probraných slovních druhů, číslovky - vyvození, čtení a práce s textem, práce v písance.

M - dělení se zbytkem, opakování a procvičování probraného učiva, geometrie.

ČvS - rostliny - dokončení, shrnutí a zopakování. Písemný testík ke konci týdne.

TV - Prosím, aby všichni žáci nosili sportovní oblečení (obuv a oblečení) na ven, do konce školního roku budeme cvičit pouze venku!

Ve škole 10. 5. - 16. 5.

Milí rodiče, milé děti, tento týden se budeme testovat už jen jednou, a to v pondělí. Jinak platí stejná pravidla. Přeji hezký týden.

Čj - opakování VS, procvičování druhů slov - Pjm, Přídjm, vyvození zájmen, čtení a práce s textem, na známky - doplňovačky, přepis, diktát.

M - opakování násobilky, sčítání trojciferných čísel - pamětně i písemně, dělení se zbytkem, geometrie- budeme potřebovat PS - 1. díl (oranžový).

ČvS - rostliny

 

 

Družina on-line: každý den 13.00 - 14.00 hod.

 

Distanční výuka 3. 5. - 7. 5.

 AJ Slancová - distanční výuka: pondělí 9:00 h, středa 8:00 h

Domácí úkoly: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EUtuAX3lxJpNp-skt0wAdukBnvtSI6tnzsomzCEwMxtdmw

DÚ AJ sk.Lysenko na 10.05.21,1)AB(Prac.seš.) Ex.3p.65,2)napište si do sešitu pravidlo-I'm wearing.-Já mám na sobě. She's/He's wearing.-Ona/On má na sobě.We're wearing.-My máme na sobě.You're wearing-Ty/Vy máš/máte na sobě.They're wearing.-Oni mají na sobě.3)PB -Uč p.str.64 1)AB(Prac.seš.)p.59,2)PB -Uč p.str.64 naučte se psaní slov oblečení. odevzdávejte

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH
   8.00 - 8.45  9.00 - 9.45  10.00 - 10.45  11.00 - 11.45  12.00 - 12. 45
Po TH  Aj  Čj - 1  Čj - 2  
Út Čj - 1 dobrovolné  M - 1  M - 2  Čj - 2 dobrovolné  
St  Aj  Čj - 1  Čj - 2  ČvS - 1 Intervence M
Čt Intervence Čj  M - 1  M - 2  ČvS - 2  
Individuální konzultace  AP  Karate    

Milí rodiče, milé děti, tento týden pracujeme z domova tak, jak jsme zvyklí. Také nás čeká sportovní soutěž. Hezký týden.

Informace k nástupu 3. 5.

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EZZ5zUIIUb5Hoj4q92eZjD4BBfZrJfsRkI0HDn_4xiJaxA

 zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EdbPAa5kLiBDpi0V3ZVoQRoBmQvxUMty9tdX3UG8IAiyeg

Cesta na Říp

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ET5L53yLt9BNlAFi2I6HkE0Bmb5gh-DAvjJmsMQ4ur_izw

 

DÚ AJ sk.Lysenko na 05.05.21,1)AB(Prac.seš.)p.59,2)PB -Uč p.str.64 nakreslíte si do sešitu obrázky oblečení se slovy. 

PO 3. 5.

Čj - S: PS str. 4, 5

         V: uč. str. 57/10

ÚT 4. 5.

 M - S: uč. str. 46 ústně, PS str. 29

        V: PL - jedno cvičení (násobení nebo dělení mimo 0-10)

ST 5. 5.

Čj - S: uč. str. 58 ústně, PS str.6

       V: PS str. 3/2

ČvS - Rostliny, PS dokončení ze školy - 1. skupina

ČT 6. 5.

 M - S: uč. str. 47, PS str. 30

        V: PL - jedno cvičení

ČvS - druhá skupina

 Vv - rostliny kvetoucí i nekvetoucí - Co třeba takto?

PÁ 7. 5.

Čj - Králík se srdíčkem - dva sloupečky

 M - PL - dokončení

 

Ve škole 26. 4. - 30. 4.

Milí rodiče, milé děti, tento týden pracujeme ve škole. Čekají nás nové testy, jinak je postup příchodu do školy stejný. Kdo se bude testovat s rodiči, půjde do tělocvičny. Děti, které se testují samy, půjdou hlavním vchodem do 4. A. Pusťte, prosím, dětem instruktážní video, aby předem věděly, jak budeme postupovat. Přeji hezký týden.

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EZTXqjMOGshBmxd36tNwlOQBPMikSMUU4O1YWun0ADmtlw

Akce:

26. 4. 10.00 - 11.40 Dropin - běžné závislosti - ve třídě

28. 4. 10.55 - 11.40 Dobrodružství se zvířaty - Planeta Země 3000 - ve třídě

 

Čj - Úvod do slovních druhů - podstatná jména, opakování VS, práce s textem.

M - práce s trojcifernými čísly, Geometrie, násobení a dělení - opakování

ČvS - živá příroda, neživá příroda - opakování

 

Distanční výuka19. 4. - 23.4.

DÚ AJ sk.Lysenko na 26.04.21 ,1)PB(Uč.)Ex.(Cv.)6p.(str.)56, 2) napište si do sešitu :Who is (next to,behind,between)? -Kdo je (vedle,před,mezi)?, I can't see-já nevidím.I can't hear-Já neslyším. odevzdávejte.

 

Milí rodiče, milé děti tento týden pokračuje distanční výuka. Pracovat budeme podle distančního rozvrhu. Hezký týden

PO 19. 4.

Čj - S: uč.str. 93 - ústně, PS str. 29

       V: PL králík s mrkví - jeden sloupek, písanka 2 str. 1

ÚT 20. 4.

M - S: PS str. 25,26

      V: uč. str. 27/1

ST 21. 4.

Čj - S: uč.str. 94 ústně, PS str. 30

       V: králík s mrkví - jeden sloupek

ČvS - uč. str. 36, PS str. 44 - 1. skupina

ČT 22. 4. 

M - S: uč str. 26 - ústně, PS str. 27

      V: uč. str. 28/3

ČvS - druhá skupina

Vv - V pátek jsme četli a povídali si o domácím skřítkovi. Jak asi může vypadat? Třeba        takhle?

Nebo takhle?  

 

Co všechno doma provádí? Nakresli a napiš o něm pár řádků.

PÁ 23. 4.

Čj - uč. 95/3 - do sešitu

M - uč. str. 28/4 do sešitu

 

Výtvarka ve škole

 

 

 

12. 4. - 16. 4. ve škole

Milí rodiče, milé děti, tento týden nás čeká prezenční výuka. Pro oživení se budeme v pondělí a čtvrtek testovat. Přesné instrukce máte v mailu. Děti, které se budou testovat s vámi, půjdou rovnou do tělocvičny. Ostatní vstupují do budovy hlavním vchodem, převléknou se(neshlukujeme se) a odcházejí rovnou do 4. A(vedle naší třídy) ke společnému testování. Pokud má dítě hotový test z centra(musí mít potvrzení) nebo je v ochranné lhůtě po prodělání covidu, odchází do naší třídy. Jestliže má dítě kašel, rýmu nebo teplotu, bude automaticky odesláno domů. Jestliže je rýma a kašel alergického původu, obstarejte si raději potvrzení lékaře. Věřím, že všechno zvládneme. Ve středu je pedagogická rada, děti budou mít v ŽK hodnocení náhradou známky Ú - úspěšně, P - pracoval(a), N - nepracoval(a). Zároveň dostanou do ŽK hodnocení online výuky v podobě usměváků.

Obědy - nedružinové děti 12.35 hod.

              družina 13.05 hod.

V tomto týdnu budeme si utřídíme vypracovaný materiál, napíšeme si několik kontrolních prací, abychom věděli, co musíme ještě procvičit. Hlavně si děti přinesou všechny učebnice, pracovní sešity, obrázky do výtvarky, čtenářský deník a PL. Nezapomeňte omluvné listy.

Děti, které budou chybět, dostanou úkoly individuálně a zatím zpětně, až podle toho, co ve škole stihneme. Přeji všem hezký týden.

 

 

Děkujeme zdravotníkům

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EWrVwOjbRIFJo1uavfDiexoBjjU7rgw3A3-pVDUt7GsogA

Informace k sběru výkresů, kterými bychom chtěli obdarovat zaměstnance nemocnice, jsou následující (doplňující):
- výkresy formátu A4
- téma libovolné, s pozitivní myšlenkou
- vhodné napsat "děkujeme"
- na spodní části jméno žáka, datum a "ZŠ Meteorologická"


Sběr výkresů proběhne do pondělí 12. 4. na recepci školy do 14:00, abychom vybrali ty nejhezčí a připravili jejich předání.

 

 

Milí rodiče, milé děti, doufám, že jste si o prázdninách všichni pěkně odpočinuli. Zatím pokračuje distanční výuka, ale možná se už brzy potkáme ve škole. Přeji hezký týden.

ÚT 6. 4.

M - S: PS str. 20 -21, 22 dokončení

      V: PS str. 22/5

ST 7. 4.

Čj - S: uč. str. 88 - ústně, PS str. 24

         V: uč. str. 88/2 do sešitu

ČvS - Půda uč. str. 30 na ploše - 1. skupina

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EReH8BKcm1dKg62hF0KL5owBIEFg2yaIBDcZJY9NHId8jQ

ČT 8. 4.

M - S: uč. str 23 ústně, PS str. 23

      V: PS str. 23/5

ČvS - 2. skupina

Vv - Škola je zapojena do projektu " Děkujeme zdravotníkům". V kuchyni se napekla linecká srdíčka pro zdravotníky z Thomayerovy nemocnice, kteří v této covidové době mají zvlášť těžkou práci. Děti malují obrázky se zdravotní tématikou. Snažte se, aby byly obrázky barevné i s pozadím.

PÁ 9. 4.

Čj - uč. str. 33/5

M - uč. str 22/4

 

Distanční výuka 29. 3. - 2. 4.

Důležité! Vážení rodiče a milí žáci,bohužel z rodinných důvodů nebude online hodiny AJ ve středu 31.03.21. S pozdravem Mgr. Alla Lysenko.

DÚ AJ sk.Lysenko na 29.03.21, 1) Ab - Ex.4 p.50, 2) napište si do sešitu: I love-Já miluji.-So do I -Já také. / I don't. - Já ne. Do you love...(sheep,flowers...) - Miluješ/Milujete. 3) Poslouchejte písničku https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U a naučte se písničku nazpamět. -odevzdávejt

 

Milí rodiče, milé děti, zdravím v krátkém týdnu. Ve čtvrtek a pátek je volno. Ve středu je ČvS pro obě skupiny, aby jedna skupina nebyla napřed. Přeji hezké jarní dny.

PO 29. 3.

Čj - S: uč. str. 86 ústně, PS 24/1,2

       V: uč. str. 79/1 a) - napiš správně do sešitu

ÚT 30. 3.

M -  S: Velikonoční ostrovy PL na ploše, PS str. 20

       V: PS str. 21/2,3

ST 31. 3.

Čj - S: Velikonoční počteníčko

 zsmeteoczmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EVjpzE2_FZlLhabkY9A9FKIBRhttHhm8hYklTW3JFbDNAw

       V: Křížovka malá 

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Ec-ZILlfom9BjZtSYsDK4XoBgNky6z8iRJKAfZZBjsjPJw

 ČvS - Velikonoce - zvyky, tradice - 1+2 skupina

Společně v online

 zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Ed-wiaOVtDtBsc-iktn5fmABjCO6e2CqQa2CvYHsiucdQA

 zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Ed-wiaOVtDtBsc-iktn5fmABjCO6e2CqQa2CvYHsiucdQA

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Efz82fnsE8pOpSAQevCEb0sBmY4Rukz-mZnS5gpI4fIqpA 

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EV4qGazGA8BBsZJy5X-3XGsB7ffKk56AJ9pfm-47KxdVRw

 

 Krásné Velikonoce

 

 

 

Distanční výuka 22. 3. - 26. 3.

Mílí rodiče, milé děti, distanční výuka pokračuje. Přeji hezký týden.

PO 22. 3.

Čj - S: uč. str. 84 - ústně, PS str. 23/1,2,3

        V: uč. str. 84/4

ÚT 23. 3.

M - S: uč. str. 17 ústně

      V: uč. str. 16/4

ST 24. 3.

Čj - S: uč. str.85 - ústně, PS str. 23/1 dole

       V: uč. str. 58/3 do sešitu

ČvS - neživá příroda - voda, vzduch - opakování 1. skupina

ČT 25. 3.

 M - S: uč. str. 18 - ústně, PS str.18

       V: PS str. 19/4,5

ČvS - neživá příroda - voda, vzduch - opakování - 2. skupina

 Vv - dokončení obrázku k výstavě - Velikonoce u našich ptačích sousedů. Obrázky, které jste posílali jsou pěkné, ale mohly by být víc barevné, hlavně pozadí. Takže vylepšujte.

PÁ 26. 3.

Čj - zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EW7rSoFXKa5EnxB_F4t7bu4Bqe28uCbQI_18oXFunBGibw

 M - PS str. 21/1

 

Distanční výuka 15. 3. - 19. 3.

Milí rodiče, milé děti, covid mě úplně odrovnal, ale třetí týden to už snad trvat nemůže. Věřím, že se vše pomalu vrátí k normálu. Děkuji všem za vaši podporu a přání k uzdravení. Přeji hezký týden

PO 15. 3. 

Čj - S: uč. str.82 - ústně, PS 21/1,2

       V: 82/4

ÚT 16. 3.

M - S: uč. str. 12 - ústně, PS str. 15/2,3,4,5

      V: PS str.15/1

ST 17. 3.

Čj - S: uč.str. 83 - ústně, PS str. 22/1,2,3

       V: rámeček - 6 vět

ČvS - Atmosféra a počasí - 1. skupina

Strana 1 zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EZ4ZkBA23i9Jt7QANpdo_WQBb_jIsscjH6Ysg4XUrNjcuw

Strana 2 zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EVew-DKHnhJJnLHfcfMLpCgBgT3_g6j2PBWBhcPEcA7CHg

Strana 3 zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ERB8D6Ap4hZLpuUZymiUnDoBcVvgKAHl9JiHR2bI7Cupzg

ČT 18. 3.

M - S: PS str. 16 - 17

      V: PS str. 17/5

VV - Výtvarná soutěž zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EbOs6CQhrx9JoVdmeH4eaxABec6cNuGZwme5RCUD7kjW7w

ČvS - druhá skupina

PÁ 19.3.

Čj - uč. str.83 dole - otázky a odpovědi

M - uč.str. 13/3

 

Distanční výuka 8. 3. - 12. 3.

Milí rodiče, milé děti, pokračujeme v distanční výuce. Celý minulý týden jsem zápasila s nemocí a nestíhala jsem včas kontrolovat úkoly a reagovat. Věřím, že už budu v pořádku a výuka bude probíhat bez obtíží. Psala jsem mail, že si můžete už obědnat obědy a nosit si je domů. Přeji hezký týden.

Pro děti, které baví věda:  www.youtube.com/watch 

Po 8. 3.  

ČJ - S: uč str. 80 ústně, PS str. 20/1

       V: uč. str. 80/ 1a - vypiš si řadu + obr. 

Út 9. 3. 

M - S: uč. str. 10 ústně, PS str.13 (kromě cv.6)

      V: PS str. 13/6

St 10. 3.

Čj - S: uč. str. 81 ústně, PS str. 21/1,2

       V: PS str. 21/3

ČvS - 1. skupina uč. str. 30 - vzduch

                            PS str. 37

Čt 11. 3.

M - S: uč. str. 11 - ústně, PS str. 14 (kromě cv.6)

     V: PS str. 14/6

ČvS - 2. skupina

Vv

 

Pá 12. 3.

Čj - uč. str. 81/3 tvoř věty se slovy v rámečku

M - PS str. 15/6

 

Distanční výuka 1. 3. - 5. 3.

Milí rodiče, milé děti, školy se zavírají, ale pro nás se nic nemění. Pokračujeme tak, jak jsme zvyklí. Přeji hezký týden.

Po 1. 3.

Čj - S: uč. str. 78 ústně, PS str.20/1, 2, 3

       V: uč. str. 78/3 do sešitu

Út 2. 3.

M - S: uč. str. 7 ústně, PS Matýsek - na ploše

      V: PS str. 10/5

St 3. 3.

Čj - S: Myši str. 38

       V: Myši str. 39 - doplň, vyber si šest slov a tvoř věty do sešitu

ČvS - Společně na ploše - 1. skupina

1. str. zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ESuQgPdnFZ9GuOSCAdSFRo4B-0BE7Lrhbg7VutAHJGr9LA

2. str. zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Ea8GtqDSGDxIsVwOiO1JwEgBaQvVkZIn6wfccS_S_PhJWw

Pokus: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EYykAl_PZzBHjbdK4qP7ZdwBoJ23IyyhXimTOQmaDVfMCw

 PS str. 36

Čt 4. 3.

M - S: PS str. 11

      V: uč.(1) str. 21/1

ČvS - druhá skupina

Vv - Pokus (dobrovolné) - nakresli obrázek - popiš jednotlivé kroky, jak jsi pokus prováděl, a          co jsi zjistil.

Pá 5. 3.

Čj - PL zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EQ7LJAsPMaJHsh0AvsyAfRQBrfB_qvEqnZPNd_RF0V0yNQ

M - uč. str. 10/4

 

 

Distanční výuka 15. 2. - 19. 2.

Ú AJ sk.Lysenko na 17.02,1) PB - Ex.1 p.40 Napište do sešitu slovíčka, nakreslíte vedle nich obrázek a naučte jejich psaní . neodevzdávejte.

DÚ AJ sk.Lysenko na 15.02.1) Ab (pracovní sešit) Ex.7 p.37(1,2) (napište větu podle obázku,co dělá Anna a Sue: vzor Anna is /Sue is eating,drinking, catching,playing football,flying a kite. )- posílejte dú.

www.detstvibeznasili.cz/jsem-dite-nebo-teenager

www.ceskenoviny.cz/zpravy/plaga-skoly-budou-fungovat-jako-dosud-i-bez-nouzoveho-stavu/1995200 

Milí rodiče, milé děti, pokračujeme v distanční výuce. Ve středu jsme přidali pedagogické intervence z matematiky. V týdnu od 22. - 26. 2. nás čekají jarní prázdniny. Přeji hezký týden.

Po 15. 2.

 Čj - S: uč. str. 77 - ústně, PS str. 18 - ústně online

         V: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EZCgBZAa42tLvJJw-3UOIOMB6OntB9jlYwCGgQ-4vLIRYw

Út 16. 2. 

 M - S: uč. str. 4, PS str. 9 - online

        V: uč. str. 5/3 do sešitu

St 17. 2.

Čj - S: PS str. 18

       V: uč.str. 77/4 do sešitu

ČvS - uč. str. 28, PS str. 35(z minulého týdne)

 

Čt 18.2

M - S: uč.str. 5,6 

      V: PS str. 10/1

Vv - Záběr z filmu, který se Ti líbil nebo Tě něčím zaujal: Vznik planety Země

 

Pá 19. 2. 

Čj - PS str. 18/ rámeček - vyber si 6 slov a napiš věty do sešitu

M - uč.(1) str. 53/4

Krásné prázdniny!!

 

 

Distanční výuka 8. 2. - 12. 2.

Milí rodiče, pokračujeme v distanční výuce, přeji hezký týden.

Po 8. 2.

Čj -   S: uč. str. 73 ústně,  PS (2) str. 17/1

         V: PS(1) str. 41/1, 2

 

Út 9. 2. 

 M  -  S: uč. 8. díl (malá zelená)  str. 2 - 3 ústně

           V: PS str. 6/5, 6

 

St 10. 2.

Čj - S: uč. str. 74 ústně

      V: 74/2 do sešitu

ČvS - uč. str. 27 - 28, PS str. 35 - první skupina

 

Čt 11. 2.

M - S: PS str. 8

      V: uč(1) 53/ 5 do sešitu

VV - Pod hladinou

ČvS - druhá skupina

 

Pá 12. 2. 

Čj -  uč. str. 23, 74 modré rámečky - tvoř věty

 M - uč.(1) str. 53/3 do sešitu

 

 

Distanční výuka 1. 2. - 5. 2.

DÚ AJ sk.Lysenko na 03.02.21 1)Opakujte slovíčka Pb Ex.1p.34 na test 03.02.21,2)Slovíčka z rámečku přepište si do sešitu Pb Ex.6 p.36,3)Ab Ex.6 p.36 termín: do 02.02.21

01.02.21, 1) Project nakreslite a popište své rodinu a mazlíčky do sešitu(This is my family. I've got a mother, I've got a father,..,... I like ma family.)2)Opakujte slovíčka Ex.1p.34 na test 01.02.21,3) Ab Ex.9 p.38 termín: do 01.02.21

AJ Slancová - distanční výuka: pondělí 9:00 h, středa 8:00 h

 Milí rodiče, milé děti, doufám, že jste si o prázdninách trošku odpočinuli a zasloužené vysvědčení trošku oslavili.  Bohužel musíme dál pokračovat v distanční výuce. Přeji hezký týden. 

 

Po 1. 2.

Čj  S: PS str. 39/ 2,3,4

            V: uč. str 52/ 2 - Vylušti slovo, ke každému napiš 2 věty. Používej i slova příbuzná.

Út 2. 2. 

 M - S: PS str. 5 

       V: uč. str.53/1 - výsledky zaokrouhli na desítky

St 3. 2.

 Čj  - S: uč. str. 52 opakování - ústně, PS str. 40

        V: PL(pes, kočka) cvičení 4

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EaxF3WcMIc5Hq93afBYfDo8BEQmzFTnPvvFJ__5oY3zp4g

 ČvS - S: Sdílená učebnice na ploše: Fraus - vztahy mezi lidmi

V: Vyber si pouze jeden PL podle sebe. 

Děvče: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EfD7zgAbv7pKsqaVbyoRGrEByKx-_oYf6rDJNMXtXyyxKw

Chlapec: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Eb_Ap9x-FV9MjFqHVidkf98B6-306otARBThWZCYRIFe3w

Čt 4. 2. 

 M: S: Matýsek PS str. 29 - na ploše

       V: PS str. 6/1,2

Vv: Podobným způsobem jako na obrázku nakresli jeden strom ve všech čtyřech ročních              obdobích.

   

Pá 5. 2

Čj: PS str. 41 obrázek

M: PS str. 6/3,4

 

 Informace k čipům:

www.zsmeteo.cz/cz/druzina-1404073007.html

 

Distanční výuka 25. - 29. ledna

Milí rodiče, milé děti, zdravím v krátkém(a doufám, že posledním) týdnu online výuky. Vysvědčení si děti vyzvednou až budou přítomny ve škole. V pondělí bude pedagogická rada, kde se dozvíme podrobnosti o tom, jak ve čtvrtek vysvědčení proběhne v elektronické podobě. S největší pravděpodobností bude zpřístupněn náhled známek do bakalářů a průvodní dopis k vysvědčení v příloze mailu. Přeji hezký týden.

 

Po 25. 1.

Čj - S: uč.str.51 - ústně

        V:zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EefGsh0W3AlKssn3CgS_CYQBl_rdR37glJ6PZPJqundgxA

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EXNiNogH2H1MjEmAOa5kZXIBm8qkJ-QUKxhv48XA-ztUjQ 

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EQz5fJkZd7NBriL0iAgBmjUBG7D9NgcmLsJAwKZedcRaeQ

 

Út 26. 1.

M - S: uč. str.51 - ústně, PS str.4/2,3,4,5,6

       V: PS str.4/1

 

St 27. 1. 

Čj - S: PS str. 38

         V: uč. str. 52/3 do sešitu

ČvS - Sdílená učebnice - Fraus - svět kolem nás, PS str. 28 - 1. skupina

 

Čt 28. 1.

M - S: uč. str 52 - ústně

        V: uč. str.49/ písemně (pod sebou)

ČvS - druhá skupina

Vv - Můj koníček

Pátek 29. 1. - pololetní prázdniny

DÚ AJ sk.Lysenko na 27.01.21 1)Ab Ex.3 p.35, Ex.2 p.34, 2)Naučte se psaní slovíček Pb p.34 termín do 27.01.21

 

Distanční výuka 18. 1. - 22. 1.

Milí rodiče, milé děti, zdravím v novém týdnu. Pokračujeme stále v distanční výuce. Přeji pevné nervy a hezký týden.

Po 18. 1. 

Čj - S: uč. str.50 - ústně

         V: uč. str. 49/3 do sešitu

 

Út 19. 1.

M - S: PS č. 2 - zelený str. 3

         V: uč. 46/3

 

St 20. 1.

Čj - S: PS str. 37

       V: uč. str. 49/4 do sešitu

ČvS - uč. str. 20-21, PS str. 26 - 27  (první skupina)

 

Čt 21. 1.

M - S: Úvod do učiva - uč. str.49 - ústně, 50/1 ústně 

        V: PL růžová 35

 zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Ef-eKTuThe1PraW5YB0wnEgBhHzoWSQVmaa1oqf3wah1GQ

Vv - Vytvoř na papíru A4 vlastní obchod, kde se prodávají výrobky. Inspiruj se v PS ČvS str.             34/1c - můžeš lepit(výstřižky z letáků) a kreslit.

ČvS - druhá skupina

 

Pá 22.1.

Čj - čti na PL 1 a vypracuj odpovědi na PL 2. Otázky pod textem k naší bajce nepatří.

PL 1zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EeP4UZKjPEhMnVsuCRu7D0kBg1Gi-qDhNu6Gr_O1PbHHBg

M - uč. str. 50/2 do sešitu(můžeš bez mezisoučtu)

DÚ AJ sk.Lysenko na 25.01.21  1) Napište do sešitu slovíčka PB.Ex.1p.34 mum,dad,baby,cousin, grandpa, grandma a naučte jejich psaní, 2)Ab Ex.1 p.34 termín do 24.01.21

DÚ AJ sk.Lysenko na 20.01.21   1)Poslouchejte a přečtěte si příběh Pb Ex.11 p.2í- budu kontrolovat čtení https://www.kidsboxapps.es/kb2.php#  Trénujte příběh. Zastavujte si po větě a opakujte nahlas.
2)Ab Ex.1p.32 termín do 19.01.21

 

Distanční výuka 11. - 15. ledna

„Vážení rodiče,

rád bych Vás tímto pozval k dalšímu online setkání - "Čaj o páté", které proběhne dne 13. 1. 2021 v 17:00

v aplikaci Google Meet: meet.google.com/iwx-xrex-kyf

Témata k diskuzi jsou:

- pololetní hodnocení (informace ředitele školy)

- elektronický systém ŠD (Bellhop - informační materiál)

- Spolek rodičů - (inspirativní materiál - www.zskunratice.cz/rodice/patron-spolek-rodicu )

Těším se na setkání s Vámi

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy“

Milí rodiče, milé děti, pokračujeme dál podle stanovených pravidel. Ve čtvrtek 1. hodinu nabízíme konzultaci k probíranému učivu.Ráda bych Vás informovala o tom, že Proxima Sociale o.p.s. nabízí stále doučování zdarma. "Nyní disponujeme několika dobrovolníky pro doučování, je možné zapůjčení počítače domů (omezené množství bohužel) nebo nabízíme využití prostor klubu Krok (Rakovského 3138/2) pro děti a mladé lidi k online výuce a přípravě do školy."
Přeji hezký týden. 

 Po Čj - S: uč. str. 48 ústně

                V: uč. str. 41/2 do sešitu

 Út M - S: uč.str. 37 ústně

V: zsmeteoczmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EUOm80NDtRdBheJDagC92nsB4F-DwvLZkB_bdeASyMIhBA

 St Čj - S: PS str. 36

               V: uč. str. 48/6 do sešitu

     ČvS - uč. str. 25  PS str. 34

Čt  M - S: uč.str. 38 ústně, PS str. 38

 V: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ETrhRLcs5TZFioci5dJtDJ4Bv89OxKI-lkXWiQT_hy1ymA

        Vv - Zimní sporty. Venku je nasněženo a vy se určitě věnujete nějakým aktivitám na                                          sněhu. Nakreslete obrázek.

Pá  Čj: uč. str. 43/3, 44/3 -  tvořte věty

          M: uč. str. 41/3, PS str. 39

DÚ AJ na  18.01.21 Ab (pracovní sešit) 1) Ex.5 p.26 2) Ex.10p.29

13.01.21 sk.Lysenko1)Opakujte psaní slovíček Pb p.24 na test .2)Ab (pracovní sešit) Ex.4 p.25

________________________________________________________________________________________

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH
   8.00 - 8.45  9.00-9.45  10.00-10.45  11.00-11.45  
Po  TH  Aj  Čj - 1  Čj - 2  
Út  Čj - 1 - dobrovolné  M - 1  M - 2  Čj - 2 dobrovolné  
St  Aj  Čj - 1  Čj - 2  ČvS - 1  
Čt    M - 1  M -2  ČvS - 2  
 Intervence   AP  TV  AP  

Vážení rodiče a milí žáci,

dovolte mi informovat Vás o rozvrhu online hodin AJ skupina Lysenko A., které proběhnou od 06.01.21
Třída 3B Pondělí 2 hod.(9:00-9:45) + Středa 1 hod. (8:00-8:45)

Hezký den.
S úctou
Lysenko Alla

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 pro žáky 3. – 9. ročníku
Vážení rodiče, milí žáci, od 4. 1. – 10. 11. 2021 je škola uzavřena pro 3. – 9. ročník. Předpokládaný návrat do školy je nejdříve 11. 1. 2021 (pondělí), v závislosti na aktuálním bezpečnostním stupni „PES“.
Od 4. 1. 2021 škola bude poskytovat vzdělávání distanční formou (4. – 8. 1. 2021)
Učitelé
Počínaje tímto dnem přechází 3. – 9. ročník do režimu distančního vzdělávání. Distanční vzdělávání se nerovná zákonitě online výuka, ale vzdělávání formou kooperace s vyučujícím pomocí informací na webu třídy, případně online výukou. Distanční vzdělávání je pro žáka povinné a kooperace a komunikace s vyučujícím musí probíhat prokazatelně v zájmu žáka a rodiče.
Online výuka proběhne v následujícím rozsahu:
I. stupeň - ČJ, M (třída se rozdělí na dvě poloviny - každá polovina má 2 hodiny týdně ČJ a dvě hodiny týdně M), AJ - žáci jsou ve skupinách - každá skupina má 2 hodiny týdně, ČVS (třída se opět rozdělí na dvě poloviny - každá má 1 hodinu týdně). Celkově mají děti minimálně 7 hodin online výuky na I. stupni týdně a 1 třídnickou hodinu.
II. stupeň - ČJ, M, Aj, Nj, Rj - 2 hodiny týdně, naukové předměty a třídnická hodina - 1 hodina týdně.
Výchovné předměty - bude upřesněno
PŘEDMĚTY SE BUDOU VYUČOVAT V PŘEDEM URČENÝCH HODINÁCH DLE TŘÍDNÍHO STANDARDNÍHO ROZVRHU! (učitel si vybere, kterou z hodin v rozvrhu proběhne online vzdělávání - bude sděleno primárně na webu třídy – aktualizováno bude nejpozději do 3. 1. 2021 do 12:00 na webu třídy).
V případě potřeby IT podpory (zapůjčení IT zařízení) neváhejte, prosím, kontaktovat třídního učitele.

Po vzájemné dohodě mezi učitelem a žákem (zákonným zástupcem) může dojít k osobní konzultaci k učivu v budově školy.
Asistenti pedagoga
V kooperaci s učiteli by měli dle svých možností poskytovat online podporu inkludovaným žákům dle potřeby učitele a žáků.
Vychovatelky
Po domluvě s dětmi a dle svých možností by se měly v čase od 12 – 16 připojovat pro potřeby dětí na online aktivity (platí pro 3. – 4. ročník).
Provozní informace
Obědy
Obědy byly odhlášeny plošně u všech žáků, kteří nastupují nově distanční výuku od 4. 1. 2021. Pokud mají zájem se stravovat v průběhu distančního vzdělávání, musí si přihlásit oběd na pondělí 4. 1. 2021 do čtvrtka 31. 12. 2020, jinak do 23:59 předcházejícího dne prostřednictvím aplikace na webu školy. Oběd bude k odběru v čase od 13:00 – 14:00, bude moct být odebrán jak zákonným zástupcem, tak žákem. Obědy budou vydávány i pro externí strávníky. Oběd nebude možné konzumovat v jídelně.
OČR
Škola nevydává potvrzení o uzavření školy pro potřeby OČR. Zákonným zástupcům by mělo stačit čestné prohlášení. Týká se jen žáků do 10 let.
Otevřená škola Škola je otevřená pro potřeby veřejnosti od 8:00 – 14:00, návštěva je ale možná po předchozím objednání (telefonicky, emailem).
Informační kanál Hlavním informačním kanálem je web školy (kvůli dostupnosti). Sledujte, prosím, webové stránky třídy, kde budou sdíleny informace k distančnímu vzdělávání a aktuality školy se zásadními informacemi od vedení školy.

Rodiče dětí do 10 let z IZS (náhradní výuka) Vaše přihlášky i s případnou preferencí školy se podávají na krajský úřad prostřednictvím Vašeho zaměstnavatele.
Vážení rodiče, všichni si uvědomujeme náročnost doby a děkujeme za Vaši kooperaci a podporu. V případě potřeby se neváhejte obrátit na své třídní učitele, členy školního poradenského pracoviště, případně vedení školy.
S přáním pevného zdraví
V Praze dne 29. 12. 2020
Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

4. 1. - 8. 1.

Milí rodiče, milé děti, zdravím v novém roce a přes všechny těžkosti vám přeji všechno nejlepší, hodně zdraví a úspěchů v práci. Přestože nám vláda slíbila, že už školy nezavře, je to tady zase. Budeme pracovat obvyklým způsobem, ale protože doma skoro nic nemáme, musíme si zatím vystačit s tím, co jsme si přinesli. V pondělí po vysílání pojedu do školy a každému posbírám ve třídě učebnice a sešity a uložím je na vrátnici, kde si je budete moci vyzvednout. Zatím budeme v online pracovat jako většinou s interaktivními učebnicemi a v PS si budete pracovat sami. Některé stránky doplním, až si také přinesu učebnice. Nezapomínejte, že při online se sleduje docházka a musí být omluvena v omluvných listech. Takže pokud nebudete na hodinách přítomni, zapisujte si to hned, abychom to nemuseli každému dopisovat. Věřím, že to nebude dlouho trvat a zase se sejdeme. Přeji hezký týden.

 

DÚ AJ na 11.01.21 sk.Lysenko1)Poslouchejte a přečtěte si básničku 6 krát Pb Ex.3 p.25- budu kontrolovat čtení .2)Naučte se psaní slovíček Pb p.24 .

PO 4. 1. - Čj S: uč.čj str. 46-47 - vyvození VS - M (bude sdílena na ploše)   

                       V: Slohová práce - Můj Štědrý den - popis dne - časová struktura

ÚT 5. 1. - M S: uč. M str. 34  - ( bude sdílena na ploše) , PS M str. 35

V:zsmeteoczmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EUgtFX5lXCRCgKkMUkV055EB7Bily15w6kwmp3jIrdifjA

 Bude i v Teams.

ST 6. 1. - Čj  S: PS str. 35

                         V: PS VS- nově str. 9 cv. 4,5 + str.10

                  ČvS uč str. 24, PS str. 33 (1. skupina)

Čt 7. 1. M - S: Práce v interaktivní uč.35, PS str. 36

V: zsmeteoczmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EZXi3fhAmpZOhVKr4OJ4-IoBukPYUM1wMI1jqVnLe8MemQ

               ČvS - uč. str. PS str. 33 (druhá skupina)

                 Vv - Můj nejkrásnější dárek

Pá 8. 1. Čj - VS nově str. 11

                M - PS str. 37

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče DÚ Anglický jazyk  sk.Lysenko Samostudium 21.12.20 Ab Ex.3 p.25,vybarvit stromeček a napsat číslovky slovy, napište do sešitu slovíčka PB.Ex.1p.24 a mat,a clock,a phone,a lamp, a mirror,a sofa a nakreslíte vedle nich obrázek a naučte jejich psaní. -kontrlola dú 04.01.21. Děkuji. Veselé Vánoce,šťastný Nový Rok a přeji Vám zdraví. S pozdravem,Lysenko Alla,Mgr.

 

AJ skupina Slancová - DÚ na dny Boje proti Covidu, tj. 21.- 22.12.

Vypracujte si do sešitu Picture Dictionary podle PB str. 24. Název: UNIT 4 - At home. Nakreslete 6 malých obrázků a napište k nim anglické slovo. Tři obrázky vedle sebe a další tři na druhý řádek. Merry Christmas!

21. - 22. 12

Milí rodiče, milé děti, máme za sebou poslední školní týden v tomto roce. Děkuji těm, kteří přispěli do krabic pro charitativní projekt, ve třídě jsme naplnili 5 krabic. Moc děkuji i za dárečky pod stromeček. Máme za sebou obtížný rok, ale s vaší podporou a spoluprací jsme to společně zvládli. Přeji vám všem krásné a klidné Vánoce a do nového roku hlavně hodně zdraví a pohody.

Čj - PS do str. 34

M - PS do str. 33

Vánoční besídka...

 

 

 

 

 Vánoční vyrábění .....

 


 

Milí rodiče a žáci,

tímto bychom Vás rádi oslovili s avizovaným charitativním projektem „Kolik lásky se vejde do krabice? (Jak potěšíte osamělého dědečka/babičku?)“, který by škola ráda zorganizovala pro seniory na MČ Praha – Libuš.

Vaše pomoc a účast na projektu může být různá, od vytvoření vlastní krabice (viz. nápadník dole) a dodání krabice do školy do 21. 12. 2020, po pomoc jiným způsobem (například rozvoz dárků, balení, realizovatelné nápady…).

Dárky by se rozváželi po MČ Praha – Libuš v úterý 22. 12. 2020.

Po akci bychom rádi zveřejnili poděkování rodinám a žákům, samozřejmě s Vaším písemným souhlasem, kteří se na akci podíleli, a to na webu školy.

 

Do krabice můžete vložit:

Něco teplé: káva, ovocný čaj, bylinkový čaj, cappuccino, trvanlivé baleni teplých nápojů a pod.

Něco slané: slané keksy, preclíky, kukuřičné chrupky, krekry, a pod.

Něco sladké: perníky, hroznový cukr, keksy, čokolády, piškoty, , dětská výživa…

Něco voňavé: sprchový gel, šampón, tekuté mýdlo, vlhčené servítky, tělové mléko, sprej…

Něco na sebe: teplé ponožky, papuče, rukavice, veselé ponožky, tílko….

Něco na čteni: křížovky, časopisy, duchovní literatura, motivační literatura, knihy s pozitivní tematikou…

Něco pro potěšení: kresbičky od dětí, drobná vánočná dekorace, zahřívací polštář, růženec, pěkná šálka…

 Za jakoukoliv aktivitu v projektu Vám předem děkujeme.

 S přáním hezkého dne

Mgr. Jaroslav Kulik 

14. 18. 12

Milí rodiče, milé děti, zdravím v možná posledním týdnu letošnímho roku. V pondělí rozhodne vláda o tom, jestli půjdeme do školy naposledy v pátek nebo ještě v pondělí a úterý. Podle toho přizpůsobíme školní nadílku. Poslední den si rozdáme dárečky a uděláme malé pohoštění. Z důvodu bezpečnostních opatření si děti nesmí vyměňovat svačiny, proto si každý přinese občerstvení nebo cukrovíčko pouze pro sebe. Ve škole probíhá projekt nadílky pro osamělé seniory. Můžete vytvořit vlastní krabici nebo můžete poslat něco do naší třídní krabice, kterou odevzdáme za 3. B.

Každý den píšeme malou rozcvičku na VS, hrůzostrašné známky, které některé děti dostaly, jsou hlavně informativní. Děti potřebují zpětnou vazbu, aby si uvědomily, že je nutné začít doma procvičovat. Pokud budou tyto výkony nehodnoceny, nedojde k žádné změně. Ve třetím ročníku musí doma pracovat všichni, i ti, kteří si zatím vystačili bez domácí přípravy. Do hodnocení budou tyto známky zahrnuty jen okrajově. Také si v pondělí napíšeme test z ČvS. Všechno učivo jsme intenzivně zopakovali, v lednu už by si to děti třeba nepamatovaly. Přeji hezký týden.

Čj - Procvičování VS - B, L v doplňovačkách i ve větách. Diktát, opis, přepis.  Čtení - práce s textem. Vánoční básničky.

M- Procvičování násobilky a dělení v oboru 0-100, geometrie.

ČvS - Advent. Opakování - adresa, značky, Čr - symboly, sousedé. Krajina - voda v krajině, nadmořská výška, směrová růžice, určování severu a jihu bez kompasu, využití krajiny.

 

 

 

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás tímto pozvali na online setkání s vedením školy, které se bude konat dne 9. 12. 2020 od 17:00. Odkaz na schůzku najdete ZDE

Tématem schůzky budou výsledky ankety o distančním vzdělávání, zpětná vazba učitelů žákům a sebehodnocení žáků za období od září do listopadu 2020 a další případné dotazy z Vaší strany, které můžete posílat předem na adresu ředitel@zsmeteo.cz.

Těšíme se na setkání.

S přáním hezkého dne

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

7. 12. - 11. 12.

Milí rodiče, zdravím v novém týdnu. V týdnu si každý vylosoval kamaráda, kterému připraví dárek na besídku. V pátek byl u nás Mikuláš a čerti, ale nikoho neodnesli, což je divné, protože dost zlobíme. Hlavně v družině, ale stížnost přišla i z tělocviku. Doufám, že se uklidníme a vzpomeneme si, že jsme vychovaní. Hezký týden

Čj - opakování VS - B, vyvození VS - L

M - násobení a dělení č.9, procvičování  násobení a dělení 0-100, geometrie

ČvS - Advent, krajina - opakování

Informace k provozu školní družiny a školní jídelny od 7. 12. 2020
Vážení rodiče, milí žáci, rádi bychom Vás tímto informovali, že od 7. 12. 2020 opět vaříme 2
varianty jídla.
Provoz školní družiny v případě III. stupně „PSA“ pojede v následujícím režimu:
1. Oddělení – 1. B + PT 1, paní vychovatelka Alice Mrzenová do 17:30h.
2. Oddělení – 1. C, paní asistentka Jana Kleckerová do 14h. pak rozdělí děti do 1. a 3. oddělení
3. Oddělení – 1. A + PT 2, paní vychovatelka Renata Hampelová do 17:30h.
4. Oddělení – 2. A, paní vychovatelka Markéta Žáčková do 15:15h., pak předá do 9. oddělení
5. Oddělení – 1. M + 2. M, paní vychovatelka Blanka Zirnsáková do 17:30h.
6. Oddělení – 3. A + 3. B, paní vychovatelka Dominika Pavlíková, do 17:30h.
7. Oddělení – 4. A + 4. B, paní vychovatelka Petra Lehovcová, do 16:00h.
8. Oddělení – 2. C, paní vychovatelka Eva Zímová, do 17:30h.
9. Oddělení – 2. B, paní vychovatelka Lenka Škodová, do 17:30h

Stále platí, že žáci, kteří nechodí do družiny obědvají ve 12. 30 hod. Družinové děti ve 13.05 hod. 

Drop-in

 

Mikulášská návštěva

30.11. - 4. 12.

Milí rodiče, milé děti, v pondělí jdeme do školy. Sejdeme se na stanovišti podle fotografie. Informace k bezpečnostním opatřením máte všichni v mailu nebo níže pod textem. Změna, pro nás pozitivní, je, že bude fungovat i družina pro přihlášené děti. Protože se ve škole dělají hromadné odhlášky a přihlášky, zkontrolujte si raději obědy, pokud o ně máte zájem. Děti by se měly teple obléknout, protože budeme často větrat. Také nezapomeňte na několik roušek, protože v nich budou celý den. 

Tento týden si dáme do pořádku vypracované PL, obrázky i úkoly. V aktovce by děti měly mít veškeré učebnice a sešity. Budeme se věnovat rychlému zopakování probraného učiva, protože s novým učivem navážeme na distanční výuku. Děti, které chyběly, si dopíší testy za září. V úterý nás navštíví z Drop Inu: Program - Běžné závislosti. Přeji hezký týden.

Místo nástupu: 

http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404087234/

 

Zájem o ŠD 

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

Základní škola Meteorologická Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš
Informace k nástupu žáků přípravných tříd, I. a II. stupně do prezenční výuky od 30. 11. 2020.
Vážení rodiče, milí žáci,
tímto bychom Vás rádi informovali o organizačních pokynech k nástupu žáků od 30. 11. 2020.
1. Nástup do školy  Od 30. 11. 2020 dochází k obnovení prezenční výuky pro žáky I. stupně (1. – 5. ročník) včetně přípravné třídy a pro žáky 9. ročníku.  Žáci 6. – 8. ročníku budou docházet na týdenní turnusy, kdy budou rozděleni do 2 skupin: skupina A (6. A + 7. ročník), skupina B (6. B, 6. C + 8. ročník)  Prezenční výuka pro 6. - 8. ročník proběhne následovně: skupina A- lichý týden (30. 11. – 4. 12., 14. – 18. 12., 11. – 15. 1. 2021…) skupina B – sudý týden (7. – 11. 12., 21. – 22. 12., 4. – 8. 1. 2021…)  Škola je otevřena od 7:30.

Rozdělení stanovišť pro nástup do budovy školy bude doplněn grafickým manuálem, jinak následovně: Vstup ze sportovního areálu školy (spojovací chodba mezi ZŠ a SŠ GAPe) – PT, 1. – 3. ročník (včetně celého programu Montessori) Hlavní vstup do budovy školy – 4. – 9. ročník  Vstup do budovy bude koordinovaný zaměstnanci školy ze stanoviště, kde se budou shlukovat pouze žáci ze stejné třídy.
2. Bezpečnostní opatření školy  Ve škole je k dispozici volně dostupná dezinfekce na ruce (ve třídách, na toaletách a chodbách)  Žáci mají po celou dobu pobytu v budově školy roušku, v případě společných aktivit venku, kdy jsou pohromadě do 2 metrů, také. (min. 2 náhradní roušky s sebou)  V průběhu pobytu žáků ve škole bude probíhat intenzivnější větrání (viz. „PES“)  V případě výskytu příznaků nachlazení (kašel, rýma, zvýšená teplota) bude neprodleně kontaktován zákonný zástupce pro vyzvednutí žáka, žák bude izolován dle interního krizového plánu školy.  V době přestávek budou žáci opouštět prostory třídy pouze z důvodu použití WC.
3. Výuka prezenční formou  Pro žáky vyučované prezenční formou proběhne výuka dle standardního rozvrhu, online výuka neproběhne.  Pokud se žák nemůže oficiálně účastnit prezenční výuky, je to z důvodu jeho zdravotní indispozice. Takový žák má za povinnost si látku sám doplnit a látku průběžně konzultovat s vyučujícím. Absence bude posouzena individuálně třídním učitelem, případně vedením školy.  Výuka cizích jazyků proběhne bez míchání žáků z jiných tříd dle rozvrhu. Abychom mohli efektivně vyučovat, došlo k úpravě výukových skupin.

 Výuka tělesné a hudební výchovy nebude probíhat standardní formou, náplň hodin bude v kompetenci vyučujícího učitele (bude doporučen pobyt venku, případně výuka teorie).
4. Výuka distanční formou  Výuka distanční formou proběhne pouze u tříd II. stupně, které se aktuálně neúčastní prezenční formy vzdělávání. Režim distanční výuky se nemění, žákům budou poskytovány i nadále online hodiny jako před 30. 11. 2020.
5. Školní družina  Školní družina bude z organizačních důvodů poskytována pouze pro přípravnou třídu a 1. – 2. ročník. (z důvodu kritéria „homogenity skupin“ škola nemá personální kapacitu zajistit provoz více oddělení)  Ranní družina nebude v provozu  Družinu nabízíme od doby konce vyučování do 17:30 standardně (žádáme o aktualizaci časů odchodů pro lepší organizaci).  Každá třída bude mít vlastní oddělení kromě PT, která bude jediná spojena pro malý počet žáků – celkem bude v provozu tedy 8 oddělení.  Vychovatelky budou s dětmi do jejich odchodu – nespojuje se.  Preferují se aktivity venku (dle aktuálních povětrnostních podmínek).  Kroužky nebudou organizovány.
6. Školní jídelna  Všichni strávníci, kteří nastupují k 30. 11. 2020, mají automaticky přihlášený oběd (organizační krok školy pro zajištění jídla předem – v případě, že nemáte zájem, je třeba oběd odhlásit)  Provoz bude od 11:30 – 14:00.  Nástup na obědy pro žáky v ŠD bude dle harmonogramu a bezpečnostních opatření ze začátku školního roku.  Žáci, kteří nenavštěvují ŠD, jdou na oběd v doprovodu třídního učitele ihned po vyučování.
Zmíněná opatření se vztahují k aktuálnímu datu, o případných změnách Vás budeme neprodleně informovat.
V případě potřeby neváhejte kontaktovat třídního učitele, případně vedení školy.
Děkujeme za pochopení a spolupráci. S přáním hezkého dne
V Praze dne 24. 11. 2020
Mgr. Jaroslav Kulik

Detektivní hra

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

 

Distanční výuka 23. - 27. 11.

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH

8.00 - 8.45 9.00 - 9.45 10.00 - 10.45 11.00 - 11.45 12.00 - 12.45
Po   TH AJ ČJ 1 ČJ 2
Út
M 1 M 2
 
St AJ ČJ 1 ČJ 2 ČvS 1
Čt
M 1 M 2 ČvS 2
Intervence AP TV - karate AP

Milí rodiče, milé děti, věřím, že nás čeká poslední týden distanční výuky a příští týden už budeme ve škole. Zatím nás čeká stejný režim. Vy, kteří mi posíláte práci do Teams zadání, ji už nemusíte fotit a posílat mailem ani do mobilu. Přeji hezký týden.

AJ-Lysenko dú na 30.11.20 1) Přepište pravidlo do sešitu Unit 3 Play time ,This is – to je - This is a camera.These are- tyto jsou – These are cameras. 2)Ab (pracovní sešit) Ex.3 ,4 p.19-Neposílejte, pouze vypracujte.

 

25.11.20 Ab(prac.seš.)1)Ex.1 p.18 přečtěte si text, zakroužkujte slova označující hračky a napište podle jejich významu.Neposílejte, pouze vypracujte.

Po 23. 11.

Čj - S: uč. str. 36/1, 37/1  PS str.27

       V:PL

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ESVI5rz168JNlHIjpM0pFpoB83D6sa2g0YvDw7f8IjX3cw

ÚT 24. 11. 

 M - S: PS str. 27

       V:PL

zsmeteoczmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Eem6GUqW1xAn1k4zlTAvFsB1e5nXgyU-Ve7m-NtZAyUHw

ST 25. 11.

 Čj - S:uč. str. 36/ 2,3,4,5 - ústně, 36/6 do sešitu (kdo není online)

          V: PL - graf

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Ea9XpWSvNhtAmtrV_tOFGxMBhiA0XX_nP2s70eWgt9rDlg

ČvS - 

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ER0EfoGrkA5PqtCM2W_ddG8BqxpJ1VeUCxAePk9X6vnCvA

ČT 26. 11. 

M - S: PS str. 28

       V: PL

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ETumpXB6bNVHuSpIL9EkUDABNdXVyIfAg3e1t4RFGOhzKw

 VV - vytvoř podobný obrázek, vyber si barvu na pozadí podle svého, detail listu vytvoř tuší             nebo fixem

 

PÁ 27. 11.

Čj - uč. str. 37/4

M - uč. str. 20/1, 2

Sportovní projekt

teams.microsoft.com/l/channel/19%3a87b4b1567d104d1eabbd4e8e02c94e5a%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9 

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto Vás srdečně zvu na přátelské setkání s ředitelem školy u "Čaje o páté", kde bychom diskutovali o aktuálních potřebách českého školství. Rád bych Vás tímto přizval také k přípravě ankety pro rodiče o distančním vzdělávání a spolupráce se školou během ní a znal Váš názor na způsob hodnocení, kterým by škola měla dávat žákům ideální zpětnou vazbu o dopadu učení.

 Schůzka se uskuteční dne 18. 11. 2020 v 17:00 formou online na odkaze:meet.google.com/dpj-qrmq-ymv

 Těším se na Vás. S přáním hezkého dne  Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

 

Distanční výuka 16. - 20. 11.


1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH

8.00 - 8.45
 9.00 - 9.45 10.00 - 10.45
11.00 - 11.45 12. 00 - 12.45
Po  V O L N O
Út Svátek Svátek Svátek Svátek Svátek
St AJ ČJ  - 1. sk ČJ - 2. sk ČvS - 1.i 2.sk.
Čt    M - 1. sk  M - 2. sk ČvS - odpadá
Intervence  AP Karate TV  AP  

Milí rodiče, milé děti, v pondělí 16. 11. se ruší ředitelské volno. Ale abyste mohli případně odjet, nebude výuka online, ale pouze zadaná práce. V jídelně se nevaří. V úterý 17. 11. je státní svátek. Další dny pracujeme jako obvykle. Pouze ve středu tentokrát spojíme obě skupiny na ČvS, protože ve čtvrtek v 11. 00 hod. mám ve škole nějaké povinnosti. Přeji hezký týden. 


 AJ-Lysenko domácí úkoly na 20.11.20 -1) Napište do sešitu slovíčka PB.Ex.1p.18 a robot,...,... a nakreslíte vedle nich obrázek a naučte jejich psaní.

18.11.20 -1) Přečtěte si příběh 5 krát Pb Ex.11 p.15- budu kontrolovat čtení https://www.kidsboxapps.es/kb2.php# Trénujte příběh. KidsBox2/Stories/Unit 2 Lekce 2 • Zpátky do školy. 


Po 16. 11.

Čj - uč. str. 34/5 do sešitu

M - uč. str. 19/1 do sešitu

 

St 18. 11. 

Čj - S: uč. str.35/1, PS str. 26/1,2,3

         V: PS str. 26/4,5

ČvS - uč. str. PS str. 17, PS str. 21

 

ČT 19. 11.

M - S: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EfvbhnjsQkNJjhzpHNoTvyQBdZ1gy3I_owtlp3CPgO6B1Q

       V: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ET3FqOU1aehEoB3t9w7pY3cBHaNsECSK4MDBuizmSAnSCg

VV -  Blíží se zima a zvířátka půjdou spát. Nakresli podzemní bydlení pro tvého oblíbeného zimního spáče.

 

PÁ 20. 11.

Čj - zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ET5q7FiUBv5Npat-IUYza-EBKctasz8LcNWGfxEWLUUHjw

M - uč. str. 18/3,4

 

Distanční výuka 9. - 13. 11

Milí rodiče, milé děti, pokračujeme dál v online výuce. Soubory jsou v OneDrive, takže je nemusíte tisknout, ale rovnou posílat. Stejná zadání budou i v Teams( stejně jako na jaře). Vy kteří zde pracujete, víte, že pokud je do zadání pošlete, budete mít práci jednodušší. Děkuji, že se přihlašujete téměř všichni, jsem ráda, že Vás mohu vidět a být v kontaktu. Rozvrh se nemění, nezapomeňte se přihlašovat do správného týmu podle plánu. Hezký týden. H.

1. hod. 8.00 - 8.45

2. hod. 9.00 - 9.45

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 11.00 - 11.45

5. hod. 12. 00 - 12.45


AJ-Lysenko  domácí úkoly 09.11.20-13.11.20 ZDE

AJ - Slancová
ONLINE VÝUKA: pondělí 9:00 h + středa 8:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EUtuAX3lxJpNp-skt0wAdukBnvtSI6tnzsomzCEwMxtdmw


 PO  9. 11. 

Čj - S: Uč.str. 33/6,7  PS str. 25/4, 5               

 V: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Edy-934tWU5HjyCF5ia5MvABBtzGDo7k2ZxqobTXH2fjUA

ÚT 10. 11. 

M - S: PS str. 25

       V: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EfdpWEJQBuJNkBkpV-KP1PsBTRt2AelV56aFtPpytrrwkA

 ST 11. 11.

 ČJ - S: PS str. 25/1,2,3

          V: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EWu_Hvz-rYZFp8HG0kgyNXgBwGNgsrhnZKARE8Un7IkpKw

 ČvS - Uč str.16  PS str. 20 (2. sk. zítra)

 

ČT 12. 11.

 M - S: PS str. 26

        Vzsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ET_BlxubE95LloxeMBzq5xgBvNpdkJBQV_Yklrl7-k2grQ

 Vv - Veselý hrneček - venku je zima, zahřejí nás teplé pitíčko a veselé barvičky. Vytvoř             si podobný hrneček. 

 

PÁ 13. 11. 

Čjzsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EallKfII-xdOk7KgKiYuL0AB0vSq5R4S7dDGX_thjtiE3w

M - zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ERW9iNVhBwhDpGNMiOXILe4B3P-xZOSkoIBHBtA1t4i7jQ

Nabídka ...

 

Informace k provozu školy od 2. 11. 2020
Vážení rodiče, milí žáci,

v příštím týdnu, tj. od 2. 11. 2020, bude opět probíhat distanční vzdělávání.

Primární zdroj informací je i nadále webová stránka třídy, kam Vám vyučující mimo jiné nejpozději do neděle 1. 11. 2020 do 12:00 napíšou rozpis online výuky na celý týden.

V případě, že se nemůžete připojit na online výuku, nic se neděje. Omluvte se, prosím, prostřednictvím emailu, abychom věděli, že pracujete jinou formou a pošlete nám zpětnou vazbu (např. zadaný vypracovaný úkol vyplývající z pokynů vyučujících...)

Pokud něčemu Vaše děti nerozumí, ať se neváhají obrátit na svého vyučujícího, případně asistenta pedagoga. To samé nabízíme i Vám.

Pro děti ze školní družiny nabízíme rovněž setkávání s vychovateli online, neváhejte je kontaktovat.

Účast na výuce výchovných předmětů formou online je dobrovolná.

Prosím, nepodceňujte význam třídnických hodin. Obzvlášť v této době mají zcela zásadní význam.

Uvědomujeme si, že výchovně vzdělávací proces, jehož jste v současné době nedílnou součástí víc, než kdy jindy, je náročný na Váš čas a energii.

Dle metodiky České školní inspekce je doporučeno učit synchronně online: na I. stupni jednu hodinu, na II. stupni maximálně 3 hodiny denně za sebou. Vaše škola poskytuje dostatečné množství hodin.

Pro inspiraci sdílíme také informace pro samostatnější žáky, jak se popasovat s distančním vzděláváním formou online. 

Drtivá většina pedagogických pracovníků se snaží udělat pro Vaše děti to nejlepší, někteří jsou rodiče jako Vy a zaslouží minimálně stejný respekt a poděkování.

Dále bychom Vás rádi informovali o provozu školní jídelny, která bude vydávat obědy žákům do jídlonosičů v době od 11:30 - 13:30. Z organizačních důvodů se nemůže konzumovat jídlo v budově školy.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

 

Distanční výuka 2. -  6. 11. 

Milí rodiče, milé děti, bohužel nás do školy nepustili, takže pokračujeme stejně, jako v minulém období. Děkuji všem, kteří vypracovali projekt do ČvS. Všechny plakáty se povedly a zasloužíte si jedničku. Pokračujeme podle stávajícího rozvrhu a připomínám, že distanční výuka je povinná ze zákona. PL jsou uloženy v OneDrive, takže je nemusíte tisknout, ale posílat zpět je můžete v elektronické podobě. V po od 8. 00 hod. bude třídnická hodina. Hezký týden

1. hod. 8.00 - 8.45

2. hod. 9.00 - 9.45

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 11.00 - 11.45

5. hod. 12. 00 - 12.45

_______________________________________________

AJ - Slancová

ONLINE VÝUKA: pondělí 9:00 h + středa 8:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EUtuAX3lxJpNp-skt0wAdukBNTPurpUAbdXySTlSVdFFEQ

AJ-Lysenko 02.11.20-04.11.20 ZDE

PO 2. 11.

Aj - domácí úkoly p. Lysenko ZDE

Čj - S: uč. str.31/1, PS str.23 1,2 - VS - dole 

       V: PS str. 21

ÚT 3. 11.

M - V:  zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EU2yrqPXQa9FhmMhYUN_adQBsGF4jxsCT2w-KGMCYUgtcw

         S: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/Eby9VlBDjt1PuJ7mt8eyRAMBpTVcXa-c0cuuT4HD8Wy2yQ

ST 4. 11.

Čj - S: PS str. 24, uč. str.32/1 vytváření vět

        V: PS str. 23/ 1,2 nahoře

ČvS - uč.str.15, PS str. 19 (2. sk.zítra)

 

ČT 5. 11.

M - S: uč.str. 35/3

       V: uč. str. 35 1abcd

VV - Ježek - nakresli ježka. Podobným způsobem, pomocí tuše nebo fixy, ho vyzdob a dokresli pozadí. 

PÁ - 6. 11.

M: zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EXswpEkCPcZAmJ6S09ZqZvUBSLj85c4tCYSfomBzXLpEPw 

ČJ:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EdgKEetZX69BqdD-ldPF4wEBkXWO1WAb0z9YkHVx9c_6cg

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ETjdSQECjDxKhpfs1hG5Tn4BpW3_MBi3eYYcjKgrGtUjgQ

Pro zajímavost...

 zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EZp2cDr1_HhDrzvHrGTKxJIBx1h79boMW4VJoetY2LDzfA

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ERGlsEyx6xBAozkWyKRA7SoBxvs6ZCSAikrWsas5YdrUQQ 

 

Tělesná výchova (Zímová, Mauer)

6.11. Proběhne hodina TV/KARATE online v aplikaci TEAMS třetí vyučovací hodinu tj. 10:00 - 10:45

 

Prázdninové úkoly 26.10. - 30.10.

Čj - zpaměti řadu vyjmenovaných slov po B - uč. Čj str.31

M - procvičování násobilky v oboru 0-60 zpaměti

ČvS - PS str. 18/2 (skupiny nevytváříme, ale děti si mohou v Teams pomáhat a spolupracovat)

Každý si vybere jednu ze sousedních zemí, vytvoří na A4 nebo A3 plakát podle zadání. Můžete doplnit zajímavostmi, fotkami, kresbami.

 

www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-pomuze-prirucka-i-komiks https://koronavirus.mzcr.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni/ https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-prace-s-detmi-covid-19.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus https://www.zspouchov.cz/files/1452_jak-mluvit-s-dtmi-o-koronaviru-final.pdf https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/oddeleni-klinicke-psychologie/jak-mluvit-s detmi-o-koronaviru https://psych.fss.muni.cz/media/3219193/jak-mluvit-o-soucasne-situaci-s-detmi.pdf

 

Distanční výuka 19.10. - 23.10.

Vážení rodiče,

kdo má zájem o práci v individuální skupině, může se přihlásit do skupiny na Teamsu pod názvem Asistence 3.B. Je to zejména pro děti, které mají doporučenou podporu asistenta pedagoga, ale ráda uvidím i ostatní děti, které potřebují procvičit nebo něco dovysvětlit. Schůzky budou probíhat po dobu distanční výuky vždy v pátek 2. a 3. VH.

Rozvrh se nemění, ale abyste ho měli blíž...

1. hod. 8.00 - 8.45

2. hod. 9.00 - 9.45

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 11.00 - 11.45

5. hod. 12. 00 - 12.45

Po 19. 10. v 8.00 třídnická hodina on-line

Aj - V : DÚ  sk.Lysenko 1)Napište do sešitu anglickou abecedu (A-Z)  2) Napište do sešitu barvy. 3) Ab (pracovní sešit) Ex.3 p.5 colour stars(vybarví hvězdy) podle návodu. 4) Ex.4 p.5 spojte slovo s číslovkou. 5) Napište do sešitu slovíčka A pen, an eraser, a table, a chair, a bag , a classroom, a teacher a nakreslíte vedle nich obrázek slovíčka.  6)Zahrajte si pexeso.  https://www.skolasnadhledem.cz/game/5464 
 7)správně pojmenuj školní potřeby.    https://www.skolasnadhledem.cz/game/5439    https://www.skolasnadhledem.cz/game/6390 8)Klikní na slovo a přetáhni na správný obrázek.  https://www.skolasnadhledem.cz/game/5438

Čj - S: PS str. 19

       V: stránka v písance, PL - soubory jsou v OneDrive, abyste je nemuseli tisknout. Můžete je stáhnout, vyplnit a poslat. Komu se lépe pracuje na papíře, může jak je zvyklý. Je to hlavně pro děti, které nemají tiskárnu. 

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EdCQ1MC2WARGm4hiDuU4uZ0B7ushPMlEC1Vs5qFRAu7Sug

 

Út 20. 10.      

 M: S: PS str.24

      V: učebnice str. 10/1 abcd do sešitu, PL hzsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EUflqpfqw7FEhiezm5gfshIBa936WG__t8AJr6mWdj-u4g

 ČvS zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EV63S9rQ1sVNhoPZiQbVyXgBztJcqx7Kq_TSoB_0uwy4hA

 

St 21. 10.

Aj - odevzdat dú do 01.11.20 sk.Lysenko1)Přepište do sešitu číslovky Pb Ex.3 p.11(11- eleven,12- twelve ....-20) a naučte se jejich psaní. 2)Přečtěte si básničku Pb Ex.3 p.11.3) Ab (pracovní sešit) Ex.1 p.5, Ex.6p.6(napište jména The Family Star He is ..(Max)...,She is..(Ann... ) Ex.1 p.10 Napište slovíčka školní potřeby,Ex.3p.11, napište číslovky ,Ex.4 p.11 přečtěte si věty a vybarvíte číslovky podle návodu.

Čj - S: PS str. 20

        V: uč. str. 26/3 do sešitu,  PL zsmeteocz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ET2lxbTOgohBrbnAZ4q209MBz2F7JH2aR8fXoAuQdV5NRw

 ČvS - S: uč. str. 14, PS str.18 (druhá sk. zítra online)

 

Čt 22. 10.

 M - S: uč. str.17 

        V: uč. str.18/1,2 do sešitu, PL zsmeteocz-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/ESN58xiKBGVOifABPJGG4j8B2_TzIlU32NJmuNL3j9fA4w

Vv -   Nasbírej si barevné listy, pomaluj je vodovkami nebo temperou - pokus se namíchat stejný odstín jako je na listu. Listy otiskuj na papír do tvaru koruny stromu. Domaluj nebo pastelkou dokresli kmen a okolí stromu. Kdo nemá tempery ani vodovky použije frotáž pastelkou, listy vystříhá a nalepí.

 

Pá 23.10. 

Čj - PS str. 18

M -  zsmeteocz-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/helena_durchankova_zsmeteo_cz/EePy_841BVtIj5biz7JiFqwByDXna83ihZAMJ9adMGft3A

 Na vrátnici jsou připraveny učebnice, které jsem našla ve třídě. Přeji hezký týden.

 

Distanční výuka 14.10. - ?

Milí rodiče, opět nám nastává tolik oblíbená distanční a online výuka. Na rozdíl od jarních měsíců je povinná. To znamená, že žák musí vypracovat a odeslat vypracované úkoly. Distanční neznamená online. Pro ty z vás, kteří by se ještě přihlásit chtěli a zapomněli heslo, připomínám, že musíte kontaktovat správce sítě a to je pan zástupce Tomáš Pilař. Musíte však napsat mail se žádostí, aby měl zpětnou adresu nebo kontakt. Jakmile dáte resetovat heslo se zprávou pro správce, neukáže se kontakt a vše je velmi zdlouhavé a zdržující. Každý den je to několik desítek dotazů a vyhledávání kontaktů v bakalářích je zdlouhavé. Opatrujte se a pevné nervy.

On-line výuka platí podle rozvrhu z minulého týdne(viz.níže): sk1 - p.uč.Slancová

                                                                                             sk2 - p.uč Lysenko

 

Vážení rodiče a milí žáci,

dovolte mi informovat Vás o rozvrhu online hodin AJ skupina Lysenko A., které proběhnou od 19.10.20 – 23.10.20:

Třída 3B Pondělí 2 hod.(9:00-9:45) + Středa 1 hod. (8:00-8:45)

Hezký den.
S úctou
Lysenko Alla 

_________________________________

AJ - Slancová

ONLINE VÝUKA: pondělí 9:00 h + středa 8:00 h

Domácí úkoly: 

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EUtuAX3lxJpNp-skt0wAdukBnvtSI6tnzsomzCEwMxtdmw

 


 

St 14. 10.

Čj- PS str. 16, 17, uč.str. 24/ 2 do sešitu. Ke každému obrázku 2 věty s různým významem             obrázku.

ČvS - Uč. str 13 - nastudovat, PS str. 16,17 (druhá skupina zítra při online v 10.45)

Čt 15. 10.

M - S: PS str. 21,23

      V: uč. str. 9/1 do sešitu a,b,c,d 

Pá 16. 10.

Čj - PS str.13: Popis - svou oblíbenou hračku popiš do sešitu.

M - natrénuj násobky č. 6

S: samostudium - ti, kteří se nepřipojují k výuce online

V: všichni

To znamená, že úkoly označené S, obvykle děláme společně v online. Ti, kteří se nepřihlašují si je dělají samostatně a udělají si i úkoly pro všechny. 

Nabídka

 

12. 10. - 16. 10.

Milí rodiče, milé děti, zdravím v novém týdnu. Karanténa skončila, testy mám negativní a tak můžeme zase přiskotačit do školy. Děkuji za váš vzorný přístup k distanční výuce a věřím, že zase chvíli vydržíme. Všechno učivo druhého ročníku jsme zopakovali a potřebujeme také známky, takže si už tento týden něco napíšeme. Ve čtvrtek nás čeká náhradní termín akce Drop In - běžné závislosti, tentokrát ve škole. Přeji hezký týden.

Čj

Opakování probraného učiva. Význam slov. Prezentace deníků za září. Čtení - technika, porozumění. Zápis slov a vět v písance. Vlastní text - popis. Přepis, diktát.

M

+,- v oboru 0-100 v příkladech zpaměti i písemně(pod sebou). Procvičování násobilek 0-5. Slovní úlohy. Geometrie - dokončení z 2. ročníku.

ČvS

Naše vlast, běžné závislosti - akce Drop In.

 

 

Milí rodiče, milé děti, tak je zase všechno jinak. V pátek odpoledne jsem se dozvěděla, že nastupuji do karantény. Podle hygieny jsou dvě možnosti: 10 dní a test nebo 14 dní bez testu od posledního kontaktu. Protože většina dětí je bez přízaků, vůbec nečekáme, že by test vyšel pozitivně. Pokud nepotřebujete jít do práce, zvolte si raději druhou možnost. Nikomu nám nic není, přesto musíme do karantény. Pokud budete mít někdo dotaz, raději mi zavolejte. V pátek proběhlo zkušební vysílání ze školy, bylo fajn mít k dispozici tabuli. V příštím týdnu se budeme muset obejít bez ní, proto využijeme hlavně PS. Pracovat budeme podle rozvrhu, ale vzhledem tomu, že vysíláme z domova můžeme si časy trochu zaokrouhlit. Původní rozvrh je udělán tak, abych mohla v mezičasech být k dispozici škole. Děti, které půjdou do školy, budou pracovat na úkolech ze stránek třídy. Přeji všem hezký týden.

Rozvrh na příští týden - vysílání do třídy

1. hod. 8.00 - 8.45

2. hod. 9.00 - 9.45

3. hod. 10.00 - 10.45

4. hod. 11.00 - 11.45

5. hod. 12. 00 - 12.45

S - samostudium (ten, který není online) V - všichni - stejně jako na jaře  

PO 

ČJ - S:  PS 2. ročník str. 37. Kdo ji ztratil - ZDE , PS str. 11, uč. ČJ str. 10

       V: písanka jedna stránka

ÚT 

 M - S: PS str. 17, PL  ZDE, PL  ZDE

        V: PS str. 18

ST

Čj - S: PS 2.ročník str. 38. Kdo ji ztratil  - ZDE, PS str.12, uč.ČJ str. 14/5 (jen doplnit a                      přepsat)

       V: PS str. 13/ 16, 17

ČvS - PS str. 14, 15 (společně ve vysílání 1. sk.st.- 2. sk. čt.)

ČT

M - S: ZDE  ZDE   PS str.19

      ČvS: viz středa 1. sk.

ČJ - PS 2. ročník str. 39, 40. Kdo ji ztratil ZDE  ZDE

M - PS str. 20

Pro suplující a děti, které chtějí pracovat víc:

Trénování na PL (cokoliv ve skříni za katedrou nebo v materiálech v kabinetu), trénování sčítání a odčítání pod sebou, učebnice on-line, psaní příběhů, čtení v čítance, výtvarka, hudebka, čtení o Praze - uč. ČvS, dokument o Praze.

 

 

 

Milí rodiče, milé děti. Dnes jste dostali instrukce od hygieny, ze kterých vyplývá, že se některým z vás prodlužuje karanténa a někteří jste dnešním dnem karanténu začali. Někteří už absolvovali testy a mají je negativní, takže v pondělí se už ve škole uvidíme. Zbytek může dorazit v pátek 9.10. bez testů. V případě, že chybí víc než 50% žáků, začíná distanční výuka, která koresponduje s tím, co se děje ve škole. Proto jsem např. psala hudebku a motivační pohádku k výtvarce. Doma si samozřejmě zvolíte vlastní způsob jak se pobavit. V případě vysílání musí být přesný rozvrh, aby vedení vědělo, kdy vysíláme a je určen i počet odvysílaných hodin. Snad se nám podaří všechno skloubit tak, aby to fungovalo. Přeji všem pevné nervy.

Pá - zkušební vysílání  

8.45 - 9. 30 první skupina (podle AJ p.uč. Slancové)   

10.00 - 10.45 druhá skupina (p.uč. Lysenko)

Děti si připraví PS Čj, M a papír

S - samostudium (ten, který není online), V - všichni - stejně jako na jaře

S - M - PS str. 16, Čj - PS str. 10

V - písanka jedna stránka 

ČvS - kdo nemá hotovo str. 10, 11, 13

 

 

 

 

 

Rozpis pro distanční výuku:

Út 29.9.

Čj - PL   ZDE   

PS str. 8

čtení a převyprávění čteného

M - PS str.13 + cv. 4 do sešitu

Hv - nácvik písně Září (Uhlíř - Svěrák)

ČvS - PS str.12

St 30. 9.

Čj - PS str. 9, o diktát požádej ochotného dospěláka

M - PL  ZDE, PS str.14

ČvS - PS str.13

Čt 1. 10.

Čj - učebnice str. 10/2, 13/2

M - PS str. 15, PL ZDE

Vv - šípkový keř - důležitost šípkových keřů, text Zajíčkův svátek

Písanka  - jedna stránka

 

28. 9. - 2. 10

Milí rodiče, milé děti, zdravím v kratším týdnu. Vzhledem k případnému vyhlášení karantény je důležité, aby si děti nosily hlavní učebnice a pracovní sešity stále s sebou. Do školy si děti přinesou loňské PS český jazyk a matematika, abychom dokončili učivo z konce druhé třídy. Pokud se naše třída náhodou dostane do karantény, začneme vysílat v Teams, zkontrolujte si pro jistotu připojení. V současnosti bude on-line víc hodin, počet stanovilo vedení školy. Přesný rozvrh si stanovíme až v případě, že taková situace nastane. Dále v takovém případě budou opět úkoly tady na stránkách. Doufám, že se nám tato situace vyhne a že vše bude probíhat tak, jak má. Konzultace první středu v měsíci budou probíhat po dohodě on-line nebo po telefonu. Přeji hezký týden.

Čj

Tvrdé a měkké souhlásky, procvičování. Věta jednoduchá, souvětí - opakování. Opis, přepis, diktát. Čtení - technika, porozumění. Prezentace čtenářských deníků - září. Zápis slov a vět psacím písmem, práce v písance.

M

+,- v oboru 0-100, pamětně i písemně pod sebou. Slovní úlohy. Geometrie - učivo z loňského roku.

ČvS

Můj domov, místo, kde žiji.

 

 

                   nové uspořádání lavic                                                 nový koberec

ZÁKLADNÍ OKRUHY A KRITÉRIA HODNOCENÍ
ČESKÝ JAZYK
• Základní okruhy
• Věty podle postoje mluvčího – druhy vět
• Význam slov, slova stejného a opačného významu, podřazená – nadřazená - souřadná
• Tvrdé, měkké, obojetné souhlásky a vyjm. slova
• Párové souhlásky na konci i uvnitř slov
• Abeceda
• u – ú – ů
• slovní druhy
• jména obecná a vlastní
• věta jednoduchá, souvětí
• Sloh – popis, vypravování
• Hlasité i tiché čtení s porozuměním


• Kritéria hodnocení
Minimálně 2 testy za pololetí s hodnocením v %, převedených na známky
Pamětná prezentace naučené poezie
Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku a prezentace knihy za pololetí
Vedení sešitů, pracovních sešitů, písanky, portfolia
Plnění individuálních a skupinových úkolů
Domácí příprava hodnocena pozitivně
Aktivní přístup k plnění zadané práce písemné i ústní

MATEMATIKA
Základní okruhy
• Obor 0 – 1000 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše, zaokrouhlí)
• Sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
• Násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek, násobení a dělení mimo obor násobilky
• Slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
• Orientace v čase (den, hodina, minuta, sekunda), čtení časových údajů z hodin
• Rýsování a měření úsečky (cm, dm), jednotky délky a jejich převody
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů (přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, čtyřúhelník, mnohoúhelník, kvádr, jehlan, kužel, válec


Kritéria hodnocení
Minimálně 2 testy za pololetí s hodnocením v %, převedených na známky
Vedení sešitů, pracovních sešitů a portfolia
Plnění individuálních i skupinových úkolů
Domácí příprava hodnocena pozitivně
Aktivní přístup k plnění zadané práce písemné i ústní


ČLOVĚK VE SVĚTĚ

Základní okruhy
• Škola
• Domov
• Náš svět
• Vánoce
• Podmínky života
• Život v přírodě
• Zdraví

Kritéria hodnocení
Minimálně 2 procentní testy za pololetí
Vedení sešitu, pracovního sešitu a portfolia
Plnění individuálních i skupinových úkolů
Aktivní přístup k plnění zadané práce ústní i písemné
Účast na kulturních a mimoškolních akcí třídy a školy

Hudební a výtvarná výchova
aktivní účast v hodinách
plnění individuálních i skupinových úkolů
aktivní přístup k plnění zadané práce
příprava na hodinu (pomůcky)
udržování pořádku na pracovním místě


Kritéria hodnocení TV
Výborně – Žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.


Tělesná výchova
Povinné pomůcky: 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
náhradní ponožky (starší ročníky)


Společná kritéria hodnocení
Pro hodnocení žáků se v průběhu klasifikačního období používá pětistupňová klasifikační stupnice s pomocnými znaménky ( + ,- ) dle uvážení vyučujícího doplněná různými symboly (odměny razítky, obrázky – kladná motivace). Známky za práci v hodině, referáty, kontrolní cvičení, apod. mají poloviční váhu oproti testům na %. Na vysvědčení jsou žáci hodnoceni známkami bez pomocných znamének. Výsledná známka na vysvědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli.
Procenta / známka:
- 100-95 % 1 100-90% 1
- 94-90 % 1- 89-75% 2
- 89-80 % 2 74-51% 3
- 79-75 % 2- 50-25% 4
- 74-60 % 3 24-0% 5
- 59-51 % 3-
- 50-34 % 4
- 33-25 % 4-
- 24 - 0 % 5

Vedlejší:
¦ připravenost na hodinu (pomůcky)
¦ vedení pracovních i ostatních sešitů a portfolia
¦ aktivita v hodině
¦ udržování pořádku na pracovním místě
¦ samostatná práce, práce ve dvojici, produktivní práce ve skupině
¦ domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka

 

 

Milí rodiče, milé děti, tak už je to konečně tady. Jdeme do školy - hurá. Sejdeme se v úterý 1. září v 8 hodin v naší třídě. Společně strávíme jednu hodinu, pak můžete odcházet s rodiči domů. Kdo půjde domů sám, musí mít lísteček. Pokud budete chtít obědvat, oběd si přihlaste, protože jsou pro všechny odhlášeny. Budou se vydávat od 10.00 - 11. 00 hodin. Děti dostanou formuláře, které je potřeba vyplnit a následující den odevzdat. Během školní docházky musíte mít v tašce roušku. Děti budou potřebovat zámečky ke skříňce a nejméně dva klíčky. Další potřebné informace budou následovat v průběhu příštího týdne. Pokud budete mít jakékoliv dotazy kontaktujte mne telefonicky. Moc se těším, že se po tak dlouhé době uvidíme. Vaše úča Helena

Třídní schůzky a konzultace: V letošním roce (do odvolání) budou probíhat třídní schůzky a konzultace on - line v Teams. Protože někteří nemají přístupy, termín prvních schůzek bude ve čtvrtek 3. 9. v 17. 00 hod. venku ed školou. 

 

7. -11. 9.20

Milí rodiče, milé děti, tento týden se rozdělíme. Skupina dětí, které nejedou na školu v přírodě, se budou učit s paní asistentkou. Každý den do 11.40 hod. Sledujte také týdenní plány na hlavní stránce školy. Přeji krásný týden

Odjezd na ŠvP  

Sejdeme se na parkovišti v 8.00 hod. odjezd v 8.30 hod.

K odevzdání u autobusu v obálce: Bezinfekčnost s datem odjezdu, léky s popisem, návod k dítěti, 200 Kč, předepsané pohledy, popř.kapesné, kdo neodevzdal potvrzení od lékaře a pro zdravotníka.

Batůžek: Svačina, pití, sáček, bačkorky. Kdo potřebuje Kinedril, nezapomeňte na cestu zpátky.

Kufr: Obsah dle doporučení a vlastního uvážení.

 

14. - 18. 9.

Milí rodiče, milé děti, zdravím v novém týdnu. Bez úhony jsme přežili školu v přírodě, všichni jsme se z poklidu Jizerských hor vrátili do Prahy a opět potřebujeme roušky. Je potřeba, aby děti měly v aktovce 2 náhradní. Ve třídě je zatím nepotřebujeme, ale při přecházení do jiné třídy nebo jídelny jsou nutné. Na oběd budou naše děti odcházet ve 13.05 hod., přizpůsobte, prosím, jejich vyzvedávání. Na ŠvP jsme vzhledem k situaci nejeli na žádný výlet a proto neplatili vstupné. Utratila jsem peníze jen za odměny(skřítkové nakupují na dluh) a zmrzliny. Zbylo 100,- Kč na dítě, které jim zítra vrátím. Děkuji vám všem, že děti byly na školu v přírodě vybaveny a nikomu nic nechybělo, a to včetně dokumentace. Všechno jsme snědli a vypili, zbyly nám jen jedny sušenky, tyčinky a jablíčka. Sníme si to zítra ve škole. Všechny fotografie jsou na WhatsAppu a také je nahraju na CD. Přeji hezký týden

Pomůcky:

555,- Kč za pracovní sešity 

180,-Kč na kopírování

Byla bych moc ráda, kdyby měly děti peníze přesně(nemám z čeho vracet).

Povinné pomůcky od tělocvikářů: 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
​náhradní ponožky (starší ročníky)

Ostatní pomůcky (sešity, výtvarka, Aj - sešity) nakoupím z třídního fondu. Připomínám čtenářský deník (kdo nebyl na třídní schůzce).

 Prázdniny:

• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
• V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
• Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Český jazyk

Opakování z druhého ročníku - hláska, slabika, slovo, věta. Velká písmena. Zápis slov a vět psacím písmem. Vyprávění a psaní příběhu. 

Matematika

Násobky čísel 1-5, opakování. +,- v oboru 0-100.

ČvS

Škola, jsme kamarádi.

 

 Malá ukázka.....

 

Ještě zámečky...

 

21. - 25. 9. 

Charitativní akce - Srdíčkové dny 21. -22. 9.
magnetky, náramky, kolíčky za 30 Kč záložky, odznáčky za 35 Kč 3D pravítka za 25 Kč

Milí rodiče, milé děti, tento týden se budeme stále věnovat opakování učiva druhé třídy. Zatím jsem neznámkovala nebo dávala jen jedničky. Postupně se začneme hodnotit všemi známkami. Při vybírání peněz na kopírování a pracovní sešity už mám z čeho vracet, takže děti nemusí mít přesně. Děkuji všem, kteří v začátcích připravili peníze akorát. Přeji hezký týden.

Český jazyk

Tvrdé a měkké slabiky - opakování. Čtení s porozuměním - usuzování z textu, předvídání, záměr autora. Určování hlavních postav, linie příběhu. Zápis slov a vět psacím písmem, práce v písance. 

Matematika

+,- v oboru 0-100, přičítání a odčítání jednociferných i dvouciferných čísel. Slovní úlohy - zápis.

ČvS

Doprava, bezpečně do školy.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana