5.B

 ŘÍJEN

Obě akce tohoto týdne byly opravdu zajímavé, děti byly spokojené, a ze Dnů záchrany života si určitě odnesly užitečné poznatky a dovednosti. Cena za akce byla 50 Kč a 60 Kč, zaplatila jsem to z třídního fondu.

V pátek 20.10. budou pouze 4 vyučovací hodiny, protože se v naší škole budou konat volby.

Co se týká kulturně vzdělávacích aktivit navštívíme v úterý 17.10. cestopisný pořad o Vietnamu v Modřanském biografu. První hodinu bude ještě český jazyk a po ukončení výtvarná výchova. Ve středu 18. 10. čtvrtou a pátou vyučovací hodinu budeme mít teoretický a praktický kurz první pomoci.

Na tomto odkazu si prohlédněte fotodokumentaci projektového Dne jazyků http://skola1122.rajce.idnes.cz/Den_jazyku/.

 

Pozvánka na opékání buřtů v areálu naší ZŠ 
 
ZŠ Meteorologická zve své žáky a jejich rodiče na tradiční posezení u ohně
 
v pátek 22. září 2017 od 18.00 hodin
 
areálu ZŠ vlevo za vstupní branou
 
buřty, chleba a hořčici nabídneme za mírné ceny
(nebo si přineste z vlastních zdrojů)
 
uvítáme dobrou náladu a zásobu písniček
BitmapBitmap
 
na setkání se všemi se těší
 

Jaroslav Kulik a učitelský sbor

 
 
 
 
 
 
(za deště nebo nepříznivého počasí se opékání nekoná)
 

Na tomto odkazu http://skola1122.rajce.idnes.cz/kukuricaci/ si můžete prohlédnout fotky z našeho prvního, myslím dost povedeného, výletu.

 Milé děti, vážení rodiče,

Brzy začne nový školní rok, ve kterém budu vaší novou třídní učitelkou. Již se na vás těším, vyučování začne v pondělí 4.9. v 8 hodin ve vaší původní třídě a skončí v 8.45.

S rodiči se ráda uvidím na třídních schůzkách ve středu 6.9. od 17 hodin. Prosím, přijďte v co nejhojnějším počtu, budu rozdávat kódy k elektronickým žákovským knížkám.

Vaše třídní učitelka Lenka Nováková

K organizaci prvního školního týdne:

4.9. Děti, které půjdou hned po vyučování domů, musí přinést lístek od rodičů, že mohou odejít. Oběd na tento den si musíte v systému školní jídelny přihlásit, bude se vydávat od 10 do 12 hodin. Děti, které půjdou do družiny, by měly být přihlášené již od minulého školního roku.

Do školy není potřeba nic, jen klíček od šatny (nejlépe i s náhradním, který bude uložen u mě), do třídy přijďte bez převlékání, skříňky vám potom přidělím.

5.9. Budou 4 vyučovací hodiny se třídním učitelem. Děti budou dostávat učebnice, proto již bude potřeba aktovka.

6.9. Opět budou 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem.  + třídní schůzky od 17h

7.9. a 8.9. Bude se vyučovat podle rozvrhu, který se do té doby dozvíte.

Pomůcky: (seznam budu podle ostatních vyučujících průběžně doplňovat)

Úkolníček podle vašich zvyklostí, (omezenému počtu dětí mohu poskytnout). Klasicky vybavený penál, doporučuji 2 pera, kdyby jedno dopsalo.

MA - silnější linkovaný sešit A5, na geometrii tenký nelinkovaný sešit A4, kružítko, tužka č.3, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm.

ČJ - silnější linkovaný sešit

TV - cvičební úbor a boty na ven i do tělocvičny.

Vv - stejné pomůcky jako minulý rok

Cvičení z ČJ - sešit 544

AJ - dva silnější linkované sešity (moje skupina, stejné jako minulý rok)

Přírodní vědy 1.sk (Kačeňák, Stejskal, Vintr) - 20 euroobalů v průhledných deskách

Přírodní vědy 2. sk (ostatní přihlášení na př.v.) - velký nelinkovaný sešit 20 nebo 40 listů, nůžky, lepidlo

 AJ -2 sešity č. 523 (1 školní + 1 slovníčkový), jeden se jakýkoli sešit na vlepování testů

Aj - skupina paní učitelky Malíkové - 2x523

 ČVS - 3 sešity 540 s podložkou

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana