5.B

Milé děti a milí rodiče,

děkuji vám všem za spolupráci, bylo mi potěšením strávit s

vámi celý školní rok. Přeji krásné prožití léta a úspěšný vstup

na druhý stupeň studia.

Lenka Nováková

Červen

Informace k poslednímu školnímu týdnu:
V pondělí se učíme normálně podle rozvrhu.
V úterý budou 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem, děti budou potřebovat tužku, trojúhelník s ryskou a nůžky​. Budeme odevzdávat učebnice (viz předešlá informace), prosím, dohlédněte, aby je děti měly. I. díl matematiky již máme všichni ve škole. Domů si potom odnesou všechny věci.
Ve středu budou opět 4 hodiny s třídním učitelem.

Ve čtvrtek pojedeme na exkurzi do továrny Lego. Je nutné, aby děti měly (za jakéhokoli počasí) dlouhé kalhoty (nebo legíny), pevnou obuv, dlouhé vlasy svázané do culíku. Nebude se smět fotografovat ani používat mobil, prostor na svačinu tam bude. Sraz je v 7.15 na parkovišti, vrátíme se na oběd kolem jedné hodiny.
V pátek bude 1 hodina, budu rozdávat vysvědčení a vracet potvrzení o zdravotní způsobilosti.​

Odkaz na fotky ze středeční cyklojízdy.

https://meteo1.rajce.idnes.cz/Cyklojizda_2018/

Květen

30.5. cyklojízda: Všichni se učíme celé dopoledne normálně podle rozvrhu.

Děti přihlášené na závod ve 12.15 odvede asistentka, závod skončí zhruba

ve 13.30.

V pátek se budeme první hodinu učit - bude matematika!, potom půjdeme do

Modřanského biografu. Vrátíme se s koncem vyučování.

V pátek 18.5. budeme mít první 2 vyučovací hodiny besedu

 na téma "Bezpečný pohyb po internetu". Program je zdarma.

Pátou vyučovací hodinu bude matematika.

Další dvě akce proběhnou v červnu. Na Den dětí 1. 6. půjdeme do

Modřanského biografu na film "Planeta Česko". Vstupné je 60 Kč.

Ve čtvrtek 28.6. pojedeme do továrny na Lego v Kladně. Přesné časy a program

upřesním, odjezd bude zhruba v 7.30 a návrat ve 13.30. Po rozpočítání ceny

za autobus na zúčastněné žáky, odečtení 2 300 Kč, které máme ve třídním fondu,

vychází cena na jednoho 190 Kč.

Duben

V pondělí 30.4. a 7.5. bude v naší škole ředitelské volno.

Akce čištění studánek se z důvodu nemoci odkládá na čtvrtek 3.5. Pracovat budeme zhruba

dvě hodiny, podle počasí. Dejte dětem oblečení, které si mohou umazat, případně

náhradní ponožky, kdybychom si namočili nohy. Rukavice na práci jsou zajištěny z vašich řad,

děkujeme, nářadí poskytne škola.

V pátek 4.5. proběhne fotografování tříd, budu vybírat 35 Kč za fotografii.

V úterý 10.4. půjdeme na ukázku práce s dravci. Akce proběhne 3. a 4. vyučovací

hodinu venku, dejte, prosím, dětem přiměřené oblečení. Na pořad pošlete po dětech

80 Kč.

Od 17.4. do 20.4. bude probíhat sběr papíru a víček. Papír odevzdávejte před vyučováním

u kontejneru za školou, víčka se budou shromažďovat ve škole.

Březen

Zde si můžete prohlédnout fotografie z Noci s Andersenem: http://meteo1.rajce.idnes.cz/NSA_2018/

Sraz na čtvrteční akci je 7.50 před školou, odchod 7.55. Pátá vyučovací hodina

bude již dle rozvrhu. S sebou jízdenky. Akce je zdarma.

Únor

Další akce nás čeká až v březnu. 15.3. půjdeme do chrámu

Matky Boží před Týnem, prohlédneme si kostel a dozvíme se

něco o velikonočním příběhu Ježíše Krista.

Přihlašujte se na školu v přírodě, bližší informace jsou na

stránkách školy v sekci Aktuality.

 Leden

Ohlašuji akci, kterou si dáme k oddychu na závěr pololetí.

V pondělí 29.1. půjdeme na exkurzi do tiskárny Europrint.

Sraz bude v 7.50 před školou, odchod 7.55. Vrátíme se na 4.

vyučovací hodinu. Akce je zdarma, potřeba je pouze platný

jízdní doklad.

Dále potvrzuji, že na školu v přírodě jsem po Vašich reakcích poslala

závaznou objednávku na ohlášený termín.

PROSINEC

Poslední předvánoční informace k organizaci vyučování posledního týdne. V pondělí se

učí normálně podle rozvrhu. V úterý bude 5 vyučovacích hodin sportovní den, 6. hodina

odpadá. Máme si vybrat barvu sportovních triček, aby byla pokud možno podobná. Já bych

navrhovala modrou nebo bílou, zkuste se doma podívat, co máte, a v pondělí se domluvíme, 

jakou barvu si děti donesou. Trenýrky a obutí stejné jako na tělocvik, jinak svačinu a hlavně pití.

Ve středu budou 5 vyučovacích hodin vánoční dílny, budeme vytvářet výrobky k prodeji na Vánoční

hvězdě. Pokud máte doma nějaký vhodný přebytečný materiál, nápad nebo návod, pošlete

to do školy, využijeme to. Odpoledne začíná jarmark v 15.30, od 17 hodin je kulturní program

v tělocvičně, v jídelně bude možno posedět a zakoupit si vánoční občerstvení. Všechny vás

srdečně zveme. Ve čtvrtek jdeme do divadla, odchod od školy 7.40, autobus 215 odjíždí 7.44.

Vrátíme se během 3. hodiny, 4. a 5. hodina proběhne podle rozvrhu. V pátek máme jen

4 vyučovací hodiny, učit se ale nebudeme, uděláme si vánoční besídku. Pokud můžete přispět

malým občerstvením (cukroví, ovoce, pití, ubrousky, kelímky...), budeme rádi.

... a pak už krásné Vánoce a šťastný nový rok.

LISTOPAD

V pondělí 27.10. pojedeme na očekávanou exkurzi do mladoboleslavské Škodovky.

Sraz bude v 7.20 na parkovišti, odjezd 7.30, na nikoho nemůžeme čekat. Vrátíme se kolem

13. hodiny. S sebou stačí svačina, žádné fotoaparáty, v továrně se nesmí fotit.

Ve čtvrtek 16. 11. půjdeme do Modřanského biografu na film "Jeden den na zázračné planetě". Odcházíme v 9.15 a vracíme se s koncem vyučování.

ŘÍJEN

Obě akce tohoto týdne byly opravdu zajímavé, děti byly spokojené, a ze Dnů záchrany života si určitě odnesly užitečné poznatky a dovednosti. Cena za akce byla 50 Kč a 60 Kč, zaplatila jsem to z třídního fondu.

V pátek 20.10. budou pouze 4 vyučovací hodiny, protože se v naší škole budou konat volby.

Co se týká kulturně vzdělávacích aktivit navštívíme v úterý 17.10. cestopisný pořad o Vietnamu v Modřanském biografu. První hodinu bude ještě český jazyk a po ukončení výtvarná výchova. Ve středu 18. 10. čtvrtou a pátou vyučovací hodinu budeme mít teoretický a praktický kurz první pomoci.

Na tomto odkazu si prohlédněte fotodokumentaci projektového Dne jazyků http://skola1122.rajce.idnes.cz/Den_jazyku/.

 

Pozvánka na opékání buřtů v areálu naší ZŠ 
 
ZŠ Meteorologická zve své žáky a jejich rodiče na tradiční posezení u ohně
 
v pátek 22. září 2017 od 18.00 hodin
 
areálu ZŠ vlevo za vstupní branou
 
buřty, chleba a hořčici nabídneme za mírné ceny
(nebo si přineste z vlastních zdrojů)
 
uvítáme dobrou náladu a zásobu písniček
BitmapBitmap
 
na setkání se všemi se těší
 

Jaroslav Kulik a učitelský sbor

 
 
 
 
 
 
(za deště nebo nepříznivého počasí se opékání nekoná)
 

Na tomto odkazu http://skola1122.rajce.idnes.cz/kukuricaci/ si můžete prohlédnout fotky z našeho prvního, myslím dost povedeného, výletu.

 Milé děti, vážení rodiče,

Brzy začne nový školní rok, ve kterém budu vaší novou třídní učitelkou. Již se na vás těším, vyučování začne v pondělí 4.9. v 8 hodin ve vaší původní třídě a skončí v 8.45.

S rodiči se ráda uvidím na třídních schůzkách ve středu 6.9. od 17 hodin. Prosím, přijďte v co nejhojnějším počtu, budu rozdávat kódy k elektronickým žákovským knížkám.

Vaše třídní učitelka Lenka Nováková

K organizaci prvního školního týdne:

4.9. Děti, které půjdou hned po vyučování domů, musí přinést lístek od rodičů, že mohou odejít. Oběd na tento den si musíte v systému školní jídelny přihlásit, bude se vydávat od 10 do 12 hodin. Děti, které půjdou do družiny, by měly být přihlášené již od minulého školního roku.

Do školy není potřeba nic, jen klíček od šatny (nejlépe i s náhradním, který bude uložen u mě), do třídy přijďte bez převlékání, skříňky vám potom přidělím.

5.9. Budou 4 vyučovací hodiny se třídním učitelem. Děti budou dostávat učebnice, proto již bude potřeba aktovka.

6.9. Opět budou 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem.  + třídní schůzky od 17h

7.9. a 8.9. Bude se vyučovat podle rozvrhu, který se do té doby dozvíte.

Pomůcky: (seznam budu podle ostatních vyučujících průběžně doplňovat)

Úkolníček podle vašich zvyklostí, (omezenému počtu dětí mohu poskytnout). Klasicky vybavený penál, doporučuji 2 pera, kdyby jedno dopsalo.

MA - silnější linkovaný sešit A5, na geometrii tenký nelinkovaný sešit A4, kružítko, tužka č.3, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm.

ČJ - silnější linkovaný sešit

TV - cvičební úbor a boty na ven i do tělocvičny.

Vv - stejné pomůcky jako minulý rok

Cvičení z ČJ - sešit 544

AJ - dva silnější linkované sešity (moje skupina, stejné jako minulý rok)

Přírodní vědy 1.sk (Kačeňák, Stejskal, Vintr) - 20 euroobalů v průhledných deskách

Přírodní vědy 2. sk (ostatní přihlášení na př.v.) - velký nelinkovaný sešit 20 nebo 40 listů, nůžky, lepidlo

 AJ -2 sešity č. 523 (1 školní + 1 slovníčkový), jeden se jakýkoli sešit na vlepování testů

Aj - skupina paní učitelky Malíkové - 2x523

 ČVS - 3 sešity 540 s podložkou

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana