6.A

 6.A           

 

2. POLOLETÍ

  

Březen 2021       1.3. - 5.3.

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8,
  8.00-8.45  8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.50-12.35 12.45-13.30 13.40-14.25 14.35-15.20
Pondělí Třídnická h. Humanitka  IKT  ČJ

Nj (Ště)

 

 RJ (Cha)    
Úterý  Př    Aj (Hos) Matematika         
Středa  Aj (Nar)  D - místo pátku  

ČJ intervence

 RJ (Cha)

 Nj (Ště)

 

   
Čtvrtek Matematika místo pátku  Zeměpis   ČJ  Fyzika    NJ (skup. Říh)    
Pátek  NJ (Říh)      Aj (Hos), (Nar)    Konzultace AP    

.......................................................................................................................................
ČESKÝ JAZYK                               online výuka - 1. a 4. března

Téma :                                 Číslovky - druhy a skloňování, prezentace referátů

- učivo - učebnice str. 101 - 106

- PS - str. 33 - posílat až po online hodině do 7. 3.

- pracovní list - vyhledat v textu  Klapzubova jedenáctka : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089384/?at=1 -  číslovky

- poslat na EMAIL nebo do chatu do 5. 3.

- úkol : zopakovat druhy zájmen a umět je vyjmenovat

- opakování slovních druhů - pracovní list : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089382/?at=1 - poslat na EMAIL, do chatu do 5. 3.

- dopis z tábora - doplnit pracovní list : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089383/?at=1 -poslat na EMAIL, do chatu do 5. 3.

 

_______________________________________________________________________________________________________

DĚJEPIS                                               online výuka - 5. března

Téma :                                             Období rozkvětu antického Řecka   

- učivo - učebnice str. 66 - 68

- PS - str. 39 a 40 - posílat až p online hodině do 12. 3.

- v aplikaci zadány prezentace ke Starověkému Řecku - termíny si zapíšete sami

- zápis do sešitů :  http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089473/?at=1 - vložen i v aplikaci - Soubory

_____________________________________________________________________________________________________________

 - přečíst Odysseův návrat : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089150/?at=1

- ke zhlédnutí Staré řecké báje a pověsti : www.youtube.com/watch 

- PS str. 36, 37 a 38                                               - poslat na EMAIL nebo do chatu do 19. února  

- PS - Příloha 2.1 : Slepé mapy - doplň mapu č. 2     - poslat ofocené na EMAIL nebo do chatu do 19.2.  

         Příloha 2.2 : doplň mapu č. 4                         - poslat ofocené na EMAIL nebo do chatu do 19. 2.  

- zápis do sešitů : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404088779/?at=1 - Starověké Řecko - vložen i v Souborech na Teamsu

....................................................................................................................................................

MATEMATIKA

POZOR ZMĚNA - PÁTEČNÍ ONLINE VÝUKA SE VÝJIMEČNĚ PŘESOUVÁ Z 5.3. NA ČTVRTEK 4.3. V 8:00h.

Online výuka v úterý 2.3.-10:55 a v pátek 5.3.-10:00 v Teams

JEDNOTKY DÉLKY - M2/36/5+37/7A písemně do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 4.3.

Online výuka v úterý 15.2.-10:55 a v pátek 19.2.-10:00 v Teams

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DES.Č. 10, 100 A 1000 - M2/35/7+8 písemně do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 21.2.

Online výuka v úterý 9.2.-10:55 a v pátek 12.2.-10:00 v Teams

Vypracuj písemně M2/31/16 A+B do M-Š, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 15.2.

ODČÍTÁNÍ DES. Č. - Písemně vypracuj M2/29/7 A+B do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 11.2.

Online výuka v úterý 2.2.-10:55 a v pátek 5.2.-10:00 v Teams

M2/23/2.1 SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL, vypracuj písemně M2/24/4 A+B, vlož do Zadání v Teams do 4.2.

Vypracuj písemně M2/26/15 A+B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 8.2.

.........................................................................................................................................

ANGLICKÝ JAZYK (NARENDRA)

Online výuka středa od 8h a pátek od 10.55h. Zadání domácí práce na dny, kdy není online výuka (obvykle úterý) a úkoly zadané na online hodinách vždy najdete ZDE

ANGLICKÝ JAZYK (HOSTAŠA)

online výuka - 16.2. (10:00 - 10:45) a 19.2. (10:55 - 11:40) zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 9.2. (10:00 - 10:45) a 12.2. (10:55 - 11:40)   zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 2.2. (10:00 - 10:45) a 5.2. (10:55 - 11:40)      zadání domácí práce: ZDE

.......................................................................................................................................

NĚMECKÝ JAZYK (ŘÍHOVÁ)

Online hodiny supluje Glogarová. Čas výuky bude upřesněn do nedělě 21:00.

DÚ: PS str. 33 celá. Odevzdávat do Zadání.

PS 29/17, opakování na test: www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-i/casovani-sloves-i-327/ - je to trošku náročnější, ale věřím, že to vezmete jako výzvu a poperete se s tím! :-)

Přehled časování: deutsch.info/cs/grammar/verbs

Opakování časování:padlet.com/annaglogarovacz/qf9ny6wq9hi3wjzp

Domácí úkol na 11. 2. Odevzdávat do Zadání.

Na týden od 15. 2.: PS 27/11, 12 - vyfoťte i 11b v sešitě.

1.2. 11.50 - 12.35 - Uč 21/3c,4a - čtení názvu měst a států

předložka in - tahák 21;PS25, DÚ 26/7celé - poslat

3.2. 12.45 - 13.30

PS26/8,9a; 27/9b,10

DÚ - Napiš, co všechno víš o Danielovi - poslat

..........................................................................................................................................

NĚMECKÝ JAZYK (ŠTĚPÁNOVÁ)

online hodina v pondělí 1.3. (11:50-12:35) a ve středu 3.3. (12:45-13:30)

na 3.3.: PS str.34/5  Porovnej rozvrhy. Doplň věty.

úkol na 1.3.: PS 34/1a,b + PS str.40/ školní předměty

15.2.: PS 33/2  Napiš 5 vět o Paule.

úkol na 10.2.: PS 33/1  Doplň otázky a odpověz na ně.

úkol na 8.2.: PS 31/1  Najdi 13 slov.

úkol na 3.2.: uč.24/1  Doplň 2 kartičky. Pošli do Teams!

úkol na 1.2.: PS 28/15  Napiš o svých kamarádech (jméno, co dělají rádi a co ne)

.......................................................................................................................................

RUSKÝ JAZYK

Březen

1.3. - 5.3. Ahoj ruštináři! On-line výuka opět dle řádného rozvrhu. Nezapomeňte doplnit písanky do s.29 a znovu připomínám čtení s.31 cv. 3B v učebnici. A samozřejmě slovíčka.

Únor

8.2. - 12.2.

Výuka dle rozvrhu. Umíme slovíčka z učebnice strana 37 - prostřední rámeček (názvy vyučovacích předmětů). A pojedeme dál :-)!

1.2. - 5.2.

Ahoj ruštináři, on-line opět dle rozvrhu, zapínáme kamery a začínáme novou lekci. Nezapomeňte mít dopsanou písanku do str. 24 (dokončit cv.6).

........................................................................................................................................

FYZIKA

4.3. online 10:55-11:40 (Teams) 

8.2. - 14.2.2021 (7. týden) UČ (59-61) učivo 1,2 projevy magnetismu 1,2,3 zajímavá videa

6. týden UČ (49-58) učivo 1,2,3,4 prac. listy 1,2 a zápis do sešitu 1 a video

.........................................................................................................................................

PŘÍRODOPIS

Online výuka (út, 2. 3. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Ploštěnci
Cíl: Vyjmenuje cizopasné ploštěnce, diskutuje o možné nákaze a prevenci

Samostudium

Téma: Mořští žahavci
Cíl: Odpoví do sešitu na otázky z učebnice str. 51
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Online výuka (út, 16. 2. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Prvoci a žahavci
Cíl: Ve skupině odpoví na otázky a sdílí se spolužáky

Samostudium
Téma: Žahavci
Cíl: Vypracuje PS str. 24
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

.........................................................................................................................................

ZEMĚPIS

čtvrtek 4.3. Online hodina - Atmosféra . 

čtvrtek 18.2. online hodina . Test na konci hodiny - příprava PL z druhého pololetí (viz níže). 

čtvrtek 11.2.  Online hodina.  Pracovní List Vnější geologické děje 

čtvrtek 4.2. - Online hodina. Samostatná práce: Sopka- dopis 

28.1. Online hodina - zeměpis. Bude opět následovat PL. Nezapomeňte odevzdat PL Stavba Země! PL Pohyb litosferických desek -- viz teams, kde máte odkazy na pěkná videa!

21.1 Online hodina. Bude opět Zadání v TEAMS, odkaz dám i sem. Na viděnou ! PL Stavba Země - dodělat do pondělí 25.1. viz Zadání v TEAMS

.........................................................................................................................................

HUMANITNÍ ZÁKLAD

Do pátku 19.2. vytvoř prezentaci na vybrané téma v Zadání na Teamsu. Odevzdat do pátku! 

1.3.  on-line hod

.........................................................................................................................................

IKT

.........................................................................................................................................

TV - KARATE

........................................................................................................................................

TV - DÍVKY

Vedení sportovního deníku pokračuje i nadále v 2.pol zde

TV - CHLAPCI

..........................................................................................................................................

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Březen - téma Jaro

Volnou technikou se pokuste vytvořit obrázek (dílo) na téma Jaro. Mohou to být květiny, rozkvetlá louka, jarní symboly, mláďata...Můžete kreslit,malovat nebo zkuste třeba něco vymodelovat nebo vyrobit z papíru, zapojte fantazii :)

Práce posílejte do konce března.

Únor- Chtěla bych, aby se naše třída zapojila do soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Bude to pro vás zajímavý domácí úkol a budete mít na něj dostatek času. Na postupující ze základních kol čekají velmi pěkné ceny a také možnost postupu třeba až do republikového kola!

Formát obrázku může být maximálně A3.

Téma letošního ročníku je: “DOPRAVNÍ NEHODY NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH - NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE.“

........................................................................................................................................

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Johann Sebastian Bach vytvoř zápisky do sešitu zde

Poslechni si ukázku Tokáta a fuga D moll zde

Ludvig van Beethoven - zapsat do sešitu zde

- shlédni kreslené video zde

Poslechni si ukázku sonáty Měsíční svit zde

.........................................................................................................................................

Matematika: 

Online výuka v úterý 26.1.-10:55 v Teams

Online výuka v úterý 19.1.-10:55 a v pátek 22.1.-10:00 v Teams

Písemně do M-Š M2/21+22/1+2+3....+10, sk.A pouze sloupec A, sk.B. pouze sloupec B, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 25.1.

Písemně do M-Š M2/20/4+D, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 21.1.

Online výuka v úterý 12.1.-10:55 a v pátek 15.1.-10:00 v Teams

Písemně M2/17/rámeček+17/6+7, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 18.1.

Vypracuj písemně M2/15/rámeček+2 A+B do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 14.1.

Online výuka v úterý 5.1.-10:55 a v pátek 8.1.-10:00 v Teams

Do M-Š vypracuj z M2/14/13 A+B, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 11.1.

Do M-Š přepiš rámečky M2/str.6+9+10 z M2 - červený pruh, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 7.1.

Anglický jazyk:(Narendra)

Happy New Year!!! See you on Wednesday at 8 o'clock :-) Don't forget to do your homework!

zadání domácí práce ZDE

online výuka 6.1. od 8.00 a 8.1. od 11.00 

Anglický jazyk:(Hostaša)

online výuka - 26.1. (10:00 - 10:45) a 29.1. (10:55 - 11:40)         zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 19.1. (10:00 - 10:45) a 22.1. (10:55 - 11:40)         zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 12.1. (10:00 - 10:45) a 15.1. (10:55 - 11:40)         zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 5.1. (10:00 - 10:45) a 8.1. (10:55 - 11:40)             zadání domácí práce: ZDE 

Německý jazyk:(Říh)

Němčina na týden 25.1. - 19.1.

25.1. - Samostudium - uč.20/1a - přečti si  články a přelož je. Přiřaď obrázky ke člákům. Překlad zapiš do sešitu - např.: 1A -To je Daniel......

Překlady ofoť a zašli do 26.1. do 14.00 hod. na eva.rihova@ zsmeteo.cz - na známky ( už 2.pololetí )

27.1. on-line hodina( PS24,uč.20/1b,2)

Němčina na týden 18.1. - 22.1. zadána zde: http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404088457/?at=1

 Němčina na týden 11.1. - 15.1..1. zadána zde:http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404088206/?at=1

Němčina na týden 4.1. - 8.1. zadána zde: http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404088006/?at=1

Německý jazyk:(Ště)

ONLINE: v pondělí 25.1. (5.hod.) a ve středu 27.1. (6.hod.)

úkol na 27.1.: učit se slovíčka 3.lekce + časování sloves

úkol na 20.1.: PS 26/8  Napiš města k obrázkům, zjisti stát.

úkol na 18.1.: PS 25/6 + napsat slovíčka 3.lekce (PS str.30)

13.1. - úkol: PS 24/2b) + napsat slovíčka 3.lekce (PS str.30 - ke slovíčku "wo")

úkol do 10.1.: překlad textu Musik/Sport. PS str.22/dole - text přepiš do šk. sešitu a napiš český překlad. Pošli do Teams.

úkol na 6.1.:  PS str.21/16,17. Neposílat.

Ruský jazyk (Char):  

Leden 

25.1. - 29.1. 

On-line výuka podle rozvrhu! Dokončujeme 2. lekci a stále procvičujeme písemnou azbuku (písanka s.20). 

 

18.1. - 22.1.

 

On-line výuka opět dle řádného rozvrhu.A připomínám dokončení str. 16 v písance! Budeme pokračovat dalšími písmeny.

11.1. - 15.1. 

Ahoj ruštináři - on-line výuka v tomto týdnu bude probíhat opět dle řádného rozvrhu!

 4.1 - 8.1.

Ahoj ruštináři, vítám vás v novém roce a s pozdravem С новым годом 2021 se na vás těším při on-line výuce! (Samozřejmě vše dle řádného rozvrhu - pondělí a středa).

Fyzika:

Čtvrtek online 10:55-11:40 (Teams)  email vaclav.repa@zsmeteo.cz Již probrané učivo 1,2,3,4,5,6,7,8,9 osobnosti Fyziky a VIDEO

Přírodopis: 

Online výuka (út, 26. 1. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Řasy
Cíl: Vyjmenuje zástupce řas

Samostudium
Téma: Řasy – stélka rostlin
Cíl: Vypracuje PS str. 22
!!! Poslat fotografii do teams - zadání !!!

Zeměpis:

čtvrtek 4.2. - Online hodina. 

28.1. Online hodina - zeměpis. Bude opět následovat PL. Nezapomeňte odevzdat PL Stavba Země! PL Pohyb litosferických desek -- viz teams, kde máte odkazy na pěkná videa! 

21.1 Online hodina. Bude opět Zadání v TEAMS, odkaz dám i sem. Na viděnou ! PL Stavba Země - dodělat do pondělí 25.1. viz Zadání v TEAMS

Tento týden nebudeme probírat nové učivo. Vaším úkolem bude doplnit si chybějící pracovní listy a máte možnost mi je do pátku 15.1. zaslat k ohodnocení (přes TEAMS). Ve čtvrtek 14.1. čtvrtek pak od 8:55 proběhne online hodina pro ty, kteří si chtějí opravit známku ze zeměpisných souřadnice. 

7.1. Online hodina 8:55-9:40

Humanitní základ:

25.1. online hodina

IKT:

  

Tělesná výchova - karate :

 

Tělesná výchova - Dívky ( Roh)

- Úkol po dobu distanční výuky - pokračovat v zápisu deníku odkaz zde

Výtvarná výchova:

 

 Téma - Moje Vánoce (vánoční stromeček, nejlepší dárek, večeře s rodinou....), volná technika

Hudební výchova:

 

 W.A.Mozart - zapsat do sešitu zde

Poslechni si ukázku skladby Malá noční hudba zde

                                         Piano Concerto No.21 zde

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Třídnická hodina :)

Procházka v TV :)

  

 

     ! Třídní schůzky !

Třídní schůzky proběhnou přes Microsoft teams ve středu 16.9. 2020 od 17:30. Těším se na Vás! Těm, kterým dosud nebyl vytvořen účet, budou v následujícím týdnu zaslány veškeré přihlašovací údaje.

 

    ŠVP Kořenov hotel Kořínek 7.-11.9

 .... poslední dopoledne jsme si udělali výlet na Maják Járy Cimrmana a shlédli jeho muzeum.Prohlédli jsme si historické stavení U Čápa. 

 .... čtvrtý den v lese vyrostly úžasné lesní úkryty , které si každá skupinka pracně postavila a odprezentovala ostatním.... na stejném místě se v noci pro odvážlivce konala steska odvahy, !!!!

Poslední večer je zakončen jak jinak než diskotékou a tanečními battly "¨)

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana