5.B

Dobrý den,

14.5. půjdeme na taneční představení do divadla Hybernia​.
Představení stojí 100 Kč.

Peníze budeme vybírat od zítřka.

Děkuji za spolupráci, Splítek​


Máme ve třídě nejlepší florbalisty z 1. stupně. 

16.4. proběhl školní turnaj ve florbale mezi žáky 1. stupně. Źáci si mohli tvořit libovolné týmy skrz třídy. Naši kluci skončili na 1. místě. Turnaje se zúčastnily i slečny z naší třídy. Všem reprezentantům patří velké poděkování za reprezentaci 5.B. 

 

Duchové z popelnic

Program, ve ktrém jsme se naučili správně třídit odpad. 

 

Noc s Andrsenem jsme si moc užili! 

Více fotek z akce k nahlédnutí ZDE.

 

Naši nejlepší šplhači ve třídě

 

Dobrý den, 

Nabídka školy v přírodě pro třídy 1.C, 3.B, 4.A, 5.B a PT. Jak jsem již avizoval na třídních schůzkách,  nabízíme sdílenou školu v přírodě. 

 

Abychom byli do života připraveni, učili jsme se v pondělí 18.2.interaktivní formou finanční gramotnost.

  

 

Foto ze sáňkování. 

 

Dobrý den,

na zítřejším tělocviku půjdeme s dětmi využít sníh k zasáňkování/ bobování. Děti jsou o všem informováni. Přizpůsobte jim prosím pouze oblečení. Děti si pomůcky na sáňkování přinesou z domova. Pokud nevlastníte boby/ saně nemusíte pořizovat, děti si je půjčí navzájem.

Příjemný den,

Splítek

 

Vážení rodiče, 

dne 18.2. 3. a 4. hodinu proběhne akce pro naši třídu s názvem "Velká rodinná rada". Jedná se o program zaměřený na finanční gramotnost. Budeme vybírat 80 Kč.
5. hodinu bude český jazyk - čtení

 

 

Studujeme Jana Ámose Komenského.

 

Dobrý den,

v pátek 2.11. půjdeme do divadla Kulturního centra "12" na pořad Trapas nepřežiju. 
Budeme vybírat 60Kč.

Vybíráme peníze do pátku 2.11.

Díky Splítek

 

Ke 100. výročí založení republiky se před školou slavnostně zasela lípa. Byli jsme součástí.

 

Výlet Prahou

 

Dnes jsme se místo výtvarné výchovy naučili zachraňovat lidské životy. Žádné krizové situace by nás neměly překvapit. 

 

Dobrý den,

v pondělí 22.10. půjdeme na vlastivědnou procházku do historického centra Prahy.
S sebou: pohodlné boty, svačinu, teplé oblečení, deštník pro případ deště.

Předpokládaný návrat ke škole v 12:35
Prosím, dejte dětem jízdenku na MHD.

cena: 30 Kč

Doprovod: Splítek, Múdrá


Splítek

 

O výtvarné výchově dnes tvoříme draky

 

Čj - recitace básně do 15.10.

 

 

ČESKÝ JAZYK -
instrukce k vypracování referátu a čtenářského deníku zde

seznam doporučené četby zde

Základní okruhy učiva a společná kritéria hodnocení
Český jazyk

Základní okruhy
Stavba slova
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Shoda přísudku s podmětem
• Věta jednoduchá a souvětí
• Slova a jejich význam
• Koncovky podstatných a přídavných jmen
• Sloh - adresa, blahopřání, pozdrav, omluvenka, zpráva, popis, vypravování…
• Technika čtení – porozumění, intonace, práce s informací, odlišení podstatných informací od okrajových
• Dramatice jednoduchých pohádek
Matematika
Základní okruhy
• Obor přirozených čísel, numerace, desítková soustava, zaokrouhlování, odhady, kontrola
• Zlomky (zobrazení, řešení jednoduchých úloh)
• Desetinná čísla (desetiny, setiny)
• Početní operace s přirozenými vícecifernými čísly
• Jednoduché i složené slovní úlohy
• Konstrukce rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice)
• Obsah čtverce a obdélníka, jednotky obsahu a jejich převody
Člověk ve světě (zeměpis, přírodopis, dějepis)
Základní okruhy
• ČR, Evropa a svět, EU
• Země ve vesmíru
• Podmínky života, rovnováha v přírodě, životní prostředí, globální problémy
• Lidské tělo – pohlaví, narození a vývoj člověka, rodičovství, osobní bezpečí
Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Testy s hodnocením v %
• Pamětná prezentace naučené poezie
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku a prezentaci přečtených knih
• Vedení pracovních sešitů, portfolia
• Plnění skupinových úkolů
• Vypracování a prezentace projektů
• Samostatné vyhledávání informací – encyklopedie, internet
Domácí příprava

 

Škola nám začala a takhle vypadáme po prázdninách pospolu. Seznámili jsme se s novými žáky, novým panem učitelem, vytvořili pravidla naší třídy a zvolili si funkce ve třídě. Teď se můžeme začít učit :)

 

29.8.2018

Dobrý den, jsem nový třídní učitel ve třídě 5.B. Mé jméno je Jan Splítek. Třídu jsem převzal po paní Němečkové a moc se těším na naší spolupráci. Předávám Vám nejdůležitější informace.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19
• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října
2018.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019, 3. a 4. ledna ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 11. února do 17. února 2019.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
 

Táborák bude 7. 9. 2018 od 17:00
Třídní schůzky jsou naplánovány na 5. 9. 2018, 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019 ve třídách 1. stupně budou od 17:00. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.
Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00 po předchozí domluvě.
 

Organizace prvního školního týdne
V pondělí 3.9. je pouze 1 vyučovací hodina – konec tedy v 8.45 hod. Dejte prosím dětem lísteček, že po této vyučovací hodině mohou odejít samy domů. Kdo mi lístek nedá, zůstane se mnou ve třídě. ŠD začíná se svou činností až v 11.40. V úterý a středu budou 4 vyučovací hodiny. V úterý se také budou rozdávat učebnice – děti si už vezmou školní aktovky a mohou začít nosit všechny pomůcky na Vv a Tv.
Ve středu od 10.00 pojedeme podle rozvrhu, ale budeme končit v 11.40 hod.
Od čtvrtka 6.9. se začne učit podle rozvrhu v celé délce vyučování.
Naše třída se nachází ve 3. patře.

 

Třídní schůzky se budou konat ve středu 5.9. od 17.00 hod.
Zvu Vás srdečně na třídní schůzky, které jsou vždy na začátku každého nového školního roku ty nejdůležitější . Budete informováni podrobně o učebnicích a práci s nimi, budou předána hesla k elektronické žákovské knížce a další formuláře, které bude nutné vyplnit, proběhne platba peněz do třídního fondu – částka 1500,- Kč. (částka za sešity, pracovní sešity a pomůcky)
 

 Pomůcky:
Sešity, čtvrtky, barevné papíry budou objednány hromadně.
Další: obaly na sešity a knihy, pravítko (NE OHYBATELNÁ PLASTOVÁ PRAVÍTKA, ALE KLASICKÁ S POČÁTEČNÍ nulou), pravoúhlý trojúhelník s ryskou, kružítko, tužka č. 1, 2 a 3, guma, 2 pera, pákový šanon se 100 euroobaly
TV : sáček na cvič. úbor, tričko s krátkým rukávem, krátké kalhoty, cvičky, boty na ven a teplákovou soupravu pro cvičení na hřišti.
VV: vhodné nůžky, lepidlo „Herkules“, tyčinkové lepidlo, vodové barvy, paleta na tempery (NUTNÁ), kelímek na vodu, temperové barvy, plochý, kulatý (tenký a silný) štětec, hadřík, barevné křídy, 2 tenké černé fixy, sada barevných fixů, tuš černá + seříznutá špejle, pastelky, voskovky (NUTNÉ), podložka na ochranu lavice (nejlépe starý pogumovaný ubrus – NUTNÉ), , nenosit po částech, přinést najednou a mít podepsané! - vše umístěné v kufříku s funkčním zavíráním!(NUTNÉ) slovem nutné jsou označeny věci, které některé děti po celý rok neměly.

Čj - mimočítanková četba ve škole – Harry Potter a kámen mudrců

Hygienické potřeby - papírové kapesníky bude mít každé dítě SVÉ a u sebe

Přírodní vědy

Základní okruhy:
Pozorování a poznávání přírody
Ekosystémy podle ročního období
Základní podmínky života – voda, ovzduší, půda
Lidské aktivity a problémy životní prostředí
Vztah člověka k prostředí – příroda a kultura,
Práce s informačními zdroji

Kritéria hodnocení:
Aktivita v hodinách
Prezentace
Plnění skupinových úkolů
Vedení pracovních sešitů a portfolia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana