5.A

LISTOPAD

Informace k nástupu žáků od 30. 11. 2020 (zdroj vedení ZŠ

Meteorologická)

Vážení rodiče, milí žáci,

upřesňující informace k nástupu žáků do obnovené prezenční výuky od 30. 11. 2020 najdete v Aktualitách na webu školy a v eŽK a v odkazu ZDE.

V případě nejasností se na mě můžete obrátit na email nebo do chatu v Teams

S přáním pevného zdraví

Mgr. Alena Dušková

 

 

Rozvrh on-line vyučování (Teams)

HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ČAS
8.00-8.45
8.55-9.40
10.00-10.45
10.55-11.40
11.50-12.35
12.45-13.30
13.40-14.25
14.35-15.20
PONDĚLÍ 23.11. TH ČJ 1.sk. ČJ 2.sk. Výuka s AP   Kurz cizinci    

ÚTERÝ 24.11.

M 1.sk. M 2.sk. Anglický jazyk Výuka s AP        
STŘEDA 25.11.   Výuka s AP ČvS 1.sk. ČvS 2.sk.        
ČTVRTEK 26.11. Anglický jazyk Výuka s AP   ČJ 1.sk. ČJ 2.sk. Intervence ČJ 5.A    Cvičení z čj  
PÁTEK 27.11. M-G 2.sk. M-G 1.sk.    

Intervence M 5.A

     

Máte potíže s distanční výukou? Podívejte se na tento odkaz nebo tento.

Distanční výuka

Český jazyk (Dušková)

online hodina dle skupin pondělí 23.11. a čtvrtek 26.11. - VYJMENOVANÁ SLOVA

online hodina dle skupin čtvrtek 19.11. - STAVBA SLOVA - OPAKOVÁNÍ

online hodina dle skupin pondělí 9.11. a čtvrtek 12.11. - PŘEDPONY ob-, o-, v-, PŘEDLOŽKY v, ve, PSANÍ SKUPIN bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

online hodina dle skupin čtvrtek 5.11. - PŘEDLOŽKY s, se, z, ze

online hodina dle skupin pondělí 2.11. - PŘEDPONY s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-

Matematika (Dušková)

online hodina dle skupin úterý 24.11. a pátek 27.11. - VÝPOČET JEDNOHO A VÍCE DÍLŮ, KRUŽNICE

online hodina dle skupin pátek 20.11. - VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNIC

online hodina dle skupin úterý 10.11. a pátek 13.11. - JEDNOTKY RYCHLOSTI A TEPLOTY, KRUŽNICE A KRUH

online hodina dle skupin pátek 6.11. - ÚHEL

online hodina dle skupin úterý 3.11. - PLOŠNÉ JEDNOTKY

TÝDENNÍ PLÁN ČJ + M k nahlédnutí zde


Anglický jazyk (Štěpánová)

online hodina 24.11.(3.hod.) a 26.11.(1.hod.)

Úkol na 26.11.: PS 24/1,2. Neposílat.

Úkol na 24.11.: PS 22/1,2. Neposílat. Učit se měsíce, roční doby, řadové číslovky.

Úkol do 15.11.: PS strana 20-21. Poslat do Teams.

Úkol na 12.11.: Napsat do slovníčku slovíčka 7.lekce + PS 19/4.  Neposílat.

Úkol na 10.11.: Napsat do slovníčku slovíčka 6.lekce + PS 17/4,5. Neposílat.

Úkol na 5.11.: PS 15/5 - Napiš otázky. Neposílat.


Anglický jazyk (Malíková)

domácí úkol na úterý 1.12. - zůstávají výuková videa z minula - řadové číslovky a měsíce,PS str. 22/4, 23/5 - neposílat

úkol do 24.11. - poslat na TEAMS - zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jitrenka_malikova_zsmeteo_cz/ERChTEWKj5pPnAsRYgANM8wBlEKLmXHpw8PAReTohvnVhA

online hodina 19.11. - 8.lekce názvy měsíců, PS str.22/1,2, bližší info v Teams

online hodina 12.11.  opakovat 5. - 7. lekci - tvorba vět s předložkami místa / in, on, next to,..../ 

online hodina 10.11.domácí úkol - opakovat , PS str. 21/4,5 - neposílat 

online hodina 5.11. opakovat 5. - 7. lekci 

online hodina 3.11. opakovat 5. - 7. lekci. PS str. 19/4, str. 20/1,2 - nic neposílat 


Anglický jazyk (Slancová)

ONLINE - úterý 10:00 h, čtvrtek 8:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EQtN8nbP2xZFmZGchdZ5UJIBj8oozrGdOWTuL1-6xq9a6w


ČvS - Přírodověda (Múdrá)

video/6446-id-6446

Uč. str. 10 - přečíst
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php? opentitle=Prirodoveda5_nove/Prirodoveda5_nove.mc&pageord=5 - vyzkoušejte ikony po stranách textu

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda5_nove/Prirodoveda5_nove.mc&pageord=4 – poslech, vyzkoušejte ikony po stranách textu
PS str. 5, cv. 2, 3, 4, 5

Zápis do sešitu ZDE


ČvS - Zeměpis (Múdrá)

Uč. str. 16, 17 - přečíst

Zápis do šk. sešitu ZDE

Zápis do šk. sešitu ZDE

Uč. str. 14, 15 - přečíst
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5CR/Vlastiveda5CR.mc&pageord=7 - vyzkoušejte všechny ikony po stranách textu

https://edu.ceskatelevize.cz/plzensky-kraj-5e441eb9d76ace2c451dde40
Uč. str. 12 – přečíst

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5CR/Vlastiveda5CR.mc&pageord=6
Zápis do šk. sešitu
ZDE


ČvS - Dějepis (Múdrá)

PS str. 4 - dopracovat

edu.ceskatelevize.cz/video/1827-baroko-v-cechach

edu.ceskatelevize.cz/video/1830-barokni-umeni

edu.ceskatelevize.cz/video/1825-jan-amos-komensky

Uč. str. 14, 15 - přečíst       edu.ceskatelevize.cz/video/1825-jan-amos-komensky

Zápis do šk. seš. ZDE  

Uč. str. 12 + 13 – přečíst; https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5DEJ/Vlastiveda5DEJ.mc&pageord=6 

PS str. 3, cv. 1, 2, 3, 4


ČJ cvičení (Bíbová)                           online výuka -  20. 11.

Téma :        Tvoření slov - předpony s-, z-, vz-, předložky, psaní bě-/bje-, pě-,vě-,vje-

- http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086718/?at=1 - doplnit předpony a poslat do 27. 11. na email nebo na Teams

______________________________________________________________________________________

Téma :     Přídavná jména

-  druhy, procvičování pravopisu i/y, tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

-   http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086357/?at=1 - úkol doplnit a poslat na email nebo na Teams do 9. 11.

-  www.umimecesky.cz/cviceni-pridavna-jmena


ČJ cizinci (Exnerová)

2) Úkol je ZDE. Posílejte mi ho buď do teams, nebo na email (martina.exnerova@zsmeteo.cz).

1) Úkol je ZDE. Posílejte mi ho buď do teams, nebo na email (martina.exnerova@zsmeteo.cz).


AJ konverzace (Hostaša)

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Pokyny k domácí přípravě: ZDE


Přírodní vědy (Múdrá)

Pokračujeme v rozpracovaném projektu.


Hudební výchova (Dušková)

Pokračujeme v úkolu na toto pololetí vytvořit referát - prezentaci na téma hudební skupina, zpěvák/zpěvačka, hudební skladatel, hudební dílo ap. nejlépe v powerpointu, popř. papírová forma. Zasílejte do chatu v Teams.


Výtvarná výchova: (Múdrá)

Slunce a Měsíc - na obrysy použijte silnější černý fix, každé políčko vybarvěte různou, sytou barvou http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086999/

Na A4 nakreslete J. A. Komenského - najdete v Uč. D (zelená) str. 14

Horkovzdušný balon ZDE ; kontury fixem.

Úkol pro radost (nepovinný) - Mořský koník ZDE

Použijte progressa, voskovky nebo pastelky. Kontury černým fixem. Těším se na vaše obrázky.


Tělesná výchova:(Rohanová, Hájek)

Úkol po dobu distanční výuky ZDE


 

ŘÍJEN

26.-30.10. Podzimní prázdniny

Odpočívejte, sportujte, užívejte podzimních dní a volna a těším se na vás v listopadu:-) AD

Rozvrh on-line vyučování (Teams)

Týden 14.-16.10. a 19.-23.10.

Rozdělení do skupin:

1.sk.: Viktor, Matouš, Ondřej N., Tomáš V., Tomáš Z., Přemek, Niky, Anička, Míša, Domča, Naty, Bibi, Kačka, Zojka, Adélka a Lenka V.

2.sk.: Ondřej Č., David G., Tonda, Alex, David N., Bill, Milan, Nella, Verča, Bára, Maruška, Thea, Alisa a Lenka T.

AJ dle stávajících skupin

 

Online výuka

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20
Pondělí Třídnická h. ČJ 1.sk. ČJ 2.sk. Výuka s AP pro vybrané žáky        
Úterý M 1.sk. M 2.sk. Anglický jazyk Výuka s AP pro vybrané žáky        
Středa   Výuka s AP pro vybrané žáky ČJ 1.sk. ČJ 2.sk. Intervence ČJ 5.A      
Čtvrtek Anglický jazyk

ČvS 1.sk.

Výuka s AP pro vybrané žáky

        Cvičení z čj  
Pátek M-G 2.sk. M-G 1.sk.  

ČvS 2.sk.

Intervence M 5.A      

- PRO DISTANČNÍ VÝUKU BUDE WEB TŘÍDY PRIMÁRNÍ A HLAVNÍ ZDROJ INFORMACÍ O VZDĚLÁVÁNÍ – můžou tam být odkazy na Teams, ale bude to hlavní rozcestník!
- Hodiny v distanci se řádně zapisují do třídní knihy s tím, že u online hodin napíšeme poznámku „online výuka“.
- Absence se bude sledovat v rámci distanční skupiny jen u online hodin, která se zapíše řádně do třídní knihy. Jedná se o zpětnou vazbu jak pro nás, tak pro rodiče, kteří tímto mohou mít přehled o připojení žáka. Omluvení rodičů je samozřejmostí, ale proběhnout musí. O relevanci omluvy v rámci distance nebude pochyb – jedná se primárně o zpětnou vazbu. 

Distanční výuka

Český jazyk:(Dušková)

online hodiny dle skupin: čtvrtek 15.10. - Přídavná jména odvozená příponou -ský

                                      pondělí 19.10. - Sloh - Reklama

                                      středa 21.10. - PŘEDPONY s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-

Přípomínám kontrolu Čtenářských deníků po podzimních prázdninách, minimálně dvě přečtené a zapsané knížky dle osnovy:-)

Matematika:(Dušková)

online hodiny dle skupin: pátek 16.10. - Geometrie - Vzájemná poloha přímek

                                       úterý 20.10. - Převody jednotek objemu

                                       pátek 23.10. - VZÁJEMNÁ POLOHA POLOPŘÍMEK

TÝDENNÍ PLÁN ČJ + M k nahlédnutí zde

Anglický jazyk:(Štěpánová)

online hodina: úterý (10:00-10:45), čtvrtek (8:00-8:45)

úkoly 19.-23.10. ZDE

úkoly 26.-28.10. ZDE 

Anglický jazyk:(Malíková) úkoly na online hodiny

online hodina  15.10. od 8:00 - slovní zásoba 5. - 7. lekce

online hodina 20.10. od 10:00 - opakovat 5. - 7. lekci, PS str. 18/1,2 - nic neposílat

 online hodina 22.10. - opakovat 7. lekci + předložky místa / PS str. 18/

online hodina 3.11. opakovat 5. - 7. lekci. PS str. 19/4, str. 20/1,2 - nic neposílat

Anglický jazyk:(Slancová)

ONLINE - úterý 10:00 h, čtvrtek 8:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EQtN8nbP2xZFmZGchdZ5UJIBj8oozrGdOWTuL1-6xq9a6w   

Anglická konverzace:(Hostaša)

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

ČJ cvičení:(Bíbová) : www.skolasnadhledem.cz - i, í / y, ý v přídavných jménech, procvičování slovních druhů

ČJ cizinci:(Exnerová) - úkol přesunut do další hodiny

Přírodní vědy:(Múdrá)

ČvS - Přírodověda:(Múdrá)

(Uč. a PS modré barvy)

19. 10.
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda5_nove/Prirodoveda5_nove.mc&pageord=3
PS str. 5, cv. 1 - do obrázku dokreslete šipky směru oběhu Země kolem Slunce (Uč. str. 7)

ČvS - Zeměpis:(Múdrá)

(Uč. a PS červené barvy)

22. 10.
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5CR/Vlastiveda5CR.mc&pageord=5
Zápis do šk. sešitu ZDE

15. 10.
https://edu.ceskatelevize.cz/stredocesky-kraj-5e441eafd76ace2c451ddd83
Uč. str. 8 - Středočeský kraj - přečíst
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5CR/Vlastiveda5CR.mc&pageord=4

Zápis do sešitu ZDE

ČvS - Dějepis:(Múdrá) 

(Uč. a PS zelené barvy)

20. 10.
PS str. 2 – dopracovat
Uč. str. 12 - přečíst
https://edu.ceskatelevize.cz/ceske-zeme-po-tricetilete-valce-5e441a8bf2ae77328d0a6d4f
https://edu.ceskatelevize.cz/baroko-v-cechach-5e441a8bf2ae77328d0a6d51
https://edu.ceskatelevize.cz/barokni-umeni-5e441a8bf2ae77328d0a6d5c

16. 10.
https://edu.ceskatelevize.cz/bitva-na-bile-hore-5e441a89f2ae77328d0a6d35
https://edu.ceskatelevize.cz/poprava-27-ceskych-panu-v-roce-1621-5e441a8af2ae77328d0a6d3a
https://edu.ceskatelevize.cz/tricetileta-valka-a-jeji-dusledky-5e441a8af2ae77328d0a6d42
Uč. str. 10 a 11 - přečíst
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5DEJ/Vlastiveda5DEJ.mc&pageord=5
Uč. str. 11, otázky č. 4 a 5 – ústně (ve škole si vše zopakujeme) 

Výtvarná výchova: (Múdrá)

20. 10. 

Dobrovolný úkol:
Nasbírejte barevné listy stromů.
Listy natřete vodovou barvou (ideálně stejné barvy) a otiskněte na papír do tvaru koruny stromu.
Domalujte kmen stromu.
Nezapomeňte vzít do školy :). 
 

13. 10. (vloženo 20. 10.)

Dobrovolný úkol ZDE

Podzimní roláž jsme začali tvořit ve škole, ale můžete vyzkoušet i doma.
Nezapomeňte přinést do školy, těším se na vaše práce :).

Hudební výchova:(Dušková)
Zadáváme pokračování úkolu na toto pololetí vytvořit referát - prezentaci na téma hudební skupina, zpěvák - zpěvačka, hudební skladatel, hudební dílo ap. nejlépe v powerpointu, popř. papírová forma. Zasílejte do chatu v Teams.
Tělesná výchova:(Rohanová)
Tělesná výchova:(Hájek) 

Vážení rodiče, milé děti,
návrat dětí do školy po karanténě je možný po potvrzeném negativním Covid testu - se SMS nebo vytištěným potvrzením z emailu, kterým se prokážete (samozřejmě s rouškou) v pondělí 5.10. ráno v 8:15h. na recepci školy, poté budou děti vpuštěny do školy a sejdeme se v naší 5.A třídě. Pokud děti nepodstoupily Covid test, přijdou do školy až ve středu 7.10. s písemným prohlášením rodičů/zákonných zástupců, že rodiče/zz prohlašují na vlastní zodpovědnost, že dítě-jmenovitě je zdravé a nevykazuje žádné známky onemocnění, s podpisem a datem. Kdo tento týden chodil do 5.B třídy, v pondělí 5.10. přijde normálně v 7:40-8:00 do naší 5.A třídy.
Pokud by někdo měl test pozitivní nebo byl nemocný, prosím kontaktujte mne. Děkuji.
S přáním pevného zdraví TU Alena Dušková

ZÁŘÍ

TÝDENNÍ PLÁN ČJ + M k nahlédnutí zde

Moji milí páťáci,
než se opět uvidíme, budu vám zadávat domácí práci k procvičení dle učiva 5.B na naše stránky. Toto učivo je pouze k procvičení a k orientaci v tom, co probírá zbytek naší třídy společně s 5.B, se kterou jsou sloučeni ve škole do konce týdne, fotit a posílat nemusíte. Závazné k odevzdání zůstává náš týdenní plán.
Kdybyste cokoli potřebovali, můžete mi psát do Teams nebo na email alena.duskova@zsmeteo.cz
Těším se na vás až se vrátíme do školy:-)
Vaše TU Alena Dušková

Pátek 2. října

Čj: uč. str. 14-15, žlutý rámečky - přečíst
PS str. 8 (celá) - případně str. 9/1, 2, 3 (pro rychlíky)

Matematika: Uč. str. 22, žlutý rámeček – přečíst
Uč. str. 22, cv. 1 – do šk. sešitu
PS str. 12, cv. 1, 2, 3, 4
PS str. 13, cv. 1, 2
Se zlomky budeme ještě pracovat po vašem návratu do školy.

Čj: uč. str. 12, žlutý rámeček - přečíst
Hlavně ČÍST (cokoliv)

Vlastivěda: PS str. 22 – ve škole společně zkontrolujeme


Čtvrtek 1. října

Geometrie: Uč. str. 5 – přečíst žluté rámečky
Do sešitu na Geo: Uč. str. 5, cv. 1, 2, 3, 4
Uč. str. 6 – přečíst žluté rámečky
Do sešitu na Geo: Uč. str. 6, cv. 1

Český jazyk: výklad učiva - učebnice str.13 (žlutý rámeček)
: úkoly - pracovní sešit str. 7/1; 2; 3
: domácí úkol - učebnice str. 8/8 (pouze doplňování ů/ú)

Vlastivěda: Do šk. sešitu si napište 14 krajů ČR, vč. krajských měst (bez učebnice :) ).
Zápis do sešitu (ve škole si přidáme obrázky): 

Praha
- hlavní město ČR
- více než 1 milion obyvatel
- samostatný kraj
- leží ve středních Čechách
- městem protéká řeka Vltava
- sídlí zde prezident, vláda a parlament
- centrum vzdělání a kultury
- město historických památek, např.: Malá Strana, Staré Město, Pražský hrad, Vyšehrad


Středa 30. 9. 2020

Český jazyk: Posílám odkaz na soubor s úkoly: zde

A tady jsou ještě pro všechny případy odkazy na pracovní listy:
Pracovní list č.1: zde
Pracovní list č.2: zde

TV: Pořádně se protáhněte, udělejte si pár dřepů :), ...

Matematika: Uč. str. 20, cv. 1, 2, 3 - vše do šk. sešitu, PS str. 10

Vv: Kočky malujeme černým fixem, na pozadí (barvu si zvolte) použijte vodovky, tempery nebo pastelky.

Těším se na vaše obrázky.

 

Domácí práce zatím neposílejte. 


Úterý 29. 9. 2020

Matematika: vše do šk. sešitu
Uč. str. 11, cv. 3 a, b
Uč. str. 13, cv. 2a; cv. 3a
Uč. str. 14, cv. 3a
Uč. str. 15, cv. 1a; cv. 3b

DÚ: Uč. str. 15, cv. 5a, b do  školního sešitu

Dějepis: https://edu.ceskatelevize.cz/bitva-na-bile-hore-5e441a89f2ae77328d0a6d35

Uč. str. 9 - přečíst

Český jazyk: pracovní list zde, detailnější výklad učiva: odkaz


TÝDENNÍ PLÁN ČJ + M k nahlédnutí zde

SRDÍČKOVÉ DNY - zrušeno

Ve dnech 21.+22.9. proběhnou ve škole Srdíčkové dny. Děti si mohou zakoupit a přispět na nemocné děti magnetky, náramky, kolíčky za 30 Kč záložky, odznáčky za 35 Kč 3D pravítka za 25 Kč garant.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE

Třídní schůzky a konzultace v letošním školním roce (do odvolání) budou probíhat on - line v Teams. Zvu rodiče na první třídní schůzku ve středu 9.9. v 17h. Pokud byste chtěli konzultovat, dejte mi prosím vědět do Teams nebo do emailu. A.Dušková

NAŠE TŘÍDA

Milí páťáci,

prázdniny pomalu končí a já se na vás už moc těším!

Sejdeme se v úterý 1.9.2020 v 8h v naší třídě. Sledujte webové stránky, budu sem postupně přidávat nové informace.  Můžete mě stále kontaktovat i na Teams.

Vaše třídní učitelka Alena Dušková

Oběd 1. září

První den školního vyučování, tedy 1. 9. 2020, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je tento den od 10 do 11 hodin.

!!! Povinnost nosit roušky ve školní tašce !!!

Harmonogram 1. týdne (1.9 - 4. 9. 2020)
1. 9. 2020 (úterý)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00, žáci odchází domů po 1. VH 8:45
- výdej obědů proběhne v čase od 10:00 - 10:30 pro ty, kteří si přihlásili oběd

2. 9. - 4. 9. 2020 (středa - pátek)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00
- I. stupeň - výuka proběhne 4 vyučovací hodiny (do 11:40)
- školní jídelna vydává obědy v mimořádném harmonogramu stravování (4. a 5. třídy ve 12:15 s AP)

Pomůcky do třídy 5.A
Penál vybavený těmito pomůckami:
2 obyčejné tužky č.2 a 3, ořezávátko+guma
pero+náhradní bombičky nebo 2 pera na jedno použití
krátké pravítko
nůžky
sada pastelek
tyčinkové lepidlo
funkční kružítko
dál pravoúhlý trojúhelník s ryskou a dlouhé pravítko
Do třídy balení papírových utěrek + krabice papírových kapesníků
kroužkový pořadač na Portfolio s prázdnými euroobaly("košilkami") a desky na výkresy A3 - jsou ve třídě
Kufřík na Vv doplnit
:
vodové barvy
temperové barvy
tři štětce – 1plochý a 2 kulaté
kelímek na vodu
hadřík na štětce
modelína
voskovky

barevné papíry A4

černá tuš
pracovní tričko/košile
igelit na stůl
Věci na Tv uložené v podepsaném látkovém pytli:
V letošním roce se budeme snažit více chodit cvičit a sportovat ven.
Povinné pomůcky: 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
náhradní ponožky (starší ročníky)

Do šatní skříňky zámeček + 2 klíčky (jeden je uschován u TU) a vhodné přezůvky

Prosím, aby všechny pomůcky měli žáci k dispozici do konce prvního týdne a podepsány. Důležité je obalovat sešity a učebnice (učebnice se budou opět na konci šk. roku vracet).

První sešity na Český jazyk a Matematiku děti dostanou ve škole, hradíme z TF, přineste pouze loňské nedokončené, budeme v nich pokračovat. Další sešity na ČVS, AJ a Volitelné předměty si dokupte dle seznamu níže:

ČVS (Múdrá) – 1x440 s linkovanou podložkou
AJ (Štěpánová) - 2x544
AJ (Malíková) - 2x jakýkoliv linkovaný sešit
AJ (Slancová) - 1x424, 1x544 nebo předtištěný slovníček A5, plastový rychlovazač s euroobaly
AJko (Hostaša) - 2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový), sadu euroobalů (pro materiály z výuky)
PřírV (Múdrá) - 1x440 s linkovanou podložkou
ČJc (Exnerová) - 1x524
ČJcv (Bíbová) - 1x524
Hv (Dušková) – 1x520 s linkovanou podložkou, plastový rychlovazač s cca 20 euroobaly
ÚKOLNÍČEK - libovolný
VŠE OBALENÉ!

Vyučování a prázdniny:
• Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
• V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
• Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

Další termíny:
• třídní schůzky jsou naplánovány na 9. 9. 2020, 2. 12. 2020 a 7. 4. 2021 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 24. února 2021.
• Termíny pedagogické rady: 18. 11. 2020, 25. 1. 2021, 14. 4. 2021, 21. 6. 2021
• 9.12. Vánoční hvězda
• 28. 4. zápis do prvního ročníku

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana