5.C

 Všechny žáky vítám ve školním roce 2017/2018.Nový třídní učitel Fousek

Informace pro první týden.Pondělí zahájení 8.00 - 8.45 hod.Prosím přinést zámeček.Kdo bude mít potvrzení od rodičů na samostatný odchod,může odejít domů, v ostatních případech bude s třídním učitelem do 11.40 a pak bude předán do družiny. Oběd si musíte přihlásit.

Úterý a středa - vyučování do 11.40 /rozdávání učebnic atd/

Čtvrtek a pátek již dle pravidrlného rozvrhu.

Dne 6.9.2017 se konají úvodní třídní schůzky, a to od 17.00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí žáci i rodiče,

záměrně jsem informaci o pomůckách,sešitech a nezbytných věcech pro začátek školního roku nechal na úplný závěr prázdnin, abych nenarušoval doběh těch krásných volných dní. Bohužel čas se naplnil, a proto informaci o pomůckách a potřebách na nový školní rok předkládám při zamračené, již zářijové neděli, ale doufám, že zítřek přeci jen nás všechny naladí do radostného začátku a svědomité práce.

Tak tedy  prosím o tento základní rozsah pomůcek pro školní rok 2017/2018:

FOLIE /euroobaly/ cca 100 kusů,papírový pořadač se jmenovkou,kufřík na Vv,penál s ořezávátkem,2 psací pera,krátké pravítko,kružítko,pravítko s ryskou,tyčinkové lepidlo,nůžky,gumu,pastelky.

SEŠITY:velice bych si přál,abychom dodrželi čísla sešitů,protože jistě každý bude souhlasit,že co žák a jiný sešit, by asi nebylo nejlepší řešení /pokud sešity uvedeného čísla budou vyprodány,tak vyjímečně je možná varianta sešitů podobného formátu a listového rejstříku /.Děkuji za pochopení takto dopředu.

ČJ....................523.........................3x,544...............................1x

Aj....................523.........................3x

MA...................560.........................3x

GEO,P.V. .......................................440,............................2x

CvS...................444,.........................................................2x

Ú......................libovolný..............1x

Dále upozorňuji na poplatek za kopírování 300,-Kč /prosím do konce týdne/ a ceny za pracovní sešity zašlu ihned po tom, co se jejich aktuální cenu dozvím / počítám na začátku příštího týdne/

Poslední informaci bych bral jako doporučující, žáci budou dostávat učebnice,  bylo by dobré, kdyby byli vybaveni tomu odpovídající taškou.

Jistě mi dáte za pravdu, že úkolů je hodně, ale věřím optimisticky, že se  nám je společně  podaří zvládnout!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pondělí 11.9.  proběhne pro čtvrtý a pátý ročník programový den Finanční gramotnost a žáci 5.c by již od tohoto dne měli mít obalené učebnice a sešity.Jsem přesvědčen, že to všichni bez větších problémů zvládli, abychom mohli již s takto připravenými pomůckami vyrazit naostro do světa nových informací a poznatků, které na nás čekají v průběhu pátého ročníku.Důkladně však ještě budeme opakovat učivo předchozích tříd, protože ne nadarmo se říká, že opakování je matka moudosti.To bude náplní práce pro nejbližší období a prakticky ve všech předmětech.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V týdnu od 18.9. do 22.9. budeme procvičovat všechny známé pravopisné jevy /již na známky / a taktéž v matematice operace s čísly do 1000000 / sčítání,odčítání-pamětné i pod sebou,násobení - s používáním výhodného přeskupení,dělení - beze zbytku i se zbytkem.V tomto trendu budeme pokračovat i následný týden.

Informace, která je směrována na kreslící materiál - žáci si musí pořídit samostatně.Připomínám, že ti rodiče, ktří plánují dovolenou,ozdravný pobyt v době vyučování, musí písemně požádat vedení ZŠ respektive třídního učitele o souhlas s uvolněním žáka s uvedením délky a rozsahu uvolnění.Snaha je každému vyhovět, ale škola musí být informována.

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana