6.A

Milí šesťáci,
na Vv 12.10. budete potřebovat tuš, špejli, nůžky a lepidlo - dokončíme rozdělanou práci.
A ještě si přineste suché barevné listy ze stromů (nelisujte je) a pastelky.
V pátek se na vás těší
Š. Šedinová

seznam doporučené četby pro II. stupeň zde

Po návratu z Kuby...

 

Milí šesťáci, škola volá!!!

V pondělí se na Vás těší všichni vyučující a Vaše nová třídní

Mgr. Iveta Kopecká

 

Informace k 1. školnímu týdnu:

Pondělí    3. 9. 2018   8,00 - 8,45 hod.   TH (třídnická hodina)

Úterý       4. 9. 2018   8,00 - 12,35 hod.  TH

Středa     5. 9. 2018    8,00 - 12,35 hod.  TH (1. + 2. hod. TH, 3.  - 5. hod. podle rozvrhu)

Čtvrtek a pátek  6. + 7. 9. 2018             podle rozvrhu  

 

 TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve středu 5. 9. 2018 od 17:30 se budou konat třídní schůzky. Během třídních schůzek se budou rozdávat nové přihlašovací údaje k EŽK (nebudou stejné, každý dostane nové). Rodiče, přineste, prosím, ofocené kartičky pojištěnce Vašich dětí!!!
 

Vážení rodiče,
Vv bude probíhat v jednom bloku a každý pátek budou děti končit v 13:20 h.
Děkuji
Š. Šedinová
 

Požadavky na pomůcky k jednotlivým předmětům:

Český jazyk:                            2x malé linkované sešity č. 564
Mgr. Iveta Kopecká                   1x malý linkovaný sešit č. 524 
                                               sešit na čtenářský deník - budete pokračovat v zavedeném deníku z 5. třídy

Anglický jazyk:                        učebnici a pracovní sešit
Mgr. Martin Šrámek                  2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový)
Bc. Libor Hostaša                     euroobal (pro případné materiály z výuky)

Německý jazyk:                      1x malý linkovaný sešit č. 564
Mgr. Dominika Šťastná             1x slovníček č. 664

 Mgr. Alena Jiřičková

Ruský jazyk:                           1x jakýkoliv linkovaný sešit A5 / 524,544,../
Mgr. Jitřenka Malíková

Matematika:                           1x velký nelinkovaný sešit A4
Mgr. Eva Hájková                     1x malý nelinkovaný sešit A5 na domácí úkoly 
                                              tužka č. 3, tužka č. 2 (lepší možnost – mikrotužka s příslušnou tuhou, náhradní tuhy), pravítko s ryskou, druhé libovolné pravítko, úhloměr, kružítko, guma

Přírodopis:                               1x velký nelinkovaný sešit č. 440
Bc. Dominika Polanková            lepidlo (kores) 
                                                nůžky

Zeměpis:                                 1x libovolný sešit
Mgr. Eva Hájková

Dějepis:                                 1x sešit č.  (bude upřesněno)
Mgr. Stanislava Bíbová


Humanitní výchova:              1x malý linkovaný sešit č. 524
Bc. Jan Splítek

Hudební výchova:                 desky a v nich alespoň 10 ks euroobalů
Mgr. Soňa Štefanová

Výtvarná výchova: Kufřík - v něm: hadřík (lepší jsou papírové utěrky), kelímek, vodové barvy, tempery (nejlépe české výroby),štětce – min. 3 ks - různé síly, tuš - černá, špejle, barevné papíry, pracovní halena, čtvrtky formátu A3 a A4

Tělesná výchova:                  cvičební úbor a dvoje boty (jedny do tělocvičny a jedny na školní hřiště) 

 

 Vyučování a prázdniny:


• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018.
• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019, 3. a 4. ledna ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019.
• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 11. února do 17. února 2019.
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem.
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana