5.C

 Vážení a milí rodiče! Milé děti!

Vítám Vás v tomto školním roce a dovoluji si Vás informovat o zahájení školního roku.
Začínáme ve třídě v 8 hodin.
POZOR!! V pondělí si musí zájemci nahlásit oběd (výdej stravy mezi 10. - 11. hod.)

V úterý a ve středu jsou třídnické hodiny do 11.40.

Ve čtvrtek mají děti výuku jednotlivých předmětů v plném rozsahu. ​

V pátek probíhá Sportovní den do 11.40, děti potřebují sportovní oblečení.

S přátelským pozdravem

Mgr. Renáta Klčová
třídní učitelka

 

Vycházka do přírody

"Slova a obrazy v přírodě"

v pátek 20.9. jdeme na vycházku

v rámci Evropského týdne mobility

od 10 do 12 hod.

pohodlnou obuv

jízdné na bus

svačinu, pití

psací potřeby, blok

!! po návratu zůstávají děti ve škole do 12.35, jak je uvedeno v rozvrhu

 

Evropa - pestrý kontinent 

v pátek 11.10. jdeme na zajímavou přednášku o našem kontinentu

výuka proběhne pouze první vyučovací hodinu

poté busem do KC 12

jízdné si hradíte 

návrat kolem 12.20

 

Školní akce

ve středu 6.11. navštívíme inscenaci žáků konzervatoře

"Jsem zamrzlá bouře"

/viz nástěnka v elektronické žákovské knížce/

 4.11. upozornění: z důvodu stávky se avizovaná akce dne 6.11. NEKONÁ!!!

informace ze dne 5.11. - akce se koná!

 

Přednáška o závislosti na internetu 

se koná v pátek 22.11.

výuka 1. hodinu

CPP Dropln, zdarma, blok 10.00 - 12.30 

MHD hradíme sami

 

 

 

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana