6.B

 VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH TŘÍDY 6.B

informace ke čtenářskému deníku a referátu zde

seznam doporučené četby zde

ORGANIZACE PŘEDVÁNOČNÍHO TÝDNE (17. - 21. 12. 2018)

V pondělí 17. 12. a v úterý 18. 12. bude probíhat vyučování dle rozvrhu.
Ve středu 19. 12. bude probíhat 1. a 2.VH dle rozvrhu, 3. - 6.VH budou děti tvořit v dílnách, do kterých se přihlásily.
Ve čtvrtek 20. 12. bude probíhat Vánoční laťka (soutěž ve skoku vysokém) pro přihlášené žáky, ostatní výuka dle rozvrhu.
V pátek 21. 12. bude probíhat 1. - 3.VH výuka dle rozvrhu, poté 4. a 5.VH budeme mít Vánoční besídku. Vyučování končí ve 12.35.​

 

V pátek 14. 12. se naše třída zúčastní předvánočního hudebního pořadu METALOVÉ VÁNOCE. Akce se koná 3. a část 4. vyučovací hodiny ve velké tělocvičně, vybíráme 50 Kč.

 

Moc děkuji všem dětem a jejich maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům a dalším hodným lidem za dárečky - nakonec jsme naplnili ŠEST krabic od bot pro kluky i holčičky od malých po puberťáky :)

 

 

My v 6.B se už chystáme :) A co vy?

    

 

KONZULTACE A TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve středu 28. 11. se konají konzultace od 16 hod., následují třídní schůzky od 17.30 a Rada rodičů od 18.00. Netradiční termín byl zvolen s ohledem na to, že prosincovou první středu chodí Mikuláš :)

Těším se na shledanou, AS

KRABICE OD BOT                

Letos se naše škola v rámci adventní charity zapojí do akce Krabice od bot www.krabiceodbot.cz/. Doufám, že se naše třída také zúčastní a že se nám podaří nějaké krabice společně vytvořit a zabalit, aby udělaly radost :)

AKCE V LISTOPADU

V pátek 16. 11. jsme jako obvykle při výtvarné výchově se zaujetím tvořili - tentokrát jsme se pokoušeli namíchat pastelové odstíny barev a vyhráli jsme si s kreslením drobných vzorů, prostě Vzorované kočky :)  ajucha3.rajce.idnes.cz/Meteo_6.B_Vytvarka/.

Ve středu 14. 11. budeme mít 4. - 6. VH ve třídě interaktivní blok primární prevence zaměřený na podporu spolupráce v třídním kolektivu. Program je částečně hrazen z grantu MHMP, vybíráme 70 Kč.

PROJEKT STO LET REPUBLIKY

Projekt Sto let republiky máme úspěšně za sebou a můžete posoudit sami, jak se nám výstupy povedly ajucha3.rajce.idnes.cz/6.B_Sto_let_republiky/. Ve čtvrtek jsme nejprve museli dle itineráře nalézt cestu postupně ke třem cílům - Strahovskému stadionu, Štefánikově hvězdárně na Petříně a Tyršově domu na Újezdě. Neztratili jsme se, někteří z nás jeli prvně lanovkou, viděli jsme nejznámější pražské pamětihodnosti občas i z neobvyklého pohledu a v pořádku se vrátili do školy. Informace, které jsme o cílech získali, jsme později zpracovali do připravených pracovních listů. V pátek jsme byli ve škole a tvořili jsme výstupy k jednotlivým tématům. Zkusili jsme si slasti i strasti dlouhodobější spolupráce a jsem přesvědčena, že se nám nabyté zkušenosti budou zcela jistě v životě hodit. Protože jsme měli připravených materiálů opravdu hodně, vytvořili jsme hromě velkého "papíru" i dva menší. Během dne jsme absolvovali i hudební část (povídání o 60. letech a Sametové revoluci s typickými hudebními ukázkami) a část jazykovou - v němčině jsme hledali, co znamenají běžně užívané germanismy, v ruštině se snažili "luštit" azbuku a v angličtině jsme za pomoci vybraných klíčových slov psali dopis o České republice. Grafické výstupy (plakáty) všech tříd druhého stupně si budou moci rodiče prohlédnout od středy 7. 11., kdy jsou jako každou první středu v měsíci konzultační hodiny. 

 

Dny za záchranu života II. byly prima - naučili jsme se správný postup poskytování první pomoci při popáleninách různého stupně, při dušení a evakuovali jsme se ze zakouřené místnosti. Statečná figurantka Bára zvládla svou roli jako profesionální herečka a i ostatní si své (naštěstí pouze namaskované) popáleniny užili. Skvělý herecký výkon předvedl i "dusící se" David - na fotografii s modrou maskou na obličeji :) I když už víme, jak pomoci, budeme doufat, že se nám podobné nehody budou vyhýbat. Pár fotek ke shlédnutí na ajucha3.rajce.idnes.cz/Meteo_6.B_Zachranari/.

V rámci projektu Sto let republiky si naše třída vylosovala téma SPORT A OLYMPIÁDY 1918 - 2018. Děti se rozdělily do skupin a vybraly si jedno z témat, na kterém budou pracovat. Bližší informace: 

Témata:

  • Sokol, sokolovny, sokolové, sokolské slety
  • ČSTV a spartakiády
  • Sokolovna v Libuši
  • Úspěchy československých a českých sportovců ve fotbale a hokeji (1918 - 2018)
  • Úspěchy československých a českých sportovců na plympiádách (1918 - 2018)
  • Významná sportoviště v Praze i jinde v republice

Vedle textů si žáci připraví fotografie, obrázky, zeptají se rodičů, prarodičů... veškeré materiály využijí při tvorbě prezentací v pátek 26. 10.

 

Vážení rodiče,

 

ve dnech 25. a 26. 10. absolvují žáci projektový program "Sto let republiky" ke 100. výročí vzniku Československa. Vyučování nebude probíhat podle rozvrhu a potrvá POZOR, ZMĚNA! ve čtvrtek do 12:35, v pátek do 13.30. Ve čtvrtek by bylo vhodné, aby děti měly oblečení pro polodenní pobyt venku (v centru města), svačinu a pití, v pátek psací potřeby a pomůcky na výtvarnou výchovu.

Ve středu 17. 10. se naše třída zúčastní projektu Dny za záchranu života II. - jedná se o pokračování velmi kladně hodnocené akce z loňského roku. Akce bude probíhat ve škole, 5. a 6.VH (1 VH teorie + 1 VH praxe), cena je díky příspěvku MČ Praha - Libuš 60 Kč.

Dne 2. 10. jsme byli v Muzeu HMP na pořadu Škola mladých archeologů. Děti si vyzkoušely lepení střepů, zakreslování kosterních pozůstatků, mlely obilí a lepily keramické střepy. Dostali jsme pochvalu a hezky jsme si to užili :)

Pár fotek je na ajucha3.rajce.idnes.cz/Meteo_6.B_Archeologove

Oznamuji, že jsem obdržela požadovanou částku za pracovní sešity - pro němčináře činí 540 Kč, pro ruštináře 659 Kč. Peníze prosím pošlete po dětech (nejlépe přesnou částku) pokud možno do pátku 12. 10. Díky.
Klidný prodloužený víkend, AS​

AKCE V ŘÍJNU

 

 

V termínu od úterý 2. 10. do čtvrtka 4. 10. probíhá tradiční sběr papíru. Vždy ráno mezi 7.15 a 7.45 (ve středu i mezi 15 - 16 hod.) je možno odevzdávat balíky u zadního vchodu (rampa u ŠJ). Při odevzdávání nahlaste prosím jméno a třídu. VÝZVA - Pokusme se jako parta přispět třeba i nevelkým množstvím OPRAVDU všichni :)
Díky, AS​

V úterý 2. 10. 2018 jdeme do Muzea hl. m. Prahy na dějepisný program Škola mladých archeologů. Program bude probíhat od 9.15 do 10.45, cena programu je 50 Kč. Ze školy odcházíme hned v 8 hod., návrat do vyučování je na 5.VH.

AKCE V ZÁŘÍ

 

V pondělí 17. 9. jdeme do Modřanského biografu na zeměpisný pořad o Kubě z cyklu Svět kolem nás. Vstupné 60 Kč, odchod po 1.VH, návrat na 5.VH.

 

 

V pátek 21. 9. jdeme na první z preventivních programů na téma Prevence internetové komunikace I. do Centra primární prevence při DropIn v Těšíkově ulici. Sraz před školou a odchod je v 7.45, návrat do školy na 4.VH. Program je zdarma.

 

Ve dnech 19. a 20. 9. se konají jako tradičně Srdíčkové dny, kdy je možno zakoupit plastová srdíčka a náramky za 30 Kč, reflexní delfínky za 35 Kč a dárkovou kávu za 40 Kč. Zakoupením předmětů můžete přispět organizaci Pomozme dětem.

Organizace prvního zářijového týdne:

Pondělí 3. 9. - sejdeme se ve třídě před 8.00, třídu máme ve 2. patře přímo naproti schodům od jídelny. Noví žáci počkají kolem 7.45 ve vestibulu školy, asistentky pedagogů nebo netřídní učitelé je do třídy přivedou. Ve škole budeme jen 1 VH, tedy do 8.45. Kdo bude chtít obědvat ve školní jídelně, musí si oběd předem přihlásit (viz info ŠJ).

Úterý 4. 9. - sejdeme se ráno ve třídě, poté v 8.15 Slavnostní zahájení školního roku na nádvoří školy, dále celkem 5VH (do 12.35) s třídní učitelkou - rozdávání učebnic, administrativa, Školní řád, přidělování šatních skříněk ... Přineste si prosím batoh na učebnice, psací potřeby a zápisník, zámek s klíčky na skříňku, přezůvky.

Středa 5. 9. - 1. - 3.VH s třídní učitelkou, 4. - 5.VH dle rozvrhu, který by měl být zveřejněn v nejbližších dnech.

Od čtvrtka 6. 9. vyučování dle rozvrhu včetně příp. odpoledního vyučování.

Pátek 7. 9. - od 17 hod táborák pro žáky, rodiče a přátele školy s pasováním prvňáčků.

PRO RODIČE - VE STŘEDU 5.9. JSOU OD 16 DO 17 (17.30) KONZULTAČNÍ HODINY VŠECH UČITELŮ A OD 17.30 TŘÍDNÍ SCHŮZKY. OD 18 HODIN NÁSLEDUJE RADA RODIČŮ. ÚČAST NA SCHŮZKÁCH JE VELMI ŽÁDOUCÍ, NEBOŤ BUDOU ROZDÁVÁNY NOVÉ PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE DO eŽK, BUDE PROBÍHAT AKTUALIZACE KONTAKTŮ A DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ NEZBYTNOSTI. PO DOHODĚ S VÁMI BYCHOM TAKÉ VYBÍRALI URČITOU ČÁSTKU (CCA 300 KČ) DO TŘÍDNÍHO FONDU. BUDU TAKÉ K DISPOZICI PRO VEŠKERÉ VAŠE DOTAZY.

OD 18 HODIN JE DÁLE V JÍDELNĚ ŠKOLY INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ CIZINCŮ S TLUMOČNÍKY A VEDENÍM ŠKOLY. 


Prázdniny sice teprve končí, ale jistě není od věci vědět, kdy se můžeme těšit na další volníčko :)

Organizace školního roku 2018/2019:

• Školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. září 2018. 
• Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018. 
• Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019, 3. a 4. ledna ředitelské volno. Vyučování začne 7. ledna 2019

• Období I. pololetí školního roku 2018/2019 bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. 
• Pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
• Jarní prázdniny trvají (Praha 1-5) od 11. února do 17. února 2019. 
• Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem. 
• Období školního vyučování ve II. pololetí 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019. 
• Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019. 
• Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Další důležité termíny:
• táborák 7. 9. 2018 od 17:00
• třídní schůzky jsou naplánovány na 5. 9. 2018, 28. 11. 2018 a 3. 4. 2019 ve třídách 1. stupně budou od 17:00, ve třídách 2. stupně od 17:30. V 18:00 bude následovat setkání Rady rodičů.
• Konzultační hodiny pro rodiče u všech učitelů jsou každou první středu v měsíci od 16:00 do 17:00.
• Konzultační hodiny vedení jsou každou středu od 16:00 do 17:00 (po předchozí domluvě)
• Den otevřených dveří bude 27. února 2019.
• Termíny pedagogické rady: 27. 8. 2018, 7. 11. 2018, 23. 1. 2019, 24. 4. 2019, 24. 6. 2019

 

POŽADAVKY JEDNOTLIVÝCH VYUČUJÍCÍCH NA POMŮCKY DO PŘEDMĚTŮ (kromě učebnic a pracovních sešitů; bude průběžně doplňováno do konce týdne). Rozdělení do konkrétních skupin jazyků (AJ, NJ) a přiřazení jednotlivých vyučujících tělesné výchovy (chlapci, dívky, karate, běžná 3. hodina) se žáci dozvědí v prvních dnech školního roku:

Český jazyk (Mgr. Denisa Walterová):

sešit na mluvnici – malý linkovaný s 60 listy (564)
sešit na sloh – malý linkovaný se 40 listy (544)
sešit na literaturu – malý linkovaný s 20 listy (524) 
sešit na pravopisná cvičení – malý linkovaný s 20 listy (524)
sešit, zápisník na čtenářský deník – (lze pokračovat v deníku z minulých let)
euroobal na pracovní listy

!všechny sešity musí být obalené a nadepsané! 

Anglický jazyk (Mgr. Martin Šrámek)
V letošním roce budete potřebovat psací potřeby a dva sešity - školní sešit a slovníček a euroobal na materiály z výuky.

Anglický jazyk (Bc. Libor Hostaša)

2 sešity (1 školní + 1 slovníčkový), euroobal (pro případné materiály z výuky), psací potřeby

Anglický jazyk (Mgr. Alena Stehlíková)

Jakýkoliv linkovaný sešit jako školní sešit (např. 564), jakýkoliv sešit nebo notýsek jako slovníček, je možno pokračovat ve slovníčku z minulých let; dvojjazyčný A-Č, Č- A kapesní slovník (event. příslušná aplikace v mobilu)

Matematika (Mgr. Eva Hájková)

1x sešít A4 nelinkovaný (libovolný), 1x sešit A5 nelinkovaný (libovolný) na domácí úkoly, tužka č. 3, tužka č. 2 (lepší možnost – mikrotužka s příslušnou tuhou, náhradní tuhy), pravítko s ryskou, druhé libovolné pravítko, úhloměr, kružítko, guma.

Přírodopis (Bc. Dominika Polanková)

Sešit A4 40 listů bez linek (440), lepidlo, nůžky, obal na učebnici, desky s euroobaly na pracovní listy (pro zájemce).

Zeměpis (Bc. Dominika Polanková)

Sešit A4 40 listů (440 nebo 444), lepidlo, nůžky, obal na učebnici, případně desky s euroobaly (možno mít stejné na přírodopis i zeměpis).

Fyzika (Ing. Jaroslav Turinek)

Jakýkoliv sešit, nejlépe čtverečkovaný, není to však nutné.

Dějepis (Mgr. Viktor Keller)

1x sešit 464 (velký, silný, linkovaný)

Německý jazyk (Mgr. Alena Jiřičková)

1x 544, 1x slovníček (menší sešit)

Německý jazyk (Mgr. Dominika Šťastná)

1x 564 (menší, silný, linkovaný), 1x 664 (malinký, silný, linkovaný)

 Německý jazyk (Mgr. Viktor Keller)

Dva sešity - jeden sešit 564 a jeden sešit 664.

Ruský jazyk (Mgr. Jitřenka Malíková)

1x jakýkoliv linkovaný sešit A5 / 524,544,../

Hudební výchova (PhDr. Alexandros Charalambidis)

Obyčejný nelinkovaný sešit (nejlépe však A5).

Humanitní výchova (Mgr. Alena Stehlíková)

Jakýkoliv linkovaný sešit.

Informační a komunikační technologie (Mgr. Tomáš Pilař)

Bez pomůcek, není třeba nic pořizovat.

Výtvarná výchova (Mgr. Alena Stehlíková)

voskovky
 pastelky (např. Progresso)
 vodové barvy
 temperové barvy
 kulaté a ploché štětce různé síly, hadřík
 plastová nádoba na vodu, igelit na lavici
 balíček špejlí
 černá tuš
 tenký bílý provázek (klubko)
 tyčinkové lepidlo
 lepidlo Herkules ( nebo jiné disperzní lepidlo)
 tenký černý fix
 složka barevných papírů
 kreslicí karton A4 20 ks/ pololetí
 kreslicí karton A3 10 ks/ pololetí

podle možností: akvarelové pastelky (vodou rozmývatelné), suchý pastel (křídy na papír)
doporučené: pracovní halena/ košile s dlouhým rukávem


Tělesná výchova (Bc. Jan Splítek, Martin Jasanský, Lucie Gruberová, Mgr. Jaroslav Kulik, Mgr. Dominika Šťastná)

Sportovní obuv (do haly/ven), triko, kraťasy, tepláky, mikina, popřípadě šusťáková bunda.

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana