6.A

skupinové fotografie, heslo: Walterová

https://morris-media.smugmug.com/VaclavHodina/ZŠ-Meteorologická/ZŠ-Meteorologická-2018/6A/n-zKptq9/

Červen

1. 6. 2018 Kino Modřany - Planete Česko (60 Kč/žák - hrazeno z fondu) zač. 10:00

Výstava Sedmičky Josefa Lady 

 

Naše práce z výtvarné výchovy

březen / duben

20. 3. výstava Sedmičky Josefa Lady - 11:00 - 15:00 (průkazky nebo lístky na MHD s sebou), 50 Kč/žák (hrazeno z fondu), oběd si odhlašovat nemusíte, dáme si ho, než odejdeme

23. 3. Noc s Andersenem - pro přihlášené žáky - tento rok už se účastní jako pomocníci, tedy připravují program pro mladší žáky, 18:30 - 8:00 

29. 3. - 2. 4. Velikonoční prázdniny 

4. 4. třídní schůzky 17:30, konzultace všech učitelů 16:00 - 17:00 v kabinetech

4. 4. Prev-centrum - agrese a šikana, ve třídě 8:00 - 10:45, 60 Kč / žák (hrazeno z fondu)

5. 4. Modřanský biograf 9:30 - Barma 70 Kč/žák (hrazeno z fondu), odchod po 1. VH

10.4. Zayferus - ukázka dravců - 80 Kč / žák (hrazeno z fondu) 10:00 - 11:15 u školy

17. 4. Záchrana zvířat - program Penthea - 2. část (zdarma, ve škole) 8:55 - 9:40 (2 VH)

17. 4. - 20. 4. - Sběr víček a papíru 

24. 4. - Petr Pan - divadlo Hybernia, zač. 10:00, 100 Kč/žák (hrazeno z fondu) - na tuto akci prosím formálnější oblečení

30. 4. ředitelské volno

seznam doporučené četby zde

instrukce k vypracování referátu a čtenářského deníku zde

Dnes jsme si rozdali pololetní vysvědčení, dvě žákyně prospěly se samými jedničkami a dokonce patnáct žáků z naší třídy prospělo s vyznamenáním, doufám, že nám to vydrží i do budoucna, všem gratuluji k úspěšnému zakončení prvního pololetí a budu se těšit na práci a setkávání v tom následujícím. 

Užijte si pololetní a jarní prázdniny, odpočiňte si a v plné síle a ve zdraví se nám v pondělí 12. února zas vraťte! :D

LEDEN / ÚNOR

24.1. pedagogická rada  

26. 1. odpadá 6. vyučovací hodina - volby prezidenta ČR

31.1. vysvědčení  

1. 2. běžná výuka

2. 2. pololetní prázdniny   

5.-9. 2. jarní prázdniny :D

13. 2. kino Modřany - Nicholas Winton - Síla lidskosti - zač. 10:30 (učíme se první dvě vyučovací hodiny - ČJ + Zeměpis, po návratu ještě odpolední vyučování VV) - 60 Kč / žák - hrazeno z třídního fondu

14. 2. - konzultace všech učitelů - 16:00-17:00

19. 2. - Příroda kolem nás 1. část 8:55-9:40 (přírodovědný program Penthea), 40 Kč / žák - hrazeno z třídního fondu

Já i paní asistentka děkujeme všem dětem a rodičům za krásné vánoční dárečky, moc nás potěšily.

Do nového roku 2018 vám přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

 

Betlémy v Betlémské kapli aneb Jak se kdysi vařilo a svítilo

Sportovní den 

Vánoční hvězda

Na Vánoční hvězdě děti utržily za své výrobky 2 035 Kč, peníze jsem vložila do třídního fondu na další třídní akce. 

 Mikulášská nadílka

Čtení pro Kuře

Zážitkový blok na podporu spolupráce ve třídě

Ve středu 6. 12. 2017 se budou konat od 17:30 třídní schůzky. Individuální konzultace učitelů od 16:00.  

Školní akce prosinec

4. 12. Čteme pro kuře (charitativní akce) na Staroměstském náměstí 13:00-14:00, ze školy odcházíme po 4. vyučovací hodině. Na oběd si žáci dojdou před odchodem. Akce bude ukončena mezi 14:30-15:00 u školy. Na místě bude možnost nakoupit knížky s 50% slevou, výtěžek z prodeje je určen k charitativním účelům.

 

12. 12. Divadlo kouzel Pavla Kožíška - Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek ale Kožíšek, ráno odjezd od školy směr Líbeznice u Prahy (MHD), začátek představení v 10:00, návrat do školy na oběd. Následuje ještě odpolední vyučování (do 14:30). Cena 90 Kč (bude hrazeno z třídního fondu). 

 

12. 12. - výlet do Drážďan (pro 4 přihlášené žáky)

20. 12. - tradiční akce Vánoční hvězda od 15:30 do 18:00. dopoledne pro žáky vánoční dílny

http://www.zsmeteo.cz/cz/novinky/vanocni-hvezda-20-12-2017-1404066771.html 

21. 12. - sportovní den pro žáky 2. stupně

22. 12. - návštěva výstavy - Betlémy v Betlémské kapli aneb Jak se kdysi vařilo a svítilo, ráno odjezd od školy směr centrum, návštěva výstavy, po výstavě procházka vánoční Prahou a poté návrat do školy na oběd. Cena 40 Kč (bude hrazeno z třídního fondu).  

Vánoční prázdniny - do školy jdeme naposled 22. 12. 2017 a znovu se sejdeme 3. 1. 2018.


Dlabání dýní

Děkujeme rodičům Pepy Kuchaře za darované dýně :D

Naše třída 6.A se umístila na prvním místě ve sběru papíru (1308 kg papíru). Děkuji všem, kteří nějak přispěli, ale především děkuji Pepovi Kuchařovi, který donesl dokonce nejvíce sběru z celé školy, a to 824 kg!!! :O

                                                                     

 

Školní akce listopad

 

28. 11. - Zážitkový blok na podporu spolupráce ve třídním kolektivu, 8:00 - 10:45 ve třídě (první tři vyučovací hodiny, od čtvrté hodiny se normálně učíme) - 60 Kč (hrazeno z třídního fondu)

16. 11. - Kino Modřany (Jeden den na zázračné planetě) - 60 Kč (hrazeno z třídního fondu) !Učíme se 1 VH a vracíme se na 6 VH!

Dny pro záchranu života 

!V pátek 20. 10. 2017 odpadá kvůli volbám 6. vyučovací hodina, končíme ve 12:35!

V úterý 17. 10. 2017 nás čekají hned dvě akce.  

Harmonogram dne:

8:00 - 8:45 - učíme se dle rozvrhu (český jazyk)

8:55 - 11:40 - kino - Vietnam (50 Kč - hrazeno z třídního fondu)

11:50 - 12:35 - učíme se dle rozvrhu (angličtina) 

12:35 - 13:30 - polední přestávka

13:30 - 15:20 - Dny pro záchranu života (60 Kč - hrazeno z třídního fondu)

 

Návštěva Muzea hlavního města Prahy

 

Vybíráme peníze na PRACOVNÍ SEŠITY - termín do 20. října

 

němčináři - 534 Kč, ruštináři - 673 Kč (cena je vyšší, protože mají navíc písanku azbuky) 

Návštěva planetária

 

 Angličtina - slovníček ke stažení zde

Školní akce září a říjen


20.9. a 21.9. SRDÍČKOVÉ DNY - prodej za 30 - 35Kč

29.9. projektový den - DEN JAZYKŮ

 3.10. Planetárium - Pohyby Země, 60,-Kč, od 11:00 (bude hrazeno z třídního fondu)

3.10. - 6.10. Sběr papíru a plastových víček

10. 10. - Muzeum hl. města Prahy - dějepisná exkurze Škola mladých archeologů - vyučování končí po 4. hodině, žáci si dojdou na oběd a ve 12 hodin odchází společně s panem učitelem Kellerem ze školy, akce končí u školy mezi 15. a 16. hodinou. Pro uvolnění na Kačerově je nutný písemný souhlas rodičů. Vstupné 50 Kč (bude uhrazeno z třídního fondu)

17.10. VIETNAM - projekce v Modřanském bio od 10:00, cena 50,- Kč (bude hrazeno z třídního fondu)

 

Milí šesťáci,

vítáme vás na druhém stupni! Budeme se na vás s paní asistentkou Monikou Mračnovou v pondělí moc těšit. Třídu budeme mít v prvním patře, nad schody se ale tentokrát už nedáte doleva, ale doprava. :D Tak si ještě užijte poslední prázdninové chvíle a v pondělí si s sebou vezměte dobrou náladu, vždyť nám ten školní rok zas uteče jako voda... :D

S pozdravem

vaše nová třídní Denisa Walterová

Jak bude vypadat první týden:
Pondělí 4. 9. – jedna vyučovací hodina
Úterý 5. 9. – 5 hodin s třídním učitelem (rozdělení učebic apod.)
Středa 6. 9. –  1. a 2. hodina s třídním učitelem, 3. – 5.VH dle rozvrhu
Čtvrtek 7. 9. – vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování
Pátek 8. 9. – vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Dne 6. 9. od 17:30 se budou konat třídní schůzky. Během třídních schůzek se budou rozdávat nové přihlašovací údaje k EŽK (nebudou stejné, každý dostane nové).  

Důležité upozornění pro strávníky
První den školního vyučování, tedy 4. 9. 2017, mají všichni strávníci oběd odhlášený. Pokud budete mít o oběd zájem, je třeba si jej přihlásit. Vydávání obědů je ten den od 10 do 11 hodin. Další informace k obědům naleznete 
zde.

Prázdniny a svátky ve školním roce 2017/2018
Státní svátek – 28. 9. 2017 
Podzimní prázdniny - 26. a 27. 10. 2017
Státní svátek – 17. 11. 2017
Vánoční prázdniny - 23. 12. 2017 až 2. 1. 2018 (vyučování začne 3. 1. 2018)
Vysvědčení za první pololetí bude vydáno 31. 1. 2018 
Jednodenní pololetní prázdniny - 2. 2. 2018
Jarní prázdniny - 5. - 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny - 29. - 30. 3. 2018
Státní svátek – 2. 4. 2018
Státní svátek – 1. 5. 2018
Státní svátek – 8. 5. 2018
Závěrečné vysvědčení bude vydáno - 29. 6. 2018

Seznam pomůcek 

Český jazyk – vyučující D. Walterová

sešit na mluvnici – malý linkovaný s 60 listy (564)

sešit na sloh – malý linkovaný se 40 listy (544)

sešit na literaturu – malý linkovaný s 20 listy (524) 

sešit na pravopisná cvičení – malý linkovaný s 20 listy (524)

sešit, zápisník na čtenářský deník – (všichni mohou pokračovat v deníku z minulých let)

!všechny sešity musí být obalené a nadepsané! 

Matematika - vyučující M.Exnerová 
velký nelinkovaný sešit A4, 2x nelinkovaný A5, rýsovací pomůcky + tužka č.2

Fyzika - vyučující J. Turinek

libovolný sešit

Zeměpis - vyučující J. Splítek

libovolný sešit

Přírodopis – vyučující D. Polanková

sešit A4 (40 listů, bez linek) lepidlo, nůžky, případně desky s euroobaly pro ty, co si nebudou chtít materiály lepit do sešitu spíše, starší ročníky (8., 9. třída), obal na učebnici

Angličtina

skupina A. Stehlíkové a L. Hostaši

jakýkoliv linkovaný sešit (např. 544) jako školní sešit

jakýkoliv linkovaný sešit jako slovníček - dle vlastního výběru, možno pokračovat ve slovníčku z  minulých let

kapesní slovník A-Č a Č-A nebo odpovídající aplikace v mobilu

obal na učebnici

skupina E. Šveňkové

3 linkované sešity A5 (velikost linek podle potřeby)

 

Ruština – vyučující J. Malíková

jakýkoliv linkovaný sešit

Němčina – vyučující A. Jiřičková

 1x sešit 564

1x  sešit 644

Dějepis – V. Keller

1 sešit 464

Humanitní výchova – vyučující Denisa Walterová

malý linkovaný sešit se 40 listy (544)

Tělesná výchova – vyučující J. Splítek, E. Kořínková

obuv do haly / na ven, sportovní oblečení dle počasí (triko, kraťasy, mikina, tepláky)

Výtvarná výchova – vyučující D. Walterová

tempery

vodové barvy

min. 2 štětce ploché různé velikosti

min. 2 štětce kulaté různé velikosti

tužka č. 1

barevné fixy a tenký černý navíc

voskovky

lepidlo (Herkules)

nůžky

igelitový ubrus na lavici

savý hadřík

kelímek na vodu

barevné papíry

pracovní oblečení (košile, triko…)

krabici nebo kufřík na pomůcky

Hudební výchova – vyučující A. Charalambidis

A5 nelinkovaný

 

 

!Ještě doporučuji nějaký notýsek, diář na zapisování úkolů, školních akcí a dalších informací!  

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana