5.C

14. 01. 2020 - NOVÉ INFORMACE

 Vážení rodiče,

ráda bych Vás jako nová třídní učitelka přivítala v novém kalendářním roce, a tím i na společném začátku naší spolupráce. Od ledna nastalo mnoho změn, o kterých zajisté víte od dětí, ale vzhledem k nízké účasti na třídních schůzkách v minulém týdnu si dovoluji vše ještě jednou shrnout zde.

TŘÍDNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

v týdnu 6. - 10. ledna proběhlo:

 • bližší seznámení s dětmi
 • změna zasedacího pořádku
 • změna rozvrhu (S tím se pojí i důslednější kontrola pomůcek, o kterou bych Vás požádala především v průběhu ledna - února.)

zavedení nových pravidel:

 • pravidelná kontrola EŽK (minimálně 1x týdně)
 • zapomínání pomůcek a domácích úkolů v ČJ - 10 zapomenutí = napomenutí třídní učitelky
 • omluvenky - Vždy do 3 dnů po nemoci, v ideálním případě ihned 1. den po nemoci.
 • KONZULTACE - Prosím o individuální domluvu, neboť mám závazky v odpoledních hodinách ještě jinde.

 

 • Kontakt - Mgr. Veronika Ehlenová - 732 434 746

 

ČESKÝ JAZYK

 • Všechny učebnice a sešity budou obaleny. (Mohou být obaleny v papírovém obalu.)
 • sešit školní, sešit na pravopis - Děti pokračují dle předchozího nastavení.
 • NOVĚ - sešit na domácí úkoly (524 nebo 544)
 • Domácí úkoly budou zadávány 2 - 3 týdně, vždy v souladu s ostatními předměty a po dohodě s ostatními vyučujícími, vše bude v EŽK.


Níže naleznete podrobné informace ohledně matematiky a českého jazyka - čtení a sloh od kolegyně Říhové.

Velice děkuji a těším se na příjemnou spolupráci!

S přátelským pozdravem,

Mgr. Veronika Ehlenová

 

 14. 01. 2020 - NOVÉ INFORMACE - MATEMATIKA, ČTENÍ, SLOH

Vážení rodiče,
jmenuji se Eva Říhová Hrubá ( stačí samozřejmě používat pouze Říhová ) a od 6.1. učím Vaše děti matematiku.
Všechny dny kromě úterý ( kdy je geometrie) mají děti “normální“ matematiku. Pomůcky na geometrii jsme si řekli 1. hodinu. Pro shrnutí zopakuji : velký nelinkovaný sešit s podložkou, trojúhelník s ryskou, pravítko ( ne ohýbací) nebo druhý trojúhelník, funkční kružítko, 2 ořezané tužky s tvrdou tuhou ( nebo mikrotužky ), gumu, která gumuje a nedře stránky. Celkově na matematiku budou potřebovat šanon na vytvoření portfolia ( budou do něj dávat nakopírované pracovní listy.
Na matematiku – aritmetiku budou mít 2 linkované sešity – školní, domácí.
V sešitech budeme pracovat společně nebo budou pracovat samostatně a taková práce bude označená písmeny –SP. V případě chybných výsledků – jsou žáci povinni udělat opravu. Pokud práci nedokončí, jsou povinni si ji dodělat.
V pracovních sešitech povinná cvičení budou označována puntíky – budou je mít vypracované všichni žáci. Práce nad rámec povinností PN.
Domácí úkoly : budou zaznamenány v EŽK.
Test na % v lednu bude vypracován ještě panem učitelem Řepou, který provede i pololetní klasifikaci z matematiky.
Každý pátek mám Vaše děti na 2 hodiny českého jazyka – slohovou výchovu a čtení. Od 2. pololetí budou sděleny požadavky na domácí mimočítankovou četbu. V pátek budou děti vždy dostávat domácí úkol na příští pátek. Opět bude poznamenán v EŽK.
V případě absence v mým předmětech si děti doplní zameškané učivo ( napište, zavolejte, nechte si poslat po spolužákovi….).


Předem děkuji za spolupráci

 

 

 

 Vážení a milí rodiče! Milé děti!

Vítám Vás v tomto školním roce a dovoluji si Vás informovat o zahájení školního roku.
Začínáme ve třídě v 8 hodin.
POZOR!! V pondělí si musí zájemci nahlásit oběd (výdej stravy mezi 10. - 11. hod.)

V úterý a ve středu jsou třídnické hodiny do 11.40.

Ve čtvrtek mají děti výuku jednotlivých předmětů v plném rozsahu. ​

V pátek probíhá Sportovní den do 11.40, děti potřebují sportovní oblečení.

S přátelským pozdravem

Mgr. Renáta Klčová
třídní učitelka

 

Vycházka do přírody

"Slova a obrazy v přírodě"

v pátek 20.9. jdeme na vycházku

v rámci Evropského týdne mobility

od 10 do 12 hod.

pohodlnou obuv

jízdné na bus

svačinu, pití

psací potřeby, blok

!! po návratu zůstávají děti ve škole do 12.35, jak je uvedeno v rozvrhu

 

Evropa - pestrý kontinent 

v pátek 11.10. jdeme na zajímavou přednášku o našem kontinentu

výuka proběhne pouze první vyučovací hodinu

poté busem do KC 12

jízdné si hradíte 

návrat kolem 12.20

 

Školní akce

ve středu 6.11. navštívíme inscenaci žáků konzervatoře

"Jsem zamrzlá bouře"

/viz nástěnka v elektronické žákovské knížce/

 4.11. upozornění: z důvodu stávky se avizovaná akce dne 6.11. NEKONÁ!!!

informace ze dne 5.11. - akce se koná!

 

 ze života třídy

Sportovní den

Evropský den jazyků

zážitková výuka 

třídní atmosféra

Halloween party

právo slovní sebeobrany

vánoční jarmark Vánoční hvězda

Přednáška o závislosti na internetu 

se přesouvá na úterý  3.12.!

výuka 1. hodinu

CPP Dropln, zdarma, blok 10.00 - 12.30 

MHD hradíme sami

 

Pohádkové představení pro rodiče

ve středu 4.12. v 16.30 ve třídě 

rodiče a přátelé 5.C jsou ♥️ srdečně zváni

za Vánoční hvězdu odměna!

jdeme do kina!

Filmové představení

Ledové království 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana