5.C

Dne 11.12.2017 otevírám stránky třídy zde vpředu, protože žáci i rodiče byli zvyklí číst aktuální zprávy zde.Ukončení vzadu bylo ke dni 10.11.2017.

Tak tedy co nás čeká v čase předvánočním?V matematice budeme procvičovat převody jednotek délkových,váhových a plošných.V českém jazyce opravíme druhou velkou písemku a budeme pokračovat v procvičování slovních druhů, a to v pracovním sešitě na straně 30 a dále.V Př a Vl nás čeká sepsání druhé velké písemky,témata budou upřesněna a od úterý si budeme zdobit třídní stromeček a připravovat třídu i výzdobu na čas Vánoc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace na  poslední týden v roce 2017

V pondělí máme 5 hodin, přesně dle stálého rozvrhu.Jen tělesnou výchovu bohužel budeme muset oželet, protože v tělocvičnách začíná sportovní den pro nižší ročníky.Čeká nás i třetí velká písemka z českého jazyka /vyjmenovaná slova,slovní druhy,dělení slov na slabiky a kategorie u podstatných jmen-tedy rod,číslo,životnost,pád,vzor a sloves-tedy osoba,číslo,čas,způsob/.V minulém týdnu jsme opakování zaměřili právě na tyto aspekty, tak pevně věřím, že to všichni dobře zvládneme.

V úterý si vše vynahradíme.Máme před sebou sportovní den v kategorii 3.-5.třídy a předběžně  v těchto disciplínách.

opičí dráha,skok přes švihadlovybíjená,kopaná - takže,hurá hurá,vyhrajem! A kdo neskáče není z 5.C!!!

Středa-máme 5 hodin,třídní učitel je ve třídě a budeme vyrábět výrobky nebo lépe řečeno dodělávat výrobky na Vánoční hvězdu /bude upřesněno podle skupin/.Od 15.30 až do 18.00 hod je s napětím očekávána akce i pro rodiče- Vánoční hvězda.Tak ať se zadaří!!!!

Ve čtvrtek máme opět dle stálého rozvrhu 5 hodin a přichází druhá nepěkná zpráva.Píšeme třetí velkou písemku, tentokrát z matematiky, a to z převodů váhových, délkových a plošných jednotek.Opět podotýkám, že jsme důsledně trénovali, tak by to neměl být velký problém.Pro nespokojence ještě jednou vysvětluji.Je lépe napsat před koncem roku, než po Vánočních prázdninách, kde jen těžko se bude každý pravděpodobně  soustředit na dobré výsledky.

Pátek.Pouze 4 hodiny a třetí a čtvrtou hodinu si rozdáme dárky , ovšem jen pro ty hodné, pro zlobivce jsou připraveny neuvařené brambory a nehořlavé uhlí.A pak už jen sbohem a šáteček a co nejrychleji domů !!!!!!!!!!!!Závěrem, hodně štěstí a zdraví o Vánočních prázdninách,hodně dárků pod stromečkem, snad i hoooodně sněhu a samozřejmě dobré jídlo a cukroví!!!

konec roku 2017
začátek roku 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měsíc leden utekl jako voda a rozdalo se vysvědčení, které odrazilo práci v prvním pololetí.
 
Stejně rychle se mihl únor s jarními prázdninami a je proto nutné nastartovat vize druhého pololetí.
 
Tak tedy co nás čeká v nejbližších dnech
----------------------------------------------------
 
Dne 28.2.2018 se uskuteční Den otevřených dveří na ZŚ Meteorologická.Zveme každého, kdo o práci žáků i učitelů projeví zájem a chce poznat život i zábavu ve ěkolních podmínkách současné moderní školy.Kdo přijde poprvé nebo již poněkolikáté, jistě bude mít příležitost si na vlastní oči prohlédnout prostředí, kde každý den probíhá standartní výuka spolu se zájmovými kroužky, a to od ranních hodin až do pozdních odpoledních hodin.
 
Ze života třídy 5.c bych zmínil, že jsme přežili snad již definitivně chřipkové období, kdy někteří žáci, zejména po jarních prázdninách těžce zápolili s nemocemi a byli dlouhodobě nemocní.Museli hodně dohánět a nezbývá mi připomenout, co nás čeká a nemine v jednotlivých předmětech.
 
Matematika...................dělení dvojciferným dělitelem a jeho procvičování
 
Český jazyk....................slovní druhy, a to přídavná jména,slovesa,zájmena
 
ČvS.............................. dokončení poznatků o Sluneční soustavě a pak poznání o lidském těle
     .............................. po seznamování s údaji o ČR z hlediska obecně zeměpisných se přemístíme k poznatkům z našich dějin
 
 

 Důležitou změnou je jistě změna na postu vyučujícího Výtvarné výchovy, kdy po paní učitelce Duškové přebírám vedení tohoto předmětu já, třídní učitel.Paní učitelce děkujeme za její pozitivní práci pro třídu 5.c.

........................................................................................................................................

Na poli sportovní děkujeme žákům Filipovi Bobošovi, Lukymu Koudelovi a Davidu Turkovi za vzornou a dobrou reprezentaci ve školním družstvu florbalu, které vybojovalo druhé místo v meziškolním turnaji.

Blahopřejeme!

Další informace opět přidám 10. března a děkuji za přízeň.Třídní učitel

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Informace pro první týden.Pondělí zahájení 8.00 - 8.45 hod.Prosím přinést zámeček.Kdo bude mít potvrzení od rodičů na samostatný odchod,může odejít domů, v ostatních případech bude s třídním učitelem do 11.40 a pak bude předán do družiny. Oběd si musíte přihlásit.

Úterý a středa - vyučování do 11.40 /rozdávání učebnic atd/

Čtvrtek a pátek již dle pravidrlného rozvrhu.

Dne 6.9.2017 se konají úvodní třídní schůzky, a to od 17.00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí žáci i re!!!odiče,

záměrně jsem informaci o pomůckách,sešitech a nezbytných věcech pro začátek školního roku nechal na úplný závěr prázdnin, abych nenarušoval doběh těch krásných ánívolných dní. Bohužel čas se naplnil, a proto informaci o pomůckách a potřebách na nový školní rok předkládám při zamračené, již zářijové neděli, ale doufám, že zítřek přeci jen nás všechny naladí do radostného začátku a svědomité práce.

Tak tedy  prosím o tento základní rozsah pomůcek pro školní rok 2017/2018:

FOLIE /euroobaly/ cca 100 kusů,papírový pořadač se jmenovkou,kufřík na Vv,penál s ořezávátkem,2 psací pera,krátké pravítko,kružítko,pravítko s ryskou,tyčinkové lepidlo,nůžky,gumu,pastelky.

SEŠITY:velice bych si přál,abychom dodrželi čísla sešitů,protože jistě každý bude souhlasit,že co žák a jiný sešit, by asi nebylo nejlepší řešení /pokud sešity uvedeného čísla budou vyprodány,tak vyjímečně je možná varianta sešitů podobného formátu a listového rejstříku /.Děkuji za pochopení takto dopředu.

ČJ....................523.........................3x,544...............................1x

Aj....................523.........................3x

MA...................560.........................3x

GEO,P.V. .......................................440,............................2x

CvS...................444,.........................................................2x

Ú......................libovolný..............1x

Dále upozorňuji na poplatek za kopírování 300,-Kč /prosím do konce týdne/ a ceny za pracovní sešity zašlu ihned po tom, co se jejich aktuální cenu dozvím / počítám na začátku příštího týdne/

Poslední informaci bych bral jako doporučující, žáci budou dostávat učebnice,  bylo by dobré, kdyby byli vybaveni tomu odpovídající taškou.

Jistě mi dáte za pravdu, že úkolů je hodně, ale věřím optimisticky, že se  nám je společně  podaří zvládnout!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V pondělí 11.9.  proběhne pro čtvrtý a pátý ročník programový den Finanční gramotnost a žáci 5.c by již od tohoto dne měli mít obalené učebnice a sešity.Jsem přesvědčen, že to všichni bez větších problémů zvládli, abychom mohli již s takto připravenými pomůckami vyrazit naostro do světa nových informací a poznatků, které na nás čekají v průběhu pátého ročníku.Důkladně však ještě budeme opakovat učivo předchozích tříd, protože ne nadarmo se říká, že opakování je matka moudosti.To bude náplní práce pro nejbližší období a prakticky ve všech předmětech.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V týdnu od 18.9. do 22.9. budeme procvičovat všechny známé pravopisné jevy /již na známky / a taktéž v matematice operace s čísly do 1000000 / sčítání,odčítání-pamětné i pod sebou,násobení - s používáním výhodného přeskupení,dělení - beze zbytku i se zbytkem.V tomto trendu budeme pokračovat i následný týden.

Informace, která je směrována na kreslící materiál - žáci si musí pořídit samostatně.Připomínám, že ti rodiče, ktří plánují dovolenou,ozdravný pobyt v době vyučování, musí písemně požádat vedení ZŠ respektive třídního učitele o souhlas s uvolněním žáka s uvedením délky a rozsahu uvolnění.Snaha je každému vyhovět, ale škola musí být informována.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měsíc říjen utekl velice rychle,stejně tak i podzimní prázdniny a já opět nastiňuji plán na další období.Tak tedy:

V matematice se budeme věnovat zlomkům, v českém jazyce zdvojeným souhláskám, v přírodovědě dokončíme pojednání o vzduchu a začneme se naplno věnovat surovině, která je nezbytná pro život člověka na Zemi a která je v některých oblastech již dnes dražší než zlato, a to vodě, ve vlastivědě dokončíme kraj Prahu, se všemi jeho souvislostmi a postupně se budeme věnovat dalším krajům České republiky.Ve čtení je nezbytné nadále pilovat zásady správného čtení, ale tentokráte zvolíme zajímavou četbu od známého autora jménem Štorch /Osada Havranů nebo jiné dílo/

V tomto týdnu nebo na začátku příštího týdne nás čekají čtvrtletní práce ze všech hlavních předmětů, učivo bude žákům nastíněno  tak, aby se mohli velmi dobře připravit.Stále platí prakticky každou hodinu přezkušování krátkým diktátem nebo desetiminutovkou.

Tento týden zaplatím částku za kopírování a bude nás čekat ještě vybrat peníze za pracovní sešity a některé učebnice.Částka bude upřesněna každému v notýsku.

Středa 1.11.  jsou opět konzultační hodiny, všeobecně je problém u některých žáků zapomínání pomůcek i úkolů.

Měsíc listopad, konkrétně 15.11. je termín na první kontrolu přečtené knihy a zapsané ve čtenářském deníku, tak,jak  žáci byli zvyklí z předcházejícího ročníku.

Třídní fond byl vyčerpán,třídní učitel z něj platil kino Modřany /50,-  Kč na žáka/ a zdravotní osvětovou akci,kterou organizovala ZŠ /60,- Kč na žáka/.

Doufám, že si všichni žáci i rodiče odpočinuli, i když podzimní. prázdniny byly krátké a všichni se sejdeme ve zdraví v pondělí 30.11. ve škole.Další volno je 17.11.2017 v pátek.

Třídní schůzky 6.12.2017,předtím konzultace od 16.00Hod

.....................................................................................................................................

Zde ukončuji přenos zpráv a informace přesouvám dopředu.....

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana