5.B

ČERVEN 2021

Výlet Botanicus - sraz v 7.40 hod. před školou.

Předpokládaný návrat - 15.00 - 15.30 hod.

 

 Vyhlížíme prázdniny :)

Projektový den


KVĚTEN 2021

TV (Čermák): Prosím, aby všichni žáci nosili sportovní oblečení (obuv a oblečení) na ven, do konce školního roku budeme cvičit pouze venku!

 ROZVRH ONLINE VÝUKY OD 10. - 14. května 2021

 

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH 6. VH 7. VH

8.00 . 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13.40 - 14.25
Po Tříd. hod. Ma sk. B Ma sk. A   AP Čj OMJ

Út Čj - sk. B
ČvS sk. B ČvS sk. A Čj - sk. A
Aj

 

 
St
   AP  AP

   Intervence čj

14.00 hod. - po obědě

Čt  Ma sk. B   Ma sk. A Aj      
 Čj sk. A  Čj sk. B Intervence Ma AP      

Skupina A: Honza B., Týna, Matěj, Mařenka, Danka, Ela, Štěpán, Áňa B., Andy, Martin, David, Zuzka, Pavel, Robin, Anička N.

Skupina B: Šárka, Samanta, Tomáš D., Ondra, Zdeněk, Lukáš, Kuba, Honza T., Honza V., Monika, Tomáš K., Marek, Jula,                               Áňa H., Terka


Týdenní plán od 10. - 14. května 2021

Pondělí 10. května

Třídnická hodina

Ma (dom. práce na celý týden): Uč. str. 22 – vše do šk. sešitu
                                                PS str. 18, cv. 2 + 3
                                                PS str. 19 – vše, poslat do zadání v Teams (do 12. 5.)
                                                Uč. str. 23 – 1, 2, 3, do šk. sešitu
                                                PS str. 20 – 1, 2, 3, 6, poslat do zadání v Teams (do 14. 5.)
                                                Uč. str. 24 – 1, 2a, 2b, 3, 4, 6, do šk. sešitu
                                                Převody jednotek (nakopírované) - vypracovat

Čj: ZDE

Př: Uč. str. 40, přečíst. Zápis do šk. sešitu (rozdali jsme si) + obrázek na str. 42. PS str. 22, cv. 1, 2

      Uč. str. 41 - 42, přečíst. 

      Text "Oběhová soustava" (rozdali jsme si) - přečíst, vyplnit.

HV: Páťáci, kdo neodevzdal referát, tak tento týden má čas si jej doma udělat. A jelikož jsme poslouchali Obrázky z výstavy, tak mám pro poslech jeden odkaz zde a zde. Obě verze jsou zcela odlišné, čím, to jistě poznáte, Ale vzpomenete si, jaký nástroj hraje Obrázky z výstavy v originále? 


Úterý 11. května

Čj: ZDE

Ma: zadáno v pondělí

Čj: Literatura - vlastní četba

D: Uč. str. 35 - 38, přečíst. Napsat zápis do šk. sešitu (rozdali jsme si)

edu.ceskatelevize.cz/video/1849-vznik-rakouska-uherska   edu.ceskatelevize.cz/video/1856-prvni-svetova-valka

Aj/Malíková: opakujte si PS str. 74,75,76, vypracujte PS str. 43/4 - neposílat.

Aj/Štěpánová: opakování 20.lekce 

 


Středa 12. května

Ma: zadáno v pondělí

Čj: ZDE


Čtvrtek 13. dubna

Ma: zadáno v pondělí

Čj: ZDE

Vl: Pracujeme na zadaných referátech.

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková:
Aj/Štěpánová: Napsat do slovníčku 21.lekci - uč.str.57cv.5 (šedý rámeček). Učit se nová slovíčka.


Aj (konverzace): ZDE

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

Přírodní vědy: ZDE

ČJ cizinci (M.Exnerová):


Pátek 14. května

Ma: zadáno v pondělí

Čj: ZDE

Př: 


www.matyskova-matematika.cz


 

 Týdenní plán od 26. - 30. dubna 2021

Pondělí 26. dubna

Třídnická hodina

Ma: ZDE

Čj: ZDE

Př: Uč. str. 36, PS str. 20 + referát na vybrané téma (Termín odevzdání: 3. 5. ve škole)

HV:  Ahoj páťáci, uvidíme se zase až příští týden, proto 1. Zopakujte si poslechy o Jaru v hudbě. 2. Dejte si do pořádku sešity z HV - budu kontrolovat příští hodinu! 3. Kdo nepřinesl referát, má poslední možnost hodnocení! Nezapomeňte!


Úterý 27. dubna

Čj: ZDE

Ma: Desetinná čísla

Čj: Literatura - vlastní četba

D: Přečtěte nakopírovaný text, vypracujte zadané otázky. Do šk. sešitu překreslete
    časovou osu z Uč. str. 34 a vyznačte uvedené události. Zápis do šk. sešitu ZDE

edu.ceskatelevize.cz/video/1848-bachuv-absolutismus  edu.ceskatelevize.cz/video/1849-vznik-rakouska-uherska

Aj/Malíková:  procvičovat PS str. 74,75

Aj/Štěpánová: PS 53/6  Doplň rozhovor. Neposílat.

 


Středa 28. dubna

Ma: PS str. 15, cv. 1, 2

      Uč. str. 19, cv. 3 - do šk. sešitu

Čj: ZDE


Čtvrtek 29. dubna

Geo: online hodina

Čj: ZDE

Vl: Uč. str. 54 - 56, přečíst. Z nakopírovaných materiálů vystřihněte mapu světa, nalepte do šk. sešitu + vypište             světadíly a oceány.

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková:
Aj/Štěpánová: napsat do slovníčku slovíčka 20.lekce - uč.str.55/cv.7 (šedý rámeček)

Aj (konverzace): ZDE

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

Přírodní vědy: Sběr vzorků půdy, vyplnění rodného listu - dle pokynů ve škole.

ČJ cizinci (M.Exnerová):


Pátek 30. dubna

Ma: Uč. str. 19, cv. 4, 6, 7 - do šk. sešitu 

Čj: ZDE

Př: Uč. str. 37, PS str. 21. Nezapomeňte na referát.


Aj Malíková - úkol na čtvrtek 22.4. - opakovat slovíčka 11. - 13. lekce, pátek 23.4. - opakovat PS str.74

Aj Štěpánová - úkol na 20.4.: naučit básničku "School club show" (uč.50/1) + PS 51/6 Napiš otázky v minulém čase. Kontrola ve škole!


Ahoj děti,
v pondělí 3. května nastupujete do školy.
Do školy vejdete hlavním vchodem, u šatní skříňky se převléknete a jdete do třídy 1.B (vedle naší třídy), kde proběhne samotestování.

U testování budeme přítomny s paní asistentkou.
Vyčkáte na výsledek testu, s negativním výsledkem odcházíte do třídy.

Testování probíhá v pondělí a ve čtvrtek.
Pokud přijdete do školy v jiný den nebo hodinu, ohlásíte se na recepci a budete otestováni v tělocvičně, která nyní slouží pouze pro testování.
Další informace najdete v Ežk a na webu školy.

Po celý týden se učíme podle našeho klasického rozvrhu, v pondělí došlo k úpravě času výuky,
Čj začne již ve 12.15, končíte ve 13.00 hod.

Čj cizinci - čtvrtek 13.00 - 13.45 hod.

PřV - čtvrtek 13.00 - 13.45 hod.
Pouze připomínám, že v pátek také končíme ve 13 hod.
Těším se na vás :).


 Týdenní plán od 12. - 16. dubna 2021

Pondělí 12. dubna

Třídnická hodina

Ma: Obor velkých čísel - násobení a dělení,  PS str. 12, cv. 1, 3 - poslat do Teams

Čj: ZDE

Př: www.mediacreator.cz/mc/index.php - vyzkoušejte ikony po stranách textu

     Uč. str. 35, otázka 1, 2 (nahoře) do šk. sešitu. 

     Uč. str. 36 - přečíst www.mediacreator.cz/mc/index.php

HV: Ahoj páťáci- jelikož už se brzy uvidíme, mám zde pro vás poslední pořad o jaru v hudbě. na hodině si povíme už více! Zatím se mějte hezky! Pořad zde

angličtina Malíková - úkol do pondělí 12.4. 19:00 překlad vět - poslat - více informací v Teams


 Úterý 13. dubna

Čj: ZDE

Ma: Uč. str. 13, cv. 5       PS str. 10, cv. 4 

Čj: Literatura - vlastní četba

D: Uč. str. 33, otázka č. 1, 2, 3, 7 - do šk. sešitu. Otázka č. 6 - ústně.

Aj/Malíková: opakovat 11. - 16. lekci + PS str 74/75.

Aj/Štěpánová: PS 50/3 Napiš slovesa v minulém čase. Neposílat.

TV (Čermák): Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze.


Středa 14. dubna

Ma: PS str. 11, cv. 4 + 5

Čj: ZDE

Vv: Do šk. sešitu na vlastivědu nakreslete st. vlajky k zápisům zemí - Slovensko, Polsko, Německo,                                Rakousko


Čtvrtek 15. dubna

Geo: Uč. str. 33, cv. 1, 2, 3 (cv. 2, 3 - do malého sešitku)

Čj: ZDE

Vl: edu.ceskatelevize.cz/video/4566-staty-evropy-rakousko

    Uč. str. 54 - 55, přečíst  www.mediacreator.cz/mc/index.php

Čj: Literatura - vlastní četba


Aj/Malíková:


Aj/Štěpánová: PS 51/5 Spoj. Neposílat.


Aj (konverzace): ZDE

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

Přírodní vědy: edu.ceskatelevize.cz/video/9173-prestupny-rok

                    Téma: Půda www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13319993256-nech-pudu-zit/22038257008

ČJ cizinci (M.Exnerová):


Pátek 16. dubna

Ma: Uč. str. 15, cv. 3 do šk. sešitu 

Čj: ZDE

Aj Malíková - úkol na úterý 20.4. - opakovat slovíčka 11. - 13. lekce


 www.matyskova-matematika.cz


Týdenní plán od 5. - 9. dubna 2021

Pondělí 5. dubna

Velikonoce


 

Úterý 6. dubna

Čj: ZDE

Ma: Uč. str. 12, cv. 1 - do šk. sešitu          PS str. 9 www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-42/

      Uč. str. 13, cv. 1 - do šk. sešitu      PS str. 11, cv. 1

Čj: Literatura - vlastní četba

D: Uč. str. 32 -33, přečíst  www.mediacreator.cz/mc/index.php

    edu.ceskatelevize.cz/video/1850-narodni-divadlo     Uč. str. 33, otázka 1 - 7, ústně

Aj/Malíková: opakovat 11. - 16. lekci + PS str 74/75.

Aj/Štěpánová: PS 48/1 Napiš slova do skupin. Pošli do Teams!

TV (Čermák): Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze.


Středa 7. dubna

Ma: Uč. str. 12, cv. 4 - do šk. sešitu     PS str. 10, cv. 1 - 3, poslat do zadání v Teams

      www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-47/ - zkrácený zápis

Čj: ZDE

Vv: Školní projekt - Velikonoce u ptačích sousedů (vaše dílka vyfoťte, pošlete do zadání v Teams, společně                    vybereme nejlepší)


Čtvrtek 8. dubna

Geo: PS str. 22, cv. 1, 2, 3, 4            PS str. 23, cv. 3 

       www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-32/ - poslech (žluté rámečky)

www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-33/ - poslech 1. žl. rámečku + společ. rýsování do šk. sešitu

Čj: ZDE

Vl: Uč. str. 52 -53, přečíst www.mediacreator.cz/mc/index.php    Zápis ZDE        PS str. 39

Čj: Literatura - vlastní četba 

 

Aj/Malíková:  PS str.41 - neposílat

 

Aj/Štěpánová: PS 50/1  Slovní řetěz (minimum: 18 slov). Neposílat.

 

Aj (konverzace):   

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

Přírodní vědy: edu.ceskatelevize.cz/video/800-lety-na-mesic

ČJ cizinci (M.Exnerová): popis spolužáka - do 11.4.


Pátek 9. dubna

Ma: Uč. str. 13 www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-13/ cv. 1 - do šk. sešitu

      PS str.11, cv. 1

Čj: ZDE

Př: Uč. str. 35 - přečíst       Zápis ZDE         PS str. 19, cv. 1, 2

     www.mediacreator.cz/mc/index.php

 

TV
Zadání pro 2. pololetí vyuč. roku 2020/2021
Jelikož 1. stupeň v současné době funguje střídavou formou - střídání prezenční a distanční výuky, bude zadání následující:

A) V rámci prezenční formy výuky bude probíhat výuka TV ve venkovních prostorách školy (vezměte si prosím oblečení a boty na ven).

B) V rámci distanční formy výuky poprosím všechny o vedení sportovního deníku - zapisování sportovních aktivit po jednotlivých dnech, prosím o zapisování délky sport. aktivity (optimálně fyzická aktivita 3x týdně). Odevzdání sport. deníku bude vždy v 1. týdnu následujícího měsíce, buď na email: daniel.cermak@zsmeteo.cz nebo v rámci skupiny/chatu na teamsech - odkaz ZDE.

TV dívky -Rohanová

-Zpracuj referát, prezentaci na sportovní téma.Libovolný výběr - např. známého sportovce,zajímavosti ze sportu, oblíbený sportovní tým, olympijské hry atd. Posílejte nejpozději do 15.5. nejlépe do souboru na Teams, nebo do chatu.

Preferuji prezentaci v elektronické podobě, ale může být i ručně psaná minimálně na formát A4 ,ofocená a zaslaná nebo můžete donést na recepci školy.

-Vedení sportovního deníku stále pokračuje

 


Velikonoční hra


Týdenní plán od 29. března -2. dubna 2021

Pondělí 29. března

Třídnická hodina: odpadá

Ma: Uč. str. 8,cv. 1, 2 (ústně) + www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-8/   PS str. 6, cv. 4, 5 

Př: PS str. 18 - poslat do zadání v Teams

Hv: Ahoj páťáci, stále připomínám úkol do konce března (mám již 20 odpovědí) - kvíz,! Tak s chutí do toho! Pro změnu zde pro vás mám i poslechový pořad o hudbě k jaru. Snad se vám bude líbit - Jaro v hudbě1 a Jaro v hudbě 2.

Čj: ZDE


Úterý 30. března

Čj: ZDE

Ma: Uč. str. 9, oba žluté rámečky - www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-9/ PS str. 7, cv. 1-5

Čj: Literatura - vlastní četba

D: Zápis do šk. sešitu ZDE    PS str. 11, cv. 2 - 4

Aj/Malíková: PS str. 40, opakovat 14. - 16. lekci, PS str. 74,75. Neposílat.

Aj/Štěpánová: PS 47/5 Napiš 5 vět v minulém čase. Použij výrazy ze 4.cvičení. Neposílat.

TV (Čermák): Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze.


Středa 31.března

Ma: PS str. 8 - poslat do zadání v Teams 

Čj: ZDE

Vv: Školní projekt - Velikonoce u ptačích sousedů (vaše dílka vyfoťte, pošlete do zadání v Teams, společně                   vybereme nejlepší)


Čtvrtek 1.dubna

Velikonoční prázdniny


Pátek 2. dubna

Velikonoční prázdniny


www.matyskova-matematika.cz

www.online-ucebnice.cz


 Týdenní plán od 22. -26. března 2021

Pondělí 22. března

Třídnická hodina

Ma: PS str. 5, cv. 1

Př: Zápis do šk. sešitu ZDE             
     PS str. 16, cv. 1, 2, 3, 6 (4, 5 – dobrovolné)

Hv: Ahoj páťáci, stále připomínám úkol do konce března (mám již 20 odpovědí) - kvíz,! Tak s chutí do toho! Prozměnu zde pro vás mám i poslechový pořad o hudbě k jaru. Snad se vám bude líbit - Jaro v hudbě1 a Jaro v hudbě 2.

Čj: ZDE


Úterý 23. března

Čj: ZDE

Ma: PS str. 5, cv. 1, 3, 4, 5

Čj: Literatura - vlastní četba

D: PS str. 10 - poslat do zadání v Teams
    Uč. str. 30 – 31, přečíst
    Uč. str. 31, otázka 1, 2, 3, 5 - ústně

Aj/Malíková: opakovat 14. - 16. lekci + PS str.74/75

Aj/Štěpánová: napsat do slovníčku slovíčka 17.lekce - uč.str.47/6

TV (Čermák): Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze.


Středa 24. března

Ma: Uč. str. 7, cv. 4, 5, 6, 7 - do šk. sešitu

Čj: ZDE

Vv: Školní projekt - Velikonoce u ptačích sousedů (Vaše dílka vyfoťte, pošlete do zadání v Teams, společně                                                                                          vybereme nejlepší a poté se dohodneme na předání). 


     Čtvrtek 25. března

Geo: Uč. str. 29, cv. 1a, b; 2a          PS str. 21, cv. 1a

        Uč. str. 29, cv. 2b, c - vypracujte s pomocí videa v odkazu - www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-29/ 

Čj: ZDE

Vl: Zápis do šk. sešitu ZDE         Uč. str. 50 -51 www.mediacreator.cz/mc/index.php

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková:  připravit si vyprávění o tom, co jste měli včera k snídani, obědu, večeři - stačí ke každému 2 věci

Aj/Štěpánová: PS 46/3 - Dej do správného pořadí. Napiš věty. Neposílat.

Aj (konverzace): ZDE

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

Přírodní vědy: edu.ceskatelevize.cz/video/9162-cerna-dira

ČJ cizinci (M.Exnerová): ZDE


Pátek 26. března

Ma: Uč. str. 7, cv. 3a, b - do šk. sešitu (zápis, výpočet, zkouška, odpověď) - poslat do zadání v Teams

Geo: www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-31/

Čj: ZDE

Př: PS str. 17, cv. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8         PS str. 16 + 17 poslat do zadání v Teams

Aj Malíková - úkol na 30.3. - PS str. 40, opakovat 14. - 16. lekci, PS str. 74,75. Neposílat.


www.matyskova-matematika.cz

www.online-ucebnice.cz


 Týdenní plán od 15. - 19. března 2021

Pondělí 15. března

Třídnická hodina

Ma: Uč. str. 4, cv. 4 + 5 do šk. sešitu                                    

Př: www.mediacreator.cz/mc/index.php      Zápis ZDE     Uč. str. 30, otázka 1 - 3, ústně

Hv: Ahoj páťáci,připomínám úkol do konce března! Tento kvíz, tak s chutí do toho! A pro inspiraci přidávám video Mozartova Tureckého pochodu - podle značek můžete do rytmu hrát (ťukat, tleskat, bubnovat na hrnec - s rodiči i sourozenci - vytvořit malou kapelu).

Čj: ZDE


Úterý 16. března

Čj: ZDE

Ma: PS str. 3

Čj: Literatura - vlastní četba

D: PS str. 10 www.mediacreator.cz/mc/index.php

Aj/Malíková: PS 39/4 neposílat, opakovat 11. - 13. lekci

Aj/Štěpánová: PS 45/5  Pošli do Teams!

TV (Čermák): Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze.


Středa 17. března

Ma: PS str. 3 - poslat do Teams

Čj: ZDE

Vv: Školní projekt ZDE - Velikonoce u ptačích sousedů (Vaše dílka vyfoťte, pošlete do zadání v Teams, společně                                                                                           vybereme nejlepší a poté se dohodneme na předání).


Čtvrtek 18. března

Geo: PS str. 19, cv. 1, 2 www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-29/ (Uč. 1. díl, str. 29 - postup)                   

Čj: ZDE

Vl: PS str. 37 www.mediacreator.cz/mc/index.php

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: překlad slov - kvíz /další info v Teams/

Aj/Štěpánová: PS 46/1  Neposílat.

Aj (konverzace): ZDE

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

Přírodní vědy:

ČJ cizinci (M.Exnerová): ZDE


Pátek 19. března

Geo: Uč. str. 29, žluté rámečky www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-29/ - poslech

Geo: Uč. str. 30, cv. 1, 2 - do doplňovacího sešitku (zde na str. 8) - poslat do zadání v Teams 

Čj: ZDE

Př: Uč str. 31 -33, přečíst www.mediacreator.cz/mc/index.php  www.mediacreator.cz/mc/index.php

AJ Malíková -  úkol do neděle 21.3. 20:00 - překlad vět /další info v Teams/


Sluneční soustavu vyrobily naše holky - Šárka, Týna a Andy s Maruškou :).

 


Týdenní plán od 8. - 12. března 2021

Pondělí 8. března

Třídnická hodina

Ma: Uč. 2. díl, str. 3, cv. 1, 2, 3, 4, 5        PS str. 2

Př: Uč. str. 27 - 30, přečíst

Hv: Ahoj páťáci,připomínám úkol do konce března! Tento kvíz, tak s chutí do toho! A pro inspiraci přidávám video Mozartova Tureckého pochodu - podle značek můžete do rytmu hrát (ťukat, tleskat, bubnovat na hrnec - s rodiči i sourozenci - vytvořit malou kapelu).

Čj: ZDE


Úterý 9. března

Čj: ZDE

Ma: Uč. 2. díl, str. 3, cv. 1, 2, 3, 4, 5                PS str. 2 - poslat do Teams

Čj: Literatura - vlastní četba

D: www.mediacreator.cz/mc/index.php - vyzkoušejte ikonky po stranách        Zápis do šk. sešitu ZDE

Aj/Malíková: slovíčka 14. - 16. lekce + PS str. 74 - 75

Aj/Štěpánová: PS 43/5  Napiš věty správně. Neposílat.

TV (Čermák): Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze.


Středa 10. března

Ma: Uč. 2. díl, str. 7, cv. 1, 2, 4 - do šk. sešitu

Čj: ZDE


Čtvrtek 11. března

Geo: Uč. str. 27, cv. 3 - do šk. sešitu (náčrtek, výpočty)    PS str. 18, cv. 1, 4 - poslat do zadání v Teams

       www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-28/ - postup rýsování obdélníku

Čj: ZDE

Vl: Zápis do šk. sešitu ZDE

     Uč. str. 48 - 49 www.mediacreator.cz/mc/index.php 

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: PS str. 38 - neposílat

Aj/Štěpánová: PS 44/3  Vyplň kalendář. Napiš o 3 dnech, co jsi dělal. Neposílat.

Aj (konverzace): ZDE

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

Přírodní vědy: 

ČJ cizinci (M.Exnerová): ZDE


Pátek 12. března

Ma: Uč. 2. díl, str. 7, cv. 7 - do šk. sešitu

Čj: ZDE

Př:  PS str. 15 


www.matyskova-matematika.cz/ - zde najdete výuková videa k naší učebnici, vč. geometrie

ucebnice.online/ - naše učebnice a PS v interaktivní podobě


Týdenní plán od 1. - 5. března 2021

Pondělí 1. března

Třídnická hodina

Ma: Uč. 2. DÍL (zelená), str. 2    www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-2/

      Uč. str. 2, cv. 1, 2 - do šk. seš.       PS str. 1, cv. 1, 2

Geometrie: www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-10/

Př: PS str. 14, cv. 1, 2, 4

Hv: Ahoj páťáci, do neděle jste měli za úkol poslat referát. Někteří z vás mi jej už zaslali, od mnohých ho ale nemám! Pozor! Pokud nebudete pracovat i v HV, pak vás nebudu moci hodnotit na konci roku a budete si muset o prázdninách vše nahradit! Tak nezapomínejte! A co nového máte za úkol do konce března ? Tento
kvíz, tak s chutí do toho! 

Čj: ZDE

angličtina Malíková - úkol na 1.3. - oblíbené zvíře - popis (info v Teams ze dne 9.2.) poslat do Teams


Úterý  2. března

Čj: ZDE

Ma: Uč. str. 2, cv. 4 - do šk. seš.      PS str. 1, cv. 4, 5

Geometrie: www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-16/

Čj: Literatura - vlastní četba

D: edu.ceskatelevize.cz/video/1847-revoluce-1848-v-cechach      edu.ceskatelevize.cz/video/1848-bachuv-absolutismus     Uč. str. 28 - 29 - přečíst    

Aj/Malíková: opakovat 11. - 13. lekci

Aj/Štěpánová: úkol (do 26.2.) - PS 40/2  Napiš věty správně. Pošli do Teams!

TV (Čermák): Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze (funkční odkaz najdete v týden. plánu pod 29. 1.)


Středa 3. března 

Ma: PS str. 1, cv. 3 

Geometrie: www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-22/

Čj: ZDE


Čtvrtek 4. března

Geo: Uč. str. 24, 25, 26 - žluté rámečky   (zadání upraveno 4. 3.)

Uč. str. 26, cv. 1 - do šk. sešitu www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-26/ 

str. 25 - www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-25/

Čj: ZDE

Vl: PS str. 36, cv. 2, 4, 5 (cv. 3 - dobrovolný úkol) - poslat do zadání v Teams

Čj: Literatura - vlastní četba 

 

Aj/Malíková:  PS str. 37 - pošli do Teams do 7:30

Aj/Štěpánová: napsat slovíčka 16.lekce (uč.43/6) + ústní úkol: uč.43/5 - odpovědi na otázky

Aj (konverzace): ZDE

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

Přírodní vědy: kvíz zadán v Teams 


Pátek 5. března

Ma:  ZDE do šk. sešitu - poslat do zadání v Teams

Čj: ZDE

Př: Zápis ZDE 


JARNÍ PRÁZDNINY

angličtina Malíková - úkol na 1.3. - oblíbené zvíře - popis (info v Teams ze dne 9.2.) poslat do Teams


ÚNOR 2021

Týdenní plán od 15. - 19. února 2021
Pondělí 15. února

Třídnická hodina

Ma: Uč. str. 53       PS str. 42, cv. 1, 3, 4

Geometrie: PS 4. roč., str. 15, cv. 1, 2 (postup v Uč. 5. roč. str. 20)

Př: Uč. str. 25 – 27
     Zápis ZDE

Hv: 

Čj: ZDE

__________________________________________________________________________________________

Úterý 16. února

Čj: ZDE

Ma: PS str.42, cv. 2, 6        PS sstr. 43, cv. 2

Geometrie: PS 4. roč., str. 16, cv. 1, 6, 7

Čj: Literatura - vlastní četba

D: PS str. 9, cv. 1, 2, 3 - poslat do Teamswww.mujstat.cz/statni_hymna_cr.aspx - přečtěte si celou stránku,                poslechněte ("přehrát" - pod obrázkem dětí) a doplňte úkol na prohlížené stránce 

Aj/Malíková: slovíčka 13. lekce - pomáhejte si slovníčkem na konci učebnice nebo https://slovniky.lingea.cz + PS str. 34

Aj/Štěpánová: uč.40/4  Napiš text. Pošli do Teams.

TV (Čermák): Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze (funkční odkaz najdete v týden. plánu pod 29. 1.)

__________________________________________________________________________________________

Středa 17. února

Ma: PS str. 43, cv. 5

Geometrie: PS 4. roč., str. 17, cv. 1, 2

Vv: Výtvarná soutěž - účast povinná :)

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje 47. ročník soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok 2021
Téma: Dopravní nehody na železničních přejezdech – náročný úkol pro hasiče
(zásah hasičů při dopravní nehodě na železničním přejezdu)
Kresba nebo malba
Čtvrtka vel. A4, A3
Termín odevzdání: 26. 2. 2021

Čj: ZDE

__________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 18. února

Geo: Uč. str. 24, cv. 1a, b - upraveno 18. 2.
Ma: PS str. 44, cv. 1, 2 - přidáno 18. 2. - poslat do Teams         

Čj: ZDE

Vl: Uč. str. 45 – 47
     PS str. 35, mimo cv. 2 -
poslat do Teams

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: opakovat 11.,12.,13. lekci

Aj/Štěpánová: PS 41/3  Napiš pravdivé věty v minulém čase. (minimum 5 vět)

Aj (konverzace): ZDE

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

ČJ cizinci (M. Exnerová): ZDE

Přírodní vědy: 

___________________________________________________________________________________________

Pátek 19. února

Geometrie: PS 4. roč., str. 17, cv. 3

Čj: ZDE

Hv: 

___________________________________________________________________________________________

www.matyskova-matematika.cz/ - zde najdete výuková videa k naší učebnici, vč. geometrie

ucebnice.online/ - naše učebnice a PS v interaktivní podobě

___________________________________________________________________________________________

Týdenní plán od 8. - 12. února 2021 

 

Pondělí 8. února

 

Třídnická hodina

Ma: Desetinná čísla
      Uč. str. 51, cv. 1, 2, 3; str. 52, cv. 1, 2
      PS str. 40, cv. 1, 2, 3, 4

Geometrie: PS str. 14, cv. 2

Př: PS str. 13 – poslat do 9. 2. do zadání v Teams     

Hv: Ahoj páťáci, dnes pro vás mám připravený pořad o bicích nástrojích. Vaším úkolem bude podívat se na pořad zde, vybrat si z pořadu nějaký hudební bicí nástroj (který tě zaujme) a napsat krátké povídání o vybraném nástroji (co jsi se dozvěděl/a). Na referát máš čas do konce února. Znění referátu mi pošli do Teamsu jako chat do kanálu HV 5.B .

Čj: ZDE

__________________________________________________________________________________________

Úterý 9. února

Čj: ZDE

Ma: Uč. str. 52, cv. 4, 5 - vše do šk. sešitu www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-52/
      PS str. 40, cv. 5
Geometrie: Uč. str. 19, cv. 3a - vypracuj do sešitu na Geo 

D: Text ZDE
     Uč. str. 27, otázka č. 2, 3, 5 – ústně

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: PS str. 32,33, opakovat PS 74,75, opakovat slovíčka 11.,12. lekce

Aj/Štěpánová: PS 39/3  Doplň "was/were"

TV (Čermák): Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze (funkční odkaz najdete v týden. plánu pod 29. 1.)

__________________________________________________________________________________________

Středa 10. února

Ma: www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-52/
      PS str. 41 - všechna cvičení, do 11. 2. poslat do zadání v Teams

Geometrie: Uč. str. 19, cv. 3b,c - do sešitu na Geo

Vv: Výtvarná soutěž - účast povinná :)

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje 47. ročník soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok 2021
Téma: Dopravní nehody na železničních přejezdech – náročný úkol pro hasiče
(zásah hasičů při dopravní nehodě na železničním přejezdu)
Kresba nebo malba
Čtvrtka vel. A4, A3
Termín odevzdání: 26. 2. 2021

Čj: ZDE

__________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 11. února

Geo: Mnohoúhelníky - obsah

Čj: ZDE

Vl: Uč. str. 45 – 47, přečíst www.mediacreator.cz/mc/index.php      www.mediacreator.cz/mc/index.php
     
V Teams najdete kvíz. 

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: opakovat 11. - 12. lekce + PS str. 74/75

Aj/Štěpánová: napsat do slovníčku slovíčka 15.lekce (uč. str.41/8). Učit se slovíčka.

Aj (konverzace): ZDE

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

Přírodní vědy: ZDE, ZDE 

___________________________________________________________________________________________

Pátek 12. února

Geometrie: Uč. str. 21, cv. 1, 2, 3, 4 - vypracujte do doplňovacího sešitu a pošlete do 14. 2. do zadání v Teams

Př: Uč. str. 25, 26 – přečíst www.mediacreator.cz/mc/index.php www.mediacreator.cz/mc/index.php

     edu.ceskatelevize.cz/video/6375-vesmir-zblizka

Čj: ZDE

Hv: Ahoj páťáci, někteří mi již průběžně zasílají referáty, jsou moc podařené, a protože máte na referát ještě čas, tak pro zpříjemnění si můžete pustit toto video, vzít si libovolný hudební bicí nástroj (třeba hrnec :-)), pozvěte rodiče či sourozence a vytvořte si bicí orchestr - je to pro tři lidi. Tak zatím! 

___________________________________________________________________________________________

www.matyskova-matematika.cz/ - zde najdete výuková videa k naší učebnici, vč. geometrie

ucebnice.online/ - naše učebnice a PS v interaktivní podobě

___________________________________________________________________________________________

Týdenní plán od 1. - 5. února 2021

Pondělí 1. února

Třídnická hodina

Ma: Uč. str. 48, cv. 1, 2, 3 – do šk. sešitu www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-48/
            str. 49, cv. 1, 2, 3 - do šk. sešitu www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-49/
Geometrie: Uč. str. 17, 18 www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-17/  www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-18/
                 Uč. str. 18, cv. 1, 2, 3 – doplň do doplňovacího sešitu Geo (na str. 5) – poslat do 4. 2. do Teams

Př: Uč. str. 23 www.mediacreator.cz/mc/index.php
     Zápis ZDE 
      
Hv: Ahoj páťáci, dnes pro vás mám připravený pořad o bicích nástrojích. Vaším úkolem bude podívat se na pořad zde, vybrat si z pořadu nějaký hudební bicí nástroj (který tě zaujme) a napsat krátké povídání o vybraném nástroji (co jsi se dozvěděl/a). Na referát máš čas do konce února. Znění referátu mi pošli do Teamsu jako chat do kanálu HV 5.B .  

Čj: ZDE

___________________________________________________________________________________________

Úterý 2. února

Čj: ZDE

Ma: Uč. str. 48, cv. 4 – do šk. sešitu
      PS str. 38, cv. 1, 2, 3
Geometrie: PS str. 13, cv. 1, 2, 3

D: Uč. str. 25, 26 www.mediacreator.cz/mc/index.php  www.mediacreator.cz/mc/index.php
    Zápis do šk. sešitu ZDE

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: slovíčka 12. lekce, procvičovat PS str. 74,75

Aj/Štěpánová: PS str.36 a 37. Pošli do Teams!

TV (Čermák): Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze.

___________________________________________________________________________________________

Středa 3. února

Ma: Uč. 49, cv. 4 (postup najdete v Uč. str. 21)
      PS str. 38, cv. 4, 7 - poslat do 4. 2. do Teams

Geometrie: PS ze 4. roč. – str. 14, cv. 1, 2, 3

Čj: ZDE

___________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 4. února

Geo: Uč. str. 18, cv. 4, 5
        PS str. 13, cv. 4

Čj: ZDE

Vl: Uč. str. 43, 44 www.mediacreator.cz/mc/index.php  www.mediacreator.cz/mc/index.php
     PS str. 32, cv. 1, 2a, 3, 4 – napište pouze názvy pamětihodností; do 7. 2. poslat do Teams   
     PS str. 27, cv. 2
     PS str. 28, cv. 3       Zápis ZDE

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková:  PS str. 30/1, 31/3, procvičovat PS str. 74,75

Aj/Štěpánová: PS 38/2  Doplň věty.

Aj (konverzace): ZDE

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

ČJ - cizinci (M. Exnerová):

Přírodní vědy:  ZDE

___________________________________________________________________________________________

Pátek 5. února

Ma: PS str. 39, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – poslat do 7. 2. do Teams

Geometrie: PS str. 13 – poslat do 5. 2. do Teams 

Př: PS str. 12, cv. 1, 2, 6 - do 7. 2. poslat do Teams

Čj: ZDE

___________________________________________________________________________________________

www.matyskova-matematika.cz/ - zde najdete výuková videa k naší učebnici, vč. geometrie

ucebnice.online/ - naše učebnice a PS v interaktivní podobě

___________________________________________________________________________________________

Týdenní plán 25. - 29. ledna 2021 

Pondělí 25. ledna

Třídnická hodina

Ma: online výuka - Písemné dělení dvojciferným číslem, zkrácený zápis

      Uč. str. 47, cv. 1- vypracovat do šk. sešitu

      Uč. str. 47 www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-47/

Př: Uč. str. 21, 22

     PS str. 11, cv. 5, 6, 7 - vyfotit a poslat do zadání v Teams

Hv: Děkuji všem, kteří zaslali pracovní list. Hodnocení je zapsáno do EŽK v Bakaláři. Největší problém byly hudební nástroje (tam jste občas zmiňovali trubku, která se tam ale nevyskytla) a především však poslední otázka - začátek písničky je kvarta - skok mezi 1. - 4. tónem (je to vlastně signál HO-ŘÍ) - tak si to zkuste zazpívat. A co budeme dělat v 2. pololetí - oznámím v příštím týdnu. Zatím se mějte a hezké prázdniny, byť jednodenní.

Čj: ZDE

___________________________________________________________________________________________

Úterý 26. ledna

Čj: ZDE

Ma: www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-47/

      PS str. 36, cv. 1, 2, 4

D: Uč. str. 25 - 27, přečíst     edu.ceskatelevize.cz/video/1845-narodni-obrozeni
                                            edu.ceskatelevize.cz/video/1846-literatura-divadlo-a-narodni-obrozeni     

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: 26.1. - vyprávění o svém idolu, slovíčka str. 31, PS str.27/5 - neposílat

Aj/Štěpánová: úkol - PS 36/1, 36/2 + popis zvířete ze ZOO

___________________________________________________________________________________________

Středa 27. ledna

Ma: Písemné dělení dvojciferným číslem, zkrácený zápis

      Uč. str. 47, cv. 2 - do šk. sešitu. Poslat do zadání v Teams.

Čj: ZDE

___________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 28. ledna

Geometrie: online hodina 

Čj: ZDE

Vl: Uč. str. 36, 37, 39 - 42   přečíst 

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: 28.1. - PS str.28/1.,2., 29/6.,7.

Aj/Štěpánová: PS 37/3  Zakroužkuj správnou odpověď, 8.otázku vymysli vlastní.

Aj (konverzace): pokyny k domácí přípravě najdete ZDE

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

ČJ - cizinci (M. Exnerová):

Přírodní vědy: Přečti a vypracuj PL ZDE

___________________________________________________________________________________________

Pátek 29. ledna

Pololetní prázdniny

___________________________________________________________________________________________

www.matyskova-matematika.cz/ - zde najdete výuková videa k naší učebnici, vč. geometrie

ucebnice.online/ - naše učebnice a PS v interaktivní podobě

____________________________________________________________________________________________

TV (Čermák) - únor 2021

Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze

____________________________________________________________________________________________

Týdenní plán 18. - 22. ledna 2021  

Pondělí 18. ledna

Třídnická hodina

Ma: online výuka - Písemné dělení jednociferným číslem, zkrácený zápis
       PS str. 35, cv. 4 – dopracovat

Př: Uč. str. 18 - 20, přečíst  www.mediacreator.cz/mc/index.php   www.mediacreator.cz/mc/index.php    

Hv: Ahoj páťáci, na Teams jste měli zaslat vypracovaný pracovní list ke koledě Tři králové, který jsem             zadával na začátku nového roku. Tento týden budu vaši práci hodnotit. Ti, co již odevzdali, měli                 odpovědi správně, pokud tam byla drobná chyba, tak jsem již zpětnou vazbu poslal (bud přes Teams,         nebo přes e-mail). ACH

Čj: ZDE

____________________________________________________________________________________________________

Úterý 19. ledna

Čj: ZDE

Ma: Písemné dělení jednociferným číslem, zkrácený zápis      

       www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-46/

      Do šk. sešitu - ZDE, do 20. 1. poslat do Teams 

D: online výuka
    PS: str. 6, cv. 3, 4 (opakování) – vyfoťte, pošlete do Teams. Bude hodnoceno známkou.


Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: napsat 4 - 5 vět o svém idolu / podobně jako PS 25/4 / - neposílat, opakovat 8. - 10. lekci

Aj/Štěpánová: PS 34/1 (spoj, napiš zvířata), PS 34/2 + napiš si slovíčka 13.lekce (uč.35/4)

___________________________________________________________________________________________________

Středa 20. ledna

Ma: Změna: dopracujte - PS str. 33, 34, 35 (upraveno 20. 1.) 

      Do šk. sešitu: 12 459 : 3 =           3 101 : 7 =          30 695 : 5 =

  
Čj: ZDE

____________________________________________________________________________________________________

Čtvrtek  21. ledna

Ma: online hodina - Geometrie, Uč. str. 14, cv. 2 a, b, c - do šk. sešitu

      www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-14/ 

Čj: ZDE

Vl: Uč. str. 32

     Zápis do sešitu ZDE      www.umimefakta.cz - zde můžete procvičovat slepé mapy (řeky, kraje)

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: opakování 8. - 10. lekce, PS str.27/5 - neposílat

Aj/Štěpánová: PS 36/1 Najdi zvířata. + připrav si popis 1 zvířete ze ZOO

Aj (konverzace): pokyny k domácí přípravě najdete ZDE 

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

ČJ - cizinci (M. Exnerová): 

Přírodní vědy: pracovní list ZDE, tajenku zašlete do Teams 

____________________________________________________________________________________________________

Pátek 22. ledna

Čj: ZDE

Geometrie: Uč. str. 15, cv. 1, 2, 3, 4, 5 - doplňte do ofoceného "Doplňovacího sešitu k učebnici" nebo šk. sešitu

                 Do 25. 1. pošlete do zadání v Teams

Čj: Literatura - vlastní četba

Př: Zápis do šk. sešitu ZDE
     PS str. 10, cv. 1, 2, 3 – vyfotit a poslat do Teams
     Uč. str. 21, 22 - přečíst      www.mediacreator.cz/mc/index.php

____________________________________________________________________________________________________  

www.matyskova-matematika.cz - zde najdete výuková videa k naší učebnici, vč. geometrie

www.onlinecviceni.cz - procvičování Čj a Ma

www.ucebnice.online - naše učebnice a PS 

______________________________________________________________________________________________

TÝDENNÍ PLÁN OD 11. - 15. 1. 2021

Pondělí 11. ledna

Třídnická hodina

Ma: online výuka www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-44/

      PS str. 33, cv. 1, 2 - do šk. sešitu

Př: Zápis do šk. sešitu: ZDE
     PS str. 9

Hv: 

Čj: ZDE

____________________________________________________________________________________________________

Úterý 12. ledna

Čj: ZDE

Ma: Uč. str. 43 - 44 www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-44/

      Uč. str. 44, cv. 2 - do šk. sešitu

      PS str. 32, cv. 3, 4

D: Uč. str. 24, cv. b - do šk. sešitu (překreslete si čas. osu ...)

edu.ceskatelevize.cz/video/1836-osvicenci-v-ceskych-zemich     edu.ceskatelevize.cz/video/1834-reformy-marie-terezie   edu.ceskatelevize.cz/video/1835-skolska-reforma-marie-terezie   edu.ceskatelevize.cz/video/1837-josef-ii     

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: 9. lekce - čtení + překlad učebnice str. 24,25/5, překlad vět do školního sešitu -bližší info v Teams

Aj/Štěpánová: úkol - PS 32/1,2. Neposílat.

___________________________________________________________________________________________________

Středa 13. ledna

Ma: PS str. 33

      PS str. 31, poslat do Teams

      PS str. 34, cv. 2

Vv: 

Čj: ZDE

____________________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 14. ledna

Ma: online hodina, Uč. str. 46, cv. 2 - celé do šk. sešitu a poslat dnes do Teams. 

Čj: ZDE

Vl: Uč. str. 30 - 31 www.mediacreator.cz/mc/index.php (vyzkoušejte ikony po stranách textu)
     Zápis do sešitu ZDE

Čj: Literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: opakovat 8.,9. lekce + PS str. 74

Aj/Štěpánová: 12.lekce, úkol: PS 32/3, 33/4 Neposílat.

Aj (konverzace): pokyny k domácí přípravě (11.1. - 15.1.) najdete ZDE

ČJ - cvičení (V. Piková): ZDE

ČJ - cizinci (M. Exnerová): Úkol ZDE, posílejte na teams/email, kontrola proběhne na online hodině

____________________________________________________________________________________________________

Pátek 15. ledna

Čj: ZDE

Ma: PS str. 34, cv. 1, 2, 3
  

Čj: Literatura - vlastní četba

Př: Př: Uč. str. 15, otázka č. 1, 2, 3, 4 – ústně
     Uč. str. 17, otázka 1, 2 - ústně
     Uč. Str. 18 - přečíst    www.mediacreator.cz/mc/index.php (vyzkoušejte ikony po stranách textu)
_____________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, milí žáci,
od 4. – 15. 1. 2021 je škola uzavřena pro 3. – 9. ročník. 

Od 4. 1. 2021 škola bude poskytovat vzdělávání distanční formou (4. – 15. 1. 2021).

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 pro žáky 3. – 9. ročníku ZDE 

 

ROZVRH ONLINE VÝUKY OD 4. - 8. ledna 2021

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH 6. VH 7.VH
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30 13:40 - 14:25
Po Třídnická hodina Ma - sk. B Ma - sk. A AP  ČJ OMJ
(V. Piková)
   
Út  Čj - sk. B ČvS - sk. A ČvS - sk. B  Čj - sk. A Aj Intervence ČJ  
St
Intervence Ma AP AP      
Čt   Ma - sk. B Ma - sk. A Aj     ČJ cizinci
(M.Exnerová)
 Čj - sk. A    Čj - sk. B AP      

Skupina A: Honza B., Týna, Matěj, Marek, Anička H., Terka, Mařenka, Danka, Ela, Jula, Štěpán, Áňa B. 

Skupina B: Šárka, David, Samanta, Tomáš D., Zuzka, Ondra, Zdeněk, Andy, Lukáš, Martin, Kuba, Honza T.,                                                    Honza V., Anička N., Monika, Pavel, Robin, Tomáš K.

AP = dopomoc asistenta pedagoga. Ve vybrané časy je AP online, děti mohou požádat o pomoc s úkoly nebo probíranou látkou.

Pedagog. intervence se týká pouze vybraných dětí.

Informace pro děti navštěvující hodiny speciálně-pedagogické péče - M. Mračnová: Milí žáci, v novém roce se budeme opět potkávat, momentálně ale bohužel opět pouze online. Sledujte proto, prosím, skupinu na Teamsech, kam budu vkládat časy našich setkání.
 

 

TÝDENNÍ PLÁN OD 4. - 8. LEDNA 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Pondělí 4. ledna 

Třídnická hodina

Ma: online výuka www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-42/     

Př: Zápis z poslední VH v prosinci, pokud nemáte, dopište: ZDE
      Uč. str. 14, 15; z
ápis do sešitu ZDE        www.mediacreator.cz/mc/index.php
      PS str. 8, cv. 1, 3, 5, 6

Hv: Ahoj páťáci, tak tento týden slavíme Tři krále a k této legendě se pojí také jedna koleda, o které si přečtete          více na Teamsu (máte tam v zadání pracovní list, který si dobře pročtěte - jsou tam i odkazy na videa, a pak            jej vyplňte a pošlete mi jej zpět). Takže vše nejlepší v novém roce a zpívejte si alespoň doma!

Čj: Registrace do portálu PRAVOPISNĚ (kód třídy: 7qco5s); CVIČENÍ NA VYPRACOVÁNÍ: ZDE

____________________________________________________________________________________________________

 

Úterý 5. ledna 

Čj: online hodina; UČ str. 40/ 9, 10

Ma: Uč. str. 43, cv. 1 do šk. sešitu www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-43/      

D: Uč. str. 22, 23     edu.ceskatelevize.cz/video/1839-zakladani-manufaktur-v-ceskych-zemich
    Zápis do sešitu ZDE           www.mediacreator.cz/mc/index.php
   
PS str. 8, cv. 2, 4, 5 - do 7. 1. poslat do Teams

Čj: literatura - vlastní četba

Aj/Malíková: domácí procvičování - online hodina 5.1. - 8. lekce opakovat datum, měsíce, řadové číslovky,  9.                            lekce  PS str. 74.

Aj/Štěpánová: online 11:50-12:35, opakování 8.-10.lekce

___________________________________________________________________________________________________

 

Středa 6. ledna 

Ma: www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-43/
      PS str. 31, cv. 1

Vv: Do sešitu na přírodovědu nakreslete ke každému podnebnému pásu jednoho živočicha.

Čj: CVIČENÍ - ZDEZDE a ZDE

____________________________________________________________________________________________________

 

Čtvrtek 7. ledna 

Ma: online hodina www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-44/

      Uč. str. 43, cv. 2 - do šk. sešitu

Čj: PS str. 22/8; str. 24/1 (doplňování + 1a), 1b))

Vl: Uč. str. 28,29       www.mediacreator.cz/mc/index.php  
     Zápis do sešitu ZDE

Čj: literatura - PS str. 23/1 slohové cvičení (POUZE vzkaz pro sourozence)

Aj/Štěpánová: úkol - napsat do slovníčku 11.lekci (uč.31/6) + PS 31/3 (nakresli podle textu). Neposílat.

ČJ - cvičení (V. Piková): PRACOVNÍ LIST NENÍ TŘEBA TISKNOUT, stačí napsat odpovědi na otázky do emailu: vera.pikova@zsmeteo.cz (termín je do NEDĚLE, 10.1.2020)

ČJ - OMJ (Robin, Pavel, Anička) (V. Piková): PRACOVNÍ LIST NENÍ TŘEBA TISKNOUT, stačí napsat odpovědi na otázky do emailu: vera.pikova@zsmeteo.cz (termín je do NEDĚLE, 10.1.2020)

____________________________________________________________________________________________________

 

Pátek 8. ledna 

Čj: kontrola (23/1 a 24/1)
     PS str. 25/ 2a, 2b 

Ma: Uč. str. 43 www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-44/
     
PS str. 32, cv. 1, 2 - do 8. 1. poslat do Teams 

Čj: literatura - vlastní četba

Př: Uč. str. 16, 17 - přečíst  www.mediacreator.cz/mc/index.php

_____________________________________________________________________________________________ 

www.matyskova-matematika.cz/ - zde najdete výuková videa k naší učebnici, vč. geometrie

www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php - procvičování Čj a Ma

ucebnice.online/ - naše učebnice a PS online

_____________________________________________________________________________________________

 VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

PŘEJI VÁM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

A

MNOHO ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE

Nálepka Pixerstick Modrý vánoční stromeček se sněhem • Pixers® • Žijeme pro  změnu

_____________________________________________________________________________________________

 

Domácí úkoly na 21. - 22. prosince 

Matematika: PS str. 30/3, 4 (došlo k úpravě zadání)

Geometrie PS 4. roč. -  str. 27/1, 2     28/3, 4       29/2, 3, 4          30/2

Angličtina - Malíková - domácí procvičování do 5.1. - 8. lekce opakovat datum, měsíce, řadové číslovky, 9. lekce PS str. 74. Pokojné vánoční svátky.

Anglický jazyk - Štěpánová: úkol do 22.12.: PS strana 28-29. Poslat do Teams. Opakování přes Vánoce:                                                  8.-10.lekce. ONLINE Aj 2021: v úterý 5.1. (od 11:50) a ve čtvrtek 7.1. (od                                                    10:55) v Teams!

Čeština - PS str. 22/6, 7. Přeji krásně prožité svátky.

Český jazyk pro cizince: zadání vypracuj do sešitu, termín odevzdání 7.1.2021

_____________________________________________________________________________________________

18. prosince 2020

Poslední školní den jsme vyráběli přáníčka na charitativní akci pro seniory.

Vánoční besídka

*************************************************************************************************************************************

 KOUZLO VÁNOC

Cílem projektu Kouzlo Vánoc je materiálně pomoci dětem ve formě dárku. Hlavní myšlenkou je splnit přáni dětem ze ZŠ Meteo, které to opravdu potřebují. Projekt se na škole organizuje druhým rokem pod záštitou školní psycholožky Mgr. Lenky Zaliberové, čímž je umožněno zabezpečit anonymitu nejen dětem, ale i sponzorům.

V případě zájmu, nebo potřebě bližších informací kontaktujte: lenka.zaliberova@zsmeteo.cz, tel.604 412 128

************************************************************************************************************************************ 

Dnes nás navšívil Mikuláš s anděly a čerty. 

 

Drop In - Netolismus

_____________________________________________________________________________________________

Ahoj moji páťáci :),

v pondělí na vás budu čekat před školou, do budovy půjdeme společně.

Těším se na vás,

P. Múdrá

Informace k nástupu žáků od 30. 11. 2020 ZDE

_____________________________________________________________________________________________

ANGLICKÝ JAZYK - Malíková - domácí úkol na úterý 1.12. zůstávají výuková videa z minula - řadové číslovky a měsíce,PS str. 22/4, 23/5, neposílat

______________________________________________________________________________________________

Anglický jazyk (konverzace) 

Pokyny k domácí přípravě (4.1. - 8.1.): ZDE

Pokyny k domácí přípravě (14.12. - 18.12.): ZDE

Pokyny k domácí přípravě (7.12. - 11.12.) ZDE

Pokyny k domácí přípravě (30.11. - 4.12.) ZDE

_____________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

zde sdílíme odkaz na anketu o distančním vzdělávání:

forms.offi.e.com/Pages/ResponsePage.aspx

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx (vietnamská verze)

_____________________________________________________________________________________________ 

Detektivní soutěž :) forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx 

_____________________________________________________________________________________________

Přidáte se?

____________________________________________________________________________________________

Rozvrh online výuky od 23. do 27. listopadu

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH 6. VH
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
Po TH - všichni Ma - sk. B Ma - sk. A AP    
Út  Čj - sk. B ČvS - sk. A ČvS - sk. B  Čj - sk. A  Aj Intervence Čj 
St   Intervence Ma AP AP    
Čt   Ma - sk. B Ma - sk. A  Aj    
 Čj - sk. A    Čj - sk. B AP    

 

Týdenní plán od 23. do 27. listopadu

*****************************************************

Pondělí 23. listopadu


Třídnická hodina

Ma: Uč. str. 34 – žlutý rámeček www.mediacreator.cz/mc/index.php
                  34, cv. 3
      PS str. 23, cv. 3, 4

Přírodověda: edu.ceskatelevize.cz/video/6446-id-6446

Čj: ZDE / kterým už nejdou cvičení z 1. listu, tak klidněte klikněte ZDE (stačí udělat pouze jeden z listů)

HV: Ahoj páťáci, připomínám, že 23.11. je termín na odevzdání projektu (hudební nástroje)!. Zpracování mi buď pošlete přes Teams, nebo na školní mail! A 30.11. se již uvidíme a projekt zhodnotíme!  Ti, co mě již projekt poslali, děkuji! Projekty jsou velmi povedené! 

____________________________________________________________________________________________

Úterý 24. listopadu

Čj: ZDE

Ma: Uč. str. 35 žlutý rámeček www.mediacreator.cz/mc/index.php
                  35, cv. 1 – do šk. sešitu

Dějepis: Uč. str. 14, 15 – přečíst
             PS str. 4

Čj: literatura - vlastní četba

AJ - Štěpánová: PS 19/4. Neposílat.

Aj Malíková: 

drive.google.com/file/d/1QorM635Ht1-wAGDYWe71H5FrvfbTNPL5/view

___________________________________________________________________________________________

Středa 25. listopadu

Ma: PS str. 25, cv. 1, 2, 3

Vv: ZDE nepovinný úkol pro radost. Obrysy silnějším černým fixem, každé pole jinou barvou.

Čj: ZDE

____________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 26. listopadu

Geo: Uč. str. 14 – žl. rámeček, rýsujeme do šk. sešitu   www.mediacreator.cz/mc/index.php
              str. 14, cv. 1
        PS str. 10, cv. 1

Čj: ZDE

Vl: Uč. str. 16, 17  www.mediacreator.cz/mc/index.php

Čj: literatura - vlastní četba

Aj (konverzace): pokyny k domácí přípravě: ZDE

Aj - Štěpánová: PS 22/1. Učit se měsíce, roční doby, řadové číslovky.

Aj - Malíková - procvičovat řadové číslovky, datum

ČJ (cizinci) -  Úkol je ZDE. Posílejte mi ho do teams, nebo na email (martina.exnerova@zsmeteo.cz).

____________________________________________________________________________________________

Pátek 27. listopadu

Čj: ZDE

Ma: PS str. 25, cv. 5, 6

Čj: literatura - vlastní četba

Vl: zápis do šk. sešitu ZDE

____________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče a přátelé školy,

tímto Vás srdečně zvu na přátelské setkání s ředitelem školy u "Čaje o páté", kde bychom diskutovali o aktuálních potřebách českého školství. Rád bych Vás tímto přizval také k přípravě ankety pro rodiče o distančním vzdělávání a spolupráce se školou během ní a znal Váš názor na způsob hodnocení, kterým by škola měla dávat žákům ideální zpětnou vazbu o dopadu učení.

Schůzka se uskuteční dne 18. 11. 2020 v 17:00 formou online na odkaze:meet.google.com/dpj-qrmq-ymv

Těším se na Vás.

S přáním hezkého dne,  Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

_____________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, milé děti,
v pondělí 16. 11. se ruší ředitelské volno. Online výuka neproběhne, šk. jídelna nevaří.
V úterý 17. 11. je státní svátek, další dny pracujeme jako obvykle.
Přeji hezký týden,
P. Múdrá

Rozvrh online výuky od 16. do 20. listopadu

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH 6. VH
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
Po volno - - - -  
Út st. svátek - - - -  
St   Intervence Ma AP AP Intervence Čj  
Čt   Ma - sk. B Ma - sk. A Aj    
Čj - sk. A   Čj - sk. B AP    

Skupina A: Honza B., Týna, Matěj, Marek, Anička H., Terka, Mařenka, Danka, Ela, Jula, Štěpán, Áňa B.

Skupina B: Šárka, David, Samanta, Tomáš D., Zuzka, Ondra, Zdeněk, Andy, Lukáš, Martin, Kuba,
                Honza T., Honza V., Anička N., Monika, Pavel, Robin, Tomáš K. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Týdenní plán od 16. do 20. listopadu  

********************************************************

Pondělí 16. listopadu
Volno

Úterý 17. listopadu
Státní svátek

____________________________________________________________________________________________

Středa 18. listopadu

Matematika: Uč. str. 34, cv. 1, 2
                    PS str. 23, cv. 1, 2

Vv: Na A4 nakreslete J. A. Komenského - najdete v Uč. D (zelená) str. 14

Čj: ZDE

____________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 19. listopadu

Geo: Uč. str. 13 - žlutý rámeček/grafický rozdíl úseček
                          cv. 2b – do šk. sešitu
        PS str. 9, cv. 3, 4, 5
    

Čj: ZDE

Vl: Zápis do šk. sešitu ZDE

Aj Malíková

online hodina 19.11. - 8.lekce názvy měsíců, PS str.22/1,2, bližší info v Teams 

 

Aj - Štěpánová 

Úkol do 16.11.: Napsat do slovníčku slovíčka 7.lekce (uč.19/4) + PS strany 20-21. Poslat do Teams.

Aj - Hostaša

Pokyny k domácí přípravě: ZDE

Čj: literatura - vlastní četba

____________________________________________________________________________________________

Pátek 20. listopadu

Čj: ZDE

Geo: dopracujeme zadání ze čt 

D:  edu.ceskatelevize.cz/video/1825-jan-amos-komensky     Uč. str. 13, 14 - přečíst

Čj: literatura - vlastní četba
_____________________________________________________________________________________________

Rozvrh online výuky od 9. do 13. listopadu

 

  1. VH 2. VH 3. VH 4. VH 5. VH 6. VH
  8.00 - 8.45 8.55 - 9.40 10.00 - 10.45 10.55 - 11.40 11.50 - 12.35 12.45 - 13.30
Po TH - třída Ma - sk. B Ma - sk. A AP

 

 
Út Čj - sk. B ČvS - sk. A ČvS - sk. B Čj - sk. A Aj - Ště  Aj - Mal Intervence Čj
St   Intervence Ma AP AP    
Čt   Ma - sk. B Ma - sk. A Aj - Ště  Aj - Mal    
Čj - sk. A    Čj - sk. B AP    

Pedagog. intervence se týká pouze vybraných dětí.

AP = dopomoc asistenta pedagoga - asistentka V. Jonáková.
Ve vybrané časy je AP online, děti mohou požádat o pomoc s úkoly nebo probíranou látkou.

Skupina A: Honza B., Týna, Matěj, Marek, Anička H., Terka, Mařenka, Danka, Ela, Jula, Štěpán, Áňa B.

Skupina B: Šárka, David, Samanta, Tomáš D., Zuzka, Ondra, Zdeněk, Andy, Lukáš, Martin, Kuba,
                 Honza T., Honza V., Anička N., Monika, Pavel, Robin, Tomáš K.

___________________________________________________________________________________________

Týdenní plán od 9. do 13. listopadu

****************************************************

Pondělí 9. listopadu

Třídnická hodina: pro celou třídu

Ma: Uč. str. 33, cv. 1, 2 - do šk. seš.
       PS str. 22/1, 2

Př: Uč. str. 10 - přečíst
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php? opentitle=Prirodoveda5_nove/Prirodoveda5_nove.mc&pageord=5 - vyzkoušejte ikony po stranách textu

Čj: ZDE

Hv:  Ahoj páťáci, jelikož se ještě nějakou chvíli neuvidíme, tak bych rád zhlédl vaše projekty na hudební nástroje. Výsledky své práce (ofocené, word apod.) mi proto prosím zašlete do 23. listopadu na Teams (budete to mít v zadání Teams). Jinak další inspirace zde.

____________________________________________________________________________________________

Úterý 10. listopadu

Čj: ZDE

Ma: Uč. str. 33/3 - do šk. seš.
      PS str. 22/3
 

D: Zápis do šk. seš. ZDE 

Čj: literatura - vlastní četba

Aj - Malíková -  online hodina 10.11. - domácí úkol - opakovat , PS str. 21/4,5 - neposílat

Aj - Štěpánová: úkol PS 15/5 Napiš otázky. Neposílat.

____________________________________________________________________________________________

Středa 11. listopadu

Martine, přejeme Ti vše nej k svátku :)

Ma: PS str. 22/4, 5 (bez diagramu) – celou str. 22 poslat do 13. 11. (domaciprace4b@seznam.cz)

Vv: Horkovzdušný balon ZDE; nepovinný úkol pro radost

Čj: ZDE

____________________________________________________________________________________________

Čtvrtek 12. listopadu

Geo: Zadání na čt a pátek. Dnes pracujeme společně, co nestihneme, dopracujete v pátek.
        Uč. str. 13 - žluté rámečky
        https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-13/
        Uč. str. 13/1 – do sešitu Geo
        PS str. 9/1
        Uč. str. 13/2a – do sešitu Geo
        PS str. 9/2 (zadání upraveno dne 12. 11.)

Čj: ZDE

Vl: Uč. str. 14, 15 - přečíst
https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda5CR/Vlastiveda5CR.mc&pageord=7 - vyzkoušejte všechny ikony po stranách textu

Aj: Štěpánová - PS 17/4,5  Neposílat.

Aj Malíková - opakovat 5. - 7. lekci - tvorba vět s předložkami místa / in, on, next to,..../

Čj: literatura - vlastní četba

Anglická konverzace: Pokyny k domácí přípravě najdete ZDE

Český jazyk pro cizince (Anička, Monika, Robin, Pavel, David, Honza) - Úkoly jsou ZDE. Posílejte mi je buď do teams, nebo na email (martina.exnerova@zsmeteo.cz).
____________________________________________________________________________________________

Pátek 13. listopadu 

Čj: ZDE

Geo: Zadání na čt a pátek. 
       Uč. str. 13 - žluté rámečky
       https://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-5/video/str-13/
       Uč. str. 13/1 – do sešitu Geo
       PS str. 9/1
       Uč. str. 13/2a – do sešitu Geo
       PS str. 9/2 (zadání upraveno dne 12. 11.)

Čj: literatura - vlastní četba

Př: PS str. 6/10 - doplň (pracuj s uč. str. 10)

____________________________________________________________________________________________

Informace k online výuce:
1. Omluvenky žáků z online výuky pište do Ežk, nebo zašlete na email: petra.mudra@zsmeteo.cz.
2. Úkoly z Ma a ČvS zasílejte na email: domaciprace4b@seznam.cz, přílohu popište - např., Ma Uč str. 5.        Úkoly ke kontrole vždy označím v týden. plánu.
3. Na telefonu 602 654 531 jsem k dispozici v Po – Pá od 12.30 do 16.30.

Děkuji všem rodičům i dětem za dosavadní přístup a přeji nám všem brzký návrat do normálu,
Petra Múdrá

____________________________________________________________________________________________

Týdenní plán od 2. – 6. listopadu 2020

*************************************************

Pondělí 2. listopadu


Třídnická hodina pro celou třídu

Ma: online výuka
      PS str. 19, cv. 1 - doplňte diagram, cv. 4, 5
      PS str. 20, cv. 5

Přírodověda: Uč. str. 7, 8, 9 - přečíst. PS str. 5, cv. 2, 3, 4, 5 -
poslat do 5. 11.

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda5_nove/Prirodoveda5_nove.mc&pageord=3

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Prirodoveda5_nove/Prirodoveda5_nove.mc&pageord=4

Čj: ZDE

HV: Ahoj páťáci, pokračujeme v projektu hudební nástroje - opět vám nabízím inspiraci - tentokrát jsou to klávesové nástroje zde a otázka k tomu (můžete mi poslat třeba na e-mail) - který nástroj (najdete na videu!) hraje téma z Harryho Pottera? Tak zatím!

__________________________________________________________________________________________

Úterý 3. listopadu


Čj: ZDE - odpadá online výuka pro obě skupiny, ale úkoly platí


Ma: PS str. 20, cv. 4
      PS str. 21, cv. 6<

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana