5.A

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM:-)

Další foto najdete v Teams v týmu 5.A:-)

ČERVEN

VÝLET DO BOTANICUSU V OSTRÉ U LYSÉ NAD LABEM

Dne 1.6. budeme v naší ŠJ podávat speciální menu k MDD hamburger ala Meteorologická a moučník čokoládový maffin.

Dne 2. 6 bude na nádvoří školy přistaveno auto BOHEMILK https://www.ceskazmrzlina.cz/zmrzlinove-auto-na-akci a bude nabízet pro každého žáka – dodatečně ke dni dětí – zmrzlinu zdarma.

Dne 7. a 9.6 Fotografování tříd

Ve dnech 8.-10.6. Sběr papíru

Dne 17.6. výlet do Botanicusu

KVĚTEN

OD 17.5.2021 POUZE PREZENČNÍ VÝUKA VE TŘÍDĚ DLE STÁLÉHO

ROZVRHU, ÚKOLY STÁLE V TÝDENNÍM PLÁNU zde:-)

„Stezka malého stopaře v Modřanské rokli“

 

21.5.

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom Vás informovali, že od 24. 5. 2021 dojde ke změně strategie testování na ZŠ Meteorologická. Podrobnější informace naleznete v Aktualitách na webu školy a v emailu.

14.5.

TESTOVAT SE BUDEME V NAŠÍ TŘÍDĚ 5.A
Škola se otevírá v 7:30h
V tělocvičně se s rodiči testuje pouze v pondělí 7:00 - 8:30.
Pokud do školy žák přijde jiný, než testovací den (pondělí), nahlásí se na recepci školy. Testování proběhne u recepce.
Žáci se budou testovat pouze 1x týdně a to v pondělí nebo v den, kdy přijdou do školy.

Prezenční výuka 10.-14.5. ve třídě 5.A dle stálého rozvrhu a pravidel na webu školy:-)

http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404091720/

Rozvrh online vyučování v Teams 3.-7.5.

HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ČAS 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20
PONDĚLÍ TH ČJ 1.sk. ČJ 2.sk. výuka s AP        
ÚTERÝ M 1.sk. M 2.sk. AJ ČvS 1.sk.  ČvS 2.sk. Kurz cizinci    
STŘEDA   výuka s AP výuka s AP          
ČTVRTEK AJ výuka s AP ČJ 1.sk. ČJ 2.sk.      Cvič. čj  
PÁTEK M-G 2.sk. M-G 1.sk.   Intervence Ma        

DISTANČNÍ VÝUKA


Český jazyk (Dušková)

online hodina dle skupin pondělí 3.5. a čtvrtek 6.5.

Matematika (Dušková) 

online hodina dle skupin úterý 4.5. a pátek 7.5.

TÝDENNÍ PLÁN a úkoly ČJ + M k nahlédnutí zde


Anglický jazyk (Štěpánová)

Úkol na 11.5.: Připravit si 3 věty: What are you going to do in summer holidays?  Ústní úkol.

Úkol na 4.5.: PS 55/4  Napiš o plánech na prázdniny. Použij přítomný čas průběhový. Neposílat.

Úkol na 6.5.: napsat do slovníčku slovíčka 21.lekce - uč.57/5.


Anglický jazyk (Malíková)

úkol na 11.5.: procvičovat PS str. 74,75,76, opakovat slovíčka 14.,15. lekce, dokončit PS 43/4.

úkol na 4.5.: opakujte si PS str. 74 - 76, PS str. 42/1 - neposílat


ČvS - Přírodověda (Múdrá)

3. - 7. 5.: Uč. str. 40, PS str. 22       Zápis ZDE


ČvS - Zeměpis (Múdrá)

3. - 7. 5. Pracujeme na zadaných referátech.


ČvS - Dějepis (Múdrá)

3. - 7. 5.: Uč. str. 35 - 36      Zápis ZDE    PS str. 13

edu.ceskatelevize.cz/video/1854-spolkovy-zivot-v-19-stoleti 

edu.ceskatelevize.cz/video/1855-souziti-cechu-nemcu-a-zidu-v-ceskych-zemich-v-19-stoleti 

edu.ceskatelevize.cz/video/1855-souziti-cechu-nemcu-a-zidu-v-ceskych-zemich-v-19-stoleti


ČJ cvičení (Bíbová) :                  13. května ve 13. 40

- procvičování skloňování číslovek a pravopisu koncovek přídavných jmen


ČJ cizinci (Exnerová)


AJ konverzace (Hostaša)  

pokyny (do 7.5.) najdete ZDE


Přírodní vědy (Múdrá)Hudební výchova (Dušková)

Připomínám do 1.6.2021 vytvořit a poslat úkol na 2.pololetí ke klasifikaci - referát/prezentaci na téma hudební nástroj včetně odkazu na hudební ukázku nejlépe v powerpointu, popř. papírová forma. Zasílejte do chatu v Teams.


Výtvarná výchova (Múdrá)


Tělesná výchova (Rohanová- dívky)

Zpracuj referát, prezentaci na sportovní téma.Libovolný výběr - např. známého sportovce,zajímavosti ze sportu, oblíbený sportovní tým, olympijské hry atd. Posílejte nejpozději do 15.5. nejlépe do souboru na Teams, nebo do chatu.

Preferuji prezentaci v elektronické podobě, ale může být i ručně psaná minimálně na formát A4, ofocená a zaslaná nebo můžete donést na recepci školy.


 


DUBEN

Prezenční výuka 26.-30.4. ve třídě 5.A dle stálého rozvrhu

a pravidel na webu školy:-)


  

9.4.

Shrnutí informací k nástupu do školy 12.4.2021

Naše třída nastupuje v pondělí 12.4.

Přístup do školy

Od 7:30 hlavním vchodem, dítě jde k šatní skříňce, kde se rychle převlékne, neshlukuje se a odchází do testovací třídy (pro nás 7.C naproti naší třídy) - samotestování za dozoru mého a paní asistentky - čekání na výsledek - odchod do třídy s potvrzeným negativním testem.

Testy LEPU dodává škola zdarma.

Takto se testuje v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu. Pokud se dítě např. neúčastní testovacích dnů a přijde do školy až po nich (úterý, středa, pátek) nebo v jinou hodinu, nahlásí se na recepci a bude testováno v testovací tělocvičně, která bude k dispozici nepřetržitě.

Pokud bude výsledek testu pozitivní při pondělním testování, dítě odchází v doprovodu rodičů domů a na kontrolní PCR test, pro zbytek třídy nedochází k žádné změně. Pokud bude mít pozitivní test během týdne a některý z předešlých dnů bylo ve třídě, absolvuje kontrolní PCR test, který když bude též pozitivní, jdou všechny děti ze třídy do karantény.

Děti musí mít ve třídě jednorázové chirurgické roušky nebo respirátor (ne látkové) + náhradní roušky na výměnu (v sáčku).

Obědy jsou přihlášeny automaticky v době prezenční výuky, časy odchodu na oběd budou sděleny. Pokud nemáte zájem o obědy, musíte si odhlásit.

Družina ranní nebude otevřena, pro odpolední družinu dotazník pouze informativní pro potřeby vychovatelek, zůstává v platnosti původní přihláška, tzn. kdo je přihlášený, může do družiny.

Připomínám charitativní akci "Děkujeme zdravotníkům" - příspěvky do sbírky a obrázky, které udělají radost, odevzdávejte do 12.4. na recepci školy nebo v pondělí ve třídě.

S přáním pevného zdraví Mgr. Alena Dušková

Celý týden se učíme dle standardního rozvrhu, TÝDENNÍ PLÁN a úkoly ČJ + M k nahlédnutí zde

Ostatní úkoly od dalších vyučujících najdete níže v jednotlivých předmětech.

Děkujeme zdravotníkům

Rozvrh on-line vyučování (Teams) 19.-23.4.

HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ČAS 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20
PONDĚLÍ TH ČJ 1.sk.
ČJ 2.sk. ČvS 1.sk. výuka s AP      
ÚTERÝ M 1.sk. M 2.sk. AJ ČvS 2.sk.        
STŘEDA Kurz cizinci  výuka s AP výuka s AP

 

       
ČTVRTEK AJ Intervence Ma ČJ 1.sk. ČJ 2.sk. výuka s AP   Cvičení z čj  
PÁTEK M-G 2.sk. M-G 1.sk. Intervence Čj           

DISTANČNÍ VÝUKA

Český jazyk (Dušková)

online hodina dle skupin pondělí 19.4. a čtvrtek 22.4.

Připomínám dle kriterií hodnocení do 15.4. odevzdat 2 přečtené a zapsané knížky ve Čtenářském deníku.

online hodina dle skupin úterý 6.4. a čtvrtek 8.4.

Matematika (Dušková)

online hodina dle skupin úterý 20.4. a pátek 23.4.

online hodina dle skupin úterý 6.4. a pátek 9.4. 

TÝDENNÍ PLÁN a úkoly ČJ + M k nahlédnutí zde


Anglický jazyk (Štěpánová) - ONLINE: úterý 20.dubna a čtvrtek 22.dubna

Úkol na 27.4.: PS 55/3  Oprav nepravdivé věty ze cvičení 2.  Kontrola ve škole!

Úkol na 22.4.: napsat do slovníčku slovíčka 20.lekce - uč.str.55/7. Učit se slovíčka.

Úkol na 20.4.: PS 53/6  Doplň rozhovor. Neposílat.

úkol na 13.4.: PS 51/5 Spoj. Kontrola ve škole!

úkol na 8.dubna: PS 50/1  Slovní řetěz (minimum: 18 slov). Neposílat.

úkol do 4.dubna: PS 48-49/3  Doplň otázky a napiš odpovědi. Pošli do Teams!


Anglický jazyk (Malíková)

úkol na úterý 27.4. - PS str. 42/1,2 - neposílat, opakovat PS str. 74,75,76

úkol na čtvrtek 22.4. - opakovat 14. - 15. lekci, 16. lekce - slovíčka

úkol do pondělí 19.4. 19.00 - překlad vět - poslat - více informací v Teams

úkol na 13.4. - opakovat slovíčka 11. - 13. lekce

úkol na 8.4. - PS str.41 - neposílat

úkol na 6.4. - opakovat 11. - 16. lekce, PS 74/75


ČvS - Přírodověda (Múdrá)

26. - 30. 4.: Referát na vybrané téma

19. - 23. 4.: Uč. str. 36 www.mediacreator.cz/mc/index.php    PS str. 20, cv. 1

                   Referát na vybrané téma, termín odevzdání: 26. 4. osobně ve škole. Hodnoceno známkou.

12. - 16. 4.: Vesmír - opakování

5. - 9. 4.: Uč. str. 35 - přečíst               Zápis ZDE         PS str. 19, cv. 1, 2

               www.mediacreator.cz/mc/index.php


ČvS - Zeměpis (Múdrá)

26. - 30. 4.: Uč. str. 54 - 56         PS str. 40, cv. 1, 2

19. - 23. 4.: Uč. str. 54 - 56. Naučte se na mapě vyhledat všechny světadíly.

12. - 16. 4.: Sousední státy ČR - opakujeme

5. - 9. 4.: Uč. str. 52 -53, přečíst            Zápis ZDE          PS str. 39

               www.mediacreator.cz/mc/index.php


ČvS - Dějepis (Múdrá)

26. - 30. 4.: Do šk. sešitu překreslete časovou osu z Uč. str. 34 + vyznačte události    Zápis ZDE

19. - 23. 4.: PS str. 12

12. - 16. 4. : Národní obrození - opakujeme

5. - 9. 4.:  Uč. str. 32 -33, přečíst  www.mediacreator.cz/mc/index.php
                edu.ceskatelevize.cz/video/1850-narodni-divadlo

                 Uč. str. 33, otázka 1 - 7, ústně


ČJ cvičení (Bíbová)                         online hodina - 29. dubna - 7. vyuč. hodina

- procvičováni přídavných jmen a zájmen

__________________________________________________________________________________________________

ČJ cizinci (Exnerová)
popis spolužáka - do 11.4.


AJ konverzace (Hostaša) 

pokyny (do 9.4.) najdete ZDE      pokyny (do 16.4.) najdete ZDE      pokyny (do 23.4.) najdete ZDE 

pokyny (do 30.4.) najdete ZDE


Přírodní vědy (Múdrá)

26. - 30. 4.: Skupinová práce

19. - 23. 4.: Připravte si vzorek půdy, vyplňte "rodný list". Těším se na vaše práce.

12. - 16. 4.: Téma - Půda www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13319993256-nech-pudu-zit/22038257008

5. 4. edu.ceskatelevize.cz/video/800-lety-na-mesic


Hudební výchova (Dušková)

Připomínám do 1.6.2021 vytvořit a poslat úkol na 2.pololetí ke klasifikaci - referát/prezentaci na téma hudební nástroj včetně odkazu na hudební ukázku nejlépe v powerpointu, popř. papírová forma. Zasílejte do chatu v Teams.


Výtvarná výchova (Múdrá)

15. 3.: Školní projekt ZDE


Tělesná výchova (Rohanová- dívky)

Zpracuj referát, prezentaci na sportovní téma.Libovolný výběr - např. známého sportovce,zajímavosti ze sportu, oblíbený sportovní tým, olympijské hry atd. Posílejte nejpozději do 15.5. nejlépe do souboru na Teams, nebo do chatu.

Preferuji prezentaci v elektronické podobě, ale může být i ručně psaná minimálně na formát A4, ofocená a zaslaná nebo můžete donést na recepci školy.


 

 

 

BŘEZEN

Rozvrh on-line vyučování (Teams) 29.3.-2.4.

HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ČAS 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20
PONDĚLÍ TH ČJ 1.sk. ČJ 2.sk. výuka s AP        
ÚTERÝ M 1.sk.   M 2.sk.   AJ výuka s AP        
STŘEDA   výuka s AP ČJ celá třída M celá třída Intervence Ma Kurz cizinci    
ČTVRTEK VE LI KO NOČ PRÁZD NI NY
PÁTEK VE LI KO NOČ PRÁZD NI NY

DISTANČNÍ VÝUKA

Český jazyk (Dušková)

Připomínám dle kriterií hodnocení do 15.4. odevzdat 2 přečtené a zapsané knížky ve Čtenářském deníku.

online hodina ve středu 31.3. celá třída

online hodina dle skupin pondělí 22.3. a čtvrtek 25.3.

online hodina dle skupin pondělí 15.3. a čtvrtek 18.3.

online hodina dle skupin pondělí 8.3. a čtvrtek 11.3.

online hodina dle skupin pondělí 1.3. a čtvrtek 4.3.

online hodina dle skupin pondělí 15.2. a čtvrtek 18.2.

online hodina dle skupin pondělí 8.2. a čtvrtek 11.2.

online hodina dle skupin pondělí 1.2. a čtvrtek 4.2.

Matematika (Dušková)

online hodina ve středu 31.3. celá třída

online hodina dle skupin úterý 23.3. a pátek 26.3.

POZOR ZMĚNA - v pátek 19.3. přijde na výuku celá třída v 8h.

online hodina dle skupin úterý 16.3. a pátek 19.3.

online hodina dle skupin úterý 9.3. a pátek 12.3.

POZOR ZMĚNA - v pátek 5.3. online hodina zrušena, učivo dle týdenního plánu zůstává jako samostatná práce

online hodina dle skupin úterý 2.3. a pátek 5.3.

online hodina dle skupin úterý 9.2. a pátek 12.2.

online hodina dle skupin úterý 2.2. a pátek 5.2.

TÝDENNÍ PLÁN a úkoly ČJ + M k nahlédnutí zde


Anglický jazyk (Štěpánová)

online: v úterý 30.3. (10:00-10:45) a ve čtvrtek 1.4. (8:00-8:45)

úkol na 30.3.: PS 48/1  Napiš slova do skupin. Neposílat.

úkol na 25.3.: PS 47/5 Napiš 5 vět o sobě a své rodině v minulém čase. Použij časové výrazy z PS 47/4.

úkol na 23.3.: napsat do slovníčku slovíčka 17.lekce - uč.str.47/6

úkol na 18.3.: PS 46/1  Neposílat.

úkol na 16.3.: PS 45/5  Pošli do Teams!

úkol na 11.3.: PS 44/3  Vyplň kalendář. Napiš o 3 dnech, co jsi dělal. Neposílat.

úkol na 9.3.: PS 43/5  Napiš věty správně. Neposílat.

úkol na 4.3.: napsat slovíčka 16.lekce (uč.43/6) + ústní úkol: uč.43/5 - odpovědi na otázky

Úkol (do 26.2.): PS 40/2  Napiš věty správně. Pošli do Teams!

18.2.: PS 41/3  Napiš pravdivé věty v minulém čase. (minimum 5 vět)

16.2.: uč.40/4  Napiš text. Pošli do Teams.

11.2.: napsat do slovníčku 15.lekci - uč.str.41/8. Učit se slovíčka.

9.2.: úkol - PS 39/3  Doplň "was/were"

4.2.: úkol - PS 38/2  Doplň věty.

úkol do 2.2.: PS str.36 a 37. Poslat do Teams!


Anglický jazyk (Malíková)

úkol na 30.3. - PS str. 40, opakovat 14. - 16. lekci, PS str. 74,75. Neposílat.

úkol na 25.3. - připravit si vyprávění o tom, co jste měli včera k snídani, obědu, večeři - stačí ke každému 2 věci

úkol na 23.3.opakovat 14. - 16. lekci + PS str.74/75

úkol do neděle 21.3. 20:00 - překlad vět /další info v Teams/

úkol na 18.3. - překlad slov - kvíz /další info v Teams/

úkol na 16.3. -  PS 39/4 - neposílat, opakovat 11. - 13. lekce.

úkol na 11.3. - PS str. 38 - neposílat.

úkol na 9.3. - slovíčka 14. - 16. lekce + PS str. 74 - 75

úkol na 4.3. - PS str. 37 - pošli do Teams do 7:30

úkol na 1.3. - oblíbené zvíře - popis (info v Teams ze dne 9.2.) poslat do Teams, opakovat 11. - 13. lekci

úkol na 18.2. - opakovat 11.,12.,13. lekci

úkol na 16.2. - slovíčka 13. lekce - pomáhejte si slovníčkem na konci učebnice nebo
https://slovniky.lingea.cz + PS str. 34

úkol na 11.2. - opakovat 11. - 12. lekce + PS str. 74/75

úkol na 9.2. - PS str. 32,33, opakovat PS 74,75, opakovat slovíčka 11.,12. lekce

úkol na 4.2. - PS str. 30/1, 31/3, procvičovat PS str. 74,75

úkol na 2.2. - slovíčka 12. lekce, procvičovat PS str. 74,75


ČvS - Přírodověda (Múdrá)

29. 3. - PS str. 18, poslat do zadání v Teams

22. - 26. 3.: Zápis do šk. sešitu ZDE
                   PS str. 16, cv. 1, 2, 3, 6 (4, 5 – dobrovolné)
                   PS str. 17, cv. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

                   PS str. 16 + 17 - do 25. 3. poslat do zadání v Teams 

15. - 19. 3.: Uč. str. 30, otázka 1 - 3, ústně www.mediacreator.cz/mc/index.php
                   Zápis ZDE 

                   Uč. str. 31 -33 www.mediacreator.cz/mc/index.php    www.mediacreator.cz/mc/index.php

8. - 12. 3.: Str. 27 -30, přečíst     PS str. 15 - vypracovat

1. - 5. 3.: PS str. 14, cv. 1, 2, 4          Zápis ZDE - poslat do Teams

15. - 19. 2.: Uč. str. 25 – 27
                   Zápis ZDE

8. – 12. 2. PS str. 13 – poslat do 9. 2. do zadání v Teams
                Uč. str. 25, 26 – přečíst www.mediacreator.cz/mc/index.php                          www.mediacreator.cz/mc/index.php   edu.ceskatelevize.cz/video/6375-vesmir-zblizka

1. - 5. 2.: Uč. str. 23 www.mediacreator.cz/mc/index.php
               Zápis ZDE - poslat do 4. 2. do Teams
               PS str. 12, cv. 1, 2, 6 – poslat do 4. 2. do Teams


ČvS - Zeměpis (Múdrá)

22. - 26. 3.: Zápis do šk. sešitu ZDE

                   Uč. str. 50 -51 www.mediacreator.cz/mc/index.php

15. - 19. 3.: PS str. 37 www.mediacreator.cz/mc/index.php

8. - 12. 3.: Uč. str. 48 - 49   Zápis ZDE 

1. - 5. 3.: PS str. 36, cv. 2, 4, 5 (cv. 3 - dobrovolný úkol) 

15. - 19. 2.: Uč. str. 45 – 47
                   PS str. 35, mimo cv. 2 – poslat do Teams

8. -12. 2.: 
Uč. str. 45 – 47, přečíst  www.mediacreator.cz/mc/index.php     www.mediacreator.cz/mc/index.php
V Teams najdete kvíz.

1. - 5. 2.: Uč. str. 43, 44    Zápis ZDE - poslat do 4. 2. do Teams  www.mediacreator.cz/mc/index.php  www.mediacreator.cz/mc/index.php                                                                     
PS str. 32, cv. 1, 2a, 3, 4 – napište pouze názvy pamětihodností
PS str. 27, cv. 2
PS str. 28, cv. 3


ČvS - Dějepis (Múdrá)

29. 3. - zápis do šk. sešitu ZDE     PS str. 11, cv. 2 - 4

22. - 26. 3.: PS str. 10 - do 23. 3. poslat do zadání v Teams (DÚ z minulého týdne)
                   Uč. str. 30 – 31, přečíst
                   Uč. str. 31, otázka 1, 2, 3, 5 – ústně

15. - 19. 3.: PS str. 10 www.mediacreator.cz/mc/index.php

8. - 12. 3.: Zápis ZDE   www.mediacreator.cz/mc/index.php - vyzkoušejte ikonky po stranách

1. - 5. 3.: edu.ceskatelevize.cz/video/1847-revoluce-1848-v-cechach   edu.ceskatelevize.cz/video/1848-  bachuv-absolutismus         Uč. str. 28 - 29 - přečíst

15. - 19. 2.: PS str. 9, cv. 1, 2, 3 - poslat do Teams; www.mujstat.cz/statni _hymna_cr.aspx - přečtěte                             si celou stránku, poslechněte ("přehrát" - pod obrázkem dětí) a doplňte úkol na prohlížené                           stránce

8. – 12. 2.
Text ZDE
Uč. str. 27, otázka č. 2, 3, 5 – ústně

1. - 5. 2.: Uč. str. 25, 26 www.mediacreator.cz/mc/index.php  www.mediacreator.cz/mc/index.php
Zápis do šk. sešitu ZDE – poslat do 3. 2. do Teams

____________________________________________________________________________________________

ČJ cvičení (Bíbová)                           online výuka - 25. března

- procvičování slovesných kategorií

- http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089105/?at=1 - uložen v aplikaci v Souborech.

- http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404088966/?at=1 - zpracovat dle pokynů v Zadání

____________________________________________________________________________________________________

ČJ cizinci (Exnerová)

zadání do 31.3. ZDE
Online hodina 18.3.
zadání do 17.3. ZDE
online hodina 4.3.
zádání do 3.3. ZDE 
online hodina 11.2.zadání do 10.2. ZDE


AJ konverzace (Hostaša)

Pokyny k domácí přípravě (29.3. - 2.4.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (22.3. - 26.3.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (15.3. - 19.3.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (8.3. - 12.3.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (1.3. - 5.3.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (15.2. - 19.2.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (8.2. - 12.2.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (1.2. - 5.2.) ZDE


Přírodní vědy (Múdrá)

22. 3. - 26. 3. - edu.ceskatelevize.cz/video/9162-cerna-dira

9. 3. Kvíz zadán v Teams forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx

1. 3. Kvíz zadán v Teams

8. 2. ZDE

1. 2. Přečtěte si text ZDE


Hudební výchova (Dušková)

Připomínám do 1.6.2021 vytvořit a poslat úkol na 2.pololetí ke klasifikaci - referát/prezentaci na téma hudební hudební nástroj včetně odkazu na hudební ukázku nejlépe v powerpointu, popř. papírová forma. Zasílejte do chatu v Teams.


Výtvarná výchova (Múdrá)

15. 3.: Školní projekt ZDE

Výtvarná soutěž
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje 47. ročník soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok 2021
Téma: Dopravní nehody na železničních přejezdech – náročný úkol pro hasiče
(zásah hasičů při dopravní nehodě na železničním přejezdu)
Kresba nebo malba
Čtvrtka vel. A4, A3
Termín odevzdání: 26. 2. 2021

5. 2. Do šk. sešitu na vlastivědu nakreslete vlajku EU (pod zápis)


 


LEDEN

Informace k distanční výuce k nahlédnutí v emailu, na webu školy a na nástěnce v eŽK. Sledujte info k výuce primárně zde na webu třídy.​

Mgr. Alena Dušková

Rozvrh on-line vyučování (Teams) 25.-29.1.2021
HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ČAS 8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40  11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20
PONDĚLÍ TH ČJ 1.sk. ČJ 2.sk. výuka s AP   Kurz cizinci    
ÚTERÝ M 1.sk. M 2.sk.  Aj výuka s AP         
STŘEDA   výuka s AP  ČvS 1.sk.  ČvS 2.sk. Intervence ČJ 5.A   Intervence M 5.A    
ČTVRTEK  Aj výuka s AP         

 Cvičení z čj

ČJ - cizinci

 
PÁTEK Pololetní prázdniny Pololetní prázdniny  Pololetní prázdniny Pololetní prázdniny 

Pololetní prázdniny

 Pololetní prázdniny    
DISTANČNÍ VÝUKA

Český jazyk (Dušková)

online hodina dle skupin pondělí 25.1. v TEAMS

online hodina dle skupin pondělí 18.1. a čtvrtek 21.1.

online hodina dle skupin pondělí 11.1. a čtvrtek 14.1.

online hodina dle skupin pondělí 4.1. a čtvrtek 7.1.

Matematika (Dušková)

online hodina dle skupin úterý 26.1. v TEAMS

online hodina dle skupin úterý 19.1. a pátek 22.1.

online hodina dle skupin úterý 12.1. a pátek 15.1.

online hodina dle skupin úterý 5.1. a pátek 8.1.

TÝDENNÍ PLÁN a úkoly ČJ + M k nahlédnutí zde


Anglický jazyk (Štěpánová)

online: v úterý 3.hod. (10:00-10:45) a ve čtvrtek 1.hod. (8:00-8:45)

úkol do 2.2.: PS str.36 a 37. Poslat do Teams!

úkol na 28.1.: PS str. 37/4  Napiš otázky.

úkol na 26.1.: PS str. 36/2  Napiš jména zvířat.

úkol na 21.1.: PS 36/1 Najdi zvířata. + připrav si popis 1 zvířete

úkol na 19.1.: napsat slovíčka 13.lekce (uč.35/4), PS 34/2, 35/3

14.1. - 12.lekce, úkol: PS 32/3, 33/4  Neposílat.

úkol na 12.1.: PS 32/1,2. Neposílat.


Anglický jazyk (Malíková)

domácí procvičování - online hodina 5.1. - 8. lekce opakovat datum, měsíce, řadové číslovky, 9. lekce PS str. 74.

12.1. - 9. lekce - čtení + překlad učebnice str. 24,25/5, překlad vět do školního sešitu - bližší info v Teams

14.1. - opakovat 8.,9. lekci + PS str. 74

19.1. - napsat 4 - 5 vět o svém idolu / podobně jako PS 25/4 / - neposílat, opakovat 8. - 10. lekci

21.1. - opakování 8. - 10. lekce, PS str.27/5 - neposílat 

26.1. - vyprávění o svém idolu, slovíčka str. 31, PS str.27/5 - neposílat

28.1. - PS str.28/1.,2., 29/6.,7.


ČvS - Přírodověda (Múdrá)

25. - 29. 1.: Uč. str. 21, 22 - přečíst

                   PS str. 11, cv. 5, 6, 7  vypracovat a poslat do zadání v Teams

18. - 22. 1.: Uč. str. 18 - 21  www.mediacreator.cz/mc/index.php    www.mediacreator.cz/mc/index.php

                  Zápis do šk. sešitu ZDE – vyfotit a poslat do Teams
                  PS str. 10, cv. 1, 2, 3 – vyfotit a poslat do Teams

11. - 15. 1.: Zápis do šk. sešitu: ZDE
                   Uč. str. 16, 17 www.mediacreator.cz/mc/index.php (+ ikony po stranách textu)
                   PS str. 9 (Voda)

                   Uč. str. 15, otázka č. 1, 2, 3, 4 – ústně
                   Uč. str. 17, otázka 1, 2 - ústně
                   Uč. Str. 18 - přečíst www.mediacreator.cz/mc/index.php (+ ikony po stranách textu)

4. - 8. 1.: Zápis z poslední VH v prosinci, pokud nemáte, dopište: ZDE
               Uč. str. 14, 15; zápis do sešitu ZDE   www.mediacreator.cz/mc/index.php
               PS str. 8, cv. 1, 3, 5, 6

               Uč. str. 16, 17 - přečíst www.mediacreator.cz/mc/index.php


ČvS - Zeměpis (Múdrá)

25. - 29. 1.: Uč. str. 36, 37, 39 - 42 přečíst

18. - 22. 1.: : Uč. str.32     www.mediacreator.cz/mc/index.php
                     Zápis do sešitu ZDE
https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-kraje-1-uroven?source=homepagePopular . - zde můžete          procvičit práci se slepou mapou (řeky, kraje, ...) 

11. – 15. 1.: Uč. str. 30 - 31 www.mediacreator.cz/mc/index.php (vyzkoušejte ikony po stranách textu)
                   Zápis do sešitu ZDE

4. - 8. 1.: Uč. str. 28,29  www.mediacreator.cz/mc/index.php
               Zápis do sešitu ZDE


ČvS - Dějepis (Múdrá)

25. - 29. 1.: Uč. str. 25 - 27, přečíst edu.ceskatelevize.cz/video/1845-narodni-obrozeni

                                                      edu.ceskatelevize.cz/video/1846-literatura-divadlo-a-narodni-obrozeni

18. - 22. 1.:  PS str. 6, cv. 3, 4 – do 20. 1. pošlete do Teams, bude hodnoceno známkou.

11. - 15. 1.: Uč. str. 24, cv. b - do šk. sešitu (překreslete si čas. osu)

edu.ceskatelevize.cz/video/1834-reformy-marie-terezie  edu.ceskatelevize.cz/video/1835-skolska-reforma-marie-terezie   edu.ceskatelevize.cz/video/1836-osvicenci-v-ceskych-zemich  edu.ceskatelevize.cz/video/1837-josef-ii 

4. - 8. 1.: Uč. str. 22, 23   

               edu.ceskatelevize.cz/video/1839-zakladani-manufaktur-v-ceskych-zemich
               www.mediacreator.cz/mc/index.php          Zápis do sešitu ZDE
               PS str. 8, cv. 2, 4, 5


ČJ cvičení (Bíbová)                    online výuka - každý čtvrtek ve 13. 40 hod.

- slovní druhy, pádové otázky, procvičování pravopisu i/y, vyjmenovaná a příbuzná slova

- druhy přídavných jmen, vzory, pravopis přídavných jmen


ČJ cizinci (Exnerová)

Úkol ZDE, posílejte na teams/email do 20.1., kontrola proběhne na online hodině


AJ konverzace (Hostaša)

Pokyny k domácí přípravě (25.1. - 29.1.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (18.1. - 22.1.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (11.1. - 15.1.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (4.1. - 8.1.) ZDE


Přírodní vědy (Múdrá)

25. - 29. 1.: Měsíc - text + PL ZDE

18. - 22. 1.: Slunce II - ZDE, tajenku zašlete do Teams

11. - 15. 1.: Slunce - zadání a PL v Teams


Hudební výchova (Dušková)

Připomínám do 15.1.2021 vytvořit a poslat úkol na 1.pololetí ke klasifikaci - referát/prezentaci na téma hudební skupina, zpěvák/zpěvačka, hudební skladatel, hudební dílo, hudební nástroj ap. nejlépe v powerpointu, popř. papírová forma. Zasílejte do chatu v Teams.


Výtvarná výchova: (Múdrá)

Pracujeme na úpravě sešitů ČvS :).

Do sešitu na přírodovědu nakreslete ke každému podnebnému pásu jednoho živočicha. 


 


INFORMACE pro děti navštěvující hodiny speciálně-pedagogické péče: Milí žáci, v novém roce se budeme opět potkávat, momentálně ale bohužel opět pouze online. Sledujte proto, prosím, skupinu na Teamsech, kam budu vkládat časy našich setkání.
Monika Mračnová


PROSINEC

KLIDNÉ SVÁTKY A HODNĚ ZDRAVÍ VŠEM:-)

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Angličtina - Malíková - domácí procvičování do 5.1. - 8. lekce opakovat datum, měsíce, řadové číslovky, 9. lekce PS str. 74. Pokojné vánoční svátky.

Anglický jazyk - Štěpánová:

úkol do 22.12.: napsat do šk.sešitu příběh Click´s story (uč.str.28-29) - 12 vět, napsat ve správném pořadí. Poslat do Teams. Opakování přes Vánoce: 8.-10.lekce

Český jazyk + Matematika, úkoly do 22.12. v Týdenním plánu zde nafoť a vlož do Zadání v Teams

Český jazyk pro cizince: zadání vypracuj do sešitu, termín odevzdání 7.1.2021

MIKULÁŠ VE ŠKOLE

 

KOUZLO VÁNOC

Cílem projektu Kouzlo Vánoc je materiálně pomoci dětem ve formě dárku. Hlavní myšlenkou je splnit přáni dětem ze ZŠ Meteo, které to opravdu potřebují. Projekt se na škole organizuje druhým rokem pod záštitou školní psycholožky Mgr. Lenky Zaliberové, čímž je umožněno zabezpečit anonymitu nejen dětem, ale i sponzorům. V případě zájmu, nebo potřebě bližších informací kontaktujte: lenka.zaliberova@zsmeteo.cz, tel.604 412 128

 

LISTOPAD

Informace k nástupu žáků od 30. 11. 2020 (zdroj vedení ZŠ

Meteorologická)

Vážení rodiče, milí žáci,

upřesňující informace k nástupu žáků do obnovené prezenční výuky od 30. 11. 2020 najdete v Aktualitách na webu školy a v eŽK a v odkazu ZDE.

V případě nejasností se na mě můžete obrátit na email nebo do chatu v Teams

S přáním pevného zdraví

Mgr. Alena Dušková

 

 

Rozvrh on-line vyučování (Teams)

HODINA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ČAS
8.00-8.45
8.55-9.40
10.00-10.45
10.55-11.40
11.50-12.35
12.45-13.30
13.40-14.25
14.35-15.20
PONDĚLÍ  TH ČJ 1.sk. ČJ 2.sk. Výuka s AP   Kurz cizinci    

ÚTERÝ 

M 1.sk. M 2.sk. Anglický jazyk Výuka s AP        
STŘEDA    Výuka s AP ČvS 1.sk. ČvS 2.sk.        
ČTVRTEK  Anglický jazyk Výuka s AP   ČJ 1.sk. ČJ 2.sk. Intervence ČJ 5.A    Cvičení z čj  
PÁTEK  M-G 2.sk. M-G 1.sk.    

Intervence M 5.A

     

Máte potíže s distanční výukou? Podívejte se na tento odkaz nebo tento.

Distanční výuka

Český jazyk (Dušková)

online hodina dle skupin pondělí 23.11. a čtvrtek 26.11. - VYJMENOVANÁ SLOVA

online hodina dle skupin čtvrtek 19.11. - STAVBA SLOVA - OPAKOVÁNÍ

online hodina dle skupin pondělí 9.11. a čtvrtek 12.11. - PŘEDPONY ob-, o-, v-, PŘEDLOŽKY v, ve, PSANÍ SKUPIN bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

online hodina dle skupin čtvrtek 5.11. - PŘEDLOŽKY s, se, z, ze

online hodina dle skupin pondělí 2.11. - PŘEDPONY s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-

Matematika (Dušková)

online hodina dle skupin úterý 24.11. a pátek 27.11. - VÝPOČET JEDNOHO A VÍCE DÍLŮ, KRUŽNICE

online hodina dle skupin pátek 20.11. - VZÁJEMNÁ POLOHA KRUŽNIC

online hodina dle skupin úterý 10.11. a pátek 13.11. - JEDNOTKY RYCHLOSTI A TEPLOTY, KRUŽNICE A KRUH

online hodina dle skupin pátek 6.11. - ÚHEL

online hodina dle skupin úterý 3.11. - PLOŠNÉ JEDNOTKY

TÝDENNÍ PLÁN ČJ + M k nahlédnutí zde


Anglický jazyk (Štěpánová)

online hodina 24.11.(3.hod.) a 26.11.(1.hod.)

Úkol na 26.11.: PS 24/1,2. Neposílat.

Úkol na 24.11.: PS 22/1,2. Neposílat. Učit se měsíce, roční doby, řadové číslovky.

Úkol do 15.11.: PS strana 20-21. Poslat do Teams.

Úkol na 12.11.: Napsat do slovníčku slovíčka 7.lekce + PS 19/4.  Neposílat.

Úkol na 10.11.: Napsat do slovníčku slovíčka 6.lekce + PS 17/4,5. Neposílat.

Úkol na 5.11.: PS 15/5 - Napiš otázky. Neposílat.


Anglický jazyk (Malíková)

domácí úkol na úterý 1.12. - zůstávají výuková videa z minula - řadové číslovky a měsíce,PS str. 22/4, 23/5 - neposílat

úkol do 24.11. - poslat na TEAMS - zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jitrenka_malikova_zsmeteo_cz/ERChTEWKj5pPnAsRYgANM8wBlEKLmXHpw8PAReTohvnVhA

online hodina 19.11. - 8.lekce názvy měsíců, PS str.22/1,2, bližší info v Teams

online hodina 12.11.  opakovat 5. - 7. lekci - tvorba vět s předložkami místa / in, on, next to,..../ 

online hodina 10.11.domácí úkol - opakovat , PS str. 21/4,5 - neposílat 

online hodina 5.11. opakovat 5. - 7. lekci 

online hodina 3.11. opakovat 5. - 7. lekci. PS str. 19/4, str. 20/1,2 - nic neposílat 


Anglický jazyk (Slancová)

ONLINE - úterý 10:00 h, čtvrtek 8:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EQtN8nbP2xZFmZGchdZ5UJIBj8oozrGdOWTuL1-6xq9a6w


ČvS - Přírodověda (Múdrá)

video/6446-id-6446

Uč. str. 10 - přečíst
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php? opentitle=Prirodoveda5_nove/Prirodoveda5_nove.mc&pageord=5 - vyzkoušejte ikony po stranách textu

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda5_nove/Prirodoveda5_nove.mc&pageord=4 – poslech, vyzkoušejte ikony po stranách textu
PS str. 5, cv. 2, 3, 4, 5

Zápis do sešitu ZDE


ČvS - Zeměpis (Múdrá)

Uč. str. 16, 17 - přečíst

Zápis do šk. sešitu ZDE

Zápis do šk. sešitu ZDE

Uč. str. 14, 15 - přečíst
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5CR/Vlastiveda5CR.mc&pageord=7 - vyzkoušejte všechny ikony po stranách textu

https://edu.ceskatelevize.cz/plzensky-kraj-5e441eb9d76ace2c451dde40
Uč. str. 12 – přečíst

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5CR/Vlastiveda5CR.mc&pageord=6
Zápis do šk. sešitu
ZDE


ČvS - Dějepis (Múdrá)

PS str. 4 - dopracovat

edu.ceskatelevize.cz/video/1827-baroko-v-cechach

edu.ceskatelevize.cz/video/1830-barokni-umeni

edu.ceskatelevize.cz/video/1825-jan-amos-komensky

Uč. str. 14, 15 - přečíst       edu.ceskatelevize.cz/video/1825-jan-amos-komensky

Zápis do šk. seš. ZDE  

Uč. str. 12 + 13 – přečíst; https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5DEJ/Vlastiveda5DEJ.mc&pageord=6 

PS str. 3, cv. 1, 2, 3, 4


ČJ cvičení (Bíbová)      Online výuka - čtvrtek, 17. 12.

Téma :        Tvoření slov - předpony s-, z-, vz-, předložky, psaní bě-/bje-, pě-,vě-,vje-

- http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086718/?at=1 - doplňování předpon, procvičování

- procvičování slovních druhů - konkrétně, pádové otázky

Téma :     Přídavná jména

-  druhy, procvičování pravopisu i/y, tvorba přídavných jmen (-ský/-ští, -cký/-čtí)

-   http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086357/?at=1

- úkol doplnit a poslat na email nebo na Teams do 9. 11.

-  www.umimecesky.cz/cviceni-pridavna-jmena


ČJ cizinci (Exnerová)

2) Úkol je ZDE. Posílejte mi ho buď do teams, nebo na email (martina.exnerova@zsmeteo.cz).

1) Úkol je ZDE. Posílejte mi ho buď do teams, nebo na email (martina.exnerova@zsmeteo.cz).


AJ konverzace (Hostaša)

Pokyny k domácí přípravě (14.12. - 18.12.): ZDE

Pokyny k domácí přípravě (7.12. - 11.12.): ZDE

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Pokyny k domácí přípravě: ZDE


Přírodní vědy (Múdrá)

Pokračujeme v rozpracovaném projektu.


Hudební výchova (Dušková)

Pokračujeme v úkolu na toto pololetí vytvořit referát - prezentaci na téma hudební skupina, zpěvák/zpěvačka, hudební skladatel, hudební dílo ap. nejlépe v powerpointu, popř. papírová forma. Zasílejte do chatu v Teams.


Výtvarná výchova: (Múdrá)

Slunce a Měsíc - na obrysy použijte silnější černý fix, každé políčko vybarvěte různou, sytou barvou http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086999/

Na A4 nakreslete J. A. Komenského - najdete v Uč. D (zelená) str. 14

Horkovzdušný balon ZDE ; kontury fixem.

Úkol pro radost (nepovinný) - Mořský koník ZDE

Použijte progressa, voskovky nebo pastelky. Kontury černým fixem. Těším se na vaše obrázky.


Tělesná výchova:(Rohanová)

Úkol po dobu distanční výuky ZDE


 

ŘÍJEN

26.-30.10. Podzimní prázdniny

Odpočívejte, sportujte, užívejte podzimních dní a volna a těším se na vás v listopadu:-) AD

Rozvrh on-line vyučování (Teams)

Týden 14.-16.10. a 19.-23.10.

Rozdělení do skupin:

1.sk.: Viktor, Matouš, Ondřej N., Tomáš V., Tomáš Z., Přemek, Niky, Anička, Míša, Domča, Naty, Bibi, Kačka, Zojka, Adélka a Lenka V.

2.sk.: Ondřej Č., David G., Tonda, Alex, David N., Bill, Milan, Nella, Verča, Bára, Maruška, Thea, Alisa a Lenka T.

AJ dle stávajících skupin

 

Online výuka

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
  8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20
Pondělí Třídnická h. ČJ 1.sk. ČJ 2.sk. Výuka s AP pro vybrané žáky        
Úterý M 1.sk. M 2.sk. Anglický jazyk Výuka s AP pro vybrané žáky        
Středa   Výuka s AP pro vybrané žáky ČJ 1.sk. ČJ 2.sk. Intervence ČJ 5.A      
Čtvrtek Anglický jazyk

ČvS 1.sk.

Výuka s AP pro vybrané žáky

        Cvičení z čj  
Pátek M-G 2.sk. M-G 1.sk.  

ČvS 2.sk.

Intervence M 5.A      

- PRO DISTANČNÍ VÝUKU BUDE WEB TŘÍDY PRIMÁRNÍ A HLAVNÍ ZDROJ INFORMACÍ O VZDĚLÁVÁNÍ – můžou tam být odkazy na Teams, ale bude to hlavní rozcestník!
- Hodiny v distanci se řádně zapisují do třídní knihy s tím, že u online hodin napíšeme poznámku „online výuka“.
- Absence se bude sledovat v rámci distanční skupiny jen u online hodin, která se zapíše řádně do třídní knihy. Jedná se o zpětnou vazbu jak pro nás, tak pro rodiče, kteří tímto mohou mít přehled o připojení žáka. Omluvení rodičů je samozřejmostí, ale proběhnout musí. O relevanci omluvy v rámci distance nebude pochyb – jedná se primárně o zpětnou vazbu. 

Distanční výuka

Český jazyk:(Dušková)

online hodiny dle skupin: čtvrtek 15.10. - Přídavná jména odvozená příponou -ský

                                      pondělí 19.10. - Sloh - Reklama

                                      středa 21.10. - PŘEDPONY s-, se-, z-, ze-, vz-, vze-

Přípomínám kontrolu Čtenářských deníků po podzimních prázdninách, minimálně dvě přečtené a zapsané knížky dle osnovy:-)

Matematika:(Dušková)

online hodiny dle skupin: pátek 16.10. - Geometrie - Vzájemná poloha přímek

                                       úterý 20.10. - Převody jednotek objemu

                                       pátek 23.10. - VZÁJEMNÁ POLOHA POLOPŘÍMEK

TÝDENNÍ PLÁN ČJ + M k nahlédnutí zde

Anglický jazyk:(Štěpánová)

online hodina: úterý (10:00-10:45), čtvrtek (8:00-8:45)

úkoly 19.-23.10. ZDE

úkoly 26.-28.10. ZDE 

Anglický jazyk:(Malíková) úkoly na online hodiny

online hodina  15.10. od 8:00 - slovní zásoba 5. - 7. lekce

online hodina 20.10. od 10:00 - opakovat 5. - 7. lekci, PS str. 18/1,2 - nic neposílat

 online hodina 22.10. - opakovat 7. lekci + předložky místa / PS str. 18/

online hodina 3.11. opakovat 5. - 7. lekci. PS str. 19/4, str. 20/1,2 - nic neposílat

Anglický jazyk:(Slancová)

ONLINE - úterý 10:00 h, čtvrtek 8:00 h

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/EQtN8nbP2xZFmZGchdZ5UJIBj8oozrGdOWTuL1-6xq9a6w   

Anglická konverzace:(Hostaša)

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

ČJ cvičení:(Bíbová) : www.skolasnadhledem.cz - i, í / y, ý v přídavných jménech, procvičování slovních druhů

ČJ cizinci:(Exnerová) - úkol přesunut do další hodiny

Přírodní vědy:(Múdrá)

ČvS - Přírodověda:(Múdrá)

(Uč. a PS modré barvy)

19. 10.
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda5_nove/Prirodoveda5_nove.mc&pageord=3
PS str. 5, cv. 1 - do obrázku dokreslete šipky směru oběhu Země kolem Slunce (Uč. str. 7)

ČvS - Zeměpis:(Múdrá)

(Uč. a PS červené barvy)

22. 10.
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5CR/Vlastiveda5CR.mc&pageord=5
Zápis do šk. sešitu ZDE

15. 10.
https://edu.ceskatelevize.cz/stredocesky-kraj-5e441eafd76ace2c451ddd83
Uč. str. 8 - Středočeský kraj - přečíst
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5CR/Vlastiveda5CR.mc&pageord=4

Zápis do sešitu ZDE

ČvS - Dějepis:(Múdrá) 

(Uč. a PS zelené barvy)

20. 10.
PS str. 2 – dopracovat
Uč. str. 12 - přečíst
https://edu.ceskatelevize.cz/ceske-zeme-po-tricetilete-valce-5e441a8bf2ae77328d0a6d4f
https://edu.ceskatelevize.cz/baroko-v-cechach-5e441a8bf2ae77328d0a6d51
https://edu.ceskatelevize.cz/barokni-umeni-5e441a8bf2ae77328d0a6d5c

16. 10.
https://edu.ceskatelevize.cz/bitva-na-bile-hore-5e441a89f2ae77328d0a6d35
https://edu.ceskatelevize.cz/poprava-27-ceskych-panu-v-roce-1621-5e441a8af2ae77328d0a6d3a
https://edu.ceskatelevize.cz/tricetileta-valka-a-jeji-dusledky-5e441a8af2ae77328d0a6d42
Uč. str. 10 a 11 - přečíst
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5DEJ/Vlastiveda5DEJ.mc&pageord=5
Uč. str. 11, otázky č. 4 a 5 – ústně (ve škole si vše zopakujeme) 

Výtvarná výchova: (Múdrá)

20. 10. 

Dobrovolný úkol:
Nasbírejte barevné listy stromů.
Listy natřete vodovou barvou (ideálně stejné barvy) a otiskněte na papír do tvaru koruny stromu.
Domalujte kmen stromu.
Nezapomeňte vzít do školy :). 
 

13. 10. (vloženo 20. 10.)

Dobrovolný úkol ZDE

Podzimní roláž jsme začali tvořit ve škole, ale můžete vyzkoušet i doma.
Nezapomeňte přinést do školy, těším se na vaše práce :).

Hudební výchova:(Dušková)
Zadáváme pokračování úkolu na toto pololetí vytvořit referát - prezentaci na téma hudební skupina, zpěvák - zpěvačka, hudební skladatel, hudební dílo ap. nejlépe v powerpointu, popř. papírová forma. Zasílejte do chatu v Teams.
Tělesná výchova:(Rohanová)
 

 

ZÁŘÍ

TÝDENNÍ PLÁN ČJ + M k nahlédnutí zde

Moji milí páťáci,
než se opět uvidíme, budu vám zadávat domácí práci k procvičení dle učiva 5.B na naše stránky. Toto učivo je pouze k procvičení a k orientaci v tom, co probírá zbytek naší třídy společně s 5.B, se kterou jsou sloučeni ve škole do konce týdne, fotit a posílat nemusíte. Závazné k odevzdání zůstává náš týdenní plán.
Kdybyste cokoli potřebovali, můžete mi psát do Teams nebo na email alena.duskova@zsmeteo.cz
Těším se na vás až se vrátíme do školy:-)
Vaše TU Alena Dušková

Pátek 2. října

Čj: uč. str. 14-15, žlutý rámečky - přečíst
PS str. 8 (celá) - případně str. 9/1, 2, 3 (pro rychlíky)

Matematika: Uč. str. 22, žlutý rámeček – přečíst
Uč. str. 22, cv. 1 – do šk. sešitu
PS str. 12, cv. 1, 2, 3, 4
PS str. 13, cv. 1, 2
Se zlomky budeme ještě pracovat po vašem návratu do školy.

Čj: uč. str. 12, žlutý rámeček - přečíst
Hlavně ČÍST (cokoliv)

Vlastivěda: PS str. 22 – ve škole společně zkontrolujeme


Čtvrtek 1. října

Geometrie: Uč. str. 5 – přečíst žluté rámečky
Do sešitu na Geo: Uč. str. 5, cv. 1, 2, 3, 4
Uč. str. 6 – přečíst žluté rámečky
Do sešitu na Geo: Uč. str. 6, cv. 1

Český jazyk: výklad učiva - učebnice str.13 (žlutý rámeček)
: úkoly - pracovní sešit str. 7/1; 2; 3
: domácí úkol - učebnice str. 8/8 (pouze doplňování ů/ú)

Vlastivěda: Do šk. sešitu si napište 14 krajů ČR, vč. krajských měst (bez učebnice :) ).
Zápis do sešitu (ve škole si přidáme obrázky): 

Praha
- hlavní město ČR
- více než 1 milion obyvatel
- samostatný kraj
- leží ve středních Čechách
- městem protéká řeka Vltava
- sídlí zde prezident, vláda a parlament
- centrum vzdělání a kultury
- město historických památek, např.: Malá Strana, Staré Město, Pražský hrad, Vyšehrad


Středa 30. 9. 2020

Český jazyk: Posílám odkaz na soubor s úkoly: zde

A tady jsou ještě pro všechny případy odkazy na pracovní listy:
Pracovní list č.1: zde
Pracovní list č.2: zde

TV: Pořádně se protáhněte, udělejte si pár dřepů :), ...

Matematika: Uč. str. 20, cv. 1, 2, 3 - vše do šk. sešitu, PS str. 10

Vv: Kočky malujeme černým fixem, na pozadí (barvu si zvolte) použijte vodovky, tempery nebo pastelky.

Těším se na vaše obrázky.

 

Domácí práce zatím neposílejte. 


Úterý 29. 9. 2020

Matematika: vše do šk. sešitu
Uč. str. 11, cv. 3 a, b
Uč. str. 13, cv. 2a; cv. 3a
Uč. str. 14, cv. 3a
Uč. str. 15, cv. 1a; cv. 3b

DÚ: Uč. str. 15, cv. 5a, b do  školního sešitu

Dějepis: https://edu.ceskatelevize.cz/bitva-na-bile-hore-5e441a89f2ae77328d0a6d35

Uč. str. 9 - přečíst

Český jazyk: pracovní list zde, detailnější výklad učiva: odkaz


TÝDENNÍ PLÁN ČJ + M k nahlédnutí zde

SRDÍČKOVÉ DNY - zrušeno

Ve dnech 21.+22.9. proběhnou ve škole Srdíčkové dny. Děti si mohou zakoupit a přispět na nemocné děti magnetky, náramky, kolíčky za 30 Kč záložky, odznáčky za 35 Kč 3D pravítka za 25 Kč garant.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE

Třídní schůzky a konzultace v letošním školním roce (do odvolání) budou probíhat on - line v Teams. Zvu rodiče na první třídní schůzku ve středu 9.9. v 17h. Pokud byste chtěli konzultovat, dejte mi prosím vědět do Teams nebo do emailu. A.Dušková

NAŠE TŘÍDA

Milí páťáci,

prázdniny pomalu končí a já se na vás už moc těším!

Sejdeme se v úterý 1.9.2020 v 8h v naší třídě. Sledujte webové stránky, budu sem postupně přidávat nové informace.  Můžete mě stále kontaktovat i na Teams.

Vaše třídní učitelka Alena Dušková

Oběd 1. září

První den školního vyučování, tedy 1. 9. 2020, mají všichni strávnici oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je tento den od 10 do 11 hodin.

!!! Povinnost nosit roušky ve školní tašce !!!

Harmonogram 1. týdne (1.9 - 4. 9. 2020)
1. 9. 2020 (úterý)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00, žáci odchází domů po 1. VH 8:45
- výdej obědů proběhne v čase od 10:00 - 10:30 pro ty, kteří si přihlásili oběd

2. 9. - 4. 9. 2020 (středa - pátek)
- nástup žáků do školy je standardně od 8:00
- I. stupeň - výuka proběhne 4 vyučovací hodiny (do 11:40)
- školní jídelna vydává obědy v mimořádném harmonogramu stravování (4. a 5. třídy ve 12:15 s AP)

Pomůcky do třídy 5.A
Penál vybavený těmito pomůckami:
2 obyčejné tužky č.2 a 3, ořezávátko+guma
pero+náhradní bombičky nebo 2 pera na jedno použití
krátké pravítko
nůžky
sada pastelek
tyčinkové lepidlo
funkční kružítko
dál pravoúhlý trojúhelník s ryskou a dlouhé pravítko
Do třídy balení papírových utěrek + krabice papírových kapesníků
kroužkový pořadač na Portfolio s prázdnými euroobaly("košilkami") a desky na výkresy A3 - jsou ve třídě
Kufřík na Vv doplnit
:
vodové barvy
temperové barvy
tři štětce – 1plochý a 2 kulaté
kelímek na vodu
hadřík na štětce
modelína
voskovky

barevné papíry A4

černá tuš
pracovní tričko/košile
igelit na stůl
Věci na Tv uložené v podepsaném látkovém pytli:
V letošním roce se budeme snažit více chodit cvičit a sportovat ven.
Povinné pomůcky: 2x obuv- na ven/ do tělocvičny
1x sportovní triko
1x sportovní kraťasy
1x dlouhé sportovní kalhoty
1x sportovní mikina
náhradní ponožky (starší ročníky)

Do šatní skříňky zámeček + 2 klíčky (jeden je uschován u TU) a vhodné přezůvky

Prosím, aby všechny pomůcky měli žáci k dispozici do konce prvního týdne a podepsány. Důležité je obalovat sešity a učebnice (učebnice se budou opět na konci šk. roku vracet).

První sešity na Český jazyk a Matematiku děti dostanou ve škole, hradíme z TF, přineste pouze loňské nedokončené, budeme v nich pokračovat. Další sešity na ČVS, AJ a Volitelné předměty si dokupte dle seznamu níže:

ČVS (Múdrá) – 1x440 s linkovanou podložkou
AJ (Štěpánová) - 2x544
AJ (Malíková) - 2x jakýkoliv linkovaný sešit
AJ (Slancová) - 1x424, 1x544 nebo předtištěný slovníček A5, plastový rychlovazač s euroobaly
AJko (Hostaša) - 2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový), sadu euroobalů (pro materiály z výuky)
PřírV (Múdrá) - 1x440 s linkovanou podložkou
ČJc (Exnerová) - 1x524
ČJcv (Bíbová) - 1x524
Hv (Dušková) – 1x520 s linkovanou podložkou, plastový rychlovazač s cca 20 euroobaly
ÚKOLNÍČEK - libovolný
VŠE OBALENÉ!

Vyučování a prázdniny:
• Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září 2020.
• Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
• V pondělí 16. listopadu 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
• Období I. pololetí školního roku 2020/2021 bude ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 22. února do 28. února 2021.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021, pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2019/2020 bude ukončeno v pátek 25. června 2021. Na dny 28. června až 30. června 2021 je vyhlášeno ředitelské volno.
• Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
• Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

Další termíny:
• třídní schůzky jsou naplánovány na 9. 9. 2020, 2. 12. 2020 a 7. 4. 2021 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00. (v důsledku epidemiologických opatřeních mohou probíhat online)
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 24. února 2021.
• Termíny pedagogické rady: 18. 11. 2020, 25. 1. 2021, 14. 4. 2021, 21. 6. 2021
• 9.12. Vánoční hvězda
• 28. 4. zápis do prvního ročníku

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana