6.A

Červen 2021

 Soutěž EUROREBUS https://soutez.eurorebus.cz/celostatni-finale-kategorie-zs01/?playerId=8f365ae5-670d-4782-a119-5240acac7cfb

Dne 1.6. proběhne vernisáž ( viz níže). 

V naší ŠJ budeme podávat speciální menu k MDD hamburger ala Meteorologická a moučník čokoládový maffin.

Dne 2.6. bude na nádvoří školy přistaveno auto BOHEMILK https://www.ceskazmrzlina.cz/zmrzlinove-auto-na-akci a bude nabízet pro každého žáka – dodatečně ke dni dětí – zmrzlinu zdarma.

Ve dnech 8. - 10.6 bude sběr papíru (viz níže). 

Dne 7. a 9. 6 Fotografování tříd

                                         

 

Květen 2021


ČESKÝ JAZYK                                       distanční výuka

Téma :                Skladba - rozvíjející větné členy - příslovečné určení, dětské časopisy

- uč. str. 120- 125 - příslovečné určení - druhy

- PS str. 40 - po online hodině poslat do 12. 5. na email nebo do chatu

_____________________________________________________________________________________________________

- příprava prezentací /spisovatelé/ dle rozpisu v aplikaci

- připomínám čtenářské listy - do portfolia četba /instrukce k četbě v aplikaci/ - budu kontrolovat 

_____________________________________________________________________________________________                             

DĚJEPIS                                             distanční výuka

Téma :                                              Starověký Řím

- uč. str. 88 -89 - důkladně pročíst, výpisky : Historie starověkého Říma, Vznik Říma /Kmen Latinů/,

Pověst o založení Říma/

- PS str. 47 a 48 - doplnit a ofocené poslat na email nebo do chatu do 14. května

- kdo nemá všechny zápisy v sešitech, doplní si je /aplikace - Soubory - Výukové materiály/

_____________________________________________________________________________________________

MATEMATIKA

Prezenční výuka od 17.5. dle běžného rozvrhu

Online výuka v úterý 11.5. a v pátek 14.5. v Teams

SPOLEČNÍ DĚLITELÉ - do M-Š vypracuj M2/85/2 A+B a vlož do Zadání do Teams do 13.5. 

Prezenční výuka v týdnu 3.-7.5. ve škole

DĚLITELNOST 10, 5, 2 a 3 a ROZKLAD SLOŽENÉHO ČÍSLA NA SOUČIN PRVOČÍSEL

Do M-Š vypracuj M2/83/7 A+B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 26.4.

POZOR ZMĚNA - Online výuka v úterý 27.4. a ve středu 28.4. v Teams

NÁSOBEK - Písemně do M-Š M2/70/8+71/9+10, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 30.4.

DOBROVOLNÝ DOMÁCÍ ÚKOL Z DESETINNÝCH ČÍSEL NA ZNÁMKY - Vypracuj písemně přiložený test v Teams do M-Š se všemi dohodnutými výpočty a zkouškami do M-Š, nafoť a pošli do Zadání v Teams do 30.4.

Online výuka v úterý 20.4. a v pátek 23.4. v Teams

DĚLITEL - Do M-Š vypracuj M2/68/5+6+7+8, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 26.4.

Online výuka v úterý 13.4. a v pátek 16.4. v Teams

Do M-Š vypracuj M2/60/10 A i B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 19.4.

DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETINNÝM ČÍSLEM - do M-Š vypracuj M2/59/2 A i B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 15.4.

Online výuka v úterý 6.4. a v pátek 9.4. v Teams

DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM 2- PÍSEMNĚ do M-Š M2/57/10 A+B včetně výpočtů a zkoušky, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 12.4.

DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM - Písemně vypracuj do M-Š včetně výpočtů a zkoušek M2/56/6 A+B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 8.4.

Online výuka ve středu 31.3.-8:55 v Teams - oprava ÚLOHY NA ZÁVĚR

Samostudium úterý 30.3. - učebnice Odvárko-Kadleček, PRACOVNÍ SEŠIT Z MATEMATIKY - Soubor úloh pro 6.ročník ZŠ, růžový pruh/105/6+7+8+9+10+11+12 písemně do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 6.4.

Online výuka v úterý 23.3.-10:55 a v pátek 26.3.-10:00 v Teams

NÁSOBENÍ DES. ČÍSEL DESETINNÝM ČÍSLEM 2 - Písemně vypracuj 52/9 A+B včetně pomocných výpočtů do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 25.3.

Online výuka v úterý 16.3.-10:55 a v pátek 19.3.-10:00 v Teams

NÁSOBENÍ DES. ČÍSEL DESETINNÝM ČÍSLEM - Písemně vypracuj M2/51/6A+B včetně pomocných výpočtů do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v TEAMS do 18.3.

Online výuka v úterý 9.3.-10:55 a v pátek 12.3.-10:00 v Teams

NÁSOBENÍ DES. ČÍSEL PŘIR. ČÍSLEM - Písemně vypracuj M2/48/6A+B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 15.3.

JEDNOTKY OBSAHU - písemně do M-Š M2/45/9A+B, vyfoť a vlož do Zadání V TEAMS do 11.3.

POZOR ZMĚNA - PÁTEČNÍ ONLINE VÝUKA SE VÝJIMEČNĚ PŘESOUVÁ Z 5.3. NA ČTVRTEK 4.3. V 8:00h.

Online výuka v úterý 2.3.-10:55 a v pátek 5.3.-10:00 v Teams

JEDNOTKY HMOTNOSTI - PÍSEMNĚ M2/40/7+8A, nafotit a vložit do Zadání v Teams do 5.3.

JEDNOTKY DÉLKY - M2/36/5+37/7A písemně do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 4.3.

Online výuka v úterý 15.2.-10:55 a v pátek 19.2.-10:00 v Teams

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DES.Č. 10, 100 A 1000 - M2/35/7+8 písemně do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 21.2.

Online výuka v úterý 9.2.-10:55 a v pátek 12.2.-10:00 v Teams

Vypracuj písemně M2/31/16 A+B do M-Š, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 15.2.

ODČÍTÁNÍ DES. Č. - Písemně vypracuj M2/29/7 A+B do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 11.2.

Online výuka v úterý 2.2.-10:55 a v pátek 5.2.-10:00 v Teams

M2/23/2.1 SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL, vypracuj písemně M2/24/4 A+B, vlož do Zadání v Teams do 4.2.

Vypracuj písemně M2/26/15 A+B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 8.2.

_____________________________________________________________________________________________

ANGLICKÝ JAZYK (NARENDRA)

Online výuka středa od 8h a pátek od 10.55h. Zadání domácí práce na dny, kdy není online výuka (obvykle úterý) a úkoly zadané na online hodinách vždy najdete ZDE

ANGLICKÝ JAZYK (HOSTAŠA)

Online výuka dle rozvrhu (út, pá)

10.5.- 14.5.      zadání domácí práce: ZDE

26.4.- 30.4.      zadání domácí práce: ZDE

19.4.- 23.4.      zadání domácí práce: ZDE

12.4.- 16.4.      zadání domácí práce: ZDE

6.4.- 9.4.          zadání domácí práce: ZDE

29.3.- 2.4.        zadání domácí práce: ZDE

22.3. - 26.3.     zadání domácí práce: ZDE

15.3. - 19.3.     zadání domácí práce: ZDE

8.3. - 12.3.       zadání domácí práce: ZDE

1.3. - 5.3.         zadání domácí práce: ZDE

15.2. - 19.2.      zadání domácí práce: ZDE

8.2. - 12.2.       zadání domácí práce: ZDE

1.2. - 5.2.          zadání domácí práce: ZDE

_____________________________________________________________________________________________

NĚMECKÝ JAZYK (ŘÍHOVÁ)

Online hodiny supluje Glogarová. Čas výuky bude upřesněn do neděle 18:00.

V prezenční výuce se skupina dělí na 6.A a 6.C (z důvodu zachování homogenity skupin), tzn. obě třídy zůstávají ve svých učebnách. 6.A má p. uč. Štěpánovou, 6.C Glogarovou.

Zde najdete materiály k procvičování.

_____________________________________________________________________________________________

NĚMECKÝ JAZYK (ŠTĚPÁNOVÁ)

ONLINE výuka v pondělí 10.5. (11:50-12:35) a ve středu 12.5. (12:45-13:30)

Úkol na 10.5.: opakovat časování sloves

Úkol na 3.5.: PS str.46/12  Zapiš věty do tabulky. Kontrola ve škole!

Úkol na 28.4.: PS 45/11  Doplň slovesa a členy ve správném tvaru. Neposílat.

Úkol na 26.4.: PS 45/10  Doplň slovesa ve správném tvaru. Neposílat.

Úkol na 21.4.: PS 44/8a) Podtrhni slovesa a členy. Neposílat.

Úkol na 19.4.: napsat do slovníčku slovíčka 5.lekce - PS str.47 (pod zeleným rámečkem). Učit se nová slovíčka.

Úkol do 13.4.: uč. 35/5b) Alexa Kuhlman - Napiš věty správně. Pošli do Teams!

Úkol na 12.4.: napsat do slovníčku 5.lekci (PS 47/psací potřeby) + PS 43/5. Neposílat.

úkol do 5.dubna: PS 41/2  Napiš, co vidíš na obrázcích. Pošli do Teams!

na 31.3.: naučit se časování sloves "sprechen" a "haben" - ústní úkol

Úkol na 29.3.: PS 38/19  Was hat Nicki? Napiš, co má Nicki v jaký den. Neposílat.

Úkol na 24.3.: PS 38/17 b,c + ústní úkol: PS str.37/vlajky - urči státy

Úkol na 22.3.: PS str.40/Sprachen - napsat do slovníčku, nakreslit vlajky + ústně: uč.str.32/9a)

Úkol na 17.3.: PS 36/13 a, b. Neposílat.

Úkol na 15.3.: PS 36/11a,b.  Neposílat.

Úkol na 10.3.: "finden" (časování), umět reagovat na otázku: Wie findest du ...?

Úkol na 8.3.: Mein Stundenplan - napiš svůj rozvrh hodin. Pošli do Teams!

na 3.3.: PS str.34/5  Porovnej rozvrhy. Doplň věty.

úkol na 1.3.: PS 34/1a,b + PS str.40/ školní předměty

15.2.: PS 33/2  Napiš 5 vět o Paule.

úkol na 10.2.: PS 33/1  Doplň otázky a odpověz na ně.

úkol na 8.2.: PS 31/1  Najdi 13 slov.

úkol na 3.2.: uč.24/1  Doplň 2 kartičky. Pošli do Teams!

úkol na 1.2.: PS 28/15  Napiš o svých kamarádech (jméno, co dělají rádi a co ne)

_____________________________________________________________________________________________

RUSKÝ JAZYK

Květen

10.5.-14.5. - on-line výuka dle rozvrhu

Duben
26.4.- 30.4 .  on-line výuka dle rozvrhu

19.4. - 23.4. - výuka on-line dle rozvrhu, nezapomínáme na DÚ s. 36/16 v pracovním sešitě

12.4-16.4. - výuka dle rozvrhu, budeme procvičovat číslovky, fráze a tentokrát se zaměříme opět na písanku a azbuku!

6.4. - 9. 4. - středa výuka on-line dle rozvrhu.

Březen

29.3. - 31.3. - výuka opět dle řádného rozvrhu! Zaměříme se na psaní a číslovky jako novou látku.

22.3. - 26.3. - výuka opět dle řádného rozvrhu. A ve středu si napíšeme malý kvíz, vše se dozvíte v pondělí!

15.3. - 19.3. - on-line výuka probíhá tento týden už opět podle rozvrhu. A pozor, kdo nezaslal úkol - stránku z písanky, má nesplněno!

8.3. - 12. 3. - On-line výuka tento týden proběhne pouze v pondělí! Ve středu 10.3. odpadá on-line výuka (jsem na školení) a místo ní  budete mít  samostudium, úkoly na středu vám proto sdělím v pondělí při on-line výuce!

1.3. - 5.3. Ahoj ruštináři! On-line výuka opět dle řádného rozvrhu. Nezapomeňte doplnit písanky do s.29 a znovu připomínám čtení s.31 cv. 3B v učebnici. A samozřejmě slovíčka.

Únor

8.2. - 12.2.

Výuka dle rozvrhu. Umíme slovíčka z učebnice strana 37 - prostřední rámeček (názvy vyučovacích předmětů). A pojedeme dál :-)!

1.2. - 5.2.

Ahoj ruštináři, on-line opět dle rozvrhu, zapínáme kamery a začínáme novou lekci. Nezapomeňte mít dopsanou písanku do str. 24 (dokončit cv.6).

_____________________________________________________________________________________________

FYZIKA

10.5. - 16.5. (20. týden) - online ČT 10:55-11:40 učivo 1,2,3,4 UČ (86-95) listy 1,2,3 procvičování 1,2 a ještě odkaz do tabulek hustoty látek

18. týden online ČT 10:55-11:40 učivo 1,2 UČ (74-79) listy 1,2 info 1,2,3,4  16. týden) - zpracovat a zaslat pracovní listy na téma délka, děkuji. 15. týden - učivo 1,2 podpora 1,2 pracovní listy 1,2 - UČ (64-73), samostudium 7. UČ (59-61) učivo 1,2 projevy magnetismu 1,2,3 zajímavá videa 6. UČ (49-58) učivo 1,2,3,4 prac. listy 1,2 a zápis do sešitu 1 a video

 

_____________________________________________________________________________________________

PŘÍRODOPIS

Online výuka (čt, 13. 5. 2021, 11:50 – 12:35)
Téma: Korýši
Cíl: Charakterizuje třídu členovců – korýši, vyjmenuje zástupce

Samostudium
Téma: Referát - pavoukovci
Cíl: Vybere si jednoho zástupce pavoukovců, napíše o něm informace do sešitu + zajímavosti + nakreslit
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Prezenční výuka 3. - 7.5.2021

Oline výuka (út, 27. 4. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Pavoukovci
Cíl: Charakterizuje třídu členovců – pavoukovci, vyjmenuje zástupce

Samostudium
Téma: PS - pavoukovci
Cíl: Vypracuje v PS pavoukovce str. 29
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Online výuka (út, 20. 4. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Členovci
Cíl: Vyhledá společné znaky členovců

Samostudium
Téma: Vnitřní stavba těla sarančete
Cíl: Nakreslí do sešitu – saranče a popíše, učebnice str. 66

Online výuka (út, 13. 4. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Kroužkovci
Cíl: Rozdělí kroužkovce do skupin a popíše jejich vnitřní stavbu těla

Samostudium
Téma: PS - Kroužkovci
Cíl: Vypracuje PS str. 28
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

_____________________________________________________________________________________________

ZEMĚPIS

 

 

čtvrtek 13.5 online hodina - PL Pouště. 

čtvrtek 29.4. online hodina . úkol: Řeky světa: Padlet , viz Zadání v TEAMS

čtvrtek 22.4. online hodina.   PL Hydrosféra 2 

čtvrtek 15.4. online hodina. PL Hydrosféra

Termín 14.4 do 15 hod -- odevzdat vše co se mělo doposud odevzdat (nové pololetí ) . Všechny zadání jsou v TEAMS (dostal jsi zpětnou vazbu, zda vypracované nebo ne).

 čtvrtek 8.4. online hodina 

středa 10:00 online kvíz zeměpis (jindy to nešlo :-( - atmosféra, vítr. bude to na cca 15 minut .

čtvrtek 25.3. online hodina. mít dodělané pracovní listy! 

nový PL Půda - odevzdat do úterý 23.3 

v týdnu od 15.3 nebude online výuka. Sledujte TEAMS, kde bude zadání samostatné práce. PL Vítr odevzdat do pátku 19.3.

čtvrtek 11.3. Online hodina 

čtvrtek 4.3. Online hodina - Atmosféra . PL Atmosféra 

čtvrtek 18.2. online hodina . Test na konci hodiny - příprava PL z druhého pololetí (viz níže). 

čtvrtek 11.2.  Online hodina.  Pracovní List Vnější geologické děje 

čtvrtek 4.2. - Online hodina. Samostatná práce: Sopka- dopis 

28.1. Online hodina - zeměpis. Bude opět následovat PL. Nezapomeňte odevzdat PL Stavba Země! PL Pohyb litosferických desek -- viz teams, kde máte odkazy na pěkná videa!

21.1 Online hodina. Bude opět Zadání v TEAMS, odkaz dám i sem. Na viděnou ! PL Stavba Země - dodělat do pondělí 25.1. viz Zadání v TEAMS

_____________________________________________________________________________________________

HUMANITNÍ ZÁKLAD

10.5-14.5  Opakování probrané látky

26.4-30.4. Zápisky do sešitu zde nebo v souboru Teams ve výukových materiálech - Integrovaný záchranný systém.

                 Neopisujte do sešitu vše, zapište si důležité informace !  

 

12.4.-16.4. Off-line  Zápisky do sešitu - v souboru Teams  nebo zde- Mimořádné události

 

5.4-16.4.Vaším úkolem pro následující dva týdny (nebude online výuka) bude zpracovat projekt na téma Velikonoce. Zaměřte se zejména na jednotlivé zvyky, které Velikonoce provázejí, která jídla se typicky připravují a jak jsou pojmenovány jednotlivé dny velikonočních svátků. Projekt bude na jednu A4 doplněný o obrázky, kresby, fotografie, fantazii se meze nekladou..Můžete ho doplnit i o fotografie velikonoční výzdoby u Vás doma . Každý projekt bude obsahovat barevný nadpis a minimálně šest odrážek s vybranými informacemi. Vypracovaný projekt prosím zašlete ofocený na můj email nebo do chatu Teams do pátku 16. 4. 2021. Později odevzdané projekty již nemohou být zahrnuty do klasifikace.

Pro inspiraci shlédni video zde

_____________________________________________________________________________________________

IKT

_____________________________________________________________________________________________

TV - KARATE

_____________________________________________________________________________________________

TV - DÍVKY

16.4.- 15.5

Zpracuj referát, prezentaci na sportovní téma.Libovolný výběr - např. známého sportovce,zajímavosti ze sportu, oblíbený sportovní tým, olympijské hry atd. Posílejte nejpozději do 15.5. nejlépe do souboru na Teams, nebo do chatu.

Preferuji prezentaci v elektronické podobě, ale může být i ručně psaná minimálně na formát A4 ,ofocená a zaslaná nebo můžete donést na recepci školy.

 

22.3. !!! Poslat na email nebo do chatu Teams ofocené alespoň dvě stránky sportovního deníku !!! 

Vedení sportovního deníku pokračuje i nadále v 2.pol zde

 

_____________________________________________________________________________________________

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Téma  Jarní květiny - obrázek odešli do konce dubna

AKTUALIZACE ! Celoškolní projekt - Nově zadané téma a informace k projektu naleznete zde . Kdo již zaslal obrázek na téma Jaro, dostává navíc 1 !!

Březen - téma Jaro

Volnou technikou se pokuste vytvořit obrázek (dílo) na téma Jaro. Mohou to být květiny, rozkvetlá louka, jarní symboly, mláďata...Můžete kreslit,malovat nebo zkuste třeba něco vymodelovat nebo vyrobit z papíru, zapojte fantazii :)

Práce posílejte do konce března.

Únor- Chtěla bych, aby se naše třída zapojila do soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Bude to pro vás zajímavý domácí úkol a budete mít na něj dostatek času. Na postupující ze základních kol čekají velmi pěkné ceny a také možnost postupu třeba až do republikového kola!

Formát obrázku může být maximálně A3.

Téma letošního ročníku je: “DOPRAVNÍ NEHODY NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH - NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE.“

_____________________________________________________________________________________________

HUDEBNÍ VÝCHOVA

10.5-14.5.

Hudební výrazové prostředky - barva - zápisky do sešitu zde (nebo na Teams v souborech)

Poslechni si ukázku Otvírání studánek (Bohuslav Martinů) zde

 

Hudební výrazové prostředky - melodie,harmonie,rytmus, pulz -zápisky do sešitu zde

Opera zápisky do sešitu zde

Ukázka Giuseppe Verdi Nabucco zde

22.3.  !!! Poslat na email nebo do chatu ofocené zápisky( alespoň dvě strany) ze sešitu !!!

Hudební kvíz vyplnit a odevzdat do pátku , je zpřístupněný v Teams nebo zde

Antonín Dvořák zápisky do sešitu zde

Shlédni video zde

Ukázka Slovanské tance (první skladba) zde

Bedřich Smetana zápisky do sešitu zde

Shlédni video zde

Shlédni video s ukázkou  zde

Johann Sebastian Bach vytvoř zápisky do sešitu zde

Poslechni si ukázku Tokáta a fuga D moll zde

Ludvig van Beethoven - zapsat do sešitu zde

- shlédni kreslené video zde

Poslechni si ukázku sonáty Měsíční svit zde

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

Matematika: 

Online výuka v úterý 26.1.-10:55 v Teams

Online výuka v úterý 19.1.-10:55 a v pátek 22.1.-10:00 v Teams

Písemně do M-Š M2/21+22/1+2+3....+10, sk.A pouze sloupec A, sk.B. pouze sloupec B, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 25.1.

Písemně do M-Š M2/20/4+D, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 21.1.

Online výuka v úterý 12.1.-10:55 a v pátek 15.1.-10:00 v Teams

Písemně M2/17/rámeček+17/6+7, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 18.1.

Vypracuj písemně M2/15/rámeček+2 A+B do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 14.1.

Online výuka v úterý 5.1.-10:55 a v pátek 8.1.-10:00 v Teams

Do M-Š vypracuj z M2/14/13 A+B, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 11.1.

Do M-Š přepiš rámečky M2/str.6+9+10 z M2 - červený pruh, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 7.1.

Anglický jazyk:(Narendra)

Happy New Year!!! See you on Wednesday at 8 o'clock :-) Don't forget to do your homework!

zadání domácí práce ZDE

online výuka 6.1. od 8.00 a 8.1. od 11.00 

Anglický jazyk:(Hostaša)

online výuka - 26.1. (10:00 - 10:45) a 29.1. (10:55 - 11:40)         zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 19.1. (10:00 - 10:45) a 22.1. (10:55 - 11:40)         zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 12.1. (10:00 - 10:45) a 15.1. (10:55 - 11:40)         zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 5.1. (10:00 - 10:45) a 8.1. (10:55 - 11:40)             zadání domácí práce: ZDE 

Německý jazyk:(Říh)

Němčina na týden 25.1. - 19.1.

25.1. - Samostudium - uč.20/1a - přečti si  články a přelož je. Přiřaď obrázky ke člákům. Překlad zapiš do sešitu - např.: 1A -To je Daniel......

Překlady ofoť a zašli do 26.1. do 14.00 hod. na eva.rihova@ zsmeteo.cz - na známky ( už 2.pololetí )

27.1. on-line hodina( PS24,uč.20/1b,2)

Němčina na týden 18.1. - 22.1. zadána zde: http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404088457/?at=1

 Němčina na týden 11.1. - 15.1..1. zadána zde:http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404088206/?at=1

Němčina na týden 4.1. - 8.1. zadána zde: http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404088006/?at=1

Německý jazyk:(Ště)

ONLINE: v pondělí 25.1. (5.hod.) a ve středu 27.1. (6.hod.)

úkol na 27.1.: učit se slovíčka 3.lekce + časování sloves

úkol na 20.1.: PS 26/8  Napiš města k obrázkům, zjisti stát.

úkol na 18.1.: PS 25/6 + napsat slovíčka 3.lekce (PS str.30)

13.1. - úkol: PS 24/2b) + napsat slovíčka 3.lekce (PS str.30 - ke slovíčku "wo")

úkol do 10.1.: překlad textu Musik/Sport. PS str.22/dole - text přepiš do šk. sešitu a napiš český překlad. Pošli do Teams.

úkol na 6.1.:  PS str.21/16,17. Neposílat.

Ruský jazyk (Char):  

Leden 

25.1. - 29.1. 

On-line výuka podle rozvrhu! Dokončujeme 2. lekci a stále procvičujeme písemnou azbuku (písanka s.20). 

 

18.1. - 22.1.

 

On-line výuka opět dle řádného rozvrhu.A připomínám dokončení str. 16 v písance! Budeme pokračovat dalšími písmeny.

11.1. - 15.1. 

Ahoj ruštináři - on-line výuka v tomto týdnu bude probíhat opět dle řádného rozvrhu!

 4.1 - 8.1.

Ahoj ruštináři, vítám vás v novém roce a s pozdravem С новым годом 2021 se na vás těším při on-line výuce! (Samozřejmě vše dle řádného rozvrhu - pondělí a středa).

Fyzika:

Čtvrtek online 10:55-11:40 (Teams)  email vaclav.repa@zsmeteo.cz Již probrané učivo 1,2,3,4,5,6,7,8,9 osobnosti Fyziky a VIDEO

Přírodopis: 

Online výuka (út, 26. 1. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Řasy
Cíl: Vyjmenuje zástupce řas

Samostudium
Téma: Řasy – stélka rostlin
Cíl: Vypracuje PS str. 22
!!! Poslat fotografii do teams - zadání !!!

Zeměpis:

čtvrtek 4.2. - Online hodina. 

28.1. Online hodina - zeměpis. Bude opět následovat PL. Nezapomeňte odevzdat PL Stavba Země! PL Pohyb litosferických desek -- viz teams, kde máte odkazy na pěkná videa! 

21.1 Online hodina. Bude opět Zadání v TEAMS, odkaz dám i sem. Na viděnou ! PL Stavba Země - dodělat do pondělí 25.1. viz Zadání v TEAMS

Tento týden nebudeme probírat nové učivo. Vaším úkolem bude doplnit si chybějící pracovní listy a máte možnost mi je do pátku 15.1. zaslat k ohodnocení (přes TEAMS). Ve čtvrtek 14.1. čtvrtek pak od 8:55 proběhne online hodina pro ty, kteří si chtějí opravit známku ze zeměpisných souřadnice. 

7.1. Online hodina 8:55-9:40

Humanitní základ:

25.1. online hodina

IKT:

  

Tělesná výchova - karate :

 

Tělesná výchova - Dívky ( Roh)

- Úkol po dobu distanční výuky - pokračovat v zápisu deníku odkaz zde

Výtvarná výchova:

 

 Téma - Moje Vánoce (vánoční stromeček, nejlepší dárek, večeře s rodinou....), volná technika

Hudební výchova:

 

 W.A.Mozart - zapsat do sešitu zde

Poslechni si ukázku skladby Malá noční hudba zde

                                         Piano Concerto No.21 zde

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Třídnická hodina :)

Procházka v TV :)

  

 

     ! Třídní schůzky !

Třídní schůzky proběhnou přes Microsoft teams ve středu 16.9. 2020 od 17:30. Těším se na Vás! Těm, kterým dosud nebyl vytvořen účet, budou v následujícím týdnu zaslány veškeré přihlašovací údaje.

 

    ŠVP Kořenov hotel Kořínek 7.-11.9

 .... poslední dopoledne jsme si udělali výlet na Maják Járy Cimrmana a shlédli jeho muzeum.Prohlédli jsme si historické stavení U Čápa. 

 .... čtvrtý den v lese vyrostly úžasné lesní úkryty , které si každá skupinka pracně postavila a odprezentovala ostatním.... na stejném místě se v noci pro odvážlivce konala steska odvahy, !!!!

Poslední večer je zakončen jak jinak než diskotékou a tanečními battly "¨)

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana