3.C

Červen

Skupinové fotografie ze dne 3.5.

heslo: Baštová

https://morris-media.smugmug.com/VaclavHodina/ZŠ-Meteorologická/ZŠ-Meteorologická-2018/3C/n-HDL9ML/ 


Plán na 25.6 - 29.6.

Čeká nás POSLEDNÍ školní týden! Budeme ještě trochu procvičovat a opakovat, ale hlavně uklízet, odevzdávat, odnášet domů...a těšit se na prázdniny.

V PO 25.6. vyučování normálně včetně AJ, konec dle rozvrhu ve 12.35 hod.

V ÚT odevzdání učebnic do skladu, konec už v 11.40 hod. Následuje ŠD.

Ve ST 27.6. školní výlet do Ostré nad Labem. Odjezd v 8.00 hod. z parkoviště, návrat tamtéž kolem 14. hodiny. Děti mohou rovnou odejít s rodiči. Kdo bude chtít jít domů sám bez doprovodu, MUSÍ MÍT LÍSTEK OD RODIČŮ. Ostatní budou předáni do ŠD.

Ukázalo se, že doprava bude stát o 30 Kč více, takže tuto sumu dovyberu po neděli. Celková cena výletu bude tedy 280Kč.

ČT 28.6. - vyučování končí v 11.40 hod. Děti půjdou normálně do ŠD.

PÁ 29.6. - rozdání vysvědčení, rozloučení a HURÁ NA PRÁZDNINY!

Všem rodičům děkuji za spolupráci a přeji krásné týdny plné radosti z dětí a s dětmi. 

Zdenka Baštová. 


 Pondělí 18.6. na Vyšehradě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plán na 18.6 - 22.6.

Hned v PO vyrazíme na Vyšehrad. Ráno se sejdeme normálně ve třídě. S sebou v batůžku tužku, blok nebo papíry s pevnou podložkou, jídlo a pití na celé dopoledne, čip na oběd. Návrat do školy cca ve 12.30 hod. Následuje oběd ve ŠJ a odpolední družina.

Ve ST si napíšeme test z ČvS: Dělení živých organismů na 3 skup., stavba těla hub, rozdíl mezi dřevinou a bylinou, rozdíl mezi kvetoucí a nekvetoucí rostlinou, polní plodiny (skupiny), 2 skupiny živočichů,, zástupci ryb, obojživ., ptáků, plazů a savců, zástupci býložravců, masožravců a všežravců, vývojové fáze člověka, naše tělo (vnitřní orgány), lidské smysly.

Ve všech předmětech budeme opakovat, procvičovat...


Plán na 11.6. - 15.6.

Ve všech předmětech budeme opakovat probrané učivo. Ve ST 13.6. si napíšeme závěrečný test z ČJ (obsah testu viz. minulý týden). Nebude žádná mimoškolní akce. 

Budu vybírat 250 Kč na školní výlet do Ostré nad Labem (Botanicus). 


Plán na 4.6. - 8.6.

Nečeká nás žádná mimoškolní akce. Budeme se připravovat na závěrečné testy. Matematiku si napíšeme ve ČT nebo PÁ, ČJ až v dalším týdnu.

ČJ: Odpovědi na otázky k danému textu. Oprava chyb v textu. Doplňovačka i/y. Určení slovních druhů ve větách. Rozlišení věty jednoduché a souvětí. Rod a číslo podstatných jmen. Osoba, číslo a čas u slovech. Podstatné jméno ve všech pádech.

M: Sčítání a odčítání do tisíce pod sebou i vedle sebe. Násobení a dělení. Slovní úloha se zápisem. Převody jednotek délky. G - přímky rovnoběžné, vodorovné, svislé, na sebe kolmé a svírající pravý úhel. 


Květen

Cyklojízda 30.5.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plán na 28.5. - 1.6.

- Ve ST 30.5. CYKLOJÍZDA. Zúčastní se přihlášené děti, ostatní budou fandit na trati.

- V PÁ 1.6. DEN DĚTÍ. Půjdeme do kina do OC Nový Smíchov na film V husí kůži. Cena 104,- Kč bude z větší části hrazena z výtěžku Vánoční hvězdy. Vybírat se bude 30,- Kč.

ČJ: Spojky. Opakování všeho, co už umíme o podstat. jménech. Stále všechna VS.

M: Dělení se zbytkem. Násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky. G: Děti budou potřebovat do školy jednoduché laciné kružítko. Budou se učit obratnosti při práci s ním.

ČvS: Jak rosteme a vyvíjíme se. 


UPOZORNĚNÍ A PROSBA RODIČŮM

Tento týden se v městské části Praha-Libuš a jejím blízkém okolí pokoušel neznámý muž navázat kontakt s dětmi, které byly na cestě ze školy domů.

Apelujeme na Vás, vážení rodiče, abyste dbali na bezpečnost svých dětí a poučili je osobně, jak se v této situaci zachovat.

Odbor správní a školství

Úřad městské části Praha-Libuš

 

--------------------


Plán na 21.5. - 25.5.

Čeká nás akční týden.

- V PO budou přezkoušeny děti, kterým se nedařilo při opakování polních plodin.

- V ÚT 22.5. půjdeme do Dropin v Těšíkově ulici na program primární prevence - zdarma.

- Ve ČT 24.5. Drum Circle 2 v KC 12 - vstupné 60,- Kč.

Čj: Denně procvičování všech VS a slov s předponami vy, vý. Předložky.

M: Dělení se zbytkem, převody jednotek délky - opakování, zkoušení.

ČvS: Čím se živí živočichové.


Projekt Zdravá svačina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plán na 14.5. - 18.5.

V tomto týdnu proběhne školní projekt Zdravá svačina. Mimoškolní akce nebude. Nebudou ani DÚ (až do čtvrtka), aby děti měly čas vytvořit list do "Zdravé třídní kuchařky".

ČJ: Podstatná jm. a slovesa-určování mluvnických kategorií. Příslovce.

M: Převody jednotek délky, násobení mimo rozsah malé násobilky-procvičování.

ČvS: Živočichové-pokračování. Polní plodiny + fotosyntéza-zkoušení.


Plán na 7.5 - 11.5.

Opět bude krátký týden-v PO 7.5. máme ředitelské volno a v ÚT 8.5. státní svátek.

ČJ: Slovesa-dokončení (infinitiv, zvratná slovesa, časování ve všech třech časech)

M: Násobení mimo rozsah malé násobilky (s rozkladem). Sčítání a odčítání do 1000 pod sebou. Slovní úlohy. Opakování jednotek času.

ČvS: Rostliny-dokončení. Živočichové. Zkoušení: str. 37-41 (velká zelená učebnice)  

 


Duben

Plán na 30.4 - 4.5.

Čeká nás krátký týden-v PO 30.4. máme ředitelské volno, 1.5. státní svátek.

2.5. Konzultační hodiny v obvyklém čase 16 - 17 hod.

Ve ČT 3.5. FOCENÍ TŘÍD Tentokrát budou možné i skupinky, ale děti musí mít v notýsku od rodičů napsáno, že si smějí objednat skupinku. Foto si potom všichni členové skupiny povinně zakoupí.

V tomto týdnu budeme procvičovat probrané učivo.


Plán na 23.4 - 27.4.

- Jarní úklid v ZŠ Meteo - viz letáček dole - všichni rodičo jsou zváni.

- 25.4. Zápis do 1. tříd - 9-18 hod.

- 26. 4. DEN ZEMĚ - akce v areálu školy a okolí - zdarma

ČJ: Procvičování všech VS-diktát, doplňovačka. Slovesa-určování základních mluvnických kategorií.

M: Násobení mimo rozsah malé násobilky-slovní úlohy. Sloučené početní operace bez závorek a se závorkami-připomenutí.

ČvS: Polní plodiny-pícniny, olejniny a textilní plodiny.Plán na 16. 4. - 20. 4.

V tomto týdnu žádná mimoškolní akce. V ÚT budou děti psát test z ČvS. DÚ začnou až ve čtvrtek.

Čj: Slovesa-seznámení s mluv. kategoriemi u sloves. Podstatná jm.-určování pádů ve větách.

M: Jednotky objemu. Jednotky délky-opakování, převody. Procvičování probrané látky.

ČvS: Polní plodiny. Léto na poli. Části kvetoucích rostlin.


Pozor, změna!

Zítra, 10.4. 3. a 4. vyučovací hodinu, bude akce s DRAVCI na louce vedle školy. Cena 80 Kč.


Plán na 9.4 - 13.4.

Nebude žádná mimoškolní akce, ale čekají nás testy za 3. čtvrtletí.

Čj: Všechna VS použitá v diktátu a v doplňovačce. Slovní druhy-označování číslem. Vyhledání podstatných jmen a určování rodu a čísla. Nahrazení podstat. jmen zájmeny. Tvoření krátkých vět s dvojicemi slov-např. pil/pyl apod.

M: Sčítání a odčítání pod sebou. Násobení a dělení. Postupné sčítání a odčítání dvojcif./trojciferných čísel. Sčítání a odčítání "v hadovi". Slovní úlohy. G-konstrukce obdélníka pomocí trojúhelníku s ryskou (strany zadány v cm a mm).

ČvS: Součásti neživé přírody. Koloběh vody v přírodě. Vzduch. Znaky živé přírody. Rozdíly mezi savcem, ptákem a rybou. Pojem obojživelník. Trávení přežvýkavců a jejich zástupci. Zástupci hmyzu. Pojem parazit. Tajenka.


 

Plán na 2.4. - 6.4.

  - 2.4. - Velikonoční ponděli                                                                                                                           - 4.4. - STŘEDA - od 16 hodin budou konzultace a od 17 hodin třídní schůzka v naší třídě.

Čj: VS po Z. Seznámení se zájmeny.

M: Procvičování převodů jednotek délky. Dělení se zbytkem.

ČvS: Živá příroda - pokračování

------------

Všem rodičům i dětem přeji krásné a veselé svátky jara.

Zd. Baš.


Březen

Noc s Andersenem si děti opravdu užily. Bylo i divadlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plán na 19.3 - 23.3.

- V tomto týdnu bude dětmi dlouho očekávaná Noc s Andersenem.

ČJ: Procvičování všech probraných VS a slov příbuzných ve větách, doplňovačkách apod. Důraz na slova s předponou VY, VÝ. Zájmena.

M: Každodenní procvič. probraných početních operací (numerika). Jednotky délky, jejich převody, měření. Pravé úhly pomocí trojúhelníku s ryskou.

ČvS: Podmínky života na Zemi, voda (skupenství, koloběh vody v přír.)-malý testík. Rostliny-pokračování. 

------------

Milí rodiče,

chci Vám připomenout možnost výjezdu Vašeho dítěte na hromadnou ŠvP, pořádanou p. ředitelem. Čas se krátí, termín odevzdání závazných přihlášek je ke konci března. Informační leták najdete níže (2. půlka února). Přihlášku na požádání vytisknu.


Plán na 12.3. - 16.3. 

- Tento týden nebude žádná mimoškolní akce.

- Začneme pracovat na školním projektu Večerníček. Naše třída si vylosovala téma Krtek. Práce potrvají až do 23.3. Výsledky se budou prezentovat při Noci s Andersenem.

Čj: Vyjmenovaná a příbuzná slova po V. Procvičování VS - B, L, M, P, S v textech i doplňovačkách. Zápis vlastních vět. Podstatná jména - rod, číslo, pád. Přídavná jména. Čtení s porozuměním, práce s textem. Opis, přepis, diktát. Práce s básničkou. 

M: Sčítání a odčítání trojciferných čísel, násobení a dělení č. 0-10, násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky. Děti budou potřebovat trojúhelník s ryskou, budeme s ním pracovat příští týden.

ČvS: Živá příroda - houby, rostliny-společné znaky.


Pán na 5.3. - 9.3

Nebude žádná mimoškolní akce.

ČJ: Procvičování probraných VS. Určování zákl. mluvnických kategorií u podst. jmen (včetně pádů). VS po S - postupně.

M: Pokračování v početních operacích s trojcif. čísly. Slovní úlohy se zápisem (na známky).

ČvS: Království Slunce. Planety. 


Únor

Plán na 26.2. - 2.3

V tomto týdnu nebude žádná mimoškolní akce. Děti si napíší únorové testy na procenta. Začneme hned v pondělí.

ČJ: Oprava pravopis. chyb v textu. Doplnění i/y do slov (VS po M,L,B). Doplnění vhodných slov do vět. Tvoření vět s danými slovy. Malovaná čeština.

M: Násobení a dělení. Zaokrouhlování na stovky a na desítky. Číselná řada. Počítání v tabulce. Dvě slovní úlohy. Násobení a dělení čísla končícího jednou/dvěma nulami. Sčítání a odčítání pod sebou.

ČvS: Lidské výtvory (výrobky). Zboží. (Nestihli jsme v minulém týdnu, napíšeme si tento týden na procenta).píú)


Plán na 19.2. - 23.2.

V PO 19.2. Pražské pověsti v KC 12 (vstupné 60,- Kč)

ČJ: Procvičování VS po B, L, M, P. Podstatná jména-opakování. PÁDOVÉ OTÁZKY.

M: Přičítání a odčítání po desítkách s přechodem přes základ 100. Slovní úlohy.

ČvS: Lidské výtvory a zboží-opak., zkoušení. Teplo a světlo za Slunce.


Milí rodiče! 

Aby každý žák naší školy dostal možnost vyjet ven, nabízí pan ředitel hromadnou ŠvP. Věnujte proto pozornost vloženému letáčku. Pokud budete mít o akci zájem, napište mi to do notýsku a já obstarám závaznou přihlášku a pošlu po dítěti.

-----------

 Škola v přírode 2018 pro 2. - 5. ročník

KDY: 17. – 22. 6. 2018          (odjezd v neděli 17. 6. 2018 v 13:00 od ZŠ Meteorologická)

                                                (příjezd v pátek 22. 6. 2018 v 13:00 k ZŠ Meteorologická)

KAM: LDT Bílá skála u Číměře, okres Jindřichův Hradec (http://www.bilaskala.cz)

UBYTOVÁNÍ A ZÁZEMÍ: dřevěné chaty s palandami pro 4 osoby, zděné sociální zařízení s teplou vodou, klubovny v případě nepříznivého počasí…

JÍDLO: 5 x denně v areálu tábora (zděná jídelna), celodenní pitný režim zajištěn

LOKALITA: LDT Bílá skála leží v přírodní krajině, která je nazývána Českou Kanadou. Jak napovídá samotné přízvisko, okolí našeho tábora nabízí krásnou přírodní krajinu českého pohraničí. LDT Bílá skála je 3 km vzdálený od obce Číměř. Tábor je spojený s civilizací prostřednictvím obecní silnice, díky níž je tábor dostupný za každého počasí.  Tábor leží uprostřed luk a lesů a přímo v areálu je rybník, který je vhodný pro koupání.

PROGRAM:

-       Dopolední vyučování hravou formou

-       Odpolední sportovní a outdoorové aktivity (míčové hry, kolektivní sporty, atletika, dobrodružné hry v lese, koupání, výuka karate a sebeobrany, turistika…)

-       Večerní program – diskotéka, noční hra, vědomostní hry, oheň

CENA: 2.800,- Kč

PŘIHLÁŠKA A TERMÍN ODEVZDÁNÍ: Tiskopis přihlášky bude volně ke stažení na webu školy. Po jeho odevzdání Vám budou přiděleny platební údaje s Vaším variabilním symbolem. Prosíme zároveň o elektronické potvrzení účasti Vašeho dítěte na adresu třídního učitele. Termín odevzdání podepsané závazné přihlášky je do 31. 3. 2018 u paní Kleckerové.

PLATBA:       Termín zálohy je do 30. 4. 2018 ve výši 1.500,- Kč.

                        Termín doplatku je do 31. 5. 2018 ve výši 1.300,- Kč.

VÍCE INFORMACÍ K PROGRAMU BUDE SDĚLENO NA RADĚ RODIČŮ. V PŘÍPADĚ AKUTNÍCH DOTAZŮ, DŮLEŽITÝCH PRO VAŠE ROZHODNUTÍ, NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT ŘEDITELE ŠKOLY, MGR. J. KULIKA (REDITEL@ZSMETEO.CZ). 


Leden

Plán práce na 29.1. - 2.2.

Ve ST 31.1. poslední VH děti dostanou výpis pololetního vysvědčení. Ve ČT 1.2. škola normálně, v PÁ 2.2. pololet. volno. Následují jarní prázdniny 5.2.-9.2., takže ve škole se sejdeme až 12.2.

Čj: Procvič. VS po b, l, m a slov příbuzných. Podst. jm.-pokračování. Vyvození VS po P. 

M: Násobení pod sebou (písemné). Geom.-fialová učeb. 

ČvS: Koloběh vody v přírodě.

---------------

Program planetária děti velmi zaujal a byl výborným úvodem k tématu Sluneční soustava (ČvS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plán práce na 22.1. - 26.1.

Pololetní vysvědčení se blíží - v úterý bude pedagogická rada.

26.1. Planetárium - v tělocvičně školy - 60,-Kč.

———————

Čj: Procvičování VS po B, L, M a hlavně slov příbuzných - práce v obou PS. Podstatná jm. - vyhledávání, určování mluvnických kategorií (kromě vzoru a pádu). Život a dílo B. Němcové. Čtení pohádek.

M: Procvič. probraného učiva. Násobení mimo rozsah malé násobilky. Geom.-fialová učeb.

ČvS: Země je kulatá. Království Slunce.


Plán práce na 15.1. - 19.1.

Tento týden dopíšeme testy. Obsah jsem vypsala minule.

Čeká nás projekt prvního stupně " Náměstí a náměstíčka". Děti si nosí různě veliké krabičky, vyrobíme model. Nezapomínejte, prosím, pravidelně dětem prohlížet hlavu, občas se vyskytnou vši.

----------------

Čj: VS - M, procvičování ve větách i doplňovačkách. Práce v PS i HVS. Čtení textů a práce s porozuměním i usuzováním na základě vlastní zkušenosti. Pohádka jako literární útvar. Pohádky B. Němcové. Život a dílo B. Němcové.

M: Násobení a dělení 0-100 - automatizace. Násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky. Práce s trojcifernými  čísly. Slovní úlohy.

ČvS: Práce, povolání, koníčky.


Plán práce 8.1. - 12.1.2018 

Zdravím v novém roce. Koncem tohoto a začátkem příštího týdne si napíšeme pololetní testy. Budou podobné těm prosincovým. Zároveň bude probíhat častější hodnocení, aby měl každý možnost ještě vylepšit vysvědčení. Děti si mohou nosit knížky pohádek Boženy Němcové.

6. 1. Karneval v tělocvičně naší školy - 14 - 16 hodin - zábava, soutěže

9. 1. Preventivní program - náhradní termín - ve třídě zdarma

 

------------------

 

TESTY

Čj: Diktát na měkké a tvrdé slabiky, VS po B, L a slova příbuzná, slova podobně znějící s různým významem (blýská x  blízká), kořen slova, vytváření vět - byl x bil, párové hlásky.

M. +,- v oboru 0 - 100, číselná řada 0 - 1000, porovnávání, příklady se závorkou, slovní úlohy se závorkou i bez, násobení, dělení, rýsování a značení obdélníku.

ČvS: ČR - historie, sousední státy, znaky. Města a vesnice - rozdíly. Památky. Vánoce. Pravidla soužití.

 

UČIVO

Čj: VS po M a slova příbuzná v doplňovačkách i ve větách. Čtení a práce s textem. Opis, přepis, zápis vlastních myšlenek. Božena Němcová - život a dílo, pohádky.

M: Opakování, procvičování probraného učiva, mnohoúhelníky.

ČvS: Povolání, koníčky. Minulost, současnost.

 


Prosinec

Plán na 18.12. - 22.12.2017

Zdravím v posledním pracovním týdnu. Čeká nás prezentace čtenářských deníků, ale hlavně zábava. Ve středu se uvidíme na Vánoční hvězdě. Nezapomeňte přijít nakupovat výrobky, které děti usilovně tvořily. V pátek budeme mít besídku ve třídě. Děti si mohou přinést občerstvení. Aby nikdo neodešel smutný, tak si pro jistotu každý vylosoval kamaráda, kterému připraví dárek. Přeji Vám i dětem krásné Vánoce a úspěšný příští rok.

19. 12. Sportovní den - 3. - 5. ročník 

20. 12. Vánoční hvězda - 15. 30 hod.

22. 12. Rozloučení ve třídě

21. 12. Výlet: 7.30 - přistavení autobusu ke škole

                     7. 40 - odjezd

                     9. 15 - 14. 00 program

                     16.00 příjezd ke škole

 

Časy jsou orientační. Nezapomeňte děti teple obléci, vybavit je svačinou a pitím. Oběd jsem všem odhlásila. Mohou si vzít drobné kapesné. Kdo potřebuje kinedril, tak ho ráno užije doma a na cestu zpět ho musí mít v batůžku.


 Mikulášské nadělování

5.12.2017

A čerti ani letos nikoho neodnesli! 


Vánoční merenda

4.12.2017

  

 

 


Plán na 11.12. - 15.12.

Čekají nás testy na procenta a musíme zvládnout i vánoční dílnu. S rodiči, kteří byli tak hodní a rozhodli se vyrábět s námi, se domluvím hned v PO telefonicky.

Čj: diktát, doplňování krátkých/dlouhých u, dě tě ně bě pě vě mě, párových souhlásek. Určit, zda jde o větu jednoduchou či souvětí. Slova jednoznačná, mnohoznačná, lichotivá, hanlivá a neutrální. Kořen slova, příbuzná slova. VS po B.

M: +, -, :, x, počítání se závorkami, slovní úloha, geometrická tělesa.

ČvS: Voda v krajině, urči levý a pravý břeh řeky, funkce přehrady, funkce lesa, části kopce, zemědělská půda-co kde roste (tráva-louka, chmel-chmelnice...)

Začneme v Út prvoukou, je nejlehčí. Končit budeme českým jazykem.


Plán 4.12 - 8.12. 

4.12. - KC 12 - Vánoční merenda, 60,- Kč 

6. 12. - 16. 00 - 17. 00 hodin konzultace, 17. 00 třídní schůzky

20. 12. - Vánoční hvězda

21. 12. - Výlet do Kutné hory - 530,- Kč


 -------------------

Čj: Vyjmenovaná slova po L, opakování VS - B. Procvičování v doplňovačkách i slovních spojeních. Vytváření vět. Čtení textů s adventní tématikou, práce s textem a básničkou. Opis, přepis, diktát. Práce v písance.

 M: Násobení a  dělení v oboru 0-100, písemné i pamětné sčítání a odčítání v oboru 0 -100, trojciferná čísla - jednotky, desítky, stovky.

ČvS: Vánoční zvyky, tradice, rodina.


Listopad

Program Prev centra se dnes 28.11. nekonal z důvodu onemocnění lektorek. Dostaneme náhradní termím.


Plán na 27.11. - 1.12.

Zdravím všechny v novém týdnu. Začínáme vyrábět na Vánoční hvězdu. Pokud by někdo měl nápady nebo se chtěl vyrábění zúčastnit, napište mi.

27. 11. Vánoční nota - školní kolo 8 - 12.30 hod. - pro přihlášené

28. 11. Zvládání agrese a řešení konfliktů - Prev centrum - zdarma ve třídě

30. 11. Projekt pro 1. stupeň - Stálí a stěhovaví ptáci

4. 12. KC 12 - Vánoční merenda, 60,- Kč 

 -------------------

Čj: Vyvození VS po L a slov příbuzných. Procvičování VS - L, B ve větách i doplňovačkách. Čtení s porozuměním, práce s textem. Zápis vlastních myšlenek, práce v písance. 

M: Automatizace násobení a dělení 0 - 100. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel pamětně i  písemně. Slovní úlohy. Trojciferná čísla - jednotky, desítky, stovky.

ČvS: Opakování učiva o domově - zkoušení


Plán na 20.11. - 24.11.

Čj: Procvičování vyjmenovaných slov po B a slov příbuzných. Vytváření vět s vyjmenovanými slovy. Čtení a práce s textem. Usuzování na základě vlastních zkušeností, doslovné porozumění. Práce s informacemi. Opis, přepis, diktát. Práce s básničkou.

M: +,- v oboru 0-100, slovní úlohy -zápis, automatizace násobilek 0 - 10, dělení, zkouška, G:        tělesa, vrcholy, hrany, stěny.

ČvS: Práce s mapou, značení.


Plán na 13.11. - 17.11.

Tento týden bude kratší, v pátek 17.11. je státní svátek. Žádná mimoškolní akce nebude.

Čj: Vyjmenovaná slova po B (v základním tvaru) ve větách-doplňování. Seznámení s různými tvary slovesa BÝT. Doplňování do vět. Zdůvodňování pravopisu. Děti dostanou nový PS s vyj. slovy. Prosím rodiče, aby PS opatřili jmenovkou na vrchní desce sešitu.

M: Snaha zautomatizovat postupně všechny násobilky a dělení. Procvičování sčítání a odčítání. Geom.: tělesa.

ČvS: Zopakování učiva o krajině, orientaci v kr., vodních tocích a plochách, orientaci na mapě, ochraně životního prostředí atd. Žádné nové učivo.


Plán na 6.11. - 10.11.

Nebude žádná mimoškolní akce, ale už zase budou DÚ.

Čj: Nauka o slově-opakování. Příbuzná slova-dokončení. Vyhledávání podmětu a přísudku. Věta jednoduchá a souvětí. Obojetné souhlásky. První seznámení s vyjmenovanými slovy po B. Čtení: lidové pranostiky, vysvětlování.

M: Neustálé procvičování dosud probraného učiva. Zaokrouhlování na desítky. Geom.: Tělesa.

ČvS: Orientace v krajině. Světové strany, směrová růžice. Vyhledávání na mapě.


Říjen

Plán na 30.10 - 3.11.

Nebude žádná mimoškolní akce a nebudou ani DÚ. Čekají nás čtvrtletní testy. Nezačneme ale hned od PO, budeme ještě procvičovat. První přijde asi ČvS, je tentokrát nejjednodušší.

Čj: i/y po měkkých/tvrdých souhláskách - doplň a přepiš. Doplň dě, tě, ně... Druhy vět. Abecední řazení. Párové souhl.-doplň. Synonyma. Slova opačného významu.

M: sčítání a odčítaní v řádce i pod sebou. Zkouška správnosti. Násobení a dělení č. 1-7. Slovní úloha se zápisem. Přímka a body přímce náležející a nenáležející. Úsečka.

ČvS: ČR - naše vlast. Učeb. str. 13-16, PS 16-20. 


Dny pro záchranu života (čtvrtek 19.10.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plán na 23.10 - 27.10.

Čeká nás krátký týden, pouze 3 dny. Ve ČT 26. a v PÁ 27.10. jsou prázdniny.

Čj: podmět a přísudek-vyhledávání ve vétách. Označování. Věta jednoduchá. Rozvíjení VJ přidávánim vhodných slov. Zopakování nauky o slovech. Čtení pověstí o Praze. Vyprávění vlastními slovy.

M: numerické počítání s č. 0-100. Geometrie: úsečky-měření, rýsováni, body náležející a nenáležející ús. Druhy čar.

ČvS: shrnutí všeho, co víme o ČR.


Plán na 16.10. - 20.10.

Zdravím v novém týdnu.

- Ve čtvrtek nás čekají " Dny pro záchranu života". Akce se záchranáři. Hodina teorie  a hodina praxe. Dny pro záchranu života 60,-.

- V průběhu září jste se mohli seznámit s pracovními sešity. K Čj, M, a písance máme i druhé díly. Také jsme dostali PS Hravá vyjmenovaná slova, který jste zatím neviděli. Celková cena všech PS je 464,- Kč. 

---------------------------------------------------

Čj: Slova nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná. Věta jednoduchá, souvětí. Podstatné jméno a sloveso jako základní skladebná dvojice. Společné čtení a práce s textem. Doslovné porozumění a vyhledávání v textu. Zápis vět psacím písmem. Zápis vlastních myšlenek. Přepis, diktát.

M: +, - v oboru 0-100, sčítání dvojciferných čísel. Násobení a dělení v oboru 0-8 - procvičování. Slovní úlohy - zápis. G - čtvercová síť.

ČvS: Kraje ČR, podzim v přírodě.


Bubnování (pátek 6.10.) si děti opravdu užily. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Plán na 9.10. - 13.10.

V tomto týdnu žádná mimoškolní akce.

Čj: Slovo a skutečnost. Význam slov. Synonyma a opozita. Slova souřadná a slova nadřazená. Procvičování probraných mluvnických pravidel v doplňovačkách. Zdůvodňování. Diktát a přepis. Důraz na sebekontrolu při psaní.

M: Vyvození násobků 8. Nasobebí a dělení čísly 1-7. Sčítání a odčít. pod sebou. Procvičování pamětného +, -. Geometrie.

ČvS: Obce-města a vesnice. Hlavní město Praha.Plán práce 2.10. - 6.10.

Testy jsme šťastně zvládli v minulém týdnu. V PÁ 6.10. půjdeme bubnovat do KC 12. Vstupné 60 Kč.

Čj: Psaní souhl. uvnitř a na konci slov-dokončení opak. Hra se slabikami-skládání slov. Diktát. Přesný opis básně. Čtení v čítance-správná technika, přesné porozumění, vyvozování na základě vlastní zkušenosti.

M: Sčít. a odčít. pod sebou s přechody desítek. Vyvození násobků 7 (nestihli jsme v min. týdnu). Procvičování zvládnutých násobků. Dělení. Hraní s nulou-nás. 10. Početní operace se závorkami. Slovní úlohy se zápisem.

ČvS: Bezpečný chodec a cyklista-opak. na známky. Obec. V našem městě. Moje přesná adresa včetně PSČ-formální uspořádání. 


Září

Plán práce 25.9. - 29.9.

Zdravím v novém týdnu. Stále opakujeme učivo druhého ročníku. V průběhu tohoto (a příp. ještě přístího) týdne si napíšeme testy za září. Obsah najdete v plánu jednotlivých předmětů červenou barvou. Ve čtvrtek máme státní svátek, v pátek celoškolní projekt " Den jazyků". 

 

Čj: Procvičování y,í po tvrdých a měkkých slabikách, párové hlásky, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, slovesa a podstatná jména, jednoduchá věta, souvětí. Čtení textů a práce s textem. Psaní textů psacím písmem. Práce v písance. 

Přepis vět psacím písmem, doplňování párových hlásek do slov, řazení slov podle abecedy, podstatná jména - vlastní, obecná,  slovesa, druhy vět, tvrdé a měkké slabiky, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě ( všechno jsme procvičovali celé září).

M: Násobení a dělení 0 - 6 , vyvození násobení číslem 7, +, - v oboru 0-100, slovní úlohy, rýsování, měření přímek, úseček.

Násobení a dělení 0- 5, +, - v oboru 0 -100, slovní úlohy, měření a porovnávání úseček, hodiny (základ), číselná osa.


Angličtina – „Malíkovci“

Zadání domácí přípravy a domácích úkolů na následující týden najdete vždy v pátek odpoledne v eŽK. V případě, že hodina odpadne, přesouvá se zadání na další hodinu Aj. 


ZŠ Meterologická zve své žáky a jejich rodiče na tradiční posezení u ohně v pátek 22.září od 18.00 hodin v prostoru areálu ZŠ vlevo za vstupní branou *. Buřty, chleba a horčici nabízíme za mírné ceny nebo si přineste z vlastních zdrojů. Uvítáme dobrou náladu a zásobu písniček.

Na setkání se těší Jaroslav Kulik a učitelský sbor. 

* za deště nebo nepříznivého počasí se opékání nekoná


Plán na týden 11.9.- 15.9.

Ve všech předmětech budeme opakovat a procvičovat učivo 2. ročníku.

Od pondělí 11.9. začneme s domácími úkoly. Den bez DÚ bude středa (rodiče odhlasovali na tříd. schůzce). 


Základní okruhy a kritéria hodnocení

Český jazyk

 Základní okruhy
• Věty podle postoje mluvčího – druhy vět
• Význam slov, slova stejného a opačného významu, podřazená – nadřazená - souřadná 
• Tvrdé, měkké a obojetné souhlásky
• Párové souhlásky na konci i uvnitř slov
• Abeceda
• u – ú – ů
• Slovní druhy 
• Jména obecná a vlastní
• Věta jednoduchá, souvětí
• Sloh – popis, vypravování
• Hlasité i tiché čtení s porozuměním

Kritéria hodnocení
• 5 testů za pololetí s hodnocením v %, převedených na známky – rozsah do 2 stran A4
• Pamětná prezentace naučené poezie (1 x za čtvrtletí)
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku (2 knihy za pololetí), prezentace přečtených knih 
• Vedení pracovních sešitů, písanky, portfolia
• Plnění individuálních a skupinových úkolů 
• Domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka
• Aktivní přístup k plnění zadané práce písemné i ústní

-----------------

 Matematika

Základní okruhy
• Obor 0 – 1000 (spočítá, vytvoří, přiřadí, zobrazí, porovná a zapíše, zaokrouhlí)
• Sčítání a odčítání zpaměti včetně přechodu přes desítku
• Násobení a dělení zpaměti v oboru násobilek, násobení a dělení mimo obor násobilky
• Slovní úlohy se sčítáním, odčítáním, násobením, dělením a porovnáváním; o n více/méně, n krát vice/ méně
• Orientace v čase (den, hodina, minuta, sekunda), čtení časových údajů z hodin
• Rýsování a měření úsečky (mm, cm, dm), jednotky délky a jejich převody
• Rozpoznání, pojmenování, modelování základních geometrických útvarů a těles (přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, čtyřúhelník, mnohoúhelník, kvádr, jehlan, kužel, válec)

Kritéria hodnocení
• 5 x za pololetí test s hodnocením v %, převedených na známky – rozsah do 2 stran A4
• Vedení pracovních sešitů a portfolia
• Plnění individuálních i skupinových úkolů 
• Domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka
• Aktivní přístup k plnění zadané práce písemné i ústní

 ----------------
Člověk ve světě

Základní okruhy
• Praha, Městská část Praha – Libuš, místní krajina
• Rodina, soužití a chování lidí – vztahy, role, práce
• Látky a jejich vlastnosti
• Živá příroda – známí živočichové a rostliny
• Neživá příroda 
• Orientace v čase – hodiny, měsíce
• Lidské tělo 
• Pěstování rostlin
• Příprava jednoduchého pokrmu, stolování

Kritéria hodnocení

• Minimálně 6 procentních testů za školní rok
• Vedení pracovního sešitu a portfolia
• Plnění individuálních i skupinových úkolů
• Aktivní přístup k plnění zadané práce ústní i písemné
• Účast na kulturních a mimoškolních akcí třídy a školy

----------------

Společná kritéria hodnocení

Hlavní:
Pro hodnocení žáků se v průběhu klasifikačního období používá pětistupňová klasifikační stupnice bez pomocných znamének, dle uvážení vyučujícího doplněná různými symboly (odměny razítky, obrázky – kladná motivace). Známky za práci v hodině, referáty, kontrolní cvičení, apod. mají poloviční váhu oproti testům na %. Výsledná známka na vysvědčení není průměrnou hodnotou známek získaných v průběhu pololetí, ale vyjadřuje dosaženou úroveň znalostí, dovedností a postojů žáka s přihlédnutím k jeho píli. 
Procenta / známka: 
- 100-90 % / 1
-   89-75 % / 2
-   74-50 % / 3
-   49-25 % / 4
-    24-0 % / 5

Vedlejší:
■ připravenost na hodinu (pomůcky)
■ vedení pracovních i ostatních sešitů a portfolia
■ aktivita v hodině
■ udržování pořádku na pracovním místě
■ samostatná práce, práce ve dvojici, produktivní práce ve skupině
■ domácí příprava je nedílnou součástí hodnocení žáka

-----------------

Kritéria hodnocení VV

• aktivní účast v hodinách 
• plnění individuálních i skupinových úkolů 
• aktivní přístup k plnění zadané práce 
• příprava na hodinu (pomůcky) 
• udržování pořádku na pracovním místě

----------------

Kritéria hodnocení TV

Výborně – žák si plní své povinnosti, řídí se pokyny vyučujícího Tv, chápe smysl všech částí vyučovací hodiny (rozcvičení, nástup, …), pravidelně nosí cvičební úbor včetně vhodné obuvi, chová se jako sportovec (v zásadách fair play), snaží se o zlepšení vlastních výkonů. Respektuje své spolužáky i učitele a dodržuje zásady bezpečnosti.
Chvalitebně – Žák si většinou plní své povinnosti, má někdy problém soustředit se pouze na sebe a pokyny vyučujícího, někdy se nechá rozptylovat při rozcvičení nebo ostatních činnostech, občas zapomene cvičební úbor a vhodnou obuv. Jeho výkony ho občas zajímají pouze v činnostech, které ho baví.
Dobře – Sport není pro žáka to pravé. Často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv. Zlepšení jeho vlastních výkonů ho příliš nezajímá. Nerozumí příliš smyslu rozcvičení ani ostatních činností při hodině. Jeho zájem o dění při vyučování i zlepšení vlastních výkonů není příliš velký.
Dostatečně – Nejen, že žák často zapomíná cvičební úbor nebo vhodnou obuv, ale i jeho přístup k hodinám Tv není na požadované úrovni. Cvičí s velkou nechutí k veškerých pohybovým aktivitám a často pouze na příkaz učitele Tv. Neuznává ani nutnost respektovat pravidla sportovního a slušného jednání.

----------------

Kritéria hodnocení HV

aktivní účast na společných činnostech, spolupráce, domácí příprava (připravenost na hodinu – učebnice, sešit, případně aktualita, projekt apod.) 
• vedení sešitu (1 - 3 ročník)
• znalost hudebních pojmů, s nimiž se v hodině běžně pracuje
• realizace vybrané písně dle individuálních schopností a dovedností ve skupině spolužáků či jednotlivě (zpěvem, pohybem, doprovodným rytmem, přehráním melodie apod.)
• rozeznání vybraných hudebních nástrojů (dle vyobrazení či ze znějící hudby), rozpoznání skladeb vybraných hudebních skladatelů na základě poslechu
• tvorba a následná prezentace samostatného projektu, který je součástí (4. a 5. ročník), případně sdělení hudební aktuality (všechny ročníky)
• orientace v zápisu písně (na kolik dob se počítá, jaké je tempo písně, zda melodie stoupá či klesá, jaká je dynamika písně, na kterou dobu píseň začíná, zda se sloka opakuje - repetice apod.)
• napsání testu zaměřeného na probraná témata (4. a 5. ročník), součástí testu bývá zápis slyšeného rytmu, znalost vybraných hudebních pojmů a rozpoznání hudebních nástrojů, skladby a jejího autora na základě poslechu. Test se obvykle píše 2 - 4 x do roka
• veškeré výstupy z předmětu jsou hodnoceny známkou s váhou 1

----------------

Anglický jazyk 3. ročník

Probíraná témata:
- základní slovní zásoba a její postupné rozšiřování (domov, škola, rodina, zvířata)
- užití předložek (at, in, under, on, next to)
- zájmena, číslovky do 100
- stavba jednoduché anglické věty, sloveso „to be“, „to have got“ + otázka, zápor
- tvorba jednoduchých rozhovorů, vyprávění
- používání slovníku v učebnici

Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí):

hlavní kritéria hodnocení - váha známky 2

- 3 kontrolní testy na procenta - všichni žáci stejný obsah, rozsah a kritéria hodnocení
žáci s SVP mohou mít prodlouženou dobu na test

pomocná kritéria hodnocení - váha známky 1

- min. 3 menší písemné testy
- min. 1 ústní zkoušení – vyprávění, rozhovory, říkanky
- aktivita v hodinách
- práce ve skupinkách a ve dvojicích
- Plnění domácích úkolů

Rozsah a hloubka probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.


Zdravím Vás v novém školním roce.

Prázdniny utekly jako voda  a škola je už zase tady. První den (4. 9.) se učíme jen 1 hodinu. Děti s doprovodem budou odcházet v 8.45 h. Pokud někdo půjde bez doprovodu, musí mít lísteček. Kdo bude chtít obědvat, musí mít oběd přihlášen. Děti dostanou zápisní lístek do družiny, prosím o vyplnění do druhého dne. V útereý a ve středu bude vyučování do 11.40 h. Od čtvrtka se budeme učit už podle rozvrhu.

Ve středu 6. 9. se sejdeme na třídní schůzce, kde dostanete kódy pro přístup do žákovských knížek.

Přeji Vám i dětem, abyste do nového školního roku vykročili pravou nohou.

S pozdravem Zd. Baš.

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana