6.A

Prezentace dějepis - zánik římské republiky, Caesar, Augustus Octavianus, Nero, Pompeje a Vesuv, náboženství, Diocletianus, Konstantin I., rozdělení říše, stěhování národů zde

Školní výlet - EDEN Jinolice

 

Krav Maga - ukázka obrany jednotlivce

 

Projektový den - recyklace očima vědce - voda

 

Prev - Centrum

Prevence šikany a agrese

 

Pro nemoc lektorů byl den finanční gramotnosti přesunut na září 2017. Zítra se učíme dle rozvrhu.

Dne 11.5. proběhne DEN FINANČNÍ GRAMOTNOSTI. Prosím žáky, kteří mohou přinést do školy svůj vlastní notebook (s nabíječkou), aby tak učinili. Velmi nám to usnadní průběh projektového dne :-). Děkuji za spolupráci! M. Šrámek

 Planeta Země 3000: Brazílie
Vášnivé Srdce Jižní Ameriky

Dne 20. 4. 2017 jsme se třídou šli do Modřanského biografu na film/představení Planeta 3000: Brazílie.
Byl to dokument o Brazílii, zemi v Jižní Americe.
Dozvěděli jsme se, že Brazílie je 5. největší zemí na světě jak rozlohou, tak i obyvateli.
Brazílie má rozlohu přes 8,5 milionů kilometrů čtverečních.
Hlavní město Brazílie je Brasilia. Je to město ve středu Brazílie.
Ve městě Rio de Janeiro se každoročně pořádá velký karneval, který je známý po celém světě.
V Riu je velká socha Ježíše Krista Spasitele, který svými roztaženými pažemi symbolizuje ochranu pro celou Brazílii.
V Brazílii žije přes 209 000 000 lidí.
V Brazílii jsou zvláštní čtvrti pro chudé: favely. Žije v nich kolem 12 000 000 lidí. Je tam velmi zvýšená kriminalita a denně je tam zabito až přes 15 lidí. Ve favelách jsou důležitější peníze a moc než lidský život.
Cestovatel Adam Lysek se do jedné z favel vydal s paní, která tuto stinnou část Brazílie znala velmi dobře, znala i únikové cesty, kdyby se cokoli stalo.
Nic se naštěstí nestalo, a cestovatel i s kameramanem a zvukařem se v pořádku dostali zpátky na hotel.
Další den se Adam Lysek vydal do Amazonského deštného pralesa, kde se snažil najít brazilský kmen indiánů.
Podařilo se jim indiány najít a cestovatel dal náčelníkovi kmene zvláštní kamínek, a náčelník mu povolil zůstat zde s nimi 10 dní.
Cestovatel díky tomu objevil spoustu exotických zvířat jako jsou například lenochod tříprstý nebo ara hyacintový.
Byl s Brazilci také na Slavnosti mrtvých, což je slavnost na počest Bohů. Jde zde o to, že Brazilci tancují do vypětí sil, prostě dokud neupadnou do kómatu.
                                                                                                             Lucie Šebeňová, 6. A


Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky - 20. 4. 2017

 

 

 

 

Noc s Andersenem

 

 

 

 

Školní kolo olympiády v AJ - výsledky: 

Velká gratulace pro Lucii Šebeňovou za výborné umístění v soutěži! :-)

 

Nabídku na zahraniční zájezd najdete v aktualitách nebo v akcích školy/zahraniční zájezdy.
 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vyhlašuje ve spolupráci se společností

Asekol soutěž v rámci kampaně

Věnuj mobil a pojeď do ZOO

Kdy: 1.12. 2016 – 31.1. 2017

Co: Sběr použitých mobilů

Kde: Na recepci školy nebo ve třídách

  • Za každý odevzdaný mobilní telefon získá škola 3 body na účet v programu Recyklohraní, za které pořizuje pomůcky a vybavení do tělocvičny nebo družiny.

  • Třída s největším počtem odevzdaných mobilních telefonů ze všech zúčastněných škol získá výlet do zoologické zahrady v Jihlavě spojený s exkurzí na recyklační linku.

Podpořte naši školu ve sběru a zapojte se společně s námi!

 

 

 

 Mikulášská nadílka

 

 

 

Z důvodu vánočních dílen (3. - 6. VH) na 2. stupni se ruší středeční kroužek informatiky s p. uč. A. Cihlářovou.

 
 

POMOZTE PŘISPĚT

ve dnech 1. 12 – 21. 12. 2016

v ZŠ Meteorologická

DOBROVOLNÝM HMOTNÝM DAREM

KOJENECKÉMU ÚSTAVU

při fakultní Thomayerově nemocnici

v Praze 4 – Krči

Dary budou shromažďovány v recepci ZŠ

Hygienické potřeby:

-         Tuhá a tekutá mýdla (dětská i dospělá)

-         Dětský šampón

-         Pěna do koupele

Pleny:                                                                                       

-         Junior

-         Maxi

Dětská prostěradla: 70 x 140 cm

Na oslavy narozenin: „párty“ věci – papírové tácky, kelímky, brčka, čepičky

                                                                                     

 

 

Zážitkový blok na podporu spolupráce ve třídním kolektivu

 

 

 

 

 

 

 Kalendář - ukázka práce Anthonyho Hussara na humanitní výchovu

 

 

 

Projekt 72 hodin

V projektu 72 hodin se naše třída zapojila sběrem kaštanů a pečiva. A kdo se zapojil:
J. Kváš, N. Hrášková, J. Špaček, E. Zubová, K. Doleželová, L. Šebeňová, V. Šilar, D. Čapková.
Všem velké díky.
Eva Hájková
 

 

 

 

Výsledky sběru papíru

Ve sběru papíru se naše třída umístila na 7. místě, nasbírali jsme 384 kg – v průměru 13 kg na žáka, ale pouze se zapojilo 38% žáků naší třídy.
Papír přinesli: J. Kváš, E. Zubová, N. Hrášková, L. Šebeňová, K. Doleželová, P. Šimek, J. Špaček,
Li Junjie , D Štift, Xu Le Le. Všem sběračům děkuji.
Eva Hájková

 

 

 

 

 

Společnost Ecobat vyhlašuje v rámci školního vzdělávacího programu Recyklohraní
Velkou podzimní sběrovou soutěž škol

 


Kdy: 22.8. – 15.11. 2016
Čeho: Sběr baterií a drobných elektrospotřebičů
Kde: Ve vestibulu školy – červený kontejner nebo sběrné krabičky ve třídách
Školy za sběr získávají body, za které pořizujeme pomůcky na Tv nebo do družiny.
Podpořte evropský den recyklace baterií (9. září) a zapojte se společně s námi!
Věděli jste, že z jedné tuny baterií lze recyklací znovu získat až 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi? Baterie však představují i riziko pro životní prostředí.
Časem se z nich začnou uvolňovat některé toxické látky a mohou tak znečistit spodní i povrchové vody. Pokud se dostanou spolu s komunálním odpadem do spalovny, mají negativní dopad i na kvalitu ovzduší…

 

 

 

 

 

 

 VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče,
Na začátku letošního školního roku proběhnou volby do Školské rady. Volby budou organizovány následujícím postupem:
1) 7. 9. 2016 vyhlášení voleb
2) Do 19. 9. 2016 možnost podávání návrhů kandidátů na členy Školské rady z řad rodičů písemně na adresu eva.hajkova@zsmeteo.cz
3) 20. 9. 2016 vyvěšení listiny kandidátů (web, nástěnka v EŽK, dveře školy)
4) 5. 10. 2016 proběhnou volby do Školské rady z řad rodičů – od 14:00 do 17:00 ve vestibulu školy. Volba proběhne tajným hlasováním vhozením upraveného hlasovacího lístku do urny (na hlasovacím lístku mohou být zatrženi nejvýše tři kandidáti, bude-li zatržen vyšší počet, hlasovací lístek bude neplatný). Jiný způsob hlasování není možný.
5) 6. 10. 2016 vyhlášení výsledků voleb (web, EŽK, dveře školy)


Za volební orgán Eva Hájková

 

 

 

 

Informace pro rodiče:

7. 9. 2016 proběhnou od 16:00 hod. - 17:30 hod. konzultace a  od 17:30 hod. třídní schůzky.

Na třídních scůzkách získáte důležité informace (předměty, vyučující, akce třídy), přístupová hesla do elektronické ŽK, informace k volbám do školské rady.

 

 

Organizace školního roku 2016/2017

Ředitelské volno - 1. 9. - 2. 9. 2016

Podzimní prázdniny - 26. 10. - 27. 10. 2016

Ředitelské volno - 18. 11. 2016

Vánoční prázdniny - 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017

Pololetní prázdniny - 3. 2. 2017

Jarní prázdniny - 13. 3. - 17. 3. 2017

Velikonoční prázdniny - 13. 4. - 14. 4. 2017

Ukončení školního roku - 30. 6. 2017

 

 

Pomůcky pro rok 2016/2017:

Anglický jazyk - vyučující Alexandra Cihlářová:

1x sešit (tlustý, tvrdé desky) - gramatika, slovní zásoba, 1x sešit (linkovaný) - cvičení

Německý jazyk - vyučující Alena Jiřičková

1x A5 linkovaný

Český jazyk - vyučující Alena Jiřičková

3x A5 linkovaný + jakýkoliv sešit na čtenářský deník (možno použít z loňska)

Anglický jazyk - vyučující Jitřenka Malíková:

 3x linkovaný sešit

Humanitní výchova - vyučující Hedvika Mašková

1x sešit  A5 nelinkovaný

Dějepis - vyučující Petra Ehlenová

1x libovolný sešit

Matematika - vyučující Eva Hájková

1 x sešit A4 nelinkovaný (libovolný), 1 krát sešit A5 nelinkovaný na domácí úkoly, tužka č.3, tužka č. 2 (lepší možnost – mikrotužka s příslušnou tuhou), pravítko s ryskou, druhé libovolné pravítko, úhloměr, kružítko, guma.


Zeměpis - vyučující Eva Hájková

libovolný sešit 

Fyzika - vyučující Jaroslav Turinek

libovolný sešit

Přírodopis - vyučující Dominika Polanková

sešit A4 (40 listů), nelinkovaný, popř. čtverečkovaný, lepidlo

Výtvarná výchova - vyučující Bronislava Skopalová

tempery, vodovky, štětce ploché – min.2 kusy – různé velikosti, štětce kulaté – min. 2 ks – různé velikosti
tužka č. 1, barevné fixy a tenký černý navíc, voskovky, lepidlo Herkules ( možno jiné disperzní), nůžky
igelitový ubrus na lavici, savý hadřík, kelímek na vodu, barevné papíry, pracovní oblečení (stará košile, tričko…).
Pomůcky mít v kufříku nebo krabici

Hudební výchova - vyučující Alexandros Charalambidis

nelinkovaný sešit malý A5

Tělesná výchova - vyučující Eliška Kořínková, Jan Splítek

Cvičební úbor, 2x tenisky (tělocvična, hřiště)

 

 


 

 

Organizace 1. týdne:

5. 9. 2016 - 1 vyučovací hodina

6. 9. 2016 - 5 vyučovacích hodin - třídnické práce, učebnice

7. 9. 2016 - 5 vyučovacích hodin - 1. a 2. vyučovací hodina třídnické práce, 3. - 5. vyučovací hodina výuka podle rozvrhu

od 8. 9. 2016 výuka podle rozvrhu, včetně odpolední výuky

 

 


 


 

Milí žáci,

5. 9. 2016, v 8:00 hod., začíná nový školní rok 2016/2017. Na všechny se těší vaše nová třídní učitelka.

Eva Hájková 

 

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana