6.B


 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí  TH     M  ČJ

 RJ NJ

 
Úterý Hum
 AJ (Sla)   AJ (Hos)       Karate    Konzultace s AP
Středa  

 IKT

(konzultace)

 AJ (Nar)  ČJ/z pondělí/
 RJ NJ

 HV ( Št )

13 - 13. 30

konzultace 

 
Čtvrtek D  M  FY       Zeměpis- konzultace   Konzultace s AP
Pátek    AJ (Sla)   AJ (Hos)   AJ (Nar) ČJ        Konzultace s AP

Konzultace s AP - asistent pedagoga paní Monika Bukovská - je připraven pomáhat nejen dětem, kterým je přidělen, ale všem, kdo cítí, že to potřebují. Nebojte se přihlásit.Těším se na Vás 

                                                    Kouzlo Vánoc        

Cílem projektu Kouzlo Vánoc je materiálně pomoci dětem ve formě dárku. Hlavní myšlenkou je splnit přáni dětem ze ZŠ Meteo, které to opravdu potřebují. Projekt se na škole organizuje druhým rokem pod záštitou školní psycholožky Mgr. Lenky Zaliberové, čímž je umožněno zabezpečit anonymitu nejen dětem, ale i sponzorům.

V případě zájmu, nebo potřebě bližších informací kontaktujte:

lenka.zaliberova@zsmeteo.cz, tel.604 412 128           

                                              

    

                                              
           
                    DISTANČNÍ VÝUKA  -  23. - 27. 11.  -  viz  rozvrh výše

Každé pondělí :                       8.00 hod. -  třídnická hodina

Český jazyk :                             online výuka 23. a 27. 11.     

Téma :                      Pravopis a psaní - i po obojetných souhláskách /opakování/,

                                              báje, mýty, pověsti /čítanka str. 28 - 45/

   - uč. str. 45 - 48 - procvičování pravopisu i/y - online výuka

   - do školních sešitů - uč. str. 46/10, str. 47/15 - ofocené poslat do 27. 11.

Pokud máte jiné vydání učebnice a nenajdete výše uvedená cvičení, napište mi do školních sešitů jakákoli dvě cvičení na vyjmenovaná a příbuzná slova a pošlete

   - čítanka str. 43 - 45 - O sestupu bohyně Ištar.... - pročíst, zodpovědět otázky str. 44 - 45 - odpovědi do školních sešitů a poslat do 27. 11., prohlédnout typy písma str. 45 /souvislost s učivem dějepisu/

   - připravovat si referáty a doplnit čtenářský deník 

_______________________________________________________________________________________

  - učivo- předpony s-, z-, vz- - je v učebnici str. 42 - 43, str.44 - vyjmenovaná slova

  - pracovní sešity - str. 24/10, 12 - doplnit, ofocené poslat do 21. 11.

  - do školních sešitů - uč. str. 45/4, 5 - doplnit, ofocené poslat do 21. 11.

Zkontrolovat si úkol ze stránek třídy, stejný i na Teamsu - Doplň s-, z-, vz /zadán minulý týden/

- připravovat referáty o knihách, filmu, představení, zajímavém místě

_________________________________________________________________________________ 

Dějepis :                                  online výuka 26. 11. v 8.00 hod. 

Téma :                                      Starověk - první státy, vznik písma

- učivo - uč. str. 28 - 38

- Hlavní rysy starověku, vznik písma, první státy /staroorientální, antické/ - uč. str. 28 - 29 - výpisky zapsat do sešitů

- Mezopotámie - uč. str. 30 - 38 - zápis do sešitů :    http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404087068/?at=1   - vložen i na Teamsu

Referát : Co je to epos a kdo jej jako první napsal, něco o autorovi a název eposu, popřípadě o čem vypráví - zpracovat a poslat do 3. 12.

DOPLNIT SI PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY VŠECHNY ZÁPISY Z UČIVA - budu kontrolovat!

/veškeré zápisy z učiva jsou na Teamsu v Souborech/.

_________________________________________________________________________________     

Téma :                             Doba železná, opakování učiva o pravěku

- uč. str. 26 - 27 - pročíst kapitolu

- PS str. 14 - odpovědět na otázky, sešit ofotit a poslat na Teams nebo email do 18. 11.

- PS str. 16 - odpovědět na otázky a poslat na Teams nebo na email do 25. 11.

______________________________________________________________________________________________

- uč. str. 23 - 24   - pročíst kapitolu

- PS str. 14   -         odpovědět na otázky, sešit ofotit a poslat na Teams nebo email do 17. 11.

- Teams         -    Zápis - Doba železná - zapsat do sešitů, doplnit obrázky, fotografiemi apod. - http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086722/?at=1

 _______________________________________________________________________________________

Anglický jazyk (Hostaša):     

online výuka - 24.11. (8:55 - 9:40) a 27.11. (8:55 - 9:40)          zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 20.11. (8:55 - 9:40)          zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 10.11. (8:55 - 9:40) a 13.11. (8:55 - 9:40)          zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 3.11. (8:55 - 9:40) a 6.11.     (8:55 - 9:40)         zadání domácí práce: ZDE  a  ZDE

online výuka - 20.10. (8:55 - 9:40) a 23.10. (8:55 - 9:40)          zadání domácí práce: ZDE

online výuka - 16.10. (8:55 - 9:40)               zadání domácí práce: ZDE

 

Anglický jazyk (Slancová):   online výuka - úterý a pátek (od 9:00 h)

Domácí úkoly:

zsmeteocz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/monika_slancova_zsmeteo_cz/ESbVrReE9BpJn129lOOGxYMBq2qePjG4lakxaNPU3H35ig

Anglický jazyk (Narendra)

Domácí úkoly najdete ZDE

Úkoly odevzdávejte do Zadání v Teams. Jen v případě technických problémů můžete poslat na mou e-mailovou adresu.    


Matematika:                       

online výuka ve čtvrtek 26.11. - 8:55 v Teams - M1 kap.5.5 Úlohy na závěr

Úkol do 27.11.: Vypracuj do M-Š všechna cvičení ze zadání B na str.65 včetně výpočtů!!!, NAFOŤ A VLOŽ DO TEAMS ZADÁNÍ

online výuka v pondělí 23.11. - 10:55 v Teams - M1 kap.5.4 Obsah obdélníku a čtverce

Úkol do 24.11.: Přerýsuj do M-Š rámeček str.61 - neposílat, vypracuj cv.3+4+5 ze str.63, NAFOŤ A VLOŽ DO TEAMS ZADÁNÍ

online výuka ve čtvrtek 19.11. - 8:55 v Teams - M1 kap.5.3 Jednotky obsahu

Úkol do 20.11.:Přepiš do M-Š rámečky str.58+59, dokonči cv.3-8 ze str.60+61, NAFOŤ A VLOŽ DO TEAMS ZADÁNÍ

online výuka ve čtvrtek 12.11. - 8:55 v Teams - M1 kap.5.2 Obvody+MATEMATICKÝ KLOKAN

Úkol do 18.11.: Vypracuj do M-D z UČEBNICE1 - žlutý pruh, kap.5.2 Obvody ze str. 56 a 57 cv.1-10, NAFOŤ A VLOŽ DO TEAMS ZADÁNÍ

online výuka v pondělí 9.11. - 10:55 v Teams - M1 kap.5.2 Obvody

Úkol do 10.11.: PŘERÝSUJ A PŘEPIŠ DO M-Š OBA RÁMEČKY Z UČEBNICE1 - žlutý pruh, kap.5.2 Obvody ze str. 55 i 56, NAFOŤ A VLOŽ DO TEAMS ZADÁNÍ

online výuka ve čtvrtek 5.11. - 8:55 v Teams - M-G 5.1 Převody jednotek délky (str. 53-54/1-10 do M-Š, neposílat)

Úkol do 6.11.: VYPRACUJ DO M-D VE SBÍRCE ÚLOH = PRACOVNÍ SEŠIT = UČEBNICE S RŮŽOVÝM PRUHEM 53/6+7+8+9+10, NAFOŤ A VLOŽ DO TEAMS ZADÁNÍ

online výuka v pondělí 2.11. - 10:55 v Teams - M-G 4.3 Obdélníky, čtverce a trojúhelníky

Úkol do 3.11.: Vypracuj do M-Š všechna zbývající cv. z uč.1, kap.4.3, str.51-52 - neposílej                               Vypracuj do M-D všechna cv. A i B z uč.1, kap.4.4 Úlohy na závěr, str.52 - nafoť a vlož do Zadání v Teams

online výuka ve čtvrtek 15.10. - 8:55 v Teams - M-G 4.1 Body, úsečky a přímky

Úkol do 19.10: Přerýsujte si 4 tabulky do M-Š z učebnice str.41+42, vyfoťte a vložte do Teams Zadání

online výuka v pondělí 19.10. - 10:55 v Teams - M-G 4.1 Body, úsečky a přímky

Úkol do 20.10.: Vypracuj do M-Š všechna cv. z učebnice1, kapitoly 4.1. str. 43-45, nafoť cv.44/10+11 a 45/12 a vlož do Teams Zadání.

online výuka ve středu 21.10. - 8:00 v Teams - M-G 4.2 Kružnice, délka úsečky a střed úsečky

Přírodopis:

Online výuka (pá, 27. 11. 2020, 8:00 – 8:45)
Téma: Význam a zásady třídění organismů
Cíl:
Třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek

Samostudium
Téma: Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy - zápis
Cíl: Udělá zápis z prezentace na TEAMS – soubory – výukové materiály
!!! poslat fotografii zápisu + obr. z minula do zadání v TEAMS !!!

Zeměpis: 

čtvrtek 26.11 - konzultace k tématu Zeměpisné souřadnice. Budu k dispozici pro případné dotazy ohledně tématu.

samostudium - dopracovat pracovní list Zeměpisné souřadnice (viz zadání v Teams). Dopracovat nové zadání Opakování - zeměpisné souřadnice (bude zadáno během pondělka).

praktický trénink orientace - zkusit si závod "Zorientuj se v Modřanské rokli"

čtvrtek 19.11 - Online hodina Téma: Zeměpisné souřadnice
Samostudium - zadá
ní v TEAMS po online hodině (prac.list na trénink zeměpisných souřadnic)

Samostudium týden od 9.11-13.11. Zadání v TEAMS nebo zde

12.11. 12:45 - 13:30 - Online výuka. Připraveno Atlas, prac.list Práce s atlasem 2. Na viděnou

5.11.  11:50 - 12:35 Online výuka. Další informace k výuce na online výuce. 

20.10. Ahoj třído, karanténa změněna  rovnou na covid+ ... je mi lépe, mám pro vás připravený úkol. Budeme pracovat s atlasem a více se s ním seznámíme. Zadání najdete zde, v TEAMS – SOUBORY – VÝUKOVÉ MAT. Zatím neposílejte zpět. Prosím vypracujte ale tento týden. Ideálně pokud si můžete stránku vytisknout, lze ale také psát přímo do ní. Brzy na viděnou, KB

15.10. Ahoj třído, jsem v karanténě - tenhle týden se online neuvidíme, příští snad ano.

Posílám alespoň zadání pro samostudium na hodinu. Učebnice str. 20 - 21. Stačí přečíst pro dnešek. Sledujte taky TEAMS. Ahoj

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Německý jazyk( Říh ) :  

18.11. Učebnice str.14, DÚ - PS11/5,6 a celá 12 - poslat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadaná práce na 16.11. - učebnice str.12/1, 3b - ústně; 12/2a), 13/4 a 5a) - písemně do sešitu.
Pracovní sešit - celá strana 10 - písemně.
Vše, co je písemně, pošli na mail - eva.rihova@zsmeteo.cz do17.11.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.11. dokončení slovíček 1.lekce a jejich procvičování na:quizlet.com/_902u77

9.11. opakování slovíček

1.11. týdenní plán ( 2.11. a 4.11. ) zadán zde : http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086414/?at=1

19.10. - Říh - nemoc - práce zadána na stránkách třídy
Otevři si výukové materiály v Teams -  přepiš slovíčka do slovníčku a nauč se je. Do sešitu - zapiš vždy roční období a měsíce, které do něj patří - slovíčka i úkol v sešitě ofoť a pošli.
ONLINE výuka 21. 10. 11.50 - 12.35 ( MS Teams)

Náplň hodiny 21.10. ke stažení zde :  http://www.zsmeteo.cz/cz/download/1404086037/?at=1 

23.10. Opakování na prázdniny - vyplň a pošli do 30.10. na eva.rihova@zsmeteo.cz pracovní list :

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Německý jazyk (Glo):

Zopakujte si slovíčka pomocí aplikace: quizlet.com/_902u77
DÚ: PRACOVNÍ SEŠIT str. 14, cv. 8 (pozor, pokračuje i na další stránce!) + dodělejte si cvičení 8.

Tělesná výchova (Čermák) listopad 2020

Distanční výuka bude probíhat formou cvičení, které naleznete na microsoft teams na následujícím odkaze (do Vaší skupiny budu přidávat každé pondělní a středeční ráno cvičení, které si můžete zacvičit v průběhu dne). Zadané úkoly za jednotlivé dny také naleznete na následujícím odkaze

Hudební výchova 

Ahoj 6. B, v odkazu (nadpis ) najdete několik úkolů ( dva dobrovolné a jeden povinný ).

Konzultační hodina  ve středu od 13 - 13. 30 - dobrovolná účast - zodpovím dotazy k povinnému úkolu, ráda si svámi popovídám. Zdravím Vás S. Št.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruský jazyk (Char): 

23.11. - 27.11.

Ahoj ruštináři, on-line výuka opět dle rozvrhu. A jedeme již druhou lekci - tak si zopakujte úvodní rozhovor z učebnice!

 

16.11. - 20.11.

 

Ahoj ruštináři, jelikož v pondělí máme off - line výuku, tak se uvidíme až ve středu. Do té doby si zopakujte nová cvičení (2. lekce - 1.A) a nezapomeňte na písanku! Ve středu до свидания!

9.11. - 13.11.

Připomínám - on-line výuka pondělí 12:45 - 13:30, středa 11:50 - 12:35, připraveny máte vždy učebnici, písanku a pracovní sešit! A stále procvičujeme azbuku a psaní!

2.11. - 6.11.

Připomínám - on-line výuka pondělí 12:45 - 13:30, středa 11:50 - 12:35, připraveny máte vždy učebnici, písanku a pracovní sešit!

 26.10. - 30.10.  

Ahoj ruštináři, vím, že máte prázdniny (a taky si je užijte!), ale pokud byste si vzpomněli na ruštinu, pak si můžete zopakovat třeba pracovní sešit - s. 13 a 14 (a také si můžete procvičit svoji slovní zásobu doplněním osmisměrky cv. 12) a písanku (s. 8 a 9). A k dispozici máte stále nahrávky na Teamsu! Hezké prázniny!

19.10. - 23.10 Připomínám na další on -line výuku - opakování pracovní sešit s.13. cv. 15/B a písanka s. 6 a 7. A těším se na viděnou ve středu!

Ahoj ruštináři! On-line výuka proběhne dle rozvrhu v pondělí od 12:45 a ve středu 11:50. Můžete se připravit i poslechem audioukázek, které máte na Teamsu v souborech. Těším se na viděnou!

 

Angličtina (Narendra)

Ve škole jsme dokončili vstupní opakovací lekci, proto posílám opakovací test, ve kterém si prověříte znalost celé opakované látky. Můžete si ho vytisknout, vyplnit ručně a poslat mi kopii, nebo, hlavně pokud nemáte možnost tisku, napsat odpovědi do sešitu a poslat mi fotku stránek v sešitu. U odpovědí výběrem stačí psát 1b, 2a apod., slovní odpovědi je třeba vypsat slovy včetně číslovek! Pouze ve cv. 11 (email) stačízapsat čísla číslicemi a datum ve zkratce např. 8th November. Prosím, zkuste si test vypracovat samostatně bez pomoci učebnice, nebudu ho známkovat, ale ráda bych, abychom já i vy viděli, jak na tom jste. Vypracovaný test odevzdávejte do pátku 16.10. prostřednictvím Teams. To je pro tento týden vše, v tom příštím se snad už uvidíme online.

Test ke stažení ZDE

Přehled frází a slovíček úvodní opakovací lekce ke stažení ZDE

Fyzika: - 3. 12. online 10:00-10:45 (MS Teams), 48. týden učivo 1 UČ (38-40)

47. týden 16.11. - 22.11. UČ (34-37) učivo 1,2 46. UČ (29-33) učivo 1,2,3  45. UČ (24-28) učivo 1,2  43. UČ (20-23) učivo 1 a již probrané učivo 1,2,3

Tělesná výchova (Ehlenová)

Zadání pro listopadové cvičení nalezneš buď přes MS Teams ZDE NEBO KE STAŽENÍ ZDE. Cvičení nezapomínejte doplňovat o pravidelné procházky na čerstvém vzduchu :-).

Důležité složky TV:

1) správná strava - jezte zdravě - maso, zeleninu, luštěniny !!!!
2) každý den alespoň krátký pobyt na čerstvém vzduchu - případně procházka, jít na hřiště, proběhnout se
3) dostatek tekutin (ne slazené nápoje)
4) dostatek spánku - snažte se dodržovat i teď pravidelný režim (smile)
5) ve volnu dělejte, co Vás baví a snažte se omezit počítač, telefon - raději to vyměňte za pohyb, knihu, uměleckou tvorbu

1) úkol termín 22. - 31.10. - pošlete do společného chatu v MS Teams fotografii, jak cvičíte nebo děláte nějakou fyzickou aktivitu. Případně můžete využít e-mail a WhatsApp, kdo nemá k dispozici MS Teams. Těším se na to !

IKT

Dobrý den, v týdnu od 9.11 do 13.11. neproběhne online hodina. Vytvořím Vám pouze výzvu na opakování hardwaru v programu Kahoot. 

Práce na školní týden 02.11. - 06. 11. zde.

Humanitní základ

  • zpracovat na čtvrtku (papír) prezentaci obce, kde žijeme. V referátu by se mělo objevit- název, místo, zajímavosti, osobnosti, zajímavá místa, jméno starosty, atd. 
  • Během prázdnin je státní svátek, zjisti vše o státním svátku a zapiš si to do svého sešitu (kontrolovat budeme na online hodině) Dále zjisti, co jsou to dušičky a jaké zvyky patří k dušičkám
  • zkuste se registrovat a přihlásit na soutěž Eurorébus, zaregistrujte se do své třídy a začněte soutěžit. 
    Zde se podívejte, kde se budete registrovat (pouze návod)

Tělesná výchova - karate

18. 10. 2020 - po dobu distanční výuky bude probíhat lekce karate do každé úterý 5. vyučovací hodinu formou online, pokud nebude upřesněno jinak. Těším se na první lekci 20. 10. 2020. Budeme cvičit :-)


- PRO DISTANČNÍ VÝUKU BUDE WEB TŘÍDY PRIMÁRNÍ A HLAVNÍ ZDROJ INFORMACÍ O VZDĚLÁVÁNÍ – můžou tam být odkazy na Teams, ale bude to hlavní rozcestník!
- Hodiny v distanci se řádně zapisují do třídní knihy s tím, že u online hodin napíšete poznámku „online výuka“.
- Absence se bude sledovat v rámci distanční skupiny jen u online hodin, která se zapíše řádně do třídní knihy. Jedná se o zpětnou vazbu jak pro nás, tak pro rodiče, kteří tímto mohou mít přehled o připojení žáka. Omluvení rodičů je samozřejmostí, ale proběhnout musí. O relevanci omluvy v rámci distance nebude pochyb – jedná se primárně o zpětnou vazbu.
                                                                                                         Mgr. Stanislava Bíbová

                

 

 

 

rozvrh
hodin
týdenní
plán
suplování ELEKTRONICKÁ
ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
jídelní
lístek

Základní škola Meteorologická
Meteorologická 181
142 00 Praha 4 – Libuš

tel.: 242 446 611

 
childrens ZŠ Meteorologická - úvodní strana