3. oddělení

 

20. - 24. ZÁŘÍ

13. - 17. ZÁŘÍ

UČÍME SE BÁSNIČKU MUCHOMŮRKA, TAKÉ JSME SI JI HNED NAKRESLILI.

UŽÍVÁME SI POSLEDNÍ TEPLÉ DNY NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI.

TENTO TÝDEN JSME SI POVÍDALI O RODINĚ A TAKÉ JSME SI POHRÁLI.

JAKO KAŽDÝ ROK, TAK I LETOS TVOŘÍME DĚTSKÝ MĚSÍČNÍ KALENDÁŘ.

6. - 10. ZÁŘÍ

PŘEDSTAVENÍ KROUŽKU FLORBAL. MÁTE-LI DOMA AKTIVNÍ DÍTĚ, KTERÉ PO ŠKOLE POTŘEBUJE VYBÍT PŘEBYTEČNOU ENERGII, PAK NEVÁHEJTE A DO KROUŽKU FLORBALU JEJ JEDNODUŠE PŘIHLASTE.

V SOUČASNÉ DOBĚ JE NAŠE ODDĚLENÍ SPOJENÉ S PRVNÍM ODDĚLENÍM A PROTOŽE ZÁŘÍ ZATÍM PROVÁZÍ LETNÍ POČASÍ, TAK HODNĚ ČASU TRÁVÍME VENKU.

TENTO ŠKOLNÍ ROK KAŽDÝM ROČNÍM OBDOBÍM NÁS BUDOU PROVÁZET DNY TVOŘENÍ, DNY STOLNÍCH, DIDAKTICKÝCH A KARETNÍCH HER, DNY POHÁDEK A BÁSNIČEK, POBYT NA HŘIŠTI, V PŘÍRODĚ A TURISTIKA. CELOROČNĚ SE ZAMĚŘÍME NA PREVENCI VÝSKYTU ŽLOUTENKY A VIROVÝCH ONEMOCNĚNÍ. ZAMĚŘÍME SE HLAVNĚ NA BEZPEČNOU PREVENCI PŘI HRÁCH, NA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU, CHŮZE VE DVOJICÍCH A PŘECHÁZENÍ VOZOVKY. VE DRUŽINCE SE ZAMĚŘÍME NA CHOVÁNÍ DĚTÍ V KOLEKTIVU - CHOVÁME SE K SOBĚ OHLEDUPLNĚ, MLUVÍME K SOBĚ SLUŠNĚ A HEZKY, VYTVÁŘÍME KAMARÁDSKÉ VZTAHY, SPOLEČNÉ SOUŽITÍ MEZI DĚTMI. PŘED KAŽDOU ČINNOSTÍ A AKCÍ JSOU DĚTI POUČENY O BEZPEČNOSTI A VHODNÉM CHOVÁNÍ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.ZÁŘÍ - ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 - VYCHOVATELKA RENATA HAMPELOVÁ.

TŘÍDA 2.A, A TAKÉ DĚTI Z PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY.

renata.hampelova@zsmeteo.cz

MILÉ DĚTI,

PŘEJU VÁM V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE, AŤ SE VÁM JEN A JEN DAŘÍ A MNOHO VESELÝCH ZÁŽITKŮ, NA KTERÉ BUDETE RÁDI VZPOMÍNAT!

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana