5.C

Informace k posledním dvěma týdnům školního roku 

18. - 21. června (pondělí - čtvrtek) - výuka podle rozvrhu

22. června  (pátek) - vycházka (s podporou  MHD) z Vypichu přes Ladronku, Strahov a zahradu Kinských do centra města. Cestou bude možnost uspořádat více či méně improvizovaný "piknik", případně zahrát sportovní hry. Akce bude ukončena po 5. vyučovací hodině.

25. června (pondělí) - výuka podle rozvrhu.

26. června (úterý) - 4 vyučovací hodiny, odevzdávání učebnic. Prosím o vymazání případných ručně psaných poznámek, slepení poškozených vazeb apod. - zkrátka aby učebnice vypadaly co nejlépe a nebylo nutno nic platit.

27. června (středa) - vycházka (s podporou MHD) do Kunratického lesa. Vyučování bude ukončeno po 4. vyučovací hodině.

28. června (čtvrtek) - žáci budou ve škole 4 vyučovací hodiny. Případné aktivity mimo školu budou včas upřesněny. 

29. června (pátek) - rozdávání závěrečného vysvědčení. Obědy ve školní jídelně budou v ten den vydávány od 10 do 11:30 - oběd je dětem nutno přihlásit, jinak bude považován za odhlášený.
 
Poznámka: V případě nepříznivého počasí budou mimoškolní akce odvolány a žáci budou pobývat ve třídě (22. 6. dle rozvrhu, 27. 6. čtyři vyučovací hodiny).
 

 

Informace na červen, zejména pro ŠvP  - týden 11.6. - 15.6.


Žáci, kteří se nebudou účastnit ŠvP budou zařazeni do 6.B (Po 4VH, Út 6VH, St - Pá 5VH)

Budou mít tuto práci:

doplňování pracovních sešitů z Ma, Geo, Čj, Dějiny, Př dle aktuálního stavu a jinak budou pracovat podle rozvrhu třídy 6.B. Ve čtvrtek 14.6. se žáci zúčastní pořadu v KC12 - Vývoj světové rockové hudby. Cena 60,- , 2.VH -5.VH.

Pro žáky na ŠvP - základní vybavení

sraz účastníků v pondělí v 8:30 na parkovišti v Brunelově ulici.

Prohlášení ZZ o bezifenkčnosti ke stažení ZDE

Bez učení - s sebou pouze BLOK a PSACÍ POTŘEBY
výbava - Holinky, tenisky, vnitřní obuv do hotelu, TURISTICKÁ OBUV(ne nová, ale prošlápnutá!!!)
2x tepláky, 4x tričko, 1x mikina, 1x nepromokavá bunda, 1x čepice, 4x ponožky lehké, 1x ponožky teplé, spodky, 1x prádlo na spaní, 1x plavky, 1x kraťasy, sluneční brýle
hygienické potřeby - ručníky, mýdlo, pasta a kartáček na zuby, hřeben, sprej proti klíštatům, 3x náplast, krém na opalování, láhev na pití, baťůžek na výlet (na pití, jídlo, pláštěnku)
zábava - knížka nebo časopis, společenské hry. Elektronika a kapesné pouze na vlastní zodpovědnost (pokud se poškodí nebo ztratí - škola za ně neručí, není možné za ně požadovat náhradu).
potřeby do autobusu - pití, lehká svačina (ne čokoláda), případně léky na nevolnost
zdravotní potřeby pro zdravotnici, pani Francovou - pokud někdo užívá léky tak s sebou a připsat dávkování. Pokud někdo má alergii či jiné obtíže,tak podrobně popsat. Kopii aktuální zdravotní kartičky.

Výdaje spojené s případnými výlety jsou v ceně ŠvP.

www.svycarskabouda.cz

Nezapomeňte, prosím, na tričko s velkým nápisem - jméno dítěte. Dohodnuto s dětmi.

Potvrzení o bezinfekčnosti odevzdáte u autobusu. Nesmí být starší než 3 dny.

 

konec roku 2017
začátek roku 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měsíc leden utekl jako voda a rozdalo se vysvědčení, které odrazilo práci v prvním pololetí.
 
Stejně rychle se mihl únor s jarními prázdninami a je proto nutné nastartovat vize druhého pololetí.
 
Tak tedy co nás čeká v nejbližších dnech
----------------------------------------------------
 
Dne 28.2.2018 se uskuteční Den otevřených dveří na ZŚ Meteorologická.Zveme každého, kdo o práci žáků i učitelů projeví zájem a chce poznat život i zábavu ve ěkolních podmínkách současné moderní školy.Kdo přijde poprvé nebo již poněkolikáté, jistě bude mít příležitost si na vlastní oči prohlédnout prostředí, kde každý den probíhá standartní výuka spolu se zájmovými kroužky, a to od ranních hodin až do pozdních odpoledních hodin.
 
Ze života třídy 5.c bych zmínil, že jsme přežili snad již definitivně chřipkové období, kdy někteří žáci, zejména po jarních prázdninách těžce zápolili s nemocemi a byli dlouhodobě nemocní.Museli hodně dohánět a nezbývá mi připomenout, co nás čeká a nemine v jednotlivých předmětech.
 
Matematika...................dělení dvojciferným dělitelem a jeho procvičování
 
Český jazyk....................slovní druhy, a to přídavná jména,slovesa,zájmena
 
ČvS.............................. dokončení poznatků o Sluneční soustavě a pak poznání o lidském těle
     .............................. po seznamování s údaji o ČR z hlediska obecně zeměpisných se přemístíme k poznatkům z našich dějin
 
 

 Důležitou změnou je jistě změna na postu vyučujícího Výtvarné výchovy, kdy po paní učitelce Duškové přebírám vedení tohoto předmětu já, třídní učitel.Paní učitelce děkujeme za její pozitivní práci pro třídu 5.c.

........................................................................................................................................

Na poli sportovní děkujeme žákům Filipovi Bobošovi, Lukymu Koudelovi a Davidu Turkovi za vzornou a dobrou reprezentaci ve školním družstvu florbalu, které vybojovalo druhé místo v meziškolním turnaji.

Blahopřejeme!

Další informace opět přidám 10. března a děkuji za přízeň.Třídní učitel

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informace pro první týden.Pondělí zahájení 8.00 - 8.45 hod.Prosím přinést zámeček.Kdo bude mít potvrzení od rodičů na samostatný odchod,může odejít domů, v ostatních případech bude s třídním učitelem do 11.40 a pak bude předán do družiny. Oběd si musíte přihlásit.

Úterý a středa - vyučování do 11.40 /rozdávání učebnic atd/

Čtvrtek a pátek již dle pravidrlného rozvrhu.

Dne 6.9.2017 se konají úvodní třídní schůzky, a to od 17.00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí žáci i re!!!odiče,

záměrně jsem informaci o pomůckách,sešitech a nezbytných věcech pro začátek školního roku nechal na úplný závěr prázdnin, abych nenarušoval doběh těch krásných ánívolných dní. Bohužel čas se naplnil, a proto informaci o pomůckách a potřebách na nový školní rok předkládám při zamračené, již zářijové neděli, ale doufám, že zítřek přeci jen nás všechny naladí do radostného začátku a svědomité práce.

Tak tedy  prosím o tento základní rozsah pomůcek pro školní rok 2017/2018:

FOLIE /euroobaly/ cca 100 kusů,papírový pořadač se jmenovkou,kufřík na Vv,penál s ořezávátkem,2 psací pera,krátké pravítko,kružítko,pravítko s ryskou,tyčinkové lepidlo,nůžky,gumu,pastelky.

SEŠITY:velice bych si přál,abychom dodrželi čísla sešitů,protože jistě každý bude souhlasit,že co žák a jiný sešit, by asi nebylo nejlepší řešení /pokud sešity uvedeného čísla budou vyprodány,tak vyjímečně je možná varianta sešitů podobného formátu a listového rejstříku /.Děkuji za pochopení takto dopředu.

ČJ....................523.........................3x,544...............................1x

Aj....................523.........................3x

MA...................560.........................3x

GEO,P.V. .......................................440,............................2x

CvS...................444,.........................................................2x

Ú......................libovolný..............1x

Dále upozorňuji na poplatek za kopírování 300,-Kč /prosím do konce týdne/ a ceny za pracovní sešity zašlu ihned po tom, co se jejich aktuální cenu dozvím / počítám na začátku příštího týdne/

Poslední informaci bych bral jako doporučující, žáci budou dostávat učebnice,  bylo by dobré, kdyby byli vybaveni tomu odpovídající taškou.

Jistě mi dáte za pravdu, že úkolů je hodně, ale věřím optimisticky, že se  nám je společně  podaří zvládnout!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pondělí 11.9.  proběhne pro čtvrtý a pátý ročník programový den Finanční gramotnost a žáci 5.c by již od tohoto dne měli mít obalené učebnice a sešity.Jsem přesvědčen, že to všichni bez větších problémů zvládli, abychom mohli již s takto připravenými pomůckami vyrazit naostro do světa nových informací a poznatků, které na nás čekají v průběhu pátého ročníku.Důkladně však ještě budeme opakovat učivo předchozích tříd, protože ne nadarmo se říká, že opakování je matka moudosti.To bude náplní práce pro nejbližší období a prakticky ve všech předmětech.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V týdnu od 18.9. do 22.9. budeme procvičovat všechny známé pravopisné jevy /již na známky / a taktéž v matematice operace s čísly do 1000000 / sčítání,odčítání-pamětné i pod sebou,násobení - s používáním výhodného přeskupení,dělení - beze zbytku i se zbytkem.V tomto trendu budeme pokračovat i následný týden.

Informace, která je směrována na kreslící materiál - žáci si musí pořídit samostatně.Připomínám, že ti rodiče, ktří plánují dovolenou,ozdravný pobyt v době vyučování, musí písemně požádat vedení ZŠ respektive třídního učitele o souhlas s uvolněním žáka s uvedením délky a rozsahu uvolnění.Snaha je každému vyhovět, ale škola musí být informována.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měsíc říjen utekl velice rychle,stejně tak i podzimní prázdniny a já opět nastiňuji plán na další období.Tak tedy:

V matematice se budeme věnovat zlomkům, v českém jazyce zdvojeným souhláskám, v přírodovědě dokončíme pojednání o vzduchu a začneme se naplno věnovat surovině, která je nezbytná pro život člověka na Zemi a která je v některých oblastech již dnes dražší než zlato, a to vodě, ve vlastivědě dokončíme kraj Prahu, se všemi jeho souvislostmi a postupně se budeme věnovat dalším krajům České republiky.Ve čtení je nezbytné nadále pilovat zásady správného čtení, ale tentokráte zvolíme zajímavou četbu od známého autora jménem Štorch /Osada Havranů nebo jiné dílo/

V tomto týdnu nebo na začátku příštího týdne nás čekají čtvrtletní práce ze všech hlavních předmětů, učivo bude žákům nastíněno  tak, aby se mohli velmi dobře připravit.Stále platí prakticky každou hodinu přezkušování krátkým diktátem nebo desetiminutovkou.

Tento týden zaplatím částku za kopírování a bude nás čekat ještě vybrat peníze za pracovní sešity a některé učebnice.Částka bude upřesněna každému v notýsku.

Středa 1.11.  jsou opět konzultační hodiny, všeobecně je problém u některých žáků zapomínání pomůcek i úkolů.

Měsíc listopad, konkrétně 15.11. je termín na první kontrolu přečtené knihy a zapsané ve čtenářském deníku, tak,jak  žáci byli zvyklí z předcházejícího ročníku.

Třídní fond byl vyčerpán,třídní učitel z něj platil kino Modřany /50,-  Kč na žáka/ a zdravotní osvětovou akci,kterou organizovala ZŠ /60,- Kč na žáka/.

Doufám, že si všichni žáci i rodiče odpočinuli, i když podzimní. prázdniny byly krátké a všichni se sejdeme ve zdraví v pondělí 30.11. ve škole.Další volno je 17.11.2017 v pátek.

Třídní schůzky 6.12.2017,předtím konzultace od 16.00Hod

.....................................................................................................................................

Zde ukončuji přenos zpráv a informace přesouvám dopředu.....

 

 


A je tu zkrácený týden před Velikonocemi.

 

Co nás čeká??

V matematice se zabýváme desetinnými čísly, v českém jazyce zájmeny, v přírodovědě poznatky o našem těle a od pololetí máme nový předmět - v krátkosti seznámení s největšími událostmi našich dějin od dob Bílé hory, tedy od roku 1620.

V minulém týdnu jsme úspěšně zvládli Projekt Večerníček a naše počínání jsme vyvěsili na nástěnku třídy, kde si ji budou moci prohlédnout i rodiče.

Budeme hledat výhodný objekt pro ŠvP a v neposlední řadě kluci jistě pořádně vypráší sedací části dívek, maminek, babiček, kamarádek, tetiček, aby si všechny ujasnily, o čem svátek Velikonoc vlastně je.A pokud budou i nějaká vajíčka, tak ty se pokusíme zdobit na Vv v úterý, aby jich každý měl v zásobě několik.Věřím, že Velikonoce se stanou vítaným svátkem i po stránce návštěv a každý se vrátí po Velikonocích zase s novým elánem do školy!

Takže heslo 5.c pro nadcházející dny.

Pozor dívky,babičky a matky,na Velikonoce si chraňte svoje zadky /lépe pozadí/

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana