3.C

20. 6. 
V pátek 23. 6. se koná praktická část akce Cesta do pravěku, kterou pořádá DDM
 Monet.Hledání trilobitů se bude konat v Radotíně.  Děti se obléknou do staršího oblečení, které mohou event. ušpinit a budou mít pevné boty. S sebou budou mít děti pouze batůžek se svačinou a pitím a 2 přestupními jízdenkami na MHD (kdo má, bude mít průkazku MHD). 
Sraz před školou je v 7, 45, návrat v 13,15 - 13,30 hod. 
Akce bude hrazena z třídního fondu.

 
 
18. 6. 

Informace ke ŠD v příštím školním roce 2017/2018

Pro zařazení Vašich dětí do ŠD v příštím školním roce je třeba

napsat písemnou žádost o přijmutí do ŠD. Na tuto žádost není

žádný formulář, může být napsána ručně nebo na PC a

podepsána. Je nutné napsat důvod, pro který by mělo být

Vaše dítě do ŠD zařazeno. Toto opatření je z důvodu většího

počtu mladších dětí. Žádost musí být odevzdána do 23. 6. do

krabičky na recepci.
 
 
15.6.
Od příštího školního roku je opět povinné plavání (celkem 40 hodin za první stupeň). Znamená to tedy, že plavat budou všechny děti, kterým to lékař nezakáže (a potvrzení nedoloží).
Čtvrťáci budou plavat v prvním pololetí hned od září.
Je zajištěn bazén na Zeleném pruhu . Pokud vyjde rozvojový program, měli bychom to i s hrazenou dopravou z grantu (event. rodiče)
4.A a 4.C budou plavat pátky 11.20 – 12.10.
Dopravu by měl zajišťovat DPP (jde o 6 km jedna cesta ). Plavat začneme v prvním zářijovém týdnu, aby se vše stihlo, tedy v pátek 8.9.
Pokud víte, že se Vaše dítě nebude moci kurzu plavání ze zdravotních důvodů účastnit, sežeňte si potvrzení ještě před prázdninami, protože hned po prázdninách se musí nahlásit přesný počet plavajících dětí. Na shánění nějakého potvrzení už nebude čas. Zároveň však znovu upozorňuji na to, že plavání je povinné!
 
 
Vítání jara
 
 
 
 
 
Rozloučení se zimou

 
 
 
 
Jarní útok VŠÍ!!!

Bohužel musím OPĚT informovat o výskytu vší v naší třídě. Prosím o důkladnou kontrolu vašich dětí a v případě pozitivního nálezu těchto parazitů vás žádám o okamžitý protiútok těmto parazitům. Jakmile bude váš boj vyhrán, prosím o zaslání potvrzení, že je dítko v pořádku. Veškeré informace o správném postupu naleznete na nástěnce v EŽK.
 
Království Slunce
 
 
  
 
 
Jak jsme (tedy děti dělaly) valentýnky
 
 
 
 
 
 
 
 V pondělí děti navštívily KC 12, kde viděly představení O velrybě Lízince, doufám, že si budou vše pamatovat, aby mi mohly pohádku vyprávět.
 
  
 
 
 
 
V týdnu od 13. 2. do 17. 2. budou děti pracovat se suplujícím
 
pedagogem, z důvodu mé pracovní neschopnosti podle plánu,
 
který jsem zaslala a dětem připravila.
 
Děkuji za pochopení
 
 
I v nové roce pracujeme ve skupinách a musím děti pochválit, že již téměř bez zbytečného dohadování :-)
 
 
 
 
 
 
 
 
Do nového roku 2017 přeji všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
J-E
 
 Milí rodiče, trošku se zpožděním, ale přeci jen před koncem roku 2016, vám chci ukázat několik momentů z naší společné práce ve třídě. :-)

Učíme se pracovat ve skupinách
 
 
 
A přišel halloween 
 
S Halloweenem přišel podzim a podzimní tvoření
 
Také jsme se zapojili do soutěže "72" a vypracovali jsme plakáty, jak se chovat v lese, abychom si naše lesy chránili.
 
 
 
 
Pochopitelně jsme se také dopravně vzdělávali
 
 
 
A to už se nám pomalu blížily vánoce a třídní besídka, která zakončila předvánoční čas školní
 
 
Velká třídní hostina :-)
 
 
 
 
 
 
 
 Z důvodu vánočních dílen (3. - 6. VH) na 2. stupni se ruší středeční kroužek informatiky s p. uč. A. Cihlářovou.
 
 
 
VŠI V NAŠÍ TŘÍDĚ!!
Bohužel vás, milí rodiče, musím informovat o výskytu vší v naší třídě. Prosím o důkladnou kontrolu vašich dětí a v případě pozitivního nálezu těchto parazitů vás žádám o okamžité vyhlášení války těmto "zvířátkům". Jakmile bude váš boj vyhrán, prosím o zaslání potvrzení, že je dítko v pořádku. Veškeré informace o správném postupu naleznete na nástěnce v EŽK.
 
21.9. a 22.9. srdíčkové dny
 reflexní srdíčka 35 Kč, magnetky 30 Kč, náramky 30 Kč, dárková káva 40 Kč
 
 22.9.proběhne Sportovní den od 8.00 - 12.35. - sportovní oblečení a obuv. Neučí se.

V pondělí 19.9. navštíví naše třída mobilní dopravní hřiště ( 9.00 - 10.00 - 2. vyuč. hodina  - AJ ). Cena za žáka 50Kč je hrazena z třídního fondu.
15. 9. 
Vážení rodiče, ráda bych vám poděkovala za výbornou spolupráci a včasné zaplacení finančních obnosů. Platbu za pracovní sešity a kopírování jsme zaplatili kanceláři školy. Sešity pro děti, jak víte, byly také zaplaceny a zbylá částka za každé dítě jde do třídního fondu. Podrobnosti  a předložení účtů si můžete vyžádat v rámci konzultačních hodin.
Dále bych vás chtěla informovat, že z mé strany nelze, bohužel, zatím vkládat nic do EŽK, protože se nemohu přihlásit. Doufám, že problém bude brzy odstraněn. Děkuji za pochopení
J-E 
 
14. 9. 
Společnost Ecobat vyhlašuje v rámci školního vzdělávacího programu Recyklohraní
Velkou podzimní sběrovou soutěž škol
Kdy: 22.8. – 15.11. 2016
Čeho: Sběr baterií a drobných elektrospotřebičů
Kde: Ve vestibulu školy – červený kontejner nebo sběrné krabičky ve třídách
Školy za sběr získávají body, za které pořizujeme pomůcky na Tv nebo do družiny.
Podpořte evropský den recyklace baterií (9. září) a zapojte se společně s námi! 
Věděli jste, že z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi? Baterie však představují i riziko pro životní prostředí.
Časem se z nich začnou uvolňovat některé toxické látky a mohou tak znečistit spodní i povrchové vody. Pokud se dostanou spolu s komunálním odpadem do spalovny, mají negativní dopad i na kvalitu ovzduší…
 
  
Vážení rodiče / zákonní zástupci,
naše škola se zúčastní dopravní hry “Oblékáme hada Edu”. Jedná se o zábavnou a efektivní kampaň pro základní školy k podpoře udržitelného cestování jako je chůze, jízda na kole, cestování veřejnou dopravou nebo spolujízda pro cesty do školy.
Hry se můžete zúčastnit také vy! Pomozte prosím Vašemu dítěti cestovat do školy udržitelným způsobem (pod dohledem nebo samostatně). Umožněte mu jít pěšky, jet na kole, použít veřejnou dopravu nebo spolujízdu autem s kamarádem místo individuálního dojíždění autem. Dovolte dětem zažít různé způsoby cestování do školy, možná to pomůže také Vašemu zdraví nebo dokonce ušetří nějaké peníze za cestování!
Naše škola se zúčastní hry od  19.9. do 30.9.
Proč se zapojit?
• Vaše dítě hraje tuto hru společně s jeho kamarády ve škole.
• Vaše dítě bude cestovat do školy zdraví prospěšným způsobem.
• Vaše dítě se naučí cestovat do školy bezpečně a udržitelně.
• Vaše dítě se naučí cestovat samostatněji.
• Hra může pomoci snížit dopravní zácpy v blízkosti školy. 
• Pomůžete tím udělat prostředí kolem školy bezpečnější. 
• Hra je zábavná pro Vás i Vaše dítě! Na konci hry čekají na děti zajímavé odměny.
O co se jedná?
Každý žák, který bude v průběhu kampaně cestovat do školy udržitelným způsobem, získá za daný den samolepku – “puntík”. Za udržitelné způsoby cestování je považována chůze, jízda na kole, autobusem, tramvají/metrem/vlakem nebo s využitím spolujízdy. Všechny samolepky se postupně lepí na velký plakát s dopravním hadem Edou, který je vyvěšen v naší škole. Cíl školy je splněn ve chvíli, kdy je celý had pokryt samolepkami. Jakmile se podaří hada polepit celého, žáci získají odměnu za splnění školního cíle kampaně.
Naše škola si dala za cíl zvýšit podíl udržitelných cest do školy o 15 %. Pomozte nám, prosím, tohoto cíle dosáhnout.
Více informací o hře naleznete na stránce: www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic
 
6. 9. Dnes byly rozdány dětem následující formuláře, které vámi vyplněné, přinesou děti do školy nebo vy na TS:
·         Zápisní lístek do ŠD
·         Posudek zdravotní způsobilosti dítěte - samozřejmě přinesou děti až po návštěvě lékaře
·         Aktualizace kontaktních údajů zákonných zástupců
·         Informovaný souhlas
Dále byly rozdány:
·         Omluvný list, kde je na zadní straně pozvánka na TS. Prosím o zatržení účasti a podpis. Děti předloží zítra ke kontrole.
·         Rozvrh hodin pro potřebu dětí.
Na zítřejších TS bude vybírána částka 1500,-Kč dle již zveřejněné informace na stránkách třídy.
 
1. 9. 2016
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17
Podzimní prázdniny – středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny – od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017, vyučování začne v úterý 3. ledna 2017
Pololetní prázdniny – pátek 3. února 2017
Jarní prázdniny – od pondělí 13. března do pátku 17. března 2017
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
Ukončení školního roku – pátek 30. června 2017
Hlavní prázdniny – od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017

DALŠÍ DNY VOLNA
ředitelské volno čtvrtek 1. a pátek 2. září 2016
st. svátek středa 28. září 2016
st. svátek pátek 28. října 2016
st. svátek čtvrtek 17. listopadu 2016
ředitelské volno pátek 18. listopadu 2016
st. svátek pondělí 17. dubna 2017
st. svátek pondělí 1. května 2017
st. svátek pondělí 8. května 2017
 
 
Rozdělení do skupin AJ se děti dozvědí v pondělí nebo v úterý. Sešity a pomůcky na Aj prosím potom pořiďte dětem jednotlivě, protože paní učitelky mají různé požadavky. Nebudu zahrnovat do nákupu pro třídu.
 
Vyučující Alexandra Cihlářová - Pomůcky pro Anglický jazyk 2016/2017:
1x sešit (tlustý, linkovaný), desky na A4 + folie, kam budeme zakládat nakopírované materiály.
 
Vyučující Jitřenka Malíková - Pomůcky pro Anglický jazyk 2016/2017:
3x sešit 523, pastelky, lepidlo
 
Vyučující Petra Ehlenová – Pomůcky pro Anglický jazyk 2016/2017:
2x sešit 523, plastové desky závěsné, na vkládání euroobalů (bude ukázáno na třídní schůzce)
 
 
 30. 8. 2016
"První úkol :-)"
Děti si na první den přinesou předmět, který jim bude připomínat místo, které o prázdninách navštívily, event. něco, co jim připomene nějaký prázdninový zážitek.

 

V pondělí 5.9. je pouze 1 vyučovací hodina – konec tedy v 8.45 hod. Dejte prosím dětem lísteček, že po této vyučovací hodině mohou odejít samy domů. Kdo mi lístek nedá, zůstane se mnou ve třídě. ŠD začíná se svou činností až v 11.40. V úterý a středu budou 4 vyučovací hodiny. V úterý se také budou rozdávat učebnice – děti si už vezmou školní aktovky a mohou začít nosit všechny pomůcky na Vv a Tv.
Ve středu  od 10.00 pojedeme podle rozvrhu, ale budeme  končit v 11.40 hod.
Od čtvrtka 8.9. se začne učit podle rozvrhu v celé délce vyučování.
 
 
Třídní schůzky se budou konat ve středu 7.9. od 17.00 hod.
Zvu Vás srdečně na třídní schůzky, které jsou vždy na začátku každého nového školního roku ty nejdůležitější . Budete informováni podrobně o učebnicích a práci s nimi, předám vám hesla k elektronické žákovské knížce (už nebudeme mít ŽK v tištěné podobě), seznámím vás s novou podporou čtenářské gramotnosti – Včelka a metodami kritického myšlení, s volbou do školské rady, budeme zde také vybírat peníze na pomůcky,…  .
 
                                                                   těším se na vás i na vaše děti
                                                                                                                 BohumilaJanhubová
 
 
Vážení rodiče, vítáme Vás po prázdninách na stránkách naší třídy,nyní už 3.C.
 
Začneme připomenutím předběžných informací pro nový školní rok 2016/2017.
  
Školní rok začíná v pondělí 5. 9. 2016, další organizace prvního dne šk. roku a prvního týdne budou průběžně doplňovány.

 Učebna zůstává stejná jako minulý rok.

Pomůcky:
Sešity budou objednány hromadně.
Další: obaly na sešity a knihy • pravítko (NE OHYBATELNÁ PLASTOVÁ PRAVÍTKA, ALE KLASICKÁ S POČÁTEČNÍ nulou), pravoúhlý trojúhelník s ryskou, kružítko, tužka č. 1, 2 a 3, guma, 2 pera, pákový šanon se 100 euroobaly
TV : sáček na cvič. úbor, tričko s krátkým rukávem, krátké kalhoty, cvičky
VV: vhodné nůžky, lepidlo „Herkules“, tyčinkové lepidlo, vodové barvy, paleta na tempery (NUTNÁ), kelímek na vodu, temperové barvy, plochý, kulatý (tenký a silný) štětec, hadřík, barevné křídy, tuš černá + seříznutá špejle, pastelky, voskovky (NUTNÉ), 5 ks špejlí, podložka na ochranu lavice (nejlépe starý pogumovaný ubrus – NUTNÉ), pracovní oblek (stará košile s dlouhým rukávem), nenosit po částech, přinést najednou a mít podepsané! - vše umístěné v kufříku s funkčním zavíráním!(NUTNÉ) slovem nutné jsou označeny věci, které některé děti po celý rok neměly.
Čj -  mimočítanková četba ve škole – Děti z Bullerbynu, Lovci mamutů – čtení zahájíme uvedenou první knížkou a využijte prosím dobu prázdnin k opatření těchto knih. 
Hygienické potřeby   -  papírové kapesníkybude mít každé dítě SVÉ a u sebe
Pomůcky pro Anglický jazyk 2016/2017 - vyučující Alexandra Cihlářová:
1x sešit (tlustý, linkovaný), desky na A4 + folie, kam budeme zakládat nakopírované materiály.
 Pomůcky pro Anglický jazyk 2016/2017 - vyučující Jitřenka Malíková:
 3x sešit 523, pastelky, lepidlo

 
Na začátku šk. roku počítejte s následujícími výdaji na (částky jsou pouze orientační dle loňského roku – bude upřesněno před třídními schůzkami, kde se peníze budou vybírat):
* Kopírování materiálů - 300,- Kč
* Pracovní sešity – 500,- Kč
* Sešity – 220,- Kč
* Třídní fond – 1. pololetí 500,- Kč
 
Přibližná celková částka 1520,- Kč

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana