5.A

 

 

Veselé Velikonoce a krásné slunečné dny všem ..

                                    

 

Český jazyk - 6. dubna

Online výuka čj - úterý, 14. dubna, v 11 hodin.

 

Úkoly přes prádniny nezadávám.
na stránkách Teams - Soubory - shoda - poslat do středy, 8.4. 

 

Dále  : Literatura : Bylo nás pět, Robinson Crusoe,atd. - dobrovolné 
k procvičování učiva :  https://edu.ceskatelevize.cz/​

                                  www.kaminet.cz/ces/pravopis/testy.php - procvičovat
- shoda, koncovky podst., příd. jmen, předpony a předložky s-, z- - souhrnná procvičení
skupiny bě,pě, skupiny hlásek mě/mně, zájmeno já.

 

Referáty : Čtete knihu podle vlastního výběru, po přečtení zapíšete podle osnovy povinné četby ( píšete na papír). Odevzdáte po návratu do školy. O autorovi knihy si zároveň připravíte referát na A4 - základní údaje o autorovi /stručný životopis, tvorba, popřípadě doplněný fotografiemi, kresbou apod. zpracované, ofocené, naskenované apod. zaslat na email do 10. dubna /na známky/. Hodnocena bude obsahová i výtvarná stránka referátu, bude barevný a poutavý.
 

 

 Pozor !

Prosím všechny žáky, aby se přihlásili do EŽK. Na svém účtu najdete zprávu s e-mailovou adresou a heslem. Přihlaste se na www.office.com. V nástroji Microsoft Teams najdete tým naší třídy 5.A, kde jste již přidáni. Kdo se zvládne připojit, napište do chatu krátkou zprávu. Tento Teams nám zatím bude primárně sloužit ke společné komunikaci mezi sebou, nikoliv však pro zadávání úkolů. 
Aktuální úkoly jsou průběžně zadávány zde pod příslušným předmětem , musíte tedy narolovat předmět a zkontrolovat, jestli něco nepřibylo, většinou na začátku týdne. Kdybyste něco potřebovali, určitě mi napište, je mi po vás smutno ;( MR

 

 Matematika - Dušková

Konzultace na Teams v úterý 7.4. 10 - 11h.

6.4.

UČIVO MATEMATIKA 6.-8.4. v Týdenním plánu zde

!!! Online výuka M-Geometrie v pondělí 6.4. v 11h v týmu Matematika 5.A:-)

Učebnice online k dispozici NOVÁ ŠKOLA, s.r.o, nakladatelství učebnic

Vážení rodiče a milí žáci, předávám odkaz na instalaci a volné použití učebnic MIUč+ Nová škola, s.r.o. po dobu uzavření školy a učení se doma zde

Mgr. Alena Dušková

30.3. UČIVO MATEMATIKA 30.3.-3.4. v Týdenním plánu zde

písemně vypracovat a ofocené (naskenované) poslat na email alena.duskova@zsmeteo.cz k hodnocení do 3.4. dvě SÚ uč/25/4+26/4 do M-Š

23.3. UČIVO MATEMATIKA 23.-27.3. v Týdenním plánu zde

písemně vypracovat a ofocené či naskenované poslat na email alena.duskova@zsmeteo.cz k hodnocení

uč/23/4 + PS/20

V případě nejasností nebo dotazů se na mě můžete obrátit přes alena.duskova@zsmeteo.cz

17.3. Po dnešním resetování webu prosím zkontrolujte aktualizovaný Týdenní plán Matematika.

Mgr. Alena Dušková

UČIVO MATEMATIKA 17.-20.3. v Týdenním plánu zde

písemně 22/žlutá tabulka + 22/1 do M-Š (nafotit a poslat na pracovní E-mail alena.duskova@zsmeteo.cz k hodnocení)
vypracovat PL - Opakování (ke stažení ve Wordu zde - vypracovat, třeba na papír nebo do M-Š i s pomocnými výpočty, nafotit a poslat na pracovní E-mail alena.duskova@zsmeteo.cz k hodnocení do eŽK váha 1)

Učivo na daný týden najdete o řádek níže v Týdenním plánu. 

Týdenní plán k nahlédnutí zde

Mgr. Alena Dušková

 

Přírodní vědy  - Blahůtová

Termín odevzdání: budu vybírat až se přijde do školy.

 

ÚKOL 1:

Na práci na doma jsem pro vás připravila Deník divočiny – možná znáte, ale to nevadí.

Budu po vás chtít, abyste si takový deník udělali.  Jak na to, najdete na první stránce  - březen.

Nemusíte mít 25 stránek, stačí starší sešit, do kterého si budete zapisovat a kreslit a lepit. Prosím, nalepte si tam i zadání (přikládám odkaz na soubor pdf – ten si vytiskněte).  Po dobu co budete doma, zkuste splnit úkoly na březen a duben – nemusíte všechny, ale zkuste to.  Určitě si zaznamenejte, co zajímavého najdete venku, v přírodě. Po návratu do školy budu hodnotit to, že jste deník zpracovali.

Deník si stáhněte  http://www.uschovna.cz/zasilka/WFP7NF4XKR3FPDRY-46A, případně pošlu emailem. 

 

ÚKOL 2 – v časopise, televizi, knížce – najděte nějakou zajímavost ze přírodovědného světa- zvířata, kytky, neživá příroda, atd.  Zapište si – pár vět,  odstavec  a přineste po návratu do školy.

Pokud chcete odborné informace o nákaze, tak můžete studovat tady. https://www.okoronaviru.cz/

portfolio/oviru/

Pokud máte dotazy, nebo i rodiče, pište mi na email klara.blahutova@zsmeteo.cz 

Těším se na viděnou Klára Blahutová

 

Cvičení z Čj - Radka Falgenhauerová

 

Všechny moc zdravím a posílám odkaz, kde najdete pracovní listy k procvičování. Prosím do příštího pátku 27.3. úkoly vyfoťte a pošlete mi je radmila.falgenhauerova@zsmeteo.cz

Těším se na shledání, buďte na sebe opatrní. Radka

dum.rvp.cz/materialy/kris-kros-procvicovani-vsech-rad-vyjmenovanych-slov.html

dum.rvp.cz/materialy/podstatna-jmena-tabulky.html

  
 

Anglický jazyk - Štěpánová   katerina.stepanova@zsmeteo.cz

úkoly na týden  6.-13.4.  ZDE

úkoly na týden 30.3.-3.4. ZDE

bajka The Golden Egg

úkoly na týden 23.-27.3. ZDE

Opakování lekcí 12. - 14.

PS str.45 cv.5 - doplň

Do školního sešitu: PS str.44 cv. 3.: My last week. Napiš o 5 dnech v týdnu:

- What did you have for breakfast?

- Where were you in the afternoon?

- What did you have for dinner?

Buď kreativní, napiš ke každému dni něco jiného.

Vypracovat do 20.března. Vypracované úkoly prosím vyfoť nebo naskenuj a pošli na můj e-mail. Uveď své jméno a třídu. Těším se na vaše práce (1. PS 45/5, 2. šk.sešit: My last week.)

Mgr. Kateřina Štěpánová

 

 
 ANGLIČTINA  AJ2 -Pflegerová 
 
Týden 6. - 8.4.  
 
Zadání testu: http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404082563/ Test prosím vypracujte samostatně přímo do textového dokumentu a nejpozději do čtvrtka 9.4. odešlete na adresu pflegerovazsmeteo@gmail.com nebo uložte do složky se svým jménem v online třídě na Teams.
 
Zadání dalších úkolů bude 14.4.
 
Týden 30.3. - 4.4. https://drive.google.com/file/d/11GXN-AKxV-ly8aE6Xccyc7yS6J9OBe4d/view?usp=sharing
úkoly posílejte ke kontrole do 7.4. na adresu: pflegerovazsmeteo@gmail.com
 
Týden 23.-27.3.
 
Zadání úkolů zde: https://drive.google.com/open?id=1VjJJoPIyd8Rakgy5TUgyyCdyHBewcP-3
 
 
Elektronická učebnice pro učení doma ke stažení ZDARMA oproti vyplnění kratičkého dotazníku  zde: 
Před stažením učebnice do počítače, tabletu, nebo i mobilního telefonu je třeba na toto zařízení nainstalovat čtečku Flexibooks. Ta je zdarma ke stažení zde: https://flexibooks.cz/jak-cist, kde najdete i přesný návod. Pokud by se instalace i přesto nedařila, dejte mi vědět, pošlu vám evemtuélně náhradní cvičení tam, kde bude třeba, jinak stačí pracovat s papírovou učebnicí. Elektronická učebnice je pouze způsob, jak udělat učení dětem jednodušší a zábavnější a zpřístupnit jim poslechy, absolutně nutná však není.
 
 
Týden 16. - 20.3.
 
Zadání práce na tento týden naleznete zdehttp://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404081830/
 
 Týden 11. – 13.3. 
 
V úterý jsme začali s lekcí 11: Probrali jsme si slovní zásobu (viz školní sešity, větší část je i ve cv. 6 na str. 31), zopakovali si vazbu there is/there are, there was/there were a procvičovali ji na popisu obrázku farmy na str. 30. Např. There is a pig in the yard (Na dvorku je prase). There are three sheep in the meadow. (Na louce jsou 3 ovce). Hráli jsme též paměťovou hru: Co bylo na obrázku? Při jeho zakrytí: There was a pig in the yard. (Na dvorku bylo prase.) There were some cows in the meadow. (Na louce byly krávy.).
Děti budou pokračovat v práci v této lekci v interaktivní verzi učebnice s poslechovým cvičením(ikona amplion):
str. 30 cv. 1 Tom on Uncle Ben’s Farm: Posloucháme a zároveň čteme text v učebnici, následně nacvičujeme hlasité čtení textu.  Poté posloucháme výroky ve cvičení b a říkáme zda jsou podle textu pravdivé (true) či nepravdivé (false). Nepravdivá tvrzení celou větou opravíme. Pokud poslech dělá potíže, poklepem na ikonku se sešitem si otevřeme přepis poslechu a posloucháme zároveň se čtením textu. Opravu chybných tvrzení provedeme písemně do wordového dokumentu a odešleme na e-mailovou adresu učitele.  Další poslechové cvičení najdeme v interaktivní učebnici pod první ze třech ikonek s otazníkem v pravém dolním rohu str. 30: Posloucháme, případně zároveň I čteme text a výběrem ze tří možností odpovídáme na otázky. Úplněnakonec si text přeložíme do češtiny.
Slovíčka procvičíme hrou z interaktivní učebnice str. 31 – otevřeme ji poklepem na ikonku s otazníkemv pravém dolním rohu.
            cv. 2 Old McDonald had a farm: Nejprve si přeložíme první sloku v učebnici. Pak si pustíme a poslechneme písničku v interaktivním cvičení, které spustíme poklepem na druhou ze třech ikonek s otazníkem shora (Opakování – zvířecí zvuky v angličtině II) a podle poslechu řadíme obrázky zvířat do pořadí, ve kterém jsou v písničce jmenována – na konci se nám cvičení samo vyhodnotí po zaškrtnutí ikonky “hotovo”. Nakonec si zkusíme písničku zazpívat bez nahrávky, případně s nějakou instrumentálkou z youtube. Rodiče si mohou zazpívat s dětmi a písničku si obměnit tak, že před každou slokou ukáží dítěti na obrázek jednoho zvířete a děti správně doplňují jeho název a zvuky, které vydává, do dané sloky.
Str. 31, cv. 3: Učíme se minulý čas slovesa have (mít), se kterým jsme setkali v písničce. Pro všechny osoby jeden tvar had“ .
            cv. 4: Podle vzoru v učebnici každý vytvoří  a zapíše do wordového dokumentu 3 věty o tom, co měl předchozího dne k snídani, k obědu a k večeři. Pokud třeba nesnídal, řekne I had no breakfast yesterday.
Pracovní sešit str. 30 – 31 vše. V bakalářích jsem už v úterý přesně popsala, jak pracovat se cvičeními 3 až 4, dětem jsem vysvětlila i ústně. Vlastní popis farmy ze cv. 4 každý přepíše do wordového dokumentu, který bude posílat (začnu větou: Last weekend I was on a farm. A pokračuji minimálně 4 větami s použitím vazby there was/there were).
Projdeme si miniportfolio ve cv. 5 a ověříme si své znalosti z této lekce.

Nová látka: Lekce 12 Učíme se/zopakujeme si názvy zvířat v zoo podle obrázku na str. 32, výslovnost nacvičujeme podle nahrávky v interaktivní učebnici.

Zaslání vypracovaných úkolů v souboru word s názvem "jméno žáka HW1" do 16.3. na pracovní email vyučující.

 

 

Úterý 7.4 v 11 hod online výuka ČVS na Teams 5.A. Připravte si učebnici a pracovní sešit.Těším se .MR


 ČVS  -Rohanová

6.4

6.4 - 10.4 

Učebnice strana 54. -56.,poloha a povrch Evropy. Prac.sešit str. 40-41. Zítra 7.4. v 11h na Teams  si zopakujeme sousední státy Evropy.

30.3 - 3.4.

Učebnice str. 50 - 53 ,Německo a Rakousko. Stručné zápisky do sešitu. Pracovní sešit str. 38,39.

 

23.3.

23.- 27.3

Vlastivěda 5 ( červená ). Začneme Evropou ,učebnice str.45 - 49 , nastudujte Slovensko a Polsko. Udělejte si stručné zápisky do sešitu.
Můžete procvičovat látku v pracovním sešitě str. 35  - 37, nepožaduji skenovat a zasílat.

Pracovní sešity budou tentokrát pro vaše domácí procvičování a jsou zaměřeny především na opakování 4.ročníku ( různé hry a karty k vystřižení, kostka..) Zvídaví a pilní žáci mohou podle svého tempa postupně opakovat probrané učivo ze 4. ročníku od začátku pracovního sešitu  :)

16.3.

16.3-22.3

Opakování celé učebnice Přírodověda5, po návratu do školy napíšeme závěrečný test.

Dokončení pracovního sešitu, po odevzdání oznámkuji.

Dokončení prezentace vybraného tématu z učebnice, uložené na flash disku nebo v papírové formě velikost A3 ofocené.

Zasilejte na pracovní email jako přílohu do konce týdne. Milena.rohanova@zsmeteo.cz

 

 

Hudební výchova -Rohanová

16.3-22.3

Prezentace oblíbené hudební skupiny nebo zpěváka, uložené na flash disk nebo v papírové formě velikost A3.

Zasílejte na pracovní e-mail do konce týdne.

Milena.rohanova@zsmeteo.cz
 

Výtvarná výchova -Rohanová


 Vybrat si a zpracovat volnou technikou dvě témata. 

Jarní květiny , Jarní múza, Jarní příroda, Moje rodina, Můj volný čas

Do 17.dubna zasílejte na e-mail .

 

 

 

 27.2.2020 - popis pracovního postupu. Mgr. Bíbová 

 

 

 

27.1.2020 Mladý záchranář, kurz první pomoci

 19.12. Hop Aréna Čestlice

 

11.12 Vánoční trh může začít.. "-)

 

6.12. Turnaj ve florbale v DDM Modřany, vybraní žáci 5 tříd.

 

 

 

20. 11. - prezentace projektů žáků Montessori - 1. M žákům 5. A v hodině českého jazyka. Mgr. Bíbová

14. 11. 2019- slavnstní vyhlášení recitační soutěže. Mgr. Bíbová

Pár momentek z výtvarné výchovy ,výroba papírového draka

 

 

Blahopřeji Žanetce za 1.místo v recitační soutěži a skvělou reprezentaci naší třídy :-)

 

 

 

17. října 2019

Termín odevzdání čtenářského deníku posouvám z důvodu své nemoci na 25. 10.

Mgr. Bíbová

20. září 2019 - Návštěva Městské knihovny na Mariánském náměstí
 

 

 

 

Informace o dalším průběhu týdnu :

V úterý 3.9. a ve středu 4.9. budou 4 vyučovací hodiny, budou se rozdávat učebnice, děti si tedy přinesou školní aktovky a mohou začít nosit všechny pomůcky do třídy, na Vv a Tv.

Ve čtvrtek 5.9. se učí dle rozvrhu.

Pro šatní skříňky si děti přinesou vlastní zámeček se 2 klíči.

Pomůcky do třídy 5.A
Penál s vybavením doplnit těmito pomůckami: 
2 obyčejné tužky č.2 a 3, ořezávátko+guma
gumovací pero Pilot nebo jiné dle vlastní úvahy 
krátké pravítko
nůžky
sada pastelek
tyčinkové lepidlo
funkční kružítko, pravoúhlý trojúhelník s ryskou a dlouhé pravítko
Do třídy balení papírových utěrek + krabice papírových kapesníků + šťáva do třídy na míchání nápojů
kroužkový pořadač na Portfolio s prázdnými euroobaly("košilkami") přinést do třídy, desky na výkresy A3
Krabici - kufřík na Vv doplnit (další pomůcky dle pokynů vyučujícího)

10ks A4 výkresy

10ks A3 výkresy
vodové barvy
temperové barvy
tři štětce – 1plochý a 2 kulaté
kelímek na vodu
hadřík na štětce
modelína
voskovky
pracovní tričko/košile
igelit na stůl
Věci na Tv uložené v podepsaném látkovém pytli:
Obuv - do haly/ na ven
Převlečení- sportovní oblečení dle počasí (triko, kraťasy, mikina, tepláky)
Do šatní skříňky zámeček + 2 klíčky (jeden bude uschován u TU) a vhodné přezůvky
Prosím, aby všechny pomůcky měli žáci k dispozici do konce prvního týdne a podepsány. Důležité je obalovat sešity a učebnice (učebnice se budou opět na konci šk. roku vracet).

Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00 nejlépe po předchozí domluvě s vyučujícím (abyste zbytečně nečekali).
Třídní schůzky jsou naplánovány na 11. 9. 2019, ve třídách 1. stupně budou od 17:00. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.

 

Evropský týden mobility

 

V rámci Evropského týdne mobility jsme absolvovali procházku, jelikož se letošní ročník zaměřuje na chůzi. Zvolili jsme krátkou okružní procházku, při které jsme společně změřili a zaznamenali trasu dlouhou 1,40km. Za dobu 40:07min.jsme spálili 89kal a ušli jsme 2538 kroků :-¨)

Vyjímečně jsme mohli použít své chytré telefony, kreré nám pomohly ke zdokumentování a focení naší trasy. Využili jsme mobilní aplikace Goals-Fitness k měření a zaznamenání okruhu a také dětmi oblíbená aplikace Pokemon Go nám zpříjemnila cestu svými "Pokéstopy" (označena zajímavá místa,památky apod.). Rovněž nám měřila ušlé kilometry, počítala kroky, mapovala cestu a když na nás občas z trávy vyskočil Pokémon, bylo veselo :-) .Následující den jsme ve výtvarné výchově nakreslili zážitky z procházky. Myslím,že jsme si procházku užili a přidávám pár fotografií :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Táborák pro přátele školy a pasování prvňáčků bude ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 17h

V pátek se koná sportovní den v rámci vyučování. Sportovní oblečení dle počasí.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana