6.B

Rozvrh hodin - online výuka - 1. - 5. března

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pondělí TH     Matematika ČJ

RJ (Cha)

 

     
Úterý    Aj (Hos)      Karate    Konzultace s AP    
Středa  IKT  Nj (supl.)  Aj (Nar) Intervence M 6.roč.    RJ (Cha)         
Čtvrtek D Matematika  FY  Nj (supl.)  Zeměpis    Konzultace s AP    
Pátek Př   Aj (Hos), (Nar) ČJ    


 Konzultace s AP    

  Využívat : Konzultace s p. Bukovskou - úterý, čtvrtek, pátek - 7. vyuč. hodina 

                                          Výzva ředitele školy

     k zefektivnění distančního vzdělávání –synchronní online forma - v eŽK.

    Povinnost žáků : zapnuté kamery po celou dobu vyučovacích hodin distanční výuky!!!                                   
                  

Každé pondělí :                                8.00 hod. -  třídnická hodina

Český jazyk :                online hodina :  1. března  - 5. vyuč. hodina , 5. března - 3. hodina            

Téma :                                    Číslovky - druhy a skloňování, prezentace referátů

- učivo - učebnice str. 101 - 106

- PS - str. 33 - posílat až po online hodině na EMAIL nebo do chatu do 5. 3.

- pracovní list - hledat v textu číslovky - Klapzubova jedenáctka : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089384/?at=1 - poslat do 5. 3.

- úkol : zopakovat druhy zájmen a umět je vyjmenovat

- opakování slovních druhů - pracovní list : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089382/?at=1 - poslat dle pokynů na EMAIL nebo do chatu do 5. 3.

- dopis z tábora - doplnit pracovní list : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089383/?at=1 - poslat dle pokynů na EMAIL nebo do chatu do 5. 3.

____________________________________________________________________________________________________

Zájmena - skloňování, práce s textem, čtení s porozuměním

- do školních sešitů : Tvary zájmene "on, ona, ono" - podle uč. str. 95

 - zájmena - PS a učebnice - online hodina

- číst Eduard Petiška - Staré řecké báje a pověsti : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089169/?at=1 - zápis do sešitů - poslat ofocený zápis do 26. 2.

- ke zhlédnutí Staré řecké báje : www.youtube.com/watch

- do Zadání vložen nový úkol na zájmeno "já" - pokyny jsou uvedeny : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089151/?at=1

- přečíst úryvek : Hérakles : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089149/?at=1- zapsat nadpis a stručný obsah všech jeho úkolů do sešitu poslat ofocené na EMAIL do 19.2

__________________________________________________________________________________________________


DĚJEPIS:                              online výuka - 4. března v 8.00 hod. 

Téma :                                       Období rozkvětu antického Řecka

- učivo - učebnice str. 66 - 68

- PS - str. 39 a 40 - poslat až po online hodině do 7. 3.

- prezentace referátů - v aplikaci Soubory je vložen přehled

_____________________________________________________________________________________________________

Starověké Řecko -  "Temná století"Řecka

- učivo - učebnice str. 63 - 65 

- - v aplikaci - seznam témat k prezentaci učiva o starověkém Řecku - zapíšete si termíny

- přečíst si Odysseův návrat :  http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404089150/?at=1

- vložen i do souborů v aplikaci  

- PS str. 36 až 38                                                        - poslat na EMAIL nebo do chatu do 18. února               

- PS - Příloha 2.1 : Slepé mapy - doplň mapu č. 2          - poslat ofocené na EMAIL nebo do chatu do 18.2.  

         Příloha 2.2 : doplň mapu č. 4                              - poslat ofocené na EMAIL nebo do chatu do 18. 2.

 - zápis do sešitů : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404088779/?at=1 - Starověké Řecko - vložen i v Souborech na Teamsu
  
__________________________________________________________________________________________________
ANGLICKÝ JAZYK  - výuka od 30.11. probíhá v homogenních skupinách

Anglický jazyk (Hostaša):     

online výuka - 2.3. (8:55 - 9:40) a 5.3. (8:55 - 9:40) zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 16.2. (8:55 - 9:40) a 19.2. (8:55 - 9:40) zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 9.2. (8:55 - 9:40) a 12.2. (8:55 - 9:40)     zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 2.2. (8:55 - 9:40) a 5.2. (8:55 - 9:40)       zadání domácí práce: ZDE

Anglický jazyk (Slancová):   online výuka - úterý a pátek (od 9:00 h)

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/ESbVrReE9BpJn129lOOGxYMBq2qePjG4lakxaNPU3H35ig

Anglický jazyk (Narendra)

Online výuka středa a pátek dle rozvrhu. Na den, kdy se nekoná online výuka, (tj. obvykle úterý), je vždy zadána práce na odkazu níže.

Domácí úkoly a zadání pro samostudium při distanční výuce najdete vždy ZDE

Úkoly odevzdávejte do Zadání v Teams.


MATEMATIKA               

Online výuka v pondělí 1.3.-10:55 a ve čtvrtek 4.3.-8:55

Online výuka v pondělí 15.2.-10:55 a ve čtvrtek 18.2.-8:55

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DES.Č.10, 100 A 1000 - M2/35/6 písemně do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 19.2.

Online výuka v pondělí 8.2.-10:55 a ve čtvrtek 11.2.-8:55

Vypracuj písemně M2/31/16 A+B do M-Š, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 12.2.

ODČÍTÁNÍ DES. Č. - Písemně vypracuj M2/29/7 A+B do M-Š, nafoť a vlož do Zadání v Teams do 10.2.

Online výuka v pondělí 1.2.-10:55 a ve čtvrtek 4.2.-8:55

M2/23/2.1 SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL, vypracuj písemně M2/24/4 A+B, vlož do Zadání v Teams do 3.2.

Vypracuj písemně M2/26/15 A+B, vyfoť a vlož do Zadání v Teams do 8.2.


Přírodověda

Online výuka (pá, 5. 3. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Ploštěnci
Cíl: Vyjmenuje cizopasné ploštěnce, diskutuje o možné nákaze a prevenci

Samostudium
Téma: Mořští žahavci
Cíl: Odpoví do sešitu na otázky z učebnice str. 51
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

Online výuka (pá, 19. 2. 2021, 8:00 – 8:45)
Téma: Prvoci a žahavci
Cíl: Ve skupině odpoví na otázky a sdílí se spolužáky

Samostudium
Téma: Žahavci
Cíl: Vypracuje PS str. 24
!!! Foto uložit do TEAMS do zadání!!!

___________________________________________________________________________________________________

ZEMĚPIS

čtvrtek 4.3. Online hodina - Atmosféra .

čtvrtek 18.2 - online hodina. Nezapomeňte, že v závěru hodiny bude online test. (Stavba Země, Pohyb lit.desek, Sopka, Vnější geologické děje). 

čtvrtek 18.2 - online hodina. Nezapomeňte, že v závěru hodiny bude online test. (Stavba Země, Pohyb lit.desek, Sopka, Vnější geologické děje). čtvrtek 11.2. Online hodina. Bude opět následovat Pracovní List .PL Vnější geologické děje 

4.4. Online hodina . Vypracovat Sopka- dopis

28.1. Online hodina - zeměpis. Bude opět následovat PL. Nezapomeňte odevzdat PL Stavba Země! Nový PL Pohyb litosferických desek odevzdat do úterý 2.2.

_______________________________________________________________________________________________________

Německý jazyk( Říh ) :  

Online hodiny
supluje Glogarová.
DÚ: PS str. 33 celá. Odevzdávat do Zadání.
Tady přehled časování: deutsch.info/cs/grammar/verbs
PS 29/15, opakování na test: www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-i/casovani-sloves-i-327/ - je to trošku náročnější, ale věřím, že to vezmete jako výzvu a poperete se s tím! :-)
Na týden od 15. 2.: PS 27/11, 12 - vyfoťte i 11b v sešitě.
Domácí úkol na 11. 2. Odevzdávat do Zadání.
1.2. 11.50 - 12.35 - Uč 21/3c,4a - čtení názvu měst a států
předložka in - tahák 21;PS25, DÚ 26/7celé - poslat
3.2. 12.45 - 13.30
PS26/8,9a; 27/9b,10 
DÚ - Napiš, co všechno víš o Danielovi - poslat


Německý jazyk (Glo):

Zopakujte si slovíčka pomocí aplikace: quizlet.com/_902u77
DÚ: PRACOVNÍ SEŠIT str. 14, cv. 8 (pozor, pokračuje i na další stránce!) + dodělejte si cvičení 8.

________________________________________________________________________________________________

Ruský jazyk (Char): 2.pololetí

Březen 

1.3. - 5.3. Ahoj ruštináři! On-line výuka opět dle řádného rozvrhu. Nezapomeňte doplnit písanky do s.29   a znovu připomínám čtení s.31 cv. 3B v učebnici. A samozřejmě slovíčka.

Únor

15.2. - 19.2. On-line výuka probíhá dle řádného rozvrhu! Nezapomeneme na DÚ - písanka s. 24/25 a opakujeme si názvy předmětů s vazbou я люблю - я не люблю.

8.2. - 12.2. Výuka dle rozvrhu. Umíme slovíčka z učebnice strana 37 - prostřední rámeček (názvy vyučovacích předmětů). A pojedeme dál :-)!

1.2. - 5.2.  Ahoj ruštináři, on-line opět dle rozvrhu, zapínáme kamery a začínáme novou lekci. Nezapomeňte mít dopsanou písanku do str. 24 (dokončit cv.6).

_____________________________________________________________________________________________________

Tělesná výchova (Čermák) - únor 2021

Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každý týden cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze

Tělesná výchova (Ehlenová)

Pokračujte v evidenci sportovního deníku. Termín odevzdání za měsíc únor je do 7.3. Následně bude zapsáno hodnocení prostřednictvím Ežk. Také Vás čeká další natáčení videa, tentokrát se zaměříme na správné držení těla při dlouhém sezení u Pc, tedy protažení a uvolnění horní části těla. Podrobné instrukce opět v ZDE a v MS TEAMS ZDE.

Založení sportovního deníku. Instrukce naleznete ZDE a také ve svém týmu.

_________________________________________________________________________________________________


Hudební výchova 

Týden od 1. 3. do 5. 3.

Povinný úkol: Na základě zhlédnutí videa a Hudebních perliček, případně hudebního kvízu si vyplň myšlenkovou mapu o W. A. Mozartovi. Pracuj do sešitu HV. Vzor myšlenkové mapy najdeš v MTeams - 6. B - příspěvky. 

 

Týden od 8. 2. - 12. 2., 15. 2. - 19. 2.

 

Povinný úkol : Úkol navazuje na otázku z minulého týdne. Už víte, kdo oslavil narozeniny 27. ledna 1756. Byl to Wolfgang Amadeus Mozart. Zhlédni video o jeho životě, další informace získáš v pořadu Hudební perličky. Poslechni si Mozartovu skladbu Turecký pochod, Malá noční hudba a vyzkoušej instrumentální doprovod. Po zhlédnutí obou pořadů ( videa ) si vyzkoušej hudební kvíz číslo 2. 

___________________________________________________________________________________________________


Fyzika: 4.3. online 10:00-10:45 

7. týden UČ (59-61) učivo 1,2 projevy magnetismu 1,2,3 zajímavá videa 5. - 6. UČ (49-52) učivo 1,2,3,4 prac. listy 1,2 a zápis do sešitu 1 a video 4. Pracovní listy 1,2,3,4,5,6 zpracované posílat do 14.1.2021 přes Teams nebo na email vaclav.repa@zsmeteo.cz 3. týden učivo 1 a test pdf nebo doc a taky ještě PL pdf nebo doc 2020 PL 1,2 a taky VIDEO PL 1,2,3,4 UČ (41-48). Již probrané učivo 1,2,3,4,5,6,7,8,9 osobnosti Fyziky

 _____________________________________________________________________________________________________

IKT

Dobrý den, v týdnu od 9.11 do 13.11. neproběhne online hodina. Vytvořím Vám pouze výzvu na opakování hardwaru v programu Kahoot. 

Práce na školní týden 02.11. - 06. 11. zde.

___________________________________________________________________________________________________

Humanitní základ

2.2.2021Vyhledat na internetu soutěž "Největší Čech"- vybrat si jednu z osobností a na tu vytvořit referát. (Čím se proslavil, proč byl pro naši vlast významný) Referát se bude prezentovat na online výuce 16.2.

_______________________________________________________________________________________________________

Tělesná výchova - karate

18. 10. 2020 - po dobu distanční výuky bude probíhat lekce karate do každé úterý 5. vyučovací hodinu formou online, pokud nebude upřesněno jinak. Těším se na první lekci 20. 10. 2020. Budeme cvičit :-)


- PRO DISTANČNÍ VÝUKU BUDE WEB TŘÍDY PRIMÁRNÍ A HLAVNÍ ZDROJ INFORMACÍ O VZDĚLÁVÁNÍ – můžou tam být odkazy na Teams, ale bude to hlavní rozcestník!
 - Absence se bude sledovat v rámci distanční skupiny jen u online hodin, která se zapíše řádně do třídní knihy. Jedná se o zpětnou vazbu jak pro nás, tak pro rodiče, kteří tímto mohou mít přehled o připojení žáka.

Omluvení rodičů je samozřejmostí, ale proběhnout musí. O relevanci omluvy v rámci distance nebude pochyb – jedná se primárně o zpětnou vazbu.                                                                                                         Mgr. Stanislava Bíbová

                

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana