5.C

Milé děti,

přeji vám do dalších školní let hodně štěstí, úspěchů a sebedůvěry a vám,
milí rodiče, děkuji za spolupráci a vzájemnou podporu.

Vaše, dnes už bývalá, třídní učitelka Bohumila Janhubová

 
 
Laser aréna
25. 6. 2019 
 
1. místo: taťka Šmoula
2. místo: Harry Potter
3. místo: Shrek
4. místo: Gru
5. místo: Nemo :) 
 
Škola v přírodě - Brada u Jičína
17. - 21. 6. 2019
 
Cesta na ŠVP proběhla bez problémů.
Penzion je na krásném místě u lesa, máme tu hřiště na beachvolejbal, louku,
kde hrajeme fotbal, prostě paráda :).
V pondělí jsme šli na průzkum k Jinolickým rybníkům, sbírali borůvky, sportovali.
V úterý jsme vyrazili na výlet do Prachovských skal.
Ve středu dopoledne sportujeme a odpoledne se jdeme koupat. 
 
 
 
Branný den
24. 4. 2019
 
 
Noc s Andersenem
29. 3. 2019
 
 
Školní soutěž ve šplhu
21. 3. 2019 
                                 
 
Prohlídka Národního divadla
6. 3. 2019 
 
 
Přednáška na téma "Prevence kouření a užívání alkoholu"
18. 2. 2019
 
 
Testování Kalibro, 29. 1. - 7. 2. 2019  
 
 
Vítejte v novém roce 2019 
 
Přejeme Vám zdraví, štěstí a pohodu! 
 
 
  
Vánoční besídka
21. 12. 2018
 
 
 
 
Hodina výtvarné výchovy se studentkou Pedagogické fakulty
 
 
 
 
 
Výlet do skanzenu v Třebízi
20. 12. 2018
 
 
 
 
Vánoční hvězda
19. 12. 2018
 
 
 
 
 
PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ HVĚZDU
 
 
 
 
Návštěva hasičské stanice Modřany
12. 12. 2018 
 
 
Děkujeme Julii a Aničce za účast v pěvecké soutěži "Vánoční nota".
 
 
 
 
Milí žáci, vážení rodiče,
děkujeme Vám za krásné dárky do sbírky "Krabice od bot".
Dárky jsou již v Diakonii ČCE, která zajistí předání dětem v azylových domech.
 
 
Děti jsou foceny po Mikulášské nadílce :).
 
 
Divadelní představení  - Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej
 
Navštívili jsme představení v KC12, kde si děti osvěžily základy slušného chování.
Herci Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej nám zábavnou formou připomněli, jak se chovat
při setkání, v divadle, na rautu nebo na schůzce.
 
 
 
 
Oslava ke Dni vzniku samostatného Československého státu
 
Dnes jsme oslavili nadcházející významný den.
Na školním pozemku byl vysazen náš národní strom, lípa.
Pan ředitel připomněl historii vzniku státu a společně jsme si zazpívali českou a slovenskou národní hymnu. 
 
 
 
 
Libušské veršování
 
Ve školním kole nás reprezentovala Anička P. s básní Tři mušketíři od Jiřího Žáčka a Honza K. s básní Pohádka o chytrém Budulínkovi od Františka Hrubína.
Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti vedení školy, zpěvu školního pěveckého sboru Zvoneček a účasti žáků prvního stupně.
Vítězní žáci obdrželi diplom a poukázku do knihkupectví.
Náš Honzík se umístil na krásném druhém místě se svou velmi dlouhou básní.
Gratulujeme
 
 
 
 
Sběr papíru
 
Oproti loňskému roku, kdy jsme se umístili na předposledním místě, jsme letos skončili
na místě 9. se 187 kilogramy. 
Vítězná třída nasbírala 486,5 kg. 
 
 
Vlastivědný výlet
 
Ve vlastivědě se učíme o rozlohou nejmenším kraji ČR, Hlavním městě Praze, proto jsme se vydali na vlastivědný výlet.
Lanovkou jsme vyjeli na Petřín, prohlédli jsme si stále ještě rozkvetlou Růžovou zahradu, zasmáli se v zrcadlovém bludišti a po Křížové cestě jsme kolem Strahovského kláštera došli přes Pohořelec na Loretánské náměstí.
Zde jsme si poslechli zvonkohru a přes Nový svět jsme došli k Pražskému hradu.
Po Zámeckých schodech jsme seběhli k Nerudově ulici a výlet zakončili u Kostela sv. Mikuláše.
 
 
 
 
Ve výtvarné výchově jsme přivítali podzim.
 
 
 
Přednáška ve středisku Drop In
 
Ve středisku Drop In jsme se účastnili přednášky na téma "Netolismus". 
S lektorkami jsme mluvili o závislosti na sociálních sítích, mobilech a hraní počítačových her.
Nakonec jsme si ve skupinách zahráli představení na téma klamavé reklamy a závislosti na PC. 
 
 
Třídní pravidla 
 
Společně jsme si domluvili pravidla naší třídy.
 
 
 
První společná fotka v novém školním roce.
Přivítali jsme nové spolužáky - Sašu, Kevina a Daniela.
 
 
9.9.
 
DOPORUČENÁ ČETBA
 
Zkratky: P – pohádky            OD – o dětech                        DO – dobrodružné      
              F – fantasy              BP – báje a pověsti
 
ČEŠTÍ AUTOŘI DĚTSKÉ LITERATURY

BASS Eduard                        Klapzubova jedenáctka                      OD
ČAPEK Josef                        Povídání o pejskovi a kočičce             P
ČAPEK Karel                        Dášeňka čili život štěněte                  P
                                          Devatero pohádek                              P
ČTVRTEK Václav                  Rumcajs, Manka, Cipísek atd…            P
FOGLAR Jaroslav                 Hoši od Bobří řeky                            OD
                                          Rychlé šípy                                      OD
HRUBÍN Fr.                          Pohádky Tisíce a jedné noci                P
KARAFIÁT Jan                      Broučci                                             P
LADA Josef                          Kocour Mikeš                                     P
                                Bubáci a hastrmani, atd…                  P
NĚMCOVÁ Božena                Babička, Divá Bára
NEPIL František                   Já, Baryk                                           P
NOVÝ Karel                         Rybaříci na Modré zátoce                   P
PETIŠKA Eduard                   Staré řecké báje a pověsti                 BP
                                          Čtení o hradech, zámcích a městech  BP
PLEVA Josef V.                     Malý Bobeš                                       OD
POLÁČEK Karel                    Bylo nás pět                                      OD
                                          Edudant a Francimor                          P
ŘÍHA Bohumila                    O letadélku Káněti                            OD
SEKORA Ondřej                   Ferda mravenec                                  P
  Uprchlík na ptačím stromě, atd….        P
STEKLAČ Vojtěch                Bořík a spol.                                       OD
                                         Boříkovy lapálie, atd….                       OD
TURNOVSKÁ J.                    Kamarádi                                           OD
WERICH J.                          Fimfárum                                             P
ZINNEROVÁ M.                    Tajemství proutěného košíku              OD
                                          Indiáni z Větrova                               OD
 
ZAHRANIČNÍ AUTOŘI DĚTSKÉ LITERATURY

BAUM Lyman F.                  Čaroděj ze země Oz                             P
BARRIE J. M.                      Peter Pan                                            F
COOPER J. F.                     Poslední mohykán                              DO
CARROLL Lewis                 Alenka v říši divů                                  F
                                        Za zrcadlem a s čím se tam Alenka setkala
DAHL Roald                       Matylda                                             OD
DEFOE Daniel                    Robinson Crusoe                                 DO
de SAINT – EXUPÉRY A.      Malý princ                                            P
GOSCINNY René                Mikulášovy patálie, atd…                    OD
KÄSTNER Erich                  Emil a detektivové                             OD
                                        Luisa a Lotka                                     OD
KIPLING Rudyard               Knihy džunglí                                     DO
                                        Mauglí                                               DO
LEWIS Clive Staples           Letopisy Narnie                                   F
LINDGRENOVÁ Astrid         Ronja, dcera loupežníka                    DO
                                        Pipi Dlouhá punčocha, atd.                OD
LONDON Jack                    Bílý Tesák                                         OD
                                        Volání divočiny, atd….                       DO
MAY Karel                          Vinnetou, atd….                               DO
NOSOV N. N.                      Neználkovy příhody, atd…                   P
PAOLINI Ch.                        Eragon                                              F
RANSOME Arthur                Boj o ostrov, atd….                           DO
ROWLINGOVÁ J. K.             Harry Potter (7 dílů)                         F
SPYRI Johanna                   Heidi, děvčátko z hor                        OD
STEVENSON R. L.               Ostrov pokladů                                  DO
TOLKIEN J. R. R.                Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky  F
TRAVERSOVÁ P .L.              Mary Poppins                                    F
TWAIN Mark                        Dobrodružství Toma Sawyera           DO
                                         Dobrodružství Huckleberryho Finna  DO
VERNE Julius                      Cesta do středu Země, atd….           DO
WILSON Jacqueline             Dvojčata v průšvihu, atd.                OD
 
 
 
8.9.
Oznámení školní jídelny
Informační lístečky na platbu obědů – se od 9/2018 tisknout nebudou. Podklady pro platbu s RQ kódem najdou strávnici na svém účtu ve ŠJ.
 
 
Kritéria hodnocení
 
Český jazyk
Základní okruhy
• Vyjmenovaná slova
• Slovní druhy
• Shoda podmětu s přísudkem
• Věta jednoduchá a souvětí
• Slova a jejich význam
• Koncovky podstatných a přídavných jmen
• Sloh - adresa, blahopřání, pozdrav, omluvenka, zpráva, popis, vypravování…
• Technika čtení – porozumění, intonace, práce s informací, odlišení podstatných informací od okrajových
• Splnění kritérií pro vedení čtenářského deníku a prezentaci přečtených knih

 
Matematika
Základní okruhy
• Obor přirozených čísel, numerace, desítková soustava, zaokrouhlování, odhady, kontrola, pamětné a písemné počítání
• Zlomky (zobrazení, řešení jednoduchých úloh)
• Desetinná čísla (desetiny, setiny)
• Početní operace s přirozenými vícecifernými čísly
• Jednoduché i složené slovní úlohy
• Konstrukce rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice)
• Obsah čtverce a obdélníka, jednotky obsahu a jejich převody
 
Člověk ve světě
Základní okruhy
• Evropa a svět, EU
• Země ve vesmíru
• Podmínky života, rovnováha v přírodě, životní prostředí, globální problémy
• Lidské tělo – soustavy orgánů, pohlaví, narození a vývoj člověka, rodičovství, osobní bezpečí
  • Dějepisné okruhy - doba pobělohorská, baroko, světlo rozumu, manufaktury, národní obrození, národ sobě, 1. sv. válka, 1. republika, 2. sv. válka, totalita až k dnešku
Kritéria hodnocení
• Aktivita v hodině
• Testy s hodnocením v %
• Vedení pracovních sešitů, portfolia
• Práce s pomůckami
• Plnění skupinových úkolů
• Vypracování a prezentace projektů
• Samostatné vyhledávání informací – encyklopedie, internet
 
 
Pomůcky na anglický jazyk
Eliška Trněná ( dříve Šveňková )
 
3 malé linkované sešity (školní, slovníček, prověrky) - velikost linek není důležitá.
Anglická konverzace -
desky a eurofolie na vkládání pracovních listů a výtvorů - je možné použít z loňska
 
27. 8. 2018
 
Vážení rodiče, vítáme Vás po prázdninách na stránkách naší třídy, nyní už 5.C.
 
 
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/19
• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018. 
• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října
 2018. 
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019, 3. a 4. ledna ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 11. února do 17. února 2019. 
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem. 
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019. 
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. 
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.


 
Táborák bude 7. 9. 2018 od 17:00
Třídní schůzky jsou naplánovány na 5. 9. 2018, 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019 ve třídách 1. stupně budou od 17:00. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.

Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00 po předchozí domluvě.
 
 
Organizace prvního školního týdne 
V pondělí 3.9. je pouze 1 vyučovací hodina – konec tedy v 8.45 hod. Dejte prosím dětem lísteček, že po této vyučovací hodině mohou odejít samy domů. Kdo mi lístek nedá, zůstane se mnou ve třídě. ŠD začíná se svou činností až v 11.40. V úterý a středu budou 4 vyučovací hodiny. V úterý se také budou rozdávat učebnice – děti si už vezmou školní aktovky a mohou začít nosit všechny pomůcky na Vv a Tv.
Ve středu  od 10.00 pojedeme podle rozvrhu, ale budeme  končit v 11.40 hod.
Od čtvrtka 6.9. se začne učit podle rozvrhu v celé délce vyučování.
 
 Učebna zůstává stejná jako minulý rok.
 
Místo šatny máme opět skříňky – děti si přinesou zámečky se 2 klíči.
 
Třídní schůzky se budou konat ve středu 5.9. od 17.00 hod.
Zvu Vás srdečně na třídní schůzky, které jsou vždy na začátku každého nového školního roku ty nejdůležitější . Budete informováni podrobně o učebnicích a práci s nimi, budou předána hesla k elektronické žákovské knížce a další formuláře, které bude nutné vyplnit, proběhne platba peněz do třídního fondu – částka 1500,- Kč.
 
 
 
Pomůcky:
Sešity, čtvrtky, barevné papíry budou objednány hromadně.
Další: obaly na sešity a knihy, pravítko (NE OHYBATELNÁ PLASTOVÁ PRAVÍTKA, ALE KLASICKÁ S POČÁTEČNÍ nulou), pravoúhlý trojúhelník s ryskou, kružítko, tužka č. 1, 2 a 3, guma, 2 pera, pákový šanon se 100 euroobaly
TV : sáček na cvič. úbor, tričko s krátkým rukávem, krátké kalhoty, cvičky, boty na ven a teplákovou soupravu pro cvičení na hřišti.
VV: vhodné nůžky, lepidlo „Herkules“, tyčinkové lepidlo, vodové barvy, paleta na tempery (NUTNÁ), kelímek na vodu, temperové barvy, plochý, kulatý (tenký a silný) štětec, hadřík, barevné křídy, 2 tenké černé fixy, sada barevných fixů, tuš černá + seříznutá špejle, pastelky, voskovky (NUTNÉ), podložka na ochranu lavice (nejlépe starý pogumovaný ubrus – NUTNÉ), , nenosit po částech, přinést najednou a mít podepsané! - vše umístěné v kufříku s funkčním zavíráním!(NUTNÉ) slovem nutné jsou označeny věci, které některé děti po celý rok neměly.
 
Čj -  mimočítanková četba ve škole – Harry Potter a kámen mudrců.
 
 

 

Hygienické potřeby   -  papírové kapesníky bude mít každé dítě SVÉ a u sebe

 

 
 
 
 
 

  

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana