5. oddělení

 ŠD Montessori                                                                 Blanka Zirnsáková

 

30.10.2017 "Dlabání dýní"

31.10.2017 "Halloween" - oslava

 3.11.2017 "Bezpečný pes" - kynologický servis

24.11.2017 "Jak roste chleba" - ekocentrum Podhoubí

 8.12.2017 "Výroba svíček a mýdel"

  8.1.2018  "Ptáčci ve městě" - výroba krmítek LHMP

19.1.2018 "Cesta do Vesmíru" - DDM Monet

20.4.2018 "Indiánská bojovka + záchran. stanice Penthea" - DDM Monet

 4.5.2018  "Horská dráha" - soutěžní odpoledne s Monet

18.5.2018 "Malíři bez štětce" - eko. Podhoubí - Modřanská rokle

25.5.2018 "Mláďata" - záchranná stanice PENTHEA

 4.6.2018  "Vodácká projížďka po Vltavě"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Když se řekne LES" - DDM Modřany

Malování na plátno

Keltské inspirace

Dětské hřiště

Oslava narozenin

 Obrázky na kalendář MČ Libuš

Dětské hřiště

Orientační běh Modřanskou roklí

Sokolení - Libušská Sokolovna

Zážitky s papoušky

První společná procházka

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana