4.C

VÁŽENÍ RODIČE A ŽÁCI, VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH TŘÍDY 4.C

Přeji KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2019

Dnešní výlet na Staroměstské náměstí a do Náprstkova muzea jsme si společně moc užili. Žáci se chovali moc pěkně. Dobře se orientovali podle mapy a téměř všechny cesty si našli sami.

Všechny fotky z dnešního dne jsou nahrané v galerii.

V pondělí 21.1. nás čeká návštěva Náprstkova muzea, kde pro nás bude přichystaný program Putování Severní Amerikou. Nejdříve se podíváme na výstavu a poté si něco vyrobíme. Cena 90,-/žák (hrazeno z TF). Sraz bude v 7:55 před školou (s batůžkem a svačinou).

Fotografie z prosince jsou nahrané v galerii (níže v odkazu).
- Heslo by měli žáci znát, pokud ne, ráda jim ho znova zopakuji :)

V pondělí 3.12. budeme mít ve třídě program Zvládání agrese a řešení konfliktů. Program je zdarma (hrazen z grantu MHMP).

V pondělí 26.11. jdeme na pořad Vesmír kolem nás do Planetária na Výstavišti v Holešovicích. Učíme se pouze první vyučovací hodinu. (Cena 75,- Kč hrazeno z třídního fondu).

Dne 15.10. se naše třída zúčastní Dne na záchranu života (proběhne 2. a 3. vyučovací hodinu ve škole, cena 60,-/žák - hrazeno z třídního fondu)

Více fotek z vyučování, akcí, plavání a jiné najdete ZDE

Naše třída úspěsně absolvuje povinnou výuku plavání:

Něco málo z výuky a třídních voleb:

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19
• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.

• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října
2018.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019, 3. a 4. ledna ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 11. února do 17. února 2019.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
 • Třídní schůzky 28.11. od 17:00.

PLAVÁNÍ
Od druhého týdne školy bude naše třída jezdit celé první pololetí na plavecký výcvik ve středu. Vyučování bude probíhat dle rozvrhu 1., 5. a 6. hodinu. 

 Níže je uvedený seznam věcí, které děti potřebují.
JE NUTNÉ MÍT AKTUALIZOVANOU ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST DÍTĚTE POTVRZENOU PEDIATREM, PROSÍM DODAT DO ŠKOLY CO NEJDŘÍVE!
Nový formulář Zdravotní způsobilosti je ke stažení na webu školy
zde

SEZNAM VĚCÍ S SEBOU:
1) Plavky v igelitovém sáčku
2) Plavecká čepice
3) Ručník
4) Gumové přezůvky k bazénu (žabky, pantofle)
5) Sprchový šampón
6) Hřeben
7) nepovinné - plavecké brýle (ne potápěčské)
Děvčata s delšími vlasy: vlasy stažené do culíku gumičkou!
Veškeré potřeby dejte, prosím, dětem do igelitové tašky, která bude v batůžku společně s pitím, svačinou a kapesníky.

 

Vybavení do čtvrté třídy:

Penál (2 obyčejné tužky č.2 a 3, ořezávátko, guma, 2 pera - ne gumovací, krátké pravítko, nůžky, pastelky, tyčinkové lepidlo, kružítko, pravoúhlý trojúhelník a dlouhé pravítko)

Do třídy každý žák přinese: balení papírových utěrek, krabici papírových kapesníků, šťávu na dodržování pitného režimu dětí

Dále: kroužkový pořadač na Portfolio s prázdnými euroobaly, kde budou mít žáci uskladněné své práce

Na výtvarnou výchovu je třeba donést kufřík (krabici), ve kterém si žáci přinesou:

 • vodové a temperové barvy
 • paletu na temperové barvy
 • tři štětce – 1plochý a 2 kulaté
 • kelímek na vodu
 • hadřík na štětce
 • modelína
 • voskovky
 • tekuté lepidlo
 • pracovní tričko/košile
 • igelit na stůl

Na tělesnou výchovu:

 • vhodná sportovní obuv do haly/na ven
 • dle počasí - triko, mikinu, kraťasy, tepláky

 

Anglický jazyk - vyučující Martin Šrámek
V letošním roce budete potřebovat učebnici, pracovní sešit, psací potřeby a dva sešity - školní sešit a slovníček a euroobal na materiály z výuky.

Anglický jazyk - vyučující E. Trněná - 3x malý linkovaný sešit (školní, slovníček, prověrky).
Cvičení z ČJ (volitelný předmět)- Piková Věra - linkovaný sešit A5
Čeština pro cizince (volitelný předmět)- Exnerová Martina - linkovaný sešit A5
Přírodní vědy (volitelný předmět) - Šedinová Šárka - nelinkovaný sešit A4
Anglický jazyk - Malíková Jitřenka - 2x linkovaný sešit A5
 
Matematika - sešit A4 nelinkovaný (440)
ČVS - 2x sešit A5 větší linky (523), 1x sešit A5 nelinkovaný (540)
 
 
Přírodní vědy - volitelný předmět
(sešit bez linek formátu A4 s linkovanou podložkou, psací potřeby a pastelky)
Základní okruhy:
Pozorování a poznávání přírody
Ekosystémy podle ročního období
Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda
Lidské aktivity a problémy životní prostředí
Vztah člověka k prostředí – příroda a kultura
Práce s informačními zdroji
Kritéria hodnocení:
Aktivita v hodinách
Prezentace
Plnění skupinových úkolů
Vedení pracovních sešitů a portfolia 


Anglická konverzace 4. ročník - Mgr. Alena Stehlíková
Probíraná témata:
základní komunikační dovednosti, domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, sport, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování
Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí): všechny známky mají váhu 1
hlavní kritéria:
min. 2x ústní zkoušení – vyprávění, rozhovory, aktivní slovní zásoba
individuální a skupinová práce v hodině
vlastní prezentace na zadané téma
plnění domácích úkolů

Anglický jazyk 4. ročník - Mgr. Alena Stehlíková
Probíraná témata:
zájmy, koníčky – sloveso can /can´t
oblíbené jídlo a pití – sloveso like / don´t like + otázka
roční období, dny v týdnu, určování času
moje škola, třída – vazba there is, there are
rodina a přátelé
počasí, oblečení, zaměstnání
Vánoce, Velikonoce
Kritéria hodnocení (za 1 klasifikační období – pololetí):
hlavní kritéria hodnocení - váha známky 2
- 3 kontrolní testy na procenta - všichni žáci stejný obsah, rozsah a kritéria hodnocení
žáci s SVP mohou mít prodlouženou dobu na test 
pomocná kritéria hodnocení - váha známky 1
min. 3 menší písemné testy
min. 1 ústní zkoušení – vyprávění, rozhovory, říkanky
aktivita v hodinách
práce ve skupinkách a ve dvojicích
plnění domácích úkolů
Rozsah a hloubka probíraného učiva budou přizpůsobeny schopnostem žáků.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana