5.B

Červen

Informace k červnovým akcím:

V úterý 20.6. jdeme do divadla Metro na Černé divadlo. Ráno sraz ve třídě, návrat kolem 12 hodiny, hudební výchova bude. S sebou svačinu a jízdenku.

Ve čtvrtek 29.6. půjdeme s přihlášenými dětmi na výstavu Body exibition, odchod od školy v 8 hodin, vrátíme se do 12.30, další vyučování již nebude.

27.6. máme výlet.

Kanoí i přívozem

 

  27. 6. 2017
Sraz před školou v 8.00
s instruktory Agentury Wenku na Andělu (metro B) u výstupu z metra směr Anděl (horní vestibul) v 09:00 hod.

Následuje - pražský přívoz, kanoe (pro všechny zajištěno pádlo C1 a vesta, do dvojice plastová kanoe a do čtveřice barel 50 litrů pro úschovu osobních věcí)

konec programu 27. 6. 2016 po 14. hodině na Císařské louce – ODHLAŠTE DĚTEM OBĚDY, návrat do školy do 15 hod.

Oběd
špekáčky opečené na ohni, chleba, hořčice, kečup
šťáva

S sebou
OpenCard/Lítačku s platným kuponem, nebo jízdenku na MHD (důležité pro jízdu přívozem)
pohodlné oblečení (máte-li modrobíle pruhované), pokrývku hlavy a sportovní obuv, věci na převlečení (pro případ namočení), uschované v igelitové tašce
chlapci kapesní nožík
malou svačinu a pití


účastníci akce jsou pojištěni u společnosti Generali - je povinností účastníků (příp. jejich zákonných zástupců) se seznámit s pojistnými podmínkami a výší jejich plnění
varianta: „Exklusive ČR Sport“ (www.wenku.cz/ck/pojisteni-klientu),
Agentura Wenku s.r.o. má sjednané pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. (http://www.wenku.cz/ck/pojisteni-cestovni-kancelare)

 
 
 
 
 
 

Květen

Odkaz na fotografie z cyklojízdy: http://meteo1.rajce.idnes.cz/Cyklojizda_2017/

Informace k příštímu týdnu:

V úterý 30.5. se budeme celá třída fotografovat. Cena třídní fotografie je 35 Kč.

Ve středu bude pro přihlášené žáky cyklojízda. Začátek bude ve 12.15, předtím se děti naobědvají, konec akce bude kolem 14. hodiny.

Ve čtvrtek na MDD bude Zahradní slavnost v areálu školy (hry, koncert). Učení není potřeba, jen svačina a pití.

Únor

Po průzkumu mezi dětmi jsem zorganizovala na závěr školního roku výlet (viz níže). Cena je 390,- Kč a do 27.3. je třeba zaplatit zálohu 150, - Kč na žáka. Prosím o zaslání peněz po dětech, jestliže můžete poslat částku celou, budu ráda, že nemusím peníze vybírat nadvakrát. Jestliže víte, že se vaše dítě nebude účastnit, dejte mi prosím také vědět.

V předvelikonočním čase 11.4. máme do školy objednanou velikonoční výtvarnou dílnu. Děti budou vytvářet kraslice, které si potom odnesou. Na tuto akci budu vybírat 90, - Kč.

Programy v Praze –

Kánoí i přívozem

Nabídka spolupráce a kalkulace pro:

ZŠ, Meteorologická

Meteorologická 181

142 00 Praha 4 - Libuš

Termín:

27. 6. 2017

Cílová země: ČR

Pobyt: 1 den (0 nocí)

Celodenní program Kánoí i přívozem je jednodenní alternativou třídního výletu.

Nemusíme cestovat nikam daleko. Netradiční zážitek prožijeme na území Prahy

a dokonce i na Vltavě. Poplujeme na dvou lodích během jediného dne a vychutnáme si

špekáčky připravené na ohni.

Ve smluvený čas se potkáme u tramvajové zastávky Na Knížecí -

nedaleko místa, odkud odjíždí naše první loď - pražský přívoz.

Otevřená paluba přívozu nám poskytne jedinečný pohled na

Vyšehradskou skálu i panorama Pražského hradu.

Naši první loď opustíme na Císařské louce v místech, kde

pravděpodobně doskočil Šemík, a přesuneme se do půjčovny lodí

a raftů za naším druhým plavidlem. Zde také absolvujeme krátké

školení o bezpečnosti a chování na vodě.

Poté se na zapůjčených lodích vlastními silami dostaneme „nad"

Barrandovský most, kde si na pravém břehu Vltavy rozděláme

oheň a společně opečeme připravené špekáčky.

Po občerstvení už jen splujme po proudu zpět k půjčovně lodí,

kde program končí. (Na Výtoň či Náplavku Smíchov se lze opět

vrátit přívozem.)

CENA: 390 Kč

(min. 20 platících, 2x pedagog zdarma, 1x organizátor)

CENA ZAHRNUJE:

služby organizátora celou dobu programu,

zapůjčení lodí dle volby, pádel, vest, event. barelů,

zajištění dřeva na oheň,

občerstvení – špekáčky, chleba, hořčice, kečup, šťáva,

pojištění klientů u společnosti Generali (úrazové pojištění,

pojištění stornopoplatků a pojištění za způsobenou škodu),

pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:

poplatky spojené s jízdou přívozem,

služba je poskytována v rámci tarifu

MHD Praha (na přívozem není možné

použít SMS jízdenku),

dopravu na místo a z místa konání

programu,

osobní útraty studentů.

V úterý 21. 2. jdeme na exkurzi do tiskárny Europrint. Sraz je před školou, odchod 7.55, S sebou je potřeba jízdní doklad. Vrátíme se na 5. a 6. vyučovací hodinu.

Prohlédněte si fotografie z úspěšné akce bruslení na tomto odkazu: http://skola1122.rajce.idnes.cz/brusleni/ 

Leden

Pro velký úspěch si bruslení ještě jednou na závěr pololetí zopakujeme, a to v pondělí 30.1. Systém s převlékáním bude stejný, jenom půjdeme až po druhé hodině (je tedy třeba mít učení na první dvě hodiny a na 6. vyučovací hodinu). O velké přestávce se děti nasvačí a sebou ať si vezmou pouze pití. Vstupné opět uhradím z třídního fondu a budu vybírat předem peníze od dětí na půjčení bruslí.

Připomínám čtvrteční bruslení. Půjdeme po první vyučovací hodině, děti se budou moci ve škole převléknout, tak abychom už jeli v "bruslícím oblečení". Učení si děti nechají ve škole. S sebou silné rukavice a kdo máte helmu, nejlépe lyžařskou, případně cyklistickou. Na pátou a šestou hodinu se již vrátíme do školy, děti se budou moci pak opět převléknout. Vybírám 30 Kč na zapůjčení bruslí.

PROSINEC

Vesele vánočně skončil poslední letošní školní týden. V úterý se moc povedla  Škodovková exkurze, včera jsme měli úspěšný trh. Na Vánoční hvězdě jsme prodali výrobky za 2 141, - Kč. Moc děkuji všem, kteří nám přispěli nákupem i pomohli materiálem k výrobě zboží. Také děkuji těm, kteří poslali laskominy k občerstvení na vánoční besídku, všichni si moc pochutnali.

Bruslení je potvrzeno na 12.1. od 10 do 11 hodin. Vstupné uhradíme z výtěžku Vánoční hvězdy, od těch co si budou půjčovat brusle, vybírám 30 Kč.

Přeji Vám všem požehnané vánoční svátky a šťastný vstup do Nového roku.

 

V úterý 20.12. odjíždíme na exkurzi do Mladé Boleslavi. Sraz je 7.15 na parkovišti (raději dřive než později), odjezd autobusu v 7.20. Po exkurzi se budou děti mít možnost nasvačit a ještě si prohlédneme část muzea. Návrat bude kolem 13. hodiny, vyučování tento den nebude.

Ve středu budeme mít celé 4 vyučovací hodiny dílny, kdy budeme vytvářet výrobky k prodeji na Vánoční hvězdu.

Ve čtvrtek budeme mít 4. a 5. vyučovací hodinu vánoční besídku. Máte-li možnost, dejte dětem s sebou nějaké cukroví, abychom si mohli udělat slavnostní občerstvení.

Bruslení je předběžně objednáno na čtvrtek 12.1., ještě čekám na potvrzení bruslí k zapůjčení, peníze tedy zatím nevybírám.

   Z důvodu vánočních dílen (3. - 6. VH) na 2. stupni se ruší středeční kroužek informatiky s p. uč. A. Cihlářovou.

 

   Nejlevnější možnost dopravy na exkurzi do Škodovky (autobus budeme využívat i při pohybu po areálu továrny) vychází na 210 Kč na žáka, ale i tak to určitě bude stát za to, časově si budeme moci prohlédnout i část muzea. Posílejte tedy prosím po dětech co nejdříve 280 Kč. Sraz bude 20.12. před školou v 7.15, odjezd 7.20, návrat kolem 13. hodiny.

Zde se můžete podívat na Mikulášské fotky http://meteo1.rajce.idnes.cz/Mikulasska_nadilka_2016_-_9.A/

Po dnešní Mikulášově nadílce nás budou čekat další školní akce.

Hned zítra budeme mít (10:00 - 11:40), preventivně vzdělávací program, ve třídě, zdarma, o bezpečném pohybu na internetu. Pozítří (8.55 - 10.45) preventivně vzdělávací program dopravní výchova, ve třídě, zdarma.

15.12. bude ve škole vánoční koncert (10 - 10.45h), vstupné 35 Kč ještě zvládneme uhradit z třídního fondu.

Další plánovanou akcí je návštěva Škodovky v Mladé Boleslavi. Budeme mít možnost prohlédnout si celý areál i vlastní výrobu automobilů. Akci plánuji na 20.12., ale zatím ještě sháním cenově přijatelný autobus. (Máte-li někdo nějaký kontakt, pošlete mi tip). Vstupné na exkurzi je 70 Kč, zbytek záleží na dopravě, budu vás informovat.

Ještě na prosinec nebo leden plánujeme po poradě s dětmi bruslení (před Arkádami na Pankráci - 20 Kč za žáka na hodinu). Většina dětí zájem má, někteří ovšem nemají brusle. Ty je možné na místě zapůjčit za 30 Kč, pro děti mají asi 15 kusů, záleží ale na velikostech. Proto prosím o spolupráci - napište mi, prosím, do elektronické žákovské knížky, jestli vaše dítě má zájem jít bruslit, jestli má brusle nebo je bude potřebovat půjčit, a to jakou velikost.

Ve středu 21.12. dopoledne budeme mít Vánoční dílnu, již se nám scházejí nápady i výrobní materiál, děkujeme. Výrobky budeme prodávat odpoledne na tradičním jarmarku Vánoční hvězda. Těšíme se tam s vámi na shledání.

Přeji všem klidně strávený adventní čas.

LISTOPAD

4.11. první listopadová akce - film "Lichožrouti" v kině Galaxie, vstupné 104 Kč bude uhrazeno z třídního fondu, sraz před školou, odchod 7.55 na autobus 165, sebou jízdní doklad, pití, svačinu.

 

ŘÍJEN

 

Fotografie -"Škola chutí"

 

Další říjnové akce:

12.10. , 13.10. preventivní programy - Městská policie - zdarma

14.10. Škola chuti (ke Dnům zdraví) - více info v EŽK - 30,- Kč/žák placeno z tř. fondu

17.10. Já, youtuber - beseda - 50,- Kč/žák placeno z tř. fondu

18.10. Peru - 4 strany světa (zeměpisný pořad v Modřanském biografu pro 5. - 9.roč.) - 50,- Kč/žák placeno z tř. fondu

Hned z počátku října si musíme pogratulovat - ve vědomostním běhu 5. tříd naše družstva obsadila 1. a 2. místo ! Fotografie si můžete prohlédnout zde: http://skola1122.rajce.idnes.cz/vedomostni_beh_2016/

4. - 7.10. TRADIČNÍ PODZIMNÍ SBĚR PAPÍRU a víček

 

 

 

27. 6. 2017 - sraz

s instruktory Agentury Wenku na Andělu (metro B) u výstupu z metra směr Anděl (horní vestibul) 27. 6. 2017 v 09:00 hod.

 Program

pražský přívoz, kanoe

pro všechny zajištěno pádlo C1 a vesta, do dvojice plastová kanoe a do čtveřice barel 50 litrů pro úschovu osobních věcí

 

konec programu 27. 6. 2016 po 14. hodině na Císařské louce - ODHLAŠTE DĚTEM OBĚD, návrat do školy do 15 hod.

Oběd 

špekáčky opečené na ohni, chleba, hořčice, kečup, šťáva

 

 S sebou

OpenCard/Lítačku s platným kuponem, nebo jízdenku na MHD (důležité na přívoz)

 

pohodlné oblečení (máte-li modrobíle pruhované), pokrývku hlavy a sportovní obuv, věci na převlečení (pro případ namočení) uschované v igelitové tašce

Menší svačinu, pití

chlapci kapesní nožík

 

účastníci akce jsou pojištěni u společnosti Generali - je povinností účastníků (příp. jejich zákonných zástupců) se seznámit s pojistnými podmínkami a výší jejich plnění

 

varianta: „Exklusive ČR Sport“ (www.wenku.cz/ck/pojisteni-klientu),

Agentura Wenku s.r.o. má sjednané pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. (http://www.wenku.cz/ck/pojisteni-cestovni-kancelare)

 

 

29.9. Fotky Orientačně vědomostní běh Modřanskou roklí (závod páťáků + táboráček pod dohledem hasičů), poplatek 30 Kč za žáka bude uhrazen z třídního fondu, podrobnější informace v EŽK (elektronické žákovské knížce)

Angličtina – „malíkovci“ – příprava na hodinu – úterý 27.9.
1. slovíčka 3.,4. lekce
2. vyhledat, zjistit názvy povolání 5 členů rodiny a zapsat do slovníčku / sešit S /

 slovníček k učebnici AJ ke stažení zde pro obě skupiny

Vážení rodiče / zákonní zástupci, 

 

naše škola se zúčastní dopravní hry “Oblékáme hada Edu”. Jedná se o zábavnou a efektivní kampaň pro základní školy k podpoře udržitelného cestování jako je chůze, jízda na kole, cestování veřejnou dopravou nebo spolujízda pro cesty do školy. 

 

Hry se můžete zúčastnit také vy! Pomozte prosím Vašemu dítěti cestovat do školy udržitelným způsobem (pod dohledem nebo samostatně). Umožněte mu jít pěšky, jet na kole, použít veřejnou dopravu nebo spolujízdu autem s kamarádem místo individuálního dojíždění autem. Dovolte dětem zažít různé způsoby cestování do školy, možná to pomůže také Vašemu zdraví nebo dokonce ušetří nějaké peníze za cestování!

 

 

 

Naše škola se zúčastní hry od 19.9. do 30.9.

Proč se zapojit?

* Vaše dítě hraje tuto hru společně s jeho kamarády ve škole.

* Vaše dítě bude cestovat do školy zdraví prospěšným způsobem.

* Vaše dítě se naučí cestovat do školy bezpečně a udržitelně.

* Vaše dítě se naučí cestovat samostatněji.

* Hra může pomoci snížit dopravní zácpy v blízkosti školy. 

* Pomůžete tím udělat prostředí kolem školy bezpečnější. 

* Hra je zábavná pro Vás i Vaše dítě! Na konci hry čekají na děti zajímavé odměny.

 

O co se jedná?

Každý žák, který bude v průběhu kampaně cestovat do školy udržitelným způsobem, získá za daný den samolepku – “puntík”. Za udržitelné způsoby cestování je považována chůze, jízda na kole, autobusem, tramvají/metrem/vlakem nebo s využitím spolujízdy. Všechny samolepky se postupně lepí na velký plakát s dopravním hadem Edou, který je vyvěšen v naší škole. Cíl školy je splněn ve chvíli, kdy je celý had pokryt samolepkami. Jakmile se podaří hada polepit celého, žáci získají odměnu za splnění školního cíle kampaně.

 

Pomozte nám dosáhnout našeho cíle!

Naše škola si dala za cíl zvýšit podíl udržitelných cest do školy o 15 %. Pomozte nám, prosím, tohoto cíle dosáhnout.

Více informací o hře naleznete na stránce: www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic

 

 

 

S pozdravem, 

 

Lukáš Hrubý

 

Společnost Ecobat vyhlašuje v rámci školního  vzdělávacího programu Recyklohraní

Kdy:  22.8. – 15.11. 2016

Čeho:  Sběr baterií a drobných elektrospotřebičů

Kde:  Ve vestibulu školy – červený kontejner nebo sběrné krabičky ve třídách

Školy za sběr získávají body, za které pořizujeme pomůcky na Tv nebo do družiny.

Podpořte evropský den recyklace baterií (9. září) a zapojte se společně s námi! 

Věděli jste, že z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi? Baterie však představují i riziko pro životní prostředí. 

Časem se z nich začnou uvolňovat některé toxické látky a mohou tak znečistit spodní i povrchové vody. Pokud se dostanou spolu s komunálním odpadem do spalovny, mají negativní dopad i na kvalitu ovzduší…

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 Vážení rodiče,

Na začátku letošního školního roku proběhnou volby do Školské rady. Volby budou organizovány následujícím postupem:

1) 7. 9. 2016 vyhlášení voleb 

2) Do 19. 9. 2016 možnost podávání návrhů kandidátů na členy Školské rady z řad rodičů písemně na adresu eva.hajkova@zsmeteo.cz

3) 20. 9. 2016 vyvěšení listiny kandidátů (web, nástěnka v EŽK, dveře školy)

4) 5. 10. 2016 proběhnou volby do Školské rady z řad rodičů – od 14:00 do 17:00 ve vestibulu školy. Volba proběhne tajným hlasováním vhozením upraveného hlasovacího lístku do urny (na hlasovacím lístku mohou být zatrženi nejvýše tři kandidáti, bude-li zatržen vyšší počet, hlasovací lístek bude neplatný). Jiný způsob hlasování není možný.

5) 6. 10. 2016 vyhlášení výsledků voleb (web, EŽK, dveře školy)

 

 

Za volební orgán Eva Hájková

 
NOVÉ Pomůcky:
na cvičení čj budou potřebovat jedny plastové desky s rychlovazačem - mají vrchní stranu průhlednou + 10 košilek.

Tělesná výchova – cvičební úbor, 2x tenisky (tělocvična, hřiště)  

Hudební výchova - malý nelinkovaný sešit A5

 
Milé děti i rodiče,
čas prázdnin končí, letos už budeme páťáci a je tu pro vás užitečných informací.
 
Předně, abyste věděli, kam máte jít: NAŚE TŔÍDA BUDE LETOS V BÝVALÉ INTERAKTIVNÍ UČEBNĚ.
 
5.9. končí vyučování po první vyučovací hodině. Dejte prosím dětem lísteček, že po ní mohou odejít samy domů. Kdo půjde první den do družiny, stráví 4 vyučovací hodiny ve třídě (vezměte si knížku, hru apod.). Družina začíná  po 4. vyučovací hodině. 
V úterý a středu budou 4 vyučovací hodiny, 6.9 se budou rozdávat učebnice a budeme malovat, takže s sebou aktovku a pastelky...
Od čtvrtka se vyučuje podle rozvrhu.

 7.9., tj. ve středu, proběhne od 17,00 třídní schůzka, kde obdržíte potřebné informace. Budu také vybírat 400,- Kč do třídního fondu, případně budete moct zaplatit i další platby (pracovní sešity, kopírování - ceny budou podobné jako vloni). 

Pomůcky

notýsek na vzkazy a úkoly, vybavený penál (včetně tyčinkového lepidla, krátkého pravítka a nůžek)

SEŠITY PRO ČJ: 1 linkovaný formát A5

 

 
 
 Volitelné Přírodní vědy
Sešit 525 (čtverečkovaný) 1 ks
 
 Pomůcky na výtvarnou výchovu

tempery                                                                           

vodovky                                                              
štětce ploché – min.2 kusy – různé velikosti     
štětce kulaté – min. 2 ks – různé velikosti          
tužka č. 1                                                           
barevné fixy a tenký černý navíc                            
voskovky                                                                          
lepidlo Herkules ( možno jiné disperzní)             
nůžky                                                                                 
igelitový ubrus na lavici                               
savý hadřík                                                                      
kelímek na vodu                                                            
barevné papíry                                                              
pracovní oblečení (stará košile, tričko…)             
Pomůcky mít v kufříku nebo krabici        

Pomůcky pro volitelný Anglický jazyk - konverzace :
desky formátu A4 s pacičkami pro zakládání euro obalů

Pomůcky pro Anglický jazyk - vyučující Mgr. Lenka Nováková :2 linkované sešity (1 na slovíčka může být z loňska)
  Pomůcky pro Anglický jazyk  - vyučující Jitřenka Malíková (skupina paní učitelky Tamary):
3x linkovaný sešit 
 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17
Podzimní prázdniny – středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny – od pátku 23. prosince 2016 do pondělí 2. ledna 2017, vyučování začne v úterý 3. ledna 2017
Pololetní prázdniny – pátek 3. února 2017
Jarní prázdniny – od pondělí 13. března do pátku 17. března 2017
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017
Ukončení školního roku – pátek 30. června 2017
Hlavní prázdniny – od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017
DALŠÍ DNY VOLNA
ředitelské volno čtvrtek 1. a pátek 2.září 2016
st. svátek středa 28. září 2016
st. svátek pátek 28. října 2016
st. svátek čtvrtek 17. listopadu 2016
ředitelské volno pátek 18.listopadu 2016
st. svátek pondělí 17. dubna 2017
st. svátek pondělí 1. května 2017
st. svátek pondělí 8. května 2017

  

 

 
Sešity na matematiku: 1 linkovaný formát A5, 1 nelinkovaný formát A4
věci na Geo: FUNKČNÍ kružítko, tužka č.3, trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko(30 - 40 cm)

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana